Iosua

'S e an siathamh leabhar den Bhìoball is an Tanach a tha ann an Iosua (Eabhra: Sefer Y'hoshua ספר יהושע)

1 Samuel

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh a tha sa chiad leabhar Shamueil (Eabhra: Sefer Sh'muel ספר שמואל), don ainm, air mhodh eile ciad Leabhar nan Rìgh (an còmhnaidh 1 Rìghrean).

2 Rìghrean

S' e leabhar san t-Seann Tiomnadh a tha sa Dàra Leabhar nan Rìgh no Ceathramh Leabhar nan Rìgh.

2 Samuel

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh a tha ann an 2 Samuel (Eabhra: Sefer Sh'muel ספר שמואל), don ainm, air mhodh eile Dàra Leabhar nan Rìgh.

Amos

'S e leabhar anns an t-Seann Tiomnadh a tha ann an Amos. 'S e fear de na Nevi'im. Is coltach gun do sgrìobh an ùghdar ann an 750 RC neo 749 RC.

Britheamhan

'S e an seachdamh leabhar den Seann Tiomnadh a tha ann an Britheamhan (Eabhra: Sefer Shoftim ספר שופטים).

Deuteronomi

'S e an còigeamh leabhar den Bhìoball a tha ann an Deuteronomaidh. 'S e Devarim דברים ("briathran"), a tha air ann an Eabhra, a thàinig as an toiseach "Eleh ha-devarim" ("Is iad seo na briathran"). Mar am facal logos, is urrainn do "devarim" a ciallachadh "labhairtean" 7c.

Ecsodus

'S e an dàrna leabhar den Torah, Tanach agus an Seann Tiomnadh a tha ann an Ecsodus (Eabhra:|שמות|, Greugais: ἔξοδος "falbh").

Tha e mu dheidhinn an t-am a dh'fhàg na tràillean Israelitich as an Èiphit fo Mhaois.

Esra

'S e leabhar agus fàidh san t-Seann Tiomnadh a tha ann an Esra.

Gnàth-fhacail

Tha Gnàth-fhacail (Eabhra: מִשְלֵי Mishlay) na leabhar ann an Seann Tiomnadh agus an Tanach.

Ieremiah

'S e leabhar den t-Seann Tiomnaidh a tha ann an Ieremiah (ספר יִרְמְיָהוּ, Yirmiyahu ann an Eabhra).

Ioel

'S e leabhar ann an t-Seann Tiomnadh a tha ann an Ioel. 'S e fear de na dà fhàidh dheug a tha ann an Ioel an duine.

Ionah

'S e leabhar sa Bhìoball sa tha ann an Ionah. Tha an sgeul den Ionah agus an "t-iasg mòr" (chan eil am facal airson muc-mhara ann) gu math ainmeil.

Isaiah

Tha an Leabhar Isaiah (Eabhra: Sefer Y'sha'yah ספר ישעיה) san t-Seann Tiomnadh.

Lebhiticus

Se an treasamh leabhar den Torah, Tanach agus an Seann Tiomnadh a tha ann an Lebhiticus. Thàinig an t-ainm as an Laideann Liber Leviticus a thàinig on Ghreugais (το) Λευιτικόν.

Malachi

'S e leabhar sa Bhìoball sa tha ann am Malachi. 'S e am fear mu dheireadh san t-Seann Tiomnadh a tha ann.

Nahum

'S e leabhar sa Seann Tiomnadh sa tha ann an Nahum, agus fear de na mion-fhàidhean. Tha an leabhar eadar Micah is Habacuc. Sgrìobh e mu dheireadh Impire Asirianach, agus am prìomh-bhaile aice, Nineveh sa stoidhle bàrdail.

Obadiah

'S e an leabhar as giorra den t-Seann Tiomnadh, agus am Bìoball Eabhra a tha ann an Obadiah. Chan eil ach aon caibideil aige, agus 21 rannan. Tha "Obadiah" a' ciallachadh "fear-adhraidh an Tighearna"

Sechariah

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh sa tha ann an Sechariah.

Sephaniah

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh sa tha ann an Sephaniah. Chan eil eòlas sam bith againne air Sephaniah, ach dè tha anns an leabhar fhèin.

Ann an cànain eile

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.