יקיר ירושלים

אות יקיר ירושלים הוא עיטור הוקרה המוענק על ידי ראש עיריית ירושלים לנבחרים מבין ותיקי ירושלים, שעסקו בפעילות ציבורית למען העיר ותושביה במהלך חייהם. האות מוענק מאז שנת 1967, אחת לשנה, ל-18 זוכים הנבחרים מקרב ההמלצות והמועמדויות שהוצגו.

כל תושב, ארגון או חבר מועצת העיר רשאי להציג המלצה למועמדות. מועמדים זכאים הם אישים מעל לגיל שישים וחמש שעיקר פעילותם הציבורית הייתה בירושלים או למענה. עליהם להיות "בעלי תכונות ייחודיות, אשר תרומתם לירושלים היא ממושכת וסגולית והקרינו מאישיותם על העיר".

יקיר ירושלים
תיאור עבור פעילות ציבורית למען ירושלים

קטגוריות הפרס

 1. חינוך
 2. תרבות
 3. פעילות ציבורית
 4. קרוב לבבות וסובלנות
 5. התנדבות, צדקה וחסד
 6. מחקר ואקדמיה
 7. דת ומורשת ישראל
 8. פיתוח ותשתיות
  • בכל שנה יינתן הפרס בלפחות שש מתוך שמונה הקטגוריות הקיימות
  • בכל שנתיים עוקבות, יינתן הפרס בכל שמונה הקטגוריות הקיימות

ראש עיריית ירושלים ממנה צוות למיון המועמדויות השונות שהוצגו, ולהרכבת רשימה של המועמדויות העומדות בקריטריונים. ועדה המורכבת מראשי הסיעות השונות במועצת העיר ואישי ציבור מגבשת מתוכם רשימה סופית של 12 מועמדים המומלצים על ידה לקבלת האות, ומגישה את המלצותיה לאישור ראש העירייה. הוועדה מתחשבת בשיקוליה במרקם המיוחד של אוכלוסיית העיר ובתחומי העשייה השונים של המועמדים. ראש העירייה זכאי להוסיף שלושה מועמדים מטעמו לרשימת הזוכים הסופית, אשר מוגשת לאישור מועצת העיר.

לאחר המלצת הוועדה המקצועית הממונה על ידי מועצת עיריית ירושלים, מתכנסת הוועדה הציבורית שמאשרת ובוחנת את ההמלצות ומגישה אותן לראש העירייה. בשנת 2017 עמדה בראש הוועדה הציבורית השופטת בדימוס שולמית דותן.

טקס הענקת האות מתקיים ביום ירושלים או בסמוך לו. בנוסף לתעודת כבוד, מוענקת לכל יקיר ויקירת העיר סיכת זהב בצורת סמל העירייה.

יקירי ירושלים זכאים להטמן בחלקת יקירי ירושלים שבהר המנוחות.

רשימת הזוכים

תשכ"ז (1967)

מנחם אורשן, יהודה בורלא, יעקב בן דב, מרדכי בן-יחזקאל, שמואל הוגו ברגמן, אברהם יעקב בראוור, אריה דוסטרובסקי, בן-ציון דינור, הרב עובדיה הדאיה, שרה הרצוג, יוסף וויץ, נחום זאב ויליאמס, הרב שלמה יוסף זוין, אהרון יוסף זסלנסקי, נפתלי הרץ טור-סיני, אהרן חיות, זלמה מאיר, מזל (מתילדה) מוצרי, חנינא מזרחי, אריה פייגנבאום, חסיה סוקניק, יוסף פפרמן, שלמה צמח, יעקב שטיינהרט.

תשכ"ח (1968)

רפאל חיים אבולעפיה, שאול אבן דנאן, לודויג בלום, יצחק בער, ישראל בר-זכאי, יעקב ברמן, ישראל גוט, שלמה כהן, רחל כצנלסון-שזר, מרדכי לבנון, ברל לוקר, בנימין מזר, יעקב מימון, יצחק רפאל מולכו, משה מתתיהו, אריה סדובסקי, אנדור פודור, שלום נתן רענן קוק, רחל שזר, מרים ילן-שטקליס, שלמה שרייבר.

תשכ"ט (1969)

יצחק אולשן, שבתי בורנשטיין, דוד בנבנישתי, שמואל ברוך, שמואל בריסקר-אזרחי, אהרון הלטובסקי, צבי לבנון, צבי ליבוביץ, משה מרגליות, גרשום שלום, אולגה שץ, ויליאם פוקסוול אולברייט.

תש"ל (1970)

משה אטיאש, יהודה לייב ביאלר, עזרא בראשי, שמעון הלקין, אברהם חסידוף, אנה טיכו, אפרים כץ, יעקב לוי, דניה לוין, פנחס ליטוינובסקי, נחום ליפשיץ, צבי מיתר, נתן סלים, יצחק רפאל הלוי עציון, אליהו פרדס, סימה קפלן-ניסן, משה רחמילביץ, מרדכי אשר טננבלאט.

תשל"ב (1971)

עלואן שמעון אבידני, אריה אלטמן, מנשה אלישר, ציפורה בלוך, יצחק די-אבילא, מאיר דסה, ישראל משה וולף, משה ישראלית, חיים כהן, ראובן כצנלסון, אברהם דוד ליכטמן, יוסף שמואל ברנדויין-מוריה, אליהו נחמיה, מנחם ניימן, שמואל סמבורסקי, מלכה פרנקל, פנחס דוד קליין, משה קלכהיים, אפרים ראט, צבי שוורץ.

תשל"ג (1973)

ונה בנדלר, קליר ברנס, אלכסנדר דושקין, יחיאל ורקר, שמואל בכר ישעיה, פיבל מלצר, ראובן מס, אליהו סוכצ'ובר, סלמן חוגי עבודי, יצחק צבע, אברהם קובלנוב.

תשל"ד (1974)

ולטר אבלס, בן-ציון אבני, מרדכי ארדון, נחום קורקידי (בר-נס), רוזה גנוסר, זאב וילנאי, אהרון קרל מאיר, הרב משה צבי סגל, בנימין עדין (אידלמן), משה קהתי, נחום קוק, שמואל אהרון שזורי.

תשל"ה (1975)

אליעזר אלינר, מרים גרנות, חנוך זונדל גרוסברג, עזרא ציון מלמד, שמואל כהנא, גרידנר סקוט, פני עליאש, ישראל קלוזנר, לאה קלינמן, יונה משה שפיצר, מיילס שרובר, יעקב ששון.

תשל"ו (1976)

שלום אזולאי, ישראל גולדשטיין, ליאו ויסמן, צביה יפת, הלל ליברמן, אנה גריס, וסטר לינד, אריה ליפשיץ, שלמה מזרחי, לודביג אלעזר נלקן, נתן פיינברג, שמואל קיפניס, רחל ריבלין.

תשל"ז (1977)

הרב מנצור בן שמעון, אברהם דוד זילברשטין, שלמה חוצ'נר, יוסף כהן-צדק, זבולון כספי, אלישבע סגל לנדאו, פרנסואה שוסאדאן, בנימין פרס, פני רבינוביץ, שמואל יוסף שוויג, רחל שוורץ, אליהו ששון, מארק שאגאל.

תשל"ח (1978)

ציפורה אביצדק, הלני ברט, משה חיים ויילר, אהרון וייס, דוגלס יאנג, יעקב יהושע, ברוך ישר, שמואל שמעיה לוריא, שאול אנג'ל מלאכי, חיים מרינוב, יוסף נוישטין, עמוס ברנהרד פריימן.

תש"מ (1979)

אברהם חיים אלחנני, יצחק אמיר, מרדכי בן-חיים הכהן, יוסף בנטואיץ, מאיר דהאן, אברהם דסקל, עמליה וינטר, ורנר ניסל, דוד סיטון, מוסטפא איברהים ח'ליל עליאן, מניה פיצניק לוי, דוד שלם.

תשמ"א (1980)

חיים ברסל, יצחק גליק, סנדר דוידסון, אברהם זקן, כתריאל טחורש, חוה יערי, יעקב מלמד כהן, ג'והאן מקוורויטר, יהודה ליאו פיקרד, חנה קלמוס, אלכסנדר רפאלי, אהרון ששון.

תשמ"ב (1981)

יצחק צבי אטינגר, דוד אמיד, זלמן בראשי, עמנואל ברוך, מרים דיבון, חיים שלום הלוי, מריה (ברטה) זסלי, יונה כהן, יעקב מזרחי, חיים נפחא, אמיל מיכאל פיקובסקי, הלן רוסי.

תשמ"ג (1982)

מרים איצקוביץ, יעקב אלעזר, מרטה במברג, זאב בנזימן, חנה דסקל, חיים הלברשטט, שלמה לוריא, ניסים דוד, עזרן חביב, עלואן ולטר, פרנקל יוסף, שלום צדוק, מאיר שפירא.

תשמ"ד (1984)

נחמן אביגד, הרמן הלרן, שרה בבלי, יוסף (גו') בוקסנבאום, שמעון ביין, מאיר גרשון, נתן זלץ, דוד סלמן, אפרים פרי, בכור שויקי, רחל בק-שפירא, ראובן שרי.

תשמ"ה (1985)

יצחק אדוני, זמירה בקר, יעקב גולדהמר, מרקוס גוללדפיין, ברט גולדשטיין, משה גרוסמן, מרי מדלן יונג, יעקוב חסין נוסיבה, אלחנן סורוצקין, שלמה זלמן סולומון, דוד עובדיה, לולה קובלנוב, יוסף אליהו שמאע.

תשמ"ו (1986)

יוחנן בוהם, רבקה בוקסבוים, אהרון בלר, משה מרדכי בן-דב, יהושע ברוכי, ברוך ברקאי, שלמה גבאי, אורד דובי, בן ציון מימרן, דב סתת, יוכבד קופרניק דוסטרובסקי, אברהם שמעוני.

תשמ"ז (1987)

יוסף אבידור, חיים אריכא, אברהם בריק, סלאח ג'ראללה, שושנה הולצברג, קטה וינר, פאול יעקובי, אליהו לנקין, חמדי בכר נובאני, שולמית נרדי שוורץ, יוסף סוריאנו, משה אריה קורץ, שמעון לייב קירשנבוים, קלמן רביב, ראובן רביע, אהרון שולוב, יעקב שנון, יוסף שני, יחיה שניאור, חיים תורן.

תשמ"ח (1988)

יצחק אברהמי, אליעזר אנסקי, אליהו בכבוד, יוסף בנזימן, משה חיים בן-מלכא, ג'יל בראונשוויג, בן - ציון גבורין, אלישבע כהן, יונה ז'אק כרפס, אשר יששכר פליקס לנדא, גרשון מרינוב, תאה נתן, דוד פדרמן, אליהו קורן.

תשמ"ט (1989)

שושנה אבישר, שבתאי אלפייה, דניאל אנג'ל, חיה (וידה) בוטון, מרסל ז'אק דיבואה, זינה הרמן, ישראל ויינר, זוהר וילבוש, זרח ורהפטיג, יהושע פראוור, בנימין צביאלי, חיים עמנואל קוליץ, ברכה רוזנטל, משה שלף (שלייפר).

תש"ן (1990)

ישראל אלדד, תמר אשל, פאיק מוסא אליאס, אורה גויטיין, דוד בן רפאל חיים הכהן, מאיר הלר, מזל ויגרט, רחל כהן, ישעיהו ליבוביץ, יחזקאל סופר, שבתאי פירו, שלמה זלמן שרגאי.

תשנ"א (1991)

מרדכי אבהמי, אהרון אייזן, יעקב ארנון, אסתר הלוי, מנשה הראל (בבאיוף), דינה ורט, אורה מיכאלסון, קלמן יעקב מן, ראובן פוירשטיין, חיה צין, גודפרי קלוצלי שלום, שכנא רותם.

תשנ"ב (1992)

ימימה אבידר-טשרנוביץ, ניקולאס איגנדר, יהודה אליצור, יחזקאל בר-נחום, דוד זלצר חיים, הרמן הכהן, אליזבט פודקמינר-רדי, יוסף פלרמן, ברכה קאפח, יצחק בנימין ריבלין, שמעון ששון, זהרה שץ.

תשנ"ג (1993)

אריה זאב, אביאור ראובן, אגמון דב, אשבל מינה, ברין טובה, ברלינסי יוסף, הדני דניאל, הוריטיאקיס אליהו, חוג'ה מנחם, לוין ג'ויס, מילר אבנר, פרץ חוה צביאלי.

תשנ"ד (1994)

רוברטו בקי, מיכאל בראון, רחל דובדבני, רבקה וינגרטן, נחמה מיוחס, שלמה מן ההר, אסתר רזיאל-נאור, משה פיאמנטה, יעקב פינס, אהרון מ. רבינוביץ, אליעזר שילוני.

תשנ"ה (1995)

גרשון זיסקינד-אברמוביץ, אלפרד אנגל, יצחק גוטמן, מאיר יהודה גץ, דב וירצברג, בתיה ושיץ-אלדד, יוסף טל, קולט אבוקלר-מוסקט, חנה מילגרום, זהבה מלכיאל-אורנשטיין, יהודה עמיחי, חיים קוברסקי.

תשנ"ו (1996)

אברהם בירן, אלישע בירנבוים, דוד אריה, גרוס אברהם, ישעיהו דולגין, ברנדר הוכשטיין, חנה-חניני, זאוי חיים, יצחק חמיאל, חסיה לוי-אגרון, מרים מיוחס, אוסקר מרני, ראובן פינק, זאב פלק, טרודה פרנקל, תמר קולק, יוסף קולר, חיים קורפו, שולמית קטן, צבי רוזן (רוזנברג), נתן אנדריי, שווארקי דוד שפורר.

תשנ"ז (1997)

חיים אלון, גבריאל בך, ולריה גליצי, אליעזר גליק, שלמה חביליו, שלמה טל, יונה לבקוביץ, יעקב סלמן, מאיר עזרי, מרים פוזן, שבתי אריה פטרושקה, אליעזר פינצ'ובר, מנחם פרוש, מרטין קיזלשטיין, אלה רביב-הנדלר, אליס שלוי, יעקב שסקין, גיטה שרובר.

תשנ"ח (1998)

מרסל אליקים, מרדכי אנסבכר, שלום פ. דורון, יהודית האוזנר, אברהם ורדיגר, מיכל זמורה-כהן, רחמים כהן, קלרה לנדאו - בונדי, משה לנדוי, רפאל מולכו, חליל סילוואני, יצחק סלמן, הילדא פיליפ, עזרא צוריאלי, שושנה רזיאל, משה ריבלין, יצחק רפאל, הלל שובל, אליעזר שייקביץ, ויקטור שם טוב, גדליה שרייבר, ישראל תור.

תשנ"ט (1999)

חנה אבישר, אפרים אלה, יהושע אריאלי, יצחק בורג, יוסף ברנרד בורמן, אברהם בן הרוש, איתן בן משה, מרדכי בר און, אליעזר הכסטר, חיה (קלרה) המר, ריצ'רד (דיק) הרווי, יחיאל וולץ, עובדיה כורך, חנה כץ, זאב לבנדל, לידיה מנסור, רות סקלן, יעקב יהודה, פולק קטה, קול פנחס, רויטמן נורית, רפאל אשר, רשף אליהו שם טוב.

תש"ס (2000)

פוריה אבנון, חדוה איש שלום-רוזנברג, חנה אלישעזאב בירגר, רחמים גבאי, דליה גרוסמן, פיליפ גילון, יהודית היבנר, יוסף ולק, משה (מוריס) זילקה, אברהם זלקין, אדם יובל, רחל כהן, יצחק ננר, שמחה סופר, יצחק עמדי, יוסף קולק, אליעזר שמואלי, אהרון מ. שמחה, יוסף שער, גרשון שקד.

תשס"א (2001)

מנחם אלון, רימה אקסלר, דוד הרטמן, דוד ארד, דוד אשכנזי, רוז בלבול, יהודה בר גיורא, אריה בר-ציון, שלמה הלל, רוזי ורון, חנה טל, יהודה לוירר, שלמה פסח, מנשה דבורה, נחושתן איבון סיטון, ברכה עדן, אלי פרץ, מצליח קול, אהרון קמארה, שמשון קרופניק, מנחם קריסטל, מאיר שוורץ, יואל שיפטן, אלכסנדר תמיר.

תשס"ב (2002)

איידה הופמן, יהודה ישראל, ניסים זיתוני, ניסן הרפז, שרה הלפרין, ראובן דפני, אליעזר מזרחי, אלס (רבקה) בנדהיים, אריה קליין, בנימין (בן) פלר, חיים גורי, חיים צלינקר, יהודה דומיניץ, יוסף מיוחס, יחיאל גרבלסקי, יעקב מרש, לילי תל, מרדכי קופ, משה מן, נחמה אדלשטיין אבן-חן, צבי כספי, רגינה מנסדורף​.

תשס"ג (2003)

שמואל אבן-אור אורנשטיין, לב אובסישצ'ר, מרדכי אופיר, מינה אלון, יהודה (טומי) בוק, יהושע בלאו, יעל בנימני-לוין, שושנה בן-שחר, סעידה גבאי, צבי גבעתי, ליאונה ג'יברין, יוסף ויטלזון, נעים חכים, נפתלי לאו-לביא, רבנו (רוברט) לוי, רעננה מרידור, שושנה נתניהו, אבנר עמיאל, ישראל פינקלשטיין, יהודה קיל, דוד רזניק, שמאי שמעונוביץ, משה ששון, אברהם תור (גולומב).

תשס"ד (2004)

אברהם גולדברג, אסתר בר-חיים, דוד הגואל, דן וינד, דוד וינברג, נח וינברג, חיים כהן, טוביה וקסמן, יהושע לנדנר, מילכה ידידיה, מרים בן-פורת, נתיבה בן-יהודה, שולמית שחר, רבקה רקובסקי, שבתי זכריה, שמעון ברמץ.

תשס"ה (2005)

גרשון ברגסון, דן רונן, זיגפריד זיסקינד, דרורה פרג, מרדכי ברויאר, משה מנדל גלבשטיין, זכי לוי, חדוה פנירי, יעקב יהלום, ליה ון ליר, לילי מנצ'ל, מאיר מאיר, משה רוסנק, עמרם הרוש, יוסף שנקר, ראובן קשאני, שלמה מרזל.

תשס"ו (2006)

בתיה שנקולבסקי, נחה מלכוב, נחמה בן-אליהו, עבריה לוין, אפרים שך, רחמים מלמד-כהן, יוסף רז, מרדכי לרזה, מרדכי ריבק, נפתלי איתן, עמנואל זיסמן, ישראל אומן, מאיר רגבי.

תשס"ז (2007)

גאולה כהן, גדליהו שקדי, דוד בן נאה, הרב יהודה קופרמן, דוד פרנקל, יחיאל (פישקה) קירשנבום, יצחק יעקובי, ישראל ברגיל, מינה כהן, מלי ירוס, מרדכי מזרחי, משה פלד, יהושע ויסמן, מאיר גוטסמן, מרקו קן, שלום דרור.

תשס"ח (2008)

אברהם טובול, מתי עצמון, יוסי לוי, יצחק זקס, נחמה בן-אליהו, דוד צוקר, יעקב הלוי פילבר, חיים מזרחי, יעל בן-דב, יצחק תורג'מן, לאה אברמוביץ, לאה ברוכין, מאיר ישעיהו סילברסטון, מרדכי לוי, מרדכי פרימן, מרים להמן ימיני, יהודה באואר, יהודה לפידות, יעקב מנצ'ל, משה יהודה זוננפלד, שלמה מרגלית, שוקי הופמן.

תשס"ט (2009)

אסתר פינק, הנרי השקס, שמואל קנלר, חנה דיבון, יהודה ניר, יוסף פישר, מאיר חובב, מרים וינר, נחמה חסון, עזרא ברנע, אליהו שמיר, אליעזר גולדברג.

תש"ע (2010)

דוד קרויאנקר, אשר דוד, אשר אוחיון, בת-שבע ינובסקי, ישראל קמחי, נח פלוג, ארנולד רוזין, נחום רקובר, רבקה סנה, רמי בר גיורא, רפי דברה, שולמית קישיק-כהן.

תשע"א (2011)

אבנר שלו, אורה אחימאיר, אורי אורלב, אליעזר בר-יוסף, בן-ציון יהושע-רז, ברברה לוין, גדעון לנגמן, יהודה זיו, יצחק שמעוני, עדין טלבר, פנינה רווזנבליט, אדית קיומסקי-קיי,

תשע"ב (2012)

שלמה אהרונסון, מירון בנבנישתי, אליהו אביחיל, רבקה אביחיל, יהודית שטיינר פרויד, מלכה בריק, מרים גריבר, עוזיאל וכסלר, יגאל גינת, שלמה הלל בלונדהיים, קורט רוטשילד.

תשע"ג (2013)

מרדכי פירון, מרים שושנה, דוד קאסוטו, שמחה (סימה) זיני, אלי עמיר, נחום הכהן, דב גנחובסקי, חיים רשלבך, יצחק קלמן, דורית בייניש, רות קר.

תשע"ד (2014)

איטה בוימל, אמונה ירון, אשר אוד, גבריאל חיים כהן, דוד מאירי, דב ביגון, ישעיהו הדרי, משה ארד, מרדכי (מוטקה) בלום, משה חן, מתתיהו (מתי) ליפשיץ, חגי סיטון, רחל שלקובסקי (במבי).

תשע"ה (2015)

יעקב הדני, מרטין וייל, סיסי שילקובסקי, יהושע ממן, ישעיהו ליברמן, עזרא קמא, איתן אביצור, אליעזר שביד, אריה דורסט, דבורה הכהן, נאוה בן-צבי, תמר רוס.

תשע"ו (2016)

סוזן הוכשטיין, רות חשין, איתן איזמן, מנזה אייכלר, אהרון אפלפלד, יהושע מצא, יצחק קופ, עאדל דאהר מוחמד שרבאתי, אפרים חזן, מרדכי אליאב, רות גביזון, רפאל קטן.

תשע"ז (2017)

אליהו גבאי, איתי זמרן, דוד בלומברג, יחזקאל פוגל, הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ), חנה הנקין, מרדכי עדיקה, נחום ויסמן, עליזה ששון, איה אברהמוב, חליל אבו דאלו, מנחם-רון וכסלר, שלום רוזנברג, שלמה קוטלר.

תשע"ח (2018)

רות אלון, יוסף הטב, פנינה עין מור, משה שלזינגר, חיים פרקל, שלום קדוש, ציפורה רון, אבי ריבקינד, גבריאל ברקאי, אסתר קליין, ישראל מימרן, דניאל טרופר.

תשע"ט (2019) - יוענק סמוך ליום ירושלים

יצחק ביר, ציון ברוך, מנחם הכהן, מרים אינדיג, מאיר בקשי, יעל להמן, פנחס אמיתי, אהרון הכהן, ישראל קצובר, יוסף בודנהיימר, משה יהודה קרפפן, יגאל שפרן, שפרה ספרא, מרדכי יונה.

ראו גם

קישורים חיצוניים

אברהם חיים אלחנני

אברהם חיים אלחנני (אלחנתי) (2 באוגוסט 1909, ט"ו באב תרס"ט – 2009) היה עיתונאי וסופר עברי ירושלמי.

גבריאל ברקאי

גבריאל (גבי) ברקאי (נולד ב-20 ביוני 1944 בגטו בודפשט, הונגריה) הוא ארכאולוג ישראלי, חתן פרס ירושלים לארכאולוגיה לשנת 1996 ופרס מוסקוביץ' לציונות לשנת 2014. התפרסם בשורת תגליות ארכאולוגיות בעיקר בירושלים, המיוחסות לתקופת הבית השני ואף סוף תקופת הבית הראשון, אך בעיקר בשל גילוי לוחיות ברכת כהנים, מלפני 2,600 שנה לערך, תקופת יאשיהו או יהויקים מלכי יהודה, כלומר לפני סוף תקופת הבית הראשון.

דוד קרויאנקר

דוד קרויאנקר (Kroyanker; נולד ב-1939) הוא אדריכל וחוקר במכון ירושלים לחקר ישראל שפרסם ספרים רבים על האדריכלות בירושלים. קרויאנקר עוסק בתיעוד הארכיטקטוני-היסטורי של האדריכלות הירושלמית, התפתחותה של העיר, ושימור ושיקום של שכונות ומבנים בה. קרויאנקר זכה בכמה פרסים ועיטורים על מפעלו, בהם עיטור טדי קולק למפעל חיים (2006) ויקיר ירושלים (2010).

ויליאם פוקסוול אולברייט

ויליאם פוקסוול אולברייט (באנגלית: William Foxwell Albright;‏ 24 במאי 1891 - 20 בספטמבר 1971) היה ארכאולוג, בלשן ומומחה לחרסים אמריקני. מחקריו העיקריים הם בנושאי המזרח הקדום בתקופת המקרא, מקורות מצריים וכתבי יתדות. אחד החשובים שבחוקרי הארכאולוגיה המקראית ונחשב לבר-סמכא בנושא.

יהודה אליצור

יהודה אליצור (הרשקוביץ; כ"ז בתמוז ה'תרע"א 23 ביולי 1911 - ב' בטבת ה'תשנ"ח 31 בדצמבר 1997) היה פרופסור לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן, מחוקרי המקרא והגאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל.

יהודה באואר

יהודה באואר (נולד ב-6 באפריל 1926) הוא פרופסור אמריטוס במכון ליהדות זמננו שבאוניברסיטה העברית, המתמחה בחקר השואה. חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים משנת 2000, חתן פרס ישראל לשנת תשנ"ח 1998, יקיר ירושלים לשנת תשס"ח 2008, זוכה פרס א.מ.ת בחקר השואה לשנת 2016.

יהודה זיו

יהודה זיו (זלצין) (נולד ב-28 בפברואר 1926) הוא גאוגרף, איש לשון, חוקר טבע ומדריך טיולים בשבילי ישראל. מאז שנת 1972 הוא חבר ועדת השמות הממשלתית, והוא מכהן בה כיושב-ראש ועדת המשנה לשמות יישובים.

יעקב הלוי פילבר

הרב יעקב הלוי פילבר (נולד בכ"ז באדר תרצ"ו, 21 במרץ 1936) לשעבר ראש הישיבה לצעירים וממייסדיה, ממנהיגי החינוך התורני בישראל, ממייסדי "מרחביה - האגודה לקידום החינוך התורני", שהקימה בהנהלתו את מוסדות "נועם". מפרשני הראי"ה קוק, כותבם של שמונה ספרים תורניים ולשעבר רבו של קיבוץ חפץ חיים. יקיר ירושלים לשנת תשס"ח.

יעקב מנצ'ל

יעקב מֶנצֶ'ל (Menczel; נולד ב-23 באפריל 1923) הוא רופא פנימי פרופסור לרפואה ויו"ר המועצה הלאומית לגריאטריה, מומחה בעל שם עולמי למחלת האוסטאופורוזיס. לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות.

מנצ'ל נולד בצ'רנוביץ' שברומניה, למד רפואה באוניברסיטת יאשי ובשנת 1949 עלה למדינת ישראל. הוא סיים את לימודי הרפואה באוניברסיטה העברית ובשנת 1953 התגייס לצה"ל ושירת כרופא ומנהל המחלקה הפנימית בבית החולים הצבאי בצריפין. לאחר סיום שירותו הצבאי עבד בבית חולים הדסה והחל להרצות באוניברסיטה בתחום רפואה פנימית.

בשנת 1961 מונה לרופא ראשי בהדסה עין כרם. בשנת 1963 הקים את המכון הירושלמי לאוסטאופורוזיס ובשנת 1969 הקים בבית החולים שערי צדק את המחלקה הגריארטית ועמד בראשה. באוניברסיטה העברית קודם לדרגת פרופסור חבר.

בשנים 1974–1977 היה מנכ"ל משרד הבריאות.

בסיום תפקידו במשרד הבריאות היה למנהל המחלקה הפנימית ומעבדות המחקר בבית החולים הדסה בהר הצופים. בבית החולים עזרת נשים הקים את האגף הגריאטרי והתקדם בהנהלת בית החולים עד למנכ"ל המוסד. בשנת 2001 ייסד בבית חולים הרצוג את המכון לאוסטאופורוזיס והחל לעמוד בראשו.

מנצ'ל פעיל בארגונים רפואיים שונים ובין תפקידיו עמד בראש מחלקת הפרויקטים של מכבי שירותי בריאות.

בשנת 2008 הוענק לו אות יקיר ירושלים.

לודוויג בלום

לודוויג בלום (1974-1891) היה צייר ישראלי יליד מוראביה שבצ’כיה, נודע בציורי הנוף שלו, במיוחד מירושלים, בה חי ויצר מאז 1923 ועד מותו, ובה זכה לאות “יקיר ירושלים” ולרחוב על שמו.

בלום צייר בעיקר בצבעי שמן, בסגנון נטורליסטי וניכרת יכולתו הווירטואוזית לתאר את גוני האור. בין נושאיו האופייניים: ירושלים במראה פנורמי, רחובות שוק בעיר, נופי הכנרת, ים המלח ומדבר יהודה. כמו כן צייר דיוקנאות וכן דמויות ואתרים ממלחמת העצמאות. לודוויג בלום הציג תערוכות בארץ, באירופה ובארה”ב וציוריו נמצאים באוספים פרטיים רבים ובמוזאונים בישראל, בארה”ב ובצ’כיה.

מארק שאגאל

מַארְק שַׁאגַאל (בצרפתית: Marc Chagall, ברוסית: Марк Шага́л;‏ 7 ביולי 1887 – 28 במרץ 1985) היה אמן סוריאליסטי משפיע צרפתי-רוסי-יהודי. התגורר ופעל במספר מדינות, הבולטות שבהן הן רוסיה וצרפת.

מרדכי ארדון

מרדכי ארדון (13 ביולי 1896- 18 ביוני 1992) היה מגדולי הציירים הישראלים ובעל שם עולמי. יצירותיו משקפות ממד מטאפיזי השואב את השראתו מעולם התרבות היהודי, תוך שימוש בשפה סמלית וברוח האמנות המופשטת והסוריאליסטית האירופית. בתערוכת הביאנלה של ונציה בשנת 1954 זכה ארדון בפרס אונסק"ו ובשנת 1963 זכה בפרס ישראל לציור.

משה ארד

משה ארד (נולד ב-15 באוגוסט 1934, רטגו ז'יו) הוא דיפלומט ישראלי, כיהן כשגריר ישראל במקסיקו ובארצות הברית.

ארד נולד ברומניה, בה עבר בילדותו את מלחמת העולם השנייה. ב-1950 עלה לישראל. שירת בצה"ל בחיל התותחנים ובשירות המילואים לחם כקצין תותחנים במלחמת סיני ובמלחמת ששת הימים.

סיים תואר ראשון במדע המדינה וביחסים בינלאומיים ותואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.

עבד בחטיבה המדינית של משרד החוץ. בתחילת שנות השישים הושאל למשרד המשפטים ושימש דובר הנהלת בתי המשפט וב-1964 מונה לדובר ומנהל לשכת שר המשפטים. ב-1968 יצא לשליחות בלונדון וכיהן כדובר השגרירות הישראלית. בתפקידיו הבאים כיהן כקונסול בניו יורק, ציר הסברה בוושינגטון, מנהל לשכת מנכ"ל משרד החוץ, סמנכ"ל משרד החוץ לענייני הסברה והמפקח הכללי על שירות החוץ. במלחמת לבנון הראשונה כיהן כנציג משרד החוץ בביירות.

ב-1983 מונה לשגריר ישראל במקסיקו, כיהן בתפקיד במהלך רעידת האדמה הגדולה באזור מקסיקו סיטי בה נרשמו למעלה מ-10,000 הרוגים, ונשלחה משלחת של צה"ל לסיוע לנפגעים. על שירותו זכה לעיטור הכבוד הגבוה ביותר המוענק לאזרחים זרים מממשלת מקסיקו. ביולי 1987 מונה לשגריר ישראל בארצות הברית וכיהן בתפקיד עד 1990.

לאחר שירותו במשרד החוץ שימש בשנים 1992-1993 מנכ"ל משרד התקשורת תחת השר משה שחל. בשנים 1993 עד 2003 כיהן כסגן נשיא לקשרים בינלאומיים של האוניברסיטה העברית ונכון ל-2012 מכהן יו"ר חבר הנאמנים של מכון טרומן באוניברסיטה. כמו כן כיהן כדירקטור במועצות מנהלים של חברות רבות במשק הישראלי בהן אלביט מערכות, בזק, בנק כללי לישראל, קשת, פ.י.ב.י. אחזקות ודיסקונט השקעות.

ב-2014 זכה לעיטור יקיר ירושלים.

בנו הוא האדריכל מיכאל ארד שנבחר לעצב את האנדרטה הלאומית והמוזיאון לפיגועי 11 בספטמבר בעיר ניו יורק.

משה רוסנק

משה רוסנק (י"ז באייר ה'תרפ"ד - כ"א בתמוז ה'תשס"ו; 21 במאי 1924 – 17 ביולי 2006) היה מפקד הרובע היהודי במלחמת השחרור. יקיר ירושלים לשנת 2005.

נחום רקובר

הרב פרופסור נחום רָקוֹבֶר (נולד בי"ד בחשוון תרצ"ג, 13 בנובמבר 1932 בירושלים) הוא פרופסור למשפטים המתמחה בחקר המשפט העברי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, חתן פרס ישראל לספרות תורנית בשנת תשס"ב, ובעל עיטור "יקיר ירושלים".

נפתלי לאו-לביא

נפתלי לאו-לביא (23 ביוני 1928 - 6 בדצמבר 2014, י"ד בכסלו תשע"ה) היה דיפלומט, עיתונאי ואיש ציבור ישראלי, קונסול ישראל בניו יורק. כיהן כסגן יושב-ראש הנהלת איל"ר (הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש יהודי). יקיר ירושלים לשנת תשס"ג (2003). אחיו של הרב ישראל מאיר לאו.

שבתי זכריה

שבתי זכריה (1921 - כ"ז בתמוז ה'תשע"ז, 21 ביולי 2017) היה עורך דין, סופר וחוקר תולדות ירושלים.

שלמה טל

הרב ד"ר שלמה טל (פברואר 1909–1998) היה יקיר ירושלים, מהדיר סידור רינת ישראל.

שמואל אהרון שזורי

הרב שמואל אהרון שזורי (ובר) (י"א בסיוון תרמ"ה, 25 במאי 1885 - י"ט בשבט תש"מ, 6 בפברואר 1980) היה המזכיר הראשון של הרבנות הראשית לישראל ועורך כתב העת התורני "קול תורה". יקיר ירושלים.

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.