Thùng

Thùng he fùng-thùng kâ-ngi̍p siak fe̍t-tsá yèn ke ha̍p-kîm. Yîn-vi péu-mien tshiâng-fôi, pûn-ngìn tshṳ̂n-tso tshiâng-thùng. Thùng khiòng-thu kô-kip, yùng-tiám lài-lài, yì-yèn Fa-ho̍k sin-tsṳt vún-thin.

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
Thùng,  29Cu
ngoi-kôn
red-orange metallic luster
NatCopper

Native copper (~4 cm in size)
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-hoThùng, Cu
Yîn-ngîcopper
ngoi-hìnred-orange metallic luster
Thùng chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


Cu

Ag
nickelThùngÂ-yèn
ngièn-chṳ́ sì-sú29
ngièn-chṳ́-liòng (±)63.546(3)[1]
ngièn-su lui-phe̍t  ko-thu kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî11 chhu̍k, d-block
chû-khìperiod 4
thien-chṳ́ phài-lie̍t[Ar] 3d10 4s1
per shell2, 8, 18, 1
vu̍t-lî sin-chṳt
Siôngku-thí
yùng-tiám1357.77 K ​(1084.62 °C, ​1984.32 °F)
pui-tiám2835 K ​(2562 °C, ​4643 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn8.96 g·cm−3
8.02 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t13.26 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t300.4 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong24.440 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 1509 1661 1850 2089 2404 2834
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su−2, +1, +2, +3, +4 ​(a mildly basic oxide)
Thien-fu-sinPauling scale: 1.90
Thien-lì-nèn1st: 745.5 kJ·mol−1
2nd: 1957.9 kJ·mol−1
3rd: 3555 kJ·mol−1
(more)
Ngièn-chṳ́ pan-kangempirical: 128 pm
Khiung-ka pan-kang132±4 pm
Van der Waals pan-kang140 pm
Chhièn-chû-sṳ

Tshièn-chiu-sṳ (泉州市) he Fuk-kien-sén ha-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ. ya tshṳ̂n-tso Tshiuk-thùng-sàng (kú-tsó tshòn-sot yû phiên-mân Tshiuk-thùng-su), vi-é tshôi Fuk-kien-sén nàm-phu, lâu Thòi-vân kak-hói siông-mong, kú-tsó "Hói-song sṳ̂-tshù tsṳ̂-lu" ke hí-tiám.

Chit-thùng-chho

Chit-thùng-chho (唧筒座) he yit ke sên-chho.

Fuk-kien

Liá-piên "Fuk-kien" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"福建省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Fuk-kien he Chûng-koet sén-fun tsṳ̂-yit, vi-é tì Chûng-koet tûng-nàm yèn-hói, tûng-sî khôn-yok ńg-pak si-sṳ̍p kûng-lî, nàm-pet tshòng-yok ńg-pak ńg-sṳ̍p kûng-lî, mien-tsit sṳ̍p-ngi van phiàng-fông kûng-lî.

Fuk-kian he tsho̍k-miàng ke khièu-hiông, hói-ngoi khièu-mìn tshêu-ko yit-tshiên van ngìn, phien-mân sṳ-kie yit-pak liuk-sṳ̍p ke koet-kâ lâu thi-khî. thùng-sṳ̀ Fuk-kian ya-he yit-ke tô mìn-tshu̍k kî-tshu-thi.

Koet-kâ

Koet-kâ he chṳ́ yúng-yû khiung-thùng ke ngî-ngièn, vùn-fa, chúng-chhu̍k, hiet-thúng, liâng-thú, chṳn-khièn fe̍t-chá Li̍t-sṳ́ ke sa-fi khiùn-thí. Chhiùng ha̍p-ngi ke kok-thu, koet-kâ he yit-thin fam-vì nui ke ngìn-khiùn só hìn-sṳ̀n ke khiung-thùng-thí hìn-sṳt.

Yit-pân koet-kâ hàng-chṳn kón-lî tông-khiu̍k he koet-kâ ke siong-chṳ̂n, kì he yit-chúng yúng-yû chhṳ-lî yit-ke sa-fi ke khièn-li̍t ke koet-kâ kî-kèu, chhai yit-thin ke liâng-thú nui yúng-yû Ngoi-phu lâu nui-phu ke chú-khièn.

Kî-chhèn chṳn-khièn

Kî-chhèn chṳn-khièn (Yîn-ngî yi̍t-miàng: Municipality) he chṳ́ yit-ke koet-kâ nui chui kî-chhú ke chṳn-fú kî-kèu, thûng-sòng he tui yin ke kî chhèn Hàng-chṳn-khî ke hàng-chṳn tân-vi. Chhai m̀-thùng koet-kâ fe̍t thi-khî fi yû m̀-thùng ke chhṳ̂n-fû.

Chhai Chûng-koet Thai-liu̍k, he chṳ́ hiông, chṳ́n, Sṳ-hot-khî, kì he sông yit kip thi-fông chṳn-fú (yen, Yen-kip-sṳ) ke chû-sṳ̀n phu-fûn.

Chhai Ngit-pún, he sṳ, thín, chhûn, kì he tû tho fú yen ke chû-sṳ̀n phu-fûn.

Chhai Tan-ma̍k, kì he kommune.

Chhai Shuì-tién, kì he Kommun.

Chhai Hòn-koet, kì he sṳ, khiùn, Chhṳ-chhṳ-khî.

Chhai Thòi-vân, kì he Chhṳ̍t-hot-sṳ, sṳ lâu li su̍k-yî lâu yen ke hiông, chṳ́n, sṳ.

Chhai Hò-làn, kì he gemeente

Chhai Shuì-sṳ, kì he Gemeinde (Tet), commune (fap), comune (yi), vischnanca (lò)

Chhai Ngi-thai-li, kì he sṳ chṳ́n (comune)

Lâ-tên-ngî

Lâ-tên-ngî (Lingua Latīna) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne Yi-thai-li Ngî-chhu̍k, he chui-chó chhai Latium (kîm-ha Lazio) lâu Lò-mâ Ti-koet sṳ́-yung. Hien-chhai phu-fun kî-tuk-kau sṳn-chṳt ngìn-yèn khi̍p ho̍k-chá cho-tet liù-li sṳ́-yung Lâ-tên-ngî. Lò-mâ Thiên-chú-kau chhòn-thúng sông yung Lâ-tên-ngî chok-vi chṳn-sṳt fi-ngi ke ngî-ngièn lâu lî-pai ngì-sṳt yung ke ngî-ngièn. Nang-ngoi, hó-tô sî-fông koet-kâ ke thai-ho̍k yìn-yèn thì-kiûng yû-kôan Lâ-tên-ngî ke kho-chhàng. Chhai Yîn-ngî lâu khì-thâ sî-fông ngî-ngièn chhóng-chho sîn-chhṳ̀ ke ko-chhàng chûmh, Lâ-tên-ngî yit-chhṳ̍t tet-tó sṳ́-yung. Thûng-ko tui chó-khì Yi-thai-li vì-liù vùn-hien ke ngiên-kiu, khó-yî chṳn-sṳ̍t khì-thâ Yi-thai-li Ngî-chhu̍k fûn-kî ke chhùn-chhai. Lâ-tên-ngî lâu Hî-lia̍p-ngî thùng-vi yáng-hióng Êu-Mî ho̍k-su̍t lâu Chûng-kau chui-chhṳ̂m ke ngî-ngièn. Chhai Chûng Sṳ-ki, Lâ-tên-ngî he tông-sṳ̀ Êu-chû m̀-thùng koet-kâ kâu-liù ke mòi-kie-ngî, ya-he ngiên-kiu khô-ho̍k, chet-ho̍k lâu sṳ̀n-ho̍k só pit-sî ke ngî-ngièn.

Lî-pai-ngi

Lî-pai-ngi (禮拜二), yú hêm-cho pai-ngi (拜二), sên-khì-ngi (星期二) lâu fó-yeu-ngit (火曜日), he yit-chiak sên-khì tú ke yit thiên, chhai lî-pai-yit ke heu-mî, lî-pai-sâm ke thèu-chhièn.

Chhai Kî-tuk-kau ke vùn-fa lî-tú, Yâ-fò-fà Sông-ti chhai pai-ngi chhóng-chho khûng-hì (thiên) thùng súi.

Lî-pai-sâm

Lî-pai-sâm (禮拜三), yú hêm-cho pai-sâm (拜三), sên-khì-sâm (星期三) lâu súi-yeu-ngit (水曜日), he yit-chiak sên-khì tú ke yit thiên, chhai lî-pai-ngi ke heu-mî, lî-pai-si ke thèu-chhièn.

Chhai Kî-tuk-kau ke vùn-fa tú, Yâ-fò-fà Sông-ti chhai pai-sâm thùng súi chhi-si̍p hí-lòi pien cho hói-yòng.

Mìn-chhu̍k

Mìn-chhu̍k (Yîn-ngî: Nation), chṳ́ ke he yit-khiùn ngìn kok-tet kì-têu chhṳ-kâ he yit-ke pûn siông-thùng ke chhu̍k-khiùn, Li̍t-sṳ́, vùn-fa só lièn-kiet hí-lòi ke khiung-thùng khiùn-thí. Thi̍t-chṳt khó-nèn pâu-koat thi-vet, ngî-ngièn, ngoi-mau thi̍t-chṳ̂n fe̍t khiung-thùng chú-siên, ya pâu-koat "chú-kôn" ke thi̍t-chṳt, thi̍t-phe̍t he ngìn-têu tui khì mìn-chhu̍k-sin (nationality) ngin-tî lâu kám-chhìn.

Yù tân-yit mìn-chhu̍k chû-sṳ̀n koet-kâ ke chṳn-chhṳ lî-ngiam, chhṳ̂n-vì mìn-chhu̍k koet-kâ.

Mî-koet

Liá-piên "Mî-koet" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"美國" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

America Ha̍p-chung-koet (Yîn-ngî: United States of America) thûng-sòng chhṳ̂n-cho Mî-koet (美國, Yîn-ngî: America), he vi-yî Pet-Mî-chû ke lièn-pâng khiung-fò chṳ koet-kâ, ya-he sṳ-kie sông chui yû-kiú ke koet-kâ.

Mî-koet pún-thú hiong-tûng he Thai-sî-yòng, sî-lìm Thai-phìn-yòng, pet piên-kie kho-chho̍k Kâ-nâ-thai, nàm-fông chiap Me̍t-sî-kô khi̍p Me̍t-sî-kô-vân. Sú-tû he Washington Columbia Thi̍t-khî (Washington, D.C.).

Mî-koet ngièn chhṳ chhut-yì 1776-ngièn thot-lì Yîn-koet thúng-chhṳ ke Pet-Mî chhṳ̍t-mìn-thi, 13 chû ke chhṳ̍t-mìn-thi thoi-péu yit-thùng fat-péu liáu "Mî-koet Thu̍k-li̍p Siên-ngièn", chhai kîn-li̍t kiên-khú ke thu̍k-li̍p chan-chên heu, yî 1783-ngièn lâu Yîn-koet chhiâm-thin Pâ-lì hia̍p-yok, chhiùng-chhṳ́ su-tó sṳ-kie kok-koet ke sṳ̀n-ngin.

Kîn-ko 200 tô ngièn ke fat-chán, Mî-koet koet-thú put-thon khóng-chán, sâm-sṳ̍p-chhit ke chû chhṳ̀-siu̍k kâ-ngi̍p lièn-mèn khì-hâ. Muk-chhièn yûńg-sṳ̍p ke chû, yit-ke lièn-pâng chhṳ̍t-hot thi̍t-khî, yî-khi̍p hói-ngoi liâng-thi. Koet-thú mien-chit chhêu-ko 962-van phiàng-fông Kûng-lî, he sṳ-kie sông thi-sâm koet-thú mien-chit ke koet-kâ. Mî-koet yû sâm yi kî-mìn.

Kien-koet lióng-pak tô ngièn yî-lòi, Mî-koet chên kîn-li̍t ko nui-chan (1861-1865 ngièn) lâu kîn-chi thai khiúng-fông (1930 ngièn-thoi), yìn-yèn kiên-sú chhṳ-yù Mìn-chú chṳ chṳn-chhṳ chṳ-thu, sṳ̀n-vì mìn-chú khi̍p kûng-mìn chhṳ-yù ke thoi-péu-sin koet-kâ. Mî-koet Phàng-thai ke Kîn-chi, Vùn-fa, Khô-ho̍k kî-su̍t lâu kiûn-sṳ yáng-hióng-li̍t kon-chhôn liáu cháng-ke 20 Sṳ-ki. Chhai Thi-yit-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan lâu Thi-ngit-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan chûng, Mî-koet kiên thùng-mèn-koet yit-thùng tet-tó sṳn-li, pin kîn-li̍t su sṳ̍p-ngièn ke Lâng-chan heu chûng-yî thô Sû-lièn, sṳ̀n-vì sṳ-kie sông vì-yit ke chhêu-khi̍p thai-koet.

Sankt-Peterburg

Sankt-Peterburg (Ngò-ngî: Са́нкт-Петербу́рг) vi-yî Ngò-lò-sṳ̂ sî-pet-phu, Baltic-hói yèn-ngan, he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chhṳ̍t-hot-sṳ. Thùng-sṳ̀ Leningrad-chû ke sú-fú ya sat-chhai liá-chak sàng-sṳ. Sankt-Peterburg he Ngò-lò-sṳ̂ thi-ngi thai sàng-sṳ. 1703-ngièn yù Ngò-koet sâ-fòng Pyotr 1-sṳ (Pyotr Thai-ti) ha-lin kien-chho. 1713-ngièn Pyotr 1-sṳ chiông sú-tû chhiùng Mo̍k-sṳ̂-khô pân-to Sankt-Peterburg, sṳ̀n-vì kiûn-chú-chṳ Ngò-lò-sṳ̂ Ti-koet sú-tû.

Sî-pân-ngà

Liá-piên "Sî-pân-ngà" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"西班牙" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Sî-pân-ngà(西班牙, Sî-pân-ngà-ngî España) he yit-ke su̍k-yî Êu-chû sî-nàm-phu ke koet-kâ, lâu Phù-thò-ngà thùng-chhu chhai Iberia Pan-tó, tûng-pet-phu lâu Fap-koet chiap-khiun. Kí ke liâng-thú hàn pâu-hàm Thi-chûng-hói chûng ke Balearic khiùn-tó, Thai-sî-yòng ke Canary khiùn-tó, yî-khi̍p chhai Fî-chû ke Ceuta lâu Melilla.

Tet-ngî

Tet-ngî fe̍t-tsá Tet-vùn he Yin-Êu Ngî-ne German ngî-tshu̍k Sî German ngî-tsṳ̂ ha ke yit-tsúng Ngî-ngièn. Tet-ngî khiung-thùng phêu-tsún-ngî ke hìn-sàng khó-yî tûi-suk to Martin Luther ke Sṳn-kîn fân-yi̍t-pún. Tet-ngî he yit-yi tô-ngìn sṳ́-yung ke mû-ngî; tsui-tshû tshai Tet-koet, O-thi-li, Liechtenstein, Luxembourg tén-tén thi-khî sṳ́-yung.

Thi-kip-sṳ

Liá-piên "Thi-kip-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"地級市" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Thi-kip-sṳ (地級市) chṳ́ Chûng-koet Thai-liu̍k thi-khî hàng-chṳn thi-vi lâu thi-khî siông-thùng ke "sṳ", he Hàng-chṳn Khî-va̍k khái-ngiam fam-chhiû, su̍k-yî Thi-kip Hàng-chṳn-khî. Thi-kip-sṳ he thi-ngi-kip thi-fông hàng-chṳn tân-vi.

Thùng-chhu̍k

Thùng-chhu̍k he Chûng-koet yit-ke Séu-su mìn-chhu̍k .

Thùng-lù-yen

Thùng-lù-yen (桐廬縣) he Chûng-koet Chet-kông-sén Hông-chû-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 1825 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 404,700-ngìn.

Thùng-ôn-khî

Thùng-ôn-khî (同安區) he Chûng-koet Fuk-kien-sén Hà-mûn-sṳ só kón-hot ke khî.

Vùn-fa

Liá-piên "Vùn-fa" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"文化" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Vùn-fa he chṳ́ ngìn-lui só chhóng-chho ke chîn-sṳ̀n chhòi-fu, yì Vùn-ho̍k, Ngi-su̍t, Kau-yuk, khô-ho̍k tén. Chhai Kháu-kú-ho̍k song chet-chṳ́ thùng yit Li̍t-sṳ́ sṳ̀-khì ke vì-chiak. thùng-ngiòng ke kûng-khí, yung-khí, chṳ-chho Kî-su̍t tén he thùng yit-chúng vùn-fa ke thi̍t-chṳ̂n. yû-sṳ̀ vùn-fa ya-he chṳ́-chit Vùn-mìn.

sûi-yèn chó-chhôi ngièn-sṳ́ Sa-fi sṳ̀-khì, Ngìn-lui chhiu yí-kîn hìn-sàng ke thi-yit-chhṳ fun-kûng, sán-sên liáu Nùng-ngia̍p mìn-chhu̍k lâu hiuk-mu̍k mìn-chhu̍k, than chó-khì vùn-fa tû he chhai Nùng-ngia̍p mìn-chhu̍k chûng sán-sên ke, yîn-vi hiuk-mu̍k mìn-chhu̍k yeu tak Súi chhó yì-kî, kî-chhu mò ku-thin, mò yùng-yi sán-sên thai kûi-mù ke chhi-kî, tui Vùn-sṳ mò-yû pet-chhiet ke sî-yeu; yì-yèn nùng-ngia̍p-mìn-chhu̍k yùng-yi hìn-sàng thai phu-lo̍k, láu siû súi-li sî-yeu thai-liong hia̍p-thùng kûng-chok ke ngìn-khiùn, só-yî chui-chó ke thai koet-kâ khi̍p nù-li-chṳ sán-sên chhut-yì Nùng-ngia̍p mìn-chhu̍k.

Â-chû

Liá-piên "Â-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"亞洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Â-chû (亞洲) he chhiòng sṳ-kie chhin thai ke thai-liu̍k. Yû ngìn lâu Â-chû thùng Êu-chû ôn-tó Êu-â-chû, yîn-vi kì-têu he khiung yit thi-khoai.

Ngièn-su chû-khì-péu
H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr   Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
 
Kán-kîm-su̍k Kán-thú kîm-su̍k Lanthanum-hi Actinium-hi Ko-thu kîm-su̍k Khì-thâ kîm-su̍k Lui-kîm-su̍k Khì-thâ fî-kîm-su̍k Lû-su Hî-yù hi-thí Hàn-màng khok-thin

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.