Skeerey

Ta skeerey çheet er unnid dy halloo va reirit, stiurit, ny shirveishit liorish keeill ynnydagh ny skyll. Ta'n unnid reiragh agglishagh shoh ry-gheddyn dy cadjin ayns ny h-Agglishyn shoh: yn Agglish Chatoleagh Raueagh, y Commeeys Anglicaanagh, yn Agglish Chair-Chredjuagh Hiar, Agglish ny Soolynn, Agglish Norlynn, as kuse dy h-agglishyn Saasilagh as Presbyteyragh. T'ee çheet er boodeeys ny thalloo agglishagh ynnydagh, goaill stiagh yn ard-cheeill, cabbalyn coonee as shellooghyssyn elley.

Ayns çheeraghyn ennagh, ta skeerey çheet er ard reiragh jeh reiltys theayagh. Ta skeeraghyn jeh'n torçh shen ry-gheddyn ayns Sostyn, Nerin, Mannin, Ellanyn Vooir Eeaght, Louisiana ayns ny Steatyn Unnaneysit, as ayns ram ashoonyn ellanagh 'sy Vooir Charibagh. Dy mennick, t'ad çheet ass skeeraghyn agglishagh lesh yn ennym cheddin oc, foddee, agh lesh ceau yn traa, lesh joaraghyn ceaghlit oc son goll lesh fenaghtyn gurneilys ynnydagh.

Balley Sallagh

Ta Balley Sallagh ny Balley ny Shellee (Baarle: Ballasalla) ny valley beg ayns Mannin faggys da Balley Chashtal.

Balley ny Loghey

Ta Balley ny Loghey ny Balley Laagh (Baarle: Ballaugh) ny valley beg ayns Skeerey Valley ny Loghey, Mannin. Cha nel balley ny balley beg elley 'sy skeerey.

Creneash

Ta Creneash (Baarle: Cregneash) ny valley beg fadaneagh ta soit er Cronk Meayll ayns jiass Vannin, faggys da Purt Çhiarn as Purt le Moirrey. Ta enney share er y valley beg myr boayl ruggyree Ned Maddrell, boayl va ram Gaelgeyryn goit stiagh ayns y traa v'ayn. Jiu, ta ard-eaillaghyn Manninagh ayn dagh blein as t'eh ny "thie tashtey beaghey" son cultoor Ellan Vannin. Va ram bwaaneyn as thieyn tradishoonagh freilt as cosnit as t'ad foast ry-akin 'sy valley beg.

]

Forsdal

Ta Forsdal ny Balley'n Eas (Baarle: Foxdale) ny valley beg ayns çheshvean Vannin. Ta'n balley beg ny hoie ayns sheadin as co-heiyderys Ghlion Faba.

Skeerey Andreas

Ta Skeerey Andreas (Baarle: Andreas) ny skeerey ayns twoaie Vannin. Myrane lesh Skeerey Vreeshey as Skeerey Chreest ny h-Ayrey, ta Andreas soit 'sy çheadin Inver Ayre. Ta'n skeerey sheeyney veih'n Lhen Vooar harrish y coose sheear hwoaie gys Breeshey. T'ee çhemmit liorish Jorby da'n sheear, liorish Creest ny h-Ayrey da'n jiass, liorish Breeshey da'n shiar as liorish Mooir Vannin da'n twoaie. Ta'n balley beg Andreas soit 'sy skeerey.

Skeerey Braddan

Ta Skeerey Braddan (Baarle: Braddan) ny skeerey heeynt 'sy çheadin Medall, Mannin. T'ee sheeyney veih ny skeeraghyn Maayl as Creest ny h-Ayrey 'sy twoaie, as çhemmal rish ny skeeraghyn Carmane, Marooney, as Connaghyn 'sy vean, as t'ee çhemmal rish Stondane 'sy jiass. Ta'n ayrn twoaie sleitagh as ta'n ayrn jiass ny smoo rea. Ta'n ayrn jiass goaill stiagh ardjyn cummaltagh faare da Doolish. She Thomas Philip Caley Captan ny Skeerey.

Skeerey Chairbre

Ta Skeerey Chairbre (Baarle: Arbory) ny skeerey 'sy çheadin Rosien er coose jiass Vannin. Ta'n skeerey çhemmit rish Balley Chashtal as Mooir Vannin da'n jiass, rish Skeerey Rosien da'n sheear, rish Skeerey Pherick da'n twoaie, as rish Skeerey Malew da'n shiar. Ta'n skeerey goaill stiagh ny baljyn beggey Eairy Shynnagh, Colby, as Balley Beg. She Cecil Raymond Gawne Captan ny Skeerey.

Skeerey Charmane

Ta Skeerey Charmane (Baarle: German) ny skeerey 'sy çheadin Glion Faba, Mannin. Ayns ny shenn traaghyn ghow ee stiagh Purt ny h-Inshey raad ta Moir-Agglish Charmane soit. Ta'n skeerey goaill stiagh Balley Keeill Eoin, raad ta feailley Tinvaal goll ersooyl. T'ee ny h-ard cronkagh son y chooid smoo, faagail magh thalloo rea slystagh faggys da Purt ny h-Inshey. T'ee çhemmit rish Skylley Maayl da'n shiar hwoaie, rish Skeerey Braddan as Skeerey Marooney da'n shiar as da'n shiar yiass, as rish Skeerey Pherick da'n jiass as da'n sheear yiass. Ta'n skeerey caglit rish Mooir Vannin da'n sheear as da'n sheear hwoaie. She John Kennaugh Captan ny Skeerey.

Skeerey Chreest ny h-Ayrey

Ta Skeerey Chreest ny h-Ayrey ny Skyll Chreest ny h-Ayrey (Baarle: Lezayre) ny skeerey 'sy çheadin Inver Ayre, Mannin. Ta'n skeerey çhemmit liorish Skylley Maayl as Skeerey Valley ny Loghey da'n sheear, liorish Skeerey Andreas as Skeerey Vreeshey da'n twoaie, liorish Rhumsaa, Skeerey Lonan as Skyll Maghal da'n shiar, as liorish Skeerey Braddan da'n jiass. Ta'n skeerey ny skeerey smoo ayns Mannin as ee 62.3 km² er eaghtyr. Rere coontey-pobble ny bleeaney 2006 ta 1,237 cummaltee ayn. She Thomas Philip Caley Captan ny Skeerey.T'ee ny skeerey sleitagh, as ta Sniaul, y slieau s'yrjey er yn ellan, ny hoie 'sy skeerey, myrane lesh ayrnyn liauyrey jeh'n choorse TT. Ta'n chooid smoo jeh coorse Awin Sulby, yn awin s'liurey er yn ellan, goit stiagh 'sy skeerey. Ta'n chooid smoo jeh ny cummaltee soit er y raad eddyr Rhumsaa as Purt ny h-Inshey, goaill stiagh y balley beg Sulby.

Skeerey Lonan

Ta Skeerey Lonan (Baarle: Lonan) ny skeerey 'sy çheadin Garff er coose shiar Vannin. Ta'n skeerey sheeyney veih Glion Coon 'sy jiass gys meainaghyn Sniaul as Corneil Çhibbyr Slieau Maggle (er y choorse TT shiar veih Beinn y Phott). T'ee ny h-ard eaghtyragh, as t'ee ny h-ard sleitagh as follym, as t'ee tuittym dy geyre jeeragh stiagh 'syn 'aarkey, lesh glionteenyn dowin coodit er lhimmey. She Mullagh Ouyr (491 m) y boayl s'yrjey 'sy skeerey. She John Thomas Faragher Captan ny Skeerey.

Skeerey Maghal

Ta Skyll Maghal ny Skeerey Maghal (Baarle: Maughold) ny valley beg as ny skeerey ayns shiar hwoaie Vannin. Ta ennym ard-noo yn ellan - Maghal - currit urree. Ta'n skeerey hene 34.5 km² er eaghtyr as rere coontey-pobble 'sy vlein 2006 va 950 cummaltee ayn. Myrane lesh y valley beg as ennym y skeerey er, ta'n skeerey goaill stiagh ny baljyn beggey Cornah as Glion Moaney. Ta Raad-yiarn Lectragh Vannin goll trooid y skeerey er e vollagh veih Doolish gys Rhumsaa, as t'eh jannoo stadyn ayns ram buill 'sy skeerey, lheid as Stashoon traenagh Chornah as Stadd y Gharey.

Ta'n skeerey hene sheeyney veih Rhumsaa dys Clagh Ouyr, as veih mullagh sker y clieau hiar gys y vooir. T'ee ny slyst sleitagh, as ta'n chooid smoo j'ee ny thalloo sleitagh neuvoallit nagh vel traauoil. T'ad Baarool Twoaie (561 m), Clagh Ouyr (551 m), Slieau Lhean (459 m), Slieau Ouyr (452 m) as Slieau Ruy (396 m) ny buill s'yrjey 'sy skeerey. Ny h-ard-vuill s'inshley, t'ad goaill stiagh Glion Valley Euar (altan keylljagh beg er liargagh twoaie Vaarool), Glion Chornah (glion anerit eddyr Pairk Llewellyn as Baarool, as oirr ard Slieau Lhean as Slieau Ouyr), as Glion y Dhoon (glionteen veg keylljagh ec bun Slieau Ruy). Ta'n thalloo liargee dy geyre veih ny sleityn gys y choose. Ta'n coose ard as creggagh as brisht liorish gulladyn. Ta ram glish ghiarey stroo veih ny sleityn gys y vooir trooid clashyn diuney 'sy choose, agh she'n glass Awin Chornah y glass smoo ny mast'oc.

Ta'n balley beg hene ta enmyssit Maghal ny hoie faggys da Kione Maghal (114 m), raad haink y noo er çheer rere ny shenn-skeealyn. Ta'n kione shoh ny voayl smoo shiar er yn ellan as t'eh ny voayl s'faggys da Sostyn, 50 kilometeryn veih St Bees Head ayns Cumbria. Ta keeill veg ry-akin 'sy valley beg as ta'n cheeill shen nane jeh ny kialteenyn shinney er yn ellan. T'ee ny thie cadjin jeh'n torçh Manninagh, as ta ram taaishnyssyn ayn, goaill stiagh croshyn Celtiagh as Loghlynagh lesh roonyn er fir jeu. Ta ny croshyn shen tashtit ayns Thie Croshyn Skylley Maghal ayns thalloo ny killey. Ayns ruillick ny killey ta tree kialteenyn jeh'n çhenn-horçh ry-akin. 'Sy ruillick ta lhiaghtyn cooinaghtyn ry-akin myrgeddin as enmyn ny cummaltee skeerey ren cohoyrtyssyn scanshoil da seihll yn ellan, lheid as Edward Christian (y chied Chiannoort Manninagh), P.M.C. Kermode (y chied veoir jeh Thie-Tashtee Vannin), as y Reejerey Charles Kerruish (kied eaghtyrane Tinvaal). Faggys da corneil hiar hwoaie y ruillick ta Çhibbyr Noo Maghal ry-akin. Chur lught yn ellan arrym mooar da'n çhibbyr ayns ny shenn-traaghyn agh cha nel y çhibbyr nish agh ny voayl naggyr.

Skeerey Malew

Ta Skeerey Malew (Baarle: Malew) ny skeerey 'sy çheadin Rosien er coose jiass Vannin. Ta'n skeerey çhemmit rish Balley Chashtal da'n sheear yiass, rish Skeerey Chairbre da'n sheear, rish Skeerey Pherick da'n twoaie, rish Skeerey Marooney da'n shiar hwoaie, rish Skeerey Stondane da'n shiar as rish Mooir Vannin da'n jiass. Rere çheer-oaylleeaght ta Balley Chashtal ny chooid jeh'n skeerey agh t'eh reirit liorish coonseil er lheh lesh hene. Ta'n skeerey goaill stiagh ny baljyn beggey Balley Sallagh, Balley Keeill Varkysh, as Camys y Ree, myrane lesh ny steatyn çhynskylagh ayns Roonysvaie as Balthane as Purt Aer Vannin. She Roy H. Gelling Captan ny Skeerey.

Skeerey Marooney

Ta Skeerey Marooney ny Skyll Marooney (Baarle: Marown) ny skeerey hallooinit ayns Mannin. Ta'n skeerey ny soie 'sy çheadin Medall. Dy shendeeagh (er dyn vlein 1796), va'n skeerey soit 'sy çheedin Glion Faba. She Marooney yn un skeerey ayns Mannin nagh vel çhemmal rish y vooir. Ta'n Awin Doo roie trooid y skeerey. Ta ny baljyn beggey Glion Vyan as Balley ny Croshey soit 'sy skeerey. She Tim O'Hanlon Caairliagh ny Barrantee as she Charles Fargher Captan ny Skeerey.

Skeerey Pherick

Ta Skeerey Pherick (Baarle: Patrick) ny skeerey 'sy çheadin Glion Faba er coose heear Vannin. Ta'n skeerey ny h-ard sleitagh ta goaill stiagh liargee twoaie Vaarool Jiass, Slieau Whallin, as Slieau Ghelbee. T'ee çhemmit rish Purt ny h-Inshey da'n twoaie, rish Skeerey Charmane da'n twoaie as y shiar hwoaie, rish Skeerey Marooney da'n shiar, rish Skeerey Malew da'n shiar yiass, rish Skeerey Chairbre as Skeerey Rosien da'n jiass as rish Mooir Vannin da'n sheear. Ta Glion Rosien soit eddyr Slieau Ghelbee as Baarool Jiass, as t'ee roie sheese ny sleityn gys y Glion Mooar as trooid ny hrooid gys Glion Muigh. Ta Awin Ghlion Muigh roie trooid ny glionteenyn shen as ta eas Ghlion Muigh soit mygeayrt 1 veeiley veih'n choose.

Ta kiare baljyn beggey 'sy skeerey: ta Delbee soit faggys da'n slyst er çheu heear jeh Slieau Ghelbee, Forsdal, Skyll Pherick da'n twoaie, as Glion Muigh er y choose. She Margaret Quirk Captan ny Skeerey.

Skeerey Rosien

Ta Skeerey Rosien (Baarle: Rushen), ny Skyll Chreest Rosien (Baarle: Kirk Christ Rushen) ny skeerey 'sy çheadin Rosien er coose jiass Vannin. Ta'n skeerey ny h-ard eeasteyragh as eirinagh. Ta'n skeerey nane jeh tree skeeraghyn 'sy çheadin lesh yn ennym cheddin. She Skeerey Chairbre as Skeerey Malew y daa skeerey elley. Ta'n skeerey 24.6 km² er eaghtyr as ta 1,591 cummaltee aynjee rere coontey-pobble ny bleeaney 2006 (goaill magh Purt le Moirrey as Purt Çhiarn). T'ee sheeyney veih Halley'n Traie eddyr lieh-vollagh eddyr Balley Chashtal as Purt le Moirrey gys ny h-eayninyn çheu heear jeh Cronk ny Arrey Laa. T'ee rheynnit ayns daa ayrn. Ta'n preeu-ayrn soit da'n twoaie as da'n shiar hwoaie veih Purt le Moirrey as Purt Çhiarn. Ta'n ayrn s'loo soit da'n jiass as da'n sheear yiass veih ny baljyn beggey shen as t'ee goaill stiagh y claghan Creneash as yn ellaneen y Cholloo myrane lesh y daa chreg Famman Kitterland as Carrick ny Colloo.

Skeerey Stondane

Ta Skeerey Stondane ny Skylley Stondane (Baarle: Santon Parish ny Santan Parish) ny skeerey ayns jiass Vannin eddyr Purt Soderick as Strooan Stondane ayns y çheadin Medall. Ta'n skeerey çhemmit liorish ny skeeraghyn Braddan da'n shiar, Marooney da'n twoaie, as Malew da'n sheear. Ta'n joarey jiass jeh'n skeerey jeant seose jeh Mooir Vannin. She Balley Noa y balley smoo 'sy skeerey. Ta Donald Gelling ny Chaptan ny Skeerey agh ta Andrew Parker ny Chaairliagh er ny barrantee.

Skeerey Valley ny Loghey

Ta Skeerey Valley ny Loghey (Baarle: Ballaugh Parish) ny skeerey 'sy çheadin Maayl ayns sheear hwoaie Vannin. Ta'n skeerey çhemmit rish Jorby da'n twoaie, rish Skeerey Chreest ny h-Ayrey da'n shiar, rish Skylley Maayl da'n jiass as y sheear yiass, as rish Mooir Vannin er feie daa veeilley (3 km) da'n sheear. She Charles Edgar Cowin Captan ny Skeerey.

Skeerey Vreeshey

Ta Skeerey Vreeshey (Baarle: Bride) ny skeerey ayns twoaie Vannin. T'ee ny soie 'sy çheadin Inver Ayre. She William Christian Captan ny Skeerey ec y traa t'ayn. Ta'n skeerey 21.7 km² er eaghtyr as ta 418 cummaltee ayn rere coontey-pobble 'sy vlein 2006. Ta'n skeerey goaill stiagh ny baljyn beggey Skyll Vreeshey as Cranstal. T'ee sheeyney veih Kione ny h-Ayrey 'sy twoaie gys Skyll Chreest ny h-Ayrey 'sy jiass; as veih Skyll Andreas 'sy neear gys Mooir Vannin 'sy niar.

Ta'n skeerey shoh ny skeerey s'faggys da'n Vretyn Vooar as cha nel Kione ny h-Ayrey agh 26 km veih'n Ghallioo ayns Nalbin.

Skylley Maayl

Ta Skyll Maayl (Baarle: Michael) ny skeerey ayns Mannin. Ta'n skeerey sheeyney veih Glion Cam 'sy jiass gys Orrisdale 'sy twoaie; as veih'n vooir 'sy sheear dys Eairee Horkill 'sy shiar. Ta'n skeerey 33.9 km² er eaghtyr as ta 1,640 cummaltee ayn rere coontey-pobble 'sy vlein 2006. Ta'n Balley Keeill Vaayl, y balley beg smoo 'sy skeerey, ny hoie ayns twoaie ny skeerey. She John James Martin Cannell Captan ny Skeerey.

Ayns çhengaghyn elley

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.