Khúng-chṳ́

Khúng-chṳ́ (孔子, chhièn 551-ngièn - chhièn 479-ngièn), fe̍t-chá ham-cho Khúng-fû-chṳ́ (孔夫子), miàng Khiû (丘), chhṳ Chhung-nì (仲尼), he Chûng-koet Chhûn-chhiû Chan-koet ma̍t-khì ke yit ke Sṳ̂-sióng-kâ yî-khi̍p Kau-yuk-kâ.

Confucius 02
Yì-kâ

Yì-kâ (儒家) he Khúng-chṳ́ sṳ̂-sióng cho-vì chú-yeu nui-yùng ke yit-chak chet-ho̍k sṳ̂-sióng thí-hì, kì-yu ham-cho Yì-kau (儒教) fe̍t chá Khúng-kau (孔教). Yì-kâ chet-ho̍k sia̍p-khi̍p chṳn-chhṳ, tho-tet, sa-fi, to Tûng-â kok-koet chṳ̂-chûng hó-yû yáng-hióng-li̍t.

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.