Manninee

Ta ny Manninee nyn gynney ass Mannin ayns Mooir Vannin 'syn Oarpey Hwoaie. Dy cadjin ta cur sheese currit orroo myr sleih Celtiagh, agh ta cooylrey mestit oc goaill stiagh cleaynaghyn Loghlynagh as Sostynagh.

Myr t'ayns possanyn kynneeagh elley, cha nel feysht enney jeeragh. Ta'n enney kynneeagh bunnit ny smoo er enney cultooragh na er sluight. Er bun-chooishyn tarmaynagh as sheshoil, va ram Manninee ruggit magh ass yn ellan, ny haink orroo dy ve gobbyr ayns buill elley.

Manninee
Earroo yn phobble

80,058 ayns 2006, lesh 47.6% jeu ruggit er yn ellan

Ardjyn lesh sleih mooar jeu
Flag of the Isle of Man.svg Mannin
Flag of England.svg Sostyn (ayns Lerphoyll, Manchuin as Lunnin er lheh)
Flag of the United States.svg SUA (ayns Cleveland er lheh)
Çhengaghyn
Baarle (jeeagh er Baarle Vanninagh) · Gaelg
Craueeaght
Creestee son y chooid smoo
Protestoonee (Anglicaanee, Saasilee, Bashtee), as Catolee Raueagh
Kynnaghyn mooinjeragh
Celtiee (Britaanee, Cornee, Gaeil, Yernee, Albinee, Bretnee) · Sostynee · Loghlinee (Norlynnee, Danvargee, Eeslynnee, Faaroee)

Cummey sleih-earroo Vannin

Rere coontey-pobble eddyr-hraa ny bleeaney 2006,[1] va 80,058 cummaltee ayns Mannin, as ta 26,218 nyn gummal 'sy phreeu-valley Doolish. Va'n chooid smoo jeu ruggit ayns ny h-Ellanyn Goaldagh, lesh 47.6% jeu ruggit ayns Mannin, 37.2% ruggit ayns Sostyn, 3.4% ayns Nalbin, 2.1% ayns Nerin Hwoaie, 2.1% ayns Pobblaght Nerin, 1.2% ayns Bretin as 0.3% ayns Ellanyn Vooir Eeaght, lesh 6.1% jeu ruggit ayns buill elley er feie ny cruinney.

Va ny Manninee ta nyn gummal 'syn RU currit 'sy phossan "Goaldee Baney" liorish coontey-pobble ny bleeaney 2001. Chammah as inymmyrkey ass Sostyn, va ram Yernee nyn gummal ayn, as ram Albinee as Bretnee.

Çhengaghyn

Dy tradishoonagh va tree çhengaghyn ec ny Manninee:

Ta staydys oikoil ec Baarle as ec y Ghaelg 'sy Tinvaal.

Jeeagh er neesht

  • Sliennooyn Manninagh, sliennooyn as ad bunnit ayns Mannin.

Imraaghyn

  1. Troaryn Coontey-pobble Vannin ny bleeaney 2006
Aavioghey ny Gaelgey

Ta aavioghey ny Gaelgey, ny aavioghey yn Ghaelg, çheet er yn obbraghey dy aavioghey çhengey ta goll er shooyl ayns Mannin ‘sy Ghaelg. She çhengey Cheltiagh ‘sy chrouw Ghaelgagh ee yn Ghaelg, goll rish yn Yernish as y Ghaelg Albinagh ta goll er loayrt ayns Mannin son y chooid smoo, as cosoylagh rish ny çhengaghyn shen, ta'n Ghaelg er ny gholl stiagh ayns paase d'aavioghey. Cha nee obbraghey çhengoaylleeagh ny lomarcan t’ayn ‘syn aavioghey, agh obbraghey ta goaill stiagh begnagh dagh ayrn jeh’n chultoor Gaelgagh lheid as y chiaull Vanninagh hradishoonagh, y daunse Manninagh, as ny skeealyn as y veeal-arrish Vanninagh. Ta coontyssyn ennagh gra dy ren toshiaghey yn aavioghey ‘sy 19oo eash yeianagh lesh cur er bun y Çheshaght Ghailckagh, agh s’foddee dy ren toshiaghey yn aavioghey ‘sy 17oo eash yeianagh as 'sy 18oo eash leah lesh çheet magh ny chied teksyn Gaelg, y Vible Chasherick as Coyrle Sodjey, v’er nyn gur magh ec yn aspick Manninagh Thomas Wilson (1663 - 1755), ga nagh row aavioghey yn çhengey er laccal oc agh aght son dy skeayley fys y Chreestiaght harrish yn ellan.Veih’n traa shen gys y 20oo eash yeianagh va ram obbraghyn screeuee currit magh ‘sy Ghaelg, as ad cur sheese er coorseyn crauee, coorseyn dy hennaghys, as coorseyn lettyragh, as ad ny mastey obbraghyn elley. Rere shen, va farraneyn jeh’n çhengey screeuee ayn son dy chooney lesh ny h-aaviogheyderyn cur y çhengey reesht er yn ardan, ga nagh row lettyraght ghooie ayndaue agh çhyndaaghyn crauee as carvallyn.Jiu, ta staydys oikoil ec y çhengey, ga nagh vel ee coontit myr çhengey oikoil yn ellan, as t’ee goll er n’ynsaghey ayns bunscoillyn, meanscoillyn, as ollooscoillyn ennagh, as t’ee goll er ymmyd ec y reiltys as myr enmyssyn ec shiartanse dy lughtyn-reill ayns Mannin, lheid as Lught-Reill Lectraghys Manninagh as Undinys Eiraght Vannin.

Arthur Caley

Va Routh Goshen, ny Arthur James Caley, ruggit ayns Sulby ayns Mannin 'sy vlein 1824 as s'liklee dy re eshyn va'n dooinney s'lhiurey 'sy theihll 'sy lhing echey. Tra v'eh slane aasit va Caley dy firrinagh "ny ghooinney gollrish slieau", as eh 7 trieyn as 11 oarlagh er lhiurid as ny smoo na 28 claghyn er trimmid.

Va Caley ruggit ayns 1824 ec boayl enmyssit y Çhibbyr, meeiley ny ghaa çheu-heear jeh Sulby, as ta boallaghyn folmey yn thie beg foast er mayrn jiu. Tra v'eh foast bio as cloie ayns ny Steatyn Unnaneyssit, v'eh enmyssit Colonel Routh Goshen ny yn Foayr Arabagh ny Foayr y Phalasteen.

Rish foddey v'eh goll er credjal dy ren Caley cummal ec Thie-oast Glion Sulby, ayn ta frameyn dorrys feer vooar, agh ren ronsaghey prowal nagh row shoh kiart, son ta caslys-çheerey OS voish 1870 ayn - foddey lurg da'n Foawr v'er n'aagail yn Ellan - t'eh jeeaghyn nagh row yn thie-oast troggit ec y traa shen.

Va'n ayr echey, shenn Arthur Caley, ny eirinagh as dynsee Arthur aeg y cheird cheddin, agh cha nee derrey v'eh ayns ny bleeantyn jeig s'jerree echey dy ghow eh toshiaght er gaase dy mooar, as hie shen er derrey v'eh bunnys jeih as feed.

Daag eh Mannin ayns 1851 dy chosney ard-ghoo as berçhys er e hon 'sy RU, as haink eh rish ayns taishbynyssyn ayns Manchuin as Lunnin roish my jagh eh dys Paarys, raad haink eh dy ve ny hayrnys ennymoil ayns ny 'salons'.

Ren ny beashnyssyn far-skeealagh fosyn ec y traa gra dy row eh ruggit ayns Jerusalem er 5 Boaldyn 1837. Lurg dirree eh ass yn obbyr echey, hoie eh ayns Middlebush, Jersee Noa raad hooar eh yn far-ennym Foayr Middlebush.

Ashoonyn Celtiagh

T'ad ny h-Ashoonyn Celtiagh ny buill noa-emshiragh ny h-Oarpey lesh cultoor ny çhengey ny Celtiee ayndaue.

Britaanee

She possan kynneeagh ny Britaanee (Britaanish: Bretoned ny Breizhiz; Frangish: bretons). T'ad cummal 'sy Vritaan, lieh-innys er coose heear hwoaie jeh'n Oarpey vooarheeragh. Ta'n chooid smoo jeu nyn lught sluightagh jeh possanyn jeh Brythonisheyryn ren astreeaghey as jurnaaghey gys y Vritaan veih sheear yiass y Vretyn Vooar, goaill stiagh y Chorn, cha leah as y 3oo eash BNJ as cha jeianagh as y 9oo eash BNJ (eddyr ny bleeantyn 450 as 600 er y chooid smoo).

She yn Vritaanish (brezhoneg) y phreeu-hengey hradishoonagh oc as t'ee foast goll er loayrt ayns Breizh-Izel ("y Vritaan Eeaghtyragh"). Jiu, ta'n Vritaanish goll er loayrt ec mysh 365,000 dooinney, agh cha nel agh mysh 240,000 jeu nyn Mritaanisheyryn flaaoil. She Gallo y vyn-çhengey ghooghyssagh elley. She çhengey Cheltiagh y Vritaanish as she çhengey Romanagh y Gallo. Ta'n chooid smoo jeh ny Britaanee noa-emshyragh loayrt 'sy Rangish.

Gorree Crovan

By ree Gael-Loghlynnagh Vannin as ny h-Inshyn as Ghivlyn eh Godred Crovan (Gaelg: Gorree Crovan, Mean Yernish: Gofraid mac meic Arailt, Gofraid Méranech, Shenn Loghlynnish: Guðrøðr). Foddee dy vel yn ennym "Crovan" çheet er "laue bane" (ass Mean Yernish: crobh bhan). Er y laue elley, foddee eh çheet ass y Yernish crúbach, "ingin", ny Shenn Loghlynish kruppin, "croobagh" Va ennym elley echey, Méranech, "keoie", ass y Çhenn Yernish Mer, "merre". Ta ny Manninee cur Gorree Crovan er.

Kione Ghoolish

She kione çheerey creggagh ayns Mannin eh Kione Ghoolish (Baarle: Douglas Head). T'eh soit çheu yiass veih Doolish as eh jeeaghyn harrish Baie Ghoolish. Ta Sniaull as Laksaa ry-akin veih'n voayl er laa mie.

Lhiass-chiannoort Vannin

She ynnydagh persoonagh Hiarn Vannin eh Lhiass-chiannoort Vannin ny Fo-chiannoort Vannin (Baarle: Lieutenant Governor of the Isle of Man). Myr shen, she ynnydagh Ard-Ree ny Reeriaght Unnaneysit t'ayn. Ta'n Lhiass-chiannoort er ny phointeil liorish barrant yn Ard-Ree, lesh coyrle Screeudeyr Steat son Cooishyn Bunraghtoil. Ta traa yn oik choud's saillish yn Ard-Ree, agh shen queig bleeantyn dy cadjin. Ta'n barrant soilshaghey y paart dy lheead as loayrt er feme y Lught Thie Reeoil as yn Ard-Ree yn chur er oaie, chammah's maynrys y theay.She E Ooilley-Niartallys y Reejerey Richard Gozney y Lhiass-chiannoort t'ayn, veih 27oo Boaldyn 2016.Haink Slattys Aaghreim Ellan Vannin 1765 lurg co-unnaneys Nalbin as Sostyn ayns 1707 as skeaylley ard-whaiyl ny h-Albey. Ayns 1800 cho-unnanee Bretyn Vooar as Nerin, lesh skeaylley ard-whaiyl ny h-Erin myrgeddin.Lesh creck parteeas Duke Atholl da'n Chrooin eddyr 1826 as 1829, v'ad jannoo eab Mannin y hayrn stiagh 'sy steat unnaneyssit noa. Agh va undinyssyn as cliaghtaghyn ard-whaiylagh ny h-ellan shassoo noi lheid y chaghlaa. Kyndagh rish shen, 'sy 19oo eash, ren y Reeriaght Unnaneyssit eab dy chur yn ellan fo corys reiltagh cadjin ny h-Ellanyn Goaldagh liorish caghlaa ny saaseyn coloinagh v'ayn er-e-hon.Va laue mooar ec paart y Lhiass-chiannoort 'syn eab, ga dy row Y Kiare as Feed shassoo noi, as shen ny smoo ny rieau lurg da çheet dy ve reiht ec y theay ayns 1867.Ayns 2004, choyrlee Bing ny Reillyn Bunraghtoil dy lhisagh ad aaenmys yn oik myr Barrantagh ny Benrein (Baarle: Queen's Commissioner) (ny Barrantagh ny Ree, King's Commissioner, rere feme) er y fa dy beagh yn ennym Lhiass-chiannoort/Lieutenant Governor "cur sleih çheumooie er lheh er shaghryn", bentyn rish pooar as currym y Lhiass-Chiannoort, as corys reiltagh Vannin.

Mannin

She Croghane-Crooin hene-reiltagh Goaldagh Mannin, as ish ny lhie eddyr Nerin as yn Vretyn Vooar ayns mean Vooir Vannin. She Çhairn Vannin yn ennym t'ad cur da'n chione-çheerey, as eshyn yn peiagh cheddin ta cummal crooin yn Reeriaght Unnaneysit. Er yn oyr shoh, ta Fo-Chiannoort ayn, myr ynnydagh oikoil Hiarn Vannin. She Doolish yn preeu-valley, as ta'n Punt Manninagh ymmydit myr yn argid-cadjin oikoil. Kyndagh rish e shennaghys, cultoor as çhengey, tadyr gra dy nee nane jeh ny h-ashoonyn Celtiagh t'ayn.

Va sleih cummal ayns Mannin roish y vlein 6500 RC, as haink cultoor Gaelgagh ayns yn 5oo lhing BNJ as veih shen haink Gaelg Vanninagh. Voish mysh BNJ 850, haink Mannin dy ve ny sheshaght Gaelgagh-Loghlynagh, kyndagh rish Loghlynee garraghey dys yn Ellan. Lurg lhing jeh reiltys neuchinjagh, eddyr reeaghyn Nalbin as Hostyn, haink Mannin dy ve fo çhiarnys Chrooin Hostyn ayns 1765 liorish yn Slattys Aa-Ghreim.

Ned Maddrell

Va Edward "Ned" Maddrell (r. m.1877 - 27 Nollick, 1974) ny Ghaelgeyr, as hooar eh baase 'sy vlein 1974. V'eh ny Ghaelgeyr s'jerree ec y traa shen. Ren ad recortys jeh e choraa, t'ayns shoh. V'eh er ve abyl dy chummal e ghaelg er-yn-oyr dy row eh loayrt rish sleih va loayrt y Ghaelg Albinagh as yn Yernish traa v'eh gobbraghey myr marrinagh. Roish e vaase v'eh jannoo ymmyd jeh ram Baarle ayns e Ghaelg. Nish ansherbee, cha nel y Ghaelg marroo as ta ram sleih (1,700) loayrt ee ayns Mannin.

Oie Houney

Ta Oie Houney (Baarle: Halloween ny Hallowe'en; ayns Mannin: Hop-tu-Naa) ny feailley ta goll er kelloorey dagh blein er yn oie jeh'n 31 Jerrey Fouyir. She feailley Celtiagh t'ayn er bun as t'ee kianglt rish Samhain ny Gaeil elley ayns Nalbin as Nerin, as rish yn 'eailley Creestee Laa'l Mooar ny Nooghyn. Jiu, t'ee kelloorit er feie ny Cruinney myr feailley neuvonnagh.

Ta gastidyn as gammanyn er yn oie goaill stiagh scaaghey, ceau coamraghyn as frastyl er kayleeyn coamree, çheinjeanyn, snuggal son ooylyn, as e lheid. Ayns Mannin hene, ta paitçhyn ceau coamraghyn as goll veih thie gys thie shirrey miljanyn ny argid. Ayns neu-chosoylaght rish y chooid elley jeh'n Theihll, ta ny paitçhyn gymmyrkey londeyryn napin ayns ynnyd jeh londeyryn pumkin, as t'ad goaill arraneyn Oie Houney. Ta kuse ennagh jeh ny shenn chliaghtaghyn cosoylagh rish adsyn ta kianglt rish y Vlein Noa ayns Jerrey Geuree. Tra da fadeyraght, roie-insh yn emshir, as faaishnagh v'ayn. Va leoie yn aile jeant rea 'sy çhiollagh ec jerrey ny h-oie as ren cummaltee yn thie tannaght da cowrey coshey ayn. My va'n cowrey jeeraghey lesh y dorrys, s'foddee dy beagh baase 'sy thie 'sy vlein ry-heet. Agh my va'n cowrey jeeraghey çheusthie, s'foddee dy beagh ruggyr 'sy thie.

Rollaghyn Celtiee

Ta ny duillagyn shoh kiarail rollaghyn ashoonyn ny sleih jeh sluight Celtiagh, oardit rere banglane kynneeaghys Celtiagh ny possan çhengey:

Gaeil

rolley Albinee

rolley Manninee

rolley YerneeBrythonee

rolley Bretnee

rolley Britaanee

rolley Cornee

Rolley cummaltee ayns Mannin

Ta'n duillag shoh goaill stiagh cummaltee Vannin as ad er ruggey, er troggal, ny er jeet dys yn ellan ec traa ennagh.

Shennaghys Vannin

Ta Ellan Vannin ny voayl da cummaltys deiney veih jerrey yn Eash Rioee Yerrinagh ny smoo na 10,000 bleeantyn er-dy-henney. Haink ram soiagheryn as traghtalee gys yn ellan harrish ny bleeantyn. Ny yei coloinaghys yn ellan lesh sleih ass Nerin 'sy chied villey bleeaney, haink y Chreestiaght gys yn ellan as ny yei shen va'n ellan currit da soiaghyn liorish ny Loghlynee ass Norlynn. Ny yei ard-çhiarnys fo stiurey Norlynn myr cooid jeh Reeriaght Vannin as ny h-Ellanyn, haink er Mannin dy ve ny shellooders ny crooinyn Albinagh as Sostynagh.

Veih'n vlein 1866, va Mannin ny Croghane-Crooin as ta hene-reiltys deynlagh eck.

Ashoonyn Celtiagh as ny cultooryn oc
Ashoonyn
Ashoonyn Celtiagh
Çhengaghyn
Cultoor

Yn Vritaan · Kernow · Nerin · Mannin · Nalbin · Bretin

Kiaull

Yn Vritaan · Kernow · Nerin · Mannin · Nalbin · Bretin   

Spoyrt

Cammag · Iomaint Kernowagh · Gleckey Kernowagh · Curlal · Bluckaneyrys · Bluckan laue Gaelgagh · Golf · Gouren · Cloie cruinn · Gammanyn ny Gaeil  · Iomaint · Boulleraght raad Yernagh · Shinty

Sleih Britaanee · Cornee · Yernee · Troailtee Yernagh · Manninee · Albinee · Ultee · Bretnee

Ayns çhengaghyn elley

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.