Partido Comunista de Cuba

O Partido Comunista de Cuba (PCC) é un partido político de Cuba, fundado o 3 de outubro de 1965 e que se atopa no poder dende o triunfo da Revolución cubana.

Guía da Revolución cubana, é considerado o continuador das tradicións revolucionarias do pobo cubano, contra o colonialismo español e contra o neocolonialismo imperialista dos Estados Unidos, e proclámase herdeiro do Partido Revolucionario Cubano, que fundou José Martí en 1892 para loitar pola independencia de Cuba ante España e do Primeiro Partido Comunista, fundado por Jullo Antonio Mella e Carlos Baliño.[3]

Usa a bandeira nacional como emblema e o seu logotipo encadrado nun rectángulo de ángulos ovalados en liña vermella, ten dúas bandeiras que se destacan entre os brazos e as armas en alto do pobo, representados aquí en negro: unha é a bandeira vermella, símbolo do proletariado e o carácter revolucionario do partido, e outra a bandeira cubana, símbolo da patria. Ademais, sobre a cor negra, o acrónimo PCC (Partido Comunista de Cuba) está embutido en vermello en con contornos en branco.

Partido Comunista de Cuba
LOGO PART COM CUBANO
Dirixentes e organización
LíderRaúl Castro
Historia
Fundación3 de outubro de 1965
Posición políticaEsquerda[1] a Extrema esquerda[2]
Outros datos
SedePalacio da Revolución, Edificio do Comité Central, A Habana, Cuba
PublicaciónGranma
Cuba Socialista
Páxina webwww.pcc.cu

Historia

O Primeiro Partido Comunista Cubano, o antecesor do PCC actual, foi fundado en 1925 polo dirixente estudantil Julio Antonio Mella e o veterano compañeiro independentista de José Martí, Carlos Baliño, entre outros. Participaron tamén José Miguel Pérez, Alfonso Bernal del Riesgo, José Rego López e exiliados venezolanos como Pio Tamayo e Gustavo Machado. O seu primeiro secretario xeral foi o profesor canario José Miguel Pérez, que anos despois tamén fundou o Partido Comunista das Canarias. O PCC permaneceu escondido ata 1938, en 1939 tomou o nome de Unión Revolucionaria Comunista e en 1944 o Partido Socialista Popular (PSP). Vinculado á Confederación de Traballadores de Cuba. A dirección estalinista da PSP apoiou a candidatura presidencial de Fulgencio Batista para o período 1940-1944, e dous dos seus máis notorios líderes, Juan Marinello e Carlos Rafael Rodríguez, foron ministros seus.[4]

Posteriormente Batista deu un golpe de Estado e gobernou o país de xeito ditatorial, e en 1953 o PSP foi prohibido. Ese mesmo ano, o PSP condenou como "actividades golpistas e aventuristas da oposición burguesa"[5] o ataque ao cuartel Moncada levado a cabo por Fidel Castro e os seus seguidores. Como parte da oposición á ditadura de Batista desde mediados de 1958, mostrou unha actitude ambigua cara ao Movemento do 26 de xullo ata decembro de 1958, cando o Che Guevara se reuniu cos principais líderes do partido. En 1961 o PSP fusionouse co Movemento do 26 de xullo e outras organizacións para formar as Organizacións Revolucionarias Integradas (ORI).

O PCC actual ten a súa orixe neste momento, coa formación da ORI, que foron depuradas "dos erros de sectarismo" cometidos por algúns líderes e, o 26 de marzo de 1962, unificáronse como o Partido Unido da Revolución. Socialista de Cuba (PURSC), sendo finalmente establecido o 3 de outubro de 1965 como Partido Comunista de Cuba (PCC).

Dende a depuración da ORI, o PCC só recoñeceu a Fidel Castro como o seu líder. O acceso ás filas do PCC baseáronse nos principios de patriotismo, antiimperialismo e fidelidade ao socialismo e ao comunismo como un xeito de lograr a plena igualdade da sociedade. A idade mínima é de 21 anos, pero en casos excepcionais e por méritos, poden formar parte das súas filas menores de 21 anos que tamén sexan militantes da Unión de Mozos Comunistas .

O 4 de outubro de 1965 púxose en circulación o primeiro número de Granma, que é o órgano oficial do Comité Central do PCC.

Organización do PCC

Comité Central PCC
Edificio do Comité Central do Partido Comunista de Cuba.

Congresos

Segundo os seus estatutos, o Congreso é o organismo supremo do Partido. Define e dar as orientacións políticas do PCC e da súa actividade en xeral. Reúnese regularmente cada 5 anos e cando o Pleno do Comité Central o convoca extraordinariamente. Elixe o Comité Central, aproba as directrices do programa ou aliñamentos programáticos e os Estatutos do partido. O primeiro Congreso, celebrado 10 anos despois da fundación do PCC, celebrouse en 1975 na Habana . Desde entón celebráonse o II Congreso en 1980, o III Congreso en 1985, o IV Congreso en 1991, o V Congreso en 1997, o VI Congreso en 2011 e o VII Congreso en 2016.

O VI Congreso, tras catorce anos, varios intentos e despois dun longo proceso de preparación, celebrouse do 16 ao 19 de abril de 2011 . A súa axenda central foi a aprobación das Directrices para a Política Económica e Social, un documento que contén unha reforma económica definida como a adaptación do socialismo aos novos tempos. Este Congreso é histórico por supoñer o cesamento de Fidel Castro como primeiro secretario e definirse a si mesmo como o último congreso da xeración que impulsou a Revolución.[6]

O VII Congreso celebrouse entre o 16 e o 19 de abril de 2016 . Nesta reunión aprobouse a actualización Directrices para a Política Económica e Social, así como a conceptualización do modelo socialista e o plan de desenvolvemento estratéxico ata o 2030. Reelixiuse a Raúl Castro e José Ramón Machado Ventura na cabeza da organización.

Conferencia Nacional

A Conferencia Nacional que se reúne entre os congresos debe ser convocada polo propio Congreso ou polo Comité Central para tratar as cuestións estratéxicas do Partido e elixir o propio Comité Central e os demais órganos de goberno. Foi realizado só unha vez en xaneiro de 2012.

Comité Central

O Comité Central, constituído por primeira vez en 1965, defínese como o máis alto organismo do Partido entre cada Congreso. Decide o número de membros do Buró Político e da Secretaría, elixe os seus membros e, entre eles, o Primeiro e Segundo Secretario. É o encargado de aplicar as resolucións, políticas e programas aprobados polo Congreso. Reúnese en Pleno polo menos dúas veces ao ano e cando sexa convocado polo Buró Político.

Buró político

O Buró Político é o órgano de alta dirección do PCC e o corpo ideolóxico máis alto do país. Executa as resolucións dos congresos e do Comité Central. Está integrado neste momento polo Primeiro e Segundo Secretario e 13 membros máis. Ten iniciativa lexislativa e propón ao Consello de Estado as accións políticas que deben executarse en materia de disposicións legais e nomeamentos.

No VI Congreso, celebrado en abril de 2011, foi elixido tras 14 anos un novo Buró Político de 15 membros, encabezado por Raúl Castro Ruz e José Ramón Machado Ventura como primeiro e segundo secretario. En setembro de 2011 faleceu o xeneral Julio Casas Regueiro, membro dese órgano. En decembro de 2012 foi promovido o chanceler Bruno Rodríguez Parrilla. En xullo de 2013 a renuncia do veterano político Ricardo Alarcón de Quesada foi aceptada e en outubro de 2015 o xeneral Abelardo Colomé Ibarra solicitou a súa dimisión por problemas de saúde, aínda que aínda non se aprobou oficialmente.

Secretariado

O Secretariado do Comité Central do Partido é o órgano que axuda ao Buró Político no seu traballo cos seus cadros e militantes. Existiu de 1965 a 1991 (as súas funcións foron asumidas pola Oficina Política ampliando o número dos seus membros) e foi restaurada en 2006. Os seus membros son os xefes das comisións permanentes do Comité Central (entidades creadas en 2008 e agrupando os departamentos do Comité Central). Os líderes da Secretaría e dos departamentos constitúen un aparello político paralelo ao Goberno da nación, intervindo no desenvolvemento e control das políticas das axencias da administración central do Estado e dos gobernos provincial e municipal.

A Secretaría está presidida polo Primeiro Secretario do Comité Central. No VI Congreso do PCC, celebrado en abril de 2011, decidiuse que José Ramón Machado Ventura, segundo secretario, presidiría este órgano por delegación permanente do primeiro secretario Raúl Castro Ruz, feito que ocorreu por primeira vez na historia do PCC.

Departamentos e outras estruturas auxiliares

Para o seu funcionamento interno o Comité Central organízase en departamentos, cuxa actividade subordina ao Secretariado do Comité Central. Hai tamén outras estruturas subordinadas ao Comité Central como a Oficina de Asuntos Relixiosos, a Escola Superior do Partido ou o xornal Granma. As súas máximas autoridades poden ser membros do Comité Central ou militantes simples do partido designados para estas funcións administrativas.

Organización territorial

Os militantes e as estruturas do PCC teñen a súa organización territorial de acordo coa organización político-administrativa do país. Nas provincias, o seu órgano máis alto é o Comité Provincial, encabezado polo Buró Provincial. Nos municipios é o Comité Municipal. As autoridades máis altas tamén son os Primeiros Secretarios.

Organizacións de masas relacionadas co PCC

 • Unión de Mozos Comunistas (UJC, fundada en 1962 por Fidel Castro), agrupación xuvenil de futuros militantes do PCC.
 • Central de Traballadores de Cuba (CTC, fundada en 1939 por Blas Roca e Lázaro Peña), central sindical cubana.
 • Federación de Mulleres Cubanas (FMC, fundada en 1960 por Fidel Castro e Vilma Espín), organización feminina centralizada.
 • Asociación Nacional de Pequenos Agricultores (ANAP, fundada en 1961 por Fidel Castro), organización de agricultores .
 • Organización de Pioneiros José Martí (OPJM, fundada en 1977 por Fidel Castro), organización estudantil (pioneiros).
 • Federación Estudantil de Educación Secundaria (FEEM, fundada en 1970 por Fidel Castro ), organización estudantil (pre).
 • Federación Estudantil Universitaria (FEU, fundada en 1922 por Julio Antonio Mella), organización estudantil (universidade).
 • Comités de Defensa da Revolución (CDR, fundado en 1960 por Fidel Castro), organización de traballo comunitario.
 • Asociación de Combatentes da Revolución Cubana (ACRC, fundada en 1993 por Fidel Castro), organización de militares activos e xubilados.
 • Unión de Xornalistas de Cuba (UPEC, fundada en 1963 por Fidel Castro), organización centralizada de xornalistas.

O sistema político cubano

O artigo 5° da Constitución define o Partido Comunista como "único, martiano, fidelista, marxista e leninista, vangarda organizada da nación cubana, sustentado no seu carácter democrático e a permanente vinculación co pobo, é a forza política dirixente superior da sociedade e o Estado".[7]

Segundo as súas propias afirmacións, "no Partido todos os cargos son electivos, sen excepción e dende a base ata o Comité Central, pasan, antes da súa elección, por consulta coas masas, tanto no centro de traballo onde traballan os candidatos. como no seu lugar de residencia, para o que se utilizan as asembleas do colectivo laboral ou outras reunións convocadas para ese efecto; os datos e a traxectoria revolucionaria destes compañeiros publícanse en murais ou en xornais locais ou doutras formas, para que calquera traballador ou cidadán do lugar en cuestión poida expresar ás organizacións de base ou organismos do Partido calquera tipo de opinión ou obxección, que se ten en conta ao aprobar finalmente as correspondentes candidaturas".

"Finalmente, despois de feitas todas as consultas nun ambiente plenamente democrático, as eleccións realízanse mediante votacións directas e secretas".[8]

Notas

 1. Víctor Jeifets e Lazar Jeifets (2017). "El encuentro de la izquierda cubana con la Revolución Rusa: el Partido Comunista y la Comintern". Consultado o 9 de xaneiro de 2017.
 2. (en francés) Parti communiste de Cuba (extrême gauche) (créé en 1965, seul parti légal), Le Monde diplomatique
 3. "Partido Comunista de Cuba en CubaDebate.cu".
 4. "Hoy", órgano oficial del PSP, 13 de julio de 1940
 5. Declaraciones del PSP publicadas en "The Daily Worker", órgano del Partido Comunista de los Estados Unidos, el 10 de agosto de 1953
 6. Carmelo Mesa-Lago (20 de mayo de 2011). "El Congreso del PCC y la economía cubana". El País.
 7. "Constitución cubana" (PDF). www.granma.cu (en castelán). Consultado o 16 de xullo de 2019.
 8. "El Partido Comunista de Cuba (PCC)" (en castelán). Consultado o 15 de xullo de 2019.

Véxase tamén

Outros artigos

Ligazóns externas

Benigno Fraga Pita

Benigno Fraga Pita, coñecido como Alejandro, nado nas Somozas en 1892 e falecido en Chandrexa de Queixa o 28 de abril de 1949, foi un guerrilleiro antifranquista galego.

Carlos Rafael Rodríguez

Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez, nado en Cienfuegos o 23 de maio de 1913 e finado na Habana o 8 de decembro de 1997, foi un político e economista comunista cubano, de orixe galega, que ocupou diferentes cargos en gobernos de diversos signos políticos.

Constitución cubana de 1976

A Constitución cubana de 1976 (nome oficial en castelán: Constitución de la República de Cuba) foi a norma xurídica suprema (ou máxima) do ordenamento xurídico da República de Cuba.

Redactouse durante o proceso histórico denominado Revolución cubana, xurdido como resposta ao golpe de estado do 10 de marzo de 1952. Despois de 1961 coa declaración do carácter socialista da Revolución Cubana, tomáronse medidas para a transformación da República nun estado socialista. En 1972 creouse a Comisión de Estudos Xurídicos do Comité Central do Partido Comunista de Cuba, co fin de atopar as bases para acometer a redacción dunha Constitución socialista. A Constitución de 1976 foi derogada o 10 de abril de 2019, cando a Asemblea Nacional do Poder Popular de Cuba, en sesión solemne proclamou e puxo en vigor a Constitución de 2019.

Fidel Castro

Fidel Alejandro Castro Ruz ( audio), nado en Birán o 13 de agosto de 1926 e finado na Habana o 25 de novembro de 2016, foi un avogado e revolucionario comunista cubano, con orixe galega, que gobernou Cuba como primeiro ministro de 1959 a 1976 e logo como presidente de 1976 a 2008.

Nacionalista e marxista-leninista, exerceu como Primeiro Secretario do Partido Comunista de Cuba dende 1965 a 2011. Baixo o seu mandato, o país transformouse nun país socialista, con gran parte da industria e da economía nacionalizadas.

Fillo dun emigrante galego acomodado, Castro adoptou as ideas antiimperialistas mentres estudaba Dereito na Universidade da Habana. Despois de participar en rebelións contra a ditadura de Rafael Trujillo na República Dominicana e o goberno dereitista colombiano, planeou o derrocamento do ditador cubano Fulgencio Batista lanzando un ataque contra o cuartel Moncada en 1953. O intento fracasou e tras pasar un ano no cárcere, viaxou a México onde formou un grupo revolucionario, o Movemento do 26 de xullo, xunto co seu irmán Raúl Castro e o Che Guevara. De volta en Cuba, Fidel liderou o Movemento nunha guerra de guerrillas contra as forzas de Batista en Sierra Maestra. Despois do derrocamento de Batista, asumiu o poder político e militar como primeiro ministro de Cuba. Os Estados Unidos opuxéronse ao goberno de Castro e tentaron derrocalo mediante intentos de asasinato, bloqueo económico e contrarrevolución, incluído o intento de invasión da illa en Baía de Cochinos. Para contrarrestar estas ameazas, aliñouse coa Unión Soviética, permitíndolle a esta instalar armas nucleares en Cuba en 1962, provocando a Crise dos mísiles, punto álxido da Guerra Fría.

Adoptando un modelo de desenvolvemento marxista-leninista, Fidel converteu Cuba nun Estado socialista de partido único baixo o liderado do Partido Comunista, o único no hemisferio occidental. Introducíronse políticas de economía planificada e expandíronse a sanidade e a educación. No plano internacional, Castro apoiou a diversos grupos revolucionarios antiimperialistas, deu apoio aos gobernos de esquerdas de Chile, Nicaragua e Granada e enviou tropas aos seus aliados nas guerras de Yom Kippur, Ogadén e a guerra civil angolana. Estas accións, xuanto ao liderado de Castro no Movemento de Países Non Aliñados, aumentaron a notoriedade internacional da illa.

Tras a disolución da URSS en 1991, o goberno cubano afrontou unha recesión económica no chamado "Período Especial" e abrazou ideas antiglobalización e a favor do medio ambiente. Na década de 2000, Castro forxou unha alianza coa chamada "marea rosa" latinoamericana (principalmente coa Venezuela de Hugo Chávez) e asinou o ingreso de Cuba na Alianza Bolivariana para as Américas. En 2006, Fidel transferiu os seus poderes ao vicepresidente Raúl Castro, que logo foi elixido presidente do Consello de Estado pola Asemblea Nacional en 2008.

O mandato de Fidel Castro foi o máis longo dun xefe de Estado dos séculos XX e XXI e polarizou a opinión mundial. Os seus partidarios veno como un paladín do socialismo e a causa antiimperialista, cuxo goberno revolucionario levou unha avanzada xustiza social e económica ao país, mentres asegurou a independencia de Cuba do imperialismo estadounidense. Pola outra banda, os seus críticos defíneno como un ditador que perpetrou abusos dos dereitos humanos, o éxodo de milleiros de cubanos e o empobrecemento da economía cubana. Fidel Castro foi condecorado cunha gran cantidade de recoñecementos internacionais e influíu significativamente a persoas e grupos de todo o mundo.

Forma de goberno

Forma de goberno, sistema de goberno ou réxime político son diferentes termos, que en ocasións se utilizan con matices diferentes, pero que son comunmente utilizados para referirse ao conxunto das institucións políticas mediante as cales un estado se organiza para exercer os seus poderes sobre unha comunidade política. Esta definición é válida aínda que o goberno sexa ilexítimo ou estea incapacitado para exercer os seus poderes.

Moi habitualmente emprégase de forma sinónima a expresión forma de estado, que tamén se utiliza, ás veces, limitada á contraposición monarquía-república, aínda que a súa definición pode ser máis complexa.

Un concepto confluente é o de sistema político, que pode entenderse coa simplificación do espectro político esquerda-dereita, co que é un concepto máis efémero e cambiante, mentres que a forma de goberno é máis estable no tempo, aínda que tamén suxeita a cambios e ata a transformacións revolucionarias. O sistema político adoita incorporarse ao nome oficial do estado, como no caso da República Arxentina, os Estados Unidos Mexicanos, o Reino de España, a Federación Rusa ou a Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular e Socialista. Só hai dezaoito países que non o fan así, como Xamaica, mentres que once só indican que son "estados". A forma máis común é "república", con 132 casos de moi distinto tipo. As monarquías son 33, 18 delas "reinos".

Granma

Granma refírese a:

Granma (iate), embarcación utilizada por Fidel Castro para desembarcar en Cuba en 1956

Granma (diario), diario oficial do Partido Comunista de Cuba

Provincia de Granma, provincia cubana creada en 1976

Universidade de Granma, universidade cubana con sede en Bayamo

Granma (diario)

Granma é un xornal cubano fundado en 1965, que é o órgano do Comité Central do Partido Comunista de Cuba. O seu nome vén do iate Granma que transportou dende México a Fidel Castro e outros 81 rebeldes ata a costa cubana en 1956, dando inicio á Revolución cubana. A palabra Granma provén dunha corrupción gráfica e fonética informal da palabra inglesa grandmother, que significa "avoa".

Gumersindo Montero

Gumersindo Montero Montero, nado na Coruña e finado en Sofía, foi un político galego.

Haydée Santamaría

Haydée Santamaría Cuadrado, nada en Villa Clara o 30 de decembro de 1923 e finada na Habana o 28 de xullo de 1980, foi unha guerrilleira e política cubana, de orixe galega, coñecida tamén polo seu alcume "Yeyé".

O 26 de xullo de 1953 participou no asalto ao Cuartel Moncada, acción pola cal foi encarcerada xunto a Melba Hernández. Tras a súa liberación participou na fundación do Movemento 26 de Xullo, do que integrou a súa dirección nacional. Apoiou ao destacamento guerrilleiro que dirixía Fidel Castro en Sierra Maestra, e este encomendoulle que obtivese fondos e armas e aglutinase aos revolucionarios no exterior. Regresou a Cuba ao triunfar a Revolución e participou na fundación do Partido Unido da Revolución Socialista de Cuba e, posteriormente, o Partido Comunista de Cuba. Traballou no Ministerio de Educación. Logo fundou e dirixiu a Casa das Américas de 1959 até a súa morte en 1980, desde onde influíu decisivamente na política cultural do país.

José Rego López

Juan Vicente Rego López, coñecido como José Rego, nado en Devesos (Ortigueira) o 8 de febreiro de 1887 e finado na Habana o 15 de agosto de 1976, foi un sindicalista e político galego.

Manuel Díaz González (guerrilleiro)

Manuel Díaz González, nado en Cereixa, A Pobra do Brollón, o 29 de agosto de 1933 é un chofer, guerrilleiro, militar e político galego retirado, que loitou en Sierra Maestra no Movemento do 26 de xullo liderado por Fidel Castro e que, tralo triunfo da Revolución cubana, alcanzou o grao de coronel nas Forzas Armadas Revolucionarias e participou na fundación do Partido Comunista de Cuba, do que formou parte do seu Comité Central durante uns 20 anos.

Miguel Díaz-Canel

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, nado en Placetas, Cuba, o 20 de abril de 1960, é un político, enxeñeiro e profesor universitario cubano. É o presidente do Consello de Estado de Cuba e presidente do Consello de Ministros desde o 19 de abril de 2018. É o primeiro dirixente cubano nado despois da Revolución cubana que alcanzou devanditos postos.

Membro do Buró Político do Partido Comunista de Cuba (PCC) desde 1997, foi primeiro secretario do PCC nas provincias de Vila Clara (1994-2003) e Holguín (2003-2009). Foi ademais ministro de Educación Superior de 2009 a 2012 así como vicepresidente do Consello de Ministros entre 2012 e 2013.

Osvaldo Dorticós

Osvaldo Dorticós Torrado, nado en Cienfuegos o 17 de abril de 1919 e falecido na Habana o 23 de xuño de 1983, foi un político cubano que foi presidente de Cuba entre o 17 de xullo de 1959 e o 2 de decembro de 1976. Foi o segundo presidente despois do triunfo da Revolución Cubana e foi substituído por Fidel Castro no cargo cando se ditou a nova Constitución de 1976.

Partido Socialista Popular (Cuba)

O Partido Socialista Popular (PSP) foi un partido político cubano. Foi fundado o 16 de agosto de 1925 como Primer Partido Comunista de Cuba por Carlos Baliño, José Miguel Pérez, Alfonso Bernal del Riesgo, Julio Antonio Mella e José Rego López entre outros. Foi o predecesor do actual Partido Comunista de Cuba.

Presidente de Cuba

O Presidente da República de Cuba, é dende a proclamación da Constitución de 2019, o xefe de Estado de Cuba e o xefe das Forzas Armadas Revolucionarias. É electo, xunto co Vicepresidente e o Consello de Estado, pola Asemblea Nacional do Poder Popular por un período de cinco anos re-elixibles para un segundo mandato.

Primeiro ministro de Cuba

O Presidente do Consello de Ministros de Cuba, antes chamado Primeiro ministro entre 1940 e 1976, é o xefe de goberno da República de Cuba.

Segundo a Constitución cubana de 1940, que creou dito cargo, correspondíalle a función de axudar ao Presidente da República. Era designado xunto co resto dos membros do Consello de Ministros polo presidente da República. O primeiro ministro e o Consello de ministros eran responsables das súas accións ante calquera das dúas cámaras do Congreso (cámara dos deputados e do Senado). Calquera cámara lle podía retirar a súa confianza.

Na Constitución cubana de 1976, o Consello de Ministros é o responsable da administración do Estado e constitúe o goberno. Está dirixido polo presidente da República, que á súa vez é o presidente do Consello de Ministros.

En abril de 2019, entrou en vigor unha nova Constitución de Cuba, que recupera os cargos de Presidente da República e Primeiro ministro. Está previsto que a elección do novo primeiro ministro se realice antes de que remate o ano 2019.

Raúl Castro

Raúl Modesto Castro Ruz, nado en Birán (Holguín) o 3 de xuño de 1931, é un militar e político cubano, irmán menor e colaborador de Fidel Castro. Foi presidente do Consello de Estado de Cuba e presidente do Consello de Ministros, polo tanto, presidente de Cuba dende o 24 de febreiro de 2008 até o 18 de abril de 2018, aínda que desempeñaba o cargo de maneira interina desde o 31 de xullo de 2006. Dende abril de 2011 é o primeiro secretario do Partido Comunista de Cuba, substituíndo tamén ao seu irmán Fidel no cargo.Raúl é, xunto ao seu falecido irmán Fidel, un dos líderes da Revolución cubana. Integrou o conxunto de homes e mulleres que participou no asalto ao Cuartel Moncada en xullo de 1953. Integrante na expedición do iate Granma, foi un dos líderes do Exército Rebelde, que comandado por Fidel Castro, combateu a ditadura de Fulgencio Batista entre 1956 e 1959. Tras o triunfo da Revolución dedicouse a dirixir as Forzas Armadas Cubanas como ministro dende 1959 ata febreiro de 2008. Ostenta o grado militar de Xeneral do Exército, e posúe, dende 1998, o título honorífico de Heroe da República de Cuba.

Salvador Valdés Mesa

Salvador Antonio Valdés Mesa, nado en Cuba o 13 de xuño de 1945, é un político e ex-dirixente sindical cubano. É o primeiro vicepresidente dos Consellos de Estado e de Ministros de Cuba dende o 19 de abril de 2018. Foi un do cinco vicepresidentes do Consello de Estado dende febreiro de 2013 até abril de 2018 e integra o Buró Político do Partido Comunista de Cuba (PCC) dende o ano 2008. Foi secretario xeral da Central de Traballadores de Cuba entre 2006 e 2013.

Unipartidismo

Unipartidismo, sistema unipartidario ou sistema de partido único é un sistema partidario propio dos réximes autoritarios en que un único partido político é legal, confundíndose co propio Estado, sendo que legalmente non poden existir outros partidos. Ás veces o termo unipartidismo é utilizado para describir un sistema de partido dominante, en que existen outros partidos, máis as leis impiden a oposición de obter legalmente poder. Un réxime unipartidario non debe ser confundido cunha democracia non-partidaria que prohibe os partidos políticos. Este sistema pode xurdir de ideoloxías comunistas, fascistas ou nacionalistas, ou senón do proceso de descolonización, porque este partido tivo un papel importante nas loitas de independencia.

Outras linguas

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.