Tunisia

Tunisia he Fî-chû yit-ke koet-kâ.

Tunisia Khiung-fò-koet
الجمهورية التونسية
Flag of Tunisia
Coat of arms of Tunisia
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Tunisia AU Africa

Tunisia ke só-chhai.
sú-tû Tunis
1956-ngièn

1956-ngièn he yun-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngit.

3-ngie̍t 20-ngit

3-ngie̍t 20-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 79 ngit (yùn-ngièn thi 80 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 286 ngit .

Fî-chû

Liá-piên "Fî-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"非洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Fî-chû (非洲, Yîn-ngî: Africa) he Thi-khiù thi-ngi thai ke liu̍k-thi (Â-chû hàn kha thai), chhai Êu-chû ke nàm-phu.

Koet-miàng Hon-sṳ péu-ki lie̍t-péu

Koet-miàng Hon-sṳ péu-ki lie̍t-péu

Sardegna

Sardegna (Yi-thai-li-ngî: Sardegna [sarˈdeɲɲa]; Sardinia-ngî : Sardìgna, Sardìnnia), vi-yî Yi-thai-li pan-tó ke sî-nàm-fông, he Thi-chûng-hói ke thi-ngi thai tó, kiùn chhṳ yî Sicilia. Khì thi-lî vi-tsì chhai Corsica nàm-mien, Sî-pân-ngà, Tunisia, Yi-thai-li chṳ̂-kiên ke Thi-chûng-hói sî-phu.

Sardegna fu-khiûn Hói-vet chên sṳ̀n sán Sardina pilchardus, liá khó-nèn he "Sardina pilchardus" yit-chhṳ̀ ke yù-lòi, he yit-ke ngièn thoi khi̍t vì kiú yén ke kú-ló tó-yí. Kì ke thi-sṳ khi khu tô pien, fàn tó hói-ngan sien khiuk chap fu̍k-chha̍p.

Sardegna ke hì-hèu vûn-fò sṳp-yun, he tién-hîn ke Thi-chûng-hói sṳt hì-hèu, than kô sân táng-phu ke chit siet khó tha̍t pan ngièn chṳ̂ kiú.

Sardegna hàn pó-liù chho̍k khì thu̍k-thi̍t ke chhòn-thúng chiet-ngit soi-mâ-chiet (Sartiglia).

Sardegna khó sot he vùn-fa ke thai lùi si̍p, tó-sông hien-chhai hàn sṳ́-yung chho̍k Sardinia-ngî, yit-chúng yù Là-tên-ngî yén sâng-chhut-lòi ke ngî-ngièn. Than-he chhai tó ke pet-phu, sa sṳ́-yung-lòi-chhṳ Iberia Pan-tó ke Catalunya-ngî. Yîn-chhṳ́, chit-sṳ́ he Yi-thai-li pún-thú ngìn, ya khó-nèn vàn-chhiòn put túng khì yi-sṳ̂ yì mò-fap kiêu-thûng.

Tunis

Tunis he Tunisia ke sú-tû.

Koet-kâ
Hói-ngoi
liâng-thi

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.