Galicia

Galicia he Sî-pân-ngà ke yit ke Chhṳ-chhṳ-khî.

Asturias

Asturias (Asturias-ngî: Principau d'Asturies fe̍t Asturies, Sî-pân-ngà-ngî: Principado de Asturias) he Sî-pân-ngà ke yit-ke tân-sén Chhṳ-chhṳ-khî, yû ko 3,500-ngièn li̍t-sṳ́. Kì pet-hiong Cantabria Hói, nàm-chiap Castilla lâu León, sî-lìn Galicia, tûng-lièn Cantabria.

Galicia-ngî

Galicia-ngî (Galego) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne Roman Ngî-chhu̍k, he Sî-pân-ngà kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit. Mû-ngî ngìn-khiéu chú-yeu fûn-phu yî Sî-pân-ngà sî-pet-phu ke Galicia lâu Phù-thò-ngà, khiung yok 3,200,000 sṳ́-yung-chá.

Kielce

Khái-ngì-chhái (Pô-làn-ngî: Kielce) he Pô-làn Sṳn-sṳ̍p-sṳ-sén Sén-fi, vi-yî Pô-làn tûng-nàm-phu Sṳn-sṳ̍p-sṳ Sân-mak Silnicą hò-pán, khî-vet kîn-chi, lî-yû lâu mo-yi fi-chán chûng-sîm. Kîn-kí 2010-ngièn 12-ngie̍t 31-ngit thúng-kie sú-kí, yû ngìn-khiéu 203804 ngìn. Hot-khî nui yû 5 ke chhṳ-yèn pó-fu-khî. Khái-ngì-chhái vi-yî Fà-sâ lâu Khiet-là-khô-fû chṳ̂-kiên ke kâu-thûng chûng-ki-tiám. He chhùng-yeu ke kâu-thûng tû-sṳ.

Mien-chit 109.65 phìn-fông chhiên-mí (2010-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit sú-kí)

Khái-ngì-chhái Li̍t-sṳ́, vùn-fa chûng-sîm vi-yî Galicia pet-phu ke Sandomierz. Khái-ngì-chhái fông-ngièn kóng-fàm yin-yung-yî nàm-phu khi̍p chûng-phu thi-khî. Pún-thi-khî thi-sṳ chhâ-phe̍t kha thai, chhiùng hói-pha̍t 260-mí to 408-mí put-tén.

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.