1943

Blein:
1940 1941 1942 - 1943 (MCMXLIII) - 1944 1945 1946

Taghyrtyn

Ruggyryn

Baaseyn

3 Jerrey Souree

Ta'n 3 Jerrey Souree ny 184oo laa jeh'n vlein rere y feaillere Gregoiragh ny yn 185oo laa ayns blein vishee. Ta 181 laa faagit 'sy vlein.

Birmingham City F.C.

She club soccer keirdey eh Birmingham Ciy Football Club. Ta'n club soit ayns Birmingham, Sostyn. Va'n club currit er bun 'sy vlein 1875 myr Small Heath Alliance. Va'n ennym ceaghlit gys Small Heath 'sy vlein 1888, as reesht v'eh ceaghlit gys Birmingham 'sy vlein 1905. Haink er y chlub dy ve enmyssit myr Birmingham City 'sy vlein 1943. Ec jerrey yn imbagh 2010-2011 v'ad injillit veih'n Premier League gys y Football League Championship. Ec y traa t'ayn, she Chris Hughton y reireyder.

Bosnia as Herzegovina

She çheer 'syn Europey ee Bosnia as Herzegovina. T'ee soit ayns ny Çheeraghyn Balkanagh. She Sarajevo yn preeu-valley.

George Harrison

Va George Harrison (ruggit 24-5 Toishaght Arree 1943) ny chiaulleyder, ny arraneyder, ny vard arrane, as ny yl-chloieder greienyn Sostynagh. Marish Paul McCartney, John Lennon, as Ringo Starr, hooar eh ard-ghoo myr oltey jeh ny Beatles.

John Major

Ta'n Reejerey John Major (ruggit 29 Mart 1943) ny pholitickeyr Goaldagh. Eddyr ny bleeantyn 1990 as 1997 v'eh ny 'er toshee er y Phartee Cumaadagh as ny Ard-vinishter y Reeriaght Unnaneysit. Car y traa echey myr ard-vinishter va'n seihll ayns lhing aistragh ny yei jerrey y Chaggey Feayr. Ghow eh scansh yn Unnaneys Oarpagh stiagh as y resoonaght mychione shickyraghey y Chonaant Maastricht. Myrane lesh y reiltys echey, va Major freggyrtagh ry hoi immeeaght y Reeriaght Unnaneysit veih'n Choghleashaght Chormid Choonree (CCC / ERM) ny yei Jecrean Ghoo er 16 Mean Fouyir 1992.

Ayns 1997, chaill y Partee Cumaadagh, fo stiureydys Major, yn ard-reihys da Partee yn Lught Obbyr as eh fo stiureydys Tony Blair. Ny yei'n taartys echey, ghow William Hague yn ynnyd ec Major myr fer toshee yn phartee, agh hannee eh myr Oltey yn Ard-whaiyl derrey dirree eh ass Quaiyl Hostyn ayns ard-reihys ny bleeaney 2001.

Yn Livaan

She çheer ayns yn Aishey ee yn Livaan ny Pobblaght ny Livaan dy oikoil. T'ee çhemmit liorish Israel da'n jiass as liorish y Teer da'n shiar as y twoaie. She Beirut y preeu-valley.

Yn Nah Chaggey Dowanagh

By chaggey dowanagh eh yn Nah Chaggey Dowanagh. Dy cadjin, t'eh er coontey dy doshee eh 'sy vlein 1939 as dy daink jerrey lesh 'sy vlein 1945. Ansherbee, va caggaghyn ayn hannah hene 'syn Aishey as, lurg tammylt, v'ad coontit myr paart jeh'n Nah Chaggey Dowanagh. Va tromlagh jeh ashoonyn y dowan troiddey 'sy chaggey as ad rang-oardit ayns daa phossan jeh cochaarjyssyn cahnagh: ny Forseyn Cochaarjagh as ny Forseyn Essylagh. V'eh ny chaggey smoo lheeadagh v'ayn rieau as ny smoo na 100 millioon dy gheiney goaill shirveish ayns unnidyn cahnagh. Va ny commee vooarey ayns staydys slane chaggey, as va jargaghtyn tarmaynagh, çhynskyllagh as oaylleeagh currit rish yn eab caggee. Ayns ny çheeraghyn va'n anchaslys eddyr y chooid heayagh as y chooid chahnagh dollit magh. By eh yn eiyrtys smoo baghtal ayn na mooad ny guintee hivoilagh, goaill stiagh adsyn va currit gy baase 'sy Deherree as yn ymmyd va jeant jeh bleaystanyn çheshveanagh. T'eh er ooley dy dooar eddyr 50 millioon as 85 millioon dooinney baase 'sy chaggey.

V'eh yn dean ec Impiraght ny Shapaan na yn Aishey Hiar y chur fo'n chosh eck, as, ec toshiaght y chaggey, v'ee troiddey noi Pobblaght ny Sheen veih'n vlein 1937. Jiu, t'eh coontit dy doshee yn Nah Chaggey Dowanagh er 1 Mean Fouyir 1939 tra ren y Ghermaan ruegey yn Pholynn. Ren y Reeriaght Unnaneysit as y Rank fogrey magh dy row ad ayns staydys caggey noi'n Ghermaan myr eiyrtys er y ruegys er y Pholynn. Myr eiyrtys er faghtyssyn as conaantyn, chur y Ghermaan y cochaarjys Essylagh er bun marish yn Iddaal, as ren ad cur cooid vie jeh'n Oarpey vooarheeragh fo smaght. Lurg Conaant Molotov-Ribbentrop, ren y Ghermaan as yn Unnaneys Soveidjagh rheynn magh as goaill stiagh thallooyn jeh ny çheeraghyn gerroil eddyr oc, goaill stiagh y Pholynn as ny çheeraghyn Baltagh. Cha row çheer elley, faagail magh y Reeriaght Unnaneysit as çheeraghyn elley jeh'n Cho-unnaneys Goaldagh, troiddey noi ny Forseyn Essylagh, as caggaghyn taghyrt 'syn Affrick Hwoaie as Cah yn Atlantagh. Ayns Mean Souree 1941, ren ny Forseyn Essylagh ruegey yn Unnaneys Soveidjagh, red ren cur cribbag er y chooid smoo jeh ny Forseyn Essylagh derrey jerrey yn chaggey. Ayns Mee ny Nollick 1941, ren y Çhapaan çheet er çheu ny Forseyn Essylagh, soiaghey ny Steatyn Unnaneysit as thallooyn Oarpagh harrish y Cheayn Sheealtagh as, dy tappee, va'n chooid smoo jeh ard heear y Cheayn Sheealtagh fo smagh ec ny Shapaanee.

Va stadd currit er gleashaghey ny Forseyn Essylagh 'sy vlein 1942. Chaill y Çhapaan caggey criticoil er Midway, faggys da Hawaiʻi, as cha ren ad cosney yn ghleashaght reesht. Va'n Ghermaan castit 'syn Affrick Hwoaie as, dy briwnyssagh, ayns Stalingrad 'sy Roosh. 'Sy vlein 1943, lurg straih taartyssyn ec ny Germaanee 'syn Oarpey Hiar, y ruegys Cochaarjagh er yn Iddaal as eh cur rish livrey seose eck, as barriaghtyn Americaanagh 'sy Cheayn Sheealtagh, ren ny Forseyn Essylagh cooyllaghey dy ro-inçhynagh er dagh çheu. 'Sy vlein 1944, ren ny Forseyn Cochaarjagh ruegey yn Rank, as ren yn Unnaneys Soveidjagh aaghoaill dagh cooid jeh'n thalloo va caillt as ren ny forseyn Soveidjagh ruegey yn Ghermaan as ny cochaarjyn eck. Car ny bleeantyn 1944 as 1945, ren ny h-Americaanee cur Lhuingys Chaggee Impiroil ny Shapaan fo haart as ghow ad smaght er ram ellanyn ogheragh 'sy Cheayn Sheealtagh Heear.

Haink jerrey lesh y chaggey 'syn Oarpey tra ren ny Forseyn Cochaarjagh ruegey yn Ghermaan as y ruegys shen çheet gys mullagh lesh goaill Verleen ec forseyn Soveidjagh as Polynnagh. Ren y Ghermaan livrey seose gyn conaant er 8 Boaldyn 1945. Lurg Fogrey Potsdam ec ny Cochaarjee er 26 Averil 1945, ren ny Steatyn Unnaneysit ceau bleaystanyn breneenagh er daa chaayr Shapaanagh, Hiroshima as Nagasaki, er y 6 Luanistyn as y 9 Luanistyn er lheh. Ren y Çhapaan livrey seose er 15 Luanistyn 1945 er yn oyr do row ruegys er yn Ellanragh Shapaanagh er gerrey as er yn oyr dy ren yn Unnaneys Soveidjagh fogrey magh staydys caggey noi'n Çhapaan roish dy ren ad ruegey y Vançhoor.

Ren y Nah Chaggey Dowanagh caghlaa çheughey politickagh as strughtoor sheshoil y dowan. Va ny h-Ashoonyn Unnaneysit currit er bun ry-hoi co-obbraghey eddyr-ashoonagh as son caggaghyn y haghney. Haink er ny pooaryn barriaghtagh—ny Steatyn Unnaneysit, yn Unnaneys Soveidjagh, y Çheen, y Reeriaght Unnaneysit, as y Rank—dy ve nyn olteynyn beayn er Coonseil Hickyrys ny h-Ashoonyn Unnaneysit. Dirree ny Steatyn Unnaneysit as yn Unnaneys Soveidjagh magh myr mooar-phooaryn trughanagh as eh cur rish toshiaght y Chaggey Feayr. Ec y traa cheddin, hoshee niart as cleayney ny pooaryn Oarpagh goll sheese as hoshee lesh jee-choloinaghey ny h-Aishey as ny h-Affrick. Dirree co-hymey politickagh magh, 'syn Oarpey er lheh, myr eab son mooinjerys eear-chahnagh y hickyraghey as dy cho-obbraghey ny s'breeoil car y Chaggey Feayr.

Ayns çhengaghyn elley

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.