אמונש

אַמוּנַש היה מלך החתים בין השנים 1550 - 1530 לפנה"ס. הוא היה בנו של זידנתש הראשון קודמו. זו הייתה הפעם הראשונה מזה שני דורות שהמלוכה החתית עברה בירושה מאב לבנו, אם כי בנסיבות לא כל כך טבעיות מפני שאמונש רצח את אביו לפני שירש את כסאו.

ככל הנראה בתקופת שלטונו איבדה ממלכת החתים שטחים נרחבים. מסמכים עתיקים שנשתמרו מעידים שאמונש בזז את העיר נשש אולם נאלץ להלחם נגדה שוב כמה שנים מאוחר יותר. מסופר על עוד מלחמות שערך אמונש, בין היתר נגד זִלְפַּה ושַתִיוַרַש (שתי ערים בלב ממלכת החתים שמיקומם טרם התגלה), אַרְזַוַה במערב אנטוליה, אַדַנִיָה (עיר מרכזית בקיליקיה) מה שמצביע על ניסיונותיו להחזיר שטחים שאבדו לממלכה.

לאמונש הייתה משפחה ענפה ולפי דעת רוב החוקרים הוא הגיע לזיקנה מופלגת. הוא מת בשנת 1530 לפנה"ס. בנו חוזיאש הראשון ירש אותו.

לקריאה נוספת

  • Micheal Roaf, Cultural Atlas Of Mesopotamia and the ancient near east, 1991.

קישורים חיצוניים

הקודם:
זידנתש הראשון
מלכי החתים הבא:
חוזיאש הראשון
1460-1469 לפנה"ס

שימו לב: ערך זה מכיל אירועים מן השנים 1469 - 1460 לפני הספירה

הממלכה החתית הקדומה

הממלכה החתית הקדומה (Old Hittite Kingdom) הוא מונח אשר מתייחס לשלב בהיסטוריה של החתים. לפי הכרונולוגיה המקובלת, שלב זה נמשך מימי המלך חתושיליש הראשון לימי המלך תלפינוש (1680 - 1500 לפנה"ס). גבולותיה היציבים והליבתיים של הממלכה היו באנטוליה, אף על פי שלעיתים נמתחו הגבולות עד בבל. בשלביה המאוחרים של הממלכה אבדה היציבות הפוליטית והידיעות הכתובות התמעטו. אחר שיקום מהיר וקצר עברה הממלכה לשלב העמום של הממלכה התיכונה, ולאחריה לשלב האימפריה החתית.

הקשר ההיסטורי הראשוני שנמתח לעברם המעורפל של החתים נמצא בגנזכי חתושש, בירתם השנייה של החתים. לוחות מהמאה ה־14 לפנה"ס מספרים על מעללי מלכים אגדיים מהמאה ה־18 לפנה"ס. שני המלכים העולים בכתוב הם פיתחנש ואניתש, אב ובן, אדוני כּוּשַרַש. סיפורם מתעד את מסעות פיתחנש שכבש את נשש, ובנו שלקח את חתושש.

מימי השלטון המשוערים של אניתש לימי המלך העוקב הידוע, הוא לברנש הראשון, משתרעות מאה שנות היסטוריה בלתי מתועדת. אין לדעת אם היה קשר משפחתי ברור בין המלכים, ואחדים אף סברו כי שני המלכים האגדיים היו חַתים במוצאם, ולא חִתים.

לברנש הראשון, בהתאם לרשומות, הרחיב את שלטון החתים לעבר הים התיכון ושם את בניו כמושלי ערים בממלכתו. הועלו טענות לפיהן לברנש למעשה היה תואר של מספר מלכים אשר שלטו בין ימי אניתש לימי חתושיליש הראשון. בין אם היה זה מלך יחיד או מספר מלכים, עבודתם הניחה את היסודות להקמת הממלכה החתית הקדומה.

חתושיליש הראשון (נקרא גם לברנש השני) "האחד מחתושש", בן לברנש הראשון, היה המלך הראשון לשלוט מחתושש, אותה הוא שיקם וביצר. בשלטונו יצא המלך למסכת כיבושים. בין כיבושיו היו אלאכ וארזואה. כן נלחם בצפון סוריה, וכבש את אלמה, זארונה, האסוא והאהום. את ניצחונותיו תלה המלך באלת השמש ארינה והקדיש לה עבדים וכסף רב. בימיו התרחשה פלישה מאיימת של שבטי החורים לממלכתו, אך המלך עשה חייל בהדיפתם.

נכד חתושיליש הראשון, הוא מורשיליש הראשון, ירש את סבו, כנראה משום שמזימת חצר בה היה מעורב בנו של חתושיליש הראשון נחשפה על ידי המלך והירושה עברה הלאה כעונש. מעט ידוע על שלטונו, אולם נהוג לזקוף לזכותו את כיבוש חלב, ופשיטה על בבל אשר שמה קץ לשושלת חמורבי. צפון סוריה הוכנעה ברובה ומסיה זרמו לקופה החתית. מורשיליש הראשון נפל קורבן לרצח ביד גיסו חנתיליש הראשון שעלה לכס, אך החל תקופה בת כ־100 שנות אנרכיה ואי־יציבות שלטונית.

אחר חנתיליש הראשון שלט זידנתש הראשון, אחריו אמונש ואחריו חוזיאש הראשון. בימי המלכים הללו אבדה הממלכה החתית שטחים וכוח. כיבוש קיליקיה בידי החורים היה הרסני במיוחד הואיל והוא הגביל את גישת החתים לסוריה. את חוזיאש הראשון ירש תלפינוש, איש חצרו, אשר חתם על הסכם עם החורים כדי לדאוג לשלום הפרובינציות הסוריות. ברואו את ההרס ששרעו מלחמות הכתר, קבע המלך החדש חוקי ירושה ברורים, קבע הגבלות על ניסיונות לקיחת החוק לידיים בידי האצולה, טיפח את כוח הפנקוס וטיפל בנדון עונשי מוות.

בהקשר לטווח הקרוב, ניתן לומר כי הרפורמות אותן הנהיג תלפינוש נכשלו. יורשיו של תלפינוש היו סדרת מלכים חלשים שמעט מאוד ידוע לגביהם ובימיהם הממלכה החתית הצטמצמה במידה משמעותית. אף על פי כן, שושלת חדשה קמה בתום שלטונם ההרסני והביאה ליסוד האימפריה החתית. שמות מלכי הממלכה החתית התיכונה, הם יורשי תליפינוש, הם כדלהלן:

אֹלוּוַמַנש; תַחוּרוַיִלִיש; חנתיליש השני; זידנתש השני; חוזיאש השני; מוותליש הראשון.

זידנתש הראשון

זִידַנְתַש הראשון היה מלך החתים בין השנים 1560 - 1550 לפנה"ס. הוא היה חותנו של חנתיליש הראשון ואף עזר לו להשתלט על כס המלוכה על ידי רציחת המלך הקודם, מורשיליש הראשון בכך שלקראת סוף חייו של מורשיליש הראשון, רצח זידנתש את כל בניו של המלך ואת כל משרתיהם, מה שהבטיח לחנתיליש את המלוכה.

בהיותו מלך, לקח זידנתש הראשון לאשה את בתו של חנתיליש הראשון כך שאילן היוחסין נשמר מהצד הנשי.

זידנתש הראשון נרצח בשנת 1550 לפנה"ס על ידי בנו ויורשו אמונש.

חוזיאש הראשון

חוּזְיַאש הראשון היה מלך החתים בין השנים 1530 - 1525 לפנה"ס. הוא היה בנו של אמונש אך ככל הנראה לא הבכור ולכן לא היה בעדיפות הראשונה לרשת את כס המלכות. היו לו ככל הנראה שני אחים גדולים ממנו (מלבד עוד חמישה צעירים ממנו) - תִיתִיַאש וחַנְתִילִיש. שניהם נרצחו בפקודת חוזיאש, מה שאפשר לו להשתלט על המלוכה בקלות רבה.

כעבור חמש שנים בלבד הודח חוזיאש הראשון מכס המלכות על ידי חותנו תלפינוש.

כיזוואתנה

כִּיזוּוַאתנַה הייתה ממלכה עתיקה שהתקיימה באנטוליה באלף השני לפנה"ס. הממלכה שכנה באזור הררי בדרום-מזרח אנטוליה, ליד מפרץ איסכנדרון בטורקיה של היום. שטח הממלכה הקיף את הרי הטאורוס ואת נהר ג'ייהאן. מרכז הממלכה היה בעיר הקדושה כּוּמַני (Kummanni), ששכנה באזור ההררי. בתקופה מאוחרת יותר אזור זה היה ידוע בשם קיליקיה.

מלכי החתים

מלכי החתים שלטו בממלכות החתיות החל באמצע האלף השלישי לפנה"ס ועד שנת 1178 לפנה"ס עת הממלכה האחרונה חרבה בידי גויי הים.

מקורו של המידע אודות מלכי החתים הוא בעיקר מכתבי ארכיון מלכותיים, והתאריכים המקובלים משוערים ומוצלבים עם מידע כרונולוגי הלקוח מארצות שכנות לממלכה החתית. מעט מאוד ידוע על הממלכה החתית התיכונה, ויש חוקרים שאפילו נוטים להתעלם ממנה כתקופה נפרדת ומשייכים אותה לממלכה החתית הקדומה. כך למשל עשה טרוור רוברט ברייס (Trevor Robert Bryce), חוקר המזרח הקרוב העתיק, בספרו "ממלכת החתים", לפיו המלך האחרון של הממלכה החתית הקדומה היה מוותליש הראשון (ולא המלך האחרון של הממלכה החתית התיכונה כפי שנהוג אצל שאר החוקרים). כמו כן החוקרים נחלקים בדבר קיומו של תודחליאש השלישי המכונה גם "הצעיר" או "הילד".

תחורויליש

תַחוּרְוַיְלִיש היה מלך החתים בתקופת הממלכה החתית הקדומה, באמצע המאה ה-15 לפנה"ס.

ידוע שתחורויליש היה בן דודו של המלך תלפינוש, כך שסביר להניח שהוא היה אחיו של אמונש. ידוע אמנם על פקיד בשם תחורויליש שפעל בתקופתו של אמונש, אולם לא ידוע מה היה תפקידו המדויק, ואם בכלל מדובר באותו אדם. עם מותו של תלפינוש בשנת 1500 לפנה"ס מתחילה התקופה הידוע בהיסטוריה החתית בשם "תקופת האופל", מכיוון שבמשך 100 שנים חילופי השלטון אינם ברורים. ידוע על שני מלכים שמלכו על הארץ בתקופה שבין מותו של תלפינוש לעלייתו לשלטון של חנתיליש השני. הראשון היה תחורויליש, והשני הוא אַלוּוַמְנַש, חתנו של תלפינוש. יש חוקרים הסוברים שאלוומנש עלה לשלטון מיד עם מותו של תלפינוש, וכי תחורויליש ירש את השלטון לאחר מותו. יש אף הסוברים שהוא מלך רק אחרי מותו של חנתיליש השני. עם זאת, מכיוון שידוע שאלוומנש גורש מהממלכה בידי תלפינוש, סביר להניח שעם מותו של תלפינוש היה זה תחורויליש שירש את המלוכה, ורק לאחר מותו השתלט עליה אלוומנש שחזר מהגלות.

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.