Daavid

Daavid (hepr. ‏דָּוִד‎, Dāwiḏ, rakastettu) oli Vanhan Testamentin mukaan Juudan kuningas 1012–1005 eaa., koko Israelin kuningas 1005–972 eaa.[1] Hän oli Juudan sukukuntaan kuuluvan Iisain poika ja kuningas Salomon isä. Islamin mukaan Daavid oli profeetta. Raamatun mukaan Daavid teki Israelista sotaretkillään suurvallan.

Varmoja Raamatun ulkopuolisia viittauksia Daavidin ei ole. Myöskään kuningaskunnan olemassaolosta ei ole arkeologisia löytöjä. Raamatussa ei kuvata kuningaskunnan edellyttämää hallintoa, armeija on koottu vapaaehtoisista ja seuraajat ovat melko pieneltä alueelta Hebronin ympäristöstä.[2] Tel Danin piirtokirjoituksen ja Meshan steelan tekstien on arveltu mahdollisesti kuvaavan Daavidia.[3] Kriittisen raamatuntutkimuksen piirissä Daavidista kirjoitetut tarinat nähdään puolustuskirjoituksina väärinkäytössyytöksiä vastaan.[4]

Daavid
David SM Maggiore
Israelin kuningas
n. 1010 – 1002 eaa. ja 1002 – 970 eaa.
Edeltäjä Saul
Seuraaja Salomo
Henkilötiedot
Syntynyt n. 1040 eaa.
Betlehem, Israel
Kuollut n. 970 eaa.
Jerusalem, Israel
Puoliso Batseba

Elämä Raamatun mukaan

Daavidin elämästä kerrotaan erityisesti Ensimmäisessä ja Toisessa Samuelin kirjassa, Ensimmäisen Kuninkaiden kirjan alussa sekä Ensimmäisessä aikakirjassa.

Ruutin kirjan mukaan Daavid polveutuu Juudan pojasta Peresistä, jolle syntyi Hesron, Hesronille Ram, Ramille Amminadab, Amminadabille Nahson, Nahsonille Salma, Salmalle Boas, Boasille Obed, Obedille Iisai, ja Iisaille syntyi Daavid.[5] Daavid oli kotoisin Beetlehemistä.

Daavidilla oli ainakin kahdeksan vaimoa: Mikal (toinen kuningas Saulin tyttäristä), Ahinoamin Jisreelistä,[6] Abigail,[7] Maakan, Haggit, Abitali, Egla ja Batseba. Raamatun mukaan Daavid sai lapsia vaimojensa kanssa seuraavasti: Hebronissa: esikoinen Amnon, jisreeliläisestä Ahinoamista; toinen Daniel, karmelilaisesta Abigailista; kolmas Absalom, Maakan, Gesurin kuninkaan Talmain tyttären, poika; neljäs Adonia, Haggitin poika; viides Sefatja, Abitalista; kuudes Jitream, hänen vaimostaan Eglasta. Jerusalemissa syntyi: Simea, Soobab, Naatan ja Salomo, kaikkiaan neljä, Bat-Suuasta, Ammielin tyttärestä; sitten Jibhar, Elisama, Elifelet, Noogah, Nefeg, Jaafia, Elisama, Eljada ja Elifelet; kaikkiaan yhdeksän. Tässä ovat kaikki Daavidin 19 poikaa, lukuun ottamatta sivuvaimojen poikia.[8]

Tie kuninkaaksi

Ensimmäisen Samuelin kirjan mukaan pappi Eelin luokse tuli Jumalan lähettämä nimetön profeetta,[9] joka antoi Jumalalta profetian Daavidista. "Mutta minä herätän itselleni uskollisen papin, joka tekee minun sydämeni ja mieleni mukaan. Hänelle minä rakennan pysyväisen huoneen, ja hän on vaeltava minun voideltuni edessä kaiken elinaikansa."[10] Profetia kokonaisuudessaan löytyy.[11]

Saul and David by Rembrandt Mauritshuis 621
Daavid ja Saul, Rembrandt 1658. David soittaa harppua kuninkaalle, joka on "pahan hengen kiusaamana"

Daavidin aika nousta kuninkaaksi koitti, kun Saul oli rikkonut Jumalan käskyä sodassa amalekilaisia vastaan, minkä vuoksi Saul oli menettävä kuninkuutensa.[12] Saulin seuraaja Daavid oli betlehemiläisen Iisain kahdeksas ja nuorin poika.[13] Kun profeetta Samuel voiteli Daavidin Herran henki tuli Daavidiin ja siirtyi pois Saulista. Paha henki alkoi ahdistaa Saulia, ja tämän palvelijat ehdottivat harppumusiikkia, joka toisi Saulille hyvän olon. Harpun soittajaksi valittiin Daavid, joka näin tuli Saulin hoviin, sai Saulin suosion ja nousi tämän aseenkantajaksi.[14] Tapettuaan Goljatin sodassa filistealaisia vastaan[15] Daavid osallistui muillekin sotaretkille ja alkoi menestyksensä myötä nousta kansan suosiossa.[16] Daavid myös ystävystyi Saulin pojan Joonatanin kanssa.[17]

Saul alkoi kadehtia ja vihata suosittua Daavidia ja yritti tappaa tämän ja lopulta lähetti tämän taisteluihin siinä toivossa, että ne koituisivat Daavidin kuolemaksi. Daavid kuitenkin menestyi taistelussa ja hänen suosionsa kasvoi entisestään. Lopulta Daavid avioitui Saulin tyttären Mikalin kanssa.[18] Raamatun mukaan Daavidin menestys jatkui avioitumisen jälkeen ja Saul piti lopun ikänsä Daavidia vihollisenaan.[19] Saul jopa yritti kahdesti tappaa Daavidin, joka kuitenkin selvisi murhayrityksistä ystävänsä Joonatanin ja vaimonsa Mikalin – Saulin pojan ja tyttären – ansiosta.[20]

Daavid pakeni Saulia, kunnes saapui Adullamin luolaan.[21] Siellä häneen liittyi hänen sukunsa, pulaan joutuneita, velkojien ahdistamia ja katkeroituneita miehiä ja Raamatun mukaan Daavidista tuli heidän johtajansa.[22] Daavid siirtyi joukkoineen Keilaan ja hyökkäsi Keilaa ryöstelleen filistealaisten kimppuun ja löi heidät perin pohjin. Keilastakin Daavid ja 600 miestä joutuivat lähtemään Saulia pakoon.[23] En-Gedin autiomaassa, Kauriskallioiden itäpuolelta Saul etsi Daavidia 3 000 miehen voimin. Eräänä päivänä, kun Saul oli menossa tien vieressä olevaan luolaan tarpeilleen, Daavid oli miestensä kanssa saman luolan perällä. Tällöin Daavidin miehet ehdottivat Saulin surmaamista, johon Daavid ei suostunut. Saul lähti luolasta jatkaakseen matkaansa, mutta Daavid tuli ulos luolasta, huusi Saulia ja selitti tälle, kuinka lähellä hän oli omaa kuolemaansa käynyt. Niin Saul luopui kateudestaan, vihastaan Daavidia kohtaan ja Daavid puolestaan vannoi ettei vahingoita Saulia ja hänen sukuansa. Saul palasi kotiinsa ja Daavid nousi turvapaikkaansa vuorille.[24] Tämän Ensimmäisessä Samuelin kirjassa kerrotun tarinan lisäksi kerrotaan toinen samanlainen tarina siitä, miten Daavid säästi Saulin hengen.[25]

Kuninkaana

Davids-kingdom
Kuningas Daavidin valtakuntaa kuvaava kartta

Saul haavoittui pahasti taistelussa filistealaisia vastaan Gilboan vuorella ja syöksyi miekkaansa[26] tai antoi palvelijansa tappaa itsensä.[27] Saulin kuoltua Daavidista tuli Juudan kuningas Hebronissa.[28] Seitsemän vuoden kuluttua pohjoisen Israelin kuningas murhattiin, ja Daavid onnistui saamaan Israelin heimot valtansa alaisuuteen.[29] Pian sen jälkeen Daavid murhasi koko Saulin suvun, jottei siitä kukaan nousisi häntä vastaan.

Daavid kävi sotaa filistealaisia vastaan[30] ja pääsi rauhaan kaikista ympäröivistä vihollisista.[31] Toisen Samuelin kirjan kahdeksas luku kertoo Daavidin voitoista ympäröivistä valtioista: Daavid laajensi valloitussodilla yhdistynyttä Israelia. Hän hyökkäsi filistealaisia vastaan ja pani heidän kaupunkinsa maksamaan Israelille veroa, jättäen heille vain pienen rannikkokaistaleen. Idässä olevat Edom, Moab ja Ammon hävisivät taistelun israelilaisille, ja Soban kuningas Hadadeser voitettiin.[32]

Israelin valta ulottui Damaskokseen asti. Näihin aikoihin suurvallat Egypti ja Assyria elivät voimatonta aikaa eivätkä kyenneet puuttumaan Palestiinan maan asioihin auttaakseen Israelin naapureita. Daavid myös kehitti Israelin uskonnollista elämää. Hän teki Jerusalemista Israelin ja Juudan pääkaupungin ja uskonnollisen keskuksen.[33] Valtiolle tehtiin egyptiläisen mallin mukainen virkamiespyramidi. Daavid perusti vakinaisen armeijan, ja hänen henkivartiokaartinsa koostui ulkomaisista palkkasotureista (1. Kuninkaiden kirjan kreetit ja pleetit). Daavidin aikana nousi monia kapinoita keskushallintoa vastaan, muun muassa hänen poikansa Absalomin johtama,[34] ja hovissa juoniteltiin häntä vastaan hänen ollessaan jo vanha.

Daavidin kuoltua Juudan ja Israelin kuninkaaksi nousi hänen poikansa Salomo.

Daavid ja Psalmien kirja

Juutalaisessa perinteessä Psalmien viisi kirjaa on omistettu Daavidille, samaten kuin Tooraa oli omistettu Moosekselle. Daavidin nimissä on laadittu 73 psalmia, joiden alussa on merkintä: "Daavidin psalmi". Antiikin maailmassa yhteisöille oli varsin tavallista kirjoittaa jälkikäteen tekstejä, jotka laitettiin historiallisen henkilön nimiin. Tästä esimerkkinä on psalmin 30 temppelin vihkimislaulu, joka on ristiriidassa historian kanssa.[35]

Daavid Uudessa testamentissa

Uuden testamentin mukaan Jeesus kuului Daavidin sukuun. Jeesuksen esi-isänä Daavid mainitaan evankeliumeissa useita kertoja, muun muassa Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien suku­luetteloissa.[36]

Historialliset lähteet

Daavidin historiallisuudesta ei ole täyttä varmuutta. Raamatun lisäksi viitteitä historiallisuudesta löytyy Meshan steelasta ja Tel Danin piirtokirjoituksista. Tel Danin piirtokirjoituksen rekonstruktio kuuluu Biranin ja Naveh'n mukaan (puuttuvat tai epäselvät kohdat on merkitty hakasulkeisiin [...]) seuraavasti:

 1. [...] ja leikkasi [...]
 2. [...] isäni lähti [häntä vastaan] kun hän taisteli [...]
 3. Ja isäni asettui makuulle ja lähti [esi-isiensä luo]. Kuningas I[s-]
 4. raelin saapui aiemmin isäni maahan. [Ja] Hadad teki minut kuninkaaksi.
 5. Ja Hadad kulki edelläni [ja] minä erosin seitsemästä [...-]
 6. tä kuningaskuntani, ja minä tapoin [seitsemänkym]mentä kuning[asta], jotka olivat valjastaneet tuhan[sia sotavau-]
 7. nuja ja tuhansia hevosia. [Minä tapoin Jo]ramin [Ahabin] pojan,
 8. Israelin kuninkaan, ja [minä] tapoin [Ahas]jan [Joramin] pojan [kunin-]
 9. kaan Daavidin huoneen. Ja minä saatoin [kaupunkinsa raunioiksi ja muutin]
 10. heidän maansa [autioksi...]
 11. toinen [...ja Jehu hal-]
 12. litsi Israe[ia...ja minä saavutin]
 13. voiton[...]

Jopa monia Vanhan Testamentin tarinoita kriittisesti arvioineet arkeologit Israel Finkelstein ja Neil Asher Silberman katsovat, että Daavid oli olemassa, mutta häneen toisaalta liitetyillä tarinoilla Israelin suuruudesta ja valloitussodista ei ole arkeologisia todisteita.[37]

Kuvia

David von Michelangelo

Michelangelon Daavid.

David and Goliath by Caravaggio

Daavid ja Goljat, Caravaggio

Shepherd David Playing the Harp

Daavid soittaa harppua

Monegro-David-Salomon

David ja Salomon, El Escorial

Lucas Cranach d.Ä. - David und Bathseba (Gemäldegalerie, Berlin)

David ja Bathsheba, Lucas Cranach

Bathsheba solomon david

Abishag, Batsheba, Salomon ja Naatan 1435

Rey David por Pedro Berruguete

Kuningas Daavid, Pedro Berruguete

Tel dan inscription

Tel dan piirros

David-icon

Venäläinen ikoni kuningas ja profeetta Daavidista

Gustave dore bibel death of absalom

Gustave Doren Absalomin, Daavidin pojan kuolema

Gentile da Fabriano 026

Profeetta Daavid, Gentile da Fabriano

King david tomb

Kuningas Daavidin hauta Jerusalemissa

David SM Maggiore

Kuningas Daavidin patsas, Borghese kappelissa tai basilikasta, Santa Maria Maggiore

Meister des Mausoleums der Galla Placidia in Ravenna 002

Mosaikki Daavidista 400-luvulla, Ravenna

Koning David.Aert de Gelder

Kuningas Daavid, Aert de Gelder

Leningrad Codex Carpet page e

Daavidin Psalmeja kirjoitettuna, museossa Venäjällä

David Goliath Blanton

Daavid ja Goljatin pää, Claude Vignon, 1620-23, Blantonin taidemuseossa, Teksasissa

Davidboccaccino

Daavid, Camillo Boccaccino, 1530

David-goliath28

Daavid ja Goljat

Rembrandt Harmensz. van Rijn 029

Daavid, Rembrandt 1627

David and Jonathan

Joonatan ja Daavid

Lähteet

Kirjalliset lähteet

Lähdeviitteet

 1. Iso Raamatun tietosanakirja, s. 637, 1972, Tikkurila
 2. Megan Bishop Moore, Brad E. Kelle: Biblical History and Israel S Past: The Changing Study of the Bible and History. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2011-05-17. ISBN 9780802862600. Teoksen verkkoversio (viitattu 9.10.2017). en
 3. Norman Karol Gottwald: The Politics of Ancient Israel. Westminster John Knox Press, 2001-01-01. ISBN 9780664219772. Teoksen verkkoversio (viitattu 9.10.2017). en
 4. The Historical David: The Real Life of an Invented Hero Biblical and Early Christian Studies. 30.1.2014. Viitattu 9.10.2017. (englanniksi)
 5. Ruut 4:18–22
 6. 1. Sam. 25:43
 7. 1. Sam. 25:40
 8. 1. Aik. 3:1
 9. 1. Sam. 2:27
 10. 1. Sam. 2:35
 11. 1. Sam. 2:27–36
 12. 1. Sam. 15:2–29
 13. 1. Sam. 16:1–12
 14. 1. Sam. 16:13–21
 15. 1. Sam. 17:1–50
 16. 1. Sam. 18:2–7
 17. 1. Sam. 18:1
 18. 1. Sam. 18:8–27
 19. 1. Sam. 18:29–30
 20. 1. Sam. 19:1–17
 21. 1. Sam. 19–22
 22. 1. Sam. 22:1–2
 23. 1. Sam. 23:1–13
 24. 1. Sam. 24:1–22
 25. 1. Sam. 24:26
 26. 1. Sam. 31
 27. 2. Sam. 1:9–10
 28. 2. Sam. 2:1–11
 29. 2. Sam. 4:7–12, 2. Sam. 5:1–5
 30. 2. Sam. 5:7–25
 31. 2. Sam. 7:1
 32. 2. Sam. 8, 1. Aik. 18
 33. 2. Sam. 5:5–13, 2. Sam. 6:12
 34. 2. Sam. 15–18
 35. Kuula, Nissinen & Riekkinen, s. 123–127
 36. Matt. 1:1–14, Luuk. 3:23–31
 37. Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman: The Bible Unearthed : Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts, s. 123-145. New York, NY: Touchstone, 2002. ISBN 0-684-86913-6. . ”Archeologically we can no more about David and Solomon except that they existed—and that their legend endured.”

Aiheesta muualla

Edeltäjä:
Saul
Israelin kuningas Seuraaja:
Salomo
27. joulukuuta

27. joulukuuta on gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden 361. päivä (362. päivä karkausvuonna). Vuodesta on jäljellä neljä päivää. Vuoteen 1773 se oli kolmas joulupäivä.

8. syyskuuta

8. syyskuuta on gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden 251:s päivä (252:s päivä karkausvuonna). Vuodesta on jäljellä 114 päivää.

Daavid (veistos)

Daavid (ital. David) on italialaisen kuvanveistäjän ja taidemaalarin Michelangelon veistämä suuri marmoriveistos, joka valmistui vuonna 1504. Veistos sijaitsee Firenzessä, Accademia di belle arti di Firenzen galleriassa, ja sen jäljennös on veistoksen alkuperäisellä paikalla Palazzo Vecchion ulkopuolella. Daavid on yli viisi metriä korkea ja esittää Raamatun kohtausta, jossa Daavid valmistautuu surmaamaan Goljatin. Patsasta pidetään yhtenä Michelangelon ja renessanssitaiteen merkittävimmistä taideteoksista.

David (nimi)

David, Suomessa myös Daavid, on heprealaisperäinen miehen etunimi, joka tarkoittaa ihailtua tai rakastettua. Nimen on tehnyt laajalti suosituksi Vanhasta testamentista tunnettu Israelin muinainen kuningas Daavid.

Suomessa nimi Daavid on Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan annettu vuoden 2008 loppuun mennessä 176 miehelle, nimi David 4 117 miehelle. Suomenkielisen kalenterin mukaan Daavidin nimipäivä on 30. joulukuuta, joka on myös suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Davidin nimipäivä. Suomessa nimestä ovat käytössä myös muunnokset Taavetti, Taavi ja Tatu.

Davidin kapina

Davidin kapina oli Ylä-Satakunnassa vuosina 1438–1439 tapahtunut talonpoikaiskapina. Liikehdintä levisi Vesilahden ja Lempäälän pitäjistä myös läheiseen Hämeeseen. Samaan aikaan Davidin kapinan kanssa myös Karjalassa oli vastaavia kapinailmiöitä.

Davit IV

Davit IV tai Davit Rakentaja (georg. დავით აღმაშენებელი, Davit Aghmašenebeli; 1073–24. tammikuuta 1125) oli Georgian kuningas vuosina 1089–1125 Bagrationi-suvusta. Davit oli ehkä kaikkein menestynein Georgian hallitsija – hän onnistui ajamaan turkkilaiset maasta Didgorin taistelussa vuonna 1121 ja hänen uudistuksensa armeijassa ja hallinnossa yhdistivät Georgian ja tekivät maasta Kaukasian alueen suurvallan. Davit oli kirkon ystävä, ja ortodoksikirkko onkin sittemmin julistanut hänet pyhäksi.

Donatello

Donatello, oikealta nimeltään Donato di Niccolò di Betto Bardi (1386 Firenze – 13. joulukuuta 1466 Firenze), oli firenzeläinen taiteilija ja renessanssin merkittävimpiä kuvanveistäjiä. Tyylisuunnaltaan hänen teoksensa edustivat realismia.

Donatello oli perehtynyt perusteellisesti antiikin ajan kuvanveistoon. Hän teki veistoksia sekä pronssista että marmorista. Hänen ensimmäinen tunnettu työnsä marmorinen Daavid edustaa vielä gotiikkaa. Donatellon oma tyyli pääsi kukoistamaan Or San Michele -kirkon patsaissa, jotka esittävät Pyhää Yrjöä ja Markusta.Donatello työskenteli Mediceille vuosina 1433–1443, ja saattaa olla että hänen tunnetuin teoksensa, pronssinen Daavid-patsas, oli Medicien tilaustyö.

Goljat

Goljat oli Raamatun mukaan filistealainen jättiläinen, josta kerrotaan Ensimmäisessä Samuelin kirjassa. Goljat oli syntyisin Gatista, jossa asui jättiläiskokoisten anakilaisten heimo. Hän palveli filistealaisten sotilasjoukoissa, kunnes Daavid voitti hänet kaksintaistelussa.

Raamattu kertoo Goljatin pituudeksi kuusi kyynärää ja yhden vaaksan (292 cm). Hänen panssarinsa painoksi sanotaan 5 000 sekeliä (82 kg) ja peitsen kärjen 600 sekeliä (10 kg). Kuolleen meren kääröjen mukaan (4QSama) Goljatin pituus oli kuitenkin neljä kyynärää ja yhden vaaksan, eli noin kaksi metriä, mikä olisi kuitenkin tehnyt hänestä jättiläisen keskimäärin noin 160 cm pitkien aikalaistensa keskuudessa. Koska heprean kielessä on perinteisesti merkitty lukuja kirjaimilla, ja lukua 4 merkitsevä dalet (ד) ja lukua 6 merkitsevä vav (ו) muistuttavat toisiaan suuresti, on todennäköistä, että jossakin vaiheessa on tapahtunut sekaannus.lähde?Talmudissa ja joissakin latinalaisissa raamatuissa Goljatin pituudeksi ilmoitetaan 8–9 metriä.lähde? Muinaiset mitat olivat epästandardeja eikä niistä voida varmuudella päätellä henkilöiden tarkkoja pituuksia.

Goljat mainitaan myös Toisessa Samuelin kirjassa ja Ensimmäisessä aikakirjassa, joiden mukaan Elhanan, Jairin poika, surmasi gatilaisen Goljatin tai tämän veljen Lahmin. Perimätiedon mukaan Goljatin suku polveutui moabilaisesta Orpasta (Ruutin kirja, luku 1). Talmudin mukaan Goljat oli polyspermian tulos ja hänellä oli sata isää.lähde? Goljatin tappaminen on saatettu lisätä Daavidin legendaan jälkikäteen. Tähän viittaa se, että Raamatun kohdassa, jossa Saul tapaa Goljatin surmaajan, Saul ei tunne tätä, vaikka Daavid oli palvellut Saulin hovissa ja ollut Saulin suosikki. Raamatun mukaan Daavid myös toi Goljatin pään Jerusalemiin, vaikka Jerusalem oli Saulin aikana jebusiittien valtaama.

Nimi "Goljat" on selkeästi indoeurooppalainen: se palautuu kreikkalais-lyydialaiseen nimeen Aljat tai Aljattes.lähde?Goljatista johtuu suomen kielessä käytetty ilmaisu goljatti tai koljatti, joka tarkoittaa hyvin suurta ja voimakasta ihmistä tai myös organisaatiota.

Islamin profeetat

Islamin profeetat ovat islamin pyhän kirjan, Koraanin, määrittelemiä varoittajia ja Jumalan sanan välittäjiä ihmisille. Islaminuskon mukaan Jumala on aikojen alusta ilmoittanut tahtonsa heidän kauttaan. Tärkeimmille profeetoille annettiin lisäksi kirja, jolloin heistä käytetään nimitystä "Jumalan lähetiläs".

Leningrad Cowboys

Leningrad Cowboys on vuonna 1987 perustettu rockyhtye. Jäsenille tunnusomaista ovat pitkät ”hiussarvet” sekä yhtä pitkät kengät. Oman tuotannon lisäksi yhtyeelle on tunnusomaista soittaa tunnettuja länsimaisia rock-kappaleita ja niiden ohella venäläisiä kansanlauluja uudelleensovitettuina. Leningrad Cowboys on esiintynyt yli kuudessakymmenessä maassa ja tehnyt yli tuhat konserttia.Yhtyeen jäsenet olivat aluksi suurilta osin Sleepy Sleepersistä tuttuja. Vuosien varrella kokoonpano on muuttunut lähes täysin. Aki Kaurismäki on ohjannut elokuvat Leningrad Cowboys Go America (1989) ja Leningrad Cowboys Meet Moses (1994).

Suuren yleisön tietoisuuteen yhtye nousi 12. kesäkuuta 1993 järjestetyn Total Balalaika Show'n myötä. Konsertissa Leningrad Cowboys soitti yhdessä Aleksandrovin kuoron eli Puna-armeijan kuoron kanssa Helsingin Senaatintorilla. Ilmaiskonsertista tehtiin tupla-cd sekä dokumenttielokuva Total Balalaika Show. 18. kesäkuuta 1994 järjestettiin Berliinissä Lustgarten-aukiolla Nokia Balalaika Show, missä yli 60 000 ihmistä oli katsomassa Leningrad Cowboysien ja Aleksandrovin kuoron esiintymistä.

Michelangelo

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. maaliskuuta 1475 Caprese – 18. helmikuuta 1564 Rooma) oli italialainen renessanssitaiteen yleisnero – kuvanveistäjä, taidemaalari, arkkitehti ja runoilija. Häntä pidetään yhtenä Italian täysrenessanssin suurena nerona Leonardo da Vincin ja Rafaelin ohella. Michelangelon tuotantoa leimaa tietty suurekkuus ja paatoksellisuus. Hänen tyylinsä oli tienviitoittaja täysrenessanssia seuranneelle manierismille. Michelangelo vaikutti myös taiteilijan yhteiskunnallisen aseman nousuun.Michelangelon huomattavimpia töitä ovat muun muassa Sikstuksen kappelin freskot ja Pietà-veistos Vatikaanissa, sekä Medicien hautakappeli ja Daavid-patsas Firenzessä. Pietarinkirkon keskeisimmät osat ja kupoli ovat hänen suunnittelemiaan.

Mies

Mies on urospuolinen ihminen ja ihmisen sukupuoli. Mieheksi kutsutaan yleensä aikuista miespuolista henkilöä, kasvuikäisestä miehestä käytetään nimitystä poika. Ihmisen suvullisessa lisääntymisessä miehen sukusolut eli siittiöt hedelmöittävät naisen munasolun.

Miehen sukupuolikromosomipari on XY.

Psalmien kirja

Psalmien kirja eli Psalmit (hepr. ‏תהלים‎, Tehilim, ”Ylistykset”; m.kreik. Ψαλμοί, Psalmoi, ”Laulut”) on yksi Raamatun Vanhan testamentin viisauskirjoista. Se on Raamatun 19. kirja ja juutalaisen Raamatun Tanakin kolmannen pääosion Ketuvimin ensimmäinen kirja. Psalmit ovat alun perin ylistyslauluja, valitusrukouksia ja katumusvirsiä, joita on laulettu kielisoitinten säestyksellä. Tunnetuimpiin psalmistoihin kuuluu Daavid.

Kristinuskossa psalmeja on laulettu jumalanpalveluslauluina kristinuskon varhaisajoista lähtien. Nykyään psalmit ovat useiden virsien pohjana. Osa psalmeista on tulkittu myös messiaanisina ennustuksina, muun muassa Psalmi 22 sisältää Jeesuksen sanat ristillä: "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?". Psalttari on psalmit sisältävä kirja, joka on tarkoitettu niiden esittämiseen laulamalla esimerkiksi messussa.

Saul

Saul oli Israelin ensimmäinen kuningas noin 1025–1005 eaa. Hänen aikanaan israelilaisten lukumäärä oli noin 50 000–100 000 ja he elivät Kaanaanmaan ylänköseutujen kukkuloilla. Israelilaiset muodostivat oman etnisen ryhmänsä, mutta eivät yhtä valtakuntaa. Saulin tarina kerrotaan Raamatussa Ensimmäisessä Samuelin kirjassa.

Taavetti Kalliokorpi

Taavetti Jeremias (Daavid Jeremias, D.J.) Kalliokorpi (aik. Noppa, Järvinen, 25. heinäkuuta 1869 Hämeenkyrö – 5. huhtikuuta 1949 Tampere) oli maanviljelijä, lehtimyyjä ja yksi Suomen ensimmäisistä kansanedustajista. Kalliokorpi toimi eduskunnassa SDP:n ryhmässä vuosina 1907–1908. Hänet valittiin kansanedustajaksi Turun läänin pohjoisesta vaalipiiristä.

Torppareiden Taavetti Jeremias Nikodemus Nopan ja Anna Lovisa Taavetintyttären poika Taavetti työskenteli Hämeenkyrössä torpparina ja puuseppänä kunnes 1902 sai hankittua oman tilan Viljakkalasta. Sittemmin hän muutti Tampereelle, jossa hän toimi kirjallisuuden ja lehtien myyjänä kuolemaansa saakka.

Kalliokorpi meni 1920 naimisiin Laina Vilhelmiina Järvisen kanssa.

Teijo Erkinharju

Teijo Tapani ”Twist Twist” Erkinharju (s. 24. tammikuuta 1962 Kuusankoski) on suomalainen muusikko. Hänet tunnetaan parhaiten Peer Güntin pitkäaikaisimpana rumpalina (1981–2005). Erkinharjun muita yhtyeitä ovat olleet muun muassa Leningrad Cowboys, Los Bastardos Finlandeses, Road Crew, Daavid & Goljat, Daltons sekä Devil’s Milk. Hän on toiminut myös sessiomuusikkona.

Erkinharju tunnetaan räväkästä ja nopeasta soittotyylistään. 1980-luvulla hän käytti enimmäkseen Pearl-merkkisiä settejä, jotka sisälsivät kaksi bassorumpua ja mm. neljä octobania. Nykyisin Erkinharju soittaa Drum Workshopin rummuilla ja käyttää pääasiassa vain yhtä bassorumpua. Paiste-merkkisiä symbaaleja hän on käyttänyt lähes koko uransa.

Uuno Turhapuro

Uuno Daavid Goljat Turhapuro on Vesa-Matti Loirin esittämä ja Pertti "Spede" Pasasen kanssa luoma Uuno Turhapuro -elokuvien päähenkilö. Hahmo esiintyi Spede Show -viihdeohjelmassa vuosina 1971–1976 ja 1984 sekä 20-osaisessa elokuvasarjassa vuosina 1973–2004.

Veistos

Veistos on kolmiulotteinen kuva, joka on joko kaikilta suunnilta katseltava irrallinen veistos tai reliefi.Veistos voidaan veistää esimerkiksi kivestä tai puusta. Pronssi on ollut tavallinen materiaali. Metallinen veistos voi olla myös taottu, pakotettu, hitsattu tai valettu. Veistos voi olla kipsivalos. Koon suhteen veistos voi olla pienois-, monumentaali- ja kolossaaliveistos. Se voi liittyä rakennukseen tai muuhun paikkaan kiinteästi. Tyyliltään se voi olla esittävä, abstrakti tai siltä väliltä.Yleisiä veistostyyppejä ovat muistomerkki tai patsas. Veistokset ovat 1900-luvulta lähtien murtautuneet perinteisistä muodoistaan. Nykyisin veistokset ovat tulleet lähelle installaatiotaidetta ja tilataidetta.

Muilla kielillä

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.