Musgo

Os musgos[2] ou carrizas (Bryophyta sensu stricto) son unha división do reino das plantas que comprende unhas 12.000 especies.[3]

Son plantas non vasculares que presentan un ciclo vital con alternancia de xeracións heterofásica e heteromórfica, o gametófito desenvolve gametanxios, anteridios e arquegonios. Os arquegonios están rodeados por unha envoltura protectora de células estériles. Tras a fecundación o cigoto desenvolve un embrión pluricelular (embriófitos) alimentado pola célula nai. Pódense reproducir sexual ou asexualmente. A reprodución sexual realízase no interior do arquegonio. A reprodución asexual realízase mediante fragmentación do gametófito, por xemación do protonema. En xeral, segundo a especie acadan unha altura de 1 a 10 cm, aínda que existen algunhas especies de maior envergadura.

Os esporanxios presentan unha envoltura de células estériles. Pode aparecer unha cutícula que protexe ás células da evaporación, pero é moi fina, polo cal os briófitos perden axiña a humidade. Pode aparecer un sistema condutor moi simplificado.

Cloroplastos con clorofila a e clorofila b, ademais de carotenoides; amidón como material de reserva; paredes celulares con celulosa, carecen de lignina.

Hai unhas 24.000 especies.

Anteriormente considerábanse clases desta división ás:

Musgos
(Bryophyta sensu stricto)

Rango fósil: carbonífero - actualidade [1]
Musgo

Clasificación científica
Reino: Plantae
División: Bryophyta
Schimp.
Clases
 • Takakiopsida
 • Sphagnopsida
 • Andreaeopsida
 • Andreaeobryopsida
 • Oedipodiopsida
 • Polytrichopsida
 • Tetraphidopsida
 • Bryopsida

Descrición

Os musgos son briófitas, e son plantas non vasculares. Poden ser distinguidos das Marchantiophyta (hepáticas) polos seus rizoides multicelulares. Outras diferenzas non son universais para todos os musgos e todas as hepáticas, pero a clara presenza do "talo", máis propiamente chamado caulidio, pois carece da estrutura dun talo verdadeiro, ou de "follas", con maior precisión denominadas filidios pola mesma razón, claramente diferenciados, a carencia de follas profundamente lobuladas ou divididas en segmentos, e a ausencia de follas dispostas en tres filas, son características distintivas dun musgo.

Ademais de carecer de sistema vascular, aínda que posúen elementos celulares rudimentarios especializados na condución de zume, os musgos teñen un ciclo biolóxico onde domina a forma do gametófito, é dicir as células da planta son haploides a maior parte do seu ciclo vital. O corpo esporófito (o corpo diploide) é de breve duración e dependente do gametófito. Isto está en contraste co patrón presente na maioría das plantas superiores e a maioría dos animais. Nas planta vasculares, por exemplo, a xeración haploide está representada polo pole e o óvulo, mentres que a xeración diploide é a planta con flores.

Os musgos desempeñan un importante papel nos ecosistemas en que se atopan. Os musgos reteñen a humidade do chan e evitan a súa degradación, e ademais constitúen un importante refuxio de pequenos invertebrados. A recolección indiscriminada de musgos pode resultar moi agresiva co medio e provocar importantes danos nos nosos ecosistemas. Por este motivo, debe levar a cabo unicamente por persoas acreditadas cos permisos necesarios.

Ciclo de vida

A maioría das plantas teñen unha dobre porción de cromosomas nas súas celas (diploide, é dicir cada cromosoma existe conxuntamente cun par que posúe a mesma información xenética), mentres que os musgos (e outras briófitas) posúen un único conxunto de cromosomas (haploide, é dicir cada cromosoma existe en forma dunha única copia dentro da célula). Existen períodos durante o ciclo de vida do musgo cando posúen un conxunto completo de cromosomas apareados pero isto só ocorre durante a etapa de esporófito.

398px-Lifecycle moss svg diagram- gl svg
Ciclo de vida dun musgo típico (Polytrichum commune)

A vida do musgo comeza apartir dunha espora haploide, que xermina creando un protonema, que é ou ben unha masa de filamentos ou un falso talo (plano e con forma de talo). Esta é unha etapa transición na vida do musgo. Do protonema medra o gametófito ("portador de gametos") que se diferenza en caulidios e filidios ('micrófilos'). Dos extremos dos caulidios ou ramas desenvólvense os órganos sexuais dos musgos. Os órganos femininos son chamados arquegonios e son protexidos por un grupo de follas modificadas chamadas perichaetum (plural, perichaeta). O arquegonio posúe un pescozo polo cal se desliza a materia xenético masculino. Os órganos masculinos son chamados anterídeos e atópanse contidos por follas modificadas chamadas perigonios.

Os musgos poden ser dioicos ou monoicos (comparable a monoecio). No caso de musgos dioicos, os órganos sexuais masculinos e femininos son portados por diferentes plantas gametófitas. En musgos monoicos (tamén chamados autoicos), existen na mesma planta. En presenza de auga, o esperma nada desde o anterídeo até a arquegonio e ten lugar a fecundación, que resulta na produción dun esporófito diploide. O esperma dos musgos é biflaxelado, é dicir posúe dous flaxelos que lle axudan na súa propulsión. Sen auga, a fecundación non pode producirse. Logo da fecundación, o esporófito inmaturo desprázase através do conduto do arquegonio. A maduración do esporófito toma aproximadamente entre tres e seis meses. O corpo do esporófito comprende un longo pedúnculo, chamado cogomelo, e unha cápsula coroada por unha cuberta chamada opérculo. A cápsula e o opérculo atópanse á súa vez protexidas por unha caliptra haploide que son os restos do conduto do arquegonio. A caliptra polo xeral despréndese cando a cápsula alcanza a madurez. Dentro da cápsula, as células produtoras de esporas sofren meiose para formar esporas haploides, a partir das cales o ciclo se repite. Nalgúns musgos a abertura da cápsula atópase rodeada por un conxunto de dentes chamados peristoma.

Nalgúns musgos, prodúcense estruturas verdes vexetativas chamadas xemas sobre os filidios, que poden desprenderse e formar novas plantas sen a necesidade de recorrer ao ciclo de fecundación. Isto constitúe un método de reprodución asexual.

Three mosses and a tree
Dous diferentes tipos de musgos (e dun lique, na caixa máis pequena) rodean este tronco de árbore.

Clasificación

Chámanse briófitas sensu stricto aos musgos exclusivamente. Chámanse briófitas en sentido amplo a todos os grupos de plantas embriófitas non vasculares, que inclúen musgos, hepáticas e antocerotas. Hoxe en día sábese que é un grupo parafilético, polo que modernamente se tende a usar Bryophyta só para musgos, e os outros dous grupos clasifícanse nas súas propias divisións, aínda que as relacións dentro do grupo aínda non están acordadas por todas as análises filoxenéticas. As Bryophyta sensu lato están compostas polos grupos monofiléticos:

 • Bryophyta sensu stricto (ou, simplemente, Bryophyta no sentido moderno do termo) ou "musgos",
 • Marchantiophyta ou "hepáticas",
 • Anthocerotophyta ou "antoceros".

A división Bryophyta (no sentido restrinxido moderno) refírese especificamente aos musgos. Parecen ser os parentes vivos máis próximos ás plantas vasculares. Os musgos agrúpanse en oito clases:

 • Takakiopsida
 • Sphagnopsida
 • Andreaeopsida
 • Andreaeobryopsida
 • Oedipodiopsida
 • Polytrichopsida
 • Tetraphidopsida
 • Bryopsida

As clases Andreaeopsida e Andreaeobryopsida distínguense do resto por ter rizoides biseriados (dúas filas de células), o protonema multiseriado (moitas filas de células), e o esporanxio, dividido en varias liñas lonxitudinais. A maioría teñen cápsulas que se abren na parte superior.

A clase Sphagnopsida, componse de dous xéneros, Ambuchanania e Sphagnum. Estes musgos forman densas masas. As follas do Sphagnum teñen grandes células mortas que se alternan con células vivas fotosintéticas. Devanditas células mortas almacenan auga. Diferéncianse das outras clases pola característica antes mencionada, e por: a ramificación única, o protonema taloso (plano e expandido), e un esporanxio que se abre de xeito explosivo.

Mech plonnik mlode sporofity
Esporófito novo de Ceratodon purpureus

A clase Polytrichopsida ten follas con lamelas, unha especie de aletas nas follas que axudan a conservar a humidade. Tamén se diferencian do resto das clases noutros detalles do seu desenvolvemento e anatomía, en xeral son máis grandes que a maioría dos outros musgos, como o caso de Polytrichum commune que forma masas de até 40 centímetros de altura. De feito, o musgo máis alto da terra, pertence a unha especie desta clase, Dawsonia superba natural de Nova Zelandia e Australia.

A clase Bryopsida é o grupo máis diverso; máis do 95% das especies de musgos pertencen a esta clase.

Historia xeolóxica

Os rexistros fósiles de musgos son escasos, debido á súa constitución delgada e natureza fráxil. Recuperáronse musgos fósiles do período permiano da Antártida e Rusia; aínda que se sostivo que fósiles de sistemas tubulares do Silúrico son en realidade os restos macerados de musgo calyptræ.[4]

É precísamente no Silúrico fai uns 450 millóns de anos que as plantas ademais do medio acuático, comezan a colonizar as superficies emerxidas da Terra, os estudos filoxenéticos (e especialmente os rastreos xenéticos) sinalan que as primeiras plantas colonizadoras de superficies emerxidas foron musgos semellantes ao Physcomitrella patens.

Hábitat

Mossopolis
Unha densa colonia de musgo nunha fraga fría costeira.

Os musgos atópanse principalmente en áreas de luz escasa e húmidas, sen importar a latitude. Os musgos son comúns en áreas selváticas ou con grandes precipitacións e nos bordos de cursos de auga. Os musgos tamén se atopan en gretas entre as pedras que pavimentan rúas húmidas da cidade. Algúns tipos adaptáronse ás condicións urbanas e atópanse soamente en cidades. Algunhas especies son enteiramente acuáticas, por exemplo o antipyretica de Fontinalis, e outras talles como o Sphagnum habitan os pantanos e canles de baixo caudal. Tales musgos acuáticos ou semi-acuáticos poden exceder con fartura as lonxitudes típicas dos musgos que se asentan na terra. As plantas individuais 20–30 cm ou máis de longo son comúns no Sphagnum por exemplo.

Onde queira que se asenten, os musgos requiren humidade para sobrevivir debido ao tamaño pequeno e ao delgado dos seus tecidos, a carencia de cutícula (cuberta cerosa para previr perda de auga), e a necesidade de auga para que ocorra a fertilización. Algúns musgos poden sobrevivir desecados, recobrando a vida dentro dalgunhas horas de ser rehidratados. No hemisferio norte, o lado norte de árbores e rocas ten xeralmente máis musgos de media que outras orientacións. Isto débese á carencia de suficiente auga para a reprodución no lado que olla ao sol. Ao sur do ecuador ocorre exactamente o contrario. En fragas densas nas que a luz do sol non penetra, os musgos medran igualmente ben en toda a contorna das árbores.

Cultivo

En certos países considérase ao musgo unha mala herba no céspede, aínda que no Xapón déixase medrar deliberadamente nos xardíns xaponeses ou bonsái e son un elemento de adorno de xardíns antigos de templos e fermosas escenas de fragas. O musgo evoca un sentido de calma, antigüidade, embelecendo escenas de xardíns. O cultivo do musgo iníciase a miúdo empregando mostras trasplantadas de musgo tomadas de sitios naturais mediante un bolso que retén as condicións de humidade. Con todo, o musgo pode ser extremadamente difícil de manter lonxe fóra dos seus sitios de ocorrencia naturais dado a sensibilidade que posúe ás condicións de luz, humidade e circulación do aire. As esporas do musgo libéranse e deposítanse en forma constante en superficies expostas; aquelas superficies e a súa contorna que posúan as características adecuadas para certa especie do musgo serán colonizadas por musgo dentro dalgúns anos pola exposición ao vento e a choiva. O musgo pode desenvolverse sobre certos materiais de características porosas bos para reter humidade talles como ladrillo, madeira e certas mesturas de concreto. As superficies pódense acondicionar con substancias acedas, incluíndo soro, iogur, ouriños, e depositar unha mestura de mostra do musgo, auga e compost para asentar unha colonia.

Inhibición do crecemento do musgo

Pódese inhibir o crecemento do musgo de varios xeitos:

 • Diminuíndo a auga dispoñible aumentando a drenaxe do terreo.
 • Aumentando a luz do sol directo.
 • Aumentar a presenza de plantas que compitan co musgo.
 • Aumentar o pH do chan engadindo cal mineral

O alto tránsito ou a intervención da cama de musgo manualmente co uso dun anciño, tamén afectarán o crecemento.

O uso de produtos que conteñen sulfato ferroso ou sulfato ferroso de amonio, permiten eliminar o musgo. Estes ingredientes atópanse tipicamente en produtos comerciais para o control de musgo e fertilizantes. A eliminación do musgo non previrá que volva a xerminar, a menos de que se rematen as condicións favorables para o seu desenvolvemento.

Viveiros para musgo

Unha moda pasaxeira que se desenvolveu a fins do século XIX de recoller musgo, conduciu ao establecemento de viveiros para musgo en moitos xardíns británicos e estadounidenses. O viveiro constrúese tipicamente de listóns de madeira, cunha cobertura plana, está aberto polo seu lado do norte (para manter a sombra). As mostras do musgo instalábanse nas gretas entre os listóns de madeira. O viveiro do musgo era humedecido regularmente para manter as condicións apropiadas para o seu crecemento.

Comercio

Existe un importante mercado de musgos salvaxes colleitados. As principais aplicacións para o musgo son en floricultura, e a decoración caseira. Musgo en descomposición do xénero Sphagnum é o compoñente principal da turba, que se extrae para ser usada como combustible, como agregado a chan para horticultura, e para afumar malte durante a produción de whisky escocés.

O Sphagnum, xeralmente das especies cristatum e subnitens, é cultivado mentres aínda está a medrar e sécase para ser empregado en viveiros e horticultura como un medio para plantar sementes.

Está a crecer a preocupación nas partes do mundo onde este comercio está a crecer, ese dano ambiental significativo pode ser causado por cultivar comercialmente turba.

Na Segunda Guerra Mundial, os musgos do xénero Sphagnum foron empregados como preparacións de primeiros auxilios en feridas dos soldados, pois estes musgos son moi absorbentes e teñen características anti-bacterianas suaves. Algúns pobos na antigüidade empregárono como cueiro debido á súa alta absorbancia. Nas zonas rurais do Reino Unido, o Fontinalis antipyretica foi empregado tradicionalmente para extinguir os lumes pois se atopaba en grandes cantidades nos ríos de caudal reducido e o musgo retiña grandes volumes de auga que axudaban a extinguir as chamas. Este uso histórico atópase reflectido no seu nome específico en latín/grego, cuxo significado aproximado é -contra o lume-. En Finlandia os musgos de turba foron utilizados para fabricar pan durante épocas de fame negra.

Notas

 1. Hubers, M. e Kerp, H. (2012): "Oldest known mosses discovered in Mississippian (late Visean) strata of Germany". Geology 40 (8): 755. Resumo.
 2. Definicións no Dicionario da Real Academia Galega e no Portal das Palabras para musgo.
 3. Goffinet, Bernard e William R. Buck (2004): "Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification". Monographs in Systematic Botany. Molecular Systematics of Bryophytes (Missouri Botanical Garden Press) 98: 205–239. ISBN 1-930723-38-5.
 4. Kodner, RB & Graham, LE 2001. High-temperature, acid-hydrolyzed remains of Polytrichum (Musci, Polytrichaceae) resemble enigmatic Silurian-Devonian tubular microfossils. American Journal of Botany 88:462-466.

Véxase tamén

Bibliografía

 • The genome of the moss Physcomitrella patens reveals evolutionary insight into thr conquest of land by plants, Science, ed. en liña 13/12/2007.

Ligazóns externas

Azulenta común

A azulenta común (Prunella modularis) é unha especie de ave paseriforme da familia Prunellidae amplamente distribuída por toda Europa. O seu aspecto apagado e pouco chamativo faino difícil de distinguir dun paporrubio xuvenil, dunha pica dos prados ou dun carrizo. Non obstante, o seu estraño hábito de apareamento, con tríos dun macho con dúas femias, ou dunha femia con dous machos, faino moi particular.

O seu canto é un chirlo rápido, plano, agudo, monocorde.

O seu niño é unha cunca herbácea, revestida de musgo ou pelo, con 4-5 ovos postos en 2-3 niñadas de abril a xuño.

Vive entre arbustos, entre a maleza, comendo pequenos insectos e sementes.

Cría en toda Europa menos en Islandia; especialmente en uceiras e marismas con matogueira densa, en zonas costeiras, bosques densos, cultivos e xardíns.

Botánica

A botánica, (do grego βοτάνη = herba) ou fitoloxía (do grego φυτόν = planta e λόγος = tratado), é unha rama da bioloxía e é a ciencia que se ocupa do estudo das plantas. O concepto de vexetal, que estaba claro en tempos de Aristóteles, quedou esvaecido polo avance do coñecemento, chegándose a definir como todo aquilo que estuda a botánica. Na práctica, os botánicos estudan as plantas, as algas e os fungos. No campo da botánica, hai que distinguir entre a botánica pura, cuxo obxecto é ampliar o coñecemento da natureza; e a botánica aplicada, cuxas investigacións están ao servizo da tecnoloxía agraria, forestal, farmacéutica etc.

A botánica cobre un amplo abano de contidos, que inclúen aspectos específicos propios dos vexetais; das disciplinas biolóxicas que se ocupan da composición química (fitoquímica); a organización celular (citoloxía vexetal) e tisular (histoloxía vexetal); do metabolismo e o funcionamento orgánico (fisioloxía vexetal), do crecemento e o desenvolvemento; da morfoloxía (fitografía); da reprodución; da herdanza (xenética vexetal); das enfermidades (fitopatoloxía); das adaptacións ao ambiente (ecoloxía), da distribución xeográfica (fitoxeografía ou xeobotánica); dos fósiles (paleobotánica) e da evolución.

Briozoos

Os briozoos (Bryozoa, do grego βρύον brýon, "musgo", e ζωον zōon, "animal"), o que xustifica o nome que lle dan algúns[quen?] de animais musgo,[Cómpre referencia] tamén chamados polizoos (Polyzoa) e ectoproctos (Ectoprocta, do grego εκτός ektós, "fóra", "afora", e πρωκτόσ prōktós, "ano"). son un filo de pequenos animalis coloniais, que presentan un lofóforo, coroa de tentáculos ciliados que serven para captar alimento, nos que o ano se abre fóra de diita coroa tentacular.

Describíronse unhas 5.700 especies maioritariamente mariñas; só unhas 50 viven en auga doce.

Durante anos clasificáronse xunto aos entoproctos, nos que o ano se abre dentro da coroa tentacular, pero hoxe dubídase de que ambos os grupos estean realmente relacionados.Son animais triblásticos, deuteróstomos e esquizocelomados, con tentáculos lofoforais retráctiles nunha vaíña tentacular. Carecen de nefridios e de aparato circulatorio.

Estes animais posúen algúns caracteres que os achegan aos protóstomos, porén outras características como a orixe do mesoderma ou a natureza do celoma aproxímanos máis aos deuteróstomos.

Briófitas

As briófitas ou briófitos (Bryophyta sensu lato ou "briófitas en sentido amplo"), do latín científico Bryophyta, derivado do grego βρύον brýon, "musgo", e φυτόν phytón, "planta", son plantas non vasculares e foron as primeiras en xurdir hai 420 millóns de anos. Son descendentes das algas verdes e foron as primeiras en colonizar os espazos terrestres, nesta división temos os musgos, as hepáticas e os antóceros. Habitan en climas fríos e húmidos, e posúen vida latente. No seu corpo diferéncianse 3 partes: rizoide, caulidios e filidios, análogos á raíz, talo e follas dos vexetais superiores.

As briófitas con tecido pouco diferenciado, sen xilema nin floema, non presentan raíces, talos (caules) e follas verdadeiras, senón que teñen un corpo vexetativo con estruturas moi primitivas con células que non chegan a constituír un tecido. Así que as raíces que presentan denomínanse rizoides, o taliño cauloide e as folliñas filoides.

Chámase briófitas en sentido amplo ao grupo de plantas embriófitas non vasculares. Hoxe en día sábese que é parafilético, aínda que as relacións dentro do grupo aínda non están acordadas por todas as análises filoxenéticas.

Están compostas polos grupos monofiléticos:

Bryophyta sensu stricto ou "musgos",

Marchantiophyta ou "hepáticas",

Anthocerotophyta ou "antóceros".

Célula somática

Unha célula somática (do grego σὠμα/soma, corpo) é toda célula que forma o corpo dun organismo pluricelular que non sexa un gameto, célula xerminal, gametocito ou célula nai indiferenciada. A diferenza das anteriores, os gametos son células que se fusionan durante a reprodución sexual para formar o cigoto (nos humanos serían o espermatozoide e o óvulo); as células xerminais son células que dan lugar a gametos, e as células nais son células que poden dividirse por mitose e diferenciarse en tipos celulares especializados diversos. No caso dos mamíferos, por exemplo, as células somáticas son as que forman todos os órganos internos, pel, óso, músculos e tecido conectivo. Nos mamíferos as células somáticas son xeralmente diploides e divídense por mitose.

Embriófitas

As embriófitas ou embriófitos (Embryophyta) é un subreino pertencente ao reino Plantae, usado xeralmente para designar as plantas terrestres (non acuáticas). É o grupo de plantas que nos é máis familiar, pois inclúe árbores, musgos, fieitos e moitas outras plantas terrestres, englobando así plantas non vasculares, vasculares con semente e vasculares con flor. Considéranse plantas terrestres porque están adaptadas para a vida en terra, a pesar dalgunhas seren secundariamente acuáticas.

Unha novidade evolutiva é o embrión, o cigoto queda no interior do arquegonio, onde se produce o desenvolvemento do esporófito a partir do gametófito, e outra novidade é a presenza de arquegonio, onde se produce o gameto feminino, a oosfera.

Son organismos eucariontes multicelulares con órganos reprodutivos especializados. Na súa maioría as embriófitas obteñen a súa enerxía a través da fotosíntese, sintetizando compostos orgánicos a partir do dióxido de carbono.

Esporanxio

O esporanxio é a estrutura das plantas, fungos ou algas que produce e contén as esporas. Atópanse esporanxios nas anxiospermas, ximnospermas, fieitos e os seus parentes, nas briófitas, algas e fungos.

En relación ao ciclo de vida das plantas, naquelas plantas cuxa xeración diplonte é multicelular (posúen "esporófito"), chámase esporanxio á estrutura nacida no esporófito que se especializa en levar a cabo a meiose que dará as esporas haploides (n).

Nos fieitos, os esporanxios poden estar recubertos por indusios.

Hábitat

En ecoloxía, un hábitat é o lugar ou o tipo de lugares onde vive unha especie de organismo particular ou onde a súa poboación aparece de xeito natural. Pódese entender que é tamén o ambiente e o conxunto de condicións de ese ambiente que permiten a especie estea presente alí.Un hábitat está caracterizado por características tanto físicas como biolóxicas. Para unha especie os seus hábitats son aqueles onde poden atopar os seus alimentos, un lugar onde acollerse ou medrar, protección para a súa supervivencia ou un lugar onde propagarse ou reproducirse, como é atopando parella. Os factores físicos que determinan un hábitat poden ser algúns como o tipo de solos ou augas, a humidade do ambiente, o abano de temperaturas dese espazo ou a intensidade de luz. Pola outra banda, os factores biolóxicos son aqueles como a dispoñibilidade de nutrientes ou alimentos, ou a presenza ou ausencia de depredadores. Cada especie e cada organismo teñen certas necesidades e precisan duns ou doutros hábitats para poder prosperar. Algunhas especies son tolerantes a grandes variacións na presenza desas variables físicas ou biolóxicas, namentres que outras especies están especializadas e precisan dunhas condicións concretas para persistir.

Un hábitat non é necesariamente unha área xeográfica: pode ser o interior dun toro que podrece, o interior dunha rocha ou no musgo dun monte, o corpo ou un tracto dixestivo dun hóspede para aqueles organismos parasitos o corpo do seu hóspede etc. Os grandes tipos de hábitat terrestres van desde condicións de rexións polares, a temperadas, subtropicais e tropicais. O tipo de vexetación terrestre pode ser bosque, estepas, prados, semiárido ou desértico. Os hábitats das augas fresca inclúen a marismas, regatos, ríos, rías, lagos e lagoas; e os hábitats mariños inclúen a marismas, costa, as zonas intermareais, arrecifes, rías e baías, o mar aberto, os leitos mariños, as augas profundas e as augas submariñas.

Os hábitats mudan co paso do tempo, tanto por cambios estacionais como por outras causas que os fan mudar definitivamente. Nese último caso poden deberse a evento violentos como erupción de volcáns, a terremotos, a tsunamis, a incendios forestais, a cambios nas correntes oceánicas ou a morte dos hóspedes. Os outros cambios poden ser estacionais ou ser máis gradual, que fan mudar os hábitats. Esa mudanza pódese dar ao longo de milenios por alteracións no clima, xa que os xeos e os glaciares avanzan e retroceden, e por patróns climáticos diferentes que implican cambios das precipitación e da radiación solar. Outros cambios nos hábitats son resultado directo das actividades humanas, como o son a deforestación, o arado de pastos ou agricultura intensiva, os cambios nos caudais dos ríos e rías, a drenaxe das marismas, o dragado do litoral ou dos fondos do mar. A introdución de especies exóticas pode ter un efecto devastador na fauna e flora nativa; por implicar unha maior depredación, maior competencia polos recursos ou porque supoñan a introdución de pragas e enfermidades ás que as especies nativas non teñen inmunidade.

Un dos maiores problema nas conservacións dos ambientes e da biodiversidade é a fragmentación dos hábitats. Ademais, ante a degradacións dos hábitats non todas as especies responden igual xa que algunhas dependen doutras nos ecosistemas, como é o caso da dispersión de vexetación en bosques ligada aos desprazamentos de animais.

Indusio

O indusio é unha superficie membranosa ou pelosa presente nos fieitos que recobre os esporanxios. A súa misión é protexer aos esporanxios das condicións ambientais desfavorables mentres as esporas non maduran. Unha vez que a formación das esporas rematou permiten a liberación das mesmas.

Xeralmente a forma do indusio é laminar, aínda que cada xénero pode ter a súa morfoloxía propia, podendo ter forma lanceolada, lineal, tubular, de ril...

No que respecta á orixe do indusio, esta é epidérmica.

Lago Chungará

O lago Chungará, do aimará chunkara, que significa musgo na pedra, é un lago situado na Provincia de Parinacota, Rexión de Arica e Parinacota, no extremo norte de Chile. É un dos máis altos do mundo con 4.570 metros sobre o nivel do mar. Atópase rodeado por diversos cumios nevados, como o conxunto dos nevados de Payachatas, composto polos volcáns Parinacota e Pomerape, o nevado Sajama e o Guallatiri.

Liquenina

A liquenina, tamén chamada liquenano ou amidón de musgo, é un polisacárido complexo formado por unidades de glicosa (un glucano), que se encontra en varias especies de liques. Pode extraerse da Cetraria islandica, que recibe o nome de "musgo" de Islandia, polo seu parecido superficial cos musgos, pero que en realidade é un lique. Foi estudada desde 1957. Quimicamente a liquenina é un polímero liñal formado por residuos de glicosa unidos por enlaces glicosídicos β-1,3 e β-1,4.É un importante carbohidrato para a alimentación dos renos e os esquíos voadores do norte (Glaucomys sabrinus), que se alimentan do lique Bryoria fremontii.

Para extraela do "musgo" de Islandia, este dixírese nunha disolución débil fría de bicarbonato de sodio durante algún tempo, e despois férvese. Así, a liquenina disólvese e ao arrefriar sepárase como unha xelatina incolora. Non pode tinguirse con iodo, a diferenza doutros polisacáridos.

Musgo knockout

Un musgo knockout é unha planta de musgo na cal un ou máis xenes específicos son eliminados (deleción) ou inactivados (o que se denomina knockout de xenes) por medio da técnica da gene targeting. Despois da deleción dun xene, o musgo knockout perde o trazo que estaba codificado por ese xene. Así, pode inferirse a función deste xene. Este enfoque científico denomínase xenética inversa, xa que os científicos tratan de desvelar a función dun xene específico. Na xenética clásica o científico empezaba estudando un fenotipo de interese e buscaba o xene que causaba dito fenotipo. Os musgos knockout son importantes en investigación básica en bioloxía e en biotecnoloxía.

Ochrophyta

As ocrófitas, ou Ochrophyta, é o grupo de heterocontos fotosintetizadores. Inclúe ás algas pardas (Phaeophyceae), algas douradas (Chrysophyceae e Synurophyceae) e algas amarelo-verdosas (Xanthophyceae).Case todos os grupos das ocrófitas son unicelulares e/ou coloniais. Algúns grupos son de organismos unicelulares picoplanctónicos (menores de 3 μm). É un grupo amplo en número de especies e diversidade filoxenética presente en medios terrestres e acuáticos, en especial nas zonas fóticas e bentónicas dos océanos. Porén, algúns grupos viven en solos húmidos e no musgo.A clasificación do grupo aínda non está claramente definida. Algúns autores dividen o grupo en dous sub-filos: Phaeista Cavalier-Smith 1995 (que abrangue aos Hypogyristea e Chrysista nunhas clasificacións ou Limnista e Marista noutras) e Khakista Cavalier-Smith, 2000 (que abrangue as Bolidomonas e diatomeas)

Physcomitrella patens

Physcomitrella patens é un musgo (briófita) utilizado como organismo modelo para estudos sobre a evolución, desenvolvemento e fisioloxía das plantas.

Pimpín común

O pimpín común (Fringilla coelebs) é un paxaro pequeno da familia Fringillidae.

Poales

Poales é o nome dun taxon de plantas situado na categoría de orde, empregado en sistemas de clasificación modernos como o APG II do 2003. A orde consta de 16 familias con máis de 18.000 especies, entre elas atópase a familia Poaceae (pastos, cereais, bambú), que é probablemente a familia de anxiospermas de maior importancia económica, e tamén a acompañan outras como as tifáceas, as bromeliáceas e o caravel do aire, as ciperáceas (dunha delas prodúcese o papiro), e as xuncáceas (a familia dos xuncos e plantas afíns). As Poales son herbas, moitas elas con polinización anemófila (por vento), con perda dos nectarios septais, a síndrome de caracteres da polinización anemófila desenvolveuse moitas veces de xeito independente dentro do clado. Ademais caracterízanse por posuír corpos de sílice na epiderme, por perder os cristais de ráfide, e posuír flores con perianto claramente dividido en cáliz e corola, e con estilos ben desenvolvidos.

Protoplasto

O protoplasto, do grego antigo πρωτόπλαστος (prōtóplastos, "formado en primeiro lugar"), é un termo biolóxico proposto por Hanstein en 1880 para referirse á célula completa excluíndo a parede celular, pero actualmente ten varias definicións:

Unha célula de planta, bacteria ou fungo á que se lle eliminou total ou parcialmente a parede celular utilizando medios mecánicos ou encimáticos. Ademais, debe facerse unha maior distinción no caso das bacterias, nas que pode haber:

Protoplastos: células bacterianas grampositivas ás que se lle eliminou completamente a parede celular.

Esferoplastos: células bacterianas gramnegativas ás que se lle eliminou parcialmente a parede celular.

Máis xeralmente, unha unidade biolóxica que está composta dun núcleo e os materiais protoplásmicos que o rodean (polo que neste uso é moi similar a protoplasma).

Reprodución sexual

A reprodución sexual é unha forma de reprodución que se realiza por medio da fusión de dous tipos de células reprodutoras especializadas chamadas gametos. Nos animais eses gametos son o óvulo e o espermatozoide. Ás veces poden funcionar como gametos núcleos de células, como os núcleos do gran de pole das plantas ou gametanxios, como en certos fungos. Os gametos adoitan ser distintos morfoloxicamente (anisogametos), e xeralmente o feminino é máis grande e inmóbil, pero en protistas poden ser iguais (isogametos). Os gametos normalmente orixínanse por un tipo de división celular especial chamado meiose, pero nos gametófitos haploides de musgos e fentos e nalgúns protistas os gametos fórmanse por mitose. Durante a meiose prodúcese a recombinación xenética entre os cromosomas homólogos de procedencia materna e paterna, o que aumenta a variabilidade xenética dos gametos. Os gametos formados por meiose teñen a metade de cromosomas que a célula que iniciou a meiose (por exemplo, nos humanos as células teñen 46 cromosomas -ou 23 pares- e orixinan gametos de 23 cromosomas). Os dous gametos fusiónanse durante a fecundación xerando un cigoto, no que se mesturaron o material xenético de ambos os gametos (e, por tanto, do pai e da nai). A división por sucesivas mitoses do cigoto inicia o desenvolvemento do novo individuo nos organismos multicelulares, como os animais e as plantas, para a maioría dos cales a reprodución sexual é a principal forma de reprodución e nalgúns casos a única. Moitos organismos combinan nos seus ciclos vitais fases de reprodución sexual e asexual.A evolución da reprodución sexual é un gran crebacabezas porque, en principio, a reprodución asexual debería ser superior a ela, xa que cada novo individuo pode ter a súa descendencia, o que implica que unha poboación asexual ten unha capacidade intrínseca de crecer máis rapidamente en cada xeración. Na sexual son necesarios dous individuos, e este custo do 50% é unha desvantaxe de fitness da reprodución sexual. Ademais, cada organismo só pode pasar á súa descendencia o 50% dos seus propios xenes. Porén, unha clara vantaxe da reprodución sexual é que pode impedir a acumulación de mutacións xenéticas e crea moita variabilidade.A selección sexual é un modo de selección natural na cal algúns individuos da poboación se reproducen máis que outros porque son mellores á hora de conseguir parellas para reproducirse. Foi descrita como "unha poderosa forza evolutiva que non existe nas poboacións asexuais."Os procariotas non teñen reprodución sexual propiamente dita, pero teñen mecanismos parasexuais de intercambio xenético entre individuos que lembran en certa medida o intercambio que se produce na reprodución sexual, pero que supoñen o intercambio dunha cantidade moi pequena de xenes e non xeran descendencia (o número de células segue sendo o mesmo do inicio), polo que non se pode falar de reprodución. Estes procesos supoñen unha transferencia horizontal de xenes. Entre eles están a conxugación bacteriana, a transformación e a transdución.

Outras linguas

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.