Martín Codax

Martín Codax ou Codaz[1] foi un poeta galego, posiblemente un xograr[2] que viviu entre o século XIII e o século XIV. No ano 1998 dedicóuselle o Día das Letras Galegas xunto con Johan de Cangas e Mendinho.

Martín Codax
Martim Codax Cantigas de Amigo
NacementoSegunda metade do s. XIII
 Probabelmente en Vigo
FalecementoComezos do século XIV
NacionalidadeReino de Galicia
Ocupacióntrobador, poeta, escritor e compositor
XénerosPoesía

Vida

A súa orixe non está clara, o xograr procede probabelmente de Vigo, xa que hai numerosas referencias a esta cidade nas súas composicións. Viviu entre a segunda metade do século XIII e comezos do século XIV. Non hai moitos datos sobre a súa identidade.

Obra

Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa 1525-1526 - 355 f (2 colns, 31-40 lin.) 28 cm.pdf&page=573
Cancioneiro da Biblioteca Nacional ou Cancioneiro Colocci-Brancuti: B 1278.

Dúas son as características máis importantes de Martín Codax: por un lado, a súa inspiración fortemente orixinal, máis próxima á realidade do amor vulgar, e por outra banda o feito de que as súas composicións, ademais de seren recollidas no Cancioneiro da Biblioteca Nacional (B) de Lisboa —ou Cancioneiro Colocci-Brancuti— e no Cancioneiro da Biblioteca Vaticana (V), foran recollidas no Pergamiño Vindel, o que dá a posibilidade de acceder ás músicas, supostamente orixinais, dos seus creadores.

Os poemas de Martín Codax que figuran no pergamiño son os seguintes (sen título, cítanse polo seu primeiro verso):

 • "Ondas do mar de Vigo".
 • "Mandad'ey comigo".
 • "Mia yrmana fremosa treydes comigo".
 • "Ay Deus se sab'ora meu amado".
 • "Quantas sabedes amar amigo".
 • "En o sagrad'en Vigo".
 • "Ay ondas que eu vin veer".
Cancioneiro da Vaticana - V 884
Cancioneiro da Vaticana: V 884.
Cancioneiro portuguez da Vaticana (1878).pdf&page=284
Cancioneiro portuguez da Vaticana, Teófilo Braga, 1878.

No pergamiño Vindel consérvase tamén a notación musical destas cantigas, de maneira bastante excepcional porque case toda a notación musical da lírica trobadoresca non se conservou -no Cancioneiro da Ajuda aparece o sitio para a notación musical, mais está en branco-. Existe outro pergamiño que tamén conserva a notación musical: o pergamiño Sharrer (T).

O corpus literario atribuído limítase, xa que logo, a sete cantigas de amigo[3] que figuran nos cancioneiros da lírica galego-portuguesa e no pergamiño Vindel, no cal se concreta o nome do autor das composicións. A descuberta deste pergamiño debeuse ao azar: ocorreu cando Pedro Vindel, a principios do século XX, o encontrou na súa biblioteca, e achouno servindo de forro a un exemplar do De officiis de Cicerón.

Existe un grupo de música antiga chamado Martín Códax que interpreta música medieval e do Renacemento e que teñen na súa discografía cantigas de escarnio, Cantigas de Santa María e, como se deduce polo nome do grupo, cantigas de Martín Códax. Ademais, como se pode comprobar máis abaixo, a música de Codax foi interpretada numerosas veces (algunhas versións con instrumentos medievais e outras con modernos) por grupos musicais de distinta nacionalidade.

Análise

Os versos agrúpanse en dísticos coa mesma métrica, bardante a cantiga número VI na que alternan versos heptasílabos e octosílabos.

O resto das composicións posúen versos hexasílabos, heptasílabos, decasílabos e tridecasílabos, agás no refrán. Os pareados presentan unha rima consonante; o mesmo ocorre coa rima aguda da cantiga VII; un chisco máis artísticas son as asonancias da cantiga IV.

Discografía

A seguinte discografía está ordenada por ano de gravación, pero a referencia é a da edición máis recente en CD. Nos casos en que non exista edición en CD, informase da correspondente edición en disco de vinilo. Non se inclúen as recompilacións, só os discos orixinais.

Os discos separáronse en dous grupos: aqueles que conteñen as sete cantigas ou polo menos as seis con música e aqueles que conteñen unha selección parcial delas.

Discos que conteñen todas as cantigas

Estatua dos xograres
Na illa de San Simón hai unha estatua dedicada aos tres poetas da ría de Vigo: Martín Codax, Mendinho e Johan de Cangas.
 • Monodia Cortesana Medieval (S. XII-XIII) y Musica Arabigo-Andaluza (S. XIII) (1969). Colección de Música Antigua Española (2). Atrium Musicae de Madrid (dir.: Gregorio Paniagua) e Moroccan Orchestra of Tetouan (dir.: Abdessadak Chkara). Hispavox (EMI-Odeón) CDM 7 65 331 2.
 • Martim Codax: Canciones de amigo - Bernart de Ventadorn: Chansons d'amour (1977). Studio der frühen Musik. Thomas Binkley. A edición moderna en CD encóntrase en calquera destas dúas caixas:
  • Reflexe Vol. 3. EMI Classics "Reflexe" 7243 8 26480 2 4.
  • Music from the Middle Ages. EMI "Classics" 0946 338137 2 4.
 • Martin Codax - Cantigas de Amigo (1981). Ensemble de musique ancienne Euterpe. Harmonia mundi HM 1060 (LP).
 • Medieval Monodies (1982). La Romanesca. Move MD 3044.
 • La música medieval en Galicia (1983). Grupo Universitario de Camara de Compostela. Carlos Villanueva Abelairas. Fundación Barrié.
 • Bella Domna (1987). The Medieval Woman: Lover, poet, patroness and saint. Sinfonye. Stevie Wishart. Helios 55207.
 • The Pilgrimage to Santiago (1989). New London Consort. Philip Pickett. L'Oiseau Lyre 433 148 (2 CDs).
 • Wanderer's Voice (1991). Medieval Cantigas & Minnesang. The Newberry Consort. Harmonia mundi HMU 90 7082.
 • Medieval Women's Songs (1991). Música Arábigo-andaluza S. XIII-XIV - Cantigas de Martin Codax S. XIII. Calamus. Pneuma CD-PN 050.
 • Traveler (1995). Cantos de España. Medieval Journeys through Times. The Waverley Consort. Michael Jaffee. Angel CDC 7243 5 55 559 2 2.
 • Distant Love (1996). Cancións de Jaufre Rudel e Martin Codax. Paul Hillier. Andrew Lawrence-King. Harmonia mundi HMU 90 7203.
 • Echoes of Spain (1996). Música galego portuguesa da idade media. Sonus Ensemble. Dorian Discovery 80154.
 • Songs of Longing & Lustful Tunes (1997). Música medieval de España e Francia. Alba. Classico CLASSCD 170.
 • Martín Códax (1998). Por que trobar é cousa en que iaz. Martín Códax e Grupo de Música Antigua de Compostela. Clave Punteiro 9107.
 • As melodías de Martín Codax (1998). Ferraz, Viana, Vozes Alfonsinas. Manuel Pedro Ferreira (dir.). Edicións Xerais de Galicia.
 • 1999 - Cantigas de Amigo - Songs for a Friend. 13th-Century Galician-Portuguese Songs & Dances of Love, Longing & Devotion. Ensemble Alcatraz, Kitka, Angelorum. Dorian Recordings DOR-90 285.
 • 2001 - Ondas, le Vie del Mare. Cantigas de Amigo, Martin Codax (sec. XIII). Ensemble Calixtinus. Gianni de Gennaro. Edizioni Musicali III Millennio CDC 0145.
 • 2001 - Martin Codax: Cantigas de Amigo. Supramúsica. Telmo Campos. Verso VRS 2012.
 • 2002 - Music for Alfonso the Wise. The Dufay Collective. Harmonia Mundi USA HMU 907390.
 • 2003 - Martin Codax. Cantigas de Amigo. Ensemble Fin'Amor. Musica Ficta MF8002.
 • 2003 - Music of Medieval Love. Women as Performers, Subjects and Composers. New York's Ensemble for Early Music. Frederick Renz. Ex Cathedra EC-9005 (70070-29005-2).
 • 2004 - Lyra Mendicorum. Carlos Beceiro. Lubicán Records
 • 2005 - El viaje del navegante. Cantos y danzas de la Edad Media. Locus Musicus. Carlos Zumajo. Verso VRS 2031.
 • 2005 - Amor Ei. Cantigas de amigo - Estampie Royal. Laterna Magica
 • 2010 - Cores do Atlântico- Ponte...nas ondas! PAI-MÚSICA. Libro-disco de Ria Lemaire e Socorro Lira (Brasil), Uxía (Galiza), Leilía (Galiza), Joao Afonso (Portugal), Eneida Marta (Guiné Bissau) Cida Moreira (Brasil), Caiana dos Crioulos (Brasil).
 • 2014 - Meu Amigo - Martim Codax. Ars Artenga, Colectivo AR, MCarballo, Os Amigos dos Músicos, Chamullo Tango, Burgas Beat, María Mendoza, Bird of the Hermes Proyect. Difusora de letras, artes e ideas

Discos cunha selección de cantigas

Cantiga Gravacións
1 Ondas do mar de Vigo PON, YOR, BAT, CLE, EST, MED, ORI, WYT*, LES*, AMA*, CAN, SPI, EIR, LAM, ANT, CER, FIG, VIG, ABE, SUA
2 Mandad'ei comigo YOR, DOA, COM, BAT, CLE*, WYT, LES, DIA, GOT, MAG, CAN, SPI, LAM, ULT, FRE, NIM, CER, ITI, BAL, SUA, DOA
3 Mia irmana fremosa YOR, COM, CLE*, EST, COH, AMA, CAN, PER, LAM, ANT, ULT, ITI, FAI
4 Ai Deus, se sab'ora meu amigo ALI, COM, CER, ITI, SUA
5 Quantas sabedes amar amigo PON, DOA, ALI, COM, COH, DRA, REN, PAN*, LES, OST, CAN, SPI, PAS, CER, VIG, INS, MAR*, ALF*, OND
6 Eno sagrado, en Vigo YOR, ALT, OST, GOT, SPI
7 Ay ondas que eu vin veer YOR, XER, SON, DRA, CAN, CLA, ABE, SUA, ALI
(*) versión instrumental
A Fada e o Dragón, Xaime Quessada, Vigo
Monumento adicado aos poetas, cantores e trobadores da Ría de Vigo, Martín Codax, Pero Meogo, Mendiño e Paio Gómez Chariño, A fada e o dragón de Xaime Quessada, no Paseo de Afonso XII de Vigo.
 • 1945 - [PON] Cantigas de Amigo. Sociedad Coral Polifonica de Pontevedra. Antón Iglesias Vilarelle. Columbia R 14283 (78 rpm).[4]
 • 1976 - [YOR] Medieval and Renaissance Songs of Portugal and Spain. The New York Consort for Poetry and Music. Vox "Turnabout" TV 34693 (LP).
 • 1979 - [DOA] O son da estrela escura. Doa. Punteiro Clave 9012-CD.
 • 1979 - [ALI] Cantigas de Santa Maria. Ensemble Alia Música. Dischi Ricordi RCL 27085 (LP).
 • 1980 - [COM] Compostela. Cantigas de Santa Maria, Codice calixtino & Martín Códax. Grupo Universitario de Camara de Compostela. Carlos Villanueva Abelairas. Clave Punteiro.
 • 1984 - [BAT] Cantigas d'Amigo. La Batalla. Pedro Caldeira Cabral. EMI-Valentim de Carvalho 7 96523-2.
 • 1987 - [CLE] Duo. René Clemencic & Esmail Vasseghi. Accord 149 184.
 • 1989 - [EST] A chantar. Lieder der Frauen-Minne im Mittelalter. Estampie. Münchner Ensemble für frühe Musik. Michael Popp. Christophorus CHR 74583.
 • 1990 - [MED] Lo Gai Saber. Troubadour and Minstrel Music 1100-1300. Camerata Mediterranea. Joel Cohen. Erato 2292 45647-2.
 • 1990 - [XER] Musique médiévale. Ensemble Xeremia. Collection Rencontre CR119309.
 • 1992 - [ORI] Labyrinth. Medieval and Bulgarian Music. L'Orient Imaginaire. Vladimir Ivanoff. Teldec 0630-11756-2.
 • 1992 - [WYT] Amar e Trobar. Leidenschaft & mysterium im mittelalter. Oni wytars. Verlag der Spielleute CD 9201.
 • 1993 - [COH] Dized', ay! Trobadores. Monofonías medievales. Judith Cohen. Saga KPD-10.914. 1994.
 • 1993 - [SON] Songs and Dances of the Middle Ages. Sonus Ensemble. Dorian Discovery 80109.
 • 1993 - [DRA] Viatores. Canti di Cavalieri, Dame e Pellegrini sulle strade dell'Europa Medievale. Dramsam. Quadrivium SCA 044.
 • 1994 - [ALT] Iberian garden, vol. 1. Jewish, Christian and Muslim Music in Medieval Spain. Altramar. Dorian Discovery DIS-80 151.
 • 1995 - [REN] Odyssey. Progressive Performance of ancient songs. New World Renaissance Band. Nightwatch 1006.
 • 1995 - [PAN] Danzas medievales españolas. La España de los Cinco Reinos. Eduardo Paniagua Group. M·A Recordings M034A.
 • 1995 - [LES] Ave Eva. Chansons de femmes, XIIe et XIIIe siècles. Brigitte Lesne. Opus 111 30-134. Información en medieval.org (en inglés)
 • 1995 - [ITI] Os sons do Portico da Groria. In Itinere (Grupo de Cámara da Universidade de Santiago). Carlos Villanueva Abelairas.
 • 1997 - [OST] Amor, ei. Adolfo Osta et al. Saga KPD 10.962.
 • 1997 - [DIA] A Terra Sancta ad Fines Terrae. Dialogus. Saga KPD-10.963.
 • 1997 - [GOT] Stella Spendens. Gothart - Ensemble of Medieval Street Music. Tri Batri Production KK001.
 • 1998 - [MAG] Ferox. Expressive medieval music. Poeta Magica. Verlag der Spielleute CD 9901.
 • 1998 - [AMA] Sur les Chemins de Saint-Jacques. Ensemble Amadis. Jade 74321 64760-2.
 • 1998 - [CAN] Ondas do mar. El Canto de Amor en el Mediterraneo del siglo XIII. Ensemble Cantilena Antiqua. Stefano Albarello. Symphonia 98157.
 • 1998 - [SPI] Waves Of Vigo - Alfonso el Sabio. Cantigas de Amigo & Cantigas de Santa Maria. Freiburger Spielleyt. Ars Musici 1230. Glasnost GLAS 44.
 • 1998 - [EIR] Amores ei. Xoán Eiriz. Barsa Promociones.
 • 1998 - [PER] Minnesänger, Troubadours, Trouvères. Ensemble Perceval. Katia Caré, Guy Robert. Arte Nova Classics 74321 58968 2.
 • 1999 - [LAM] Puisqu'en oubli. Songs of Forgetfulness. Catherine Lambert. ATMA CD 22163.
 • 1999 - [ANT] Jews and Christians. Music in Mediaeval Spain. Ensemble Antequera.
 • 1999 - [ULT] Chansons médiévales du XIIIe siècle, Vol. 1. Ensemble Ultreia. Marc Paveau. Ultreia ULT 50001.
 • 1999 - [PAS] La música de los peregrinos. Jacobeo 1999 "El último del milenio". Los Tiempos Pasados. Knife Music (LP).
 • 1999 - [ALF] The time of the Troubadours. 12th, 13th and 14th Century Songs from Spain and Portugal. Vozes Alfonsinas. Pedro Ferreira. Portusom Strauss SP SP 4287.
 • 1999 - [OND] Ondas. Musik von Troubadours und Flagellanten. Estampie. Red Moon
 • 2000 - [FRE] Pilgerwege. Freiburger Spielleyt. Verlag der Spielleute CD 0003.
 • 2001 - [CLA] Catherine Lambert. Catherine Lambert. Tribu 21577.
 • 2001 - [ABE] De Peregrinos, Cruzados y Troveros. Música Medieval de los siglos VIII al XIV. Abendmusik. David de la Calle Prieto.
 • 2002 - [ALI] Portals of Grace. Azam Ali. Narada
 • 2003 - [BAL] Amor & devoção. Música Ibérica dos séculos XIII a XVI. Il Dolce Ballo
 • 2004 - [NIM] Sumer zeitt. Nimmersêlich. Verlag der Spielleute CD 0402.
 • 2004 - [CER] Cantigas de amor e de amigo. Paulina Ceremuzynska, Zofia Dowgiallo. Clave Records 3015.
 • 2004 - [MAR] De castillos, tabernas y caminos. Cantos y Danzas de los siglos XII al XVI. Ensamble Marión. Ignacio Ferreirós Brea.
 • 2005 - [INS] Du Temps & de l'instant. Jordi Savall, Montserrat Figueras, Arianna Savall, Ferran Savall. Alia Vox
 • 2005 - [SUA] Ven, te contaré. Música de tradición oral de la Península Ibércia del siglo XV. Vox Suavis. Dominique Vellard
 • 2006 - [FIG] Lux Feminae (900-1600). Montserrat Figueras et al. Alia Vox AVSA 9847 (SACD-H).
 • 2006 - [VIG] Flor Nouvele. Femmes Troubadours - Chants d'Amour. Domitille Vigneron, Evelyne Moser. Tròba Vox TR 013.
 • 2011 - [DOA] A fronda dos cervos. DOA. Fol Música
 • 2014 - [FAI] Terra aviatica. Faitissa. FAIT001

Notas

 1. O apelido aparece nunha ocasión como Codaz no Cancioneiro da Biblioteca Vaticana: Henrique Monteagudo et al. Tres poetas medievais da Ría de Vigo. Galaxia, 1998, p. 104
 2. Henrique Monteagudo et al. Ob. cit., páxina 104
 3. Rip Cohen. 500 Cantigas d’ Amigo: Edição Crítica / Critical Edition Porto: Campo das Letras. 2003. pp. 513 – 519.
 4. Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España.

Véxase tamén

Bibliografía

Outros artigos

Ligazóns externas

Agrupación Martín Codax

A Agrupación Martín Codax foi unha sociedade cultural radicada en Vigo durante a Segunda República Española.

Día das Letras Galegas

O Día das Letras Galegas é un día de exaltación da lingua de Galicia a través da súa manifestación literaria. Comezou a celebrarse o 17 de maio do 1963, coincidindo co centenario da primeira edición de Cantares gallegos, de Rosalía de Castro.

Ata 2019, ano dedicado a Antón Fraguas, 59 autores (4 mulleres e 55 homes) foron homenaxeados nas 57 edicións do Día das Letras Galegas, posto que 1998 foi o único ano en que houbo unha homenaxe colectiva (en concreto, a tres trobadores ligados á Ría de Vigo).

Fernan Velho

Fernan Velho foi un trobador portugués, que estivo activo na segunda metade do século XIII. Era fillo bastardo de Gongalo Pires Velho, da mediana nobreza de Entre Douro e Minho. É posíbel que estivera na corte de Afonso X, onde participaría no ciclo satírico contra María Balteira. Foi autor de 11 textos: 9 cantigas de amor, 1 cantiga de amigo e 1 cantiga de escarnio.

Galego-portugués

O galego-portugués (tamén chamado galaico-portugués) é a lingua medieval que se falou no noroeste da Península Ibérica que deu lugar ó galego e portugués actuais. Procedía do latín falado na Gallaecia e foi introducido polos colonizadores romanos. É polo tanto unha lingua romance. Tivo especial relevancia cultural durante varios séculos, e disto dan fe os textos medievais conservados nesta lingua.

A lingua considérase formada no século VIII, principalmente coma desenvolvemento do latín vulgar falado polos conquistadores romanos a partir do século II d. C.[Cómpre referencia]O documento da lírica galego-portuguesa máis antigo parece ser a cantiga satírica "Ora faz ost'o senhor de Navarra" de Johan Soarez de Pávia, datado en 1196 por algúns expertos. As recompilacións líricas medievais galego-portuguesas máis importantes que se conservan hoxe son o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana, o Cancioneiro Colocci-Brancutti e as Cantigas de Santa María.

O rei Afonso X o Sabio, de Castela, coordinou as Cantigas de Santa María en galego-portugués, que daquela era a lingua por excelencia para a lírica nos reinos de Galicia, León e Castela (estando o reino de Aragón na zona de influencia da literatura occitana). Tamén compuxo algunhas cantigas de amor, mais ningunha de amigo.

Algúns poetas salientábeis incline Bernal de Bonaval, Airas Nunez, Pero da Ponte, Pero Amigo, Xohán de Cangas, e Martín Codax.

O galego-portugués tivo a súa máxima importancia dende finais do s. XII ata mediado o s. XIV.

Garcia Perez

Garcia Perez foi un trobador posibelmente galego e quizais haxa que identificalo co gobernador de Galiza en 1282. É autor dun único texto, unha tenzón con Afonso X, sobre unha pena veira do rei, que Garcia Perez aconsella tirar ao lixo.

Gil Perez Conde

Gil Perez Conde foi un trobador portugués, que estivo activo nas décadas centrais do século XIII, posibelmente exiliado en 1248 tras a guerra entre Afonso III e Sancho II de Castela. Foi autor de 18 textos: 1 cantiga de amor convencional, 1 cantiga de amor en ton xocoso, 1 cantiga de amor de ton anticortés, 8 sátiras políticas, 1 sátira literaria, 2 sátiras morais, e 4 cantigas de escarnio.

Gonçalo Garcia

Gonçalo Garcia foi un trobador portugués, que estivo activo por volta de 1245 e fillo de Garcia Mendiz de Eixo. É autor de 1 cantiga de escarnio sobre o rapto de Maria Rodrigues Codorniz, familiar de Rodrigo Sanches, bastardo de Sancho I.

Johan Zorro

Johan Zorro foi un xograr galego ou portugués, de finais do século XIII, activo na corte de Afonso III ou máis probabelmente na de don Dinís. É autor de 11 textos: 1 cantiga de amor e 10 cantigas de amigo. Semellante a Martín Codax ou a Paio Gómez Chariño, cantou principalmente temas relacionados co mar. Pénsase que dúas das súas cantigas foron compostas por orde do rei, por ocasión do lanzamento ao mar dalgunhas naves saídas dos estaleiros de Lisboa.

Zorro é infrecuente entre os poetas medievais por escribir sobre mares apouvigados e acalentados, en lugar de océanos salvaxes e mortais. Nos seus poemas, os mariñeiros só se laian da perda dos seus fogares, namoradas etc.

Johan de Cangas

Johan de Cangas, nado no século XIII, foi un trobador galego activo no último cuarto do XIII e comezos do XIV, procedente da Península do Morrazo.

Foi homenaxeado no Día das Letras Galegas de 1998 xunto a Martín Codax e Mendinho.

Martin Campina

Martin Campina foi un xograr portugués ou galego, posibelmente activo a finais do século XIII. É autor de 2 cantigas de amigo moi convencionais.

Martín Codax (homónimos)

Martín Codax pode referirse a:

o xograr medieval galego Martín Codax.

o grupo de música antiga galego Martín Códax.

a adega Martín Códax, localizada en Vilariño, (Cambados).

o Premio de poesía Martín Codax (1992-2000).

os Premios Martín Codax da Música.

a Agrupación Martín Codax, unha asociación cultural de Vigo na Segunda República.

a revista Martín Codax editada en Vigo de 1935 a 1941.

Martín Codax, colexio concertado de Vigo.

Martín Codax (revista)

Martín Codax foi unha revista de periodicidade mensual editada en Vigo entre 1935 e 1941 pola Agrupación Martín Codax.

Mendinho

Mendiño, Meendinho ou Mendinho, nomes cos que aparece recollido nos cancioneiros galego-portugueses, foi un trobador galego medieval, que viviu entre o século XIII e o XIV.

Pergamiño Vindel

O pergamiño Vindel ou pergameo Vindel é un texto copiado a finais do século XIII ou comezos do XIV e posúe características similares ao Cancioneiro da Ajuda. Contén as sete cantigas de amigo de Martín Codax, coa notación musical incluída de seis.

Picandon

Picandon foi un xograr ao servizo do trobador italiano Sordello. A súa participación no escola trobadoresca galego-portuguesa demóstrase por unha tenzón con Johan Soarez Coelho.

Premio de poesía Martín Codax

O Premio de Poesía Martín Codax foi un afamado premio literario convocado polas adegas Martín Códax de Cambados durante os anos 1992 a 2000.

O premio estaba patrocinado polo Concello de Vigo e as Universidades de Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña. As obras premiadas foron editadas pola Editorial Galaxia dentro da súa colección Dombate.

Premios Martín Codax da Música

Os Premios Martín Códax da Música son uns galardóns anuais entregados pola asociación Músicos ao Vivo desde 2013. A candidatura ás diferentes categorías require dunha inscrición previa, que posteriormente se somete a votación. Na primeira rolda votan os socios de Músicos Ao vivo, e na segunda un xurado seleccionado pola directiva da asociación escolle os proxectos premiados de entre os finalistas. Este xurado está composto por un xornalista, un representante de salas, outro da industria musical, outro de formación musical e tres músicos.

A cerimonia de entrega celébrase desde o inicio no Pazo da Cultura de Pontevedra e as estatuíñas entregadas, talladas en madeira de cedro polo escultor Víctor Lorenzo, representan melómanos e melómanas. A dirección e presentación de cada edición é encomendada a profesionais do teatro, sendo as dúas primeiras dirixidas por Chévere e as dúas seguintes pola compañía A Panadaría. A edición de 2016 foi emitida a través da Televisión de Galicia.

Xosé Ramón Pena

Xosé Ramón Pena Sánchez, nado en Betanzos o 27 de setembro de 1956, é un profesor e escritor en lingua galega.

Xeración histórica
Xeración intermedia
Corte de D. Dinís
Epígonos
Outros

Outras linguas

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.