Mannin

She Croghane-Crooin hene-reiltagh Goaldagh Mannin, as ish ny lhie eddyr Nerin as yn Vretyn Vooar ayns mean Vooir Vannin. She Çhairn Vannin yn ennym t'ad cur da'n chione-çheerey, as eshyn yn peiagh cheddin ta cummal crooin yn Reeriaght Unnaneysit. Er yn oyr shoh, ta Fo-Chiannoort ayn, myr ynnydagh oikoil Hiarn Vannin. She Doolish yn preeu-valley, as ta'n Punt Manninagh ymmydit myr yn argid-cadjin oikoil. Kyndagh rish e shennaghys, cultoor as çhengey, tadyr gra dy nee nane jeh ny h-ashoonyn Celtiagh t'ayn.

Va sleih cummal ayns Mannin roish y vlein 6500 RC, as haink cultoor Gaelgagh ayns yn 5oo lhing BNJ as veih shen haink Gaelg Vanninagh. Voish mysh BNJ 850, haink Mannin dy ve ny sheshaght Gaelgagh-Loghlynagh, kyndagh rish Loghlynee garraghey dys yn Ellan. Lurg lhing jeh reiltys neuchinjagh, eddyr reeaghyn Nalbin as Hostyn, haink Mannin dy ve fo çhiarnys Chrooin Hostyn ayns 1765 liorish yn Slattys Aa-Ghreim.

Mannin
Isle of Man
Brattagh Vannin Cowrey cleinney Vannin
Brattagh Armys
Jarroo-raaQuocunque Jeceris Stabit (Ladjyn)
Aghterbee ceauee shiu eh, shassee eh (Gaelg)
Arrane ashoonaghO Halloo nyn Ghooie
Arrane reeoilGod Save the Queen
British Isles Isle of Man
Preeu-valley
(as y balley smoo)
Doolish
Erioll world.svg54°09′ Hwoaie 4°29′ Heear
Çhengey oikoil Gaelg, Baarle
Reiltys Croghane-Crooin
Deynlaghys ard-whaiylagh
(Reeriaght vunraghtoil)
 -  Çhiarn Vannin Ealisaid II
 -  Lhiass-chiannoort Richard Gozney
 -  Briwnyssey Michael Kerruish
 -  Eaghtyrane Tinvaal Stephen Rodan
 -  Ard-choyrlagh Howard Quayle
Stayd Coloin chrooinagh 
 -  Aa-hoit 'syn RU 1765 
Eaghtyr
 -  Yn clane 572 km² (221-d)
221 mi ker 
 -  Ushtey (%) 0
Earroo yn phobble
 -  Coontey-pobble 2011 84,497 
 -  Glooaght 131.2/km² (75-oo)
339.6/mi ker
LTS (CCK) Ooley 2003
 -  Yn clane $2.113 billioon (182-oo)
 -  Yn dooinney $35,000 (11/12-oo)
Argid punt Manninagh1 (GBP)
Traa ynnydagh GMT (UTC+0)
 -  Souree (TTLS) BST (UTC+1)
Coad eddyr-voggyl .im
Coad çhellvane +44 (coad ardjynagh yn RU 01624)
1 Ta'n punt Manninagh kianglt dy corrym rish y phunt Sostynagh.

Shennaghys

Shenn Traaghyn dys Jiu

Ta Mannin coontit myr fer jeh ny shey ashoonyn Celtiagh as t'eh ry-akin ayns y çhennaghys eck. Ta lorgyn sleih ny h-Eash Chloaie Veanagh ry-akin ayns Mannin. V'ad cummal ayns buill fastee najooragh, shelgey as geeastaghey as çhaglym bea. Va greieyn cloaiey oc, as fir jeusyn ry-akin ayns Thie Tashtee Vannin.

Ayns yn Eash Chloaie Noa, haink ny smoo fys oc er eirinys, greieyn as pasheydys. Ghow ad toshiaght troggal claghyn cooinaghtyn er yn Ellan. Ta fir jeu ry-akin foast, faggys dy Laksaa, Creneash as buill elley.

Ny kied chleinyn va cummal 'syn Ellan, s'cosoyley dy vel ad nyn Mrythonee, agh mysh 700 BNJ haink ny Yernee, er lhieu. Veih'n sleih shoh haink y pobbyl Manninagh leah. S'leayr shen ayns caghlaa 'sy çhengey v'ad jannoo ymmyd jeh ayns cowraghyn grainnit Ogham. Ta mooinjerys foast eddyr Gaelg Vanninagh, Yernish as Gaelg Albinagh.

Ec jerrey yn hoghtoo cheead, ghow ny Loghlynee toshiaght cummal ayns Mannin. Er lhimmey jeh croo Tinvaal as rheynn yn thalloo, cha row caghlaaghyn mooarey dys cultoor ny Manninee. Ga dy row Loghlynish gobbraghey er Gaelg, v'eh gyn monney bree. Ren Gorree Crovan croo yn reeriaght Loghlynagh Mannin as ny h-Ellanyn ayns 1079. Ayns 1266, rere Conaant Pheairt, ren Ree Loghlyn Magnus VI lhiggey ny h-ellanyn da Nalbin. Haink Mannin fo stiurey Sostnagh 'sy jeihoo cheead as kiare, as fo Crooin Hostyn ayns 1765.

Car traaghyn Loghlynagh, v'ad gra roo ellanyn Reeriaght Mannin as ny h-Ellanyn Loghlynagh Súðreyjar ny "Sudreys" (ellanyn y jiass) soie noi ry hoi ny Norðreyjar (ellanyn y twoie) as adsyn yn Orkaid as Shetlynn. Haink yn ennym shoh dy ve Sodor. T'ad gra rish aspickys Agglish Hostyn foast Aspickys Sodor as Mannin, ga nagh vel agh Mannin ayn. Tra screeu yn Arrymagh W. V. Awdry, ren eh cooiney yn ellan Sodor myr ellan conrieugh as eshyn soit eddyr Mannin as slyst Chumbria.

Va ymmyd jeant jeh Mannin myr boayl son campyn Prysoonys Shivoilee Joaree rish y Chied Chaggey Mooar as y Nah Chaggey Mooar reesht.

Tinvaal

Ta Tinvaal ny ardwhaill Vannin, as v'eh currit er bun ayns 979 RC dy ennymagh. Dy so-arganeagh, t'eh yn ardwhaill shinney gyn scuirr erbee 'sy teihll.[1]. Ta çhaglym bleinoil jesh-chliaghtagh foast freayll taghyrt ec Cronk Keeill Eoin ayns Jerrey Sourey er Laa Tinvaal. She laa ashoonagh yn Ellan eh, traa t'ad fockley magh ardenmyn as cur coontey giare jeh ny leighyn noa ta Quaill Tinvaal er nyannoo rish y blein roish shen.

Çheer-oaylleeaght

Son ny smoo fys jeeagh-shiu er: Rolley ellanyn Vannin
Isle of Man map-en
Caslys-çheer jeh Mannin
Isle-of-Man-Ramsey-Kirk-Michael
Mannin

Chammah as ellan mooar Vannin hene, ta Mannin goaill stiagh ny h-ellanyn beggey Yn Cholloo, Carrick ny Kirkey as Ellan Noo Perrick.

Ta Mannin soit ayns mean y Vooir Vannin, as ish kiangley da'n Cheayn Sheear lesh Mooir Vretin eddyr Nerin as Bretin as Kernow da'n jiass, as lesh Ammyr ny h-Albey eddyr Nerin as Nalbin.

Ta Mannin ny kuse jeh ny h-Ellanyn Goaldagh, ellanragh faggys da slyst sheear-hwoaie ny h-Oarpey neuellanagh. Ta'n ellan soit ayns Mooir Vannin mysh coaggys da Sostyn, Nalbin as Nerin.

Mysh 52 kilomeadar (32 meeillaghyn) er liurid, as eddyr 13 as 24 kilomeader (8 as 15 meeillaghyn) er lheead, ta boayl mysh 572 km² (221 meeilaghyn kerrinagh) eck.

Ta cruink 'sy twoaie as 'sy jiass, as coan meanagh rheynn yn ellan. Ta gob y twoaie ny rea dy neuchadjin. T'eh jeant seose jeh ny ren awinyn rioee cur sheese tra v'ad gleashaghey veih Nalbin Sheear rish traaghyn ny s'feayrey. Cha nel agh un slieau ny syrjey na daa housane trieyn (610m), Sniaull as eshyn 621m er yrjid. Rere yn shennockle, veih'n vullagh ta shey reeriaghtyn ry-akin: Mannin, Nalbin, Sostyn, Nerin, Bretin as Niau. [2][3][4] Ta kuse dy lhiegganyn cur reeriaght shiaghtoo daue: ny t'ec Manannan Mac Lir (ny Neptune), Reeriaght y Cheayn. [5][6]

Baljyn as baljyn beggey ayns Mannin

She Doolish preeu-valley Vannin neayr's 1863, as Balley Chashtal v'eh roish shen. Ta Tinvaal çhaglym ayns Doolish er-lhimmey jeh Laa Tinvaal tra t'eh ny hoie ec Cronk Keeill Eoin. Ta'n ard-hiamble ynrican 'syn Ellan ayns Purt ny hInshey, as rere shen ta sleih gra dy vel ee ny "h-ard-valley ynrican Vannin". Shoh thie Aspick Hodor as Vannin.

Baljyn elley 'syn Ellan, t'ad goaill stiagh Rhumsaa, Laksaa, Purt le Moirrey, Purt Chiarn, Balley Beg, Balley Sallagh, Balley Drine, Forsdal, Balley Keeil Eoin, Kione Droghad, as Creneash.

Sleih

Rere sleih-earroo 2016,[7] ta 83,314 sleih cummal ayns Mannin, as 26,997 jeu cummal 'sy ard-valley eck, Doolish. Rug yn chooid sloo jeh'n phobble ayns ny h-Ellanyn Goaldagh. Rug 47.6% jeu ayns Mannin, 37.2% ayns Sostyn, 3.4% ayns Nalbin, 2,1% ayns Nerin Twoaie, 2.1% ayns Pobblaght Nerin, 1.2% ayns Bretin as 0.3% ayns ny h-Ellanyn Vooir Eeaght.

Cultoor

Son ny smoo fys jeeagh-shiu er: Kiaull Vannin

Ta kiangley mooar ayn eddyr kiaull Mannin as kiaull Jernish as Loghlynagh. Lurg baase Ned Maddrell ayns 1974 va kiaull as cultoor Manninagh gowit toshiaght reesht ec Yn Chruinnaght ayns Rhumsaa. Ayns y tra t'ayn, ta monney kiaulleyderyn ayn myr The Mollag Band, King Chiaullee as Paitçhyn Vannin ta cloie kiaull ayns Gaelg.

Shennaghys yn ennym

Ta bunnys yn ennym Vannin neuchronnal. T'ad cur er yn Ellan Mannin ny Mannin. Yn kied cummey jeh'n ennym as fys er, t'eh Manu ny Mana[8]. Ta shen cur yn ennym gienneydagh Manann as eshyn çheet dy ve Mannin.

Rish amm Julius Caesar, as eh cur shilley er Yn Vretin Vooar rish 55 as 54 RC, ren eh screeu mychione "ellan as ad cur Mona jee", as eshyn soit ayns mean ny marrey ta rheynn Yn Vretin Vooar veih Nerin.'[9]

Çhengaghyn

Son ny smoo fys jeeagh-shiu er: Gaelg

Ta çhengaghyn oikoil Mannin Gaelg as Baarle. Ta abbyrt Vaarle goll er loayrt, as ad cur Baarle Vanninagh j'ee. She çhengey Cheltiagh Ghaelgagh ee yn Ghaelg, as ish ny fer jeh ny çhengaghyn Celtiagh ellanagh ta goll er loayrt ayns ny h-Ellanyn Goaldagh. Ta ennym oikoil er Gaelg myr çhengey ardjynagh ghooie rere y Conaant son Çhengaghyn Ardjynagh ny Fo-hengaghyn. Ren y Reeriaght Unnaneyssit shickyraghey eh er 27 Mart 2001 ass lieh reiltys Vannin.

Ta faggys-mooinjerys eddyr Gaelg Vanninagh, Gaelg Albinagh as Yernish. Ec mean y feedoo cheead, cha row agh beggan loayrteyderyn dooie faagit. Hooar y fer s'jerree jeu, Ned Maddrell, baase er 27 Mee ny Nollick, 1974. Roish shen va aavioghey er ngoaill toshiaght ny vud ny sleih, as va ram jou gynsaghey Gaelg myr nah hengey. Ta ny kied loayreyderyn dooie Gaelg (daa-hengagh marish Baarle) rish ymmodee bleeantyn er jeet rish: paitçhyn hie er troggal liorish ayraghyn as moiraghyn as Gaelg oc. Ta ynsee bunscoill ry-gheddyn veih reiltys Vannin: neayr 2003, ta'n Vunscoill Ghaelgagh er yannoo ymmyd jeh'n shenn troggal Scoill Valley Keeill Eoin. Ta keimyn 'sy Ghaelg ry-gheddyn veih Colleish Mannin as Laare-studeyrys Manninagh. Ta possanyn-cloie Gaelg ayn neesht, as ta brastyllyn Gaelg ry-gheddyn ayns scoillyn er yn Ellan. Rere kione-earroo 2001, ren 1,689 veih 76,312, ny 2.2% jeh'n phobbyl, aggyrt dy row Gaelg oc. Cha row Gaelg flaaoil ec dagh fer jeu, fodmayd goaill ass laue.

Ta ymmyd cadjin jeant jeh ny bannaghtyn moghrey mie as fastyr mie. Chammah as shen ta traa dy liooar ry-chlashtyn dy cadjin, as shen soilshaghey barel beaynchrooagh veh'n ymmyrkey bea Manninagh.

Cowraghyn

The armoured triskelion on the flag of the Isle of Man
Tree cassyn Mannin.

Rish cheeadyn, ta cowrey yn Ellan er ve yn shenn tree cassyn Mannin: tree cassyn lhoobit, dy cheilley ry lheayst, as jialg vrasnee ec dagh jeu. Cha nel lhieggan oikoil jeh'n Tree Cassyn; ta jallooyn anchasley ec clouyn yn reiltys, argid, brattaghyn, Boayrt Failt as fir elley.

Ta mooinjerys eddyr ny tree cassyn as jarroo-raa ny hEllan, as hie eshyn er doltey anmagh er e hennaghys: Quocunque Jeceris Stabit, ny 'sy Ghaelg, Aghterbee ceauee shiu eh, shassee eh. Dy mennick, t'ad soilshaghey yn jarroo-raa dy chur trimmid er beayn-hassooaght. Ta ram scoillyn caghaa yn jaroo-raa beggan dys greinnaghey lhiantyn rish as gobbraghey dy creoi.

Ta bun ny Tree Cassyn Mannin shenn-skeeal Manninagh, as eshyn gra ren Manannan castey soiagh liorish caghlaa eh hene dys cummey ny tree cassyn as queeylley neose y chronk orroo.

Ta'n tree cassyn goll er jannoo foast reesht er cowraghyn cleinney lesh crouwyn y lught-thie ooasle Loghlynagh va reilley Mannin derrey yn treeoo cheead jeig . Yn lhieggan shoh, s'lesh yn crouw Skancke eh, as nyn ennym çheet veih'n 'ockle Loghlynagh "shank", ny "cass" 'sy Ghaelg. Hannee lught-thie reeoil Vannin er yn Ellan rish kuse dy vleeantyn lurg baase Magnus III as toshiaght reill Albinagh. Cha ren ad arraghey ersooyl derrey eab jerrinagh liorish ny Manninee, ayns 1275, ny shenn reeraghtys Sudreyar erash y chur lhein. Ren ad irree magh noi ny h-Albinee, agh she cragh v'eh, as keeadyn jeh sleih geddyn baase (goaill stiagh yn Ree Loghlynagh jerrinagh Vannin Godred IV Magnuson) tra hie ad fo haart ec Caggey Roonysvie, faggys da Balley Chashtal. Hie ny fir ooasle dys Loghlyn as stiagh 'syn chooyrt reeoil, raad hooar ad ard-cheimyn fo'n chrooin dy tappee.

Feayn-skeeallyn as beeal-arrish

Rere feayn-skeeallydaght Manninagh, hie yn Ellan er reill liorish Manannan mac Lir. Cha nel skeeallyn ayns coardailys my row eh ny jee ny ny fer obbee niartal, agh v'eh ny ard-reiltagh giastyllagh as choadee eh yn Ellan noi dagh ooilley noidyn. Foddee eh ceau cloagey kay mygeayrt yn Ellan dys follaghey ee veih ruegeyderyn.

Rish beeal-arrish Manninagh, shimmey skeeal t'ayn mychione cretooryn as sleih far-skeealagh. T'ad goaill stiagh ny Buggane – spyrryd olk goanlyssagh, ren sheidey ersool mullagh cheeill Trinian Noo fo fergey. T'ad gra dy 'oddee eh caghlaa eh hene dys moddey mooar doo, ny gruagagh, ny ram jallooyn elley, dys cur aggle er peiagh. Chammah as eshyn ta'n Fynoderee, fer mooar as geayshteenagh; yn Glashtyn ta caghlaa dys cabbyl as geabbey baih sleih; as yn Moddey Doo, baagh neuheiltagh va ny hooyl trooid corradoyryn as boallaghyn Chashtal Purt ny h-Inshey.

Cumaltee smoo ard-ghooagh Vannin, shen y Mooinjer Veggey, as sleih cur 'ad hene' orroo dy mennick. As uss goll harrish Droghad Skylley Vraddan, t'ad gra dy vel eh drogh aigh mannagh vel shiu cur failt er ad hene lesh moghrey mie ny fastyr mie.

Ta shenn skeeal Yernagh gra dy hie Logh Nay er jannoo rish caggey ayns Nerin eddyr yn foawr ard-ghooagh Yernagh, Finn Mac Cooil, as foawr ruy Albinagh. Hooar Finn yn varriaght, as chouds va'n foawr Albinagh hea ersooyl, ghow Finn greim er croaglagh thalloo Nerin as cheau eh eh ny yei. Ren eh coayl, as huitt yn ceab thalloo stiagh ayns Mooir Vannin, as shen yn aght hie Mannin er croo.

Beiyn

Rere beiyn çheeragh, ta'n chayt Manninagh y fer as fys ec cagh er. Ta'n ennym cadjin echey Stubbin. Ta'n cheyrrey loaghtyn ny keyrrey nagh vel ry-akin raad elley, as ee jeh sliught kirree vunneydagh ny h-Albey.

Ta'n scraayl ny ushag varrey, Manx shearwater 'sy Vaarle er y fa dy row coloin mooar scraaylyn er y Cholloo. Ren y kynney parail er coontey ny roddanyn haink 'syn ellan veih lhong-vrishey anmagh 'sy hoghtoo cheead jeig. Ny yei shen, ta ny roddanyn er ngoll er scughey veih'n Cholloo er y gherrid, as myr shen ta earrooyn ny scraaylyn bishaghey. Ta'n chaaig ny h-oltey jeh sheel y fannag as gob jiarg baghtal echey.

Bee as jough

She bee ashoonagh yn Ellan skeddan as praasyn. Va ny Manninee gee ad rish eashyn, as adsyn nyn croiteyr as eeasteyryn son y chooid smoo. Ga nagh vel eeastyn cho scanshoil da bea yn Ellan nish, ta ram eeast goll er ee liorish ny Manninee foast.

Rish ny bleeantyn shoh chaie ta'n eeastey traghtee er ngoll shymley, agh ta meeryn-vlastal goaill stiagh skeddan jiarg veih thieyn jaagh Phurt ny h-Inshey. Jiu t'ad jannoo ymmyd jeh skeddan Vooir Hostyn son y chooid smoo. T'ad jannoo sur-vee elley myr braddan jaaghit as bagoon myrgeddin.

Ta partan, gimmagh as roaganyn goll er eeastey dy traghtee, as ta mynroagan nyn meeryn-vlastal er lheh, as blass millish, eddrym oc. Ta bioddagh as breck ry-gheddyn veih keayn, awinyn as loghyn yn Ellan, lesh cooney guirrlan eeast yn Reiltys ec Cornaa.

Ta ollee, kirree, mucyn as eeanlee ooilley goll er gerinagh, as ta eayn chrink Vannin ny lhongey cadjin. Ta feill mea ec yn Loaghtan, as ard-choagyryn foayragh da er Masterchef er y BBC.

Ta bainney as caashey goll er jannoo liorish keylann IOM Creameries. Haink caashey Vannish lesh er lheh, ayns sorçhyn jaaghit as blast losseree, as t'eh ry-gheddyn ayns ymmodee ard-vargaghyn yn RU.

Ta thieyn imbyl Okells Brewery as Bushy's Brewery imbyl lhune dy traghtee.

Reiltys

IoM
Jalloo cruinlagh Mannin

Ta'n Reeriaght Unnaneyssit freggyrtagh son coadey yn Ellan, as son reiltys mie dy jerrinagh. Chammah as shen t'eh loayrt son yn Ellan rish cooishyn eddyr-ashoonagh, choud's ta reiltys Vannin hene stiurey dagh cooish Manninagh.

Troggal

She Tinvaal ardwhaill Vannin, as eshyn goaill toshiaght ayns 979 RC. T'eh ny ardwhaill shinney gyn brishey 'sy teihll. Ta quaill daahamyragh ec Tinvaal: yn Kiare as Feed (dagh oltey er ny reih liorish teiy cadjin) as yn Choonseil Slattyssagh (jeant seose veih olteyn trooid oik ny adsyn t'er ny reih dy neuyeeragh). Ta ny daa phossanyn shoh çhaglym ry-cheilley dy hoie myr Tinvaal.

Ta crouw kianoortagh yn reiltys yn Coonseil ny Shirveishee. T'eh jeant seose veih olteynyn Hinvaal. Ta Ard-Shirveishagh ny ard-chione echey; ec y traa t'ayn nish (2018) shen Howard Quayle OKF.

Ta'n Fo-Chiannoort Mannin jannoo currymyn fo-reeoil.

Mooinjerys Çheumooie

Rere leigh Vretin Vooar, cha nel Mannin ny rheynn yn Reeriaght Unnaneyssit. Ny yei shen, ta'n RU goaill kiaral jeh ny cooishyn çheumooie as ny ta bentyn rish coadey. Chammah as shen, ta ard-niart ec yn RU da jannoo slattys son yn Ellan.

Seyraanaght

Ta seyraanaght Vannin rere leigh yn Reeriaght Unnaneyssit, as ta Manninee coontit myr seyranee Vretin Vooar. Ny ta gyn shenn ayr ny shenn vooir va ruggit 'syn RU (as adsyn gyn cummal rish queig bleiney ny smoo 'syn RU gyn brishey), cha nel ny kiedyn cheddin oc myr oc seyranee Vretin Vooar elley, bentyn rish gobbraghey as cummal ayns yn Unnaneyns Europagh.

Yn Unnaneys Oarpagh

Cha nel olteynys ny co-olteynys yn Unnaneys Oarpagh ec Mannin. Ta Reill Tree chonaant goll stiagh y Reeriaght Unnaneyssit lhiggey da sleih dellal cooidjyn Manninagh gyn keesh.[10] Ry-cheilley marish Conaant Custym as Maail rish yn RU, t'eh cur raad da dellal seyr rish yn RU. Ga dy nod cooidjyn Manninagh goll er arraghey dy seyr sthie yn UO, cha nod sleih, bun-argid ny shirveishyn. Foddee seyranee yn UO troailt as cummal 'syn Ellan gyn lhiettalys.

Y Co-unnaneys Goaldagh

Cha nel Mannin hene ny oltey jeh'n Cho-unnaneys Goaldagh. Er coontey e mooinjerys rish yn RU, t'eh goaill ayrn ayns kuse dy commyn jeh'n Cho-unnaneys Goaldagh, goaill stiagh Sheshaght Ardwhaillagh y Cho-unnaneys Goaldagh as Gammanyn y Cho-unnaneys Goaldagh.

Politickaght

Isle of Man
Sheadinyn Vannin

Ta'n chooid smoo jeh politickeyryn Manninagh cur stiagh son reihys myr fir gyn partee. Cha nel ad nyn ynnydee parteeyn politickagh. Ga dy vel parteeyn ayn, cha nel ny cummaght oc cho lajer as t'ayns Reeriaght Unnaneyssit.

Ta'n partee politickagh smoo yn Partee Libraalagh Vannin, noa currit er bun, as eshyn aggyrt ny smoo seyrsnys da Mannin as ny smoo freggyrtys 'sy Reiltys. Ta daa olteynyn Tinvaal ec y PLV, goaill stiagh yn Ard-chione Kate Beecroft OKF.

Ta possan broo ashoonagh Mec Vannin coyrlaghey cur er bun pobblaght neuchroghagh.

Gurneilys ynnydagh

Ta gurneilys ynnydagh er yn Ellan soit er ny shenn skeeryn. Ta tree sorçhyn jeh lughtyn-reill ayn: balley corpagh, coyrlyn valjey as coyrlyn skeerey.

Farrys

She farrys injil-cheesh Mannin, gyn keesh cosnaghyn bun-argidagh, keesh berçhys, keesh chlouag ny keesh eiraght[11]. Ta keesh çheet stiagh er 10% as 18%; keesh traght er 0%. [12][13]

Ta banceyraght, jeantys as turrysaght nyn rheynnyn mooar yn farrys. Eirinaght as eeasteyraght, bun-chlaghyn y farrys dy row, ta ny symmyn dy vel ad cur dys Slane Troar Thie (STT/GDP) leodaghey.

Son y chooid smoo, ta'n Ellan dellal rish y Reeriaght Unnaneyssit.

Ta reiltys Vannin greinnaghey jannoo filmyn 'syn Ellan trooid cur da costyssyn jannoo.

Arraghey

Ta 800km jeh raadyn theayagh 'syn Ellan, as ad slane pheamadit. Cha nel cagliagh bieauid ec ram jeu.

Ta baatyn cadjin dys as veih yn Reeriaght Unnaneyssit as yn Pobblaght Nerin. Ta ny baatyn ooilley goll er obbyr liorish yn Isle of Man Steam Packet Company.

Ta'n purt-aer traghtee ynrican er yn ellan Purt-aer Mannin ec Roonysvaie.

Spoyrtyn

She cammag yn spoyrt ashoonagh, ta gollrish iomain Nerin ny shinty Nalbin. Roish v'eh ny spoyrt smoo cadjin 'syn Ellan, agh haink jerrey er ec toshiaght yn feedoo cheead. Er y gherrid t'eh er ngoll er aavioghey as ta troddyn ayn dagh blein ec Balley Keeil Eoin.

She spoyrt mooar gleash-wheeylaght, as ta'n TT Vannin er haghyr roish 1907. Ta fwirran dirdyn obbyr yn ashoonagh as commeeys bluckan coshey ec Mannin, agh cha nel ad ayns FIFA kyndagh rish e cheimeeaght politickagh.

Ta Mannin goaill ayrn ayns Gammanyn y Cho-unnaneys Goaldagh as Gammanyn ny h-Ellanyn, as bee ee ny h-olteyr da ny IV Gammanyn Aeglagh y Cho-unnaneys Goaldagh ayns 2011. Hug yn Ellan toshiaght er yn Sheshaght Ghammanyn Ellanyn Eddyr-ashoonagh ayns 1985.

Ratçhal roar-bree

Son ny smoo fys jeeagh-shiu er: TT Mannin

Yn cruinnaght smoo eddyr-ashoonagh roar-bree ta bentyn rish yn Ellan, she yn TT Mannin eh. Hug ad bun er ayns 1907, as t'eh taghyrt anmagh ayns Mee Boaldyn. Ta Grand Prix Vannin ny cruinnaght roar-bree da ancheirdee as yeearreyderyn gyn oik ta jannoo ymmyd jeh'n coorse 37.73 meeilley Sniaul cheddin anmagh ayns Mee Luanistyn as leah ayns Mean Fouyir.

Cummaltee ard-ghooagh

Hie er ruggey ny troggal 'syn Ellan

 • Ny Bee Gees
 • Mark Cavendish, daawheeylleyder.
 • Charles Kerruish, yn chied Manninagh dy ve ny Chione y reiltys ayns 1961.
 • Illiam Dhone, va ec kione irree magh noi reill Sostnagh er yn Ellan. Hug ad baase er ayns 1663.
 • Nigel Kneale, screeudeyr-film far-skeealyn sheanse as scoagh.

Haink dys yn Ellan

 • Jeremy Clarkson, earisheyr as fer çhellveeish.
 • Neil Hodgson, reih Superbike as World Superbike 2003.
 • Sir Norman Wisdom, cloiedeyr as fer aitt.
 • John Rhys Davies, cloiedeyr.
 • Andy Kershaw, DJ.

Artyn elley

Gaelg, Tinvaal, Ned Maddrell, Colleish Ree Illiam, Reiltys Mannin, Kiare as Feed, Coonseil Slattyssagh Mannin, Mec Vannin.

Jeeagh er neesht

 • Rolley ashoonyn gyn lane seyrsnys
 • Blaanid as beiyn Vannin

Imraaghyn

 1. Ta ardwhaillyn ny h-Eeslynn as ny h-Ellanyn Faaroagh ny shinney, agh v'ad astyrid eddyr 1800 dys 1845, as eddyr 1816 dys 1852, er lheh
 2. http://www.iomguide.com/mountainrailway.php
 3. http://web.archive.org/web/20070930181229/http://www.gov.im/tourism/culture/attractions/snaefell_attract.xml
 4. http://www.bestloved.com/attractions/snaefell-mountain-railway-in-douglas-isle-of-man-the-north-england-uk.php
 5. http://www.isle-of-man.com/manxnotebook/tourism/pcards/snaefell.htm
 6. http://www.uwm.edu/Dept/celtic/ekeltoi/volumes/vol2/2_4/maddrell_2_4.pdf
 7. Summary results of the Isle of Man Census 2006
 8. The Isle of Man. A Social, Cultural and Political History. liorish R.H. Kinvig, dg 18 (1975) (3rd Edition) Liverpool University Press ISBN 0-85323-391-8
 9. The Isle of Man. A Social, Cultural and Political History. liorish R.H. Kinvig, dgn 18-19 (1975) (3rd Edition) Liverpool University Press ISBN 0-85323-391-8
 10. http://www.bmdf.co.uk/ukaccessiontreaty.pdf
 11. http://www.gov.im/iomfinance/tax/directtax.xml
 12. https://archive.is/20120803010802/www.gov.im/treasury/incometax/strategy/viewnews.gov?page=lib/news/treasury/incometax/newassessorofinc.xml&menuid=
 13. http://money.independent.co.uk/personal_finance/tax/article349147.ece
 • Russel, G. 1988. Distribution and development of some Manx epiphyte populations. Helgolander Meeresunters. 42: 477 - 492.

Kianglaghyn çheumooie

Isle of Man map-en
Caslys-çheer jeh Mannin
Andreas, Mannin

Ta Andreas ny valley beg ayns Mannin. T'eh ny hoie ayns twoaie yn ellan, ayns Skeerey Andreas.

Ta scoill ayn 'sy valley beg, Bunscoill Andreas, myrane lesh Skyll Andreas, keeill va troggit 'sy vlein 1802 lesh creggyn ass Glion Sulby. Va Cabbal Yude Noo troggit ayns 1869 ayns aght romanoil lesh toor kerrinagh.

Balley Chashtal

Ta Balley Chashtal (Baarle: Castletown) ny valley ayns Skeerey Malew er Ellan Vannin, faggys da Balley Sallagh. Soit er y çheu my yiass jeh'n ellan, va Balley Chashtal ny henn-ard-valley.

Ta Balley Chashtal, lesh earroo yn phobble mygeayrt 3,100 dy 'leih. Ta Cairbre, Balley Chashtal as Malew, ny cho-heiyderys son y Chiare as Feed, as ta daa OKFyn reiht echey.

Balley Keeill Eoin

Ta Balley Keeill Eoin (Baarle: St. John's) ny valley beg ayns Mannin er çheet ry-cheilley ny raaidyn A1 (Doolish - Purt ny h-Inshey) as A3 (Balley Chashtal - Rhumsaa). Ta Cronk Keeill Eoin ry-gheddyn ayns y valley. Ta'n Vunscoill Ghaelgagh soit ayns shenn scoill Valley Keeill Eoin.

Balley Sallagh

Ta Balley Sallagh ny Balley ny Shellee (Baarle: Ballasalla) ny valley beg ayns Mannin faggys da Balley Chashtal.

Creneash

Ta Creneash (Baarle: Cregneash) ny valley beg fadaneagh ta soit er Cronk Meayll ayns jiass Vannin, faggys da Purt Çhiarn as Purt le Moirrey. Ta enney share er y valley beg myr boayl ruggyree Ned Maddrell, boayl va ram Gaelgeyryn goit stiagh ayns y traa v'ayn. Jiu, ta ard-eaillaghyn Manninagh ayn dagh blein as t'eh ny "thie tashtey beaghey" son cultoor Ellan Vannin. Va ram bwaaneyn as thieyn tradishoonagh freilt as cosnit as t'ad foast ry-akin 'sy valley beg.

]

Doolish

She preeu-valley Vannin, as y balley smoo ayn, ee Doolish (ASE: [ˈd̪uːlɪʃ]; Baarle: Douglas). Ta'n fockle "Doolish" çheet magh ass "yn doo glass" ny "yn doo glish" myr ennym yn awin 'sy valley, ny ass cur ry-cheilley ny h-enmyn "doo" as "glass" as ad ny h-enmyn ta currit er y daa awin (yn Glass as yn Awin Doo) ta çheet ry cheilley faggys da'n valley. Rere y choontey-pobble 'sy vlein 2011 va 27,938 deiney cummal 'sy valley, ny un trass jeh sleih-earroo yn Ellan. Ta Doolish ny soie lieh-vollagh rish y choose hiar ec inver Awin Ghoolish, as er baie lhean corranagh daa veeilley er lheead. Ta Awin Ghoolish jannoo seose paart jeh purt y valley as yn phreeu-phurt hraghtee. Ta Doolish coontit myr fer jeh ny h-ardjyn reiragh ayns Mannin.

She cree yn Ellan son dellal, argidys, arraghey, shappal, eunysseyrys, politickaght as cultoor ee Doolish. Hooar y balley e staydys pree-valjagh 'sy vlein 1869 tra ren y reiltys scughey veih Balley Chashtal gys Doolish. Ec y traa t'ayn, ta soiaghey yn Chiare as Feed myrane lesh dagh rheynn y Reiltys ayns Doolish. Ta bancyn lheid as yn Isle of Man Bank, Bank of Ireland, Bank of Bermuda, The Royal Bank of Scotland as Lloyds TSB soit 'sy valley as ta ard-ghoo er yn valley myr fer jeh ny buill argidoil vooie smoo er y theihll. Ta'n Paggad Bree stiurey shirveishyn baataghyn assaig veih Doolish gys Lerphoyll, Heysham as Divlyn (shirveishyn imbee), as ta ram caaghyn arraghey elley, lheid as y raad yiarn gys Purt le Moirrey gimmeeaght ass Doolish.

Forsdal

Ta Forsdal ny Balley'n Eas (Baarle: Foxdale) ny valley beg ayns çheshvean Vannin. Ta'n balley beg ny hoie ayns sheadin as co-heiyderys Ghlion Faba.

Gaelg

She Gaelg (graït: /gɪlg/) çhengey Ghaelagh Vannin. Haink y Ghaelg woish Shenn-Yernish, as t'ee cosoylagh rish Yernish as Gaelg ny h-Albey.

Ayns 1974, hooar yn çhenn loayrtagh dooghyssagh s'jerree, Ned Maddrell, baase, agh ny laaghyn t'ayn jiu ta loayrtee dooghyssagh noa ayn. Myr sampleyr, ta ymmoddee paitçhyn ec y Vunscoill Ghaelgagh, raad she yn Ghaelg yn çhengey t'ad gynsagh ayn.

Gurneilys ynnydagh ayns Mannin

Va'n gurneilys ynnydagh ayns Mannin bunnit er 6 sheadinyn, as ad er ny rheynn magh ayns 17 skeeraghyn. Jiu, ta'n ellan er ny rheynn magh ayns slystyn balley, slystyn balley beg as slystyn skeerey son cooishyn gurneilys ynnydagh myr:

4 slystyn balley: Doolish (balley corpagh), Balley Chashtal, Purt ny h-Inshey, as Rhumsaa

5 slystyn balley beg: Kione Droghad, Maayl, Laksaa, Purt Çhiarn, as Purt le Moirrey

15 slystyn skeerey: Andreas, Cairbre, Balley ny Loghey, Braddan, Breeshey, Carmane, Jorby, Creest ny h-Ayrey, Lonan, Malew, Marooney, Maghal, Perick, Rosien, as Stondane

Kione Droghad

Ta Kione Droghad (Baarle: Onchan) ny valley beg ayns Connaghyn, Mannin. T'eh ny hoie er coose hwoaie Vaie Ghoolish. Faagail magh dy vel Kione Droghad ny valley beg, t'eh ny nah valley smoo, lurg Doolish, as eh jannoo seose covaljys marish.

Laksaa

She balley beg ayns Mannin eh Laksaa (Baarle: Laxey). Ta bun yn ennym Shenn Loghlynnish Laxa, "Awin Braddan".

Ta'n balley beg ny hoie er yn A2 eddyr Doolish as Rhumsaa. Ta Glion Laksaa mastey 17 Glionteeyn Ashoonagh Vannin, faggys da Glion y Dowin. Ta Raad ny Foillan roie rish y clyst, trooid y valley.

Plan earrooaghey çhellvane

She skeym earrooaghey eh plan earrooaghey çhellvane ta goll er ymmyd 'sy çhellinsh son earrooyn çhellvane y rheynn magh da fo-screeudeyryn as son eamyn çhellvane y stiurey ayns greasane çhellvane. Dy mennick, ta earrooyn çhellvane goll er brishey sheese ayns tree rheynnyn - y coad eddyr-ashoonagh (lheid as +44 y Reeriaght Unnaneysit as Vannin, +353 Nerin, a.r.e.), y coad ardjynagh (0207 as 0208 ayns Lunnin, 01624 ayns Mannin, 028 ayns Nerin Hwoaie, a.r.e.) as yn earroo ynnydagh. Dy mennick, tra ta dooinney cur eam er earroo çhellvane eddyr-ashoonagh, ta'n chied "0" 'sy choad ardjynagh goll er scryssey magh. M.s. my vel earroo çhellvane ayn ayns Lunnin as 1234567 yn earroo echey as 0208 y coad ardjynagh echey, foddee dooinney 'syn ard cheddin cur eam er yn earroo gyn coad erbee, .i. lesh yn earroo cadjin 1234567. My vel dooinney ayns ard elley geearree eam y chur er yn earroo shen, lhisagh eh cur fys er yn earroo lesh y choad ardjynagh, .i. 02081234567. Ansherbee, my vel dooinney ayns çheer elley geearree eam y chur er yn earroo, lhisagh eh cur fys er yn earroo lesh y choad ardjynagh as y choad eddyr-ashoonagh, .i. +442081234567, as y cowrey "+" shassoo son y coad magh.

Purt le Moirrey

Ta Purt le Moirrey (Baarle: Port St Mary) ny balley beg slystagh ayns jiass Vannin. Rere coontey-pobble ny bleeaney 2006, va 1,913 cummaltee 'sy valley.

Ta'n balley beg soit ayns sheear-yiass yn ellan faggys da Purt Çhiarn. Ta stashoon traenagh da Raad Yiarn Vannin soit er çheu heear hwoaie yn valley.

Ta Magheryn Golf Phurt le Moirrey, yn un vagheryn golf lesh 9 towlyn er yn ellan, as Scoill Phurt le Moirrey, bun-scoill va foshlit ayns 1993-1994, ry-gheddyn 'sy valley. Ta Club Birling Ellan Vannin soit aynjee myrgeddin.

Purt ny h-Inshey

Ta Purt ny h-Inshey (Baarle: Peel) ny valley er çheu heear Ellan Vannin. Ta'n balley enmyssit myr ard-valley er y fa dy vel ard-agglish yn ellan soit 'sy valley. Rere leigh t'eh ny chiare valley smoo ny yei Doolish, Kione Droghad as Rhumsaa lesh 3,785 dy chummaltee ayn.

Cha row Purt ny h-Inshey ny h-ard-valley er yn ellan, agh she ard-agglish Phurt ny h-Inshey soiaghey Aspick Sodor as Mannin. T'ee ny purt eeastee smoo scanshoil er yn ellan myrgeddin.

Ta'n thie tashtee Thie Vanannan as Thie Tashtee Ymmyrkey Vannin soit ec y phurt. Erskyn shen, ta Cashtal Phurt ny h-Inshey soit er yn ellan beg, Ellan Noo Perick, ta kianglt lesh y vooarheear lesh taagher. 'Sy vlein 2005 va cooylley ushtey troggalit er yn awin Neb dy chur da ny baataghyn ablid dy hiauilley rish y vooir-hraie.

Ta ard-schoill ny Benrein Ealisaid II soit 'sy valley myrgeddin.

Purt Çhiarn

Ta Purt Çhiarn (shenn enmyn ny enmyn elley: Purt Erin, Purt Sheearan, Purt Yiarn, Purt Chasherick; Baarle: Port Erin) ny balley beg ayns jiass Vannin faggys da Purt le Moirrey. Rere coontae-pobble ny bleeaney 2001 va 3,369 deiney cummal 'sy valley beg. Ta'n balley beg soit er baie begnagh thallooinit. Ta Kione Vradda soit da'n twoaie lesh Lieh-innys ny Meayll da'n jiass. Çheu yiass veih Purt Çhiarn as veih Purt le Moirrey, ta ny raaidyn roie gour y jiass gys y chlaghan Creneash raad ren Ned Maddrell cummal as raad ta thie tashtee fo'n aer freillt ec Thie Tashtee Vannin as y Treisht Ashoonagh. Balley beg turryssagh t'ayn jiu, agh ayns ny shenn laaghyn v'eh ny valley beg eeastee. Va enney mooar er y valley beg ec drogh hraghtalee as ren ad ymmyd jeh'n vaie choadit t'ayn. Ayns ny laaghyn noa-emshyragh haink rah er y valley er oyr ny shellooderyn mwyllin veih Lancashire.

Rhumsaa

Ta Rhumsaa (Baarle: Ramsey) ny valley ayns twoaie Vannin. T'eh ny nah valley smoo er yn ellan lurg Doolish. 'Sy vlein 2006 va 7,309 dy leih cummal aynjee. Ta fer jeh ny puirt smoo er yn ellan ry-gheddyn 'sy valley, as ta peer treigit mooar ayn ta enmyssit Peer y Venrein. V'eh nane jeh ny h-ard-vuill son eddyr-insh eddyr yn ellan as Nalbin tra. Ta kione-stashoon Raad-Yiarn Lectragh Vannin soit 'sy valley. Ta un vean scoill aynjee, Scoill Grammar Rhumsaa.

Rolley buill ayns Mannin

Shoh rolley buill ayns Mannin. Ayns bishaght lesh Ellan Vannin hene, ta Reiltys Ellan Vannin reirey tree ellanyn beggey ta ry laue: y Cholloo, Ellan Noo Perick, as Ellan Noo Mael. Ta kiare buill er yn ellan as staydys baljagh oc, daa slyst as tree baljyn beggey oikoil, myrane lesh shiartanse dy valjyn beggey elley. Ta'n Ellan rheynnit magh ayns shey sheadinyn, as shiaght skeeraghyn jeig.

Rolley coadyn postagh ayns Mannin

Va coadyn postagh currit er bun ayns Mannin ayns 1993, as va IM reiht myr coad postagh jee. Ta un ny ny smoo coadyn postagh ec dagh balley ny ard, as ta ny coadyn shen livreit liorish Post Ellan Vannin. Magh as ny baljyn mooarey, ta ny coadyn postagh rheynnit magh as ta dagh rheynnag phostagh livreit da shiartanse dy valjyn beggey.

Aarheynnyn y Reeriaght Unnaneysit
Çheeraghyn Sthie Bretyn  · Nalbin  · Nerin Hwoaie  · Sostyn
Thallooyn har mooir

Anguilla · Bermioodee, ny · Yn Çhorshey Yiass as Ellanyn Sandwich Yiass · Gibraaltar · Montserrat · Ellan Helena Noo (goaill stiagh Ellan ny Frastyl as Tristan da Cunha) · Thallooyn Goaldagh yn Antarctagh · Thallooyn Goaldagh y Cheayn Injinagh · Ellanyn Cayman · Malveenaghyn, ny · Ellanyn Pitcairn · Ellanyn ny Turkee as Caicos · Ellanyn Goaldagh ny Moidyn

Croghaneyn-crooin Jersee · Guernsey · Mannin
Ynnyd-ardjyn Kionedeeagh Akrotiri as Dhekelia
Ny Celtiee
Shenn Celtiee
as Studeyrys Celtiagh
Celtic round dogs
Celtiee Jeianagh
as
Aavioghey Celtiagh
Kiaull Celtiagh · Ashoonyn Celtiagh · Noa-phaganaght Cheltiagh · Ooilley-Cheltiaghys (Y Cohaglym Celtiagh · Y Commeeys Celtiagh) · Fockley magh Celtiagh
Çhengaghyn
Feaillaghyn Celtiagh Samhain · Imbolc · Beltain · Lughnasadh
Rollaghyn Rolley cleinyn Celtiagh · Rolley jeeghyn Celtiagh · Rolley Celtiee

Ayns çhengaghyn elley

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.