1926-ngièn

1926-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ńg.

Sṳ-ki: 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1890 ngièn-thoi 1900 ngièn-thoi
1910 ngièn-thoi 1920 ngièn-thoi 1930 ngièn-thoi
1940 ngièn-thoi 1950 ngièn-thoi
Ngièn: 1921-ngièn 1922-ngièn 1923-ngièn 1924-ngièn
1925-ngièn 1926-ngièn 1927-ngièn
1928-ngièn 1929-ngièn 1930-ngièn 1931-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 15 ngièn

Chhut-se ke ngìn

1921-ngièn

1921-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-liuk.

1922-ngièn

1922-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngit.

1923-ngièn

1923-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-yit.

1924-ngièn

1924-ngièn he yun-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngi.

1925-ngièn

1925-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-si.

1927-ngièn

1927-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-liuk.

1928-ngièn

1928-ngièn he yun-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngit.

1929-ngièn

1929-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ngi.

1930-ngièn

1930-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-sâm.

1931-ngièn

1931-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-si.

Chhṳ̀n Chi-thòng

Chhṳ̀n Chi-thòng (1890-ngièn 1-ngie̍t 23-ngit – 1954-ngièn 11-ngie̍t 3-ngit), sṳ Pak-nàm. Kóng-tûng fòng-sàng-yen (kîm Kóng-sî Fòng-sàng-kóng) Hak-kâ-ngìn, Chûng-fà Mìn-koet yit-kip sông-chiông, chên-kîn chhòng-ngièn chú-chṳn Kóng-tûng, chṳn-chhṳ sông lâu Nàm-kîn Tûng-ông Chṳn-fú fûn-thìn khong-lî, kîn-chi, vùn-fa lâu sṳ-chṳn kien-sat fông-mien yû kûng-chit. Yû Nàm-thiên-vòng ke miàng.

Châu-fò thiên-fòng

Châu-fò thiên-fòng (昭和天皇 (しょうわてんのう), Shōwa-tennō, 1901-ngièn 4-ngie̍t 29-ngit – 1989-ngièn 1-ngie̍t 7-ngit), miàng Hirohito (裕仁 (ひろひと)), he Ngi̍t-pún ke thi 124 thoi thiên-fòng, 1926-ngièn chṳ 1989-ngièn chhai-vi, ngièn-ho Châu-fò.

Chṳ̂n Yâ-sû Kau-fi

Liá-piên "Chṳ̂n Yâ-sû Kau-fi" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"真耶穌教會" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Chṳ̂n Yâ-sû Kau-fi he su̍k-yî Kî-tuk Sîn-kau ke Ńg-sùn-chiet kau-phai ke yit-ke fûn-tsṳ̂. Yù chûng-koet-ngìn Chong Lìn-sâng, Ngùi Pó-lò khi̍p Chong Pâ-nâ-pâ chhong-sṳ́ yî 1917-ngièn, chhai Chûng-koet Pet-kîn sat-li̍p ke kau-phai. Liá-ke kau-fi ke chú-yeu muk-tit he "chṳ́n-kiu van-mìn" ke chṳ̂n fuk-yîm chhòn-phien sṳ-kie, tén-heu Yâ-sû chai-lòi. Hien-chhai fûn-phu chhai Thòi-vàn, Sîn-kâ-phô, Hiông-kóng, Ngit-pún, Hòn-koet khi̍p Chûng-koet kok-thi. Liá-ke kau-phai mò khin-chuk Sṳn-tan-chiet yî-khi̍p Fu̍k-fa̍t-chiet.

Liá-ke fi he hí-chhû Ngi-sṳ̍p Sṳ-ki chhû yù-chhai Mî-koet chhòn-ngi̍p ke Ôn-sit-ngit Fi, Sṳ́-thù Sin-sîm Fi khi̍p Sṳ̀n-chheu-fi tén-tén kau-phai tit mêu-chúng kau-ngi. Chhù-liáu sin-fung Sṳn-kîn, chûn-sú Sṳ̍p-thiàu-kie, sú lî-pai-liuk chok-vì Ôn-sit-ngit, hàng Sṳn-chhôn fò sin-thù fu-siông sé-kiok tén lî-ngì yi-ngoi, ya-yû khiòng-thiau sin thu̍k-yit chṳ̂n-sṳ̀n, fán-tui Sâm-vi yit-thí. Su-sé sṳ̀, pit-sî mien-hiong-hâ, chhiòn sṳ̂n-thí chin-ngi̍p súi-chûng. Khì-tó sṳ̀ yeu voi kóng fông-ngièn (kóng lìn-ngièn); kho-tén kón-kúi khì-tó chhṳ-phiang, mò yèn- yî fu̍k-yo̍k. Lî-pai sṳ̀ yeu sin-thù khúi-hâ thùng-sâng khì-tó, fe̍t-he chhong lìn-kô khi̍p thiau lìn-vú.

Elizabeth 2-sṳ

Elizabeth 2-sṳ (Yîn-ngî: Elizabeth II, 1926-ngièn 4-ngie̍t 21-ngit – ) he Yîn-koet ńg-vòng, Yîn-lièn-pâng khi̍p sṳ̍p-ńg-ke sṳ̀n-yen-koet ke koet-kâ ngièn-sú, thùng-sṳ̀ ya-he Yîn-koet koet-kau ke chui-kô sú-liâng. 1952-ngièn 6-ngie̍t 2-ngit tên-kî, he muk-chhièn chhai-sṳ ke chhai-vi sṳ̀-kiên thi-ngi chhòng-ke kuet-kâ ngièn-sú, thùng-sṳ̀ ya-he Yîn-koet chhai-vi sṳ̀-kiên thi-sâm chhòng-ke kiûn-chú.

Julien-chióng

Yî-lien-chióng (儒蓮獎, Fap-ngî: Prix Stanislas Julien) he yù Fap-làn-sî Vùn-ho̍k-yen pân-fat ke Hon-ho̍k chióng-hong. Kâi chióng yî Fap-koet Hon-ho̍k-kâ Yî-liên ke miàng-sṳ miang-miàng, yî 1872-ngièn chhóng-li̍p, 1875-ngièn hí mî-ngièn pân-fat yit-chhṳ. .

Kông Chhe̍t-mìn

Kông Chhe̍t-mìn (江澤民, 1926-ngièn 8-ngie̍t 17-ngit – ), Kông-sû Yòng-chû ngìn, he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet lâu Chûng-koet Khiung-sán-tóng ke chṳn-chhṳ-kâ. Kì chhai 1989-ngièn tông-sién Chûng-koet Khiung-sán-tóng Tûng-ông Ve-yèn-fi Chúng-sû-ki lâu Tûng-ông Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi Chú-sit. 1993-ngièn tông-sién Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke Koet-kâ Chú-sit. 2004-ngièn thui-hiû.

Thai-chín thiên-fòng

Thai-chín thiên-fòng (大正天皇 (たいしょうてんのう), Taishō-tennō, 1879-ngièn 8-ngie̍t 31-ngit – 1926-ngièn 12-ngie̍t 25-ngit), miàng Yoshihito (嘉仁 (よしひと)), he Ngi̍t-pún ke thi 123 thoi thiên-fòng, 1912-ngièn chṳ 1926-ngièn chhai-vi, ngièn-ho Thai-chín.

Vòng Hien-fàm

Vòng Hien-fàm (Hon-ngî:黃現璠,1899-ngièn 11-ngie̍t 13-ngit—— 1982-ngièn 1-ngie̍t 18-ngit ), he Chûng-koet hien-thoi tông-yû-miàng ke li̍t-sṳ́ ho̍k-kâ ,Kau-yuk-kâ thùng ngìn-lui ho̍k-kâ, ya-he Chhòng-chhu̍k li̍t-sṳ́ tsṳ̂ -fu láu Chhòng-chhu̍k sú-tsak thai-ho̍k kau-su.Tu 1957-ngièn Chûng-khiung fat-thung ke fán-yu yun-thung ke-sṳ̀, fûn pet-hoi tso Chhòng-chhu̍k tshin-thai ke yu-phai, tshṳ̍t-tshṳ̍t-tó 1979-ngièn tsang fûn Chûng-khiung phiàng-fán ke. kì tshièn-heu su-nan ngi-sṳ̍p kí-ngièn. Vòng Hien-fàm tshai-sâng sṳ̀-tsiet tu li̍t-sṳ́-ho̍k,mìn-tshu̍k-ho̍k thùng ngìn-lui-ho̍k ke ho̍k-su̍t ngiên-kiu fam-vì, tshin sat-mâng fong-se ke thiàu-tshà ngiên-kiu, ku-só tet-tén tông-tô ho̍k-su̍t ke sṳ̀n-tshiu. kì khôi-tshóng ke "Pat-kui Ho̍k-phai"(八桂學派) he Chhòng-chhu̍k sú-tsak mìn-tshu̍k ke ho̍k-phai. kì siá-yû Thòng-thoi Sa-fi Kâi-yeu,Sung-thoi Thai-ho̍k-sâng Kiu-koet Yun-thung,Chûng-koet Li̍t-sṳ́ mò Nù-li Sa-fi,Chhòng-chhu̍k Kién-sṳ́ thùng Chhòng-chhu̍k-Thûng-sṳ́ tén-tén liá-têu khôi-phit sîn ke ho̍k-su̍t ngiên-kiu tho-lu ke tsho̍k-tsok .

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.