Argentina

Argentina he Nàm-mî-chû yit-ke koet-kâ.

Argentina Khiung-fò-koet
República Argentina
Flag of Argentina
Coat of arms of Argentina
khì
Khì-ho
koet-kô: En unión y libertad
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Argentina orthographic

Argentina ke só-chhai.
sú-tû Buenos Aires
Chui-thai sàng-sṳ Buenos Aires
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 2,766,890 km² sṳ-kie thi 8 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Sî-pân-ngà-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 40,301,927 ngìn , sṳ-kie thi 30 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 14 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 168 miàng
mìn-chhu̍k Argentina-ngìn
liâng-thô-ngìn
  • Chúng-thúng: Cristina Fernández de Kirchner
  • Chúng-lî: Julio Cobos
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .ar
koet-chi thien-fa khî-ho +54
ViñedoCafayate
Salta
.ar

.ar he Argentina Koet-ma Táng-kip Mióng-vet Miàng-chhṳ̂n (ccTLD) ke vet-miàng.

Buenos Aires

Buenos Aires he Argentina ke sú-tû.

FIFA Sṳ-kie-pî

FIFA Sṳ-kie-pî, kién-chhṳ̂n Sṳ-kie-pî, he FIFA mî 4 ngièn kí-phan ke yit chak chiuk-khiù pí-soi.

Falkland Khiùn-tó

Falkland Khiùn-tó (Yîn-ngî: Falkland Islands) he Nàm Mî-chû yit-ke khiùn-tó, kîm-ha he Yîn-koet ke yit-chak hói-ngoi liâng-thi. Liá-ke khiùn-tó pûn Argentina ham cho Malvinas Khiùn-tó (Sî-pân-ngà-ngî : Islas Malvinas), Argentina ngin-vì liá-ke tó he chhṳ-kâ ke liâng-thú. 1982-ngièn, Argentina lâu Yîn-koet chṳ̂-kiên fap-sâng chhióng Falkland Khiùn-tó ke Falkland Chan-chên.

Koet-miàng Hon-sṳ péu-ki lie̍t-péu

Koet-miàng Hon-sṳ péu-ki lie̍t-péu

Nàm Mî-chû

Liá-piên "Nàm Mî-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"南美洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Nàm Mî-chû (南美洲) vi-chhu nàm-pan-khiù, sî-lìm nàm Thai-phìn-yòng, tûng-mien chet-he Thai-sî-yòng, pet-mien he Caribe-hói. Nàm Mî-chû he mî-chû thai-liu̍k nàm-mien ke yit-phu-fun, sî-mien yû hói-pha̍t su-chhiên-mí ke Andes sân-ma̍k, tûng-hiong chú-yeu he phìn-ngièn, pâu-hàm Amazon-hò sêm-lìm.

Nàm Mî-chû mien-chit tha̍t 17,840,000 phiàng-fông kûng-lî, cham Thi-khiù péu-mien ke 3.5%. Chhṳ̍t-to 2005-ngièn, Nàm Mî-chû ngìn-khiéu yí-kîn yû 371,000,000, sṳ-kie phài-miàng thi-ńg.

Veinticinco de Mayo

Veinticinco de Mayo (yi-yi̍t: 5-ngie̍t 25-ngit) he Argentina Buenos Aires Sén ke sṳ-chṳ́n.

Wales-ngî

Wales-ngî (Cymraeg [kəmˈrɑːɨɡ]) he Yîn-koet Wales ke chhòn-thúng ngî-ngièn, su̍k-yî Celt Ngî-chhu̍k, chiap-khiun Breton-ngî lâu Cornish-ngî. Kîm-ha yìn-yèn yû 580,000 tô-ngìn sṳ́-yung Wales-ngî, cham Wales ngìn-khiéu ke 20%. Chhai Argentina ke Patagonia ya-yû Wales-ngî yì-mìn pó-liù chhṳ-kâ ke ngî-ngièn.

Koet-kâ
Hói-ngoi liâng-thi

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.