Civilización

Unha civilización[1], empregando o termo nun sentido restrinxido, é unha sociedade complexa.[2][3] O termo civilización ten unha gran variedade de significados relacionados coa sociedade humana. Na maioría dos casos faise uso deste termo para referirse ás sociedades complexas ou avanzadas: aquelas que practican a agricultura, teñen unha división do traballo significativa, e unha densidade de poboación suficientemente grande para formar cidades. Alternativamente, civilización tamén pode usarse para referirse á suma, extensión ou adianto da humanidade e os logros dos humanos en calquera orde,[4] ou na cultura dunha comunidade en particular. Finalmente, nun sentido máis amplo, a civilización pode referirse á sociedade humana mundial. Neste sentido, "civilizado" significaba ser un cidadán, unha persoa gobernada polas leis do seu pobo, cidade ou comunidade. Se se utiliza nun sentido amplo, civilización pasa a ser sinónimo de Cultura (englobando as visións do mundo ou ideoloxías, as crenzas, os valores, as costumes, as leis e institucións); que se adoita aplicar con carácter máis xeral.

Os xuízos formais e informais de como unha sociedade é civilizada, xeralmente baséanse nos métodos e o alcance da agricultura, o comercio a longa distancia, especialización ocupacional, unha clase gobernante especial, e o urbanismo. Separadamente destes elementos centrais, unha civilización a miúdo está marcada por calquera combinación dun número de elementos secundarios, incluíndo un desenvolvido sistema de transporte, escritura, estandarización das medidas, moeda, sistemas legais contractuais e baseado no agravio, arte e a arquitectura característica, matemáticas, coñecemento científico amplo, metalurxia, estruturas políticas, e unha relixión organizada.

Manhattan panorama under clouds
A creación de cidades é unha das características fundamentais da Civilización
Egypt.Giza.Sphinx.02
Antigo Exipto é un exemplo clásico dunha cultura considerada como unha civilización.

Etimoloxía

O termo civilización provén do latín civis, "cidadán" ou "habitante dun pobo", e do seu adxectivo civilis.[5]

No século VI, o emperador bizantino Xustiniano I supervisou a consolidación das leis civís romanas. A colección resultante denomínase Corpus Iuris Civilis. No século XI, os profesores da Universidade de Boloña, a primeira universidade da Europa occidental, redescubrió o Corpus Iuris Civilis, e a súa influencia comezou a facerse sentir en toda Europa. No 1704, civilización utilizouse para referirse a "unha lei que fai que un proceso penal sexa un caso civil." Civilización non se vai utilizar no seu sentido moderno por significar "en caso contrario de barbarismo" -en contraste con civilidade, é dicir, a cortesía ou a virtude civil, - ata a segunda metade do século XVIII.

De acordo con Émile Benveniste (1954[6]), a aparición máis prematura escrita en inglés de civilización no seu sentido moderno pode atoparse en An Essay on the History of Civil Society de Adam Ferguson (Edimburgo , 1767 - p. 2): "Non só o individuo avanza desde a infancia á idade adulta, senón que a propia especie evoluciona da mala educación á civilización." Cabe sinalar que este uso incorpora o concepto da superioridade e a madurez da existencia de "civilizado", en contraste con "rudeza", que se utiliza para denotar a grosaría, como nunha falta de refinamento ou "civilidade".

Antes das investigacións de Benveniste, o New English Dictionary citou a conversación de James Boswell con Samuel Johnson sobre a inclusión Civilización no dicionario de Johnson:

Benveniste demostrou que se podían atopar aparicións anteriores, o que explica a rápida adopción da definición de Johnson. En 1775 o dicionario de Ast define civilización como "o estado de ser civilizado; o acto da civilización", e o térmo foi utilizado a miúdo por Adam Smith en An Inquiry into the Nature and Causas of the Wealth of Nations (1776).[6] Xunto a Smith e Ferguson, John Millar tamén o utiliza en 1771 nos seus Observations Concerning the distinction of ranks in society.[6]

A historia da palabra en inglés parece estar relacionada co desenvolvemento paralelo en francés, que pode ser a fonte orixinal. A medida que a primeira aparición de civilización en francés foi atopado por Benveniste en L'Ami des hommes ou traité de la population de Marqués de Mirabeau (escrito en 1756 pero publicado en 1757), a consulta de Benveniste era se a palabra en inglés deriva do francés, ou se ambos evolucionaron de forma independente - unha cuestión que require máis investigación. Segundo el, a palabra civilización de feito, pudo ser utilizada por Ferguson como moi cedo en 1759.[6]

Ademais, Benveniste sinala que, en contraste con civilidade, un termo estático, civilización transmite unha sensación de dinamismo. Deste xeito, escribe:

A finais da década de 1700 e comezos de 1800, durante a revolución francesa, e en inglés, "civilization" refírese en singular, nunca en plural, porque se refire ao progreso da humanidade no seu conxunto. Este segue sendo o mesmo caso en francés.[8] Máis recentemente "civilizacións" utilízase ás veces como sinónimo para o termo máis amplo de "culturas" tanto nos círculos populares como académicos.[9] Con todo, os conceptos de civilización e cultura non sempre se consideran intercambiables. Por exemplo, unha pequena tribo nómade pode ser xulgado por non ter unha civilización, pero sen dúbida considérase que teñen unha cultura (definida como "as artes, costumes, hábitos... crenzas, valores, comportamentos e hábitos que constitúen material da forma de vida dun pobo").

A civilización non sempre é vista como unha mellora. Unha distinción de importancia histórica entre a cultura e a civilización vén dos escritos de Rousseau, e en particular do seu traballo en relación coa educación, Émile. Nesta perspectiva, civilización, é máis racional e conduta social, non é plenamente conforme coa natureza humana, e "a integridade humana só se pode conseguir a través da recuperación de aproximación ou dunha unidade natural prediscursiva ou prerracional orixinal". (Véxase bo salvaxe.) Desta noción, un novo enfoque desenvolveuse sobre todo en Alemaña , primeiro con Johann Gottfried Herder, e posteriormente por filósofos como Kierkegaard e Nietzsche. Esta voz "culturas" (plural) como organismos naturais que non se definen por "actos conscientes, racionais e deliberativos" senón máis ben unha especie de "espírito popular " pre-racional. A civilización, pola contra, en relación co progreso material, aínda que máis racional e máis exitoso, é vista como non-natural, e conduce aos "vicios da vida social" como o engano, a hipocrisía, a envexa e a avaricia .[8] Durante a segunda guerra mundial, Leo Strauss, habendo fuxido de Alemaña, sostivo en Nova Iork que este enfoque da civilización estaba detrás do nazismo o militarismo e nihilismo alemán.[10] Tamén, anteriormente, o teórico socialista Charles Fourier utilizou a palabra civilización nun sentido negativo e como tal "o menosprezo de Fourier para os pensadores respectables e ideoloxías da súa idade era tan intenso que sempre utiliza os termos filósofo e civilización nun sentido peiorativo. No seu léxico, a civilización era unha orde depravada, un sinónimo de perfidia e de restrición... Ata no seu máis insignificante e máis miope, con todo, o ataque de Fourier sobre a civilización había calidades que non se atopaba nos escritos de calquera outro crítico social do seu tempo."[11]

No seu libro The Philosophy of Civilization, Albert Schweitzer esbozou a idea de que hai dúas opinións da sociedade: unha sobre a civilización puramente material e outra sobre a civilización pode ser tanto ética como material. Dixo que a actual crise mundial foi, a continuación, en 1923, por mor dunha humanidade que perdera a concepción ética da civilización. En neste mesmo traballo, el definiu a civilización dicindo que "é a suma total de todos os progresos realizados polo home en todas as esferas de acción e desde todos os puntos de vista na medida en que o progreso facía á axuda espiritual de perfeccionar aos individuos como o progreso de todo o progreso. ".

Características dunha civilización

As civilizacións diferéncianse das sociedades tribais baseadas no parentesco polo predominio do modo de vida urbano (a cidade, que impón relacións sociais máis abertas) e o sedentarismo (que implica o desenvolvemento da agricultura e a partir dela o desenvolvemento económico coa división do traballo, a comercialización de excedentes e, máis tarde, a industrialización e a terciarización). Se se comprende nun sentido amplo, pasa a ser sinónimo de Cultura, englobando as visións do mundo ou ideoloxías, as crenzas, os valores, os costumes, as leis e institucións.

Deriva indirectamente do latín civis (cidadán) a través de civil e civilizar.

Before Machu Picchu
As ruínas de Machu Picchu, da civilización inca.

A civilización, como sociedade complexa, posúe características específicas que a distinguen dunha sociedade ou cultura simples. Historicamente, as civilizacións compartiron algunhas ou todas as características seguintes:

 • Técnicas agrícolas para o cultivo intensivo, por exemplo o uso da man de obra, a rotación de cultivos, e a irrigación. Isto permitiu que os agricultores produzan máis alimentos que os necesarios para a súa subsistencia inmediata.
 • División do traballo; unha porción significativa da poboación que non dedica a maior parte do seu tempo á produción de alimentos senón que dedícanse á industria, a guerra, a ciencia ou a relixión, isto é posible grazas ao superávit alimentario;
 • Unha forma de organización social, que pode ser un caciquismo, no que un líder dunha familia ou clan nobre goberna o pobo, ou unha sociedade- estado en que a clase gobernante susténtase nunha burocracia ou forma de goberno, e no que o poder concéntrase nas cidades;
 • O control institucionalizado dos alimentos da clase gobernante, un corpo gobernamental ou unha burocracia;
 • O establecemento de institucións sociais complexas e formai, por exemplo unha relixión organizada e a educación, en posición ás tradicións máis formais das sociedades simples;
 • O desenvolvemento das formas complexas do intercambio económico, o que inclúe a expansión do comercio por medio do troco ou a creación da moeda e os mercado.
 • A acumulación de posesións materiais;
 • O desenvolvemento das artes, sobre todo da escritura.

Evolución das civilizacións

A evolución da maioría das civilizacións pódese esquematizar :

 • Todas as civilizacións comezan co establecemento de sistemas de goberno para o mantemento das elites.
 • As civilizacións exitosas florecen e crecen de xeito acelerado.
 • Logran un nivel máximo ou límite que manteñen por un período de tempo.
 • A competencia entre os estados nunha civilización pode producir un intercambio de poder ou que un grupo predomine sobre o outro.
 • O dominio dun grupo sobre outros pode ser indirecto ou pódese formalizar coa creación de imperios multiétnicos.
 • Co paso do tempo as civilizacións colápsanse ou son reemplazadas por outras civilizacións máis grandes ou máis dinámicas.

Segundo Nikolai Kardashev as civilizacións futuras clasificaranse só polo potencial enerxético que poidan utilizar. Este astrofísico elaborou unha escala que dividía as civilizacións en tres grados (corresponden a estadios ficcionais segundo o grado do desenvolvemento presente): o primeiro grado pode aproveitar toda a enerxía dispoñible nun planeta, que aínda que é variable cuantificouna en 10 16 W, o segundo grado podía usar a enerxía dunha estrela, ata chegar aos 1026 W, mentres que o terceiro grado usa a enerxía dispoñible nunha galaxia (1036 W ) ou en unidades maiores.

Relacións entre civilizacións

Se se entende a civilización como progreso xeral da raza humana, non se pode falar de relacións entre elas, só grados de desenvolvemento. A miúdo, unha civilización asimílase a unha gran cultura (por exemplo a occidental). Neste sentido pode haber relacións entre civilizacións igual que entre os pobos ou países.

Samuel Huntington define as diversas grandes civilizacións actuais: occidental, islámica, chinesa, xaponesa, hindú, ortodoxa, budista, africana e latinoamericana,[12] e predica un choque de civilizacións para o século XXI, que suplantaría a guerra tradicional entre Estados. Varios teóricos opuxeronse a esta visión apostando polo diálogo intercultural como camiño para evitar a derriba do modo de vida actual.

As civilizacións que se opoñen ás outras resaltan uns trazos determinados da súa identidade. Usualmente estes trazos foron baseados na relixión (países islámicos fronte aos cristiáns, como na Idade Media); localización xeográfica (Occidente é diferente das culturas orientais); etnia (a civilización amerindia, en bloque, é diferente dos homes brancos na Idade moderna) ou nación (en sentido amplo).

Civilización en singular ou civilizacións en plural

Civilizations map
Zonas culturais do mundo na actualidade (inspirada no libro de Huntington The Clash of Civilizations (Choque de Civilizacións) (1996)). Occidente (azul), América Latina (violeta), Xapón (vermello), Mundo chinés (granate), Mundo Indio (laranxa), Mundo Islámico (verde), Países Islámicos con influencia ortodoxa (verde fosforescente), Países Islámicos con influencia occidental (gris), Países Islámicos con influencia budista (amarelo), Países ortodoxos (celeste), África Subsahariana (marrón), Países Budistas (amarelo ocre), Caribe angloparlante (violeta claro), Israel (turquesa), Illas do Pacífico (Rosado).

Civilización, un concepto fundacional das ciencias sociais, ten un uso conceptualmente distinto, ata oposto,[13] cando se emprega intencionalmente en singular, referíndose ao grado superior de desenvolvemento da sociedade humana, co que se indica que existe unha única civilización; ou cando se fai en plural, para indicar a pluralidade das civilizacións a través do tempo, o espazo xeográfico e os distintos trazos culturais (linguas, relixións, e ata os polémicos conceptos de etnias ou razas humanas), co que se indica que existiron e existen moitas: civilización micénica, civilización andina, civilización grecorromana -ou civilización grega e civilización romana-, civilización chinesa, civilización islámica, civilización cristiá, civilización occidental etc., incluso as identificadas coas nacións europeas que han ter un maior peso na formación histórica de imperios ou estenderon a súa lingua ou a súa cultura (civilización portuguesa, civilización española, civilización francesa, civilización británica, civilización rusa, civilización alemá, civilización italiana).

Civilización como estadio da evolución cultural

A descrición tradicional da evolución cultural da humanidade incluía o seu paso por tres estadios: salvaxismo, barbarie e civilización. Esta perspectiva implicaba a idea de progreso, por máis que entre os seus establecedores estivese Rousseau, que non vía mellora, senón degradación, no paso do estado de natureza do bo salvaxe ao estado de civilización, en que o home está pervertido e maleado pola sociedade. O pesimismo rousseauniano foi superado polos intelectuais posteriores, claramente optimistas (positivismo de Auguste Comte).

O predominio europeo desde a era dos descubrimentos (século XV), pero sobre todo desde a Revolución industrial (século XVIII) e o repartición colonial de África (século XIX), na fase do capitalismo que se coñece como Imperialismo (definición de Lenin), parecía facer evidente para os contemporáneos a supremacía de todas as súas particulares formas de organización: fosen económicas, sociais, políticas, ata as súas crenzas e a súa raza (misioneirismo e racismo). Desde ese punto de vista, o concepto ilustrado de civilización universal pasou a impoñerse como un modelo a que todas as partes do mundo debían amoldarse, de grado ou pola forza, pola seu propio ben; e as potencias imperialistas occidentais debían afrontar, non por ser o seu interese, senón por ser a súa sagrada misión, esa The White Man's Burdeno ("A carga do home branco" (en galego)) (Rudyard Kipling).

Relativismo cultural

A aparición de dúbidas no esquema é paralelo á súa propia formulación, e poden situarse desde a Xunta de Burgos e a Xunta de Valladolid, en que se realizou o debate dos xustos títulos no que Bartolomé de las Casas tomou partido polos conquistados no canto de por os seus compañeiros de conquista (aínda que desde logo pensaba na súa relixión como única verdadeira). O relativismo cultural que se fai científico coa antropoloxía moderna (Bronisław Malinowski) vai ampliarse ao concepto de civilización, que empeza a usarse en plural, e en pé de igualdade relativa, para definir a cada unha das organizacións humanas, vinculadas a unha forma de entender a vida, máis aló ata do concepto de Relixión ou de Cultura.

Entendido deste xeito, en plural, cada civilización é unha entidade cultural que aglutina un sentido máis ou menos consciente de unidade, e que agrupa no seu seo a varias nacións e pobos distintos.

Determinadas sociedades, polos seus especiais logros culturais e pola capacidade destes de impoñerse como comúns a un espazo máis ou menos amplo, son consideradas polos historiadores como civilizacións independentes. Un exemplo claro daríao a anfictionía que unificaba a todas as polis gregas en torno a determinados lugares de culto (o oráculo de Delfos), festividades (as Olimpíadas) ou textos (as obras de Homero) e que as opoñía ao que consideraban bárbaro (estranxeiro, que fala con sons inintelixibles: bar-bar) e non helénico, como os persas.

Beckenpaar Mesopotamien Slg Ebnöther

Casco proveniente de Sumeria, na zona de Mesopotamia onde os ríos Tigris e Éufrates depositan os seus depósitos aluviais gañando lentamente terreo ao Golfo Pérsico, proporcionando unha contorna favorable á agricultura no medio de vastas zonas desérticas; e onde, na conxuntura do IV milenio a. C., desencadéanse os procesos económicos, sociais, políticos e ideolóxicos que supoñen a orixe da civilización e da propia historia.[15]

Mexico.Mex.Teotihuacan.PyramidMoon.01

Pirámide en Teotihuacán. As construcións deste tamaño requiren a organización social que atopamos nas civilizacións. O impacto que o descubrimento deste tipo de construcións xunto ás complexas sociedades que se lles asociaban, tivo nos conquistadores españois e nos teóricos que reflexionaron sobre os xustos títulos de dominio sobre elas; está na orixe das distintas consideracións e descricións dos indíxenas americanos (de bo salvaxe a caníbal desapiadado), do debate intelectual que fundou o dereito de xentes e da reflexión europea sobre o concepto mesmo de civilización. Tamén na Grecia clásica, o contacto con outros pobos de diferentes linguas e culturas fora o causante que estimulou a aparición da reflexión crítica indispensábel para o nacemento da filosofía e a historia (Tales de Mileto, Heródoto).

Image-Dresdner Bank and Euro, Frankfurt

Frankfurt, centro financeiro da Unión Europea (un exitoso exemplo de integración supranacional no continente máis devastado polas guerras ata a primeira metade do século XX), exemplifica a moderna sociedade posindustrial ou da información, froito da evolución tecnolóxica na súa última fase (aplicación masiva da informática e as telecomunicacións).

Civilizacións en perspectiva histórica

A perspectiva histórica utilizada para clasificar a unha civilización (máis que a un país) como unha unidade, é de orixe relativamente recente. A partir da Idade Media, a maior parte dos historiadores adoptaron un punto de vista relixioso ou nacional. O punto de vista relixioso prevaleceu ata o século XVIII entre os historiadores europeos, que consideraban a revelación cristiá como o suceso histórico máis importante, tomándoo como referencia para a súa clasificación. Os primeiros historiadores europeos non estudaron outras culturas máis que como curiosidades ou como áreas potenciais de actividade misioneira.

O punto de vista nacional, a diferenza do relixioso, desenvolveuse a principios do século XVI a partir da filosofía política do estadista e historiador italiano Nicolás Maquiavelo, quen sostiña que o obxecto adecuado de estudo histórico era o Estado. O español Francisco de Vitoria, fundador do Dereito internacional, abordou o tema dos dereitos da Coroa de España na conquista de América. Con todo, os múltiples historiadores que máis tarde realizaron a crónica dos estados nacionais de Europa e América só estudaron as sociedades á marxe da cultura europea, para describir a súa submisión ás potencias europeas, á súa entender máis progresistas. Caso aparte é o dos misioneiros e teólogos españois que profundaron no coñecemento e análise das civilizacións recentemente descubertas, ás veces de difícil caracterización.

Arnold J. Toynbee tipificó 23 civilizacións universais. MacNeill analizou nove e Melko sinalou que: existe razoable acordo sobre polo menos doce grandes civilizacións das cales sete xa non existen (mesopotámica, exipcia, cretense, clásica bizantina, mesoamericana e andina).[16] Para Philip Bagby, as civilizacións mellor definidas e máis aceptadas como tales son a exipcia, a babilónica, a chinesa, a india, a greco-romana, a andina, a centroamericana e a cristián-occidental.[17] Na súa obra The Clash of Civilizations (Choque de civilizacións), Samuel Huntington, baseándose en Toynbee propón un número máis amplo de civilizacións existentes hoxe en día: a occidental (entre a que distingue como subcivilizacións a latinoamericana e a ortodoxa da Europa oriental), a musulmá, a xudía, a hindú, a sínica, a xaponesa, a africana sub-sahariana e a budista.

Civilizacións históricas
Civilización Estados
Sumeria Sumeria
Caldea-Semita Babilonia, Asiria, Fenicia, Reino de Israel.
Exipcia Antigo Exipto
Val do Indo Harappa
Exea (Cicládica- Minoica- Micénica) e Helénica Thera, Creta; Micenas, Tirinto; polis gregas, Imperio de Alexandre Magno e reinos helenísticos (Exipto tolemaico, Pérgamo, Siria, Macedonia etc.)
Carpato-danubiana Dacia, Tracia
Hitita Hititas
China Imperio chinés, sometido durante milenios a un repetido ciclo dinástico (que terminou coa Dinastía Ming e a Dinastía Qing), e desde o século XX, a República da China e a República Popular da China
Hindú Imperio Mauria, Imperio Gupta
Austronesia Champa
Celta Europa danubiana, méditerranea, Anatolia, illas británicas
Persa Imperio Persa
Romana Roma antiga, Imperio romano
Camboxana Imperio Khmer
Árabe-islámica Islam, Califato Omeia, Califato Abbasí, Al-Andalus, Imperio Otomán. Na actualidade Mundo árabe, Turquía, Irán, Paquistán, Indonesia, Asia Central...
Mesoamericana Olmeca, Tolteca, Azteca, Antigos maias
Andina Imperio inca, Nazca, Huari, Tiahuanaco, Aimará, Chimú, Chavín
Xaponesa Historia do Xapón, Shogunato Tokugawa e Era Meiji (converxe coa Occidental)
Africanas Imperio Kanem-Bornu, Benín, Ashanti, Zulú
Polinesia lápita, pobo maorí, Illa de Pascua
Mongol Imperio Mongol
Cristiá medieval (Idade Media), en formación desde a Antigüidade tardía por fusión de elementos greco-romanos, xermánicos e xudeu-cristiáns Imperio Bizantino, pobos xermánicos, Imperio Carolinxio, Papado, monarquías feudais, monarquías autoritarias
Maxiar (dificilmente separable da cristiá medieval, coa que conflúe) Maxiares
Viquinga (dificilmente separable da cristiá medieval, coa que conflúe) Viquingo
Eslava (dificilmente separable da cristiá medieval, coa que conflúe) Pobos eslavos, Imperio búlgaro, Reino de Polonia, República das Dúas Nacións, Historia de Serbia,

Historia de Rusia, Imperio Ruso, URSS, Federación rusa

Occidental (Idade Moderna) Imperio Portugués, Imperio Español, Imperio francés, Imperio Británico, monarquía absoluta
Occidental (Idade Contemporánea) Revolución Francesa, Unificación Alemá, Unificación Italiana
Occidental (desde mediados do século XX) Estados Unidos, bloque capitalista, Unión Soviética, bloque soviético, Unión Europea, Xapón, descolonización, Países en vías de desenvolvemento, terceiro mundo, países emerxentes
Globalización (desde 1989) G-8, G-20, Estados Unidos, Unión Europea, Xapón, BRIC (Brasil, Rusia, India, China).

Fin da civilización

Historicamente as civilizacións sucedéronse, con épocas intermedias de involución (como os bárbaros), colapso social, polo fin dunha comunidade concreta, ou pola alternancia de poder dunha cultura concreta con outra. Periódicamente, con todo, xurdiron prediccións sobre o fin non dunha civilización senón de todas, sexa pola extinción da humanidade ou para o seu retorno a un estado semisalvaxe primitivo. Este prediccións enmárcanse dentro da escatoloxía das diferentes relixións ou ben da ciencia ficción contemporánea.

Igualmente contémplase o fin da civilización como un escenario de futuro posible, causado por:[18]

Grandes civilizacións desaparecidas

A perspectiva histórica utilizada para clasificar, máis que un país, unha civilización como unha unidade, é de orixe relativamente recente. A partir do Idade Media a maior parte dos historiadores adoptaron un punto de vista relixioso ou nacional. O punto de vista da relixión prevaleceu ata o século XVIII entre os historiadores europeos, que consideraban a revelación cristiá como o acontecemento histórico máis importante, tomándoo como referencia para a súa clasificación. Os primeiros historiadores europeos non estudaron outras culturas máis que como curiosidades ou como áreas potenciais de actividade misioneira.

O punto de vista nacional, a diferenza do relixioso, desenvolveuse a principios do século XVI a partir da filosofía política do estadista e historiador italiano Niccolò Machiavelli, que sostiña que o obxecto adecuado de estudo histórico era o estado. Con todo, os múltiples historiadores que máis tarde fixeron a crónica dos estados nación de Europa e América só estudaron as sociedades á marxe da cultura europea, para describir o seu sometemento ás potencias europeas, o seu entender, máis progresistas.

Listanse a continuación as civilizacións máis relevantes ao longo da historia, segundo o continente maioritario de implantación:

 • África: exipcia, púnica, bérber, árabe
 • América: inuit, mesoamericana, amerindia
 • Asia: mesopotámica, levantina, persa, chinesa, xaponesa, sur-asiática
 • Europa: grega, romana, xermánica, bizantina
 • Oceanía: melanesia, polinesia

Notas

 1. Definicións no Dicionario da Real Academia Galega e no Portal das Palabras para civilización. Consultado o 24 de febreiro de 2017.
 2. Tainter no seu estudo sobre o colapso das sociedades complexas, define unha civilización como o sistema cultural dunha sociedade complexa, e por iso sostén que a civilización emerxe coa complexidade, existe por ela e desaparece cando esta se reduce. O cal lévalle a dicir que o estudo do incremento e da perda da complexidade dunha sociedade serve como monitorización do fenómeno denominado civilización.
  Citado por Josep Antequera El potencial de sostenibilidad de los asentamientos humanos, en eumed.net
 3. Segundo Stuart Piggott unha civilización é "unha solución ao problema de vivir nunha comunidade permanente e relativamente grande, nun nivel de desenvolvemento tecnolóxico e social superior ao da banda de cazadores, da familia de agricultores, da aldea independente ou da tribo". Piggott, Stuart (1988) [1961]. Alianza Editorial, ed. The Dawn of Civilization (en inglés). p. 13. ISBN 84-206-0302-3.
 4. Civilización no Dicionario da Real Academia Galega
 5. Larry E. Sullivan (2009),The SAGE glossary of the social and behavioral sciences, Editions SAGE, p. 73
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Émile Benveniste, "Civilisation. Contribution à l'histoire du mot" (Civilisation. Contribution to the history of the word), 1954, published in Problèmes de linguistique générale, Editions Gallimard, 1966, pp.336–345 (translated by Mary Elizabeth Meek as Problems in general linguistics, 2 vols., 1971)
 7. Benveniste (francés): Ce n'était pas seulement une vue historique de la société; c'était aussi une interprétation optimiste et résolument non théologique de son évolution qui s'affirmait, parfois à l'insu de ceux qui la proclamaient, et même si certains, et d'abord Mirabeau, comptaient encore la religion comme le premier facteur de la "civilization".
 8. 8,0 8,1 Velkley, Richard (2002). "The Tension in the Beautiful: On Culture and Civilization in Rousseau and German Philosophy". En The University of Chicago Press. Being after Rousseau: Philosophy and Culture in Question. pp. 11–30.
 9. "Civilization" (1974), Encyclopædia Britannica 15th ed. Vol. II, Encyclopædia Britannica, Inc., 956. Retrieved 25 August 2007.
 10. "On German Nihilism" (1999, originally a 1941 lecture),Interpretation 26, no. 3 edited by David Janssens and Daniel Tanguay.
 11. Johnathan Beecher. Charles Fourier: the visionary and his world. University of California Press. 1986. Pgs. 195-196
 12. Huntington, Samuel Phillips (2006). Proa, ed. El xoc de civilitzacions i el nou ordre mundial (en catalán) (1ª ed.). ISBN 84-8437-561-7.
 13. * Fernando Savater: La civilización y Lady Mary Arquivado 08 de setembro de 2006 en Wayback Machine.
 14. Barbarie, religión y progreso, El País, 17/09/2006 (en castelán)
 15. Dúas obras de gran impacto sobre o tema son as de Childe (op. cit.) e Samuel Noah Kramer (La historia empieza en Sumer).
 16. Autor citado en Civilización do Mundo Identificada con Cinco Épocas da Historia (en castelán)
 17. Culture and history: prolegomena to the comparative study of civilizations, 1963.
 18. Bostrom, Nick (March 2002). "Existential Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards". Journal of Evolution and Technology 9.

Véxase tamén

Bibliografia

 • Ankerl, Guy (2000) [2000]. INU Press, ed. Global communication without universal civilization. INU societal research. Vol.1: Coexisting contemporary civilizations: Arabo-Muslim, Bharati, Chinese, and Western. Geneva. ISBN 2-88155-004-5.
 • Clash of Civilizations and information on other civilizations, Discusión e noticias en torno ao enfrontamento e conceptos como diálogo, igualdade etc. aceptación entre as civilizacións. (en inglés)
 • BBC on civilization
 • Wiktionary: civilización
 • Brinton, Crane (et al.) (1984). A History of Civilization: Prehistory to 1715 (6ª ed.). Englewood Cliffs, Nova Jersey: Prentice Hall. ISBN 0-13-389866-0.
 • Casson, Lionel (1994). Ships and Seafaring in Ancient Times. Londres: British Museum Press. ISBN 0-7141-1735-8.
 • Chisholm, Jane; and Anne Millard (1991). Early Civilization. illus. Ian Jackson. Londres: Usborne. ISBN 1-58086-022-2.
 • Collcutt, Martin; Marius Jansen, and Isao Kumakura (1988). Cultural Atlas of Japan. New York: Facts on File. ISBN 0-8160-1927-4.
 • Drews, Robert (1993). The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe ca. 1200 B.C. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0-691-04811-8.
 • Edey, Maitland A. (1974). The Sea Traders. New York: Time-Life Books. ISBN 0-7054-0060-3.
 • Fairservis, Walter A., Jr. (1975). The Threshold of Civilization: An Experiment in Prehistory. New York: Scribner. ISBN 0-684-12775-X.
 • Fernández-Armesto, Felipe (2000). Civilizations. Londres: Macmillan. ISBN 0-333-90171-1.
 • Ferrill, Arther (1985). The Origins of War: From the Stone Age to Alexander the Great. New York: Thames and Hudson. ISBN 0-500-25093-6.
 • Fitzgerald, C. P. (1969). The Horizon History of China. New York: American Heritage. ISBN 0-8281-0005-5.
 • Fuller, J. F. C. (1954–57). A Military History of the Western World. 3 vols. New York: Funk & Wagnalls.
  1. From the Earliest Times to the Battle of Lepanto. ISBN 0-306-80304-6 (1987 reprint).
  2. From the Defeat of the Spanish Armada to the Battle of Waterloo. ISBN 0-306-80305-4 (1987 reprint).
  3. From the American Civil War to the End of World War II. ISBN 0-306-80306-2 (1987 reprint).
 • Gowlett, John (1984). Ascent to Civilization. Londres: Collins. ISBN 0-00-217090-6.
 • Hawkes, Jacquetta (1968). Dawn of the Gods. Londres: Chatto & Windus. ISBN 0-7011-1332-4.
 • Hawkes, Jacquetta; with David Trump (1976). The Atlas of Early Man. Londres: Dorling Kindersley. ISBN 0-312-09746-8.
 • Hicks, Jim (1974). The Empire Builders. New York: Time-Life Books.
 • Hicks, Jim (1975). The Persians. New York: Time-Life Books.
 • Johnson, Paul (1987). A History of the Jews. Londres: Weidenfeld and Nicolson. ISBN 0-297-79091-9.
 • Jensen, Derrick (2006). Endgame. New York: Seven Stories Press. ISBN 978-1-58322-730-5.
 • Keppie, Lawrence (1984). The Making of the Roman Army: From Republic to Empire. Totowa, N.J.: Barnes & Noble. ISBN 0-389-20447-1.
 • Korotàiev, Andrei, World Religions and Social Evolution of the Old World Oikumene Civilizations: A Cross-Cultural Perspective. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2004. ISBN 0-7734-6310-0
 • Kradin, Nikolay. Archaeological Criteria of Civilization. Social Evolution & History, Vol. 5, No 1 (2006): 89–108. ISSN 1681-4363.
 • Lansing, Elizabeth (1971). The Sumerians: Inventors and Builders. New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-036357-9.
 • Lee, Ki-Baik (1984). A New History of Korea. trans. Edward W. Wagner, with Edward J. Shultz. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 0-674-61575-1.
 • McGaughey, William (2000). Five Epochs of Civilization. Minneapolis: Thistlerose Publications. ISBN 0-9605630-3-2.
 • Nahm, Andrew C. (1983). A Panorama of 5000 Years: Korean History. Elizabeth, N.J.: Hollym International. ISBN 0-930878-23-X.
 • Oliphant, Margaret (1992). The Atlas of the Ancient World: Charting the Great Civilizations of the Past. Londres: Ebury. ISBN 0-09-177040-8.
 • Rogerson, John (1985). Atlas of the Bible. New York: Infobase Publishing. ISBN 0-8160-1206-7.
 • Sandall, Roger (2001). The Culture Cult: Designer Tribalism and Other Essays. Boulder, Colo.: Westview. ISBN 0-8133-3863-8.
 • Sansom, George (1958). A History of Japan: To 1334. Stanford: Stanford University Press. ISBN 0-8047-0523-2.
 • Southworth, John Van Duyn (1968). The Ancient Fleets: The Story of Naval Warfare Under Oars, 2600 B.C.–1597 A.D. New York: Twayne.
 • Thomas, Hugh (1981). An Unfinished History of the World (rev. ed.). Londres: Pan. ISBN 0-330-26458-3.
 • Yap, Yong; and Arthur Cotterell (1975). The Early Civilization of China. New York: Putnam. ISBN 0-399-11595-1.
 • A. Nuri Yurdusev, International Relations and the Philosophy of History: A Civilizational Approach (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003).
 • Beck, Roger B.; Linda Black, Larry S. Krieger, Phillip C. Naylor, Dahia Ibo Shabaka, (1999). World History: Patterns of Interaction. Evanston, IL: McDougal Littell. ISBN 0-395-87274-X.

Outros artigos

Ligazóns externas

Antigo Exipto

O antigo Exipto foi unha civilización do nordeste de África que se desenvolveu ao redor do curso medio e baixo do río Nilo, nos territorios que hoxe en día ocupan o actual estado de Exipto e o norte de Sudán. A civilización constituíse cara a 3150 a.C. coa unificación do Alto e Baixo Exipto baixo o primeiro faraón e persistiu durante os seguintes tres milenios ata a época romana.

Entre todas as antigas civilizacións do Oriente Próximo a exipcia destaca pola súa singularidade; constituída por poboacións de orixe norteafricano, engadíronse pobos semitas procedentes da rexión de Siria e Palestina, libios vindos do oeste e individuos de Nubia, que descenderon Nilo abaixo.

A súa historia divídese nunha serie de períodos estables ("imperios"), separados por períodos de relativa inestabilidade ("períodos intermedios"). Tralo fin do último imperio, o Imperio Novo, a civilización do antigo Exipto entrou nun período dun lento e constante declive, durante o cal Exipto foi conquistado por unha sucesión de poderes estranxeiros. O dominio dos faraóns acabouse o ano 31 a.C. cando o entón recente Imperio Romano liderado por Pompeu conquistou o Exipto tolemaico e incorporou o territorio como unha provincia romana.A civilización do antigo Exipto prosperou adaptándose ás condicións da val do río Nilo. Os antigos exipcios controlaron a irrigación dun val fértil que, ao producir excedente de colleitas, impulsou un gran desenvolvemento social e cultural. Cos recursos aforrados, a administración investiu na explotación mineral da zona, desenvolveuse un sistema de escritura, realizáronse construcións colectivas e proxectos agrícolas, impulsouse o comercio coas rexións veciñas, e formouse un poderoso exército que consolidou o dominio exipcio. Exercendo o control destas actividades había unha burocracia de escribas de elite, líderes relixiosos e administradores baixo a xerarquía do divino faraón, que garantía a cooperación e a unidade dos exipcios a través dun elaborado sistema de crenzas relixiosas.Entre a gran cantidade de progresos conseguidos pódense destacar a creación dun sistema matemático, do traballo na pedra, das técnicas de enxeñaría e arquitectura que facilitaron a construción de pirámides monumentais, templos e obeliscos, así como o desenvolvemento dunha actividade artesanal de faienza e vidro, un sistema sanitario práctico e efectivo, novas formas de literatura, sistemas de irrigación, técnicas de produción agrícolas e o tratado de paz máis antigo.Exipto deixou un legado duradeiro. A arte e a arquitectura foron imitados por outros pobos, e as ruínas monumentais que sobreviviron durante séculos inspiraron a imaxinación de turistas e escritores. O descubrimento das antigüidades e varias escavacións realizadas desde os inicios da Idade Moderna dirixiron a atención científica cara á civilización exipcia e espertou un grande interese en todo o mundo.

Antigüidade clásica

A Antigüidade clásica é un termo amplo que abrangue un longo período de tempo nas áreas dominadas por Grecia e Roma; é dicir, identifícase co período grecorromano da Idade Antiga no mundo grecorromano: a Conca do Mediterráneo e o Oriente Próximo.

A Antigüidade clásica localízase no momento de plenitude das civilizacións grega e romana (século V a. C. ao século II) ou no sentido amplo, en toda a súa duración (século VIII a. C. ao século V a. C.). O termo oponse á Antigüidade tardía e remite á herdanza da civilización grecorromana. É, sobre todo, empregado pola historiografía anglosaxoa para describir a Antigüidade. Neste senso, considérase que este período comézase co poema grego de Homero (século VIII-VII a.C), o máis antigo atopado intacto até os nosos días. Este período abrangue o auxe do cristianismo e o declive do imperio romano e remata coa disolución da cultura clásica e o principio do período denominado Antigüidade tardía (300-600 d. C.) e da Alta Idade Media (500-1000 d.C).

A dimensión espacial coincide coa conca do Mediterráneo, espallada cara ao Oriente Próximo co Imperio de Alexandre Magno e o Helenismo, e cara a Europa Occidental co Imperio Romano. O emprego deste termo é unha referencia para a Europa dos séculos XVIII e XIX, fortemente influenciada polo clasicismo, ademais do neoclasicismo na súa cultura, reiventándose unha continuación dese pasado por medio dunha prolongación indirecta. A laxitude ao redor das ideas transmitidas polo Occidente cristián é, pois, evidente.

O termo clásico significa 'digno de imitación', e derívase da admiración pola arte, a literatura e a cultura en xeral de Grecia e Roma que se redescubre no Renacemento tras unha Idade Media cuxos valores se desprestixiaron. O mesmo aconteceu co Neoclasicismo, movemento intelectual e artístico que segue ao descubrimento das ruínas de Pompeia a mediados do século XVIII.

Tal mostra ampla de historia e territorio cobre moitos períodos e culturas dispares. Por iso, a "Antigüidade clásica" refírese máis que nada a unha visión idealizada posterior sobre o que era esa época. A civilización dos antigos gregos foi inmensamente influente na lingua, política, sistema educativo, filosofía, ciencia, arte e arquitectura no mundo moderno, volvendo durante o Renacemento na Europa occidental e rexurdindo novamente durante varios movementos neoclásicos no século XVIII e XIX.

Asiria

Asiria foi un país da antigüidade situado no suroeste asiático na antiga Mesopotamia, no val do río Tigris cuxos límites foron: ó norte das montañas de Armenia, ó sur Caldea (Babilonia), ó leste a Media e ó oeste Mesopotamia.

A cidade máis importante achábase ás beiras do Tigris, ó lado do templo da súa principal divindade Assur; a cidade tamén se chamaba Assur ou El-Assur e o país tomou o mesmo nome denominándose Asiria. Outras cidades importantes foron Nínive, Harran, Nimrud, Dur-Sarrukîn (actualmente chamada Khorsabad). A civilización asiria é moi antiga. Así o confirman os achados arqueolóxicos que apareceron entre as dunas de Nimrud e Khorsabad.

Celta

Certos grupos étnicos da Idade de Ferro e da Idade Media en Europa foran denominados celtas (latín Celtae ou Galli, grego Κέλτοι Keltoi ou Γαλάται Galatai) desde a antigüidade. O nome procede probabelmente das raíces indoeuropeas *kel-1 'protruir, alto' e *g[h]al- 'poder' e vén significando 'os poderosos, sublimes, fortes'.Eran pobos da Idade de Ferro en Europa que falaban linguas célticas e tiñan semellanzas culturais. Porén, o relacionamento entre os factores étnicos, lingüísticos e culturais no mundo celta permanece incerto e controvertido. A dispersión xeográfica exacta dos antigos celtas tamén é contestada; en particular, a maneira en que os habitantes da Idade de Ferro de Britania e de Irlanda deben ser considerados como celtas tornouse unha materia de controversia.A historia da Europa precéltica é moi incerta. De acordo cunha teoría, a raíz común das linguas célticas, unha lingua coñecida coma protocelta, aparece nun período tardío da Idade de Ferro na Europa central, que floreceu ao redor de 1200 a. C. Amais, de acordo a unha teoría proposta no século XIX, as primeiras persoas en adoptar as características coñecidas coma celtas era xente da Idade de Ferro pertencente á cultura Hallstatt (c. 800-450 a. C.), chamada así por unha tumba atopada en Hallstatt, Austria. Esta área é ás veces chamada a "Casa celta". Durante o período La Tène (c. 450 a. C. até a conquista romana) esta cultura celta expandiuse por unha difusión de migración ás Illas Británicas (celtas insulares), Francia e os Países Baixos (galos), Bohemia, Polonia e a maioría de Europa central, a Península Ibérica (celtiberos, celtici, lusitanos e gallaeci) e o norte de I

As primeiras lembranzas da lingua celta foron inscricións lepónticas que pertencen ao comezo do século VI a. C. As linguas celtas continentais atestíguanse case exclusivamente a través de inscricións e topónimos. As linguas celtas insulares atestíguanse empezando o século IV d. C. a través das inscricións Ogham, aínda que claramente empezáronse a falar moito antes. A tradición literaria celta comeza cos textos do irlandés antigo que datan do século VIII.

A súa chegada á península Ibérica estaría cerca de 1200 a. C.

Civilización maia

A civilización maia habitou a América central na actual Guatemala e no Iucatán ao sur do México, cunha rica historia de case 3000 anos, tratándose dunha cultura meso-americana precolombiana. Contrariando a crenza popular, o pobo maia nunca "desapareceu", pois millóns aínda viven na mesma rexión e moitos deles aínda falan algúns dos dialectos da lingua orixinal. Este artigo discorre principalmente sobre a civilización maia antes da conquista española.

Civilización minoica

A civilización minoica desenvolveuse na illa de Creta (actual Grecia) ó longo da primeira metade do segundo milenio antes de Cristo. Os minoicos eran unha cultura prehelénica anterior ás culturas heládica ou micénica. Sorprende polas súas realizacións en case tódolos aspectos, a pesar de a illa dispor de recursos escasos.

A importante artesanía cretense contribuíu ó incremento da riqueza e do comercio con Exipto. O goberno -forte e centralizado- convértese no centro da vida cretense. Os palacios son residencia de gobernantes e funcionarios, centros relixiosos de culto e ata centros de distribucións de mercadorías.

Ata o de agora atopáronse catro palacios na illa: Cnosos, Festos, Malia e Kato Zakro. As comodidades e os luxos que reflicten as escavacións arqueolóxicas revelan unha forma de vida refinada e de alto nivel, entregada ó ocio e ás diversións, o que nos indica que o conxunto da estrutura social funcionaba de bo xeito.

Estrada

Para ver o artigo sobre o concello da provincia de Pontevedra, véxase A Estrada

Unha estrada é unha vía de dominio e uso público, proxectada e construída fundamentalmente para a circulación de vehículos automóbiles. Existen diversos tipos de estradas, aínda que coloquialmente úsase o termo estrada para definir á estrada convencional que pode estar conectada, a través de accesos, ás propiedades lindeiras, diferenciándoas doutro tipo de estradas, as autovías e autoestradas, que non poden ter pasos e cruces ao mesmo nivel. Distínguese dun simple camiño porque está especialmente concibida para a circulación de vehículos de transporte.

Unha das grandes impulsoras da evolución viaria foi a civilización romana, deixando ata hoxe (e aínda en boas condicións) unha vasta rede de estradas.

Etruscos

Os etruscos foron un pobo indoeuropeo que apareceu entre os séculos VIII-VII a.C. nun espazo comprendido entre os ríos Arno e Tíber, entre o mar Tirreno e os montes Apeninos. A súa orixe foi obxecto de grandes controversias, pero parece fóra de toda dúbida que son de orixe oriental, ou que polo menos teñen elementos orientais na súa cultura. Provirían da Lidia, de onde se viron na obriga de emigraren a raíz da invasión indoeuropea de Asia Menor. Formarían parte dos chamados Pobos do Mar, protagonistas das grandes migracións que trocaron o escenario do Mediterráneo Oriental.

Galos

O termo galos designa as poboacións protohistóricas de celtas que residían na Galia, (Gallia en latín), é dicir, aproximadamente nos territorios actuais da Francia, o sur de Bélxica, e máis a Italia do norte, probabelmente a partir da primeira Idade de Ferro (cara ao 800 a.c.).

Os galos estaban divididos en múltiples tribos ou pobos, as veces federados, presentando cada un certa cultura orixinal.

As civilizacións galas son clasificadas en arqueoloxía dentro da civilización céltica de La Tène (do nome dun lugar sito nas beiras do lago de Neuchâtel, en Suíza). A civilización de La Tène espallouse polo continente europeo durante a segunda Idade de Ferro e desapareceu en Irlanda ao longo da Alta Idade Media.

Golfo de Anadyr

O Golfo de Anadyr, ou Baía de Anadyr (ruso: Анадырский залив), é unha gran baía no mar de Bering no extremo nordés da Siberia.

Grao sesaxesimal

Un grao sesaxesimal, ou sexaxesimal, corresponde a un ángulo central subtendido por un arco de lonxitude 1/360 de circunferencia, a nonaxésima parte dun ángulo recto. Non se debe confundir co grao centesimal.

Chamado comunmente simplemente grao, de símbolo, °, é orixinario da civilización babilónica. Para estabelecer o grao, os babilonios dividiron o círculo en 360 partes iguais, pois esa era a cantidade de días referente ao período dun ano e porque o seu sistema de numeración era de base sesenta. Outra herdanza dos babilonios é a división en minutos e segundos, e así temos o minuto sexaxesimal (′, arcmin), e o segundo sexaxesimal (″), que están definidos do seguinte xeito:

1º = 60′

1′ = 60″

Idade Antiga

A Idade Antiga é a época histórica que coincide co xurdimento e desenvolvemento das primeiras civilizacións ou civilizacións antigas.

O concepto máis tradicional de historia antiga presta atención ao descubrimento da escrita, que convencionalmente a historiografía considerou o fito que permite marcar o final da Prehistoria é o comezo da Historia, dada a primacía que outorgan ás fontes escritas fronte á cultura material, que estuda co seu propio método a arqueoloxía. Outras orientacións procuran atender ao sistema social ou o nivel técnico. Recentemente, os estudos de xenética de poboacións baseados en distintas técnicas de análises comparativos de ADN e os estudos de antropoloxía lingüística están chegando a reconstruír dun xeito cada vez máis preciso as migracións antigas e a súa herdanza nas poboacións actuais.Sexa cal for o criterio empregado, coincide que en tempo e lugar uns e outros procesos cristalizaron no comezo da vida urbana (cidades moi superiores en tamaño e diferentes en función ás aldea neolíticas), a aparición do poder político (palacios, reis), das relixións organizadas (templos, sacerdotes), unha complexa estratificación social, esforzos colectivos de grande envergadura que esixen prestacións de traballo obrigatorio e impostos, e o comercio de longa distancia (todo o que se veu en chamar Revolución urbana); nivel de desenvolvemento social que por primeira vez se acadou na Sumeria do IV milenio a. C., espazo propicio para a constitución das primeiras cidades-estado competitivas a partir do substrato neolítico que levaba xa catro milenios desenvolvéndose no crecente fértil. A partir delas, e de sucesivos contactos (tanto pacíficos como invasións) de pobos veciños (culturas sedentario-agrícolas ou nómade-gandeiras que se nomean tradicionalmente con termos de validez cuestionada, máis propios de familias lingüísticas que de razas humanas: semitas, camitas, indoeuropeos etc.), fóronse conformando os primeiros estados de grande extensión territorial, ata acadar o tamaño de imperios multinacionais.

Procesos semellantes tiveron lugar en diversos momentos segundo a área xeográfica (sucesivamente Mesopotamia, o val do Nilo, o subcontinente indio, China, a conca do Mediterráneo, a América precolombiana e o resto de Europa, Asia e África); nalgunhas zonas especialmente illadas, algúns pobos cazadores-recolectores actuais aínda non abandonarían a prehistoria mentres que outros entraron violentamente na idade moderna ou contemporánea da man das colonizacións do século XVI ao XIX.

Os pobos cronoloxicamente contemporáneos á Historia escrita do Mediterráneo oriental poden ser obxecto da Protohistoria, pois as fontes escritas por romanos, gregos, fenicios, hebreos ou exipcios, ademais das fontes arqueolóxicas, permiten facelo.

A Antigüidade clásica localízase no momento de plenitude da civilización grecorromana (século V a.C ao século II d. C.) ou en sentido amplo, en toda a súa duración (século VIII a.C ao século V d. C.). Caracterizouse pola definición de innovadores conceptos socio-políticos: os de cidadanía e de liberdade persoal, non para todos, senón para unha minoría sostida polo traballo escravo; a diferenza dos imperios fluviais do Antigo Exipto, Babilonia, India ou China, para os que se definiu a imprecisa categoría de modo de produción asiático, caracterizadas pola existencia dun poder omnímodo na cúspide do imperio e o pago de tributos polas comunidades campesiñas suxeitas a el, pero de condición social libre (pois aínda que exista a escravitude, non representa a forza de traballo principal).O final da Idade Antiga na civilización occidental coincide coa caída do Imperio romano de Occidente (no ano 476; o Imperio romano de Oriente sobreviviu toda a Idade Media ata 1453 como Imperio bizantino), aínda que tal descontinuidade non se observa noutras civilizacións. Xa que logo, as divisións posteriores (Idade Media e Idade Moderna) poden considerarse válidos só para aquela; mentres que a maior parte de Asia e África, e con moita máis claridade América, son obxecto na súa historia dunha periodización propia.

Algúns autores culturalistas fan chegar a Antigüidade tardía europea ata os séculos VI e VII, mentres que, a escola "mutacionista" francesa esténdea ata algún momento entre os séculos IX e XI. Distintas interpretacións da historia pon o acento en cuestións económicas (transición do modo de produción escravista ao modo de produción feudal, desde a crise do século III); políticas (desaparición do imperio e instalación dos reinos xermánicos desde o século V); ou ideolóxicas, relixiosas (substitución do paganismo politeísta polos monoteísmos teocéntricos: o cristianismo -século IV- e posteriormente o islam -século VII-), filosóficas (filosofía antiga pola medieval) e artísticas (evolución desde a arte antiga -clásica- cara a arte medieval -paleocristiá e prerrománica-).As civilizacións da Antigüidade son agrupadas xeograficamente pola historiografía e a arqueoloxía en zonas en que distintos pobos e culturas estiveron especialmente vinculados entre si; aínda que as áreas de influencia de cada unha delas chegaron en moitas ocasións a mesturarse e ir moito máis lonxe, formando imperios de dimensións multicontinentais (o Imperio persa, o de Alexandre Magno e o Imperio romano), talasocracias ('goberno dos mares') ou rutas comerciais e de intercambio de produtos e ideas a longa distancia; aínda que sempre limitadas polo relativo illamento entre elas (obstáculos dos desertos e océanos), que chega a ser radical nalgúns casos (entre o Vello Mundo e o Novo Mundo). A navegación antiga, especialmente a natureza e extensión das expedicións que necesariamente tiveron que realizar as culturas primitivas de Polinesia (polo menos ata a Illa de Pascua), é un asunto aínda polémico. Nalgunhas ocasións recorreuse á arqueoloxía experimental para probar a posibilidade de contactos con América desde o Pacífico. Outros conceptos de aplicación discutida son a prioridade do difusionismo ou do desenvolvemento endóxeno para determinados fenómenos culturais (agricultura, metalurxia, escritura, alfabeto, moeda etc.) e a aplicación do evolucionismo en contextos arqueolóxicos e antropolóxicos.

Illa de Creta

A illa de Creta (Grego Κρήτη / Kriti) é unha illa mediterránea, a maior e máis poboada das illas gregas, sendo a súa situación xeográfica o punto máis meridional de Europa.

Reincorporada á Grecia no 1913, é unha das trece periferias (rexión administrativa).

Forma unha parte importante da economía e o patrimonio cultural de Grecia, mentres que mantén o seu propios trazos culturais locais (como o seu propio dialecto, poesía e música).

Creta é o berce da civilización minoica, da cal Cnossos é o corazón e o sitio arqueolóxico máis importante.

Italia

Italia ( pronunciación ) (en italiano: Italia, [iˈtaːlja] (AFI), escoitar), oficialmente República Italiana ( pronunciación ) (en italiano: Repubblica Italiana), é unha república parlamentaria cuxo territorio está en Europa meridional (99,97%) e no norte de África (0,03%). O territorio europeo confórmano a maior parte da península Itálica, o val do río Po e dúas grandes illas no mar Mediterráneo: Sicilia e Sardeña. O territorio africano fórmano as pequenas illas de Lampedusa, Lampione e Pantelaria.

No norte está flanqueado polo arco alpino onde limita, de leste a oeste, con Eslovenia, Austria, Suíza e Francia. O resto do territorio está circundado polos mares Lígur, Tirreno, Xónico e Adriático. Os pequenos estados da Cidade do Vaticano e San Marino son enclaves dentro do territorio italiano. Á súa vez Campione d'Italia é un concello italiano que forma un pequeno enclave en territorio suízo. A superficie total é de 301.340 km2, cunha poboación de 60,8 millóns de habitantes. A súa capital desde os tempos do Imperio romano é Roma, e foi durante séculos o centro político e cultural da civilización occidental

Ten sido o fogar de moitas culturas europeas coma a civilización de Nuraga, os etruscos, os gregos e os romanos. Despois da caída do Imperio Romano de Occidente, a Italia medieval foi invadida e sometida á dominación de pobos xermánicos coma os Ostrogodos, os Longobardos e os Normandos. Isto non impediu que a Península, coa revitalización comercial das comunas medievais, chegara a se-lo berce do capitalismo. No século XV, coa difusión do Renacemento por toda Europa, convértese no centro cultural do mundo occidental; mais despois das guerras do século XVI cae baixo a soberanía de potencias estranxeiras, coma Francia, España e Austria. Durante o Risorgimento combate pola independencia e pola unidade, ata que en 1861 foi proclamado o Reino de Italia. A ditadura fascista, iniciada en 1922, rematou coa derrota na segunda guerra mundial e a guerra de liberación. En 1946, logo dun referendo institucional, o Estado italiano convértese nunha república parlamentaria regulada pola Constitución de 1948.

No 2014 Italia, oitava potencia económica mundial e cuarta europea, é un país cun elevado nivel de vida: o índice de desenvolvemento humano é moi alto, 0,872, e a esperanza de vida é de 82,4 anos. É membro fundador da Unión Europea, da OTAN, do Consello de Europa e da OCDE; adherido á ONU e ó tratado de Schengen. É ademais membro do G7, do G8 e do G20; participa no proxecto Nuclear Sharing da OTAN, é unha gran potencia rexional europea, capaz de exercer influencia política sobre opcións e decisións de orde extraeuropeo e internacional, e está en novena posición do mundo por gasto militar. En Roma teñen a súa sede numerosas organización internacionais coma a Organización para a Agricultura e a Alimentación, o Fondo Internacional de Desenvolvemento Agrícola, o Glocal Forum ou o Programa Mundial de Alimentos.

Italia posúe o maior número de sitios declarados patrimonio da Humanidade pola UNESCO. É o quinto país do mundo e terceiro da Unión Europea que máis turistas recibe por ano, sendo Roma a terceira cidade máis visitada. Outras cidades importantes son Milán, centro industrial e finaceiro, e, segundo o "Global Language Monitor", a capital da Moda; Turín, centro da industria automobilística e do deseño industrial, Boloña, coa universidade máis antiga do mundo; as cidades históricas de Venecia, Florencia e Nápoles etc.

Mitoloxía grega

A mitoloxía grega comprende a colección de lendas sobre deuses gregos e heroes antigos, orixinariamente creada e difundida dentro da tradición oral e poética desta antiga civilización do Mediterráneo oriental. As fontes supervivintes da mitoloxía grega son transcricións destas narracións faladas, ou ben revisións literarias posteriores. Aínda que os gregos non practicaban a relixión, coñecían estas historias que formaban parte do seu acervo cultural.

Occidente

Occidente (do latín occĭdens, "lugar da caída do Sol") significa oeste, e en xeral refírese a un conxunto de culturas. Existen distintas acepcións sobre o significado do Mundo Occidental:

Na súa acepción máis restritiva, abrangue a Europa Occidental xurdida durante a Idade Media.

Na súa acepción ampla, inclúe a toda a cultura grecorromana, e incluso as primeiras civilizacións de Mesopotamia, como os sumerios e o Antigo Exipto.O concepto de Occidente adoita contrapoñerse ao concepto das civilizacións de Oriente (leste, en latín).

Período micénico

O Período micénico da historia de Grecia abarca desde o 1600 a.C. ao 1100 a.C., cando Micenas era un dos maiores centros de civilización e unha potencia militar que dominaba a maior parte do sur da Grecia. O período micénico constitúe a derradeira fase da Idade de Bronce na Grecia Antiga e é o escenario das narrativas épicas de Homero e de boa parte da mitoloxía grega. Rematou coa invasión dos dorios, aínda que hoxe se dubida de se existiu tal invasión.

Os descendentes dos invasores que remataran coa Creta minoica foron incorporando elementos de civilización preexistente e arredor de 1600 a. C. tiñan unhas monarquías cuxa sede estaba en palacios moi sinxelos, pero que conservaban trazos do seu pasado tribal, xa que o rei tiña mero carácter simbólico e as decisións tomábanse en asemblea de notables.

O Bronce medio vense a converter na plena adaptación ao medio mediterráneo, dedicados o cultivo da vide, oliveira e algúns frutais como a figueira. Practicaban tamén a artesanía do bronce e a cerámica con torno de olería por vez primeira. Non tardaron en establecer contactos comerciais e esta nova realidade económica impulsou as necesidades defensivas, coa construción de fortificacións novas e máis eficaces. Tamén a monarquía foi deixando detrás o seu aspecto tribal, esvaeceuse a importancia da asemblea en favor dunha monarquía autocrática, moi semellante aos despotismos orientais. O rei estaba asistido por un primeiro ministro (lawagetas) con funcións civís e militares e un corpo de funcionarios moi estruturado e eficaz. Existía un clero moi poderoso e a súa relixión, de carácter sincrético con divindades xerarquizadas e cuxo deus supremo tiña como símbolo o raio. Nos palacios atopáronse arquivos de tabelas na escrita lineal B, con censos, inventarios etc, que controlaban as actividades no ámbito do rei.

O nome de micénicos procede de Micenas a cidade fortificada máis importante. Os palacios nesta época deixaron de ser meros caseróns para se converter en construcións luxosas e con servizos. A súa principal actividade económica aínda era a explotación da terra. As labouras do campo levábanas a cabo comunidades campesiñas, controladas pola burocracia. Outras labouras controladas dende o palacio eran a gandería e a metalurxia. Hai probas da existencia de comercio con Creta, Asia Menor, Chipre, Exipto, Siria, as costas do Mar Negro, Libia Sicilia, e os sur de Italia.

Aínda que Micenas era o reino máis importante (polo menos palacios atopados) houbo outros repartidos pola Grecia continental e as illas do mar Exeo. Os principais achados destes reinos están no Peloponeso, Tirinto, e Pilos. Ao norte do istmo de Corinto destacan os de Atenas, Orcómeno, Tebas e Gla (estas tres últimas na Beocia)

O aumento de poder económico e a militarización levaron por razóns defensivas a unha fase imperialista, alentada polo descubrimento e explotación de novas rotas comerciais, materias primas e mantemento de provedores e mercados. Conquistouse Creta e penetrouse na illa até poñer fin á cultura minoica. Tamén se conquistou Rodas e hai achados de presenza aquea en Chipre. Xa cara o final do período micénico, produciuse un feito dunha grande repercusión literaria, a guerra de Troia (Ilión) que quedou destruída. A partir do 1200 a. C. as fortalezas quedaron destruídas, caeron as monarquías asentadas nelas debido sobre de todo á invasión dos dorios, até entón establecidos ao norte de Grecia (Tracia), aínda que algúns autores ven nesta caída sinais de desordes internos ou unha efervescencia étnica que provocou a caída do Imperio Hitita. Neste tempo se produciu unha migración masiva dos gregos ás costas occidentais de Asia Menor e Chipre. Sexa como for, ás poboacións anteriores, que con criterio lingüístico se clasifican como aqueos e xonios, vense a engadir os dorios, no que quedou formada a familia definitiva dos que se coñece como gregos. Coincidindo máis o menos con estes trastornos étnicos, introdúcese en Grecia a metalurxia do ferro, a cerámica con decoración xeométrica e certas formas relixiosas, cun desprazamento das divindades femininas por unhas masculinas e coa adopción do rito funerario da incineración en lugar da inhumación.

Pobo muisca

Os muiscas son un pobo chibcha que formou a confederación muisca das terras dos Andes centrais na Cordilleira Oriental da actual Colombia, máis concretamente no Altiplano cundiboyacense. No presente, a poboación muisca case desapareceu, mais aínda pervive nalgúns concellos e distritos como Cota, Chía, Tenjo, Suba, Engativá, Tocancipá, Gachancipá e Ubaté. Segundo o censo de 2005 feito polo Ministerio de Interior, 14 051 muiscas viven en Colombia.Como unha das catro civilizacións avanzadas de América (alén dos aztecas, os maias e os incas), entraron en contacto co Imperio español en 1537, no intre da conquista. Os subgrupos nos que se dividían os muisca foron identificados en función das alianzas arredor de tres grandes gobernantes: o zaque, con capital en Hunza, que gobernaba un territorio que abranguía as zonas sur e nordeste da actual Boyacá e o sur de Santander; o zipa, con capital en Bacatá, que gobernaba sobre Cundinamarca, o oeste dos Llanos e o nordeste de Tolima; e o Iraca, gobernador de Suamox, o nordeste de Boyacá e o suroeste de Santander. O territorio dos muiscas abranguía unha área de 47 000 km2 - unha rexión un chisco meirande que Suíza - dende o norte de Boyacá até o Páramo de Sumapaz, e dende a Cordilleira Oriental até o Val de Magdalena. Tiñan fronteira cos territorios dos panches e os pijaos.

No tempo da conquista, a área tiña unha importante poboación, e malia que o número preciso de habitantes é descoñecido, estímase que roldaba entre o medio millón e os tres millóns de habitantes. Os muiscas falaban o muysccubun, un dialecto do chibcha, tamén chamado muysca e mosca. A súa economía estaba baseada na agricultura, na minaría do sal, a metalurxia e manufactura.

Roma

Roma é unha cidade, capital da Italia e da rexión do Lazio, provincia de Roma, con 2.754.440 habitantes (2010). Esténdese por unha área de 1.285 km², tendo unha densidade de poboación de 2.136,13 hab/km². Ten máis de 3,33 millóns de habitantes na súa zona metropolitana.

A cidade, que xurdiu no século VIII a.C., foi capital do Imperio Romano, e antes dun reino e unha república (ver Roma Antiga).

Roma é unha das cidades con maior importancia na historia mundial, sendo un dos símbolos da civilización europea e centro espiritual do catolicismo. Conserva numerosas ruínas e monumentos de tres milenios na parte da cidade antiga, declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO e que congrega cada ano a millóns de visitantes.

No interior da cidade encóntrase tamén o estado do Vaticano, residencia do Papa desde o século I. Tras o repregamento do dominio de Bizancio no século VII, foi centro dos Estados Pontificios ata a súa anexión en 1870 por parte do Reino de Italia.

Outras linguas

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.