Genus

She possan bea-oaylleagh bun-chooish y duillag shoh. My ta sym ayd ayns keeall elley yn 'ockle shoh, lhaih genus (reddaghey).


Ayns bea-oaylleeaght, she possan rang-oardraghey eh genus. Ta ymmyd jeant jeh dys rang-oardraghey bioagyn bio as marroo. T'eh ass Ladjyn genus "kynney, sorçh, keintys, dooghys".[1]

Ayns rang-oardraghey bea-oaylleeagh, ta genus fo kynney as erskyn dooie.

Imraaghyn

  1. Merriam Webster Dictionary
Aittin

She genus dy chrouwyn sheer-ghlassey jialgagh eh aittin (ny aadjin, conney). T'ad ayns kynney Fabaceae ny pishyryn. Ta aittin dooghyssagh da'n Europey heear as yn Affrick heear-hwoaie, as ta'n chooid smoo jeh dooieyn cummal 'syn Ibeir.

Ta faggys-mooinjerys eddyr aittin as conney skeab, agh ta'n aittin feer jialgagh. Ta duillagyn tree filley ec fir aegey, agh t'ad jannoo jialgyn assdaue ny s'anmey. Ta blaaghyn beggey buighey eck.

T'eh gaase dy mie er thalloo boght as claghagh. Ta jargaght echey dy hashtey neetragien, as myr shen, ta ymmyd jeant jeu er son dy lhiasaghey thalloo, myr sampleyr, er ynnydyn shenn veainyn.

Baagh

She possan mooar jeh bioagyn yl-chillagagh, eukaryotagh y reeriaght Animalia (ny Metasoa), as baagh yn ennym cadjin ec fer jeu. Ta’n cummey corp oc çheet dy vel soit tra t’ad gaase, ga dy vel kuse jeu (myr sampleyr, daa-veaghee) caghlaa ny cummaghyn oc ny s’anmey ‘sy vea oc. Y chooid smoo dy veiyn, t’ad hene-raghidey. T’ad nyn heterotrophyn chammah, dy ghra myr shen, t’eh orroo bioagyn elley y ghee son beaghey.

Y chooid smoo jeh phyla baaghtagh, haink rish ad ‘sy recortys fossylagh myr dooieyn marrey rish y bleastey Cambriagh, mysh 542 millioon bleeantyn er-dy-henney.

Bacteria

Ta Bacteria (bacteyryn) ny phossan mooar dy vynorgaanee phrokaryotagh un-chillagagh. T'ad ooilley-ynnydagh er feie ny cruinney; t'ad gaase 'sy thalloo, ayns geillyn ushtey çheh, jeeyll goul-rooragh, ushtey as kirp lossreeyn as beiyn bio. Ta mysh 40 millioon bacteyr ayns gramme dy halloo as millioon jeu ayns millileetyr dy ushtey villish; s'cosoylagh dy vel queig nonillion (5×1030) bacteyr er y chruinney. T'ad jannoo magh ayrn mooar jeh bea-chorpys ny cruinney.Ta mysh jeig keayrt smoo bacteyryn cummal er corp deiney na ta killagyn deiney ayn. Ta ram jeu er y chrackan as biota collaneagh. Ta'n chooid smoo jeu meeskielleydagh er coontey obbraghyn y chorys jeenaght, as ta fir jeu foayssagh dooin. Ta fir elley gorlagh as t'adsyn nyn minn ymmodee çhingyssyn, myr sampleyr, yn collyr, anthracs, louraneys as yn phlaih fairaigagh. Ta gorley shymlee marroo mysh 2 villioon sleih 'sy vlein, 'syn Affrick fo-Haharagh son y chooid smoo. Ta fir lhee jannoo ymmyd jeh noi-vaagh noi bacteyryn.

Billey cornel

She billey ny crouw yn-lhoamey eh billey cornus (Cornus mas). T'eh dooghyssagh da'n Europey Yiass as yn Aishey heear-yiass.

Billey feeyney

She genus dy lossreeyn ad biljyn feeyney (Vitus). T'ad scanshoil myr bun berrishyn feeyney, as ymmyd jeant jeu myr bee as feeyn da sleih.

Billey theiley

She genus dy viljyn yn-lhoamey eh Tilia (biljyn theiley). T'ad dooghyssagh da'n lieh-chruinney Hwoaie. V'ad mastey Tiliaceae rere corys Chronquist, agh t'ad ayns Malvaceae rere'n APG.

Blaa slaanee

She genus dy lossreeyn sheer-vio eh Antirrhinum, ny blaaghyn slaanee. V'ad cliaghtey rang-oardraghey ad myr kynney Scrophulariaceae, agh er bun studeyrys GDN t'ad er nyn gur stiagh 'sy chynney Plantaginaceae. Ta "Antirrhinum" ass Greagish: αντίρῥῑνόν, "antirrhinon", "stroinoil", yn eie cheddin as ennym stroin assag, ny h-oltey y ghenus.

Brassica

She genus losserey 'sy chynney Brassicaceae eh Brassica. T'eh goaill stiagh ymmodee troaryn beaghey, myr sampleyr caayl, caaylag, ny caayl blaa. Ta'n genus dooghyssagh da'n Oarpey heear, Yn Veanvooir as yn Aishey tempreilagh. Ta ymmodee dooieyn ry-akin er feie ny cruinney myr troar ny sarkil.

Cabbash veein

She genus dy lossreeyn eh cabbash veein (oaylleeagh: Atriplex). She genus eigsoylagh t'ayn, mysh 100-200 dooie. Shimmey lus faasagh, lus slyst ny marrey as halophyte t'aynsyn. Ta dooieyn yn-ee nyn mast'oc.

Cercopithecidae

She apag 'sy chynney Cercopithecidae eh apag y Çhenn Seihill. T'ad foast dooghyssagh da'n Affrick as yn Aishey, as t'ad cummal ayns ymmodee çhymbyllaghtyn eddyr keylljyn fliaghee, savanna as sleityn. Ta feanish fossylagh ayn dy row ad cummal 'syn Oarpey myrgeddin, agh cha nel agh un phossan ayns Gibraaltar jiu.

Chordata

Ta Chordata ny phylum ayns y reeriaght Animalia, goaill stiagh ny dreeym-juntee chammah as kuse dy vooinjer faggys daue. Ta queig troyn cadjin oc: traa ennagh 'sy vea oc, ta notochord, coyrd neayrag drommey, scolt farangagh, endostyle, as famman cooyl-thoanney oc.

Clade

She possan monophyletagh ee clade; dy ghra myr shen, possan jeant magh jeh un hennayr ynrican as dagh ooilley cloan echey. Cha nod y possan faagail magh cloan erbee. Ayns possan mooar, s'cosoylagh dy bee yn çhennayr chadjin oc marroo, as ymmodee cloan chammah . Cha nel feme erbee ec clade er fir t'er mayrn foast.

Ta bun Greagish ec y fockle: κλάδος, klados, "banglane".

Fungys

She oargane bioag eukaryotagh fungys, as ennym oaylleeagh y reeriaght oc fungi. She heterotrophyn t'ayn, as boaylley killag chitinagh oc. Y chooid smoo jeu, ta cummey sniaueyn yl-chillagagh orroo (ny hyphae), as ny sniaueyn shoh jannoo magh mycelium. Fir elley, t'ad nyn killagyn nyn lomarcan. Dy cadjin, ta fungyssyn geddyn sliught liorish sporeyn, dy keintyssagh ny dy neucheintyssagh. Kuse jeu, cha nod geddyn sliught, as cha nel adsyn sheelraghey agh liorish gientyn losseragh. Ta fungyssyn goaill stiagh jiastyn, shalmaneyn as lheeah. Ta mooinjerys ny s’faggys eddyr fungi as beiyn na eddyr fungi as lossreeyn. Studeyrys er fungyssyn, t’ad cur er fliughane-oaylleeaght.

Kiare-chassagh

Ny kiare-chassee, t'ad nyn maaghyn dreeym-juntagh as kiare cassyn oc (ny red ennagh gollrish cass). Ta sheeintee, ushagyn, daa-veagheeyn, beisteigyn as eer ardnieughyn nyn giare-chassee veih'n fuill. Ny kiare-chassee s'leaie, haink ad ass ny Sarcopterygii dy ve nyn daa-veeaghee gennal aer 'syn eash Devoniagh.

Phylum

Rere rang-oardraghey bea-oaylleeagh, she rank rang-oardragh eh phylum (yl-rey: phyla), fo reeriaght as erskyn rang. Ayns lus-oaylleeaght ta'n fockle corrym rheynn ry-lhaih.Ta bun Greagish ec y fockle: φυλαί phylai, rheynn politickagh (son reih) ny clein ayns yn Çhenn Ghreag.

Reeriaght (bea-oaylleeaght)

Ayns rang-oardraghey bea-oaylleeagh, she rank rang-oardragh ee reeriaght (regnum). V'ee cliaghtey ve kione y chorys, agh rere rang-oardraghey jeinagh, ta ard-reeriaght (ny çhiarnys) er-e-skyn. Ta dagh reeriaght er ny rheynn ayns phyla.

Ny rankyn rang-oardraghey, t'adsyn bea, ard-reeriaght, reeriaght, phylum, rang, oardagh, kynney, genus, as dooie. Ta clade ayn chammah, agh cha nel adsyn freggyrtagh rish rang-oardraghey Linneagh.

Hug Carolus Linnaeus ennym er daa reeriaght: Animalia son baaghyn as Vegetabilia son lossreeyn. Va fir elley echey chammah: Mineralia, son meainyn. Rheynn eh adsyn ayns rangyn, as hug ad ny rangyn ayns possanyn: phyla da beiyn as Rheynn da lossreeyn. Dy moal, haink eh dy ve baghtal dy row yn anchaslys prokaryota/eukaryota feer scanshoil.

Hug Ernst Haeckel geill da mynorganee ayns 1866, myr y shenn reeriaght protista (cha nel ad nyn reeriaght jiu), as adsyn er nyn eddyrscarrey nish ayns Archaea as Bacteyryn. Cha row fungyssyn er nyn eddyrscarrey veih lossreeyn derrey 1969, liorish Robert Whittaker.

Dy cadjin, t'ad cur enney da shey reeriaghtyn:

Animalia

Plantae

Fungi

Protista

Bacteria

Archaeaagh ny keayrtyn, vees oo fakin yn ard-reeriaght Prokaryota ayns ynnyd jeh Bacteria as Archaea, ny Bacteria ynrican gyn Archaea.

Rheynn (bea-oaylleeaght)

Rere rang-oardraghey bea-oaylleeagh, she rank rang-oardragh lus-oaylleeagh tradishoonagh eh rheynn, fo reeriaght as erskyn rang. Ayns baagh-oaylleeaght ta'n fockle corrym phylum ry-lhaih.

Ayns 1993, ren ICN goaill rish phylum myr termeeaght noa corrym rish rheynn. Ta phylum goaill er hene ynnyd rheynn beggan er veggan.

Ta enmys rheynnyn cur -phyta ec enmyn lossreeyn, as -mycota ec enmyn fungyssyn.

Sambucus

She genus dy 5-30 dooieyn dy viljyn ny crouwyn eh Sambucus. Ta duillagyn fedjagagh eck, blaaghyn beggey baney, as berrishyn dooey ny jiargey son y chooid smoo.

Vertebrata

She fo-phylum chordata Vertebrata, ny dreeym-juntee. Ta craue drommey ec olteyryn y phossan shoh. Ny keayrtyn t'ad cur lhieu y chaillagh varrey, gyn vertebra erbee, er y fa dy vel mooinjerys eddyr oc as lampragyhyn, as vertebraghyn ocsyn. Er y fa shoh, ny keayrtyn, t'ad cur Craniata er y fo-phylum, er y fa dy vel claigin ec dagh olteyr jeh. Ta mysh 58 000 dooie vertebragh er nyn soilshaghey. She fo-phylum smoo chordata t'ayn, as eshyn goaill stiagh ymmodee cretooryn mie er enney (ayns yn ard-rang Gnathostomata son y chooid smoo). Ny dreeym-juntee sloo t’er mayrn, shen y carroo Paedocypris, ta mysh 7.9mm er lhiurid; y fer smoo, shen y vuc varrey ghorrym ec 33mm er lhiurid.

Rang bea-oaylleeagh
Ard-reeriaght Ard-phylum/Ard-rheynn Ard-rang Ard-oardragh Ard-chynney Ard-ghooie
Reeriaght Phylum/Rheynn Rang Leejoon Oardagh Kynney Clein Genus Dooie
Fo-reeriaght Fo-phylum Fo-rang Cohort Fo-oardragh Fo-chynney Fo-chlein Fo-ghenus Fo-ghooie
Banglane Mynphylum Mynrang Mynoardagh
Shoh rangyn rang-oardraghey Linnaeagh. Jeeagh er Clade chammah.

Ayns çhengaghyn elley

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.