ארמית בבלית

ארמית בבלית היא ניב ארמי, שדובר בפי יהודי בבל בין המאה ה-3 והמאה ה-11 לספירה. ניב זה שייך, יחד עם הסורית והמנדעית, לענף המזרחי של הארמית המאוחרת. החלקים הארמיים שבתלמוד הבבלי כתובים בניב זה, ובשל כך גדולה ביותר השפעתו על העברית.

Codex Reuchlin 2 96v
כתב יד עתיק של התלמוד הבבלי, הכתוב חלקו עברית וחלקו ארמית בבלית

הארמית הבבלית בין ניבי הארמית

בתחילה שימשה הלשון הארמית את השבטים הארמיים בלבד, אבל עם הזמן התפשטה וקיבלה מעמד של לינגואה פרנקה ברחבי המזרח התיכון כולו. נהוג לחלק את הארמית לחמש חטיבות כרונולוגיות: ארמית עתיקה (925 - 700 לפנה"ס), ארמית ממלכתית (700 - 200 לפנה"ס), ארמית בינונית (200 לפנה"ס - 200 לספירה), ארמית מאוחרת (200 - 700 לספירה), וארמית חדשה (700 לספירה עד ימינו)[1].

הארמית הבבלית שייכת לחטיבת הארמית המאוחרת. חטיבה זו מתפצלת לשני ענפים גאוגרפיים: ענף מזרחי (עיראק, טורקיה וסוריה של ימינו) וענף מערבי (ארץ ישראל ולבנון). הארמית הבבלית שונה מהארמית של המקרא, מהארמית של התלמוד הירושלמי, ומהארמית של תרגום אונקלוס. באנגלית נהוג לכנות ניב ארמי זה: Jewish Babylonian Aramaic, אך בעברית השתרש המונח המקוצר "ארמית בבלית".

המקורות הספרותיים

התלמוד הבבלי

הארמית הבבלית מזוהה יותר מכל עם התלמוד הבבלי, אשר כתוב חלקו עברית (לשון חז"ל) וחלקו ארמית. התלמוד הבבלי נוצר בין המאה ה-3 למאה ה-6 לספירה על ידי חכמי בבל המכונים אמוראים, ונערך בדורות הבאים על ידי הסבוראים והגאונים.

שש מסכתות של התלמוד הבבלי (נדרים, נזיר, תמורה, מעילה, כריתות ותמיד) מתבדלות מעט בלשונן מיתר המסכתות, כנראה בשל העובדה שלא נשנו בישיבות הגאונים. כך למשל, במסכתות אלו קיימת הצורה אינון (הם) במקום אינהו ביתר התלמוד. אין ודאות לגבי השאלה אם לשונן של מסכתות אלו מוקדמת יחסית ללשון שאר המסכתות או מאוחרת יחסית אליהן, או שנשנו במחוז אחר.

חיבורי הגאונים

לאחר חתימת התלמוד המשיכו גאוני בבל ביצירה ההלכתית. עם חיבוריהם העיקריים נמנים ספר השאילתות (מיוחס לרב אחא משבחא), ספר הלכות פסוקות (יש המייחסים אותו לרב יהודאי גאון, ראש ישיבת סורא), וספר הלכות גדולות. כמו כן נתגלה אוסף גדול של שאלות ותשובות מתקופת הגאונים בגניזת קהיר. בחיבורים אלו משמשות גם עברית וגם ארמית בבלית, לעיתים בערבוביה.

קערות השבעה

IncantationBowl
קערת השבעה הכתובה ארמית בבלית (צילום מלמעלה)

בחפירות ארכאולוגיות שנערכו בניפור ובאתרים נוספים בסוף המאה ה-19 ובמהלך המאה ה-20 נתגלו קערות חרס, שבצידן הפנימי טקסטים מאגיים. מטרת הטקסטים הייתה להגן על בעל הקערה מפני רוחות רעות, או להזיק לאויביו של בעל הקערה. גובהה של קערה ממוצעת כ-6 ס"מ וקוטרה כ-15 ס"מ. הקערות הללו מתוארכות למאות האחרונות של האלף הראשון לספירה.

חלק גדול מהקערות נכתבו בארמית בבלית על ידי יהודים, כפי שניתן ללמוד מאזכור השם המפורש או מציטוט קטעי פסוקים בטקסטים הללו. לקערות אלו יש חשיבות גדולה עבור חקר הארמית הבבלית, משום שמדובר בממצא לשוני שלא חלו בו שינויים ושיבושים עקב העתקות - כפי שקרה בטקסט של התלמוד ושל כתבי הגאונים.

מאפיינים עיקריים של הארמית הבבלית

כתב, כתיב, תורת ההגה

הארמית הבבלית נכתבת בכתב המרובע, המשמש גם את העברית מאז ימי בית שני ועד ימינו (בזמן שיבת ציון הביאו גולי בבל כתב ארמי זה עימם לארץ ישראל, והוא החליף את הכתב הכנעני שהיה בשימוש עד אז בעברית).

הכתיב של הארמית הבבלית הוא מלא (כתיב המשתמש באותיות אהו"י לציון התנועות השונות), בדומה ללשון חז"ל ובשונה מלשון המקרא. התנועות i ו-e מסומנות על ידי יו"ד, התנועות o ו-u מסומנות על ידי וי"ו, והתנועה a, גם בתוך מילה, מסומנת לעיתים באל"ף (כגון: שאני - שונה). עם זאת, במהדורות התלמוד הבבלי צומצם במהלך הזמן הכתיב המלא המקורי, בשל היוקרה של הכתיב המקראי החסר.

מערכת התנועות של הארמית הבבלית כללה שש תנועות עיקריות: a e i o u וכן תנועה שבין a ל-o. לצידן התקיימו מספר תנועות קצרות, ששימשו כשווא נע. בימינו נהוג לנקד את הארמית הבבלית בתלמוד ובתפילה באותם סימני ניקוד כמו בעברית, אולם מבחינה היסטורית סימנים אלו אינם מתאימים לארמית הבבלית.

מערכת העיצורים כללה 22 עיצורים - כמו בעברית, למעט השי"ן השמאלית. ההבחנה בין העיצורים עי"ן לאל"ף התערערה, למשל: אליבא - "על הלב" (במקור: על ליבא). העיצורים למ"ד, בי"ת, ורי"ש (ולעיתים גם מ"ם) נוטים להישמט בסוף מילה, למשל: נימא - נאמר (לפני ההשמטה: נימר), לא בכדי - "לא בכזב, לא סתם" (לפני ההשמטה: לא בכדיב), קָאֵי - קם, עומד (לפני ההשמטה: קָאֵים).

מערכת השם ומערכת הפועל

מלכתחילה לשם העצם היו שני מצבים: מיודע ובלתי מיודע. במצב המיודע יש אל"ף בסוף צורת היחיד ויו"ד בסוף צורת הרבים: מלכָא (המלך), מלכֵי (המלכים). עם זאת, במשך הזמן נחלש כוחו של היידוע, והצורות המיודעות משמשות הן כשמות מיודעים והן כשמות בלתי מיודעים (כלומר: מלכא - גם "מלך" וגם "המלך").

מערכת הפועל כוללת, כבעברית, צורות עבר, בינוני, עתיד, ציווי ומקור. צורות העתיד של גוף שלישי נסתר מתחילות בדרך כלל בלמ"ד (רחמנא ליצלן - "אלוהים יצילנו"). את צורות הבינוני מקדימה לעיתים המילית קא או ק-, כגון: קא עביד (עושה). מילית זו היא קיצור של קָאֵם (עומד). צורות המקור בארמית בבלית מתאפיינות בסיומת ey (קַטּוֹלֵי - הריגה, אַקְטוֹלֵי, אִתְקְטוֹלֵי); סופית זו בצורות המקור היא ייחודית לארמית בבלית.

נטיית הפועל

לפועל שישה בניינים, שלושה אקטיביים ושלושה פסיביים בהתאמה:

 • פְּעַל (מקביל לבניין קל בעברית)
 • פַּעֵל (מקביל לבניין פִּעֵל בעברית)
 • אַפְעֵל (מקביל לבניין הפעיל בעברית)
 • אִתְפְּעֵל (מקביל לבניין נִפְעַל בעברית)
 • אִתַפְעַל (מקביל לבניין הָפְעַל בעברית)
 • אִתְפַּעַל (מקביל לבניין נִתְפַּעַל בעברית)
בניין ארמית בבלית[2] בניין עברית ארמית בבלית עברית
פְּעַל Pe'al קַל Qal/Pa'al כְּתַב כָּתַב
אִתְפְּעֵל Itpe'el נִפְעַל Niph'al אִתְכְּתֵיב נִכְתַּב
אַפְעֵל Aph'el הִפְעִיל Hiph'il אַפְקֵיד הִפְקִיד
אִתַּפְעַל Itaph'al הָפְעַל Hoph'al אִתַּפְקַד הָפְקַד
פַּעֵל Pa'el פִּעֵל Pi'el קַדֵּישׁ [3] קִדֵּשׁ
אִתְפַּעַל Itpa'al נִתְפַּעַל Nitpa'al אִתְקַדַּשׁ נִתְקַדַּשׁ

אוצר מילים

לשון התלמוד הבבלי שופעת מונחים וביטויים טכניים, הקשורים לצורת המשא ומתן ההלכתי המאפיין את הטקסט. דוגמאות: תנו רבנן (שנו חכמים) - מונח המשמש כפתיחה לציטוט של ברייתא; מאי קא משמע לן? (מה משמיע לנו?) - שאלה הבאה לברר משמעות של כלל, שלכאורה ברור מאליו; מנא הני מילי? (מהיכן דברים אלו?) - שאלה שנועדה לברר את המקור המקראי לדבריו של חכם. (רשימה של המונחים הטכניים ניתן למצוא בספרו של הרב עדין שטיינזלץ, מדריך לתלמוד, עמ' 126-94.)

מאפיין נוסף של לשון התלמוד הוא האופי המשפטי שלה, הבא לידי ביטוי בכללים משפטיים המשולבים בטקסט, כגון: ממונא מאיסורא לא ילפינן (אין לומדים דיני ממונות מדיני איסורים ולהפך), קים ליה בדרבה מיניה (אדם שהתחייב על עבירה אחת בעונש חמור נפטר על ידי כך מהעונש הקל בגין אותה עבירה) וכו'.

לארמית הבבלית חדרו גם מילים משפות זרות: מאכדית (למשל: פרקדן - "על הגב"), מפרסית (למשל: גושפנקא - "טבעת חותם", אמגושא - קוסם) ומיוונית (למשל: סילונא - צינור).

המחקר המדעי של הארמית הבבלית

המחקר המדעי של הארמית הבבלית התפתח מאוד בדורות האחרונים. התפתחות זו נזקפת לזכותם של שני גורמים: האחד, הכרה באיכותם של כתבי יד מימי הביניים של התלמוד הבבלי, אשר משמרים את הניב בצורה קרובה יותר למקור מאשר המהדורות המודפסות; והשני, הכרה באיכות מסורת ההגייה התימנית של התלמוד הבבלי, המשקפת במידה רבה את הגיית הארמית הבבלית בזמן התלמוד.

עם החוקרים המובהקים של הארמית הבבלית נמנים: פרופ' יעקב נחום אפשטיין, שכתב מאמרים רבים לפירושן של מילים סתומות בניב זה, והרים תרומה נכבדת לחקר דקדוקו באמצעות ספרו "דקדוק ארמית בבלית"; וכן פרופ' שלמה מורג, שחקר את תורת ההגה והפועל על פי מסורת ההגייה התימנית. פרופ' עזרא ציון מלמד חיבר מילון מנוקד לתלמוד הבבלי, נוח לשימוש וחביב על הלומדים.

בין החיבורים המדעיים העיקריים שנכתבו בתחום (ראו פרטיהם הביבליוגרפיים המלאים בפסקת לקריאה נוספת):

ארמית בבלית בתרבות

בתרבות היהודית

הארמית הבבלית הטביעה את חותמה על התרבות היהודית לא רק בשל היותה לשון התלמוד הבבלי, אלא גם בשל חיבורים ותפילות שמקורם בתקופת חיותו של ניב זה, כגון פסקת "הא לחמא עניא" שבהגדה של פסח, תפילת הקדיש, תפילת כל נדרי, תפילת יקום פורקן, ועוד.

אולם היוקרה שלה זכה התלמוד הבבלי בכל תפוצות ישראל הביאה לכך שיהודים השתמשו בניב גם לאחר תום הדיבור הטבעי בו, בעיקר בחיבורים הלכתיים, וזאת לצד העברית. התוצאה היא שפה בלולה, שבה אחת משתי השפות משמשת כשפה עיקרית (בדרך כלל הייתה זו העברית, אם כי לעיתים הייתה זו דווקא הארמית - כגון בספר יד רמה), ובתוכה שזורות מילים מן השפה האחרת. שפה בלולה זו מאפיינת את רוב החיבורים ההלכתיים שנכתבו באלף השנים האחרונות, מאז תקופת הראשונים ועד ימינו, ויש המכנים אותה בשם "עברית רבנית".

דוגמה מובהקת ללשון בלולה זו היא פירושו של רש"י לתלמוד הבבלי, כפי שניתן ללמוד מהציטוט הבא (מתוך תחילת מסכת בבא מציעא, "שניים אוחזין בטלית, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי" וכו'. המילים הארמיות מופיעות בצבע חום ותרגומן בסוגריים):

שנים אוחזין בטלית - דוקא אוחזין, דשניהם (ששניהם) מוחזקים בה ואין לזה כח בה יותר מזה, שאילו היתה ביד אחד לבדו, הוי אידך (היה האחר) המוציא מחבירו, ועליו להביא ראיה בעדים שהיא שלו, ואינו נאמן זה ליטול בשבועה. זה אומר כולה שלי - בגמרא מפרש, למאי תנא תרתי (למה חזר פעמיים). זה ישבע - מפרש בגמרא שבועה זו למה. שאין לו פחות מחציה - בגמרא מפרש אמאי תקון כי האי לישנא בהך שבועה (על מה תיקנו כלשון הזו בשבועה ההיא).

הארמית הבבלית המלאכותית השפיעה גם על לשון התפילה: החל מאמצע ימי הביניים ניצלו יהודי אירופה את ידיעותיהם בארמית בבלית בפיוטיהם, שחלקם שולבו עם הזמן בתפילה. עם זאת, בפיוטים רבים אין הקפדה על טהרת הניב הארמי של התלמוד הבבלי, וניתן למצוא בהם ערב רב של מילים וצורות דקדוקיות מניבים ארמיים שונים. דוגמה לכך היא פיוט האקדמות הנאמר בקהילות אשכנזיות לפני קריאת התורה בשבועות, ופיוט חד גדיא הנאמר בליל הסדר.

חיבור חשוב נוסף שארמית בבלית משמשת בו, לצד ניבים ארמיים נוספים, הוא ספר הזוהר. בחיבור זה (וליתר דיוק - בחיבורים אלו) ניתן למצוא קווי לשון מובהקים של הארמית הבבלית, כגון צורת הפועל להוי (יהיה), כינוי הגוף איהו (הוא), ואיהי (היא), ותחילית ק- לפני צורות בינוני. לצד צורות אלו אנו מוצאים גם קווי לשון מובהקים של ניבים אחרים: ארמית המקרא, הארמית של התרגומים, והארמית של המדרשים והתלמוד הירושלמי. מטעם זה רווחת הדעה בקרב החוקרים שלא ניתן לייחס את ספר הזוהר לתקופת התנאים.

בתרבות הישראלית

Kol Nidrei
תפילת כל נדרי

לשון התלמוד הבבלי השפיעה רבות על הלשון העברית בת ימינו: משוררים וסופרים שאבו מהתלמוד ביטויים הן בעברית והן בארמית, ושילבו אותם ביצירותיהם; שופטים ועורכי דין נזקקו להם בטיעונים משפטיים; מחדשי השפה השתמשו באוצר הלשוני כדי לחדש מונחים מדעיים, וגם אנשים שאינם משכילים במיוחד (ובעיקר במגזרים הדתיים) משתמשים בהם בחיי היום יום.

דוגמאות לביטויים וניבים שחדרו לשפת ימינו מהתלמוד הבבלי: איפכא מסתברא (ההפך מסתבר), שחדר עד לתוך ענף המודיעין הישראלי, איסתרא בלגינא קיש קיש קריא (כד ריק ובו אבן אחת עושה רעש, ובהשאלה: אדם טיפש וריקני מחולל מהומה), בוקי סריקי (דברים בטלים ושגויים), בסייעתא דשמיא (בעזרת השם), לכל מאן דבעי (לכל המעוניין), חוכא ואיטלולא (לעג וקלס), כהאי לישנא (כדברים האלו), רחמנא ליצלן (אלוהים ישמור ויציל), גירסא דינקותא (לימוד הילדוּת), ועוד רבים.

מילים ארמיות בבליות רבות חדרו לשפה העברית והוטמעו בה: אדרבה (להפך), אסמכתא (סימוכין), בדיעבד (לאחר מעשה), ועוד רבות.

השפעה מיוחדת יש ללשון התלמוד על לשון המשפט, וזאת משום שחלק ניכר משופטי מדינת ישראל בראשיתה היו אמונים, לפחות בחלקם, על התלמוד הבבלי, ונזקקו ללשונו בעת שכתבו את פסקי הדין שלהם. בין היתר ניתן לציין את המילים מוֹתב (מושב של בית המשפט), מכללא (מתוך הכלל), השופט קמא (השופט בערכה הראשונה), רישא וסיפא (תחילה וסוף של סעיפים), אליבא דכולי עלמא (לדעת כל העולם), לית מאן דפליג (אין מי שחולק), מאי נפקא מינה (מה יוצא מזה), פשיטא (הרי זה פשוט) ועוד.

העברית הישראלית ירשה מהעברית הרבנית מספר מילים שמינן זכר, ואשר נתפסו כמילים עבריות שמינן נקבה בשל סיומת היידוע הארמית a־ שלהן. דוגמאות לכך הן קושיה, סוגיה, עובדה, גרסה - כולן ממין זכר בארמית (במקור: קושיא, סוגיא, עובדא, גרסא) אבל ממין נקבה בעברית. חלק מן המילים הארמיות חדרו לעברית החדשה בתיווך היידיש, כגון "דווקא" .

ראו גם

 • רשימת ניבים וביטויים ארמיים

לקריאה נוספת

 • יעקב נחום אפשטיין, דקדוק ארמית בבלית, ירושלים תש"ך
 • שלמה מורג, ארמית במסורת תימן: לשון התלמוד הבבלי: מבוא, תורת ההגה ותצורת-הפועל, ירושלים תשמ"ח
 • שלמה מורג ויחיאל קארה, ארמית בבלית במסורת תימן: שם העצם, ירושלים תשס"ב
 • משה מורגנשטרן, הארמית הבבלית היהודית בתשובות הגאונים: עיונים בתורת ההגה, בתצורת הפועל, בכינויים ובסגנון, עבודת ד"ר, ירושלים תשס"ב
 • עזרא ציון מלמד, מלון ארמי עברי לתלמוד בבלי, ירושלים תשנ"ב
 • יצחק פרנק, דיקא נמי - דקדוק לתלמוד הבבלי ולתרגום אונקלוס, ירושלים תש"ס
 • הרב עדין שטיינזלץ, מדריך לתלמוד, חלק שלישי: הלשון (עמ' 75-59), ירושלים תשנ"ט.
 • קאספר לויאס, דקדוק ארמית בבלית, ניו-יורק תר"צ.
 • Sokoloff, Michael, A dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic periods, Ramat Gan, Bar-Ilan University Press, 2002, ISBN 9652262609
 • Bar-Asher Siegal, Elitzur A. Introduction to the Grammar of Jewish Babylonian Aramaic, Ugarit-Verlag 2016

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ Paul Younan, Preservation and Advancement of the Aramaic Language in the Internet Age
 2. ^ Yitzhak Frank: Grammar for Gemara and targum onkelos: An Introduction to Aramaic, Ariel Institute, Jerusalem 2011 ISBN 978-1-59826-466-1, p. 18:A survey of the aramaic binyanim.
 3. ^ Yitzhak Frank: Grammar for Gemara and targum onkelos: An Introduction to Aramaic:, Ariel Institute, Jerusalem 2011 ISBN 978-1-59826-466-1, p. 23:Talmud Bavli Aramaic.
איטלקית יהודית

איטלקית יהודית היא שפה המבוססת על השפה האיטלקית, והייתה בשימוש על ידי קהילות יהודיות רבות ברחבי איטליה. היא התפתחה בין המאה העשירית למאה התשע עשרה, ונקראה גם "לעז", "לטינו", "איטליאנו" או "וולגאר".

האיטלקית היהודית מתחלקת לניבים רבים ואינה אחידה. בכל עיר, חבל ארץ או קהילה יהודית השפה השתנתה בהתאם לחיי הקהילה. דוגמאות לשפות איטלקיות-יהודיות הן ונציאנית-יהודית בוונציה, פירנצית-יהודית בפירנצה, רומית-יהודית ברומא ועוד. גם בקורפו שביוון דיברו בשני ניבים של שפה זו.

האיטלקית היהודית נכתבת בכתב העברי. השפה מתאפיינת בייחוד הפעלים, תופעה של הוספת סיומת איטלקית של שמות פעולה לשורשי פעלים עבריים (לדוגמה: Axalare - לאכול, Gannaviare - לגנוב). כיום השפה מדוברת על ידי כ-200 אנשים בלבד, בעיקר ברומא, בקורפו ובישראל, ומקורותיה נשמרים בעיקר בספריית הקונגרס בארצות הברית.

אראגונית יהודית

אראגונית יהודית היא שפה יהודית שדוברה על ידי קהילות יהודיות באזור אראגון שבצפון ספרד, החל מהמאה השמינית עד גירוש יהודי ספרד. ככל הנראה השתלבה השפה עם הלאדינו בעת שהתפשטה לאזורים דרומיים לאראגון. לקראת הגירוש ועקב גודלה של הקהילה דוברת הלאדינו חדלו היהודים האראגוניים לדבר בשפה זו, והלאדינו תפסה את מקומה הרשמי של האראגונית בקהילות היהודיות.

ארמית

אֲרָמִית היא שפה שמית צפון מערבית, שמדוברת ברציפות מאז האלף הראשון לפני הספירה ועד ימינו. בעת העתיקה הייתה הארמית שפה רווחת במזרח התיכון ובמרכז אסיה, ובעיקר בארץ ישראל, בסוריה, באשור, בבבל, ובממלכת פרס. הארמית הייתה שפת הדיבור של ארץ ישראל, סוריה ומסופוטמיה.

עולי בבל בתקופת בית שני הביאו אתם לארץ ישראל את השפה הזו, שהייתה אז השפה הרווחת של האימפריה הפרסית. הארמית שימשה גם בכתבי קודש יהודיים, כגון ספר עזרא וספר דניאל בתנ"ך, המשנה (במובאות), התלמוד הבבלי, התלמוד הירושלמי, תרגום אונקלוס, תרגום יונתן וספר הזוהר.

בניינים בארמית בבלית

צורת הפועל בארמית בבלית היא שמית מאוד ודומה לצורת הפועל העברי. לפועל שישה בניינים, שלושה פעילים ושלושה סבילים בהתאמה:

פְּעַל (מקביל לבניין קל בעברית)

פַּעֵל (מקביל לבניין פִּעֵל בעברית)

אַפְעֵל (מקביל לבניין הפעיל בעברית)

אִתְפְּעֵל (מקביל לבניין נִפְעַל בעברית)

אִתַפְעַל (מקביל לבניין הָפְעַל בעברית)

אִתְפַּעַל (מקביל לבניין נִתְפַּעַל בעברית)

חיים טוויל

פרופסור חיים טוויל (באנגלית: Hayim Tawil) הוא חוקר לשונות שמיות, פרשן מקרא ופעיל זכויות יהודי תימן אמריקני.

טוויל נולד בירושלים ולאחר שירותו הסדיר בחטיבת גולני היה הראשון מבני משפחתו שהחל בלימודים אקדמיים. טוויל התעניין בלימוד לשונות שמיות ולאחר שנתיים של לימוד באוניברסיטה העברית בירושלים החליט להגר לניו יורק משום שיש בה קהילה דוברת אשורית ומומחים הבקיאים בשפה זו.

טוויל המשיך את לימודיו בניו יורק וקיבל תואר דוקטור מאוניברסיטת קולומביה וקיבל משרת מרצה בישיבה יוניברסיטי. טוויל עסק בעיקר במחקרי בלשנות השוואתית בין עברית, ארמית בבלית ואכדית שיכולים לסייע בפרשנות המקרא. בין פרסומיו לקהל הרחב ניתן למנות לקסיקון עברי-בבלי-אכדי המתרכז במילים המצויות במקרא ותרגום מחודש של ההגדה של פסח לאנגלית שמושפע מפירושי ההגדה עליהם מורים ממצאיו הבלשניים.

מתחילת שנות השמונים היה טוויל פעיל בארגון הקרוי International Coalition for the Revival of the Jews of Yemen וב-1988 הוא נבחר לנשיאו. ארגון זה הצליח בעזרת עבודה דיפלומטית, מודיעינית וממונית של אזרחים פרטיים להעלות את שארית הפליטה מתימן במבצע אסתר. הפעילות בארגון דרשה מטוויל השקעה מאומצת של שבע שנים והשתלבותו החוזרת באקדמיה אחרי פעילות זו לא הייתה פשוטה ודרשה תקופת הסתגלות. טוויל ושותפיו סיכמו את מבצע אסתר בספר "על כנפי נשרים - מבצע אסתר : פתיחת השערים לאחרוני יהודי תימן (1989-1993)".

טריפוליטאית יהודית

טריפוליטאית יהודית היא ניב יהודי של ערבית לובית אשר דובר בקרב יהודי לוב, בחיי היום יום בינם לבין עצמם.

הטריפוליטאית היהודית שונה מהשפה שדיברו תושבי לוב הלא יהודים, ובה מגוון ביטויים ייחודי השאול מהעברית ומן התרבות היהודית, וכן מילים מהשפות הספרדית והאיטלקית.

כיום ניתן למצוא דוברי שפה זו בישראל ובאיטליה. השפה מכונה על ידי היהודים יוצאי טריפולי "ערָאבּי".

יווניטיקה

יווניטיקה, הידועה גם כרומניוטית או יוונית-יהודית, הייתה ניב של הרומניוטים, קבוצה של יהודים יווניים שקיומם מתועד מאז תקופת יוון ההלניסטית. שורש השפה הוא בקוינה (יוונית הלניסטית - Ελληνική Κοινή) ומשולבים בה אלמנטים עבריים. היא הייתה דומה ליוונית ששימשה את התושבים הנוצריים ביוון. הרומניוטים השתמשו בגרסה משלהם לאלפבית העברי כדי לכתוב טקסטים ביווניטיקה וביוונית.

כוזרית

כוזרית היא שפה בה דיברו בממלכת הכוזרים, ישות מדינית שהתקיימה בין המאה ה-7 לראשית המאה ה-11. באופן רשמי, זוהי שפה אשר נכחדה.

כיילה (שפה)

כַּיְלָה (געז: ካይላ) או כאיילית (ካይልኛ - "כיילניה") מכונה גם סימן על שם הרי סימן היא אחת משני ניבים של אגאו (השנייה היא קװארה) שדוברו בעבר בפי ביתא ישראל.

הכיילה היא ניב של שפת הכמנתים, שחיו בשכנות לביתא ישראל. השפה ידועה הודות להערות שנמצאו בכתבי יעקב פייטלוביץ' על כתב הגעז, וכיום השפה משומרת על ידי קהילת ביתא ישראל.[דרוש מקור]מקור שם השפה נעוץ בכינוי "כיילה" שניתן לביתא על ידי שכניהם.

מאזהמטה

מאזהמטה (Masematte) הוא סוציולקט מהמאה ה-19, שאותו דיברו עניי העיר מינסטר שבצפון-מערב גרמניה. מקור השם במילה העברית "משא ומתן".

עם בניית התעלה שחיברה את העיר דורטמונד ואת נהר האמס שעברה בעיר מינסטר, נפתח במינסטר נמל מסחרי גדול למדי שהביא עמו סוחרים, עובדים זרים, תעלולנים וצוענים רבים. התערובת הזאת עם עניי העיר בשנות התשעים של המאה ה-19 הולידה את הסוציולקט מאזהמטה.

אוצר המילים של המאזהמטה מוצא את שורשיו בשפות הצוענים למיניהן, יידיש והרוטוֶולש (Rotwelsch), שפת הנוכלים של מדינות מערב אירופה. לצד שפות אלו קיימת השפעה של שפות השבטים הגרמאניים שאכלסו את וסטפליה והשפעות מהשפות הסלאביות והרומאניות.

עוד היום ניתן להבחין בהשפעת הסוציולקט על הניב של מינסטרלנד. דרכי האופניים בעיר מינסטר למשל מסומנות לרוב במילה "לֶצה" (Leeze) ולא במילה הגרמנית "פארראד" (Fahrrad). דוגמה להשפעת היידיש היא המילה "אכולן" (Acholin), שפירושה "לאכול".

מנדעית

מנדעית או מנדאית היא דיאלקט של הארמית, המשמש את המנדעים, דת גנוסטית שמאמיניה נמצאים בעיקר בתחומי עיראק ואיראן. הניב משתייך לענף המזרחי של הארמית המאוחרת, שזמנה הוא מהמאה הרביעית עד המאה השביעית לספירה, ושלב מודרני שלו קיים גם היום.

מאפייני המנדעית דומים לניבים האחרים של הארמית המאוחרת המזרחית, ארמית בבלית וסורית. היא שימשה כלשון ליטורגית ומצויים בידינו היום טקסטים בניב זה מן המאות הראשונות לספירה הכוללים לחשי השבעה, תפילות ופרקי הגות. הניב המודרני של המנדעית הוא ניב מדובר ויש בו קבוצה קטנה של דוברים, רובם בעיר אהוואז במחוז ח'וזיסטאן באיראן ובסביבתה ומיעוטם בתפוצות. הניב המודרני מושפע השפעה חזקה מן הפרסית.

למנדעית יש גם אלפבית מיוחד, אלפבית מנדעי. את השפה חקר במאה ה-19 תאודור נלדקה, ובמאה ה-20 רודולף מצוך.

מרטהי יהודית

מרטהי יהודית (जुदाव मराठी) הוא ניב של שפת המראטהית המדובר בפי "בני ישראל", קבוצה אתנית יהודית בהודו.

השפה נכתבת בכתב דוונאגרי כניבי מרטהי אחרים, אך מכילה מילים השאולות מעברית וארמית. בעקבות השפעתם של יהודי קוצ'ין חדרה לשפה זו גם מילים במלאיאלאם ופורטוגזית, ואף מספר מילים ששאולות משפת האורדו ובמאות השנים האחרונות עם הכיבוש הבריטי, מספר מילים באנגלית שעברו אדפטציה חדרו לשפה.

ומדוברת בעיקר אם לא לחלוטין על ידי קהילת בני ישראל (הודו) בעיקר בהודו וישראל אך גם במספר מדינות נוספות כגון אנגליה, קנדה ועוד מקומות תפוצת הקהילה אם כי שפה זו נמצאת בתהליכי דעיכה מחוץ להודו.

עברית ישראלית

עברית או עברית ישראלית (על שמות נוספים ראו להלן) היא שפה שמית המדוברת במדינת ישראל, ובחלק מהקהילות היהודיות-ציוניות ברחבי העולם, החל מתחילת המאה ה-20.

העברית הישראלית התפתחה בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, בתהליך המכונה "תחיית הלשון העברית". בשנות האלפיים מדברים בה כשמונה מיליון בני אדם – רובם ככולם תושבי מדינת ישראל או מהגרים ישראלים בעולם, מתוכם כארבעה מיליון כשפת אם, כשני מיליון עולים חדשים, כמיליון ערבים ישראלים וכחצי מיליון ישראלים מהגרים או תושבי חוץ ויהודים בקהילות יהודיות ברחבי העולם. בנוסף משתמשים בה כחצי מיליון ערבים[דרוש מקור] בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה לצורך תקשורת עם ישראלים.

העברית הישראלית היא השפה הנפוצה בישראל והינה השפה הרשמית של מדינת ישראל, ועוד לפני הקמתה, הייתה אחת מן השפות הרשמיות של ממשלת המנדט הבריטי. לעברית הישראלית אין ניבים גאוגרפיים, אולם אפשר להבחין בסוציולקטים או באתנולקטים, הבאים לידי ביטוי בעיקר בהגיית העיצורים – במיוחד העיצורים הלועיים. העברית משמשת גם כלשון דיבור וגם כלשון כתב, תרבות, מחקר ומינהל. הגוף החוקר ומכוון את התפתחות השפה העברית באופן רשמי, מתוקף חוק של מדינת ישראל, הוא האקדמיה ללשון העברית.

עיראקית יהודית

עיראקית יהודית היא קבוצה של ניבים של ערבית יהודית אשר דוברו בפי יהדות עיראק. הניבים היו שונים במקצת בין עיר לעיר ואזור לאזור, וכך למשל השפה בפי הקהילה הגדולה של יהודי בגדאד הייתה מעט שונה מהשפה בפי היהודים בקהילה הצפונית מוסול. הניבים היהודיים היו בשימוש יהודים בלבד והושפעו מהעברית והארמית. אף על פי שהניב לא היה רחוק בצורתו מהערבית שהייתה מדוברת בפי המוסלמים, מוסלמים רבים הבינו אותו בלקות או שלא הבינוהו כלל.

הניבים התאפיינו בהיגוי מיוחד של מילים ערביות עממיות, למשל היה בהם שימוש ניכר בעיצור פ אשר אינו קיים בשפה הערבית הרגילה. כמו כן נעשה בו שימוש במילים ייחודיות, מהמקורות היהודיים ומשפות אחרות.

השפה התאפיינה במליציות רבה, גם בצורת ההיגוי וגם באוצר מילים ייחודי, ושמשה בסיס לפולקלור עשיר של יהודי בגדאד.

השפה הייתה בישראל בשימוש נרחב בקרב יהודים עולי עיראק, ועד היום ישנם ישראלים רבים, אפילו צברים שהוריהם עלו מעיראק, אשר נוהגים להשתמש בה.

בעיראקית יהודית נכתבו שירים רבים אשר מושרים ומושמעים עד היום על ידי יהודים יוצאי עיראק וצאצאיהם בדרך כלל באירועים מיוחדים (חתונה, בר מצווה וכו') לדוגמה:

על הוד

לת'ילומוני

וולי וולי

יחניננה יא יומא

עלמתני שלוןהסרט הישראלי "מפריח היונים" הוא הסרט היחיד הדובר עיראקית יהודית (בניב הבגדדי).

פורטוגזית יהודית

פורטוגזית יהודית היא שפה רומאנית-יהודית שהייתה מדוברת על ידי יהודי פורטוגל. היא נקראת גם לוסיטאנית, ונכתבה באותיות עבריות או לטיניות. השימוש בה התמעט עם גירוש יהודי פורטוגל, אך השתמר במידה מסוימת בקהילות שמצאו מקלט באמסטרדם שבהולנד וליוורנו שבאיטליה. השפה השפיעה רבות גם על הלאדינו וגם על השפות הקריאוליות פפיאמנטו וסרמקנית.

בשפה ישנם אלמנטים של פורטוגזית ארכאית שלא קיימים בפורטוגזית המדוברת כיום, בדומה ללאדינו ולספרדית. שרידים של שפה זו השתמרו בניבי הדיבור של מספר קהילות של צאצאי האנוסים, המתגוררים באזורים כפריים בפורטוגל, אך השפה עצמה אינה בשימוש מאז המאה התשע עשרה.

פרובנסלית יהודית

פרובנסלית יהודית (או שואדית) היא הכינוי לקבוצת הניבים בהם דיברו יהודי חבל פרובנס שבדרום צרפת. הפרובנסלית היהודית מחולקת לשפה מדוברת ולשפה ספרותית. זוהי שפה קריאולית, המשלבת בין צרפתית, אוקסיטנית ועברית.

בין המאפיינים הפונולוגיים של השפה - הפיכת האותיות "ש", "ס", "צ" ו-"ת" לאות "פ", והאות "ח" ל"ר".דוגמאות:

צורה - פורה, חכמה - רורמה, אמת - אמף, מסילה - מפילה, שכל - פכל.

בשפה הספרותית השתמשו בכתיבה באותיות עבריות ולא באותיות לטיניות. היום ידועים חיבורים שחוברו כמו שירי שמחה ששרו בפורים, בבריתות ובאירועים שמחים בשפה פרובנסלית, כמו כן שרדו טקסטים מהתקופה למשל קטע ממגילת אסתר וגם סידור מהמאות ה-14 וה-15. לשפה זו תורגמה גם מגילת אסתר באותיות עבריות, אך אין בה שימוש במילים העבריות; לעומת זאת בסידור נשארו ביטויים עבריים קשיי תרגום (כגון: פאה, חטאת). לקראת סוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, עם המהפכה הצרפתית, החלה השפה הפרובנסלית היהודית לדעוך, ויהודים עברו לדבר בצרפתית. בשנת 1977 נפטר האדם האחרון שדיבר פרובנסלית יהודית - ארמנד לונל.

צרפתית יהודית

צרפתית יהודית (במקור צרפתית סתם; אין להתבלבל עם השפה הצרפתית הנכרית, ששמה בעברית נגזר ממנה) הייתה שפה רומאנית-יהודית שהתפתחה מהשפה הצרפתית של ימי הביניים והייתה בשימוש הקהילות היהודיות בצפון צרפת, ארצות השפלה וכן במערב גרמניה בערים כמו מיינץ, פרנקפורט ואאכן. השפה הושפעה גם מהצרפתית הקדומה, הגרמנית הקדומה הגבוהה ומהיידיש, כללה מילים נלוות מעברית ונכתבה בכתב עברי.

השפה פרחה במאה ה-11 בצרפת וחכמים ידועים כגון רש"י ורבי משה הדרשן דיברו בה והשתמשו בה בכתביהם. מסיבה זו היא מתועדת היטב, וחוקרי הצרפתית הקדומה מוצאים בה כר נרחב למחקר. המיוחד בשפה הצרפתית יהודית הוא שבניגוד לשפות יהודיות אחרות נעשה במסגרתה שימוש גם בניקוד (דהיינו, בניקוד טברני) לצורך ציון התנועות. הצרפתית היהודית נכחדה ומאז ימי הביניים אינה בשימוש.

קטלאנית יהודית

קטלאנית יהודית (Catalànic בשפת המקור) היא שפה יהודית שנוצרה מהשפה הקטלאנית ודובריה היו קהילות יהודיות באיים הבלאריים ובחבלי ולנסיה וקטלוניה שבספרד. השפה דומה לשפה השואדית למרות שלא היה שום קשר בין הקהילה היהודית שדיברה את השואדית לקהילה בקטלוניה. הדמיון נובע מהקרבה בין קטלאנית ואוקסיטנית, שהיא שפת הבסיס של השואדית.

השפה פרחה בתור הזהב בקטלוניה בעיקר במאה ה-12. לאחר גירוש ספרד השפה נכחדה. כיום השימוש במילים עבריות על ידי בני האנוסים והיהודים אשר מדברים את השפה הקטלאנית יוצרים למעשה את השפה מחדש. השפה נכתבה בכתב העברי.

שרוול

שרוול הוא חלק של הבגד המכסה את הזרוע. אורך השרוול משתנה, מחולצות ללא שרוולים הדומות לגופיות עד חולצות עם שרוולים ארוכים שמכסים את כף היד. אופי השרוול משתנה לפי אופנת הלבוש ומשתנה גם לפי מדינות ותקופות.

בצבאות רבים בעולם מוצגות על שרוולי המדים דרגות החיילים, ולעיתים מוצגים על השרוול מאפיינים נוספים של החייל. גם בתעופה אזרחית ובצי הסוחר משמש חלקו התחתון של השרוול להצגת הדרגות.

לעיתים קצהו התחתון של השרוול נסגר בכפתור או בחפת.

ביהדות ובאסלאם קיימים כללי צניעות המתייחסים לאורך השרוולים.

שפות וניבים יהודיים
שפות אפרו-אסיאתיות
שפות שמיות
עברית עברית מקראיתהעברית בתקופת בית שנילשון חז"לתקופת הביניים של העבריתעברית ישראלית
הגיית העברית הגייה אשכנזיתהגייה ספרדיתהגייה תימנית • הגייה טברנית
ארמית ארמית מקראית • ארמית בבלית • ארמית גלילית • ארמית התרגום • ארמית שומרונית • ארמית חדשה צפון-מזרחית (כורדית-יהודית) • לישאנא דידן • לישאניד דינן • נאש דידן
ערבית ערבית יהודיתעיראקית יהודיתמרוקאית יהודיתטריפוליטאית יהודית • תוניסאית יהודית • תימנית יהודית
שפות שמיות דרומיות געז
שפות אפרו-אסיאתיות אחרות
שפות כושיות כיילה • קווארה
שפות ברבריות ברברית יהודית
שפות הודו-אירופיות
שפות גרמאניות יידיש • כליזמר לשון • גנבים לשון • בעל עגלה לשון • קצב'ס לושן • שערער לשון • הענטשקע לשון • שפת הסימנים האידית • לכודישמאזהמטה
אנגלית יינגליש • היבגליש • ישיביש
שפות רומאניות יהודיות איטלקית יהודיתאראגונית יהודיתחכיתיה • טטואני • לאדינולטינית יהודיתפורטוגזית יהודיתפרובנסלית יהודיתצרפתית יהודיתקטלאנית יהודית
שפות איראניות איספאהנית יהודית • בוכריתג'והורי • גולפאיגנית • ג'ידי • חמדאנית יהודית • יאזדית יהודית • קרמנית יהודית • קשאנית יהודית • שיראזית יהודית
אחרות יווניטיקה (יוונית) • צ'כית יהודית (סלאבית) • מרטהי יהודית (הודו-ארית)
קבוצות אחרות
שפות טורקיות קראימית • קרימצ'קית • כוזרית
שפות דראווידיות קוצ'ינית
שפות כרתווליות גאורגית יהודית
קטגוריה: שפות יהודיות

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.