Sefardijuutalaiset

Sefardijuutalaiset (hepreaa, sefardim) on yksi juutalaisten etnisistä ja kulttuurisista ryhmistä, joka muodostui alun perin nykyisten Espanjan ja Portugalin alueilla, mistä heidät karkotettiin 1490-luvulla uskonnollisen puhdistuksen seurauksena. Sefardiyhteisössä kehittyi ladinon kieli.

Laajemmin ymmärrettynä sefardijuutalaisiksi mielletään myös erilliseen juutalaisten diasporaryhmään kuuluvat mizrahit, koska he ovat omaksuneet sefardeilta uskonnollisia tapoja.

Sefardijuutalaiset
יהדות ספרד
(Yahadut Sefarad)
Merkittävät asuinalueet
 Israel2,5–3 miljoonaa
 Ranska300 000–400 000
 Yhdysvallat200 000–300 000
 Argentiina50 000
 Turkki20 000
Kielet heprea, ranska, englanti,
espanja, portugali, ladino
Uskonnot juutalaisuus

  Osa uskontojen artikkelisarjaa
Juutalaisuus ja juutalaiset

Star of David.svg         Menora.svg

Juutalaisuus
Jumala (Jahve)
Tanak (Toora, Nevi'im, Ketuvim)
Talmud  · Halakha · Košer
Filosofia · Kabbala
Daavidintähti · Menora
Synagoga · Rabbi

Juutalaisuuden suuntaukset
Ortodoksisuus · Konservatismi
Karaiitit · Hasidismi
Reformismi · Rekonstruktionismi
Humanismi

Juhlapäivät
Sapatti · Hanukka · Roš hašana · Pesah · Jom kippur

Juutalaiset kansana
Aškenasit · Sefardit · Mizrahit

Juutalaiset maittain
Israel · Yhdysvallat · Venäjä
Ruotsi · Ranska
Suomen juutalaiset
Tunnettuja suomenjuutalaisia

Juutalaiskielet
Heprea · Aramea · Jiddiš · Ladino

Juutalaisten historia
Israelin kuningaskunta · Juuda
Babylonin vankeus
1. juutalaissota · 2. juutalaissota
Haskala · Alija
Nyky-Israel · Arabikonfliktit

Antisemitismi
Pogromit
Holokausti

Poliittiset liikkeet
Sionismi

Nimityksen etymologia

Nimi sefardi on suomennos Espanjaa tarkoittavasta nykyheprean sanasta s'farád (סְפָרַד). Sana viittaa Vanhan Testamentin Obadjan kirjassa mainittuun paikkaan Səphāradh.[1] Tämän on tulkittu tarkoittavan Espanjan aluetta, mutta tutkijoilla ei ole asiasta yksimielisyyttä; osa ajattelee sen tarkoittavan esimerkiksi Sardesia tai Kreikkaa.[2][1] Joka tapauksessa keskiaikaan mennessä termin merkitys Espanjana oli vakiintunut juutalaisten keskuudessa.[2]

Kieli

Pääartikkeli: Ladino

Sefardien perinteinen kieli on ladino, eli niin kutsuttu juutalaisespanja.[3][4] Ladinosta muodostui juutalaiskieli vasta kun sefardit karkotettiin Iberian niemimaalta; sitä ennen he olivat puhuneet asuinalueensa kieltä.[5] Kun sefadit jatkoivat karkotuksensa aikaisen espanjan kielen puhumista muun muassa Ottomaanien valtakunnan alueilla ja olivat eristyksissä espanjalaisista, alkoi ladino ajan myötä erottua muuttuvasta espanjan kielestä ja siihen jäi keskiaikaisen espanjan kielioppia ja sanastoa.[5] Ladino on saanut myös runsaasti vaikutteita hepreasta (sekä mm. turkista, ranskasta, kreikasta ja italiasta).[6][5] Israelissa puhutussa ladinossa on vaikutteita myös jiddishin kielestä.[5]

Historiaa

Iberian niemimaalla on asunut juutalaisia jo ainakin Rooman valtakunnan myöhäisempien vuosisatojen ajoilta asti,[7] erään uskomuksen mukaan jo kuningas Salomon ajalta asti.[8] Juutalaisista Ibearian niemimaalla ei kuitenkaan ole paljon tietoa ennen visigoottien valtakunnan aikaa.[2]

Juutalaisten elämä kävi vaikeaksi visigoottien hallitessa Espanjaa.[2][9] 700-luvulla islaminuskoiset maurit valloittivat Espanjan. Maurien vallan alla juutalaiset saivat harjoittaa uskontoaan vapaasti ja alkoi niin kutsuttu espanjanjuutalaisen kulttuurin kulta-aika.[8] Juutalaiset menestyivät muun muassa lääke- ja luonnontieteiden sekä filosofian parissa.[8][4] Sovussa eläneiden juutalaisten ja muslimien välit alkoivat kuitenkin kiristyä 1000-luvulla. Tilanne kärjistyi ensimmäistä kertaa Córdoban verilöylyssä 1066, kun muslimit tappoivat tuhansia juutalaisia.[10] Almohadien noustua valtaan juutalaisten olot kävivät tukaliksi ja moni muutti pohjoisempiin, kristittyjen hallitsemiin Espanjan osiin.[11] Kristittyjen vallattua Espanjan eteläosatkin muslimeilta takaisin alettiin juutalaisia käännyttämään kristinuskoon. Lopulta ne, jotka eivät kääntyneet, karkotettiin Espanjasta vuonna 1492.[12][8] Moni muutti Portugaliin, jossa juutalaisuus oli vielä sallittua. Kuitenkin vuonna 1497 myös Portugalista ei-kristityt karkotettiin.[8]

Sephardic family in Bosnia, 19th century
Sefardiperhe Bosniassa 1800-luvulla.

Tämän jälkeen suuri osa sefardeista asettui Pohjois-Afrikkaan ja muihin Ottomaanien valtakunnan alueille (etenkin Turkkiin ja Kreikkaan), sekä muun muassa Ranskaan, Alankomaihin ja Italiaan.[3][4][13] Muslimimaiden yhteiskunnissa juutalaisilla oli dhimmi-asema; heitä kohdeltiin toisen luokan kansalaisina mutta he saivat kuitenkin vapaasti harjoittaa uskontoaan.[3] Euroopassa sefardit menestyivät ja vaurastuivat.[3] Pohjois-Amerikkaan ensimmäiset sefardit asettuivat vuonna 1654.[14] Yhdysvaltain vanhin juutalainen seurakunta Congregation Shearith Israel oli pääasiassa sefardijuutalaisten perustama.[15]

Toisen maailmansodan jälkeen

Yli puolet sefardiväestöstä kuoli natsi-Saksan keskitysleireillä toisen maailmansodan aikana.[3][16] Israelin valtion perustamisen jälkeen suhtautuminen juutalaisiin muslimimaissa muuttui huomattavasti aiempaa negatiivisemmaksi johtaen syrjimiseen ja jopa hengenvaaraan.[3] 1950–1960-luvuilla kymmeniä tuhansia Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän juutalaisia muutti Israeliin.[3] Monien muslimimaiden hallitukset itse karkottivat juutalaiset pois ja pakottivat näitä luovuttamaan omaisuutensa, mistä johtunut köyhyys vaikutti sefardisiirtolaisten asemaan myös Israelissa: he olivat yleensä aškenaseja riippuvaisempia sosiaaliavustuksista ja asuivat aluksi leirimajoituksissa huonoissa oloissa.[3]

Nykyisessä Israelissa sefardi-käsitettä käytetään usein myös useimmista Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueen juutalaisista johtuen näiden ryhmien käyttämästä jumalanpalveluksen sefardiittirituaalista, vaikkeivat he polveutuisikaan Espanjasta tai Portugalista karkotetuista juutalaisista.[7]

Vuonna 2013 Portugalissa tuli voimaan laki, joka oikeuttaa sefardijuutalaisten jälkeläisille maan kansallisuuden saamisen.[17] Vastaava laki tuli voimaan Espanjassa vuonna 2014.[12]

Genetiikka

Gil Atzmonin ja Doron M. Beharin tutkimusten mukaan sefardijuutalaiset ovat genettisesti hyvin läheisiä aškenasijuutalaisten kanssa, ja sefardien geeniperimästä noin 30 % on eurooppalaista ja loput enimmäkseen lähi-itäläistä.[18] Harry Ostrerin johtaman tutkimuksen mukaan sefardeilla (ja aškenaseilla) on havaittu myös mizrahijuutalaisten kanssa geneettistä yhtäläisyyttä, viitaten siihen että näillä kolmella nykyjuutalaisten pääryhmällä on sama lähi-itäläinen alkuperä.[19]

Tunnettuja sefardijuutalaisia

Baruj Benacerraf 1969
Baruj Benacerraf on yksi Nobel-palkituista sefardijuutalaisista.

Nobel-palkittuja sefarditaustaisia ovat olleet Baruj Benacerraf,[20] Elias Canetti,[21] René Cassin,[22] Claude Cohen-Tannoudji,[23] Serge Haroche,[24] Rita Levi-Montalcini,[25] Salvador Luria,[26] Patrick Modiano,[27] Franco Modigliani,[28] Henri Moissan[29] ja Emilio G. Segrè[30].

Poliitikkoja, joilla on sefarditaustaa, ovat esimerkiksi Judah P. Benjamin,[31] Benjamin Disraeli,[31] Benjamin Netanjahu,[32] Miri Regev,[33] Moshe Kahlon,[34] Silvan Shalom,[34] Pierre Mendès-France[35] ja Ben Zyskowiczlähde?.

Filosofeja ovat olleet muun muassa Yehuda Halevi,[36] Maimonides[37], Isaac Abrabanel,[38] Baruch Spinoza[39] ja Jacques Derrida[40].

Sefardeja on vaikuttanut myös taiteen ja viihteen parissa. Runoilijoita ja kirjailijoita ovat muun muassa Avicebron,[3] Isaac ibn Ghiyyat, Moses ibn Ezra,[3] Emma Lazarus[41] ja Rita Gabbai Simantov[42]. Camille Pissarro[43] ja Amedeo Modigliani[44] olivat taidemaalareita. Muusikkoja ovat esimerkiksi Eydie Gormé,[45] Murray Perahia,[46] Róza Eskenázy,[47] Enrico Macias, Yasmin Levy[48] ja Can Bonomo.[49] Elokuva- ja televisioalalla työskennelleitä ovat Hank Azaria,[50] Neve Campbell,[51] Emmanuelle Chriqui,[52] Eva Green,[53] Jerry Orbach,[54] Jamie-Lynn Sigler[55], Daniela Ruah[56] ja Shelley Morrison.[57]

Urheilijoita ovat olleet muun muassa Victor Perez,[58] Yossi Benayoun[59] ja Omri Casspi.[60]

Muita tunnettuja sefarditaustaisia ovat esimerkiksi Patrick Bruel, Bernard-Henri Lévy, Jacob Levy Moreno[61] ja David Ricardo.

Lähteet

 1. a b Definition of sephardic | Dictionary.com www.dictionary.com. Viitattu 31.8.2019. (englanniksi)
 2. a b c d What does Sephardi Mean? Who Are the Sephardim? www.sephardicstudies.org. Viitattu 31.8.2019.
 3. a b c d e f g h i j Sephardim www.jewishvirtuallibrary.org. Viitattu 18.3.2019.
 4. a b c Who Are Sephardic Jews? My Jewish Learning. Viitattu 18.3.2019. (englanniksi)
 5. a b c d Ladino, the Sephardic Language - Judeo-Spanish Judeo-Espagnol www.sephardicstudies.org. Viitattu 1.9.2019.
 6. Marie-Christine Varol: Manual of Judeo-Spanish: Language and Culture, s. 14-17. University of Maryland, 2008
 7. a b Sephardi | people Encyclopedia Britannica. Viitattu 22.8.2019. (englanniksi)
 8. a b c d e Sephardim www.jewishvirtuallibrary.org. Viitattu 22.8.2019.
 9. Bernard S. Bachrach: A Reassessment of Visigothic Jewish Policy, 589-711. The American Historical Review, 1973, nro 1, s. 11–34. doi:10.2307/1853939. ISSN 0002-8762. Artikkelin verkkoversio.
 10. 1066: Massacre in Granada, Spain Haaretz. 30.12.2012. Viitattu 22.8.2019. (englanniksi)
 11. From Golden to Grim: Jewish Life in Muslim Spain My Jewish Learning. Viitattu 22.8.2019. (englanniksi)
 12. a b MTV uutiset-Hannu Arvio Barcelona: Yli 500 vuotta sitten karkotetuille juutalaisille Espanjan kansalaisuus? mtvuutiset.fi. 12.3.2014. Viitattu 22.8.2019.
 13. Sephardi | people Encyclopedia Britannica. Viitattu 18.3.2019. (englanniksi)
 14. Jewish Immigration to America: Three Waves My Jewish Learning. Viitattu 19.9.2019. (englanniksi)
 15. Congregational History | Congregation Shearith Israel shearithisrael.org. Viitattu 19.9.2019.
 16. Sephardim During the Holocaust — United States Holocaust Memorial Museum www.ushmm.org. Viitattu 19.9.2019.
 17. Descendants of 16th Century Jewish Refugees Can Claim Portuguese Citizenship Haaretz. 13.4.2013. Viitattu 30.8.2019. (englanniksi)
 18. Nicholas Wade: Studies Show Jews’ Genetic Similarity The New York Times. 9.6.2010. Viitattu 9.4.2019. (englanniksi)
 19. Michael BalterJun. 3, 2010, 12:46 Pm: Tracing the Roots of Jewishness Science | AAAS. 3.6.2010. Viitattu 9.4.2019. (englanniksi)
 20. Princeton - PWB 112398 - Paul Benacerraf came to Princeton as an undergraduate and stayed for 50 years so far pr.princeton.edu. Viitattu 29.8.2019.
 21. Bulgarian-born Sephardic Jew Wins 1981 Nobel Prize for Literature Jewish Telegraphic Agency. 16.10.1981. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 22. Ariel Evan Mayse: MAKERS OF JEWISH MODERNITY: THINKERS, ARTISTS, LEADERS AND THE WORLD THEY MADE. Edited by JacquesPicard, JacquesRevel, Michael P.Steinberg, and IdithZertal. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016. Pp. vii + 680 pages; illustrations. $39.50.. Religious Studies Review, 2018-06, nro 2, s. 231–231. doi:10.1111/rsr.13491. ISSN 0319-485X. Artikkelin verkkoversio.
 23. Claude Cohen-Tannoudji – Biographical NobelPrize.org. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 24. The Nobel Prize in Physics 2012 NobelPrize.org. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 25. BluestockingOxford: Nobel Laureate Rita Levi-Montalcini: the discovery of Nerve Growth Factor Bluestocking Oxford. 22.9.2018. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 26. Spencer Weart: Half-Life: The Divided Life of Bruno Pontecorvo, Physicist or SpyHalf-Life: The Divided Life of Bruno Pontecorvo, Physicist or Spy, Frank Close, Basic Books, 2015. $29.99 (384 pp.). ISBN 978-0-465-06998-9 Buy at Amazon. Physics Today, 2015-03, nro 3, s. 48–48. doi:10.1063/pt.3.2721. ISSN 0031-9228. Artikkelin verkkoversio.
 27. Niklas Pollard, Alistair ScruttonOctober 9, 2014: Patrick Modiano, French Sephardic Novelist, Wins Nobel for Literature The Forward. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 28. Szenberg, Michael: Franco Modigliani a mind that never rests. Palgrave Macmillan, 2008. 949791977. ISBN 9780230007895, 0230007899. Teoksen verkkoversio (viitattu 29.8.2019).
 29. Eric Werner, Dagobert D. Runes: The Hebrew Impact on Western Civilization. Notes, 1951-03, nro 2, s. 354. doi:10.2307/890014. ISSN 0027-4380. Artikkelin verkkoversio.
 30. E.O. Lawrence, Emilio Segrè, and the first synthetic element | UC Berkeley Physics physics.berkeley.edu. Viitattu 29.8.2019.
 31. a b The Three Lives of Judah P. Benjamin | History Today www.historytoday.com. Viitattu 30.8.2019.
 32. Netanyahu: I have Sephardic roots as well Ynetnews. 25.5.2016. Viitattu 30.8.2019. (englanniksi)
 33. Persistent Israeli ethnic divide may split vote for Netanyahu Reuters. 10.3.2015. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 34. a b David Horovitz: Moshe who? Netanyahu’s nightmare www.timesofisrael.com. Viitattu 30.8.2019. (englanniksi)
 35. New French Premier is Son of Sephardic Jewish Family Jewish Telegraphic Agency. 21.6.1954. Viitattu 30.8.2019. (englanniksi)
 36. Mariana Montiel: From Poetry in Toledo to Pugilism in London Atlanta Jewish Times. 21.2.2018. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 37. Cordoba Juderia - Jewish Quarter | Andalucia.com www.andalucia.com. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 38. Isaac Abravanel, Skalli Cedric Cohen: Letters, Edition, Translation and Introduction. Berlin, Boston: De Gruyter, 2012. ISBN 9783110194920. Teoksen verkkoversio (viitattu 29.8.2019). HEBR
 39. Spinoza - An Unlikely Jewish Hero Beit Hatfutsot. 28.11.2016. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 40. Jacques Derrida | Biography, Books, & Facts Encyclopedia Britannica. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 41. Mailing Address: Liberty Isl, New York, NY 10004 Phone:363-3200 Contact Us: Emma Lazarus - Statue Of Liberty National Monument (U.S. National Park Service) www.nps.gov. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 42. Ladino Literature My Jewish Learning. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 43. KAREN ROSENBERG: The Radical Eye of Impressionism’s Patriarch. The New York Times, 2007.
 44. Modigliani's Sephardic Jewish Background You Didn't Know About Beit Hatfutsot. 21.5.2017. Viitattu 30.8.2019. (englanniksi)
 45. Eydie Gorme dies at 84; pop singer did 'Blame It on the Bossa Nova' Los Angeles Times. 11.8.2013. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 46. Benjamin IvryFebruary 11, 2009: Murray Perahia: An Eternal Sephardic Jewish Recital The Forward. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 47. Rosa Eskenazi | Jewish Women's Archive jwa.org. Viitattu 29.8.2019.
 48. Yasmin Levy Makes Music out of Madness eSefarad. Viitattu 1.9.2019. (espanjaksi)
 49. Turkey Reveals Uncomfortable Relationship with Jews Algemeiner.com. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 50. Curt Schleier: Hank Azaria opens up about speaking Ladino and his latest TV role www.timesofisrael.com. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 51. Jewish Mom Neve Campbell Adopts a Baby Boy Kveller. 2.7.2018. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 52. BY <a href='https://jewishjournal.com/author/'></a>: Emmanuelle Chriqui leads Jewish stars, characters coming to TV in December Jewish Journal. 22.11.2016. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 53. Stuart Jeffries: Eva Green: ‘I don’t want to be put in a box marked Weird Witch’ The Guardian. 3.5.2016. Viitattu 19.9.2019. (englanniksi)
 54. - The Washington Post Washington Post. Viitattu 19.9.2019. (englanniksi)
 55. 680: Interfaith Celebrities: Jews on Ice, Christina's Baby and Meadow's Trip to Israel InterfaithFamily. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 56. A sefaradi Daniela Ruah eSefarad. Viitattu 29.8.2019. (espanjaksi)
 57. Maid to Order PEOPLE.com. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 58. Avey, Denis.: The man who broke into Auschwitz.. AudioGO, 2012. 862666749. ISBN 9781445859293, 1445859297. Teoksen verkkoversio (viitattu 29.8.2019).
 59. Yossi Benayoun Elite Football. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
 60. Who is Omri Casspi? - Israel News - Jerusalem Post www.jpost.com. Viitattu 29.8.2019.
 61. Patrick Barone: What Part Does God Play in Psychodrama? Michigan Psychodrama Center. 10.11.2015. Viitattu 29.8.2019. (englanniksi)
Asturian ruhtinattaren palkinto

Asturian ruhtinattaren palkinto (esp. Premios Princesa de Asturias) on Espanjassa Asturian ruhtinattaren säätiön vuosittain eri alojen menestyjille myöntämä palkinto. Palkinnot jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1981, jolloin palkintosarjoja oli kuusi. Sittemmin sarjoja on tullut kaksi lisää.lähde?Palkintoseremonia järjestetään Teatro Campoamorissa Asturian ruhtinaskunnan pääkaupungissa Oviedossa Asturian ruhtinattaren, Espanjan kruununprinsessa Leonorin johdolla. Palkinto itsessään on Joan Mirón suunnittelema veistos.lähde?Palkinto tunnettiin vuoteen 2014 asti Asturian ruhtinaan palkintona. Felipen noustua kuninkaaksi palkinto ja säätiö nimettiin uudelleen uuden naispuolisen kruununperijän Leonorin mukaan lokakuussa 2014.

Aškenasijuutalaiset

Aškenasijuutalaiset (hepr. ‏אשכנזים‎, aškenazim) ovat juutalaisia, joiden esi-isät muuttivat keskiseen Itä-Eurooppaan (Puola, Liettua, Böömi ja Määri) keskiajalla lähinnä Ranskasta ja Saksasta. Aškenasit eroavat muista juutalaisten ryhmistä muun muassa jumalanpalvelusrituaaliensa, kielensä ja heprean ääntämyksensä, lakiensa ja kulttuurinsa osalta. Etenkin Talmudilla on ollut suuri merkitys aškenaseille verrattuna muihin juutalaisryhmiin. Viime aikoina aškenasien ja muiden juutalaisten erot ovat vähentyneet, sillä aškenasit ja sefardijuutalaiset elävät nykyisin samoilla alueilla. Aškenasien osuus maailman juutalaisista on nykyään noin 80 %.

Don (kunnianimitys)

Don (lat. dominus, port. dom) on romaanisessa kulttuurissa käytettävä kunnioittava nimitys, jolla puhutellaan pääasiassa korkea-arvoista aatelitonta mieshenkilöä. Espanjassa "don"-kunnianimeä käytetään erotuksena kristitystä hidalgosta, joka taas tarkoittaa aatelismiestä.

Egyptin juutalaiset

Egyptin juutalaiset ovat nimensä mukaan Egyptissä asuvia juutalaisia. Juutalaiset asuivat Egyptissä Tooran ja Vanhan testamentin mukaan ennen lähtöään Israeliin. Heitä on sittemmin asunut Egyptin alueella 500-luvulta eaa. Vuonna 2007 maassa arvioitiin kuitenkin olevan enää vähemmän kuin 30 juutalaista.

Gibraltarin Pieni synagoga

Gibraltarin Pieni synagoga (Esnoga Chica tai Ets Hayim) on Gibraltarilla toimiva synagoga eli juutalaisten kokous-, rukous- ja kouluhuone.

Vuonna 1724 Gibraltarin kuvernööri William Hargrave antoi kauppias Isaac Nettolle tontin, johon nousi Gibraltarin Suuri synagoga. Sitä hallitsivat pohjoisesta tulleet sefardijuutalaiset, jotka olivat olleet pitkään kontaktissa kristittyjen kanssa ja siten tottuneet melko muodollisiin jumalanpalveluksiin. Osa Gibraltarin juutalaisista oli kuitenkin kotoisin islaminuskoisesta Marokosta, missä juutalaiset olivat joutuneet kokoontumaan kodeissa ja vastaavissa epävirallisissa tiloissa. Heidän rukouskulttuurinsa oli kehittynyt epämuodolliseksi, ja he karsastivat "hollantilaisiksi" kutsumiaan Suuren synagogan menoja. Niinpä marokkolaistaustaiset alkoivat kokoontua Netton perustamassa talmud-koulussa torin varrella. Tämä muutettiin myöhemmin synagogaksi. Sitä kututaan nykyisin joko talmud-koulun nimellä Ets Hayim tai yksinkertaisesti Pieneksi synagogaksi (Esnoga Chica).Rakennus vaurioitui pahoin espanjalaisten tulituksessa vuosien 1779–1783 piirityksen aikana, ja rakennettiin sen jälkeen uudelleen. Sen osoite on Irish Town 91.

Inbar Lavi

Inbar Lavi (hepr. ‏ענבר לביא‎; s. 27. lokakuuta 1986 Ramat Gan, Israel) on israelilainen näyttelijä, joka tunnetaan rooleistaan televisiosarjoissa Katujen kasvatti, Pako, Imposters ja Lucifer.

Lavin sukujuuret ovat hänen äitinsä puolelta sefardijuutalaiset ja isänsä puolelta aškenasijuutalaiset. Hän opiskeli näyttelemistä Sophie Moskowitz -näyttelijäkoulussa Tel Avivissa. Lavi muutti Yhdysvaltoihin New Yorkiin vuonna 2004, ollessaan 17-vuotias ja alkoi esiintyä off-Broadway -tuotannoissa. Kahdeksan kuukauden jälkeen hän muutti Los Angelesiin käymään Lee Strasbergin teatteri- ja elokuvakoulua. Vuodesta 2009 alkaen hän esiintyi vierailevissa rooleissa amerikkalaisissa tv-sarjoissa, kuten Entourage, Ratkaisija, Aavekuiskaaja ja Criminal Minds.

Ius sanguinis

Ius sanguinis (/ jus saŋuinis /; latinaa, suom. "veren oikeus") on syntyperäinen oikeus tietyn maan kansalaisuuteen niille, joiden vanhemmat ovat kyseisen maan kansalaisia. Sen vastakohtana pidetään usein ius solia (latinaa, suom. "maaperän oikeus"). Ius solissa kansalaisuuden saavat automaattisesti kaikki maassa syntyneet ihmiset vanhempien kansalaisuudesta riippumatta. Ius sanguinisissa kansalaisuuden saa automaattisesti vain, jos jompikumpi vanhemmista on maan kansalainen.

Ius sanguinis on kansalaisuuden pääperusteena niin Suomessa kuin suurimmassa osassa Euroopan maita, kun taas esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa pääperusteena on ius soli. Monien maiden kansalaisuuslaeissa on kuitenkin nykyään vaikutteita kummastakin periaatteesta: tällaisia maita ovat muun muassa Yhdysvallat, Kanada, Kreikka, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja nykyisin myös Saksa.

Koska ius sanguinissa oikeus kansalaisuuteen perustuu veren kautta, monissa periaatetta noudattavassa maassa on paluumuuttolaki eli Lex sanguinis, joka mahdollistaa kansalaisuuden saannin monenkin polven siirtolaisille, kuten Saksassa Volgan saksalaisille, Israelissa kaikille juutalaisille tai Suomessa inkerinsuomalaisille. Sen lisäksi paluumuuttolaki on muun muassa Unkarissa, Armeniassa, Azerbaidžanissa, Venäjällä ja Japanissa.

Jigdal

Jigdal (hepr. ‏יגדל‎) on päivittäisen juutalaisen aamupalveluksen (šahrit) avaushymni. Jigdal lauletaan myös sapatin aloittavan perjantai-illan iltapalveluksen (arvit) lopussa. Sen kirjoitti 1300-luvulla Roomassa elänyt rabbi Daniel Ben-Jehuda. Tämä 13-säkeinen hymni tiivistää 13 juutalaisen uskon peruskohtaa, jotka rabbi Moses Maimonides (1135 - 1204) muotoili mišna-kommentissaan (Sanhedrin 10:1). Sen jokainen säe on 16-tavuinen. Espanjan ja Portugalin sefardijuutalaiset lisäsivät siihen vielä 14. säkeen.

Jigdal esittää tiivistetysti juutalaisen uskon 13 peruskohtaa:

Jumala on Luoja.

Jumala on yksi ja jakamaton.

Jumalalla ei ole fyysistä olemusta.

Jumala on ikuinen.

Vain Jumalaa voi palvoa.

Profeettojen sanat ovat totuus.

Mooses oli suurin kaikista profeetoista.

Jumala antoi koko Tooran Moosekselle.

Tooraa ei voi muuttaa.

Jumala tuntee kaikki ihmisen ajatukset ja teot.

Jumala palkitsee ja rankaisee tekojen perusteella.

Jumala lähettää messiaan.

Päivien lopussa on ylösnousemus.Sefardirituaalin lisäys:

"Nämä 13 ovat jumalallisen uskon ja Tooran perusta."

Juutalaiset

Juutalaiset ovat ympäri maapalloa levittäytynyt alun perin seemiläinen kansa. Yleisimmin juutalaiseksi mielletään ihminen, joka tunnustaa juutalaista uskoa, mutta moni mieltää itsensä juutalaiseksi myös kulttuurisista syistä. Nykyajan juutalaiset katsovat polveutuvansa Palestiinassa ensimmäisellä vuosituhannella eaa. asuneista israeliiteista, jotka levittäytyivät etenkin Babylonin pakkosiirtolaisuuden ja juutalaissotia seuranneiden karkotusten myötä koko Lähi-itään ja muualle maailmaan. Suurin osa maailman juutalaisista asuu nykyisin Israelissa ja Yhdysvalloissa, mutta ennen toista maailmansotaa ja Israelin itsenäistymistä myös Itä-Euroopassa ja islamilaisessa maailmassa oli suuria juutalaisyhteisöjä.

Neve Campbell

Neve Adrianne Campbell (s. 3. lokakuuta 1973 Guelph, Ontario) on kanadalainen näyttelijä. Hänet tunnetaan muun muassa rooleistaan televisiosarjassa Viiden juttu ja elokuvassa Scream sekä sen jatko-osissa.

Työväenpuolue (Israel)

Työväenpuolue (hepr. ‏העבודה‎, Ha‘Avoda, virallisesti ‏מפלגת העבודה הישראלית‎ Mifleget ha-‘Avoda ha-Yisra’elit) on israelilainen keskusta-vasemmistolainen puolue. Työväenpuolue edustaa sosiaalidemokratiaa ja sionismia.

Työväenpuolue on Euroopan sosialidemokraattisen puolueen tarkkailijäsen ja toimii myös Progressive Alliancessa. Työväenpuolue oli Sosialistisen internationaalin jäsen vuoteen 2018 saakka, jolloin puolue lakkautti jäsenyytensä internationaalin liityttyä järjestönä mukaan tukemaan ns. BDS-kampanjaa (Boycott, Divestment and Sanctions).

Muilla kielillä

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.