Malakia

Malakia (hepr. ‏מַלְאָכִי‎, Malʼāḵî) oli juutalainen profeetta. Malakian kirja on Raamatun Vanhassa Testamentissa sen viimeinen kirja.

Hepreankielinen sana "mal'aakii" merkitsee 'sanansaattajaa' ja 'enkeliä'. Kirjoittajan henkilöllisyyttä ei tunneta. Ei ole varmaa, onko kyseessä erisnimi vai salanimi tai vastaava.[1]

Raamatun mukaan Malakia oli Sebulonin sukukunnasta ja kuoli nuorena. Hän nuhteli ihmisiä heidän huolimattomuudestaan uhritoimituksissa, pappeja uskon kieltämisestä, uhkasi heitä Jumalan tuomiolla erilaisista synneistä ja ennustaa tulevan Messiaan, Johannes Kastajan ja tulevan Jumalan tuomion.[1]

Lähteet

  1. a b Kaksitoista sanomaa Herralta - Sakarja, näkyjen mies SLEY. Viitattu 27.9.2015.
3. tammikuuta

3. tammikuuta on gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden kolmas päivä. Vuodesta on tällöin jäljellä 362 päivää (karkausvuonna 363).

Darth Revan

Darth Revan on kuvitteellinen henkilö Star Wars: Knights of the Old Republic -pelissä. Hän oli voimakas sith-lordi ja Darth Malakin mestari ja hän melkein valtasi Vanhan Tasavallan.

HK-47

HK-47 on kuvitteellinen hahmo Star Wars -universumissa. HK-47 on tappajadroidi, joka esiintyy peleissä Star Wars: Knights of the Old Republic sekä Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Molemmissa peleissä hänen ääninäyttelijänään toimi Kristoffer Tabori.

Kaksitoista profeettaa

Kaksitoista profeettaa (hepr. ‏תרי עשר‎‎‎, Trei Asar) on juutalaisen Tanakhin toisen osan Nevi'imin kahdeksas ja viimeinen kirja. Se kokoaa yhteen niin kutsutut pienet profeetat eli kaksitoista profeetallista kirjaa, jotka ovat kristillisen Raamatun Vanhassa testamentissa erillisinä, sen viimeisinä kahtenatoista kirjana.

Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma

Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma (engl. The Church of Christ – ‚The Church With The Elijah Message) on eräs myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuuluva uskonnollinen yhteisö. Se on eronnut Kristuksen kirkko (temppelin paikka) -yhteisöstä. Sen uskonnäkemykset perustuvat Raamattuun, Nefiläisten kertomukseen, joka on liikkeessä käytetty nimi Mormonin kirjasta sekä 117 sanomaan (engl. Messages), jotka ylösnousseen Johannes kastajan kerrotaan tuoneen vuosina 1927–1994 enkelin hahmossa liikkeen perustajalle Otto Fettingille (1871–1933) ja hänen seuraajalleen W. A. Dravesille (1912–1994). Johannes kastajan kerrotaan tällöin ilmestyneen Vanhan testamentin profeetta Elian hahmossa ja voimassa. Tämän takia hänen antamiaan sanomia kutsutaan Elian sanomiksi.

Kirkon näkemyksen mukaan Jumala käytti profeetta Joseph Smithiä (1805–1844) mahtavana aseenaan. Hänen kauttaan Mormonin kirja käännettiin ja Kristuksen tosi kirkko kaikkine valtuuksineen ennallistettiin maan päälle. Kirkko katsoo kuitenkin Smithin langenneen viimeisinä vuosinaan pois Jumalasta ja hänen sanastaan (kuten kuningas Salomon Vanhassa testamentissa). Tämän takia Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa ei pidetä Kristuksen tosi kirkkona maan päällä. Kristuksen kirkko, jolla on Elian sanoma hylkää myös Smithin loppukauden ilmoituksen ja niiden myötä sekä Kallisarvoisen helmen että Opin ja liitot, joita MAP-kirkko pitää pyhinä kirjoituksina.

Koska kirkko ei pidä Joseph Smithiä auktoriteettinaan, se ei myöskään pidä itseään mormonistisena yhteisönä. Se näkee itsensä pikemminkin Smithin aloittaman työn jatkajana. Kirkko on julkaissut traktaatin "We are not Mormons" ("Me emme ole mormoneja"), jossa sanotaan: "Tekeekö sinusta katolilaisen, jos uskot Raamattuun?"

Luettelo Tähtien sodan sivuhahmoista

Tämä on luettelo Tähtien sodan sivuhahmoista.

Malakian kirja

Malakian kirja (hepr. ‏מַלְאָכִי‎, Malʾaḫi, Mál'akhî) on yksi Raamatun Vanhan testamentin pienistä profeetallisista kirjoista. Se on Raamatun 39:s, Vanhan testamentin viimeinen ja juutalaisen Raamatun Tanakin toisen pääosion Nevi'imin eli profeettojen 21. ja viimeinen kirja.

Mikheil Džavakhišvili

Mikheil Džavakhišvili (georg. მიხეილ ჯავახიშვილი, 20. marraskuuta (J: 8. marraskuuta) 1880 – 30. syyskuuta 1937), alkuperäiseltä nimeltään Adamašvili (georg. ადამაშვილი) oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä georgialaisista kirjailijoista. Hänen ensimmäinen tarinansa julkaistiin vuonna 1903, minkä jälkeen Džavakhišvili piti kuitenkin pitkän tauon kirjoittamisessa aina 1920-luvun alkuun saakka. Hänen piittaamattomuutensa Neuvostoliiton ideologisesta painostuksesta maksoi hänen elämänsä: hänet teloitettiin Stalinin Suuressa puhdistuksessa, ja hänen teoksensa kiellettiin lähes 20 vuodeksi. Brittiläisen Venäjän ja Georgian kirjaillisuuden tutkijan Donald Rayfieldin sanoin "hänen elävä, in medias res alkava kerrontansa, iloinen huumorinsa, herkkä ironiansa ja moraalinen rohkeutensa ovat verrattavissa Stendhaliin, Maupassantiin ja Zolaan. Modernissa georgiankielisessä proosassa vain Konstantine Gamsakhurdia voi tavoitella samaa kansainvälistä tasoa".

Nehemia

Nehemia on merkittävä henkilö juutalaisten historiassa Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeiseltä ajalta. Hänet on mainittu Raamatussa ja hänen uskotaan olevan Nehemian kirjan kirjoittaja. Hän oli Hakaljan poika (Neh. 1:1) ja kuului luultavasti Juudan heimoon. Hänen perheensä asui Jerusalemissa ennen pakkosiirtolaisuutta. (Neh. 2:3)

Nevi’im

Nevi'im (hepr. ‏‏נביאים‎), Profeetat, on toinen Tanakhin, heprealaisen Raamatun, kolmesta pääosiosta.

Profeetta

Profeetta on jumalalta tulevaksi uskotun ilmestyksen välittäjä. Profeetta voi uskoa olevansa suoraan jumalan lähettämä edustaja, tai hän voi välittää jumalan tahtoa esimerkiksi saamiensa näkyjen tai unien kautta, tai arpaa heittämällä. Profeetan saamat jumalalliset ilmoitukset tai ennustukset ovat profetioita.

Profeettojen Haggai, Sakarja ja Malakia hauta

Profeettojen Haggai, Sakarja ja Malakia hauta (arabia: قبر النبيا Qubur El Anbiyya, "Profeettojen hauta") on Jerusalemissa Öljymäen länsirinteeseen louhittu kalliohauta. Keskiaikaisen juutalaisen perimätiedon mukaan Profeettojen hautaan on haudattu profeetat Haggai, Sakarja ja Malakia, jotka ovat viimeiset heprealaiset profeetat. Profeettojen uskotaan eläneen 500–400-luvuilla eaa. Arkeologisesti haudan kolme vanhinta hautakammiota on kuitenkin ajoitettu vasta ensimmäiselle vuosisadalle eaa.

Raamattu

Raamattu (lat. Biblia), aiemmin Pyhä Raamattu ja Biblia, on kristinuskon ja juutalaisuuden (Vanha Testamentti) pyhä kirja, kaanon eli ohjeellinen tekstikokoelma. ”Alkuperäistä” Raamattua yhtenäisenä kirjakokoelmana ei ole olemassa, vaan alussa oli suuri määrä erilaisia tekstejä, jotka ovat kehittyneet itsenäisesti ja myöhemmin kanonisoitiin eli liitettiin osaksi Raamattua.

Kristittyjen käyttämä Raamattu jakaantuu Vanhaan testamenttiin ja Uuteen testamenttiin. Se pohjautuu varhaisempaan juutalaisuuden käyttämään heprealaiseen Raamattuun eli Tanakiin, joka kristinuskon käyttämästä Raamatusta poiketen ei sisällä Uutta testamenttia eikä apokryfisiä kirjoja.Sana Raamattu tulee kreikan kielen sanasta grammata eli ’kirjoitukset’. Siitä monissa kielissä, aikoinaan suomessakin käytetty nimi Biblia muunnelmineen (esimerkiksi englannin Bible) puolestaan tulevat kreikan kielen sanasta (ta) biblia, ’kirjakääröt’. Kuten alkuperäiset nimet osoittavat, heprealainen ja kristillinen Raamattu ovat itse asiassa kokoelma kirjoja, eräänlainen pienoiskirjasto. Protestanttisessa Raamatussa on 66 (39 + 27) erillistä kirjaa. Nämä kirjat on kirjoittanut noin 36 ensisijaista kirjoittajaa.

Raamattu on maailman levinnein kirja. Pelkästään Gideons International -järjestö on jakanut Raamattua tai sen osaa yli 2 miljardia kappaletta. Se on käännetty kokonaisuudessaan 474 kielelle. Lisäksi Vanha tai Uusi testamentti on luettavissa 1 231 kielellä ja vähintään yksi Raamatun kirja on käännetty 2 527 kielelle.Raamattua tutkiva tieteenhaara on nimeltään eksegetiikka.

Rauha (uskonto)

Rauha uskonnollisessa merkityksessä voi tarkoittaa sopusointuista olotilaa koko maailmassa, tietyn kansan kohdalla tai yksittäisen ihmisen elämässä. Se voi tarkoittaa myös Jumalan tai taivaan ominaisuutta tai varmuutta taivaaseen pääsemisestä.

Sith

Sithit ovat yhdysvaltalaisen elokuvaohjaajan George Lucasin luomassa Tähtien sota -elokuvasarjassa ja sen oheiskirjallisuudessa esiintyviä kuvitteellisia henkilöitä. Tähtien sodan maailmassa sithit ovat jediritarien pahoja vastineita, ja he toimivat elokuvien antagonisteina.

Tanak

Tanak (hepr. ‏תנ״ך‎) on juutalaisuuden Raamatun kaanon eli ohjeellinen tekstikokoelma. Kristinuskon Raamatusta poiketen se ei sisällä Uutta testamenttia eikä Apokryfisiä kirjoja. Nimi on akronyymi heprealaisen Raamatun kolmen osan nimistä (heprealaisista kirjaimista): Toora [תורה], Nevi'im [נביאים], Ketuvim [כתובים] eli "toora, profeetat ja kirjoitukset".

Tanakista käytetään myös nimitystä heprealainen Raamattu. Juutalaisuus ei käytä sanaa Vanha testamentti, vaan se voi tuntua jopa loukkaavalta. Juutalaista raamatuntulkintaa ohjaavat rabbien opetuksista kootut selitysteokset (midraš) sekä Talmud, joka koostuu Mišnasta ja sitä selittävästä gemarasta.

Vanha testamentti

Vanha testamentti (VT) on ensimmäinen kristinuskon pyhän kirjan Raamatun kahdesta testamentista. Vanha testamentti pohjautuu juutalaisuuden pyhään kirjaan Tanakiin. Kristinuskon Raamatusta poiketen Tanak ei sisällä Uutta testamenttia eikä apokryfisiä kirjoja. Samaten Tanakin järjestys on erilainen kuin Vanhassa testamentissa.Vanhaan testamenttiin kuuluu 39 (Vulgatassa 46) kirjaa. Niiden alkuperäinen kieli oli enimmäkseen heprea, arameaa esiintyy vain muutamissa kirjakääröissä.

Vanha testamentti sisältää kertomuksen koko maailman synnystä ja kertoo, miten Jumala valitsi Israelin omaisuuskansakseen muiden kansojen keskuudesta ja miten hän johdatti kansaansa historian lävitse. Historiallisiksi kirjoiksi sanotaan tavallisesti Vanhan testamentin alkupuolen kirjoja Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta Esterin kirjaan saakka. Tästä nimityksestä huolimatta ne sisältävät myös runoja, mietelmiä ja ylistyksiä sekä käskyjä ja ohjeita siitä, miten ihmisten tulisi elää — tärkeimpänä juutalaisen lain ja kymmenen käskyä.

Historiallisten kirjojen jälkeen Vanhassa testamentissa seuraa joukko runollisia kirjoja, joista huomattavin on Psalmien kirja, sekä mietelmäkirjoja kuten Saarnaajan kirja.

Vanhan testamentin loppupuoliskon Jesajan kirjasta Malakian kirjaan saakka muodostavat profeettojen kirjat. Profeettakirjoissa on muun muassa ennustuksia tulevasta Messiaasta, joka vapahtaisi maailman synnistä. Profeettakirjat on koottu niiden profeettojen julistuksesta, jotka toimivat Israelin ja Juudan alueilla 700–500 luvuilla eaa. Profeetat jaetaan kirjoitustensa pituuden perusteella suuriin ja pieniin profeettoihin. Suuret profeetat olivat Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Daniel ja pieniä profeettoja muun muassa Aamos, Miika ja Malakia.

Vanhan testamentin kirjat on kirjoitettu noin vuosina 1400 – 400 eaa.

Muilla kielillä

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.