ועדת החוץ והביטחון

ועדת החוץ והביטחון (ועדת החו"ב) או ועחו"ב של הכנסת היא אחת מוועדות הכנסת הקבועות ונחשבת לאחת משתי החשובות בהן (יחד עם ועדת הכספים). סעיף 13 (א) (4) לתקנון הכנסת קובע שתחומי עיסוקה הם מדיניות החוץ של מדינת ישראל, כוחותיה המזוינים וביטחונה. מתפקידה של הוועדה לבצע חקיקה בנושאי חוץ וביטחון, וכן לפקח ולבקר את משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ולאשר את סעיפי תקציביהם.

Knesset Foreign Affairs & Security Comm1949
ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ב-1 בספטמבר 1949. משמאל, חברי הכנסת חיים בן-אשר ויחיאל דובדבני, מימין, חברי הכנסת חיים כהן-מגורי ויעקב מרידור.

פעילות הוועדה

מרבית פעילות הוועדה מתנהלת בוועדות המשנה שלה, כאשר מליאת הוועדה משמשת לרוב כבימה תקשורתית של ראשי מערכת הביטחון.

ועדת החוץ והביטחון מאשרת חקיקת משנה רחבה בתחומי הביטחון, גיוס חירום של כוח אדם, פעולות מיוחדות של שירות הביטחון הכללי, גיוס של ציוד לשעת חירום, היערכות העורף, ועוד.

בפני הוועדה ניתנות סקירות של בכירי הממשל הישראלי בתחומי הביטחון, החוץ והמודיעין, ובהם ראש הממשלה, שר החוץ, שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, ראש אגף המודיעין וראש המטה לביטחון לאומי.

יו"ר הוועדה נחשב לאחד האישים הבכירים במערכת הביטחון הישראלית והוא מדווח על מרבית פעילות מערכת הביטחון, מצב שהפך את התפקיד לאחד הנחשבים ביותר בכנסת.

דיוני מליאת הוועדה סודיים. דיוני כמה מוועדות המשנה שלה סודיים ביותר, בדרגות סיווג שונות. מכאן שפרוטוקולים של הוועדה אינם מתפרסמים על פי רוב. לאחר מקרים חוזרים ונשנים של הדלפות מדיוני הוועדה, מחויבים כיום חבריה בחתימה על הצהרה לשמירת סודיות. כמו כן חל איסור מוחלט על אמצעי התקשורת להיכנס לדיונים בוועדות המשנה.

הממשלה מחויבת להביא לאישור הוועדה ביצוע פעולות שונות הקשורות למצב חירום כמו גיוס מילואים בצו 8, הכרזה של מצב מיוחד בעורף וכדומה. כמו כן על הממשלה לדווח לוועדה על פעולות אחרות שנעשו בעניינים אלו כמו פתיחת מלחמה או פעולות העלולות להביא לאחת כזאת (למשל בנימין בן אליעזר דיווח לוועדה על פתיחת מבצע חומת מגן), גיוס בצווים חורגים, התקנת תקנות לשעת חירום. כמו כן מחויבת הממשלה לדווח גם על ענייני מודיעין כמו פעולות מסוימות של השב"כ, האזנות סתר וכדומה.

בנוסף מבצעת הוועדה שימוע לאישי מפתח בצמרת הביטחונית והמדינית של ישראל (הוועדה איננה מוסמכת לדחות את המינוי). כמו כן הוועדה מבצעת שימוע לפרויקטים בסדר גודל כלכלי משמעותי במערכת הביטחון.

הגופים המפוקחים

בין הגופים שהוועדה מפקחת על פעולתם:

חברי הוועדה

חברי ועדת החוץ והביטחון, כמו שאר חברי הוועדות, נקבעים על פי מפתח סיעתי, אלא שבוועדה זו ישנם חברים נוספים ("אקס אופיסיו"), שלא על פי המפתח הסיעתי, ובהם כל ראשי הממשלה לשעבר המכהנים כחברי הכנסת (למשל: בכנסת ה-17 חבר הכנסת בנימין נתניהו היה חבר הוועדה לא מתוקף המפתח הסיעתי של הליכוד, אלא מתוקף היותו ראש הממשלה לשעבר, ועל כן לא היה רשום ברשימת חברי הוועדה).

יושבי ראש הוועדה לדורותיהם

יושב ראש הוועדה תמונה שנות כהונה מפלגה תפקיד בולט אחר
מאיר ארגוב Meir Argov.jpeg 1963-1949 מפא"י
דוד הכהן Hacohen david.jpeg 1969-1963 המערך
חיים יוסף צדוק Haim Yosef Zadok 1975-1969 המערך שר המשפטים
יצחק נבון נבון.jpeg 1977-1975 המערך נשיא המדינה
משה ארנס Moshe Arens 1982-1977 הליכוד שר הביטחון, שר החוץ
אליהו בן-אלישר Benelisar eli 1984-1982 הליכוד שגריר ישראל בארצות הברית
אבא אבן Abba Eban 1970 1988-1984 המערך שר החוץ
אליהו בן-אלישר Benelisar eli 1992-1988 הליכוד מנכ"ל משרד ראש הממשלה
אורי אור Ori or 1995-1992 העבודה סגן שר הביטחון
חגי מירום Emblem of Israel 1996-1995 העבודה יו"ר ועדת הכנסת
עוזי לנדאו Uzi Landau 001 1999-1996 הליכוד השר לביטחון פנים
דן מרידור Reuven Rivlin receives the report of the Public Committee to Examine the Elections Law, November 2017 (7373) (cropped) 2001-1999 מפלגת המרכז השר לענייני מודיעין, שר האוצר, שר המשפטים
דוד מגן Emblem of Israel 2002-2001 הליכוד שר הכלכלה והתכנון
חיים רמון Haim Ramon - Kadima 2 2003-2002 העבודה שר המשפטים, שר הבריאות, שר הפנים
יובל שטייניץ יובל שטייניץ 2006-2003 הליכוד השר לענייני מודיעין, שר האוצר, שר התשתיות
צחי הנגבי Tzachi Hanegbi - Kadima 2010-2006 קדימה השר לביטחון פנים, שר הבריאות
שאול מופז Secretary Clinton Meets With Israeli Deputy Prime Minister Mofaz (7414559360) (cropped) 2012-2010 קדימה שר הביטחון, ראש המטה הכללי
רוני בר-און Zucky Crystal exhibition for the memory of Hanna Zemer רוני בר-און (8357798080) 2013-2012 קדימה שר הפנים, שר האוצר, שר התשתיות
אביגדור ליברמן Avigdor Lieberman on September 15, 2010 2013 ישראל ביתנו שר הביטחון, שר החוץ, השר לנושאים אסטרטגיים
יולי אדלשטיין (מ"מ)[1] Yuli Edelstein 2014-2013 הליכוד יושב ראש הכנסת, שר העלייה והקליטה, שר ההסברה והתפוצות
זאב אלקין זאב אלקין 2014 הליכוד השר לקליטת עלייה, שר ירושלים ומורשת
יריב לוין Yariv Levin 2015-2014 הליכוד שר התיירות
צחי הנגבי Tzachi Hanegbi - Kadima 2016-2015 הליכוד שר המשפטים, שר התחבורה
אבי דיכטר Avi dichter 2016-2019 הליכוד השר לביטחון פנים, השר להגנת העורף, ראש השב"כ

ועדות משנה

 • ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים - ועדה סטטוטורית ובעלת סמכויות לפי חוק השב"כ. הוועדה מפקחת על פעילות קהילת המודיעין הישראלית, החל מהתקציבים וכלה בציון הידיעות החשובות. בשל הסודיות, דיוניה אף אינם מופיעים בסדר היום של הכנסת.
 • ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח - מיועדת לפיקוח פרלמנטרי על עדכון תפיסת הביטחון של ישראל כנגד האיומים החיצוניים (במלחמה כוללת, עימות מוגבל ורגיעה) ועל חלוקת המשאבים המוקצים לביטחון והפיתוח שלהם (כולל תוכנית העבודה הרב שנתית של צה"ל).
 • ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה - אחראית על הפיקוח על מערך החוץ וההסברה של מדינת ישראל. הוועדה אחראית גם לפיקוח על התוכניות המדיניות של המדינה ועל שיתוף הפעולה שלה עם מדינות אחרות.
 • ועדת משנה לכוננות ולביטחון שוטף - אחראית על ענייני הביטחון השוטף, ביצוע תחקירים, בדיקת המוכנות לחירום, רמת הכוננות והאמצעים שננקטים לגביה והגנת העורף.
 • ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל - מפקחת על נושא כוח האדם בצה"ל (כולל זה המושאל לגופי ביטחון אחרים).
 • ועדת משנה ללוחמה משפטית - עוסקת במשפט בינלאומי בהקשרי לחימה והגנה על ישראל, לרבות בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) וכן סוגיית הסמכות האוניברסלית והשלכותיה על גורמי צבא ובכירים ישראליים.
 • ועדת משנה לתכנון לאומי - עוסקת בתכנון ארוך טווח בנושאים מדיניים וביטחוניים לצורך שיפור הביטחון והחוסן הלאומיים, ובדיקת הגופים העוסקים בתכנון בדגש על המועצה לביטחון לאומי.

כמו כן קיימת ועדת משנה משותפת עם ועדת הכספים לעניין תקציב הביטחון, וועדת השניים, לטיפול בנושאי ביקורת.

ועדות משנה שהתנהלו בעבר:

 • ועדת משנה לענייני חקיקה ביטחונית - אחראית על הכנת הצעות חוק לדיונים במליאת ועדת החוץ והביטחון ובמליאת הכנסת.

היסטוריה

במצבי חירום כמו במלחמת יום כיפור התכנסה הוועדה בתדירות גבוהה בהרבה מאשר התדירות הרגילה (במלחמת יום כיפור, הוועדה התכנסה כל יום).

עד לשנת 1977 נוהל חלק גדול מדיוני הוועדה הסודיים במליאתה, בשנה זו בשל ריבוי ההדלפות הוחלט על העברת הדיונים הסודיים לוועדת המשנה.

באפריל 2014 הוציא בית המשפט העליון צו על תנאי, המורה ליושב ראש הכנסת וראשי ועדות הכנסת לנמק את העיכוב במינוי יושב ראש לוועדה מאז פרישתו מהתפקיד של שר החוץ אביגדור ליברמן חצי שנה קודם לכן.[2]

ביולי 2016 הפיק ערוץ הכנסת בבימוים של גדעון אלון ויהודית אגסי, סרט תיעודי בשם "חומות של שתיקה". הסרט דן על תפקיד הוועדה כגורם מפקח ומבקר, על הקשר בינה לבין הצבא ועל שיקוליהם הפולטיים של חבריה. כמו כן הוא עוסק בפעילותה במלחמות ומבצעי ישראל ובתהליך קביעת תקציב הביטחון. במסגרת הסרט רואינו חברים בקבינט ובועדה בעבר ובהווה ביניהם: אבי דיכטר, יעקב פרי, עומר בר-לב, שאול מופז, רובי ריבלין, עפר שלח וצחי הנגבי.

במהלך הסרט עלתה ביקורת שחברי הוועדה לעיתים מדליפים לעיתונאים תוכן מתוך דיונים חשאים של הוועדה, דבר שמוביל להימנעות מהצגת תוכן רגיש בפני הוועדה, אלא רק בפני ועדות המשנה.[3]

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ בין חודש נובמבר (סיום תפקידו של חה"כ ליברמן, זוכה במשפט) 2013 ועד חודש מאי 2014, כיהן כממלא מקום יו"ר ועדת החוץ והביטחון, יו"ר הכנסת באותו הזמן, חה"כ יולי אדלשטיין.
 2. ^ יהונתן ליסבג"ץ לכנסת: הסבירו למה אין יו"ר לוועדת חוץ וביטחון, באתר הארץ, 10 באפריל 2014
 3. ^ מרכז מורשת בגין בסרט: ’חומות של שתיקה’ על ההדלפות
אבא אבן

אַבָּא שלמה אֶבֶן (2 בפברואר 1915 – 17 בנובמבר 2002) היה דיפלומט ומדינאי ישראלי. נודע כבעל כושר ביטוי מבריק ויוצא דופן ונחשב "הדיפלומט מספר אחת" של מדינת ישראל.

אביגדור ליברמן

אביגדור (איווט) ליברמן (נולד ב-5 ביולי 1958, י"ז בתמוז ה'תשי"ח) הוא חבר הכנסת מטעם ישראל ביתנו, יושב ראש המפלגה ומייסדה. בין היתר היה סגן ראש הממשלה, שר הביטחון, שר החוץ, שר האנרגיה והתשתיות הלאומיות, שר התחבורה, יו"ר ועדת החוץ והביטחון, מנכ"ל תנועת הליכוד ומנכ"ל משרד ראש הממשלה.

אורי אור

אוֹרי אור (נולד ב-22 באפריל 1939), שירת בצה"ל כמפקד פיקוד המרכז וכמפקד פיקוד הצפון, איש ציבור, חבר הכנסת ה-13 וה-14 (מטעם מפלגת העבודה) וסגן שר הביטחון לשעבר.

אליהו בן-אלישר

אליהו בן-אלישר (2 באוגוסט 1932 - 12 באוגוסט 2000) היה היסטוריון בהשכלתו, פוליטיקאי, דיפלומט ישראלי, ושגריר ישראל בארצות הברית, בצרפת והשגריר הישראלי הראשון במצרים (1980–1981).

דוד הכהן (חבר הכנסת)

דוד הכהן (20 באוקטובר 1898 – 19 בפברואר 1984) היה ממנהיגי היישוב בתקופת טרום המדינה, חבר הכנסת, מדינאי ודיפלומט בימי ראשית המדינה.

דוד מגן

דוד מגן-מונסונגו (נולד ב-4 בספטמבר 1945) הוא איש ציבור ישראלי, כיהן כחבר כנסת וכשר בממשלות ישראל. בעבר ראש עיריית קריית גת ויו"ר מועצת המנהלים של חברת עמידר.

דן מרידור

דן מרידור (נולד ב-23 באפריל 1947) הוא פוליטיקאי ואיש ציבור ישראלי. לשעבר חבר הכנסת ושר מטעם סיעות הליכוד ומפלגת המרכז. עורך דין במקצועו.

ועדת הכלכלה

ועדת הכלכלה היא אחת מוועדות הכנסת הקבועות.

לפי סעיף 100 (א) (3) לתקנון הכנסת, תחומי עיסוקה הם מסחר ותעשייה; אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבורה על כל ענפיה; איגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים הנעדרים; רכוש היהודים מארצות האויב; רכוש היהודים שאינם בחיים; עבודות ציבוריות; שיכון; תקשורת; מינהל מקרקעי ישראל; אנרגיה ותשתית; מים.

הוועדה מקדמת חקיקה ראשית וחקיקה משנית בכל תחומי פעילותה, מקיימת סיורים ודנה במגוון רב של נושאים שוטפים. כך למשל דנה במהלך הכנסת ה-16, בין היתר, בייקור תעריפי השיחות בטלפונים ניידים, בהיערכות הממשלה להתפרצות שפעת העופות ובהקמת מתקנים להתפלת מים. ישנו מנהג שתפקיד יו"ר הוועדה ניתן לחבר אופוזיציה. עם זאת, בכנסת ה-18 עמדו בראשות הוועדה חברי הכנסת אופיר אקוניס וכרמל שאמה הכהן, שניהם חברי קואליציה. זאת מכורח הסכם עם האופוזיציה בעד ראשות ועדת החוץ והביטחון.

בוועדה פועלות ועדות משנה רבות לנושאים מגוונים. לדוגמה, בכנסת ה-17 פעלו בה:

ועדת המשנה למאבק בתאונות דרכים

ועדת משנה לעניין הטרמינל החדש בנתב"ג (נתב"ג 2000)

ועדת משנה לעניין חישוב תמלוגים לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים

ועדת משנה לעניין סעיפים בתקנות הגז

ועדת המשנה של ועדת הכלכלה לעניין הפעלת כביש חוצה ישראל והמשך סלילתו

ועדת משנה לנושא כוונת משרד הביטחון לבטל את נסיעות החיילים ברכבת

ועדת משנה לעניין צו הבזק

ועדת משנה לעניין סיום המשא ומתן עם העובדים להקמת מע"צ החדשה

ועדת משנה לעניין תקינות מערכות הלייזר של המשטרה.בין הוועדות המשותפות לוועדת הכלכלה ולוועדות אחרות מצויות ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לעניין חוק הרשות השנייה וועדה משותפת לוועדת הכלכלה וועדת הכספים לעניין משק המים.

ועדת הכספים

ועדת הכספים היא אחת מוועדות הכנסת הקבועות, ונחשבת לאחת החשובות והמשפיעות שבהן, ביחד עם ועדת החוץ והביטחון. סעיף 13(א)(2) לתקנון הכנסת קובע שתחומי עניינה הם "תקציב המדינה; מיסים לכל סוגיהם; מכס ובלו; מילוות; ענייני מטבע ומטבע חוץ; בנקאות ושטרי כסף; הכנסות והוצאות המדינה".

הוועדה דנה בתקציב המדינה ובחוק ההסדרים ומכינה אותם לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, וביכולתה להשפיע אפוא השפעה מרחיקת לכת על הרכב התקציב, ובכלל זה על העברת תמיכות כספיות לסקטורים וגופים שונים. משום כך נודע לה משקל פוליטי רב. כמו כן דנה הוועדה בחוקים כלכליים, ובפרט בחוקי המיסים. תקנות בענייני מיסים מובאות לאישור הוועדה.

בכנסות האחרונות כיהנו כמחצית מהזמן חברי כנסת מהסיעות החרדיות (אגודת ישראל) בראשות ועדת הכספים, ואף הסתפקו בתפקיד זה כתמורה לחברותן בקואליציה, משום שליושב ראש הוועדה יש לעיתים כוח רב אף יותר מלשר מכהן, שכן הוא יכול לעכב או לקדם החלטות תקציביות של מאות מיליוני שקלים על פי שיקול דעתו, אם כי בכפוף להחלטת שאר חברי הוועדה. זו הסיבה כי באופן קבוע כמעט יושב ראש הוועדה הוא ממפלגה החברה הקואליציה או ממפלגה התומכת בה מבחוץ, כדי לאפשר קידום תקציב המדינה והעברת החלטות ממשלה באופן סדיר.

הוועדה מאשרת גם את הצעתו של מבקר המדינה לתקציב משרדו, כדי להבטיח את אי-התלות שלו בתקציב המדינה שמכין משרד האוצר.

זאב אלקין

זאב אֶלְקִין (נולד ב-3 באפריל 1971) הוא השר להגנת הסביבה, לירושלים ולמורשת, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני וחבר הכנסת מטעם מפלגת הליכוד. בעבר היה שר העלייה והקליטה, יו"ר סיעת הליכוד, יו"ר ועדת הכנסת, יושב ראש הקואליציה, ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון.

חגי מירום

חגי מירום (נולד ב-23 בספטמבר 1946) הוא חבר הכנסת לשעבר ממפלגת העבודה.

חיים יוסף צדוק

חיים יוסף צדוק (וילקנפלד) (2 באוקטובר 1913 - 15 באוגוסט 2002) היה משפטן, חבר כנסת, שר המשפטים בממשלת רבין הראשונה (1974–1977), וכן שר המסחר והתעשייה ושר הפיתוח.

יריב לוין

יריב גדעון לוין (נולד ב-22 ביוני 1969, ז' בתמוז ה'תשכ"ט), הוא שר התיירות וחבר הכנסת מטעם מפלגת הליכוד. בעבר שימש יו"ר הקואליציה ויו"ר ועדת החוץ והביטחון, ולזמן קצר גם היה השר לביטחון הפנים. עורך דין במקצועו.

מאיר ארגוב

מאיר ארגוב (גרבובסקי); (ינואר 1905 – 24 בנובמבר 1963) היה פעיל ציוני, מחותמי מגילת העצמאות, חבר הכנסת מהקמת הכנסת ועד מותו, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בכנסות השנייה ועד החמישית.

משה ארנס

משה (מישה) ארנס (27 בדצמבר 1925, י' בטבת תרפ"ו – 7 בינואר 2019, א' בשבט תשע"ט) היה מהנדס אווירונאוטיקה ופוליטיקאי ישראלי. כיהן כשר הביטחון ושר החוץ בממשלות ישראל, שגריר ישראל בארצות הברית, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, וחבר הכנסת מטעם מפלגת הליכוד. היה פרופסור חבר בטכניון, סמנכ"ל התעשייה האווירית, חתן פרס ביטחון ישראל וחתן פרס הדיפלומטיה הישראלית.

עוזי לנדאו

עוזי לנדאו (נולד ב-2 באוגוסט 1943) הוא לשעבר חבר הכנסת ושר בממשלות ישראל. היה חבר הכנסת והשר לביטחון פנים מטעם מפלגת הליכוד, ושר האנרגיה והמים ושר התיירות מטעם מפלגת ישראל ביתנו. לאחר פרישתו מפעילות פרלמנטרית כיהן כיושב ראש עמית של הקרן הקיימת לישראל, ומתחילת 2017 הוא משמש כיושב ראש חברת רפאל.

צחי הנגבי

צחי הנגבי (נולד ב־26 בפברואר 1957) הוא השר לשיתוף פעולה אזורי, וחבר הכנסת מטעם מפלגת הליכוד.

בעבר היה שר בממשלות ישראל (בשבעה משרדים: משפטים, ביטחון פנים, תחבורה, בריאות, הגנת הסביבה, תקשורת ושיתוף פעולה אזורי), סגן שר החוץ, יו"ר ועדת החוץ והביטחון, יו"ר ועדת הכלכלה ויו"ר ועדת הכנסת.

הנגבי נבחר לראשונה לכנסת בשנת 1988, והיה חבר כנסת מאז כמעט ברציפות, כולל חמש שנים במפלגת "קדימה". בסוף 2010 פרש מן הכנסת לאחר שהורשע בעניין מינויים פוליטיים ונגזר עליו קלון. הוא שב לכנסת לאחר הבחירות הבאות בשנת 2013.

הנגבי מופקד מטעם ראש הממשלה על נושאים מדיניים במשרד החוץ: היחסים עם הוותיקן ושאר הכנסיות הנוצריות, נציג ישראל בוועידת המדינות התורמות לרשות הפלסטינית, נציג ישראל בארגון לשיתוף פעולה אזורי ביטחוני באירופה ואחראי למציאת פתרון בסוגיית הכותל.

רוני בר-און

רוני חיים בר-און (נולד ב-2 ביוני 1948) לשעבר חבר הכנסת מטעם מפלגות הליכוד ו"קדימה", שר בממשלות ישראל ויושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. מונה בשנת 1997 לכהונת היועץ המשפטי לממשלה למשך 48 שעות, שבעקבותיה התפתחה פרשת בר-און חברון.

שאול מופז

שאול מופז (נולד ב-4 בנובמבר 1948 בטהראן שבאיראן) הוא איש צבא ואיש ציבור ישראלי. כיהן בין היתר כרמטכ"ל ה-16 של צה"ל, כשר הביטחון ה-15, כחבר כנסת, כיו"ר מפלגת "קדימה", כיו"ר האופוזיציה וכשר בממשלות ישראל.

ועדות הכנסת
קבועות ועדת החוקה, חוק ומשפט • ועדת החוץ והביטחון • ועדת החינוך, התרבות והספורטועדת הכלכלהועדת הכנסתועדת הכספיםועדת המדע והטכנולוגיהועדת העבודה, הרווחה והבריאותועדת העלייה, הקליטה והתפוצותועדה לענייני ביקורת המדינהועדת הפנים והגנת הסביבהועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי Emblem of Israel.svg
היסטוריות ועדת השירותים הציבורייםועדה מיוחדת לבעיית העובדים הזריםהוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
מיוחדות
(הפועלות כיום)
ועדה מיוחדת לפניות הציבורועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהולהוועדה לזכויות הילד
שונות ועדת האתיקהועדת הפירושיםועדת חקירה פרלמנטריתועדה מסדרת
יושבי ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת
מאיר ארגובזלמן ארןמאיר ארגובדוד הכהןחיים יוסף צדוקיצחק נבוןחיים יוסף צדוקמשה ארנסאליהו בן-אלישרמשה ארנסאבא אבןחיים בר-לבאליהו בן-אלישראורי אורחגי מירוםעוזי לנדאודוד מגןדן מרידורחיים רמוןיובל שטייניץצחי הנגבישאול מופזרוני בר-אוןאביגדור ליברמןזאב אלקיןיריב לויןצחי הנגביאבי דיכטר

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.