Thai-ví-vòng

Thai-ví-vòng (Hî-pak-lói-vùn:דָּוִד‎) he Yî-set-lie̍t Lièn-ha̍p Vòng-koet ke thi-sâm ngim koet-vòng. Thai-ví ke yi-sṳ he pûn-oi ke. Thai-phu-fun yû-kûan têu-keki-tsai tû-voi tshut-hien tshṳ-tshai Sṳn-kîn chûng ke Sat-mû-ngí-ki-song lâu Sat-mû-ngí-ki-ha. Sûi-yèn Thai-ví ya-yû khiet-tiám, than Yî-set-lie̍t só-yû ke kú-thoi koet-vòng chûng, pûn-ngìn mèu-siá sṳ̀n-vì chui tsṳn-ngi ke koet-vòng, he yit-vi yû-siu tsan-sṳ, Yîm-ngo̍k-kâ yî-khi̍p Sṳ̂-ngìn. Kîn-kí Sṳn-kîn ki-liu̍k, Yâ-sû he Thai-ví ke heu-yí. Thai-ví tshai-vi si-sṳ̍p-ngièn liuk-ke ngie̍t; khì-tsûng yû tshit-ngièn tshai Hî-pak-lùn-sàng.

Tycjan David i Goliat
Thai-ví lâu Kô-li-â.
Sṳn-tan-tsiet

Sṳn-tan-tsiet he kau-fi ngièn-kiên ke yit-ke tshòn-thúng tsiet-ngit, têu he Kî-tuk-thù khin-tsuk Yâ-sû Kî-tuk tan-sên ke khin-tsuk ngit. Kîn-kí fuk-yîm-sû, Yâ-sû he Pak-li-hèn ke Mâ-li-â su Sṳn-lìn fài-yín heu sâng-tshut, Mâ-li-â lâu tshong-fû Yok-sit tông-sṳ̀ chang-tshai hi Lò-mâ ngìn-khiéu thiàu-tshà ke lu-song. Yâ-sû ke tshut-sên tshai sin-thù khon-lòi he Yù-thai-kau yi-ngièn chûng ke Mì-soi-â tsiông-lòi kie-va̍k ke sṳ̍t-hien. Yîn-vi Pak-li-hèn he Yok-sit tsú-siên Thai-ví-vòng yit-tshu̍k ke kâ-hiông.

Yâ-lu-sat-lâng

Liá-piên "Yâ-lu-sat-lâng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"耶路撒冷" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Yâ-lu-sat-lâng he li̍t-sṳ́ yit-chho yû-kiú ke sàng-sṳ, thi-lî song chhai-yî Yù-thai sân-thi, kie-yî Thi-chûng-hói lâu Sí-hói chṳ̂-kiên.

Yâ-lu-sat-lâng he Yî-set-lie̍t chhṳ 1950-ngièn yî-lòi ke sú-tû, ke-koet ke chúng-thúng fú, thai-phu-fun chṳn-fú kî-kôan, chui-kô fap-yen.

2006-ngièn, Yâ-lu-sat-lâng ke mien-chit vi yit-pak ngi-sṳ̍p-liuk phiàng-fông chhiên-mí, yúng-yû ngìn-khiéu chhit-sṳ̍p-ngi-van-ngìn.

Yâ-lu-sat-lâng thùng-sṳ̀ he Yù-thai-kau, Kî-tuk-kau lâu Yî-sṳ̂-làn-kau sâm-thai chûng-kau ke sṳn-thi. Chhṳ-chhiùng chú-chhièn sṳ̍p sṳ-ki, Só-lò-mùn chhai Yâ-lu-sat-lâng kien-thien, Yâ-lu-sat-lâng yit-chhṳ̍t he Yù-thai-kau sin-ngióng ke chûng-sîm khi̍p chui sṳ̀n-sṳn ke sàng-sṳ.

Yâ-sû

Liá-piên "Yâ-sû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"耶穌基督" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Yâ-sû (kûng-ngièn chhièn 8-ngièn - 29-ngièn) he Kî-tuk-kau ke chûng-sîm ngìn-vu̍t fe̍t-he Sṳ̀n. Yâ-sû chhai Hî-lia̍p fa ke Yù-thai-ngìn chûng he fî-sòng phû-thûng ke miàng-sṳ. Khì-sṳ̍t Hî-pak-lói-vùn yi-ngi chhiu-he "Song-chú he kiu-chú".

Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû ke yông-fu Yok-sit khi̍p mû-chhîn Mâ-li-â he Yî-set-lie̍t pet-fông ke kî-mìn, Yî-set-lie̍t li̍t-sṳ́ sông thi-ngi vi koet-vòng Thai-ví vòng-chhèu ke chhong-sṳ́ ngìn chhṳ̍t-ne heu-yí. Mâ-li-â chhai thâ thin-fûn heu, hàn-mò kiet-fûn chhièn, Thiên-sṳ́-chóng Kâ-pak-lie̍t hiong thâ hién-hien ko-tî pit-thin chhiùng fài-yín, chiông-voi sâng yit-ke miàng he Yâ-sû ke nàm-chṳ́, phî chhṳ̂n-cho Sṳn-chá, Song-ti ke chṳ́-yì khi̍p "Yî-mâ-nui-li" (Song-ti kiên ngìn thùng-chhai).

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.