Aiaaira

Aiaaira (Аиааира, Abkhazo 'vitoria') é o himno nacional de Abkhazia. Foi adoptado en 1992. A letra foi escrita por Gennady Alamia, e a música foi composta por Valera Çkaduwa.[1]

Aiaaira
En galego: Vitoria
Himno deFlag of the Republic of Abkhazia.svg Abkhazia
LetraGennady Alamia
MúsicaValera Çkaduwa
Adoptado1992

Letra

Abkhazo Transliteración latina

Шәнеибац, шәнеибац,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Аҧсны азыҳәан
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Ахақәиҭраз
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.

О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада
О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра!
Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп
Уара уда Аҧсынра!
Еҵәa-бырлаш Аҧсынтәла,
Улҧха згәаҵақәа ирҭыҧхо,
Геи-шьхеи рыҧшӡара заҧшнылаз.
Жәлар ламысла иҳаракоит.

Рада, Реида, Рарира
Рада, Рерама, Рерашьа.
Нарҭаа риирa-зиироу
Афырхацәа Ран-Гуашьа
Аҧсынтәыла-иҧшьоч атәыла
Зхы здиныҳәалаз Анцәа
Зқьышықәасала имҩасхьо гылоуп
Рыжәаҩа еибырҭоит уҧацәа.

Шәнеибац Аҧсныжәлар!
Аишьцәа, шәнеибац!
Нхыҵ-аахыҵ ҳаицуп!
Ҳазшаз илаҧш
Ҳхыуп иаҳхымшәо
Ҧеҧш лаша ҳзышуп!

Шәнеибац, Аҧсныжәлар,
Игылеит ҳамра,
Иақәым ҭашәара!
Урылагәыргьа,
Анра-аҳшара
Шьардаамҭа, Аҧсынра.

Šwneibac, šwneibac,
Aṕsuaa ryçkwyncwa.
Aṕsny azyḩa̋an
Ašʹa kazţwaz,
Aṕsuaa ryçkwyncwa.
Ahaķwiţraz
Ašʹa kazţwaz,
Aṕsuaa ryçkwyncwa.

O-ḩo-ḩo-o ḩo-o-Rada
O-ḩo-ḩo-o ḩo-o-Rada-Ra!
Ažwòan mradoup, eċwadoup
Uara uda Aṕsynra!
Eċwa-byrlaš Aṕsyntwla,
Ulṕha zgwaċaķwa irţyṕho,
Gei-šʹhei ryṕšźara zaṕšnylaz.
Žwlar lamysla iḩarakoit.

Rada, Reida, Rarira
Rada, Rerama, Rerašʹa.
Narţaa riira-ziirou
Afyrhacwa Ran-Guašʹa
Aṕsyntwyla-iṕšʹoč atwyla
Zhy zdinyḩwalaz Ancwa
Zķʹyšyķwasala imòashʹo gyloup
Ryžwaòa eibyrţoit uṕacwa.

Šwneibac Aṕsnyža̋lar!
Aišʹcwa, šwneibac!
Nhyċ-aahyċ ḩaicup!
Ḩazšaz ilaṕš
Ḩhyup iaḩhymšwo
Ṕeṕš laša ḩzyšup!

Šwneibac, Aṕsnyžwlar,
Igyleit ḩamra,
Iaķwym ţašwara!
Urylagwyrgʹa,
Anra-aḩšara
Šʹardaamţa, Aṕsynra.

Notas

  1. "National Anthem Downloads, Lyrics, & Information: NationalAnthems.us - Republic of Abkhazia". NationalAnthems.us. 2009-03-19. Consultado o 2011-01-13.
Abkhazia

Abkhazia, Abkhasia ou Abiasia (Aphsny -Аҧсны en abkhazo-, Apkhazeti -აფხაზეთი en xeorxiano-, Abkhazia - Абха́зия en ruso e por isto transliterada Abkhazia-) é unha república autónoma de Xeorxia. Situada na vertente suroccidental da cordilleira do Cáucaso con belas costas no Mar Negro; a súa capital é a cidade de Sukhumi.

En 1991, tras o colapso da Unión Soviética, a antiga República Socialista Soviética de Xeorxia converteuse en estado independente e Abkhazia, unha república autónoma dentro da antiga URSS, foi integrada neste novo estado. Con todo, os rozamentos étnicos entre o goberno central e o pobo abkhazio levaron a que, o 23 de xullo de 1992, este último declarase unilateralmente a súa independencia.

Logo dunha cruenta guerra entre as tropas xeorxianas e os paramilitares ruso-abkhazos, estableceuse un cesamento ao fogo en 1994 e, desde ese momento, Abkhazia permaneceu de facto como un estado independente sen recoñecemento internacional.

En 2006, tropas xeorxianas ingresaron a Abkhazia e estableceron o seu dominio sobre a zona da Alta Abkhazia. Desde o 27 de setembro dese ano, o goberno de iure estableceuse en devandita zona, establecendo a súa sede na localidade de Chkhalta, na zona de Kodori.

Himnos nacionais de Europa
Estados soberanos
Territorios,
dependencias
e outras áreas
Entidades políticas
desaparecidas
Unión Europea
e Consello de Europa

Outras linguas

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.