דירה

דירה היא יחידת מגורים, ובדרך כלל נקראת גם "דירת מגורים" והיא מהווה יחידה בתוך בית משותף. דירה יכולה לשמש למגורים או למטרות אחרות, כגון פעילות עסקית. תשתיות הדירה, כגון צנרת מים, ביוב ורשת החשמל, מחוברות לאלה של שאר הדירות בבית המשותף.

מקור המילה דירה מהפועל: "לדור" שמשמעו "לגור" בארמית.

JvM haeufigstesWohnzimmer
סלון אופייני בדירה בגרמניה

מהות

הדירה מהווה מרכיב בסיסי באיכות החיים האנושית, ובימינו מחולקת, על פי רוב, ליחידות פנימיות המשרתות את הצרכים הבסיסיים בימינו: חדרי מגורים, סלון לאירוח, מטבח ופינות אוכל, חדרי רחצה. מלבד אלה קיימות חלוקות נוספות ויחידות אחרות הקשורות בגודל הדירה ובאופי של המתגוררים בה. כך למשל חדר כושר ביתי, חדר כביסה או חדר ארונות.

הדירה כמקום מגורים, הסידור הפנימי שלה, ותכולתה יכולים להעיד על אופיים האנשים המתגוררים בה, ובכלל זה על השתייכותם המעמדית, סגנון חייהם, ותכונות שונות הקשורות לאופי ולדרך חיים.

סיווגים

סוגי דירות

Frug
בתי הדירות מעונות העובדים בפינת הרחובות פרוג ופרישמן בתל אביב
 • דירה רגילה – בדרך כלל יחידה אחת מתוך מספר יחידות בבית מגורים.
 • דירת גג – או בשם המוכר יותר: פנטהאוז, ממוקמת בקומה העליונה של בניין מגורים. פעמים רבות הפנטהאוז כולל את שתי הקומות העליונות יחדיו.
 • דירת גן – יחידת מגורים הממוקמת בקומת הקרקע של בניין מגורים, וצמוד לה שטח אדמה.
 • בית מגורים פרטי או וילה – יחידה אחת בודדת למגורים על שטח אדמה מוגדר.
 • קוטג' – דירה המתפרסת על שניים או שלושה מפלסים.
 • פרטר (parter, מצרפתית - par terre, על הקרקע) - דירה צמודת קרקע שגובה הכניסה שלה כ-4–5 מדרגות.
 • סטודיו - דירה בעלת חלל אחד המשמש סלון, מטבח וחדר שינה.
 • לופט - חלל תעשייה או בית מלאכה שהוסב למגורים, בעל תקרה גבוהה וחללים גדולים.
 • דופלקס וטריפלקס - דירה בת שניים או שלושה מפלסים, בהתאמה.

הדירה המצויה והמוכרת ביותר, ממוקמת במרחבים עירוניים או במרכזי מגורים בפרברים. בדרך כלל כיחידה אחת מתוך מספר יחידות. מגורים באזורים כפריים אינם מקוטלגים כדירות אלא כבתים או בתים פרטיים.

גודל ומבנה

נהוג לקטלג דירות לפי שטחן שנמדד במ"ר או לפי מספר החדרים והמפלסים שבה, או בכל אלה ביחד. מספר החדרים בדירה ישראלית מחושב לפי מספר חדרי השינה והסלון, כלומר בדירת שני חדרים ישנו סלון וחדר שינה. בדירה ישראלית טיפוסית שנבנתה עד שנות השבעים ישנו חדר כניסה (הול) המוביל לסלון, מטבח נפרד, חדר אמבטיה, חדר שירותים ומרפסת כביסה המחוברת למטבח או לחדר האמבטיה. כמו כן ישנו מסדרון המוביל לחדרי השינה. בדירה הישראלית אין לרוב חדר אוכל, אלא פינת אוכל המשולבת בהול, בסלון או במטבח. בדירות הישנות נבנתה מרפסת מקורה בתוך מעטפת הדירה המהווה המשך של הסלון. החל משנות התשעים מטבח המחובר לסלון הפך נפוץ יותר, ההפרדה בין ההול והסלון בוטלה, נוסף חדר אמבטיה לחדר השינה הגדול והמרפסות נבנו ללא קירוי. כמו כן, קיימת חובה מטעם פיקוד העורף (הג"א לשעבר) לכלול מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) שהוא מין מקלט המשמש חדר שינה בכל דירת מגורים.

חוק התכנון והבנייה קובע לקבלנים מידות מינימליות לחלקי הדירה. חדר שינה חייב להיות בעל שטח של לפחות 8 מ"ר, חצי חדר אמור להיות לפחות 5 מ"ר ובדירה חייב להיות לפחות חדר אחד בשטח 12 מ"ר. בחוק מוגדרים גם שטחי המטבח והשירות, מידות החדר, גובה התקרה, עובי הקירות וגודל הפתחים.

בעלות ושכירות

דרכים המשייכות את הדירה למתגוררים בה:

 • בעלות פרטית – בדרך זו נרכשה הדירה על ידי בעליה המתגוררים בה. הבעלות נרשמת במרשם המקרקעין, מהווה זכות קנין של הבעלים, ומחייבת אותם לשלם מסים שונים כמו: ארנונה, מס רכוש, ועוד.
 • חכירה - בדרך זו הזכות על הנכס נקנית לתקופה ארוכה אך לא לצמיתות. זוהי הדרך הנפוצה ביותר בישראל, בה חוכר אדם את הנכס מהמדינה דרך מינהל מקרקעי ישראל, מהעירייה או מהקרן הקיימת לישראל ומשלם דמי היוון תמורת הזכות להשתמש בנכס ל-50 או 100 שנים.
 • שכירות חופשית – בדרך זו מחזיקים בדירה דיירים המשלמים לבעליה דמי שכירות לתקופה קצובה. הזכות על הנכס מוגבלת למגורים ואין לדייר זכות לערוך בדירה שינויים, להכניס דיירים אחרים ולסחור בזכותו בנכס אלא אם הוסכם על כך עם בעל הבית. בחוזה שכירות חופשית רשאי בעל הבית לפנות את הדיירים בהתמלא תנאים הנקובים בחוזה ובכל מקרה, עם תום תקופת החוזה (לעיתים לאחר ניצול אופציה להארכת תקופת השכירות).
 • דמי מפתח (שכירות מוגנת) - דרך שלישית הקיימת בישראל והמקיפה כ-30,000 דירות, בה קונה הדייר זכות לדור בדירה כל חייו תמורת סכום כסף גדול, ובנוסף משלם שכר דירה חודשי קטן. הזכות על הנכס עוברת בירושה לבן הזוג ולצאצאיו מדרגה ראשונה כל עוד גרו בנכס חצי שנה לפני מות השוכר.
 • פלישה לנכס נטוש - דרך בלתי חוקית, אך כאשר הדייר יושב שנים רבות בנכס פינויו בעייתי ולעיתים רבות בלתי אפשרי משפטית.

מונחים ומושגים הקשורים לדירה

היותה של הדירה חלק בלתי נפרד בחיינו, מקשרת אליה מושגים ומונחים רבים כמו:

 • תכולת הדירה - מונח המתאר בדרך כלל את כל הפרטים הנמצאים בין קירות הדירה, ומהווים חלק מחיי היום-יום בה. בזאת הכוונה לדוגמה לריהוט, למוצרי החשמל, לספרים, תמונות וחפצי נוי אחרים.
 • אחזקת דירה - הדינמיקה של החיים מחייבת פעולות שונות להמשך קיומה של הדירה במתכונת בה רוצים לחיות בה. ובין היתר: ניקיון, שיפוץ, צביעה, וכדומה.
 • שכר דירה - התשלום הקבוע של שוכרי הדירה לבעליה.
 • מעבר דירה - קצב החיים בעידן המודרני גורם לשינויים תכופים במקום מגוריהם של אנשים, העוברים מדירה אחת לדירה אחרת בהתאם לצרכים חדשים הנראים להם בזמן נתון. מעבר הדירה כרוך בדרך כלל בהתארגנות הכוללת: אריזת התכולה, הובלתה, וסידורה בדירה אחרת.
 • תיווך דירות - המעברים התכופים בין דירות יצר את הצורך באנשי מקצוע מיוחדים, מתווכים, אשר ברשותם מאגרי רישום של דירות פנויות להשכרה או מכירה. הם מקשרים בין הקונה והמוכר או בין השוכר והמשכיר וגובים דמי עמלה.
 • דיור ציבורי - רשויות ממשל במדינות שונות בעולם מחזיקות בנייני מגורים לצורך מגורים בחינם או בשכר דירה נמוך, לתושבים מעוטי יכולת. בישראל פועלות חברות כמו עמידר או חלמיש כזרועות של רשויות ציבוריות המחזיקות בדיור ציבורי.
 • דירת שרד - דירת מגורים ייצוגית של נושא משרה, בדרך כלל משרה ציבורית. הדירה שייכת למדינה או למוסד המעסיקים את נושא המשרה והם מממנים את העלויות הקשורות להחזקתה.
 • דירה מפוצלת - דירה שחולקה למספר יחידות דיור נפרדות בעלות הול כניסה משותף. פיצול דירות נפוץ במקומות בהם קיים מחסור בדירות קטנות.
 • דירת רווקים - ובלעז גרסונייר (garçonnière) היא דירה המיועדת למשק בית בן נפש אחת וכוללת בדרך כלל חדר שינה וסלון בלבד, או פינת שינה המשולבת בחלל הסלון.
 • דירת שותפים - שותפים השוכרים דירה יחד מבעל הבית לתקופות שונות, לרוב מדובר ברווקים צעירים, סטודנטים

מחוסרי דיור

במדינות מפותחות הרוב המוחלט של התושבים מתגוררים בדירות או בתים. ובכל זאת, מיעוט קטן של אנשים או מסגרות משפחתיות שאין להם דירה למגורים אף לא בשכירות, מבלים את רוב שעות היממה ברחובות ובגנים או בכל מקום אחר המתאים להם. אלו הם מחוסרי דיור או "הומלסים", המטופלים בדרך כלל על ידי רשויות הרווחה המקומיות.

קישורים חיצוניים

Internet Protocol

Internet Protocol, או בקיצור IP, הוא פרוטוקול תקשורת המשמש להעברת נתונים ללא אימות הגעה או אימות נתונים, אך הוא מפצה על כך בהיותו יעיל ומהיר ביותר, ולכן הוא אחד הפרוטוקולים הנפוצים בשימוש ברשתות מחשבים. פרוטוקול IP הוא חלק מחבילת הפרוטוקולים TCP/IP הנמצאת בשימוש נרחב ברשת האינטרנט.

בפרוטוקול זה מוקצת כתובת IP לכל מחשב ברשת. ניתן להקביל כתובת IP של מחשב ברשת מחשבים לכתובת של דירה בעולם. כמו שכתובת הדירה משמשת לצורך שליחת מכתבים בדואר, כך כתובת IP של מחשב משמשת לצורך שליחת מידע ברשת.

פרוטוקול IP מתפקד בשכבת הרשת של מודל ה־OSI ובשכבת הרשת של מודל ה־TCP/IP.

אדיס אבבה

אדיס אבבה (באמהרית: አዲስ አበባ (מידע • עזרה), "פרח חדש", אורומו: Finfinne) היא בירת אתיופיה ובירת האיחוד האפריקאי. כעיר עצמאית לאדיס אבבה יש סטטוס כפול: היא עיר ובו-בזמן גם מדינה בפני עצמה באתיופיה. באדיס אבבה חיים כ-80 לאומים, הדוברים 80 שפות שונות. יש בה גם קהילות נוצריות ומוסלמיות. המקום הנמוך ביותר בעיר הוא נמל התעופה הבינלאומי אדיס אבבה בולה, הנמצא בגובה 2,326 מטר, והמקום הגבוה ביותר בה הוא הרי אנטוטו, המתנשאים לגובה של כ-3,200 מטר. בשנת 2005 הוערך מספר התושבים בעיר בכ-2,973,004.

אדיס אבבה היא העיר הגדולה והמפותחת ביותר באתיופיה. יש בעיר אוניברסיטה, בתי ספר למוזיקה ואמנות, ומכוני מחקר.

העיר משמשת כביתם של ארגונים עולמיים רבים, כגון ארגון האיחוד האפריקאי. דבר זה השפיע רבות על צמיחתה והתפתחותה והביא להקמתם של מסעדות, בתי קפה, בתי קולנוע, מועדונים, בתי הימורים, ברים וכדומה.

בגמדר

בגמדר (געז: በጌምድር, תרגום: "ארץ הבג") הוא מחוז היסטורי באתיופיה.

היסטורית גבולותיו של המחוז היו נהר התכזה העליון במזרח עם וג ולסתה, נהר הבשלו עם אמהרה בדרום מזרח, הנילוס הכחול בדרום עם גוג'ם, אגן אגם טאנה במערב עם המחוזות דרה ופוגרה, ובצפון מערב באנפרז.

שמו של המחוז המורכב מהמילים "בג" ו"מדר" (ארץ) הוביל חוקרים למצוא משמעות למילה "בג". יש שהציעו שהמילה "בג" מקורה בעם הבג'ה ומשמעות שם המחוז הוא "ארץ בג'ה" ומשערים שבעבר ישבו באזור. היו שהציעו כי המילה "בג" היא למעשה המילה לכבש בשפות האתיו-שמיות ולכן המשמעות היא "ארץ הכבשים". אחרים העלו כי ייתכן שהמילה "בג" הגיעה מהמילה "בגה" שמשמעותה "עונה יבשה" ונמקו בכך שהאזור הוא אכן חסר מים ויבש.יושביו מקדם היו האגאו ולצידם ביתא ישראל. במסורת האתיופית נחשב האזור לחלק משטחי גדעון. במאה ה-14 החלו לפלוש למקום צבאות האימפריה האתיופית ולספח את האזור, במרוצות הדורות עבר האזור אמהריזציה ובמאה ה-16 תושבי האזור היו לאמהרים-נוצרים. בתקופה זו, בגמדר היה למחוז הגדול באימפריה ושהשתרע מהנהרות בשלו והנילוס הכחול בדרום ועד לנחל בלסה בצפון ומהתכזה במזרח ועד לאגם טאנה במערב.

בחלוקה המנהלית של שנות ה-40 של המאה ה-20 אוחד המחוז עם מחוז סמין תחת השם בגמדר וגבולות המחוז היו גבול סודאן במערב, התכזה בצפון ובמזרח, הנילוס הכחול, בשלו ואגם טאנה בדרום.

בירת המחוז הייתה העיר גונדר ששמה שימש כשם שני למחוז והחל משנת 1974 שונה שם המחוז הרשמי לשם גונדר.

בית אבות

בית אבות הוא מרכז מגורים המיועד לאנשים בגיל זקנה, ומספק להם שירותים המאפשרים חיים נוחים יותר מאשר בדירה פרטית. בית אבות מעניק שירותים בסקאלה רחבה, החל משירותים בסיסיים במסגרת דיור מוגן וכלה בטיפול סיעודי נרחב במסגרת בית אבות סיעודי. השירותים נגזרים ממצב בריאותו של הדייר, ובו עצמאות, עצמאות חלקית, תשישות גופנית ומצב סיעודי.

ההבדלים בהיקף השירותים ובתנאים האחרים, הקיימים בין בתי אבות שונים, תלויים בין היתר גם ביכולת הכלכלית של הדיירים ובהסכם השכירות שלהם. תשלום דמי השכירות יכול להעשות בשכר דירה חודשי, ובדרך כלל בתוספת תשלום חד פעמי ("דמי כניסה" או פיקדון נשחק).

בית ויקטור הוגו

בית ויקטור הוגו (צרפתית: Maison de Victor Hugo) הוא מוזיאון בפריז הנמצא בפלאס דה ווז' מספר 6 ברובע הרביעי, בבית שנקרא אוטל רוהאן-ג'מנה (Hôtel de Rohan-Guémené) שבו שכר ויקטור הוגו דירה בקומה השנייה וגר בה במשך 16 שנה בין 1832-1848. המוזיאון נמצא במבנה לשימור ומנוהל על ידי עיריית פריז.

בתי הורנשטיין

בתי הורנשטיין (כתיב אחר מקובל "בתי אורנשטיין") היא שכונת חצר חרדית בירושלים, בין שכונת אחווה וזיכרון משה, ליד כיכר השבת.

השכונה נוסדה בשנת ה'תרס"ח (1908). היא נקראת על שם הרב דובער הכהן הורנשטיין (נפטר ב-1918) שתרם את הכסף לשכונה עבור חסידים עניים מכולל ווהלין. הוא לא היה אדם עשיר ולמעשה תרם את כל הונו למטרת קניית המגרש והקמת השכונה.

השכונה מורכבת משתי חצרות, "הגבוהה" בדרום-מזרח ו"הנמוכה" בצפון-מערב. הכניסה אל השכונה היא דרך שער בכיכר השבת הפונה אל "החצר הגבוהה" התחומה מדרום על ידי המבנה הגדול של הישיבה ובית המדרש של חסידות בויאן וחסידות באבוב ודרך סמטת-מדרגות בין בניין הישיבה לבין שכונת אחוה. החצר הנמוכה גובלת בבניין ישיבת חיי עולם המהווה את גבול שכונת אחווה. החצרות רחבות-ידיים יחסית, גדלים סביבן מספר עצים ושיחים (כהגנה על צנעת הפרט) והבתים שסביבן חד-קומתיים ומקנים תחושה כפרית, מראה יוצא דופן בצפיפות השוררת בסמוך, בריכוזים החרדיים במרכז ירושלים.

הבתים והקרקע הם נכס השייך לכולל, כל הדיירים הם חסידים חברי הכולל ומשלמים שכר דירה. ההכנסות משכר הדירה מוקדשות בחלקן לתחזוקה שוטפת של הנכסים ובחלקן לקרן עבור כלות וחתנים עניים.

בשכונה קיים מראשיתה מקוה גדול שהיה למקוה המרכזי לסביבה, הכולל גם מקוה לטבילת כלים. הרב משה צבי נריה סיפר שהחזן המפורסם יוסל'ה רוזנבלט טבל במקוה זה בביקורו בארץ.

בשכונה גרו, בין היתר, צאצאי ניסן ב"ק ובהם האמן יצחק ב"ק, בני משפחת טפרברג (מיקבי אפרת) וחכמים רבים.

גוג'ם

גוג'ם (געז: ጎጃም, גם: גוזם, גוז'ם) אזור היסטורי במערב אתיופיה השוכן דרומית לאגם טאנה ושהנילוס הכחול משמש כגבול הצפון-מזרחי, המזרחי והדרומי.

דירה דאווה

דירה דאווה (באמהרית: ድሬዳዋ - "מישור ריק") היא עיר במעמד מדינה במזרח אתיופיה והעיר השנייה בגודלה במדינה. בעיר התגוררו בשנת 2005 כ-400,000 תושבים. העיר מהווה מרכז תעשייה גדול, ויש בה שווקים רבים ונמל תעופה בינלאומי. היא ממוקמת במזרח אתיופיה על נהר הדאצ'ואטו, בין מחוז סומאלי בצפון ומחוז אורומיה בדרום.

הווארד הברווז

הווארד הברווז (באנגלית: Howard the Duck) הוא דמות בדיונית של גיבור-על חייזרי המופיע בחוברות הקומיקס ביקום מארוול קומיקס. הדמות הופיעה לראשונה בחוברת Fear #19 מדצמבר 1973 ונוצר בידי הכותב סטיב גרבר והמאייר ואל מאייריק.

כשמו, הווארד הוא ברווז מיקום חלופי בשם "עולם הברווזים", הידוע גם כארץ-791021. הוא זומן לארץ-616 בידי השד ת'וג, ונפגש בין היתר עם יצור-אדם וג'ניפר קייל. הוא השתקע בקליבלנד והחל להגן על העיר מפני פושעים ונבלי-על, פגש את ספיידרמן, למד אמנות לחימה בשם "קוואק-פו" ונעשה למתאבק. מארוול החלה לפרסם כותר סולו להווארד, אשר היה ברובו סאטירי והומוריסטי. הווארד חלק דירה ונעשה חבר וידיד קרוב של בת-האנוש בוורלי סוויצלר, הועמד לנשיאות ארצות הברית, זכה לכוחותיו של הלסטורם זמנית, נלחם לראשונה בדוקטור בונג ואולץ להתחתן עם בוורלי. הוא נלחם בקרקס הפשע בהנהגת רינגמאסטר, התגרש מבוורלי, ונלחם בדוקטור בונג בחליפת "איירון דאק" המשוכללת.

הווארד נלחם בדרקולה, ופגש בין היתר את הענקית הירוקה, סקרלט ספיידר, הדינוזאור השטני ומון-בוי, גוסט ריידר וקבוצת Generation X. לאחר כמה הרפתקאות וביהן פגישה עם נאמור, הוא עבר ניסוי שינוי-צורה בידי בונג. הווארד הפך בטעות לעכבר, ובונג בצורתו האזרחית טען שבניינו הותקף בידי "אוסמה הברווז". הרצה זו ביצעה פארודיות על דמויות חותם "ורטיגו קומיקס" של DC קומיקס, ביניהן ג'ון קונסטנטין וספיידר ג'רוזלם, אך גם על ויצ'בלייד ועל אישים כאופרה וינפרי ופיל מקגרו. הווארד עלה לגן עדן ונפגש עם האל, ולבסוף חזר לצורתו כברווז.

הווארד ניסה להירשם לחוק רישום העל-אנושיים במלחמת האזרחים ביקום מארוול, אך נדחה היות שאינו אדם. הוא נראה לוחם בכוחות גזע הסקרול באירועי "פלישה סודית", וגויס בידי סוכנות A.R.M.O.R. הוא ואיש המכונה נסעו ברחבי המולטי-יקום בציד זומבים, והוא הרכיב באירועי "הפחד עצמו" צוות מיוחד נגד יצור-אדם. הוא ודאם דאם דוגאן החלו להנהיג צוות מיוחד, "תריסר הברווזים", שמטרתו להלחם בזומבים מרחבי המולטי-יקום. הוא הופיע בחוברות "דופ", ובמהלך אירועי "החטא הקדמון", גילה שיש לו הפוטנציאל להיות הישות האינטליגנטית ביותר בעולם הברווזים. בשנת 2015, מארוול החליטה לחדש את כותר הווארד הברווז להרצה חמישית, בה הוא מתפקד כחוקר פרטי.

את דמותו בסרט הלייב אקשן "הווארד הברווז" מ-1986 דיבב השחקן צ'יפ זאיין. את דמותו בסרטי הלייב אקשן "שומרי הגלקסיה" ו"שומרי הגלקסיה: חלק 2" דיבב השחקן-קומיקאי סת' גרין.

המחאה החברתית בישראל 2011

המחאה החברתית בישראל 2011 (מכונה גם מחאת הדיור, ומחאת האוהלים) היא סדרת פעולות מחאה והפגנות שהתקיימו ברחבי ישראל בקיץ 2011. המחאה החלה עם פעולת מחאה של דפני ליף כנגד מצב שוק הדיור בישראל, לאחר שהתקשתה לשכור דירה בתל אביב. המחאה התרחבה וכללה נושאים רבים בתחום החברתי-כלכלי. המחאה החלה בקבוצת מחאה ברשת החברתית המקוונת פייסבוק, שהובילה להקמת אוהלים בשדרות רוטשילד בתל אביב. בהמשך קמו אוהלים בערים נוספות והתרחבו לכדי "ערי אוהלים" שכללו מאות אוהלים בו זמנית.

בעקבות המחאה והפגנות הענק, הודיעה ממשלת ישראל על שורת צעדים שיינקטו לפתרון מצוקת הדיור, חלקם כבר היו בהליכי תכנון ואישרור וחלקם צעדים חדשים שהוצגו כמענה לדרישות המוחים. בנוסף, הוקמה ועדת טרכטנברג בראשות, פרופ' מנואל טרכטנברג (לימים חבר כנסת), במטרה לבחון ולהציע פתרונות לדרישות הכלכליות והחברתיות של המפגינים ובעיקר למצוקת יוקר המחיה במדינת ישראל ולפערים החברתיים. בהמשך, קיבלה הממשלה באופן חלקי את המלצות הוועדה.

חסר בית

חסר בית, דַּר רְחוֹב, מחוסר בית, או מחוסר דיור (באנגלית: Homeless - הוֹמְלֶס) הוא אדם ללא קורת גג קבועה, בדרך כלל על רקע מחסור כלכלי. המונח "חסרי בית" עשוי לכלול אף מגזר באוכלוסייה אשר לן במקלטים לחסרי קורת גג, המופעלים על ידי גופים פרטיים או ציבוריים. מספר קטן של חסרי בית בוחרים באורח חיים זה. על פי הערכות, בתחילת המאה ה-21 חיו בעולם כ-100 מיליון איש חסרי קורת גג. יש הרואים במונח "חסר בית" מונח שאינו מבוסס באופן בלעדי על בעיית חוסר דיור, אלא מכיל אף מרכיבים רגשיים, חברתיים ופסיכולוגיים בעלי חשיבות.

מבואה

באדריכלות, מבואה היא שם כללי לחלל כניסה למבנה או לחלק ממבנה כגון אגף, דירה, משרד וכדומה. השם "מבואה" נובע מתפקידו והקשרו של החלל, ויכול להתייחס למגוון חללים שונים בגודלם ובמראם, מאולם גדול ומפואר בכניסה למבנה ציבור ועד כוך קטן בכניסה לדירה. כאשר מבנה המבואה צר וארוך היא נקראת פרוזדור או מסדרון.

תפקידה של המבואה הוא לשמש מעבר הדרגתי בין חוץ ופנים המבנה. למבואה הן תפקיד חזותי והן תפקיד פונקציונלי: היא נותנת את הרושם הראשוני של פנים המבנה בקרב הנכנסים אליו והיא מאפשרת מקום התארגנות לפני המשך הכניסה. במקרה של מבואה של בית או דירה, לדוגמה, המבואה עשויה לשמש מקום לחלוץ נעליים או לתלות מעילים או לחלופין להסתכל במראה מבט אחרון לפני היציאה החוצה. כמו כן, המבואה היא מקום נוח למארח לקבל את אורחיו לפני שאלו נכנסים אל סלון ביתו.

במקרה של מבני ציבור, המבואה היא לרוב בפרופורציה לגודל המבנה ונושאת עמה תפקידים נוספים. למבני ציבור מטיפוסים שונים שמות שונים ומאפיינים שונים למבואה שלהם:

בבתי מלון ובבניינים רבי קומות חלל הכניסה נקרא לובי.

במוסדות תרבות כגון תיאטרון, בית אופרה, אולם קונצרטים או קולנוע נקרא חלל הכניסה וחלל המעבר אל האולם הראשי פואייה וגם לו תפקידים נוספים הקשורים להכלת קהל גדול לקראת הופעה.

לטיפוסים שונים של מבני דת קיים שם אחר למבואה וחלל הכניסה וההתכנסות. לדוגמה:

פרונאוס - חלל הכניסה למקדש יווני

נארטקס - חלל כניסה לכנסייה או קתדרלה

צ'אטיה - מבואת סטופה

אטריום - אלמנט שמקורו באדריכלות רומית, שם שימש כחצר פנימית פתוחה וסביבה גם היו מתכנסים אורחי הבית ודייריו. השימוש המודרני של המושג הוא עבור חללים פנימיים של בניינים הפתוחים לכל גובה הבניין ומקורים לרוב בזכוכית. לובאים של בתי מלון רבים בנויים למעשה כאטריום.

מדינות אתיופיה

אתיופיה מחולקת לתשע מדינות (הנקראות באמהרית קילילוץ' ברבים וביחיד קיליל), ושתי ערים אוטונומיות (הנקראות באמהרית אַסְתֶדָאדֶר אָקָאבָּאבִּיוֹץ' ברבים וביחיד אַסְתֶדָאדֶר אָקָאבָּאבִּיአስተዳደር አ, מנהלת מקומית). מדינות אלה מחולקות על בסיס אתני ולשוני לכ-68 אזורים (זוֹן ዞ, מאנגלית zone), אלה מחולקים למחוזות (וֶרֶדָה ወረዳ) ואלו בתורם מחולקים לנפות (קֶבֶּלֵי ቀበሌ) אשר מאגדות מספר יישובים (מֶנְדֶר መንደር).

המודל האתיופי הנוכחי הוצג בחוקה החדשה בשנת 1995, והחלוקה הנוכחית תוקנה בה בשנת 1998 כאשר דירה דאווה קיבלה מעמד של עיר עצמאית.

החוקה מבטיחה את הסמכויות המקיפות של המדינות. למדינות יש אופן פעולה עצמאי בענייני פנים כגון חינוך, אוצר ובריאות. לכל מדינה יש בית נבחרים, שבו הנציגים נבחרים ישירות על ידי הבוחרים. בתי הנבחרים המחוזים מקבלים את סמכותם מהחוקה האתיופית. סעיף 39 של החוקה עוסק ביחס שבין הממשל הפדרלי לבין המדינות.

מרשה מייסון

מרשה מייסון (באנגלית: Marsha Mason; נולדה ב-3 באפריל 1942) היא שחקנית קולנוע אמריקאית זוכת שני פרסי גלובוס הזהב. הייתה מועמדת לארבעה פרסי אוסקר על תפקידיה בסרטים "סינדרלה ליברטי", "דירה לשניים", "פרק ב" ו"רק כשאני צוחקת".

משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון הוא המשרד האחראי על תחום הבנייה והדיור בישראל, כמו גם על יצירת תנאים שיאפשרו למשקי הבית בה אפשרות סבירה לדיור. בין השאר, המשרד מעודד הגברת הבנייה למגורים, אכיפת תקני בנייה, שיקום שכונות ותיקות והתחדשות עירונית.

סילק (קומיקס)

סילק (באנגלית: Silk, משי) היא דמות בדיונית של גיבורת-על המופיעה בחוברות הקומיקס ספיידרמן ביקום מארוול קומיקס. דמותה הופיעה לראשונה בחוברת Amazing Spider-Man Vol.3 #1 מיוני 2014, ונוצרה בידי הכותב דן סלוט והמאייר אומברטו ראמוס.

סילק היא האלטר-אגו של סינדי מון, תלמידה שננשכה גם היא בידי העכביש הרדיואקטיבי שנשך את פיטר פארקר/ספיידרמן. היא הוכרחה להצטרף לטיול בו העכביש הופיע בעקבות סירובה להתמקד בלימודיה, על מנת להמשיך לשחק בנבחרת ההוקי קרח יחד עם חברה הקטור. כאשר העכביש נשך את פארקר בידו, הוא נפל ונשך את סינדי בקרסולה. היא גילתה את כוחותיה כאשר הדביקה בטעות את הוריה בקורי-עכביש, ונלקחה משם בידי אדם בשם אזקיאל סימס. הוא אימן אותה בשימוש בכוחותיה, עד שהבין כי טורף טוטמי-העכביש מורלן צד אחריה. הוא נעל אותה בבונקר מוגן מתחת למגדל סימס, אותו מורלן אינו מסוגל לאתר, ושם נשארה שלוש-עשרה שנים. הבונקר היה מלא באוכל, ספרים וקלטות מהעולם החיצון, ולמרות שידעה את קוד היציאה, סינדי נשארה בבונקר בידיעת ההשלכות.

כאשר הצופה נרצח באירועי "החטא הקדמון", הנבל "גלגל-העין" גרם למעין פיצוץ באמצעות אחת מעיני הצופה, שגרם למושפעים לחוות את סודותיהם העמוקים והנשכחים ביותר, או לחוות כאלו הקשורים אליהם. פארקר גילה על קיומה של סינדי בעקבות הפיצוץ, וכשהלך להוציאה מהבונקר, נתקל בסירוב בגלל מורלן. כאשר גילה לה שמורלן נהרג, סינדי יצאה מהבונקר והחלה לחפש את משפחתה. כשגילתה שהם עברו דירה, פארקר הבטיח לה למצוא אותם, אך הם התעמתו כאשר הוא גילה לה שמורלן נהרג פעמיים לפני כן וחזר לחיים כל פעם. הקרב הסתיים כאשר הם התנשקו והחלו במערכת יחסים רומנטית בגלל טבעם המשותף, והם נלחמו ביחד נגד החתולה השחורה ואלקטרו.

ואכן, מורלן חזר, ויחד עם משפחתו החל לצוד את כל טוטמי-העכביש ברחבי המולטי-יקום. סינדי הייתה חלק חשוב בציד זה, והצטרפה לצבא-העכבישים של ספיידר-אנגליה לצד ספיידרמן 2099, ספיידרוומן וספיידר-גירל. מתברר שהיא טוטמית של ישות עכביש חזקה בשם "הכלה", ובכך משכה את תשומת לבם של מורלן ומשפחתו, "היורשים". לאחר מותם של טוטמים רבים, צבא-העכבישים הביס את היורשים, שנכלאו בבונקר מגדל סימס מארץ-3145. כל העכבישים חזרו לעולמם, פרט לספיידר-אנגליה וספיידר-גירל, וסינדי חזרה לחייה הנורמליים. היא החלה להלחם בפשע תוך כדי חקירת מיקום משפחתה, ונפגשה עם הקטור המאורס.

את דמותה של סינדי מון בסרט הלייב אקשן "ספיידרמן: השיבה הביתה" מגלמת השחקנית טיפאני אספנסן, שעתידה לשוב לגלמה בסרט "הנוקמים: מלחמת האינסוף".

קרפף יותר מבית סאתיים שלא הוקף לדירה

קרפף שלא הוקף לדירה הוא כלל שטבעו חז"ל אודות בית הנחשב מהתורה לרשות היחיד, שמחיצותיו לא הוקפו לשם דירה (מגורים). להלכה נפסק שאם הוא יותר מבית סאתים, אסור לטלטל בו, כאילו היה רשות הרבים.

שכירות

שכירות היא מצב משפטי שבו מתבצע תשלום עבור זכות זמנית להחזיק ולהשתמש בנכס. בדרך כלל, הצדדים עורכים הסכם שכירות שבו צד אחד (המשכיר) מיידע את הצד השני (השוכר) בתנאי השימוש בנכס. שכירות אפשרית בנדל"ן ובמיטלטלין וכן בנכסים שאינם מוחשיים כמו למשל שטחי פרסום. בניגוד לשְאִילָה, זכות השכירות מוקנית בעבור תמורה.

שכר דירה

שכר דירה הוא תשלום הניתן לבעל בית מאת דייר, בתמורה לזכות להתגורר בשכירות בדירת מגורים שבבעלות בעל הבית. גובה שכר הדירה, מועדי התשלום והביטחונות הנדרשים מהדייר מהווים חלק חשוב בחוזה השכירות הנחתם בין הצדדים לעסקה.

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.