אוריה הכהן (כהן גדול)

אוּרִיָּה הַכֹּהֵן היה הכהן הגדול שכיהן בימי אחז.

ייחוסו

על פי סדר עולם זוטא, אוריה מזוהה ככהן גדול שלא היה משושלת הכהנים בני צדוק[1]. על פי זיהוי זה, אביו של אוריה היה יותם, ובנו של אוריה, יורש הכהונה הגדולה, היה הושעיהו[2]. על פי מצודות דוד[3], אוריה מזוהה עם אמריה (כנראה השני) שבשושלת הכהנים בני צדוק. על פי זיהוי זה, אביו של אוריה היה עזריה, והיה לאוריה בן בשם אחיטוב[4].

קורות חייו

בשנת 738 לפנה"ס, על פי האבן עזרא[5] והמצודות[6], אוריה חתם על נבואת ישעיהו[7] בתור עד נאמן, כנראה בשל צדקותו (חז"ל מזהים את האוריה שבישעיהו באוריהו בן שמעיהו[8]). באותה שנה, אחז ציווה עליו לבנות בבית המקדש מזבח בתבנית המזבח שראה בדמשק. אוריה פיקח על הבניה, כך שכשחזר אחז מדמשק לירושלים המזבח היה כבר מוכן. הוא ציווה על אוריה שיקריב את כל הקרבנות על המזבח החדש, ואוריה עשה את כל מה שצווה[9].

קברו

לפי הזיהוי של האר"י[10], אוריה הכהן נקבר קרוב למירון במקום שנמצא כיום בתוך יער בעש"ט, כ-100 מטר מזרחה מקבר רב ייבא סבא התנא[11]. לא ברור מי בדיוק אוריה הכהן שעליו האר"י דיבר, ויש אומרים שמדובר באוריהו בן שמעיהו, ולא באוריה הכהן הגדול.

הערות שוליים

 1. ^ על פי שושלת הכהנים הגדולים שבסדר עולם זוטא ה-ו שבהשוואה בינה לבין שושלת בני צדוק שבדברי הימים א ה כז-מא רואים שבין ימי אביה עד ימי יאשיהו הכהנים הגדולים היו משושלות אחרות
 2. ^ על פי שושלת הכהנים הגדולים שבסדר עולם זוטא ה-ו, והעקרון שבתלמוד הירושלמי (יומא א א) שאומר שבימי בית ראשון היו משמשין הוא ובנו ובן בנו
 3. ^ מצודות דוד מלכים ב טז י
 4. ^ ספר דברי הימים א', פרק ה', פסוק ל"ז
 5. ^ אבן עזרא ישעיהו ח ב
 6. ^ מצודות דוד ישעיהו ח ב
 7. ^ ספר ישעיהו, פרק ח', פסוק ב'
 8. ^ תלמוד בבלי, מסכת מכות, דף כ"ד, עמוד ב'
 9. ^ ספר מלכים ב', פרק ט"ז
 10. ^ ספר מקום קבורת הצדיקים
 11. ^ קבר אוריה הכהן.
כהנים גדולים בולטים לפי תקופתם
משכן משה אהרןאלעזר הכהןפינחס Kohen Gadol (Bible Card)
המשכן בשילה אבישוע בן פנחס • בקי בן אבישוע • עזי בן בקי • עלי הכהןאחיטוב (נכד עלי)אחיה בן אחיטוב
משכן נוב אחימלך בן אחיטובאביתר בן אחיטוב
תקופת בית ראשון צדוקאחימעץ בן צדוקעזריהו בן צדוקאמריהויהוידע הכהןזכריהו בן יהוידע • עזריהו הכהן • אוריה הכהן • עזריהו הכהן (השני) • שלום הכהן • חלקיהו בן שלוםשריה הכהןיהוצדק הכהןצפניה בן מעשיה
תקופת בית שני (תחת שלטון ממלכת פרס) יהושע בן יהוצדקיהויקים בן יהושעאלישיב בן יהויקים • יהוידע הכהן (בית שני) • יוחנן • ידוע הכהן • יוחנן הכהן
בתקופה ההלניסטית חוניו הראשוןשמעון הראשון • אלעזר בן חוניו • מנשה אחיו של חוניו • חוניו השנישמעון השניחוניו השלישי
כהנים מתיוונים ואחרים יאסון מנלאוסאלקימוסחוניו הרביעי
כהנים גדולים מבית חשמונאי יונתן כהן גדולשמעון מכבייוחנן הורקנוס הראשוןאריסטובולוס הראשוןאלכסנדר ינאיהורקנוס השניאריסטובולוס השנימתתיהו אנטיגונוס השניאריסטובולוס השלישי
תחת ממשלת רומא מתתיהו בן תיאופילוס (הראשון)יוסף בן עליםחנן בן שתישמעאל בן פיאבייוסף קיפאיונתן בן חנןתיאופילוס בן חנןחנניה בן נדבאיחנן בן חנןיהושע בן גמלאמתתיהו בן תיאופילוס (השני)פינחס בן שמואל מכפר חבתא • רבי אלעזר בן חרסוםיששכר איש כפר ברקאי • רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.