Â-mùn-vòng

Â-mùn-vòng (Hî-pak-lói-vùn:אמון, ?- tsú-tshièn 640-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke thi-sṳ̍p-ńg ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Mâ-nâ-sî-vòng.

Tên-ngièn tsó-khì

Â-mùn-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 643-ngièn to tsú-tshièn 641-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 642-ngièn to tsú-tshièn 640-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet

  • "Lie̍t-vòng-ki-ha" thi 21-tsông:19-26 tsiet
  • "Li̍t-thoi-tsṳ-ha" thi 33-tsông:21-25 tsiet
Yok-sî-â-vòng

Yok-sî-â-vòng (Hî-pak-lói-vùn:יֹאשִׁיָּהוּ‎‎‎, ?- tsú-tshièn 609-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke thi-sṳ̍p-liuk ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Â-mùn-vòng.

Khì-thâ ngî-ngièn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.