אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (או בראשי תיבות: אט"ל) הוא אגף בזרוע היבשה של צבא הגנה לישראל, הגוף האחראי למתן מענה טכנולוגי ולוגיסטי לקיומו, לכשירותו ולמילוי משימותיו של הצבא ובפרט: לדאוג לבניין מחנות קבע ובסיסים, לציוד, לשינוע החיילים ויחידות הצבא, תשתית בריאותית, תזונת החיילים, אחזקה ודלק לצי הרכב המנהלתי והקרבי של צה"ל, כל זאת בעתות שגרה וחירום.

האגף הוא הגלגול החמישי של אגף האפסנאות (אג"א), שהפך ב-1972 ל"אגף האספקה" וב-1997 לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל). בתחילת שנת 2006, במהלך הארגון-מחדש שהוביל הרמטכ"ל דאז דן חלוץ בצה"ל, הפך אט"ל לאגף הלוגיסטיקה, הרפואה והמרכזים (אלר"ם). במהלך שנת 2008, כתוצאה מלקחי מלחמת לבנון השנייה בוטל הארגון, והוקם מחדש ושב לשמו הקודם - אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל). ב-2016 הוכפף האגף לזרוע היבשה.

התג החדש של האגף עוצב במהלך השינוי שיזם הרמטכ"ל דן חלוץ, ונשאר לשמש כתג האגף עד איחוד האגף לזרוע היבשה. תג זה הוא הראשון שעוצב על ידי חיילת בשירות, מיטל זילברמן, ששירתה כמעצבת גרפית ביחידה ולא על ידי גוף חיצוני.

ראש אט"ל הנוכחי הוא האלוף יצחק תורג'מן.

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה
Atal - logo
סמל האגף
פרטים
מדינה ישראל  ישראל
שיוך Badge of the Israel Defense Forces.new.svg  צה"ל
סוג אגף / יחידת מטה
בסיס האם הקריה
פיקוד
יחידת אם זרוע היבשה
דרגת המפקד אלוף  אלוף
מפקדים מפורט בהמשך הערך
Atal logo old
התג הישן של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, עד שנת 2006

היסטוריה

הקמתו של האגף (בשמו דאז: "אגף אפסנאות", או בקיצור: אג"א) הייתה בפברואר 1948. בתחילת דרכו של צה"ל השליטה על הלוגיסטיקה והאפסנאות הייתה ריכוזית מאוד ונשלטה כמעט לגמרי על ידי המטכ"ל, שהעמיד את המשאבים לרשות הגדודים והחטיבות כגון אמצעי תחבורה, דלק, חומרי בנייה, ומזון בקיצוב קפדני ביותר. במהלך מלחמת העצמאות, עם התארגנות המערך הלוחם, התפתחה הלוגיסטיקה בהם, כדי לפתור את הבעיות הלוגיסטיות השונות שהתעוררו בהם. אחריהם, בהדרגה, התפתח המערך האפסנאי המטכ"לי. בשנותיו הראשונות, התבסס אגף האפסנאות על ידע שהביאו עימם חייליו הראשונים – יוצאי הצבא הבריטי ואנשי הבריגדה היהודית. מבנהו של אגף האפסנאות, כמו גם של המערך הלוגיסטי כולו, הועתק באופן מדויק מן הדגם של הצבא הבריטי. אף הטפסים והעגה נלקחו מן הצבא הבריטי.

בעשור הראשון של מדינת ישראל, צה"ל חווה שינויים והתעצמות רבה. כך גם אגף האפסנאות, שאורגן במסגרת שתי מחלקות: מחלקת הארגון ומחלקת התחזוקה. כל מחלקה כללה מספר ענפים. מחלקת הארגון הייתה אחראית על קביעת תקנים ותוכניות הצטיידות, לביקורת ולקביעת נהלים ומערך ההדרכה. מחלקת התחזוקה הייתה אחראית להפעלה של המערך הלוגיסטי באמצעות חיל ההספקה וההובלה (כיום חיל הלוגיסטיקה), חיל החימוש והציוד וחיל הטכנאים. ב-1950 פורק חיל חימוש וציוד וכל נושא הציוד הוﬠבר לחיל הספקה וכל נושא החימוש הוﬠבר לחיל טכנאים שהחליף את השם לחיל חימוש ב-1953. ב-1951 חיל הספקה ותובלה התפצל לחיל הספקה וחיל הובלה. ב-1953 אחריות ﬠל מﬠרך התובלה חזרה לחיל הספקה. במסגרת צוות תכנון מטכ"לי מיוחד שהוקם בסוף 1952 והתבקש לבחון את מערך הכוחות של צה"ל ולגבש תוכנית לבניית סדר הכוחות הרצוי, התנהלו ויכוחים סוערים בדבר חלוקת האחריות והסמכויות בין אג"א והחילות הכפופים לו ובין אג"א ומשרד הביטחון. היו שקראו לרכז את כל הרכש במשרד הביטחון. לבסוף ניצחה התפישה ההפוכה, שעוצבה על ידי בן-גוריון לפיה צה"ל הוא זה שקובע את צרכיו ואת סדר העדיפויות שלו, ועל משרד הביטחון לספקם בהתאם למגבלות התקציביות.

ב-2016 הוחלט לאחד את אט"ל עם זרוע היבשה.

מבנה ארגוני

מבנה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה הנוכחי מתבסס על מטה המורכב מחטיבות (בדומה ללהקים שבמטה זרוע האוויר והחלל והמספנים שבמטה זרוע הים), מפקדות קציני החיל הראשיים העוסקים בבניין-הכוח שבתחום מקצועיותם, מרכזים לוגיסטיים ויחידות עצמאיות אחרות. המבנה ההיררכי של החטיבות, כנהוג ביחידות מטה בצה"ל, מורכב ממחלקות, ענפים ומדורים.

מפקד אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה הוא ראש האגף, קצין בדרגת אלוף. חטיבת הלוגיסטיקה מאגדת מספר מחלקות, כאשר כל אחת מהן עוסקת בתחום ניהולי אחר, ויחדיו הן מפקחות, מבקרות ותומכות במרכזים הלוגיסטיים של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. בראשות כל מחלקה עומד קצין בדרגת אלוף-משנה. המרכזים הלוגיסטיים כפופים לראש האגף, וכל אחד מהם אחראי על תחום ביצועי אחר: מזון, דלק, תחמושת, רפואה וכו'. בראשות המרכזים עומד קצין בדרגת אלוף-משנה או סגן-אלוף. חלקם הגדול של המרכזים הלוגיסטיים יאוחדו בעתיד במסגרת פרויקט המרה"ס (מרכז הספקה אחוד). את המרכזים הלוגיסטיים מתפעלים החיילים המשרתים בחילות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה: חיל הרפואה, חיל הטכנולוגיה והאחזקה וחיל הלוגיסטיקה. בראשות כל אחד מחילות אלו עומד קצין בדרגת תת-אלוף.

יחידות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה
תג שם תפקיד מפקד
חטיבות
Hatal.png

החטיבה הטכנולוגית ליבשה

פיתוח אמצעי-לחימה (אמל"ח) המשמשים את כוחות היבשה תא"ל זיו אבטליון
חטיבת הלוגיסטיקה
תא"ל ניסן דוידי
מחלקת לוגיסטיקה אחראית לתאם את פעילות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, כמו גם לתכנן תוכניות לטווח ארוך, לספק מידע רלוונטי לגופים צה"ליים, ולבקר ולפקח על יחידות האגף אל"ם פיני בן מויאל
מחלקת תכנון וארגון (תוא"ר) אחראית על התכנון האסטרטגי של פעילות האגף, על ייעול העבודה ביחידותיו השונות וקביעת תוכניות העבודה אל"ם ניר ישועה
מחלקת משאבי אנוש (משא"ן) אחראית לתחום ניהול משאבי האנוש באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. מלבד הליכי הגיוס, ההכשרה וההפניה ליחידות השונות, המחלקה אחראית גם לדאוג לרווחת וצורכי הפרט אל"ם עדנה איליה
מרכזים לוגיסטיים
Masha.png
מרכז שיקום ואחזקה (מש"א) אחראי על אחזקתם, תיקונם, הסבתם והשבחתם של כלי רכב קרביים, מכשירי קשר, אמצעי תצפית ועוד. בין השאר מייצר את טנק מרכבה סימן 4 אל"ם אשר מזרחי
Martah.png
מרכז התחמושת (מרת"ח) אחראי על טיפול בתחמושת בצה"ל לרבות תהליכי הרכש, הקליטה, האחסנה, האספקה ליחידות, איסוף הבלאי והטיפול בו אל"ם אריאל שימה
Mazlah.png
מרכז ציוד לחימה וחלפים (מצל"ח) אחראי על טיפול בציוד הלחימה בצה"ל לרבות תהליכי הרכש, הקליטה, האחסנה, האספקה ליחידות, וההוצאה משירות של ציוד ישן אל"ם אלכס מלייב
Merkaz-Ahud.png
מרכז הציוד אחוד (מר"ץ) היחידה הוקמה ב-1.1.16 כאיחוד של מרכז הציוד (מר"ץ) ושל מרכז ציוד רפואי (מצר"פ).

אחראי על טיפול בציוד האישי בצה"ל לרבות ביגוד והנעלה, חימום וקירור, ציוד משרדי, חומרי ניקוי, אוהלים, מיגון אישי, אלונקות ועוד. כמו כן אחראי על רכש ואחזקה של הציוד הרפואי בצה"ל ואספקותיו ליחידות

מ-1.1.18 מרכז דלק הוכפף תחת מרכז הציוד אך שומר על מסגרת עצמאית

אל"ם שגיב שרביט
Delek.png
מרכז הדלק (אוחד עם מר"ץ ב-1.1.18) אחראי על הדלק, גז הבעירה, ומכשירי גז בצה"ל, לרבות רכש, אחסנה, ואספקה ליחידות השונות.

המרכז כפוף למרכז הציוד מה1.1.17 ומוזג סופית למרכז הציוד ב-1.1.18.

סא"ל מיה ויצמן
Maarah-amazon.png
מרכז המזון אחראי על רכש פריטי מזון ושירותי מזון, הכנה שלהם ואספקתם ליחידות השונות, אחסנה של מוצרי מזון לחירום, אריזת מנות הקרב, וסיפוק מענה בתחומים אלה לאוכלוסיות מיוחדות אל"ם ערן לפיד
Logo hovala new.png
מרכז ההובלה הגוף הגדול ביותר של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אחראי על ארגון ההובלה הצבאית, על הובלת תחמושת, ציוד, מזון ואספקתם ליחידות, ואף הסעת לוחמים לשדה הקרב אל"ם רן ינקו קינן
Merkaz leom.png
מרכז לגיוס אמצעים ולריתוק משקי (לאו"ם) אחראי בעת חירום על רישום וגיוס אמצעי תחבורה וציוד מכני בבעלות אזרחית, הסבתם לשימוש צבאי, ועל אספקתם ליחידות השונות. סא"ל יניב יעקב
MashRap-since-October-2018-IDF.png
מרכז שרותי רפואה (משר"פ) אחראי על מתן הטיפול רפואי לחייל צה"ל בעת הצורך. אל"ם אלון גלזברג
חילות
Logo mekarpar.png
חיל הרפואה אחראי על כלל תחום הרפואה בצה"ל. במסגרת זאת אנשי החיל מתפעלים את מרכז שרותי רפואה ומרכז ציוד רפואי תא"ל ד"ר טריף בדר
Logo himush from 2015.png
חיל הטכנולוגיה והאחזקה אחראי על כלל תחום החימוש וציוד הלחימה בצה"ל. במסגרת זאת אנשי החיל מתפעלים את מרכז התחמושת, מרכז השיקום והאחזקה, וכן את מרכז ציוד לחימה וחלפים תא"ל מישל ינקו
Logistics Corps IDF Tag.png
חיל הלוגיסטיקה אחראי על כלל תחום הלוגיסטיקה בצה"ל. במסגרת זאת אנשי החיל מתפעלים את מרכז המזון, מרכז הדלק, מרכז ההובלה ומרכז הציוד תא"ל יוסי אילוק

ראשי האגף

שם תקופת כהונה
אלוף יוסף אבידר יולי 1947 – יולי 1949
אלוף מונטי גרין יולי 1949 – מרץ 1950
אלוף אפרים בן ארצי מרץ 1950 – מרץ 1952
אלוף צבי איילון מרץ 1952 – מרץ 1954
אלוף מאיר אילן מרץ 1954 – מרץ 1960
אלוף משה גורן מרץ 1960 – מרץ 1964
אלוף מתי פלד מרץ 1964 – מרץ 1968
אלוף עמוס חורב מרץ 1968 – ספטמבר 1972
אלוף נחמיה קין אוקטובר 1972 – אוקטובר 1974
אלוף אריה לוי אוקטובר 1974 - אוקטובר 1978
אלוף יוחנן גור אוקטובר 1978 – אוקטובר 1983
אלוף חיים ארז אוקטובר 1983 – אוקטובר 1986
אלוף מנחם עינן אוקטובר 1986 – ינואר 1989
אלוף אילן בירן ינואר 1989 – אפריל 1992
אלוף שלום חגי אפריל 1992 – אפריל 1995
אלוף עמי סגיס אפריל 1995 – אפריל 1998
אלוף אהרן זאבי-פרקש אפריל 1998 – אפריל 2001
אלוף אודי אדם אפריל 2001 – אפריל 2005
אלוף אבי מזרחי אפריל 2005 – דצמבר 2007
אלוף דן ביטון דצמבר 2007 – מרץ 2012
אלוף קובי ברק מרץ 2012 – יולי 2016
אלוף אהרון חליוה יולי 2016 - מאי 2018
אלוף יצחק תורג'מן מאי 2018 - מכהן

ראו גם

קישורים חיצוניים

אהרון חליוה

אהרון חליוה (נולד ב-12 באוקטובר 1967) הוא קצין בצה"ל בדרגת אלוף, המכהן כראש אגף המבצעים. קודם לכן שימש ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ראש חטיבת המבצעים באמ"ץ, מפקד עוצבת האש, מפקד חטיבת הצנחנים ומפקד בה"ד 1.

אהרן זאבי-פרקש

אהרן זאבי-פַרקַש (נולד ב-7 במרץ 1948 ברומניה) הוא אלוף במילואים בצה"ל, המכהן מאוקטובר 2009 כנשיא המכון לתכנון מדיניות העם היהודי. בעברו כיהן כראש אמ"ן (2001–2006), כראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל) (1998–2001) וכמפקד יחידה 8200 (1990–1993).

בה"ד 20

בסיס הדרכה 20 הוא בסיס ההדרכה למקצועות הטכנולוגיים בחיל הטכנולוגיה והאחזקה בצה"ל.

הבה"ד ממוקם בעיר הבה"דים שבנגב. הבסיס מכשיר חיילים למקצועות ב-64 מסלולים שונים, שעיקרם אחזקת אמצעי לחימה שונים של זרוע היבשה. הקורסים כוללים טכנאות טנקים, טכנאות תומת"ים, טכנאות נגמ"שים, מכונאות רכב, טכנאות טילים נגד טנקים, טכנאות מערכות בקרת אש, אחזקת נשק קל ותחמושת מסגרות וניהול מערכות מידע. הבה"ד מכשיר את מפקדי החיל ומקיים קורסים מקצועיים שונים לכלל מערך צה"ל.

במסגרת הבה"ד פעל בית ספר תיכון לתלמידי כיתות י - י"ב ואשר בו לומדים שוחרים במסגרת צבאית פנימייתית, כמו כן ישנה מכללה טכנולוגית לתלמידי יג'-יד' המעניקה דיפלומת הנדסאי מטעם משרד החינוך. התלמידים מגיעים מכל הארץ והם לומדים במספר מגמות, מערכות ממוחשבות לרכב, מחשבים, מכטרוניקה, אלקטרוניקה ועוד. ראשיתו של מסלול זה בשנת 1958 עת פתח חיל הטכנולוגיה ואחזקה תוכנית הכשרה חד שנתית לבני 17.

בה"ד 6

בית הספר למקצועות הלוגיסטיקה, בה"ד 6 (בסיס הדרכה מס' 6), הוא בסיס ההכשרה וההדרכה המרכזי של חיל הלוגיסטיקה ושל כלל מקצועות הלוגיסטיקה בצה"ל. נמצא בו גם מוזאון החיל.

הבסיס הוקם בשנת 1978 בשטח מחנה צריפין ובשנת 2016 הועבר לעיר הבה"דים בנגב (ראו: העתקת בסיסי צה"ל לנגב). הוא נחשב לאחד מבסיסי ההדרכה הגדולים ביותר בצה"ל ואחראי על הכשרת צוערים, נגדים, חיילים וחיילות בשירות סדיר ובקבע במקצועות הלוגיסטיקה, ביניהם: נהיגה, טבחות, מגדנאות, אפסנאות, תעשייה וניהול ועוד.

בה"ד 6 כפוף ישירות למפקדת קצין לוגיסטיקה ראשי (מקל"ר) ומפקדו הנוכחי הוא אלוף-משנה ניצן ממרוד.

דן ביטון

דן ביטון (נולד ב-19 בדצמבר 1960) הוא אלוף במילואים בצה"ל, בתפקידו האחרון כיהן כראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בשנים 2007-2012. בעבר כיהן בין היתר כמפקד חטיבה 7, כראש חטיבת תורה והדרכה באמ"ץ, כמפקד עוצבת סיני וכמפקד עוצבת אתגר.

חיל הטכנולוגיה והאחזקה

חיל הטכנולוגיה והאחזקה (חיל הטנ"א, עד מרץ 2016, "חיל החימוש") הוא חיל תומך לחימה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל) של צבא הגנה לישראל. עיקר עיסוקו של החיל הוא באחזקת אמצעי הלחימה (אמל"ח) של כוחות היבשה: נשק קל (נק"ל), תחמושת וטילים, כלי רכב, טנקים, כלי רכב קרביים משוריינים, טילים נגד טנקים (נ"ט), אמצעי סיוע ללחימה (אמסל"ח) כגון אמצעי חילוץ וגרירה, מנופים, מלגזות ומערכות אחרות. במסגרת החיל פועלות גם יחידות המעורבות בפיתוח אמל"ח בשיתוף עם תעשיות הנשק הישראליות, דוגמת התעשייה הצבאית. בנוסף, חיל הטכנולוגיה והאחזקה אחראי על תחזוקת כל הגנרטורים ותחנות הכח המשמשים בפעילות היבשתית של צה"ל, ומספק מענה לכל צורכי אספקת החשמל בזרוע היבשה.

קצין הטכנולוגיה והאחזקה הראשי כיום הוא תא"ל אילן אליה, שנכנס לתפקידו באוגוסט 2019.

חיל הלוגיסטיקה

חיל הלוגיסטיקה (בראשי תיבות: חָלָ"ג; בשמו הקודם: חיל התחזוקה - חָתָ"ק ועד שנת 1975 - חיל ההספקה - חַהַ״ס) הוא חיל תומך לחימה תחת פיקוד אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצבא ההגנה לישראל. החיל מרכז את פעילות הלוגיסטיקה של צה"ל בחלוקה ל-3 מערכים עיקריים: מערך ההספקה (ציוד, תחמושת, מים, דלק ומזון), מערך התנועות וההיסעים (מרכז ההובלה) ומערך הבינוי.

החיל הוקם בנובמבר 1975 במסגרת הארגון מחדש של צה"ל בעקבות מלחמת יום הכיפורים. בראש החיל עומד תת-אלוף המכונה קצין הלוגיסטיקה הראשי (קַלָּ"ר). מפקד החיל הנוכחי הוא תא"ל יוסי אילוק. הוא מונה לתפקידו זה ב-10 באוקטובר 2016.

חיל הרפואה

חיל הרפואה בצבא הגנה לישראל הוא החיל העוסק ברפואה וכפוף לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה של צה"ל. החיל עוסק בקביעת מדיניות הטיפול הרפואי ותורת הסיוע הרפואי לכל הדרגים. מתן טיפול רפואי מיטבי לחיילי צה"ל, במלחמה, בביטחון שוטף ובשגרה, בקידום הבריאות בצה"ל, ובקידום הרפואה הצבאית.

על פי חוק בריאות ממלכתי, מוטלת על חיל הרפואה האחריות המלאה לבריאותו של כל חייל בשירות סדיר, וזאת במקום קופות החולים האזרחיות ששירתו כל חייל טרם גיוסו.

לקצין הרפואה הראשי (קרפ"ר) אחריות רב זרועית בתחום מדיניות הריפוי והשירות הרפואי, תורות ותפיסות חר"פ, הכשרת כח אדם רפואי ושיבוצו, השברת ציוד רפואי ועוד.

חיל הרפואה משולב במערכת הבריאות הלאומית ומהווה מוקד ידע בתחומים ייחודיים כגון רפואת אב"כ, טראומה ועוד. החיל משתתף, במסגרת הרשות העליונה לאשפוז, בתכנון, ארגון, פיקוח על הכוננות, והפעלת מערכת הבריאות בשעת חרום.

קצין הרפואה הראשי (הקרפ"ר) הנוכחי הוא תא"ל ד״ר טריף בדר.

יחידת מחסני חירום

יחידת מחסני חירום (בראשי תיבות: ימ"ח) היא יחידה צבאית שתפקידה העיקרי ארגון ותחזוקה של הציוד המיועד ליחידת מילואים בעת גיוס חירום של חייליה.

יחידות מחסני חירום קיימות גם במדינות אחרות שבהן מתקיים מערך של כוחות מילואים, אך החלוקה בין הציוד הנשמר במחסנים אלה ובין הציוד שחייל המילואים שומר בביתו, משתנה לפי החוקים והנורמות במדינות השונות. לדוגמה, בשווייץ חייל המילואים מחזיק בביתו את כל הציוד האישי, פרט לנשקו האישי, ובמחסני החירום נמצא רק הציוד היחידתי.

תחזוקה מתאימה של הציוד ביחידות מחסני החירום ושמירה על מלאים של ציוד, לפי הצרכים הצפויים, משפיעים על יכולתן של יחידות הצבא להתארגן במהירות ולפעול ביעילות בשעת חירום.

בשנת 2018 הימ"ח היה במרכז דוח האלוף בריק ובו טען האלוף על חוסר בכח אדם וחוסר מוכנות בימחים

יחידת רכב מגויס

יחידת רכב מגויס (בראשי תיבות: יר"ם) הוא מושג צה"לי המתאר יחידה צבאית שתפקידה העיקרי גיוס כלי רכב אזרחיים (כולל מלגזות) וחלוקתם ליחידות הצבאיות השונות.

יחידת רכב מגויס מארגנת ומתחזקת רשת קריאה המיועדת לגיוס כלי רכב אזרחיים בעת חירום וגם בתקופות שלום, לפי צורכי צה"ל ובהתאם למגבלות שנקבעו בחוק ובתקנות.

פרטי כלי הרכב ובעליהם, שאמורים להיות חלק מהיחידה, מוקצים ליחידת הרכב המגויס על ידי היחידה לארגון ולגיוס אמצעים. סגל יחידת הרכב המגויס דואג לעדכון שותף של נתוני רשת הקריאה, באמצעות הדואר או בעת התייצבות המגויסים ביחידה.

במהלך השנים חלו שינויים בסוגי כלי הרכב הנכללים בחובת דיווח וגיוס, לפי הצרכים המשתנים של צה"ל.

תהליך שחרור הציוד המגויס זכה להנצחה אמנותית במערכון נודע של הגשש החיוור, המכונית המגויסת.

יעקב ברק

יעקב (קובי) ברק (נולד בשנת 1964) הוא קצין בצה"ל בדרגת אלוף, שכיהן כמפקד זרוע היבשה. בתפקידיו הקודמים כיהן, בין היתר, כראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, כמפקד חטיבה 401, כמפקד עוצבת נתיב האש וכראש חטיבת המבצעים במטכ"ל.

יצחק תורג'מן

יצחק (איציק) תורג'מן (נולד בשנת 1969) הוא קצין בצה"ל בדרגת אלוף, המכהן כראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. קודם לכן שימש ראש חטיבת המבצעים באמ"ץ, ראש מטה זרוע היבשה, מפקד עוצבת געש ומפקד חטיבה 401.

מנחם עינן

מנחם עינן (נולד ב-17 ביוני 1939 בתל יוסף) הוא אלוף עבר בצה"ל, היה ראש אגף התכנון בצה"ל החל משנת 1983 והחל משנת 1986 שימש ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה וזאת עד סמוך לפרישתו מן השירות בשנת 1989. עמד בראש "ועדת עינן" לחקירת אסון צאלים ב' וכיום מכהן כמשנה ליו"ר קבוצת עזריאלי. מנחם עינן הודיע כי יסיים את תפקידו בקבוצת עזריאלי בסוף חודש יוני 2015, לאחר 22 שנות פעילות.

מרכז הדלק

מרכז הדלק הוא הגוף הצה"לי האחראי על משק הדלק בצבא הגנה לישראל. הגוף אחראי על הדלק, גז הבעירה, ומכשירי גז בצה"ל, לרבות רכש, אחסנה, ואספקה ליחידות השונות. המרכז גם מפעיל את מערך בסיסי הדלק (כולל מערך הובלת הדלק).

המרכז כפוף פיקודית לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל) במטה הכללי, וכפוף מקצועית לחיל הלוגיסטיקה שבאגף.

המרכז צפוי להתמזג למרכז ההספקה האחוד (מרה"ס).

מרכז התחמושת

מרכז התחמושת והטילים (בר"ת: מרת"ח) הוא הגוף הצה"לי האמון על הטיפול בתחמושת בצה"ל. המרכז אחראי על כלל תחום התחמושת, החל בתכנון וחיזוי הצרכים בתחמושת, דרך מעורבות בתהליכי הרכש, הקליטה, האחסנה, הטיפול והאספקה ללקוחות (יחידות צה"ל השונות) וכלה באיסוף הבלאי והנצלתו במפעלים, במכונים ובמעבדות המרכז או בסילוקו. הנצלת בלאי היא תהליך שמעורבים בו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ותכליתו הוזלת עלויות התחמושת בצה"ל.

המרכז אחראי גם על הדרכת יחידות צה"ל השונות באשר לשימוש בתחמושת.

בשנים האחרונות, עם עליית המודעות לשמירה על איכות הסביבה, משנה המרכז את תרבותו הארגונית, על מנת להוביל למזעור הנזקים לסביבה של השימוש והטיפול בתחמושת וזכה במגן השר לאיכות הסביבה בשנת 2004 על "סילוק תחמושת בתהליך סמי־ירוק".

המרכז פועל באופן המשלב את האיכות, הבטיחות ואיכות הסביבה בכפיפה אחת ומוסמך לתקנים הבינלאומיים לאיכות בטיחות ואיכות הסביבה (ISO 9001 ,ISO 14001, ת"י 18001) וזכה בתו הזהב של מכון התקנים הישראלי. ב-2016 זכה המרכז בפרס הרמטכ"ל ליחידות מצטיינות בבית תומכי לחימה.המרכז כפוף פיקודית לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל) במטה הכללי, וכפוף מקצועית לחיל הטכנולוגיה והאחזקה שבאגף. כמו במרחבי אט"ל האחרים, מחולק מרת"ח לשלושה מרחבים: מרחב צפון, מרחב מרכז ומרחב דרום.

מפקד מרת"ח הנוכחי הוא אל"ם סטס אידמן.

מרכז ציוד לחימה וחלפים

מרכז ציוד לחימה וחלפים (בראשי תיבות: מצל"ח 6800) הוא הגוף הצה"לי האחראי על אחסון, תחזוקה ורכש של חלקי חילוף וציוד לחימה.

מצל"ח הוא מרכז לוגיסטי באט"ל, והוא מפוזר ברחבי הארץ בכעשרה בסיסים. המרכז אחראי גם על הדרכת יחידות צה"ל השונות באשר לשימוש בצל"מ.

המרכז כפוף פיקודית לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל) במטה הכללי, וכפוף מקצועית לחיל החימוש שבאגף. כמו במרכזי אט"ל האחרים, מחולק מצל"ח לשלושה מרחבים: בה"ח (בסיס החסנה) מרכז (6820), הגדול מבין הבה"חים, בה"ח צפון (6810), ובה"ח דרום (6830).

המרכז צפוי להתמזג למרכז ההספקה האחוד (מרה"ס).

ב־2017 זכתה היחידה בפרס הרמטכ"ל ליחידות מצטיינות בית תומכי הלחימה.

מרכז שיקום ואחזקה

מרכז השיקום והאחזקה (מָשָׁ"א 7000) הוא מרכז לוגיסטי הכפוף לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל. הגוף האחראי בצה"ל על אחזקתם, תיקונם, הסבתם והשבחתם של כלי רכב קרביים, מכשירי קשר, אמצעי תצפית ועוד.

בין מגוון תפקידיו, המש"א מייצר את טנק מרכבה סימן 4.

קיימים שלושה מרכזי מש"א:

מש"א תה"ש (7100 לשעבר) - ממוקם במחנה דורי (בסיס תל השומר).

מש"א רכב (7200 לשעבר) - ממוקם בדרום חיפה.

מש"א תקשוב (7300 לשעבר) - ממוקם במחנה ידין (צריפין).

ניסים פרץ

ניסים פרץ (נולד ב-1960) הוא מנכ"ל חברת נתיבי ישראל. קודם לכן שירת בצה"ל, ובתפקידו האחרון היה ראש מנהלת המעבר של צה"ל לנגב, בדרגת תת-אלוף.

עמי סגיס

עמיעז (עמי) סגיס (נולד ב-18 בנובמבר 1948), שירת כאלוף בצה"ל, קצין חימוש ראשי וראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל).

ראשי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל) (בעבר אג"א, אלר"ם) Atal - logo.png
יוסף אבידרמונטי גריןאפרים בן ארציצבי איילוןמאיר אילןמשה גורןמתי פלדעמוס חורבנחמיה קיןאריה לוייוחנן גורחיים ארזמנחם עינןאילן בירןשלום חגיעמי סגיסאהרן זאבי-פרקשאודי אדםאבי מזרחידן ביטוןיעקב ברקאהרון חליוהיצחק תורג'מן
זרועות, פיקודים ואגפּים
אגפּים אגף המבצעיםאגף המודיעין • אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה • אגף התכנוןאגף כוח האדםאגף התקשוב וההגנה בסב"ר
זרועות זרוע היבשהזרוע האוויר והחללזרוע הים
פיקודים פיקוד הצפוןפיקוד המרכזפיקוד הדרוםפיקוד העורף
גופים נוספים יחידת בתי הדין הצבאייםהפרקליטות הצבאיתהמכללות הצבאיותדובר צה"להרבנות הצבאיתמפקדת העומקהגיס הצפוניהגיס המטכ"לי
חילות צה"ל
חילות השדה חיל הרגליםחיל השריוןחיל התותחניםחיל ההנדסה הקרביתחיל האיסוף הקרבי
חילות נוספים חיל הרפואהחיל הלוגיסטיקהחיל הטכנולוגיה והאחזקהחיל המודיעיןחיל הקשר והתקשובחיל המשטרה הצבאיתחיל משאבי האנושחיל החינוך והנוערהחיל הכללי
חילות היסטוריים חיל המדעחיל נשים
שונות
מבנה צה"לאמצעי לחימהמילואיםיחידות מובחרותמבצעיםמדיםדרגותעיטוריםכומתותתגי כובעתג יחידהדגליםדין משמעתי
Folder Hexagonal Icon.svg‏ קטגוריה • P IDF.svg ‏ פורטל צה"ל

דף זה בשפות אחרות

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.