אופן חיתוך

אופן חיתוך הוא מידת החסימה של מעבר האוויר בבסיס החיתוך שהוא המקום בו מספר איברי הגייה סותמים באופן מלא או חלקי את חלל הפה או הגרון וגורמים להפקת העיצורים כתוצאה מתזוזתם של איברי הגייה מסוימים כלפי אחרים ומזרימת האוויר ביניהם.

מאפייני אופן החיתוך

מידת הקירבה וסונורנטיות

מידת הקירבה היא מידת החסימה של מעבר האוויר בין איברי ההגייה בחלל הפה והגרון, כאשר יש סתימה מלאה של חלל הפה או הגרון, החסימה של מעבר האוויר היא מוחלטת ומקסימלית, אך כאשר יש סתימה חלקית של מעבר האוויר, החסימה של מעבר האוויר היא קטנה ומינימלית.

עם זאת, מידת הסונורנטיות היא עוצמת הקול הנקבעת על פי מידת התנודה של מיתרי הקול, כאשר עוצמת הקול נמוכה, מיתרי הקול רפויים ואינם רוטטים, אך כאשר עוצמת הקול גבוהה, מיתרי הקול רוטטים.

 • סותם הוא עיצור שבמהלך הפקתו נוצרת חסימה מוחלטת ומקסימלית של מעבר האוויר בין איברי ההגייה שממנה נובע עיקר צליל העיצור ולכן מיתרי הקול רפויים ואינם רוטטים במהלך הגייתו, מידת הסונורנטיות שלו נמוכה והוא גם בלתי סונורנטי.
 • בלתי סותם הוא עיצור שבמהלך הפקתו נוצרת חסימה קטנה ומינימלית של מעבר אוויר בין איברי ההגייה ולכן עיקר צליל העיצור נובע מרטיטת מיתרי הקול, מידת הסונורנטיות שלו גבוהה והוא גם סונורנטי.

מידת הסונורנטיות מושפעת ממידת הקירבה, כאשר החסימה של מעבר האוויר קטנה מיתרי הקול רוטטים וכאשר החסימה של מעבר האוויר היא מוחלטת מיתרי הקול רפויים ולכן עיצור סותם הוא עיצור בלתי סונורנטי ועיצור בלתי סותם הוא עיצור סונורנטי.

צדיות

צדיות היא האזור בחלל הפה בו עובר זרם האוויר יחסית למצב הלשון, הצדיות יוצרת הבחנה בין שני מצבים בהם הלשון עשויה להמצא:

 • מרכזיים הם עיצורים שבמהלך הפקתם זרם האוויר עובר מעל מרכז הלשון. רוב העיצורים הם מרכזיים.
 • צדיים הם עיצורים שבמהלך הפקתם צדי הלשון יורדים ומאפשרים את מעבר זרם האוויר מצדי הלשון.

כאשר לא מצוין ליד שם העיצור שהוא צדי, סימן שהוא מרכזי.

מיון אופני החיתוך

עיצורים ריאתיים

עיצורים ריאתיים הם עיצורים שמופקים באמצעות המנגנון הריאתי מחוצן שבו זרימת האוויר החוצה מווסתת באמצעות תנועת הסרעפת העולה למעלה, יוצרת לחץ חיובי בבית החזה, מכווצת את הריאות וגורמת לשחרור האוויר מתוכן החוצה דרך חלל הפה או האף. עיצורים אלה הם הנפוצים ביותר ויש להם אופני חיתוך רבים ושונים שחלקם סותמים וחלקם בלתי סותמים.

עיצורים בלתי סותמים

עיצורים בלתי סותמים הם עיצורים שבמהלך הפקתם זרימת האוויר אינה נחסמת ונוצר מרווח מספיק למעבר האוויר בין איברי ההגייה. כל העיצורים הללו הם ריאתיים.

 • עיצורים מקורבים הם עיצורים שבמהלך הפקתם האוויר זורם דרך מרווח שאינו מביא ליצירת צליל חיכוך. בהגיית העיצורים המקורבים מיתרי הקול רוטטים בעוצמה רבה, וכמעט שלא נשמע "רעש אקוסטי". כל העיצורים המקורבים מלבד העיצורים המקורבים צדיים הם מרכזיים.
  • חצאי תנועות (מקורבים) הם עיצורים שיש להם זיקה לתנועה מסוימת ושבמהלך הפקתם זרם האוויר עובר מעל מרכז הלשון.
  • עיצורים מקורבים נזילים (חוככים־מקורבים) הם עיצורים שאין להם זיקה לתנועה מסוימת ושלא משתייכים לחצאי התנועות. הם נחתכים באופן מקורב עם חיכוך מזערי מורגש.
   • עיצורים מקורבים נזילים (חוככים־מקורבים) צדיים הם עיצורים שבמהלך הפקתם זרם האוויר עובר מצד אחד או משני צדי הלשון. גם הם נחתכים באופן מקורב עם חיכוך מזערי מורגש.
 • עיצורים חוככים הם עיצורים שבמהלך הפקתם האוויר זורם דרך מרווח צר יחסית המשתחרר עם צליל של חיכוך. מבחינה אקוסטית, נוצר "רעש" לפרק זמן ארוך. כל העיצורים החוככים מלבד העיצורים החוככים צדיים הם מרכזיים.
  • עיצורים חוככים שורקים הם עיצורים המופקים באזור המכתש ובתר המכתש כך שקדמת הלשון מתעלת את זרם האוויר העובר מעל מרכזה אל השיניים העליונות.
  • עיצורים חוככים בלתי־שורקים הם עיצורים שאינם מופקים באזור המכתש ובתר המכתש ושלא משתייכים לעיצורים השורקים.
   • עיצורים חוככים בלתי־שורקים צדיים הם עיצורים שבמהלך הפקתם זרם האוויר עובר מצד אחד או משני צדי הלשון.
 • עיצורים מחוככים הם עיצורים שבמהלך הפקתם זרימת האוויר נחסמת באופן מוחלט ומשתחררת לאורך זמן תוך יצירת צליל חיכוך. מבחינה אקוסטית, נוצר "רעש" חזק לפרק זמן קצר, ומיד לאחריו "רעש" חלש יותר לפרק זמן ארוך יותר. כל העיצורים המחוככים מלבד העיצורים המחוככים צדיים הם מרכזיים.
  • עיצורים מחוככים שורקים הם עיצורים המופקים באזור המכתש ובתר המכתש כך שקדמת הלשון מתעלת את זרם האוויר העובר מעל מרכזה אל השיניים העליונות.
  • עיצורים מחוככים בלתי־שורקים הם עיצורים שאינם מופקים באזור המכתש ובתר המכתש ושלא משתייכים לעיצורים השורקים.
   • עיצורים מחוככים בלתי־שורקים צדיים הם עיצורים שבמהלך הפקתם זרם האוויר עובר מצד אחד או משני צדי הלשון.

עיצורים סותמים

עיצורים סותמים הם עיצורים שבמהלך הפקתם זרימת האוויר נחסמת בין איברי ההגייה ונוצרת סתימה מלאה בחלל הפה וגרון. רוב העיצורים הסותמים הם ריאתיים אך חלקם לא ריאתיים.

עיצורים ריאתיים

 • עיצורים אפיים הם עיצורים שבמהלך הפקתם זרימת האוויר דרך הפה נחסמת באופן מוחלט והאוויר משתחרר החוצה דרך האף. נקראים גם סותמים נזאליים.
 • עיצורים סותמים הם עיצורים שבמהלך הפקתם זרימת האוויר נחסמת באופן מוחלט ומשתחררת דרך הפה בבת אחת תוך יצירת צליל נפץ. נקראים גם סותמים אוראליים.
  • עיצורים מקישים הם עיצורים אשר בעת הגייתם אין תהליך של בניית לחץ, והם מופקים תוך התכווצות שרירים יחידה במהלכה ניטח איבר ההגייה הפעיל באיבר ההגייה הסביל.
   • עיצורים מקישים צדיים הם עיצורים שבמהלך הגייתם זרם האוויר עובר מצד אחד או משני צדי הלשון.
  • עיצורים רוטטים - עיצורים אשר בעת הגייתם אין תהליך של בניית לחץ, והם מופקים תוך מספר התכווצויות שרירים רצופות ומהירות, במהלכן ניטח איבר ההגייה הפעיל באיבר ההגייה הסביל בסדרת הטחות רצופות ומהירות.

עיצורים לא ריאתיים

 • עיצורים מפונמים הם עיצורים המופקים במנגנון זרימת האוויר הגרוני המפונם שבו תנועת האוויר מהחוץ פנימה מווסתת באמצעות תנועת פיקת הגרון היורדת למטה, יוצרת לחץ שלילי בחלל הפה וגורמת לשאיבת אוויר פנימה לתוכה.

עיצורים לא ריאתיים הם עיצורים שמופקים לא באמצעות המנגנון הריאתי מחוצן, אלא באמצעות כל שאר מנגנוני זרימת האוויר. אופן החיתוך של עיצורים אלה הוא סותם וכל אחד מהם מאופיין במנגנון זרימת האוויר שלו.

 • עיצורים מסודקים הם עיצורים המופקים במנגנון זרימת האוויר הגרוני המחוצן שבו תנועת האוויר מהפנים החוצה מווסתת באמצעות תנועת פיקת הגרון העולה למעלה, יוצרת לחץ חיובי בחלל הפה וגורמת לשחרור אוויר מהגרון החוצה דרך חלל הפה או האף.
 • עיצורים מצוצים הם עיצורים המופקים במנגנון זרימת האוויר הווילוני המפונם שבו תנועת האוויר מהחוץ פנימה מווסתת באמצעות תנועת הווילון היורד למטה, יוצרת לחץ שלילי בחלל הפה וגורמת לשאיבת האוויר פנימה לתוכה.

ראו גם

צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי חיתוך אופני חיתוך
סדקיים - אפיגלוטיים - לועיים

ענבליים - וילוניים - חכיים
מכתשיים-חכיים - כפופים - בתר-מכתשיים - מכתשיים - שיניים
שיניים-שפתיים - שפתיים-שיניים - לשוניים-שפתיים - דו-שפתיים

ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים - מקישים - רוטטים - צדיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
גובה תנועות מיקום התנועות
סגורות - כמעט-סגורות - חצי-סגורות - אמצעיות - חצי-פתוחות - כמעט-פתוחות - פתוחות אחוריות - כמעט-אחוריות - מרכזיות - כמעט-קדמיות - קדמיות
ראו גם: אלפבית פונטי בינלאומי - פורמנט
דקדוק עברי - מונחים

בדף הזה מרוכזים מונחים מתחום דקדוק הלשון העברית. לכל מונח ניתן הסבר קצר ודוגמה. אם יש בוויקיפדיה ערך שלם על מונח כלשהו, שמו מקושר לאותו ערך וניתן לקרוא בו דוגמאות והסברים מפורטים יותר.

בחלק מהערכים ניתנו בסוגריים שמות באנגלית ובלטינית, שלומד הדקדוק עשוי להיתקל בהם במילונים ובספרי לימוד ועיון.

הידמות

בבלשנות, הידַּמּוּת (או אָסִימִילַצְיָה) היא תופעה פונטית שבה הגה מסוים (עיצור או תנועה) מקבל תכונה או תכונות פונטיות (כגון: בסיס חיתוך, אופן חיתוך) של הגה אחר המצוי בסביבתו. התופעה נובעת מנטייתו של הדובר שלא לשנות את מצבם של כלי הדיבור שלו.

ההידמות עשויה להתרחש באופן שיטתי או באופן ספורדי. כאשר היא מתרחשת באופן שיטתי בסביבה פונטית מוגדרת היא מהווה מקרה פרטי של מעתק הגאים.

תהליכי הידמות בשלבי התפתחות מוקדמים של שפות אחראיים לתצורות רבות בצורתן המקובעת כיום; בנוסף לזאת אחראיים תהליכי הידמות גם לתצורות צעירות או עכשוויות בשפות, אשר אינן מוכרות כתצורות תקניות ואשר לעיתים דוברי השפה כלל אינם מודעים אליהן, ראו להלן: הידמות אחורית ללא חציצה בעברית (הדוגמאות "חֶזְ׳בּוֹן", "מוגדם", "סכוכית") ובאנגלית (הדוגמה "dompbe silly").

חיתוך

האם התכוונתם ל...

יהלום התקווה

יהלום התקווה (באנגלית: Hope Diamond; בצרפתית: Le bleu de France ואף Le Bijou du Roi) הוא יהלום גדול במשקל 45.52 קרט (9.10 גרם), בצבע כחול כהה, המוצג במוזיאון הלאומי להיסטוריה של הטבע של הסמית'סוניאן בוושינגטון די. סי. היהלום הצבעוני נראה למתבונן בצבע כחול כיוון שבמבנהו הגבישי קיימים שרידים של היסוד הכימי בור, אולם בחשיפה לקרינת על-סגול הוא פולט אור אדום זרחני. יהלום התקווה מסווג כיהלום מסוג IIb, יהלומים בהם קיים היסוד בור. אלה יהלומים נדירים ביותר המהווים רק 0.1% מכלל היהלומים הטבעיים שנמצאו.

קיימת אמונה עממית ידועה ולפיה יהלום התקווה מקולל. ההיסטוריה של הבעלויות הרבות על יהלום התקווה מעת כרייתו בהודו, העברתו לצרפת, בריטניה ולבסוף לארצות הברית, מתועדת היטב, להוציא פערי זמן קטנים. יהלום התקווה תואר כיהלום המפורסם ביותר בעולם ונטען כי זהו מוצג האומנות הזוכה למספר המבקרים השני בגודלו בעולם לאחר תמונת המונה ליזה.

עיצור

בבלשנות, בתת-תחומי הפונטיקה והפונולוגיה, עיצור הוא אחד משני סוגי ההגאים, הקיימים בכל שפה טבעית. העיצור הוא הגה, שביצועו כולל חסימה מלאה או חלקית של מעבר האוויר במערכת הקול. זאת בניגוד לתנועה, שהיא הגה שביצועו כמעט אינו כולל הפרעה למעבר האוויר.

בשפות רבות, העיצורים מהווים רוב ניכר של הפונמות בשפה, אם כי יש שפות שבהן מספר התנועות מתקרב למספרם של העיצורים.

עיצורים מוולניים

עיצור מוולן (Velarized) הוא עיצור שבנוסף לבסיס החיתוך הראשי שלו נחתך בבסיס החיתוך המשני הממוקם בווילון המכונה גם החך הרך. בעת הגיית העיצור מורמת מעט הלשון לכיוון הווילון. באלפבית הפונטי הבינלאומי ניתן לסמן עיצורים מוולנים בכמה דרכים:

העברת טילדה דרך הסימן הבסיסי של האות מסמנת עיצור מוולן או עיצור מלועלע. לדוגמה: [ɫ] הגרסה המוולנת או המלועלעת של [l].

רישום סימן גמא מוקטן [ˠ] לימין הסימן הבסיסי מסמנת עיצור מוולן. לדוגמה: [tˠ] היא הגרסה המוולנת של [t].בערבית ישנו עיצור מכתשי מוולן מקורב צדי הקיים במילה אחת בלבד: אללה. בשפות רבות באירית וברוסית רבים מהעיצורים מתחלקים לשתי גרסאות הגייה באותן בסיס חיתוך ובאותו אופן חיתוך: עיצורים מוולנים ועיצורים מחונככים. הבחנה זאת בין עיצורים מוולנים לעיצורים מחונככים ידועה בשפות אלו בשמות אחרים לדוגמה: ברוסית משתמשים בשם עיצורים קשים עבור העיצורים המוולנים ועיצורים רכים עבור עיצורים מחונככים.

בצ'רקסית ובקברדינית מבטאים את העיצורים המסודקים כעיצורים מוולנים מסודקים. לדוגמה מבטאים את האות הצ'רקסית והקברדינית [ТӀ] כעיצור מכתשי מוולן, מסודק [tˠʼ].

רשימת עיצורים

להלן רשימה של מגוון העיצורים המוכרים על ידי האלפבית הפונטי הבינלאומי. ישנם כ-125 עיצורים נבדלים זה מזה. כל עיצור הוא בעל בסיס חיתוך ואופן חיתוך ובעיצורים סותמים, חוככים ומחוככים יש הבחנה בין עיצורים קוליים לעיצורים אטומים. בטבלה וברשימות המצויות בערך זה, העיצורים ממוינים לשלוש קטגוריות: בסיס חיתוך, אופן חיתוך וקוליות. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, העיצור השמאלי הוא אטום והימני קולי. במשבצות הלבנות הריקות מצויים עיצורים שאין להם סימן ייחודי משלהם והסימן של כל אחד מהם הוא הסימן של העיצור הקרוב ביותר באופן ההגייה בתוספת סימן דיאקריטי. במשבצות האפורות מצויים שילובים של בסיס חיתוך ואופן חיתוך שבלתי אפשריים להגייה.

טבלת עיצורים רשמית (בתהליכי עריכה)

בטבלה מופיעים עיצורים נפוצים, נדירים ואף תאורטײם (שאינם קײמים למעשה באף שפה).

שעון מטוטלת מעץ

שעון מטוטלת מעץ הוא שעון מטוטלת, אשר התמסורת שלו עשויה עץ.

אלפבית פונטי בינלאומי
נושאי IPA
IPA האגודה הבינלאומית לפונטיקה • היסטורית ה-IPA • תוספות ה-IPA • כינוס קיל (1989) • ביטאון ה-IPA • כינוסי מתן שמות של ה-IPA
פונטיקה סימנים דיאקריטיים • מקטעים • אות טונית • בסיס חיתוך • אופן חיתוך
נושאים מיוחדים אותיות גדולות של ה-IPA • כתב יד IPA • סמלים מוחלטים ולא-רגילים • טבלת IPA לניבים אנגליים • פורמנט
קידוד SAMPA • X-SAMPA • Conlang X-SAMPA • Kirshenbaum • סמלים פונטיים ביוניקוד • WorldBet
עיצור (בלשנות)
בטבלה מופיעים עיצורים נפוצים, נדירים ואף תאורטײם (שאינם קײמים למעשה באף שפה).
IPA, עיצורים ריאתיים
בסיס חיתוך ‏← סדקײם קיצונײם אחורײם בינוניים קדמײם דו-שיניים שפתײם
↓‏ אופן חיתוך סדקי

Glotal

אפיגלוטי

Epiglotal consonant

לועי

Faryngal consonant

ענבלי

Uvulara consonant

וילוני

Velara consonant

בתר-חכי

Palatal consonant

חכי

Palatal consonant

מכתשי־חכי

Alveolopalatal fricative

כפוף

Retroflex consonat

בתר־מכתשי

Postalveolar consonant

מכתשי

Alveolar consonant

שיני

Dental consonant

בין-שיני דו-שיני שיניים-שפתיים שפתי־שיני

Labiodental consonant

לשוני־שפתי

Labiodental consonant

דו־שפתי

Bilabial consonant

אפי ɴ ɴ̊ ŋ ŋ̊ ŋ̟ ŋ̟ ɲ ɲ̊ n̠ʲ n̠̊ʲ ɳ ɳ̊ n̠̊ n n̪̊ n̪͆ ɱ͆ ɱ̥͆ ɱ ɱ̊ m̼̊ m
סותם ʔ ʡ ɢ q ɡ k ɡ̟ ɟ c d̠ʲ t̠ʲ ɖ ʈ d t d̪͆ t̪͆ b p
חוכך שורק ʑ ɕ ʐ ʂ ʒ ʃ z s
חוכך ɦ h ʢ ʜ ʕ ħ ʁ χ ɣ x ɣ̟ ʝ ç ɻ̝ ɻ̝̊ ɹ̠˔ ɹ̠̊˔ ð̠ θ̱ ð θ ð̪͆ θ̪͆ ɦ̪͆ h̪͆ v f β̼ ɸ̼ β ɸ
מקורב ‏ʢ̞ ʢ̞̊ ‏ʕ̞ ‏ʕ̞̊ ‏ʁ̞ ‏ʁ̞̊ ɰ ɰ̊ j̊˗ j ɻ ɻ̊ ɹ̠ ɹ̠̊ ɹ ɹ̊ ð̞ ð̞̊ ʋ ʋ̊ β̞ β̞̊
מקיש ʡ̯ ʡ̯̊ ɢ̆ ɢ̥̆ ɽ ɽ̊ ɾ̱ ɾ̱̊ ɾ ɾ̊ ɾ̪ ɾ̪̊ ѵ ⱱ̥ ɾ̼ ⱱ̟
רוטט я я̥ ʀ ʀ̊ ɽr ɽr̥ r̠̊ r r̪̊ r̪͆ ʙ͆ ʙ̥͆ ʙ̪ ʙ̪̊ ʙ̼ ʙ̼̊ ʙ ʙ̊
חוכך צדי ʟ̝ ʟ̝̊ ʟ̝̟ ʟ̝̟̊ ʎ̝ ʎ̝̊ ɮ̢ ɬ̢ ɮ̠ ɬ̠ ɮ ɬ ɮ̪ ɬ̪ ɮ̪͆ ɬ̪͆
מקורב צדי ʟ̠ ʟ ʟ̥ ʟ̟ ʟ̥̟ ʎ ʎ̊ ʎ̟ ʎ̟̊ ɭ ɭ̊ l̠̊ l l̪̊ l̪͆
מקיש צדי ʟ̆ ʟ̥̆ ʟ̟̆ ʟ̥̟̆ ʎ̯ ʎ̯̊ ɺ̢ ɺ̢̊ ɺ̠ ɺ̠̊ ɺ ɺ̊ ɺ̪ ɺ̪̊
מחוכך שורק ʥ ʨ ɖʐ ʈʂ ʤ ʧ ʣ ʦ ʣ̪ ʦ̪
מחוכך ʔh ʡʢ ʡʜ ɢʁ ɡɣ kx ɡ̟ɣ̟ k̟x̟ ɟʝ ɖɻ̝ ʈɻ̝̊ ˔d̠ɹ̠ ˔t̠ɹ̠̊ dð̠ tθ̱ d̪ð t̪θ d̪͆ð̪͆ t̪͆θ̪͆ b͆v͆ p͆f͆ b̪v p̪f β̼‏b̼ p̼ɸ̼
מחוכך צדי ɡʟ̝ kʟ̝̊ ɡ̟ʟ̝̟ k̟ʟ̝̟̊ ɟʎ̝ cʎ̝̊ ɖɮ̢ ʈɬ̢ d̲ɮ t̲ɬ d̪ɮ̪ t̪ɬ̪ d̪͆ɮ̪͆ t̪͆ɬ̪͆
עיצורים לא-ריאתיים
מפונם ʛ ʛ̥ ɠ ɠ̊ ɠ̟ ɠ̟̊ ʄ ʄ̥ ᶑ̊ ɗ̠ ɗ̠̊ ɗ ɗ̥ ɗ̪ ɗ̪̊ ɓ̪ ɓ̪̊ ɓ̼ ɓ̼̊ ɓ ɓ̥
מסודק ʡʼ k̟ʼ ʈʼ t̠ʼ t̪ʼ p͆ʼ p̪ʼ p̼ʼ
שורק מסודק ɕʼ ʂʼ ʃʼ ‏s̪ʼ
חוכך מסודק ħʼ χʼ x̟ʼ çʼ ɻ̝̊ʼ ɹ̠̊˔ʼ θ̱ʼ θʼ f͆ʼ ɸ̼ʼ ɸʼ
חוכך צדי מסודק ʟ̝̊ʼ ʟ̝̟̊ʼ ʎ̝̊ʼ ɬ̢ʼ ɬ̠ʼ ɬʼ ɬ̪ʼ
שורק מחוכך מסודק ʨʼ ʈʂʼ ʧʼ ʦʼ ʼ‏ʦ̪
מחוכך מסודק qχʼ kxʼ k̟x̟ʼ cçʼ ʈɻ̝̊ʼ t̠ɹ̠̊˔ʼ tθ̱ʼ t̪θʼ p͆f͆ʼ p̪fʼ p̼ɸ̼ʼ pɸʼ
מחוכך צדי מסודק k͡ʟ̝̊ʼ k̟͡ʟ̝̟̊ʼ c͡ʎ̝̊ʼ ʈɬ̢ʼ t̲ɬʼ tɬʼ t̪ɬʼ
מצוץ ʞ ǂ ˞ǃ ǃ ǀ ʘ̼ ʘ
מצוץ צדי ǁ ǁ̪
עיצורים מצוצים נוספים
מצוצים ʘ͡qʼ ʘ͡q ʘ̃ˀ ʘ̃
עיצורים מורכבים
בלתי-סותמים w ʍ ɥ ɧ
סותמים ɡ͡b k͡p ŋ͡m ŋ̊͡m̊
תנועות
ראו גם: גובה תנועות, מיקום התנועות
ראו גם: IPA, עיצורים
  אחורית כמעט-אחורית מרכזית כמעט-קדמית קדמית
סגורה
Blank vowel trapezoid.svg
i • y‏
ɨ • ʉ‏
ɯ • u
ɪ • ʏ‏
ɪ̈ • ʊ̈‏
ʊ‏ •
e • ø‏
ɘ • ɵ‏
ɤ • o‏
e̞ • ø̞‏
ə
ɤ̞ • o̞‏
ɛ • œ‏
ɜ • ɞ‏
ʌ • ɔ‏
• æ‏
ɐ‏
a • ɶ‏
ä‏
ɑ • ɒ‏
כמעט-סגורה
חצי-סגורה
אמצעית
חצי-פתוחה
כמעט-פתוחה
פתוחה
כאשר מופיעות זוג תנועות באותה משבצת, הימנית מעוגלת.

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.