Dàn Sholaimh

'S e leabhar anns a' Bhìoball Eabhra a tha ann an Dàn Sholaimh (Eabhra שיר השירים, Shir ha-Shirim). Tha e anns an Tanach neo Seann Tiomnadh agus 's e fear de na còig rollan (megillot).

The Song of Songs 1853 Gustave Moreau
'Dàn Sholaimh' le Gustave Moreau.
1 Rìghrean

S' e leabhar san t-Seann Tiomnadh a tha sa Chiad Leabhar nan Rìgh no Treasamh Leabhar nan Rìgh.

2 Samuel

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh a tha ann an 2 Samuel (Eabhra: Sefer Sh'muel ספר שמואל), don ainm, air mhodh eile Dàra Leabhar nan Rìgh.

Amos

'S e leabhar anns an t-Seann Tiomnadh a tha ann an Amos. 'S e fear de na Nevi'im. Is coltach gun do sgrìobh an ùghdar ann an 750 RC neo 749 RC.

Daniel

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh a tha ann an Daniel.

Deuteronomi

'S e an còigeamh leabhar den Bhìoball a tha ann an Deuteronomaidh. 'S e Devarim דברים ("briathran"), a tha air ann an Eabhra, a thàinig as an toiseach "Eleh ha-devarim" ("Is iad seo na briathran"). Mar am facal logos, is urrainn do "devarim" a ciallachadh "labhairtean" 7c.

Eclesiastes

Tha Eclesiastes neo Qohelet (קהלת ) ann an Eabhra, sa Bhìoball. 'S e eadar-theangachadh Greugach a tha san tiotal.

Ecsodus

'S e an dàrna leabhar den Torah, Tanach agus an Seann Tiomnadh a tha ann an Ecsodus (Eabhra:|שמות|, Greugais: ἔξοδος "falbh").

Tha e mu dheidhinn an t-am a dh'fhàg na tràillean Israelitich as an Èiphit fo Mhaois.

Eseciel

'S e leabhar anns an t-Seann Tiomnadh a tha ann an Eseciel (Eabhra: יְחֶזְקֵאל; "Neartaichidh Dia").

Gnàth-fhacail

Tha Gnàth-fhacail (Eabhra: מִשְלֵי Mishlay) na leabhar ann an Seann Tiomnadh agus an Tanach.

Hosea

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh a tha ann an Hosea (הוֹשֵׁעַ ).

Ieremiah

'S e leabhar den t-Seann Tiomnaidh a tha ann an Ieremiah (ספר יִרְמְיָהוּ, Yirmiyahu ann an Eabhra).

Iosua

'S e an siathamh leabhar den Bhìoball is an Tanach a tha ann an Iosua (Eabhra: Sefer Y'hoshua ספר יהושע)

Isaiah

Tha an Leabhar Isaiah (Eabhra: Sefer Y'sha'yah ספר ישעיה) san t-Seann Tiomnadh.

Lebhiticus

Se an treasamh leabhar den Torah, Tanach agus an Seann Tiomnadh a tha ann an Lebhiticus. Thàinig an t-ainm as an Laideann Liber Leviticus a thàinig on Ghreugais (το) Λευιτικόν.

Malachi

'S e leabhar sa Bhìoball sa tha ann am Malachi. 'S e am fear mu dheireadh san t-Seann Tiomnadh a tha ann.

Micah

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh sa tha ann am Micah. A-réir dualchas, sgrìobh Micah e eadar 735-700 RC, san linntean Iotaim, Ahais is Heseciah.

Obadiah

'S e an leabhar as giorra den t-Seann Tiomnadh, agus am Bìoball Eabhra a tha ann an Obadiah. Chan eil ach aon caibideil aige, agus 21 rannan. Tha "Obadiah" a' ciallachadh "fear-adhraidh an Tighearna"

Rut

Tha Rut (Eabhra: מגילת רות, Megilat Rut, "rola Rut") na leabhar ann an Seann Tiomnadh agus an Tanach. 'S e fear de na leabhraichean as giorra ann an sgriobtar Iùdhach is Crìosdail; chan eil ach 4 caibideil aige.

Sephaniah

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh sa tha ann an Sephaniah. Chan eil eòlas sam bith againne air Sephaniah, ach dè tha anns an leabhar fhèin.

Ann an cànain eile

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.