Sûng-chṳ́-chho

Sûng-chṳ́-chho he vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho chṳ̂ yit, chhai kîm-ngiù-chho lâu ki-hái-chho chṳ̂-kiên.

Gemini IAU
Sûng-chṳ́-chho
Ki-hái-chho

Ki-hái-chho he vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho chṳ̂ yit, chhai sûng-chṳ́-chho lâu sṳ̂-chṳ́-chho chṳ̂-kiên.

Kîm-ngiù-chho

Kîm-ngiù-chho he vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho chṳ̂ yit, chhai pha̍k-yòng-chho lâu sûng-chṳ́-chho chṳ̂-kiên.

Sên-chho

Sên-chho (星座), chhai thiên-vùn-ho̍k lî-tú, he chṳ́ thiên-táng siông-lìn ke yit-tôi sên ke thúng-chhṳ̂n.

Kîm-ha thiên-vùn-ho̍k chiông thiên-táng ke sên pûn cho 88 sên-chho.

Vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho

Vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho (黃道十二星座) he vòng-tho (thi-khiù fàn ngit-thèu chón ke lu-sien) táng-poi ke 12 ke sên-chho, chhai thiên-vùn-ho̍k lî-tú he yit chúng chho-phêu ne-thúng.

Chhai châm-sên-ho̍k lî-tú, vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho ya yung-lòi son-miang, ham-cho "vòng-tho sṳ̍p-ngi kiûng" (黃道十二宮).

Vòng-tho sṳ̍p-ngi sên-chho lâu sṳ̍p-ngi khiûng
Hien-thoi ke 88 sên-chho

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.