דני יעקובי

דני יעקובי (נולד בשנת 1965) הוא היסטוריון המתמחה בתולדות היישוב ומדינת ישראל ובייחוד בהתפתחות תולדות החינוך הגבוה בארץ והזיקה בין לאומיות לחינוך.

דני יעקובי
Daniel Jacoby
לידה 20 בינואר 1965 (בן 54)
ענף מדעי היסטוריה
ארצות מגורים ישראל, קנדה
מקום לימודים האוניברסיטה העברית בירושלים
תרומות עיקריות
תולדות החינוך, חקר מדינת ישראל

חייו

דני יעקובי נולד בירושלים ולמד בבית-ספר התיכון שליד האוניברסיטה. את התואר הראשון סיים באוניברסיטת תל אביב בחוג להיסטוריה כללית והחוג לסוציולוגיה ואנתרפולוגיה. את התואר השני והשלישי השלים באוניברסיטה העברית בחוג להיסטוריה. נושא עבודת הדוקטורט אותה הגיש בשנת 2003 היה תולדות מדעי הרוח הכלליים באוניברסיטה העברית.

יעקובי לימד בתיכון שליד האוניברסיטה והיה חבר צוות היסטוריה באגף לתוכניות לימודים במשרד החינוך. שימש כמרכז ועדת תוכנית הלימודים בהיסטוריה לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי. ערך את העלון למורי ההיסטוריה והיה שותף לכתיבתם של ספרי לימוד לבית-הספר התיכון. היה בין עורכי הסדרה "סוגיות נבחרות בתולדות היישוב והמדינה" בהוצאת מאגנס. לימד באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב והשתלם באוניברסיטת טורונטו.

מחקר

  • "ראשיתה של הכשרה מקצועית באוניברסיטה מחקרית: הקמתה של המחלקה לחינוך באוניברסיטה העברית", בתוך: תולדות האוניברסיטה העברית, התבססות וצמיחה, בעריכת חגית לבסקי, הוצאת מאגנס, 2005.

Between Ivory Tower and Public Involvement: The Hebrew University and Adult Education during the British Mandate * in: Adult Education in Israel, 8, 2005, pp.143-148

  • "המעצמות האירופאיות והוראת שפות זרות באוניברסיטה העברית בתקופת המנדט", (עם דומיניק טרימבור), בתוך: תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים, התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי, בעריכת חגית לבסקי, הוצאת מאגנס, 2009.

ספרים שערך

ארץ אחת ושני עמים בה, הוצאת מאגנס, 1999

ספר זה הוא הראשון בסדרה סוגיות נבחרות בתולדות היישוב והמדינה, שמטרתה להציג סוגיות העומדות על הפרק במחקר תולדות היישוב ומדינת ישראל בראייה בין תחומית. סדרה זו מבוססת על דיונים שהתקיימו באוניברסיטה העברית בירושלים בהשתתפות חוקרים מתחומי מדעי הרוח ומדעי החברה. מטרת הדיונים בספר היא לבחון באמצעות עיון במספר סוגיות כמה מקווי הדמיון והשוני בין היהודים לפלסטינים שנקלעו לטריטוריה משותפת וחייהם הפכו להיות שזורים אלו באלו. הספר דן במספר שאלות: מהן הבעיות הקונצפטואליות הקשורות להיסטוריוגרפיה של ארץ שבה שני עמים? כיצד יש לבחון את הציונות במבט השוואתי? מה בין תופעות הכנעניות בתנועה הלאומית היהודית לבין מקבילתה בתנועה הלאומית הערבית? מהן ההבדלים ביחסי תפוצה ומולדת בין היהודים לפלסטינים?

בינוי אומה, הוצאת מאגנס, 2000

בדיונים בספר השני בסדרה נבחנות כמה מהדרכים שבהן השתמשה הציונות ליצירת תודעה לאומית חדשה. בדומה לתנועות לאומיות אחרות גם התנועה הציונית עשתה שימוש במגוון אמצעים לבנייתה של תרבות לאומית. מה היה חלקם של האינטלקטואלים בבניית הזהות הלאומית? האם היה הסוציאליזם של תנועת העבודה סוציאליזם לאומי? כיצד שימשה המוזיקה כמכשיר לגיבוש חברתי? כיצד השפיעו טיולים על תהליך יצירת זיקה למולדת? מה היה מקומו של התנ"ך בעיצוב הזהות הלאומית? ומה היו הדרכים שבהן הוצג טבע הארץ?

מתנועה לאומית למדינה, הוצאת מאגנס, 2002

בדיונים בספר השלישי בסדרה נדונות כמה סוגיות הנוגעות לנסיבות שהביאו להקמתה של מדינת ישראל ולשינויים שחלו בה עם תמורות הזמן. מהו הדומה ומהו השונה בין הציונות לתנועות לאומיות אחרות? מה היו הסיבות שהובילו להקמת המדינה בשנת 1948? מה הקשר בין מדינת ישראל לבין השואה? כיצד השתנה הקיבוץ מתקופת הקמת המדינה ועד לימינו? מהי ההיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל? מהם מאפייני הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה לדמוקרטיות אחרות בעולם?

ספרי לימוד שהשתתף בכתיבתם

  • סוגיות נבחרות בתולדות המאה העשרים, (בעריכת יהושע מטיאש), האגף לתוכניות לימודים, 1994
  • מדינת ישראל ביומני החדשות (עם איילת כהן), האגף לתוכניות לימודים ושירות הסרטים הישראלי, 1995
  • עולם של תמורות (עורך), האגף לתוכניות לימודים והוצאת מעלות, 1999

קישורים חיצוניים

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים היא האוניברסיטה הראשונה שהוקמה בארץ ישראל (בשנת 1925) והמוסד האקדמי השני שנוסד בה (אחרי הטכניון). האוניברסיטה העברית הוציאה מתוכה אנשי שם בכל תחומי המחקר, לרבות פרופסורים ומדענים ידועים, ואף חתני פרסי נובל.

לאוניברסיטה חמישה קמפוסים:

הר הצופים, משמש את מרבית הפקולטות של האוניברסיטה ואת מרבית משרדי המנהל שלה.

גבעת רם, משמש את הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, את החוג להוראת המדעים, את בית הספר למדע יישומי וחלק ממשרדי המנהל כגון יחידת הרכש. כמו כן מכיל קמפוס זה מוסדות השייכים לאוניברסיטה באופן חלקי כגון הספרייה הלאומית ומרכז ארצי לבחינות ולהערכה ומוסדות שאינם שייכים לאוניברסיטה כגון האקדמיה ללשון העברית והאקדמיה למוסיקה ולמחול.

עין כרם (בשיתוף עם בית החולים הדסה), משמש את מקצועות הבריאות: הפקולטה לרפואה, הפקולטה לרפואת שיניים ועוד.

רחובות, שבה נמצאת הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ובית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

קמפוס מכון וולקני משמש את בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאילאוניברסיטה גם מעבדה לביולוגיה ימית באילת.

בקמפוסים אלו מצויות עבודות אמנות רבות שנוצרו במהלך המאה ה-20 והמאה ה-21.

התיכון ליד האוניברסיטה

התיכון ליד האוניברסיטה, המכונה בראשי תיבות ליד"ה (שם קודם: תיכון בית הכרם), הוא בית ספר הכולל חטיבת ביניים ובית ספר תיכון ליד האוניברסיטה העברית בגבעת רם בירושלים.

יעקב טלמון

יעקב לייב טַלְמוֹן (Jacob Leib Talmon;‏ 14 ביוני 1916 – 16 ביוני 1980) היה היסטוריון ישראלי, פרופסור להיסטוריה של העת החדשה באוניברסיטה העברית, חוקר העת החדשה ובעיקר של תקופת המהפכה הצרפתית; טבע את המונחים "דמוקרטיה טוטליטרית" ("דמוקטטורה") ו"משיחיות מדינית".

יעקבי

יעקבי או יעקובי הוא שם משפחה שמקורו בשם התנ"כי יעקב.

האם התכוונתם ל...

עקיבא ארנסט סימון

פרופ' עקיבא ארנסט סימון (Ernst Simon‏; 15 במרץ 1899, יד באדר ב תר"ס ברלין – 18 באוגוסט 1988, ירושלים), פילוסוף וחוקר חינוך, מרצה לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. מאנשי "ברית שלום". חתן פרס ישראל בחינוך לשנת תשכ"ז.

ערביי ארץ ישראל במלחמת העצמאות

עֶרֶב מלחמת העצמאות היוו התושבים הערבים של חבל הארץ שהיה תחת שלטון המנדט הבריטי על פלשתינה-ארץ-ישראל כשני שלישים מתושבי שטח המנדט (כפי שהיה בפועל ביום הכרזת תוכנית החלוקה) והם נודעו כערביי ארץ ישראל. כתוצאה מהמלחמה רובם ברחו או גורשו מהשטחים שהפכו למדינת ישראל ובכך נוצרה בעיית הפליטים הפלסטינים.

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.