सुटका चें पुस्तक

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Suttka chem Pustok

सुटका चें पुस्तक

Exodus

042.The Bronze Serpent
042.The Bronze Serpent
Rembrandt Harmensz. van Rijn 079
Moses with the Ten Commandments, by Rembrandt (1659)
David Roberts-IsraelitesLeavingEgypt 1828
"Departure of the Israelites", by David Roberts, 1829
The Crossing fo The Red Sea
The Crossing fo The Red Sea
032.Moses and Aaron Appear before Pharaoh
032.Moses and Aaron Appear before Pharaoh
033.The Fifth Plague. Livestock Disease
033.The Fifth Plague. Livestock Disease
036.The Egyptians Ask Moses to Depart
036.The Egyptians Ask Moses to Depart
037.The Egyptians Drown in the Sea
037.The Egyptians Drown in the Sea
038.The Giving of the Law on Mount Sinai
038.The Giving of the Law on Mount Sinai
039.Moses Comes Down from Mount Sinai
039.Moses Comes Down from Mount Sinai

गुलामपण आनी पिडनूक ससताले पर्जेची सुटका पेंतातेवकाच्या ह्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमकां मेळता. एशदस, ह्या ग्रीक उतराचो अर्थ म्हळ्यार भायर काडप / सरप. इसरायेल पर्जेचे इतिहासीक सोडवणेचो माहाविर म्हळ्यार सर्वेस्पर देव (याहेह) "एजीपतांतली, गुलामपणाच्या देसांतली इसरायेल परजेक भायर काडला तो सर्वेस्पर देव' (सुट. २०/२; ५/६) हे व्हड विरकथेन याहे आनी फारायह मदें एक व्हड लडाय आनी झुज चलता. दारूण आनी क्रूर मनीस-बळाक, सर्वेस्पर देव फुडो करता आनी एजीपताच्या निश्टूर राजाचेर तो जैत व्हरता. इसरायेलाचें गुलामपण, धा खास्ती, तांबड्या दरियांतल्यान अजापवंत पास्क . उतारप : हे म्हखेल भाग ते व्हड सुटकेचे.

त्या भायर, ह्या पुस्तकांत सिनाय दोंगरार केल्ल्या कराराचे स्थापणेची खबर आमकां स्पश्ट जाता. हो करार इसरायेलाच्या आक्ख्या इतिहासांत एक मुळावी आनी मुखेल घडणी. तिचे सरभोंवतीं इसरायेलाचें आक्खें निवीत, जावं धर्मिक, समाजीक, अतमीक, संवस्कृतीक आनी राजकारणीक, गुंवता आनी व्हाडत वेता. सिनाय दोंगराच्या करारा उदेशीं इसरायेल देवाची पर्जा जाता आनी सर्वेस्पर तिचो देव जाता.

धा उपदेस (समूर्त) आनी दुसरे नेम-कायदे ह्या करारांत आठापलले आसात, आपणाक सडैलल्या देवाक इसरायेल पर्जा सदांच राजी आनी धिनवाशी रावूंक जाय, याहेह, देव, सैंबाच्या घडन्यांनीं, न्हय म्हण सेवाधर्मिक रितींनीं पूण तांच्या इतिहासाच्या गंभीर समाजीक-राजकारणीक परिस्थितींत तो आप-उक्तावणी करता. तिका फावो म्हण न्हय पूण आपल्या खुद उधार मोगान, विस्वाशी देव आपल्या कराराच्या संबंदांत भितर सरूंक आपयता. करारा वरवीं सगळीं एका-मेकाचीं भाव-भयणां, मयजेसाक दिश्टी पडलोलो देव, एक सोडवणार देव, "हांव तो हांव" (सुट, ३/१४), दुबळ्यां- गरीबांचो, पिडणूकेच्या भारा खाल चेपललयांचो देव तो, ताका सदांच न्याय-नीत आनी प्रमानिकपण जाय, अन्न्या-अनितीचो तो दुस्वास / व्देस करता. तो पातक्यांक खास्त लायता खरो, पूण तेच बराबर तो दयाळ-मोवाळ, दुलोव आनी कनवाळो, तो भोगशिता आनी नवो भरवानसो दिता ! तो आपुण सुटका दिता पूण त्याच बराबर आपल्या सोडवनेच्या वावरांत मनशाक वापुरता.

पळेयात

सुटका चें पुस्तक

Book_of_Exodus

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भ


[1]

[2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14

हेर भासांनी

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.