Euroopan keskuspankin pääjohtaja

Pääjohtajien allekirjoitukset sadan euron seteleissä.

100E Duisenberg
100E Trichet
100E Draghi
Euroopan unioni
Flag of Europe

Osa politiikan artikkelisarjaa:
Euroopan unionin politiikka


Perussopimukset
Rooma · Maastricht
Amsterdam · Nizza · Lissabon
Toimielimet
Euroopan parlamentti

Puhemies Antonio Tajani
Jäsenet


Eurooppa-neuvosto

Puheenjohtaja: Donald Tusk


Neuvosto

Euroopan unionin puheenjohtajuus
Nykyinen: Suomi (loppuvuosi 2019)


Euroopan komissio

Komission puheenjohtaja
Nykyinen: Jean-Claude Juncker
Junckerin komissio (2014–2019)


Euroopan unionin tuomioistuin

Unionin tuomioistuin
Yleinen tuomioistuin


Euroopan keskuspankki

Pääjohtaja: Mario Draghi


Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Vaalit
Viimeisimmät: vaalit 2019
Puolueet · Parlamenttiryhmät · Kansanäänestykset Euroopan unionista
Muuta
Jäsenvaltiot · EMU · Erillisvirastot · Laajentuminen
  

Euroopan keskuspankin pääjohtaja eli Euroopan keskuspankin puheenjohtaja johtaa Euroopan keskuspankkia eli EKP:tä, joka on euroalueen rahapolitiikasta vastaava Euroopan unionin toimielin. EKP:n pääjohtajan nimittää Eurooppa-neuvosto määräenemmistöllä kahdeksan vuoden kaudeksi, jota ei voida uusia. EKP:n nykyinen puheenjohtaja on italialainen Mario Draghi, joka astui virkaan 2011 ja jonka kauden on siten määrä päättyä 2019.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja
EKP:n tunnus

EKP:n tunnus
Mario Draghi World Economic Forum 2013 crop
Nykyinen
1. marraskuuta 2011 lähtien
Nimittäjä Eurooppa-neuvosto
Kauden pituus 8 vuotta, ei uusittavissa
Perustettu 1. kesäkuuta 1998
Ensimmäinen Wim Duisenberg
Kotisivut www.ecb.europa.eu

Tehtävät

EKP:n pääjohtaja on puheenjohtajana EKP:n ylimmissä päättävissä elimissä, sen neuvostossa ja johtokunnassa.[1] Molemmissa kokouksissa kaikilla osallistujilla on yksi ääni, ja pääjohtajan ääni ratkaisee, jos äänet menevät tasan.[2] Käytännössä EKP:n neuvosto välttää äänestyksiä ja pyrkii konsensukseen. Tämä mahdollistaa sen, että pääjohtaja voi valikoida, mitkä asiat tuodaan äänestykseen, ja tämä lisää hänen vaikutusmahdollisuuksiaan EKP:n neuvostossa.[3]

EKP:n ulkoinen edustaminen kuuluu myös sen pääjohtajalle.[1] Keskeinen tapa edustaa on pääjohtajan neuvoston kokousten jälkeen pitämät tiedotustilaisuudet, joissa hän kertoo kokouksissa keskustelluista asioista ja päätöksistä sen sijaan, että EKP:n neuvosto julkistaisi pöytäkirjoja. Pääjohtajille on muodostunut oma koodikielensä, jossa pienet muutokset sanamuodossa ilmaisevat median edustajille tietoja päätösten luonteesta ja vaikutuksesta talouteen.[3]

Joka vuosi EKP laatii myös kertomuksen toiminnastaan, jonka EKP:n pääjohtaja esittelee Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle. Pääjohtaja voi olla läsnä EU:n neuvoston kokouksissa, joissa käsitellään Euroopan keskuspankkijärjestelmään liittyviä asioita. Hän myös edustaa EKP:tä suhteessa muihin EU:n toimielimiin.[4]

Nimitys ja erottaminen

EKP:n pääjohtaja nimitetään samalla tavalla kuin keskuspankin johtokunnan muutkin jäsenet. Euroopan unionin neuvosto esittää suosituksensa pääjohtajasta Eurooppa-neuvostolle, joka nimittää hänet virkaansa tehden päätöksen määräenemmistöllä. Suositustaan tehdessään EU:n neuvoston on kuultava ensin Euroopan parlamenttia ja EKP:n neuvostoa. Perussopimusten mukaan EU:n neuvoston on valittava ehdokkaakseen sellainen henkilö, jolla on ”arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalla” ja joka on EU:n jäsenvaltion kansalainen. Pääjohtajan kausi on kahdeksan vuotta, eikä sitä voida uusia.[5]

Jos EKP:n neuvosto tai johtokunta katsoo, että pääjohtaja tai joku muu johtokunnan jäsen syyllistyy vakavaan rikokseen tai ei täytä tehtäviään, se voi pyytää pääjohtajaa erotettavaksi. Päätöksen erottamisesta tekee unionin tuomioistuin.[2]

Historia

Ensimmäinen EKP:n pääjohtaja oli alankomaalainen Wim Duisenberg, joka astui virkaan vuonna 1998. Ennen nimitystään hän oli ollut EKP:ta edeltäneen Euroopan rahapoliittisen instituutin johtaja ja siten vaikuttanut huomattavasti euron syntyyn. Hän kannatti voimakasta budjettikuria sekä vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista myös taloudellisesti vaikeina aikoina.[6]

Duisenbergin seuraajaksi valittiin 2003 ranskalainen Jean-Claude Trichet. Hänen kautensa loppupuolella alkoi 2000-vuosikymmenen lopun taantumat ja niitä seuranneet talouskriisit, joihin EKP:n oli hänen johdollaan puututtava. EKP puuttui talousongelmiin suurella valtionlainan osto-ohjelmalla, ja Trichet ehdotti myös valtionvarainministeriön perustamista euroalueelle.[7][8] Kautensa jälkeen Trichet syytti talouskriisin alkamisesta säännöistä irtautumista ja puolusti vakaus- ja kasvusopimusta.[9] Trichet’lle myönnettiin Kaarle Suuren palkinto vuonna 2011.[10]

Italialainen Mario Draghi nimitettiin EKP:n pääjohtajaksi Trichet’n jälkeen keskellä talouskriisiä. Hänen uskottiin noudattavan edeltäjänsä kaltaista linjaa inflaation suhteen.[11] Draghi jatkoi EKP:n elvytyspolitiikkaa, jota hän luonnehti onnistuneeksi.[12]

Luettelo pääjohtajista

N:o Nimi Valtio Virassa
1. Wim Duisenberg Wim Duisenberg Alankomaiden lippu Alankomaat 1.6.1998–31.10.2003
2. Jean-Claude Trichet1 Jean-Claude Trichet Ranskan lippu Ranska 1.11.2003–31.10.2011
3. Mario Draghi World Economic Forum 2013 crop Mario Draghi Italia 1.11.2011–

Lähteet

Viitteet

 1. a b Euroopan unionista tehdyn sopimuksen pöytäkirja n:o 4, 13 artikla
 2. a b Euroopan unionista tehdyn sopimuksen pöytäkirja n:o 4, 10 ja 11 artiklat
 3. a b Powell, David: The trader's guide to the euro area : economic indicators, the ECB and the euro crisis, s. 84–87. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 9781118440032. (englanniksi)
 4. Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, 284 artikla
 5. Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, 283 artikla
 6. Kovanen, Inka: Willem "Wim" Duisenberg Helsingin Sanomat. 2.5.2011. Viitattu 31.5.2019.
 7. Trichet: Euro ei ole kriisissä 3.12.2010. Yle Uutiset. Viitattu 31.5.2019.
 8. Trichet: Euroalueelle yhteinen valtiovarainministeriö 3.6.2011. Yle Uutiset. Viitattu 31.5.2019.
 9. Annamari Iranto: Trichet: EU on talouskriisissä, koska säännöistä ei piitattu 13.3.2012. Yle Uutiset. Viitattu 31.5.2019.
 10. Charlemagne Prize Laureate 2011 Jean-Claude Trichet Kaarle Suuren palkinnon säätiö. Viitattu 31.5.2019. (englanniksi)
 11. Italialainen Mario Draghi aloittaa EKP:n pääjohtajana 1.11.2011. Yle Uutiset. Viitattu 31.5.2019.
 12. Teija Santaharju: EKP:n ohjauskorko pysyi historiallisen matalana – Draghi: Elvytys tehoaa ja jatkuu aiotusti 15.4.2015. Yle Uutiset. Viitattu 31.5.2019.
EKP:n tunnus Euroopan keskuspankin pääjohtajat
Wim Duisenberg (1998–2003) | Jean-Claude Trichet (2003–2011) | Mario Draghi (2011–)
3. syyskuuta

3. syyskuuta on gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden 246:s päivä (247:s päivä karkausvuonna). Vuodesta on jäljellä 119 päivää.

31. heinäkuuta

31. heinäkuuta on gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden 212. päivä (213. päivä karkausvuonna). Vuodesta on jäljellä 153 päivää.

Väestörekisterikeskuksen tekemän selvityksen mukaan 31. heinäkuuta on yleisin syntymäpäivä 2000-luvulla syntyneillä suomalaisilla.

9. heinäkuuta

9. heinäkuuta on gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden 190. päivä (191. päivä karkausvuonna). Vuodesta on jäljellä 175 päivää.

Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankki (lyhenne EKP) on Euroopan unionin toimielin, jonka vastuulla on euroalueen valtioiden rahapolitiikka. Euroalue koostuu 19 valtiosta, joiden yhteinen valuutta on euro, jota Euroopan keskuspankki hallinnoi yhdessä muiden eurojärjestelmään kuuluvat euroalueen jäsenvaltioiden keskuspankkien kanssa. Lisäksi euroa käyttävät valuuttanaan neljä EU:n ulkopuolista mikrovaltioa, Montenegro, Kosovo ja eräät Euroopan unionin merentakaiset alueet. Euroopan keskuspankki kuuluu Euroopan keskuspankkijärjestelmään (EKPJ), samoin kuin kaikki Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskuspankit riippumatta siitä, ovatko ne ottaneet valuutakseen euroa osana Euroopan talous- ja rahaliittoa (EMU).Euroopan keskuspankki pyrkii ylläpitämään hintavakautta euroalueella ja euron ostovoimaa. Se toteuttaa useimmat käytännön rahapoliittiset toimenpiteet yhteistyössä eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien kanssa. Sillä on myös eräitä pankkivalvontaan liittyviä tehtäviä. Euroopan keskuspankin tärkeimmät päättävät elimet ovat johtokunta ja Euroopan keskuspankin neuvosto, joita johtaa Euroopan keskuspankin pääjohtaja. Nykyinen Euroopan keskuspankin pääjohtaja on Mario Draghi, joka astui virkaansa 1. marraskuuta 2011. Hänen kautensa on määrä päättyä 31. lokakuuta 2019.

Euroopan rahoitusvakausväline

Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV; engl. European Financial Stability Facility, EFSF) on 9. toukokuuta 2010 muodostettu 16 euroalueen maan rahasto, joka voi myöntää lainaa ongelmiin ajautuneille maille. Euromaat antoivat rahastolle 440 miljardin euron takuut, jotka myöhemmin kasvatettiin 780 miljardiin euroon. ERVV:n päämaja on Luxemburgissa. Muodoltaan se on Luxemburgin lain mukainen osakeyhtiö. Sen johdossa on saksalainen Klaus Regling. ERVV voi myöntää lainoja jäsenmaan pyynnöstä Euroopan komission, IMF:n ja euroalueen valtiovarainministerien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Muita ongelmiin ajautuneita euromaita avustavia tahoja ovat IMF ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM; engl. European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM), joka on Euroopan komission kokoama ja taattu EU:n budjetista.

Kreikalla on ollut erillinen pelastusohjelmansa, mutta loka-marraskuulle 2011 suunniteltu noin 113 miljardin euron suuruinen Kreikka II -paketti hoidetaan ERVV:n kautta. Irlantia tukevat lisäksi Britannia, Ruotsi ja Tanska bilateraalisilla sopimuksilla. Kesäkuun 2013 jälkeen ERVV ja ERVM on tarkoitus korvata Euroopan vakausmekanismilla (EVM; engl. European Stability Mechanism, ESM).

ERVV on tarkoitettu väliaikaiseksi ja se lakkautetaan 30.6.2013 jälkeen, sitten kun sillä ei enää ole lainoja euroalueen maille.

Komission mukaan ERVV ei ole Lissabonin sopimuksen yhteisvastuun kieltävän 125 artiklan vastainen, koska kyse on lainoista, ei velkojen ottamisesta muiden maiden vastattavaksi.Saksan valtiosääntötuomioistuin tutki Rahoitusvakausvälineen lainmukaisuutta ja totesi sen syyskuussa 2011 Saksan perustuslain mukaiseksi.Tammikuussa 2012 luottoluokittaja Standard & Poor's laski rahaston luottoluokituksen parhaimmasta luokasta pykälän alemmas, koska sitä takaamassa ei ollut enää tarpeeksi AAA-maita. Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi vaati tuolloin, että rahaston lainanantokykyä pitää vahvistaa lisäämällä talletuksia siihen.Helmikuussa 2015 Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi että Kreikalle myönnetyt lainat ovat arvoltaan enää kolmanneksen niiden nimellisarvosta. ERVV on myöntänyt Kreikalle lainoja 142 miljardilla eurolla.

Euroopan unioni

Euroopan unioni (EU) on 28 eurooppalaisen jäsenvaltion muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto. Unioniin voivat liittyä kaikki sellaiset Euroopan maat, jotka täyttävät jäsenvaltiolle asetetut demokraattiset ja taloudelliset kriteerit. Nimitys Euroopan unioni tuli käyttöön vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksen myötä. Euroopan unionin merkittävimpään toimivaltaan kuuluvat muun muassa sisämarkkina-alue, euroalue, yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteenlaskettu väkiluku on yli 500 miljoonaa ja pinta-ala 4 324 782 neliökilometriä. Väestötiheys EU:ssa on 115,6 asukasta/km². Jos EU olisi valtio, se olisi pinta-alaltaan seitsemänneksi ja väkimäärältään kolmanneksi suurin.

Jäsenvaltiot ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kyproksen tasavalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. EU:n jäsenehdokkaat ovat Turkki, Islanti (jäsenyysneuvottelut keskeytetty), Montenegro, Serbia, Pohjois-Makedonia ja Albania. Yhdistyneessä kuningaskunnassa kesäkuussa 2016 järjestetyn neuvoa-antavan kansanäänestyksen tuloksen seurauksena maa on käynnistänyt eroprosessin unionista.

Euroopan unioni ei ole liittovaltio, kuten esimerkiksi Yhdysvallat, koska sen jäsenvaltiot ovat riippumattomia ja itsenäisiä. Se ei ole myöskään puhtaasti hallitustenvälinen järjestö YK:n tapaan, koska jäsenvaltiot ovat yhdistäneet unioniin voimavaransa saadakseen enemmän vaikutusvaltaa kuin niillä yksin voisi olla. Tämä on mahdollista unionin toimielinten tekemien yhteisten päätösten avulla.

EU:n toimielimiä ovat vaaleilla valittu Euroopan parlamentti, jäsenmaiden valtion- ja hallitusten päämiesten Eurooppa-neuvosto, jäsenvaltioiden hallituksia edustava neuvosto sekä Euroopan komissio, joka laatii ehdotuksia uudeksi EU:n lainsäädännöksi parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi. Muita keskeisiä toimielimiä ovat Euroopan unionin tuomioistuin, joka huolehtii siitä, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, sekä Euroopan keskuspankki ja tilintarkastustuomioistuin. EU:n toimielinten yhteenlaskettu henkilöstömäärä on noin 40 000 työntekijää.

Lokakuussa 2012 Euroopan unionille myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto.

Euroryhmä

Euroryhmä on euroalueen valtiovarainministereistä koostuva ryhmä, joka edistää jäsenvaltioiden yhteistoimintaa euroon liittyvissä asioissa. Valtiovarainministerien lisäksi ryhmään kuuluvat Euroopan komission talous- ja raha-asioista vastaava komissaari ja Euroopan keskuspankin pääjohtaja.Euroryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 4. kesäkuuta 1998 Luxemburgissa. Aluksi ryhmän puheenjohtajana toimi EU:n neuvoston puheenjohtajamaan valtiovarainministeri, tai puheenjohtajuuskierrossa seuraava sopiva jos puheenjohtajamaa ei ollut euroalueessa.Vuonna 2004 euroryhmä päätti valita pysyvän puheenjohtaja kaksivuotiseksi kaudeksi, jonka voi uusia. Ensimmäinen pysyvä puheenjohtaja oli Luxemburgin pääministeri Jean-Claude Juncker vuosina 2005–2013. Hänen seurajakseen valittiin 21. tammikuuta 2013 Hollannin valtiovarainministeri Jeroen Dijsselbloem.Euroryhmä kokoontuu yleensä kerran kuussa ennen EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) kokousta, joka on osa Euroopan unionin neuvostoa. Varsinainen päätöksenteko tapahtuu Ecofinin kautta ja euroryhmän luonne on Lissabonin sopimuksen mukaan epävirallinen.

Goldman Sachs

The Goldman Sachs Group, Inc., tavallisemmin Goldman Sachs, on yksi maailman suurimmista liikepankeista. Pankki on perustettu vuonna 1869, ja sen pääkonttori sijaitsee New Yorkissa. Goldman Sachsilla on toimistoja maailman johtavissa talouskeskuksissa, kuten New Yorkissa, Chicagossa, Los Angelesissa, Bangaloressa, Frankfurtissa, Zürichissä, Pariisissa, Lontoossa, Hongkongissa, Milanossa, Sydneyssä, Tokiossa ja Torontossa.

Talousjulkaisu Forbesin maailman suurimpien julkisesti noteerattujen yritysten Forbes Global 2000 -listalla Goldman Sachs oli vuonna 2016 sijalla 77 ollen samalla 29. suurin yhdysvaltalainen pörssiyritys. Goldman Sachsin markkina-arvo oli 73 miljardia Yhdysvaltain dollaria (toukokuussa 2016) ja liikevaihto 32,79 miljardia USD (2015), josta kertyi 4,37 miljardin dollarin liikevoitto. Vuoden 2015 lopussa henkilökuntaa suurpankilla oli 36 800.Taseensa perusteella (861,40 mrd. USD) pankki luokiteltiin vuonna 2016 maailman 28. suurimmaksi julkisesti noteeratuksi pankiksi. Maailmanlaajuisten rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan Financial Stability Boardin loppuvuoden 2015 listalla pankki luetellaan yhtenä maailman 30 keskeisimmistä pankista (G-SIBs, maailmanlaajuisesti systemaattisesti tärkeät pankit).

Jean-Claude Trichet

Jean-Claude Trichet (s. 20. joulukuuta 1942 Lyon) on ranskalainen pankkiiri ja entinen Euroopan keskuspankin pääjohtaja.

Trichet valittiin Ranskan keskuspankin johtajaksi vuonna 1993 ja 1. marraskuuta 2003 hän aloitti Wim Duisenbergin seuraajana EKP:n pääjohtajana. Eurooppa-neuvoston pysyvä puheenjohtaja Herman Van Rompuy vahvisti kesäkuussa 2011 italialaisen Mario Draghi valinnan Trichet'n seuraajaksi. Draghi aloitti tehtävässä Trichet'n kahdeksanvuotisen kauden päätyttyä 1. marraskuuta 2011.

Mario Draghi

Mario Draghi (s. 3. syyskuuta 1947 Rooma) on italialainen ekonomisti ja pankinjohtaja, joka aloitti Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajana 1. marraskuuta 2011 ranskalaisen Jean-Claude Trichet'n seuraajana. Vuonna 2012 Forbes nimesi Draghin maailman kahdeksanneksi vaikutusvaltaisimmaksi ihmiseksi.Draghin virka Euroopan keskuspankin pääjohtajana päättyy vuonna 2019.

Suomi-areena

Suomi-areena (järjestäjien käyttämä kirjoitusasu: SuomiAreena) on Porissa kesäisin järjestettävä yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 2005. Suomi-areenan järjestävät Mediahub Helsinki Oy ja Porin kaupunki. Suomi-areena järjestetään vuosittain samanaikaisesti Pori Jazzin kanssa.

Keskustelutilaisuudet ovat yleisölle maksuttomia ja kaikille avoimia. Tapahtuman esikuvana on toiminut Ruotsissa järjestettävä Almedalsveckan.

Wim Duisenberg

Willem ”Wim” Frederik Duisenberg (9. heinäkuuta 1935 – 31. heinäkuuta 2005) oli hollantilainen taloustieteilijä, pankkiiri ja poliitikko. Duisenberg oli Euroopan keskuspankin ensimmäinen pääjohtaja vuosina 1998–2003 ja Euroopan yhteisvaluutan euron pääarkkitehteja.

Muilla kielillä

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.