इतिहासाचीं पुस्तकां

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Itihasachim Pustokam

इतिहासाचीं पुस्तकां

Book of Chronicles 1 and 2


इतिहासाचीं दोनूय पुस्तकां इसरायेलाच्या इतिहासाविशीं चडश्यो नव्यो वस्तु शिखयनांत. जी खबर राजांच्या आनी सामुयेलाच्या पुस्तकांनीं मेळता तीच खबर मातशी वेगळे नदरेंतल्यान बरोवप्यान दिल्या. म्हळ्यार आपणांक जाय त्योच घडन्य वेंचून काडल्यात आनी एकदों बरे तरेन बरयल्यात. तशेंच सुरवातेच्यो वनशावळी, उत्पती आनी लोकगंटी ह्या पुस्तकांच्या आदारान बरयल्यात.

देवाक विस्वाशी रावून, म्हळ्यार मयजेसान दिलली समूर्त पाळून आनी खऱ्या मनान देवाची भक्ती केल्यार जुदेव लोकांचो फुडार पर्जळीत जातलो म्हण बरोवपी दाखोंवक सोदता.

इतिहासाच्या पुस्तकाचो बरोवपी जावन आसा जेरुसाल्यांतलो एक लेवीत, तो देवमंदीराची बारीकसाणेन खबर दिता. ताच्या बरोवपांत जायत्या यादनिकांची तशेंच गावपी आनी दार राखणे मुखेली जागो घेतात. दाविदाच्या फुडारीपना खाल, बारा कुळां एकठांय येवंक ताचे अत्रेक. सगळीं म्हळ्यार अनभावार्थी लेगून देवाच्या मंदीरांत येवन मागणें करूंक जाय म्हण तो बरयता. ताका 'इसरायेल' म्हळ्यार देवाच्या भावार्थ्यांचो समुदाय. ह्या देवान जायतीं वर्सां पयलीं हे परजे लागीं करार केलोलो आनी दाविदा उदेशीं तो पवित्र करार नवसरलोलो. आक्ख्या देसांत जर सगळ्यांनीं फक्त एकूच दीस देवाची समूर्त आसा तशी पाळ्ळी जाल्यार 'मेस्सीयास' येतलो म्हण लोक म्हणटालो

वंशावळी - १लत्. १- ९

सावलूचें मरण -१लत्. १०/१-१४

दाविदाची राजवटकी-१लत्. ११

पळेयात

इतिहासाचें पयलें पुस्तक

इतिहासाचें दुसरें पुस्तक

Books_of_Chronicles

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

Sandarbh


[1]

[2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
Itihasachim Pustokam

ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : इतिहासाचीं पुस्तकां Book of Chronicles 1 and 2

Itihasachim donui pustokam Israelachea itihasavixim choddxeo noveo vostu xikhoinant. Ji khobor Razanchea ani Samuelachea pustokamnim mellta tich khobor matxi veglle nodrentlean boroupean dilea. Mhollear apnnank zai teoch ghoddnio venchun kaddleat ani ekdom bore toren boroileat. Toxench survatecheo von’xavolli, utpoti ani lokgontti hea pustokanchea adaran boroileat.

Devak visvaxi ravun, mhollear Moizesan diloli somurt pallun ani khorea monan Devachi bhokti kelear Judev lokancho fuddar porzollit zatolo mhonn boroupi dakhounk sodta.

Itihasachea pustokacho boroupi zaun asa Jerusaleantlo ek Levit, To Devmondirachi bariksannen khobor dita. Tachea boroupant zaitea Iadnikanchi toxench Gavpi ani Dar rakhnne mukheli zago ghetat. Davidachea fuddaripona khal, Israelachim bara kullam ektthaim ieunk tache otrek. Sogllim mhollear onbhavarthi legun Devachea Mondirant ieun magnnem korunk zai mhonn to boroita. Taka ‘Israel’ mhollear Devachea bhavartheancho somudai. Hea Devan zaitim vorsam poilim he porje lagim korar kelolo ani Davida udexim to povitr korar novsorlolo. Ak’khea desant zor soglleamnim fokt ekuch dis Devachi Somurt asa toxi pall’lli zalear ‘Messias’ ietolo mhonn lok mhonnttalo

Vonxavolli - 1lt. 1- 9

Sauluchem Moronn - 1lt. 10/1-14

Davidachi razvottki - 1lt. 11

हेर भासांनी

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.