दुसरी समूर्त पुस्तक

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Dusri Somurt Pustok

दुसरी समूर्त पुस्तक

Deuteronomy

Karolingischer Buchmaler um 840 002
Moses receiving the Law (top) and reading the Law to the Israelites
Tissot Moses Sees the Promised Land from Afar
Tissot Moses Sees the Promised Land from Afar

पेंतातेवकाचें हें निमाणें, पांचवें पुस्तक, दुसरी समूर्त (ग्रेग भाशेन देवतेरनम्यन, "दुसरें पुस्तक"), कित्याक हें पुस्तक कराराच्या ग्रंथा ("चवेनांत चदे", पळे सुट. २०/२३ -२३/१९) बोल्देक राजाक दिललें. जुदेव परंपरेंत ह्या पुस्तकाचो माथाळो म्हळ्यार "सब्द, उतरां" (देवारीं), पयल्या स्लकाचें उतर हें. मयजेस ह्या पुस्तकाचो संपादपी, अशें पोरांपरा म्हणत आयल्या, पूण निमाणो अवेस्वर मयजेसाच्या मरणाची खबर करता, म्होंततोच हो अवेस्वर दुसऱ्या हाताचो आयला. ताचीं भाषणां आमकां हें पुस्तक दिता. हें पुस्तक आरण्यांत दिल्ल्या कायद्यांची आनी समुर्तेची खबर करता. खूब काळान हें पुस्तक आकारुन आयलां. समूर्त दिता. कराराची खबर करता, नितीची कार्यावळ पाळूंक, दुर्बळांची सेवाचाकरी करूंक, भौकर्न अनाथांची, विव्दानची, आनी विदेशयांची, उलो मारता. निमाण्या वांट्यांत मयजेसाच्या निमाण्या वरसांचीं खबर करता, नवें मिसांव दिता, उपरांत मयजेसाचें गीत, ताचो आशिर्वाद आनी मरन. मयजेसाच्या भाषणांनीं व्हड सुटकेच्या घोडीतांची खबर आमकां मेळता, सिनाय पर्वतार समूर्त दिल्या, आनी भासायलोलो देस जिखून घेतला, हें सगळें इस्कुटावन ह्या पुस्तकांत मेळता. मरणा आदीं मयजेस देवाच्या मोगाचो उगडास करता, अरण्यांतलीं घोडीतां होच मोग दाखल करतात, देखून कराराक विस्वाशी रावूंक आनी देवाचो मोग सगळ्या मनान, काळजान आनी बळान करूंक तो उलो मारता.

देव इस्राएल आपयता, ताका एक खेरीत आपोवणें दिता, समूर्त दिता, देखुनूच नव्या जिविताचो रस्तो दाखयता. देवान हे परजेक देस दिला, ताचो मोग आनी अपुर्बाय ती करता. इसरायेल पवित्र पर्जा, देवाक विस्वाशी रावूंक जाय, हें " आयक, ओ इसरायेला" (स्हेमा), सांजेच्या प्रार्थनांत मेळता. करार, हें भव म्हत्वाचें उतर ह्या पुस्तकांत, थंय ताचो खल-खल समज मेळता. एक देव, एक पर्जा, एक मंदीर, ह्या उतरांनीं दुसरे समूर्तीच्या पुस्तकाचो संक्षेप मेळता. हें पुस्तक क्रिस्ती जिवितांत भव म्हत्वाचें.

पळेयात

दुसरी समूर्त पुस्तक

Book_of_Deuteronomy

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भ


[1]

[2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14

हेर भासांनी

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.