Britheamhan

'S e an seachdamh leabhar den Seann Tiomnadh a tha ann an Britheamhan (Eabhra: Sefer Shoftim ספר שופטים).

2 Samuel

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh a tha ann an 2 Samuel (Eabhra: Sefer Sh'muel ספר שמואל), don ainm, air mhodh eile Dàra Leabhar nan Rìgh.

Amos

'S e leabhar anns an t-Seann Tiomnadh a tha ann an Amos. 'S e fear de na Nevi'im. Is coltach gun do sgrìobh an ùghdar ann an 750 RC neo 749 RC.

Daniel

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh a tha ann an Daniel.

Deuteronomi

'S e an còigeamh leabhar den Bhìoball a tha ann an Deuteronomaidh. 'S e Devarim דברים ("briathran"), a tha air ann an Eabhra, a thàinig as an toiseach "Eleh ha-devarim" ("Is iad seo na briathran"). Mar am facal logos, is urrainn do "devarim" a ciallachadh "labhairtean" 7c.

Eclesiastes

Tha Eclesiastes neo Qohelet (קהלת ) ann an Eabhra, sa Bhìoball. 'S e eadar-theangachadh Greugach a tha san tiotal.

Ecsodus

'S e an dàrna leabhar den Torah, Tanach agus an Seann Tiomnadh a tha ann an Ecsodus (Eabhra:|שמות|, Greugais: ἔξοδος "falbh").

Tha e mu dheidhinn an t-am a dh'fhàg na tràillean Israelitich as an Èiphit fo Mhaois.

Eseciel

'S e leabhar anns an t-Seann Tiomnadh a tha ann an Eseciel (Eabhra: יְחֶזְקֵאל; "Neartaichidh Dia").

Gnàth-fhacail

Tha Gnàth-fhacail (Eabhra: מִשְלֵי Mishlay) na leabhar ann an Seann Tiomnadh agus an Tanach.

Ieremiah

'S e leabhar den t-Seann Tiomnaidh a tha ann an Ieremiah (ספר יִרְמְיָהוּ, Yirmiyahu ann an Eabhra).

Ioel

'S e leabhar ann an t-Seann Tiomnadh a tha ann an Ioel. 'S e fear de na dà fhàidh dheug a tha ann an Ioel an duine.

Ionah

'S e leabhar sa Bhìoball sa tha ann an Ionah. Tha an sgeul den Ionah agus an "t-iasg mòr" (chan eil am facal airson muc-mhara ann) gu math ainmeil.

Iosua

'S e an siathamh leabhar den Bhìoball is an Tanach a tha ann an Iosua (Eabhra: Sefer Y'hoshua ספר יהושע)

Isaiah

Tha an Leabhar Isaiah (Eabhra: Sefer Y'sha'yah ספר ישעיה) san t-Seann Tiomnadh.

Lebhiticus

Se an treasamh leabhar den Torah, Tanach agus an Seann Tiomnadh a tha ann an Lebhiticus. Thàinig an t-ainm as an Laideann Liber Leviticus a thàinig on Ghreugais (το) Λευιτικόν.

Malachi

'S e leabhar sa Bhìoball sa tha ann am Malachi. 'S e am fear mu dheireadh san t-Seann Tiomnadh a tha ann.

Micah

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh sa tha ann am Micah. A-réir dualchas, sgrìobh Micah e eadar 735-700 RC, san linntean Iotaim, Ahais is Heseciah.

Obadiah

'S e an leabhar as giorra den t-Seann Tiomnadh, agus am Bìoball Eabhra a tha ann an Obadiah. Chan eil ach aon caibideil aige, agus 21 rannan. Tha "Obadiah" a' ciallachadh "fear-adhraidh an Tighearna"

Rut

Tha Rut (Eabhra: מגילת רות, Megilat Rut, "rola Rut") na leabhar ann an Seann Tiomnadh agus an Tanach. 'S e fear de na leabhraichean as giorra ann an sgriobtar Iùdhach is Crìosdail; chan eil ach 4 caibideil aige.

Sechariah

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh sa tha ann an Sechariah.

Ann an cànain eile

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.