דרך מצותיך

דרך מצְוֹתיך הוא ספר העוסק בטעמי המצוות שכתב האדמו"ר השלישי לשושלת אדמו"רי חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון (ה"צמח צדק"), בשנים תקע"ד - תקפ"ח, המבאר את טעמי המצוות לפי תורת החסידות. הספר יצא לאור לראשונה על ידי הרב חיים אליעזר הכהן ביחאווסקי בדפוס א. ע. ראבינאוויץ בפולטבה בשנת תרע"א (1911) וכיום יוצא לאור בהוצאת קה"ת. ספר זה נחשב לאחד מאבני-היסוד של תורת חסידות חב"ד.

דרך מצותיך
שער דרך מצותוך
שער הספר
מידע כללי
מאת רבי מנחם מנדל שניאורסון (הצמח צדק)
שפת המקור עברית
סוגה ספרי חסידות
הוצאה
הוצאה דפוס א. ע. ראבינאוויץ (דפוס ראשון)
שנת הוצאה תרע"א-תרע"ב (דפוס ראשון)

מבנה הספר

הספר המודפס נחלק לשלושה חלקים: "טעמי המצוות", "שורש מצוות התפילה" ו"מאמרים והוספות".

טעמי המצוות

החלק הראשון והעיקרי בספר, עוסק בביאור טעמי חלק מתרי"ג המצוות לאור תורת הקבלה ותורת החסידות. רובם של הביאורים מיוסדים על מאמרי האדמו"ר שניאור זלמן מלאדי ונכתבו בשפה קלה המיועדת גם למתחילים בלימוד החסידות.

ברוב ביאורי המצוות מציין המחבר בתחילה את מניין המצווה לפי מניין המצוות שבספר החינוך, מביא בקצרה את ביאורי המצוה מספר החינוך ומספר המצוות לרמב"ם, ביאורים על פי תורת הקבלה מספר הזוהר ומליקוטי תורה של האר"י, ולאחר מכן מבאר בדרך חסידות חב"ד, כשלרוב מבוססים ביאורי החסידות על דבריו של האר"י. פעמים רבות הוא משתדל להראות כיצד תואמים הביאורים גם לטעמים המופיעים בספר החינוך ובספר המצוות.

שורש מצוות התפילה

חיבור ארוך בן 49 פרקים, העוסק בביאור עניינה של התפילה וקריאת שמע על פי הקבלה והחסידות.

בחלק זה דן המחבר רבות ביישוב הסתירה שישנה לכאורה, בין דרשת הספרי על הפסוק "מי כה' אלוקינו בכל קראנו אליו" - "אליו ולא למידותיו", לתפילות הפונות לאלהים בשמות הרומזים, על פי תורת הקבלה, למידות מסוימות של אלהים, כגון, השם "אל" הרומז לספירת החסד והשם אלהים הרומז לספירת הגבורה.

את החיבור כתב הצמח צדק בגיל 17, ולפי המסורת הוא עורר התפעלות רבה אצל סבו, אדמו"ר הזקן.

מאמרים והוספות

DERECH2
כתב ידו של הצמח צדק בתחילת "שורש מצות התפילה"

לקט מאמרי חסידות נוספים מכתב ידו של הצמח צדק, וכן מאמרי אדמו"ר הזקן עם הגהות הצמח-צדק שבהם מבוארים כמה עניינים כלליים בתורת חב"ד, כגון עניין תוהו ותיקון, עניין "עשר ספירות הגנוזות במאצילן", עניין עבודת הניסיונות, ועוד. בחלק זה מופיע גם קיצור שערך הצמח צדק על ספר התניא ולקט ביאורים שלו בקבלה ובחסידות מתוך איגרותיו.

במהדורות האחרונות של הספר, (החל ממהדורת תשי"ג), נוספו בספר מפתח עניינים, ראשי פרקים מתולדות הצמח צדק וציונים לספרים שונים בהם ישנם ביאורים על טעמי המצוות שלא נתבארו בספר זה, שלושת החלקים האלו נערכו על ידי האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון.

הדפסת הספר

הספר הודפס לראשונה בפולטבה שבאוקראינה בשנת ה'תרע"א מתוך כתב ידו של הצמח צדק, שכתב בין השנים ה'תקע"ד - ה'תקפ"ח, ההוצאה הראשונה של הספר הייתה על ידי חסידי קאפוסט. בתקופות מסוימות היו מחסידי ליובאוויטש, שלא למדו מתוך ספר זה, בשל עובדה זו. הרב שמריהו גוראריה סיפר כי פעם אחד הבחורים למד בספר, והרבי הרש"ב ראה בכך ונטלו ממנו.[1]

הוצאת קה"ת הדפיסה את הספר בשנת ה'תש"ו בעיר שנחאי אליה נמלטו בזמן מלחמת העולם השנייה רבים מתלמידי ישיבות חב"ד, בשנת תשי"ג יצא הספר בארצות הברית עם הוספות רבות (ראו לעיל) ובשנת ה'תשנ"א נדפס לראשונה באותיות מרובעות (עד אז הודפס הספר בכתב רש"י).

מהדורות מבוארות

דרך מצותיך המבואר

נכון לכסלו ה'תשע"ט (2018) יצאו לאור על ידי "הוצאת ספרים מעיינותיך" שלושה כרכים בסדרת "דרך מצותיך המבואר" הכוללים את 31 המאמרים הראשונים של הספר דרך מצוותיך - טעמי המצוות עם ביאור משולב בטקסט.

שרש מצות התפילה המבואר חלק א

ביאור "דרכי שלום" מהמשפיע החב"די הרב שלום דובער קסלמן (בנו של שלמה חיים קסלמן) על שרש מצות התפילה נערך בתוספת ביאורים מחסידות חב"ד על ידי הרב מרדכי בן יעקב - כסלו ה'תשע"ו.

באר החסידות על דרך מצותיך

נכון לאדר תשע"ז יצאו שלושה כרכים בסדרת "באר החסידות על דרך מצותיך" הכוללים 14 מאמרים מהספר דרך מצוותיך עם ביאור לאור תורת החסידות בעריכת הרב עומר הלוי, יוצא לאור על ידי הוצאת ספרים קה"ת

הולך בדרך מצוותיך

רעיונות מספר 'דרך מצוותיך' משולבים בסיפורים וחוויות מהלימוד בו, על־פי שיעורי הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ), מאת מאיר הנגבי, בהוצאת מגיד ושפע

מהדורת תרגום לאנגלית

DERECH MITZVOSECHA A Mystical Perspective on the Commandments, selected chapters, Translated by Rabbi Eliyahu Touger,published by Sichos in English. Vol. 1 (2004). Vol. 2 (2007).

"דרך מצותיך חלק שני"

בשנת ה'תרע"ב הודפס בפולטבה ספר בשם "דרך מצותיך חלק שני" בספר זה פירושי מילים בתפילה מהצמח צדק, אך אין הוא חלק מחיבורו של הצמח צדק על טעמי המצוות ואין קשר בין תוכנו לספר דרך מצותיך (האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון העלה השערה בהקדמה שכתב לחלק הראשון, כי שם זה ניתן לספר על ידי המו"ל כדי להקל את השגת הרישיון מהממשלה להדפסת הספר).

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ המלך במסיבו, קה"ת, תשנ"ג, כרך ב, עמ' פה
חסידות חב"ד
שושלת ליובאוויטש הראשון: שניאור זלמן מלאדי ("אדמו"ר הזקן", "בעל התניא") • השני: דובער שניאורי ("האדמו"ר האמצעי") • השלישי: מנחם מנדל שניאורסון ("הצמח צדק") • הרביעי: שמואל שניאורסון ("מהר"ש") • החמישי: שלום דובער שניאורסון ("הרש"ב") • השישי: יוסף יצחק שניאורסון ("הריי"צ") • השביעי: מנחם מנדל שניאורסון ("הרבי מלובביץ'")
ענפים בחסידות אהרן מסטרשלה | קאפוסט: אדמו"רים: יהודה לייב שניאורסוןשלמה זלמן שניאורסוןשלום דובער שניאורסון מרציצהשמריה נח שניאורסון מבאברויסק | לאדי: אדמו"רים: חיים שניאור זלמן שניאורסוןיצחק דובער שניאורסון • לוי יצחק מסיראטשין | ניעז'ין: אדמו"ר: ישראל נח שניאורסון
כתבים אדמו"ר הזקן: ספר התניאשולחן ערוך הרבסידור אדמו"ר הזקןתורה אור ולקוטי תורהמאמרי אדמו"ר הזקן | האמצעי: קונטרס ההתפעלות | הצמח צדק: צמח צדקאור התורה • דרך מצותיך | הרש"ב: המשך יו"ט של ר"ה תרס"ובשעה שהקדימו תרע"ב | הריי"צ: אגרות קודש הריי"צ | ספרי הרבי מלובביץ': היום יוםלקוטי שיחותאגרות קודש הרמ"מתורת מנחםרשימות | אחרים: ספר הערכים • קטגוריה:כתבי עת חב"דיים
אתרים מרכז חב"ד - 770אוהל חב"ד לובביץ'כפר חב"ד • קטגוריה:בתי כנסת חב"דיים • קטגוריה:ריכוזים חב"דיים | לובביץ'
מושגים ניגוני חב"ד: ארבע בבותצמאה לך נפשיופרצתניגוני הרבי מלובביץ' • קטגוריה:ניגוני חב"ד | פעילות: בית חב"דשלוחי חב"דמבצעי הרבי מחב"ד | התוועדויות: התוועדותמאמר חסידותמשפיע | מועדים: חג הגאולה • | תקנות: סעודת משיחמקווה "בור על גבי בור"תקנת לימוד החת"תתקנת לימוד הרמב"ם | שונות: פולמוס המשיחיות
ארגונים מרכזיים אגודת חב"ד העולמיתספריית חב"דבית דין רבני חב"דהוצאת ספרים קה"תישיבות תומכי תמימיםכולל חב"דמרכז לענייני חינוךנשי חב"דצעירי אגודת חב"ד בישראלרשת חינוך חב"דצבאות ה'
קטגוריה:ארגוני חב"ד • קטגוריה:ישיבות תומכי תמימים - חב"ד
שונות קטגוריה:חסידי חב"ד • קטגוריה:רבניות חב"ד
קטגוריה:חסידות חב"ד

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.