Mendinho

Mendiño, Meendinho ou Mendinho, nomes cos que aparece recollido nos cancioneiros galego-portugueses, foi un trobador galego medieval, que viviu entre o século XIII e o XIV.

Mendinho
Estatua dos xograres
Na illa de San Simón, cantada polo poeta Mendinho, encóntrase unha estatua dedicada aos tres poetas da ría de Vigo: Martín Codax, Mendinho e Johan de Cangas.
Nacementoséculo XIII
 probablemente no sur de Galicia
Falecementoséculo XIV
NacionalidadeReino de Galicia
Ocupacióntrobador, poeta e compositor
Xéneroscantiga de amigo

Vida

A súa orixe non está clara, o trobador podería proceder probablemente do sur de Galicia, de localidades coma Redondela ou Vigo. Se atendemos ás referencias xeográficas do seu único poema conservado, procedería da ría de Vigo, pois menciona a Illa de San Simón, en Redondela, aínda que os autores non manteñen unha única postura. A súa cantiga de amigo está considerada entre as máis importantes da lírica trobadoresca galego-portuguesa. A súa composición aparece incluída no Cancioneiro da Biblioteca Nacional (B 852) de Lisboa —ou Cancioneiro Colocci-Brancuti— e no Cancioneiro da Biblioteca Vaticana (V 438).

Obra

Só se conserva unha única cantiga del, a comezada polo verso Sediam'eu na ermida de San Simón. Nela, unha moza espera axexante o seu mozo ou amigo, ata acabar morrendo de amor. Dedicóuselle Día das Letras Galegas do ano 1998 (xunto con Johan de Cangas e Martín Codax). A cantiga está reproducida a continuación:[1]

Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa 1525-1526 - 355 f (2 colns, 31-40 lin.) 28 cm.pdf&page=389
 
Cancioneiro da Vaticana - V 438

Cancioneiro da Biblioteca Nacional: B 852 e Cancioneiro da Vaticana: V 438.

A Fada e o Dragón, Xaime Quessada, Vigo
Monumento adicado aos poetas, cantores e trobadores da Ría de Vigo, Martín Codax, Pero Meogo, Mendiño e Paio Gómez Chariño, A fada e o dragón de Xaime Quessada, no Paseo de Alfonso XII de Vigo.
Sedia-m'eu na ermida de San Simion
e cercaron-mi as ondas, que grandes son:
eu atendend'o meu amigo,
eu atendend'o meu amigo!
Estando na ermida ant'o altar,
cercaron-mi as ondas grandes do mar:
eu atendend'o meu amigo,
eu atendend'o meu amigo!
E cercaron-mi as ondas, que grandes son,
non ei (i) barqueiro, nen remador:
eu atendend'o meu amigo,
eu atendend'o meu amigo!
E cercaron-mi as ondas do alto mar,
non ei (i) barqueiro, nen sei remar:
eu atendend'o meu amigo,
eu atendend'o meu amigo!
Non ei i barqueiro, nen remador,
morrerei fremosa no mar maior:
eu atendend'o meu amigo,
eu atendend'o meu amigo!
Non ei (i) barqueiro, nen sei remar,
morrerei fremosa no alto mar.
eu atendend'o meu amigo,
eu atendend'o meu amigo!

Notas

  1. Sediam'eu na ermida de San Simion, Bibliotheca Augustana. José Joaquim Nunes, Cantigas d'amigo, n. 252, Lisboa 1928.

Véxase tamén

Bibliografía

Outros artigos

Ligazóns externas

Día das Letras Galegas

O Día das Letras Galegas é un día de exaltación da lingua de Galicia a través da súa manifestación literaria. Comezou a celebrarse o 17 de maio do 1963, coincidindo co centenario da primeira edición de Cantares gallegos, de Rosalía de Castro.

Ata 2019, ano dedicado a Antón Fraguas, 59 autores (4 mulleres e 55 homes) foron homenaxeados nas 57 edicións do Día das Letras Galegas, posto que 1998 foi o único ano en que houbo unha homenaxe colectiva (en concreto, a tres trobadores ligados á Ría de Vigo).

Fernan Rodriguez Redondo

Fernan Rodriguez Redondo foi un trobador portugués de finais do século XIII e principios do XIV. Fillo do trobador Rodrigo Eanes Redondo, arredor de 1297 foi administrador do infante Peire, fillo de Pedro III de Aragón e en 1316 era xuíz en Portugal. É autor de 3 textos: 2 cantigas de escarnio e 1 tenzón con Pero da Ponte, aínda que esta se conserve fragmentariamente.

Fernan Soares de Quinhones

Fernan Soares de Quinhones ou Quinhões foi un trobador asturiano, do segundo terzo do século XIII. É autor de 5 textos: 4 cantigas de escarnio e 1 sátira moral.

Fernan Velho

Fernan Velho foi un trobador portugués, que estivo activo na segunda metade do século XIII. Era fillo bastardo de Gongalo Pires Velho, da mediana nobreza de Entre Douro e Minho. É posíbel que estivera na corte de Afonso X, onde participaría no ciclo satírico contra María Balteira. Foi autor de 11 textos: 9 cantigas de amor, 1 cantiga de amigo e 1 cantiga de escarnio.

Garcia Martinz

Garcia Martinz foi un trobador de orixe descoñecida, que estivo activo na corte de Afonso X. A vinculación con Pero da Ponte sitúano na corte de Afonso X, mais non se teñen datos concretos sobre este autor.

Garcia Perez

Garcia Perez foi un trobador posibelmente galego e quizais haxa que identificalo co gobernador de Galiza en 1282. É autor dun único texto, unha tenzón con Afonso X, sobre unha pena veira do rei, que Garcia Perez aconsella tirar ao lixo.

Gil Perez Conde

Gil Perez Conde foi un trobador portugués, que estivo activo nas décadas centrais do século XIII, posibelmente exiliado en 1248 tras a guerra entre Afonso III e Sancho II de Castela. Foi autor de 18 textos: 1 cantiga de amor convencional, 1 cantiga de amor en ton xocoso, 1 cantiga de amor de ton anticortés, 8 sátiras políticas, 1 sátira literaria, 2 sátiras morais, e 4 cantigas de escarnio.

Golparro

Golparro foi un xograr galego de finais do século XIII. Golparro sería un alcume que significaría "raposo vello". É autor dunha cantiga de amigo, sobre o santuario de San Treeçon.

Gonçalo Garcia

Gonçalo Garcia foi un trobador portugués, que estivo activo por volta de 1245 e fillo de Garcia Mendiz de Eixo. É autor de 1 cantiga de escarnio sobre o rapto de Maria Rodrigues Codorniz, familiar de Rodrigo Sanches, bastardo de Sancho I.

Johan

Johan foi un xograr leonés, que estaría activo arredor do 1325. É autor dun pranto pola morte de don Dinís e 1 eloxio en louvor de Afonso IV.

Johan de Cangas

Johan de Cangas, nado no século XIII, foi un trobador galego activo no último cuarto do XIII e comezos do XIV, procedente da Península do Morrazo.

Foi homenaxeado no Día das Letras Galegas de 1998 xunto a Martín Codax e Mendinho.

Josep

Josep foi un trobador portugués de finais do século XIII e principios do XIV. Primeiro representante xudeu da escola trobadoresca galego-portuguesa, é autor dunha tenzón con Estevan da Guarda.

Martin Campina

Martin Campina foi un xograr portugués ou galego, posibelmente activo a finais do século XIII. É autor de 2 cantigas de amigo moi convencionais.

Martin Moxa

Martin Moxa foi un trobador posibelmente catalán ou aragonés, activo entre 1270-1280 na corte de Afonso X. Clérigo de profesión, foi coñecido e satirizado pola súa lonxevidade por parte dos seus contemporáneos. É autor de 20 textos: 12 cantigas de amor, 1 descort, 4 sátiras morais, centradas no tópico do mundo ao revés, 1 sátira política, 1 autoescarnio e posibelmente sexa o autor dunha tenzón con Lourenço.

Martín Codax

Martín Codax ou Codaz foi un poeta galego, posiblemente un xograr que viviu entre o século XIII e o século XIV. No ano 1998 dedicóuselle o Día das Letras Galegas xunto con Johan de Cangas e Mendinho.

Men Rodriguiz Tenoiro

Men Rodriguiz Tenoiro foi un poeta castelán medieval, que estaría activo no terceiro cuartel do século XIII na corte de Afonso X e posibelmente tamén na de Fernando III. É autor de 7 textos: 1 cantiga de amor, 4 cantigas de amigo, 1 cantiga de escarnio e maldicir e 1 tenzón con Juião Bolseiro.

Picandon

Picandon foi un xograr ao servizo do trobador italiano Sordello. A súa participación no escola trobadoresca galego-portuguesa demóstrase por unha tenzón con Johan Soarez Coelho.

Vasco Gil

Vasco Gil foi un trobador portugués, que estivo activo no segundo terzo do século XIII, fillo de Gil Vasquez. Foi partidario do rei Sancho II de Castela e en 1245 marcha a Castela, participando na conquista de Sevilla. É autor de 17 textos: 13 cantigas de amor, 2 cantigas de amigo e 2 tenzóns con Afonso X e Pero Martinz, aínda que a autoría desta última non está totalmente demostrada, xa que no texto só se menciona un tal Don Vasco.

Xeración histórica
Xeración intermedia
Corte de D. Dinís
Epígonos
Outros

Outras linguas

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.