Australian kuninkaallinen laivasto

Australian kuninkaallinen laivasto (engl. Royal Australian Navy, RAN) on Australian puolustusvoimien merellinen puolustushaara. Australian itsenäistyttyä 1901 aiemmat siirtomaalaivastot yhdistettiin muodostettaessa Brittiläisen kansainyhteisön laivastoa. Tästä varhaisesta laivastosta muodostettiin 1913 varsinainen Australian laivasto. Kuninkaallinen laivasto tuki edelleen sitä ja tarjosi Tyynellä valtamerellä lisäsuojaa läsnäolollaan toisen maailmansodan alkuvuosiin saakka, kunnes Japanin laajeneminen esti Kuninkaallisen laivaston toiminnan alueella.

Toisen maailmansodan aikana Australian laivasto laajeni voimakkaasti sen saadessa käyttöönsä lentotukialuksia, raskaita laivastoyksiköitä sekä rakennuttaessa useita sotalaivoja sekä keveitä partioaluksia.

Nykypäivän Australian laivasto on yksi suurimmista ja parhaiten varustetuista laivastoista Tyynenmeren alueella ja sillä on merkittävä rooli myös Intian valtamerellä sekä mahdollisuus toimia kaikkialla maailmassa tukemassa sotatoimia ja rauhanturvaoperaatioita.

Australian laivaston komentajana on vara-amiraali Russell Crane, joka vapautti 4. heinäkuuta 2008 edellisen komentajan vara-amiraali Russ Shaldersin tehtävästä.

Australian kuninkaallinen laivasto
Australian kuninkaallisen laivaston lippu, käytössä vuodesta 1967.

Australian kuninkaallisen laivaston lippu, käytössä vuodesta 1967.
Toiminnassa 1911–
Valtio Australian lippu Australia
Puolustushaarat merivoimat
Osa joukkoa Australian puolustusvoimat
Motto Serving Australia with Pride
Sodat ja taistelut
Vuosipäivät 10. heinäkuuta

Historia

Kansainliiton laivasto perustettiin 1. maaliskuuta 1901 ainoastaan kaksi kuukautta Australian tasavallan perustamisen jälkeen. Kuningas Yrjö V vahvisti 10. heinäkuuta 1911 nimen Kuninkaallinen Australian laivasto (engl. Roayl Australian Navy, RAN) käyttöönoton.

Ensimmäisen maailmansodan alussa Australian laivasto vastasi useiden Saksan eteläisen Tyynenmeren alueen siirtomaiden valtaamisesta sekä Australian kauppamerenkulun turvaamisesta Saksan Itä-Aasian laivastoa vastaan. Sodan edetessä pääosa laivaston aluksista liitettiin Kuninkaallisen laivaston yksiköihin Välimerellä ja Pohjanmerellä.

Sotien välillä laivaston koko pieneni rajusti, kunnes kansainvälisen politiikan kiristyessä aloitettiin modernisointi ja kasvaminen. Toisen maailmansodan alkaessa laivasto toimi osana Kuninkaallista laivastoa useiden alusten palvellessa Välimerellä. Tyynenmeren sodan syttyessä ja Kuninkaallisen laivaston alueella olleiden laivasto-osastojen tultua toimintakyvyttömiksi, Australian laivasto operoi entistä itsenäisemmin ja useammin liitettynä Yhdysvaltain laivastoon. Toisen maailmansodan päättyessä Australian laivasto oli viidenneksi suurin maailmassa.

Sodan päätyttyä laivaston kokoa leikattiin rajusti, mutta sen toimintamahdollisuudet laajenivat sen saadessa käyttöönsä muun muassa kaksi lentotukialusta. Laivasto osallistui alueen kriiseihin Koreassa, Vietnamissa ja Malesiassa osana joko Yhdysvaltain tai Britannian laivastoa. Kylmän sodan päättymisen jälkeen Australian laivasto on ollut osa laivastoyksiköitä Persianlahdella ja Intian valtamerellä, minkä lisäksi sillä on ollut merkittävä osuus Itä-Timorissa ja Salomonin saarilla tehdyissä sotilasoperaatioissa.

Palveluksessa oleva laivasto

HMAS Stuart FFH 153
Anzac-luokan fregatti HMAS Stuart. Australialla on kahdeksan luokan alusta palveluksessa.

Australian laivaston esikunta sijaitsee Canberrassa ja sen komentajana on vara-amiraali. Esikunta vastaa Puolustusministeriön tekemien poliittisten päätösten toteuttamisesta sekä taktisten ja operationaalisten asioiden valvonnasta. Taktiset ja operationaaliset tehtävät kuuluvat Laivasto- ja Järjestelmäosastoille.

Laivasto-osasto (engl. Fleet Command) on hallinnollinen yksikkö, joka vastaa laivaston toiminnassa olevista yksiköistä sekä toiminnan suunnittelusta. Osaston komentajana on kontra-amiraali. Tämän viran edustaja periytyy Australian laivaston lippu-upseerin (engl. Flag Officer Commanding HM's Australian Fleet, FOCAF) tehtävästä, joka perustettiin 1911. Nimike vaihdettiin 1998 Australian merikomentajaksi (engl. Maritime Commander Australia) ja edelleen 1. helmikuuta 2007 Australian laivaston komentajaksi (engl. Commander Australian Fleet). Merellä olevan laivaston komentajana toimii yhden tähden komentaja laivaston kommodori (engl. Commodore Flotillas, COMFLOT).

Järjestelmäosasto (engl. Systems Command) on hallinnollinen yksikkö, joka valvoo koulutusta, ylläpitoa ja täydennyksiä. Osastoa perustettaessa 2000 osastonjohtajana oli kommodori, mutta virka on kesäkuussa 2008 muutettu kontra-amiraaliksi.

Osastojen lisäksi on seitsemän voimaryhmää (engl. Force Element Group, FEG), jotka muodostavat varsinaisen toimivan osan. Näiden ryhmien johtajana toimivat joko kommodorit tai komentajat. Ryhmät ovat:

 • Pinta-alusryhmä (engl. Surface Combatants FEG, COMAUSNAVSURFGRP)
 • Maihinnousu- ja sen tukiryhmä (engl. Amphibious and Afloat Support FEG, COMAUSNAVAASGRP)
 • Ilmailuryhmä (engl. Aviation FEG, COMAUSNAVAIRGRP)
 • Sukellusveneryhmä (engl. Submarine FEG, COMAUSNAVSUBGRP)
 • Miinanraivausryhmä (engl. Mine Clearance Diving FEG, COMAUSNAVMCDGRP)
 • Partioveneryhmä (engl. Patrol Boat FEG, COMAUSNAVPBGRP)
 • Vedentutkimus-, sääpalvelu- ja valtamerentutkimusryhmä (engl. Hydrographic, Meteorological and Oceangraphic FEG, COMAUSNAVHYDROGRP)

Alukset

Australian laivastolla on 2017 kaikkiaan 49 alusta, johon on laskettu mukaan fregatit, sukellusveneet, partioveneet sekä tukilaivat. Nykyaikaisen Australian laivaston tehtävänä on aluevesien puolustaminen sekä osallistua kansainvälisiin tehtäviin. Tällä hetkellä laivasto osallistuu monikansallisten joukkojen osana Irakin operaatioihin, tukee Yhdistyneitä Kansakuntia Itä-Timorissa sekä yhdessä Uuden-Seelannin laivaston kanssa Salomonin saarilla avustamassa alueella.

Laivastolla on kaksi varsinaista ja kolme pienempää tukikohtaa:

 • Itäinen tukikohta HMAS Kuttabul lähellä Sydneyä
 • Läntinen tukikohta HMAS Stirling lähellä Perthiä
 • HMAS Coonawarra Darwinissa
 • HMAS Cairns Cairnsissa
 • HMAS Waterhen Sydneyssä
Luokka Tyyppi Lukumäärä Palvelukseen Muuta
Anzac-luokka Fregatti 8 1996 Sukellusveneen- ja ilmatorjuntafregatti, 1 S-70B-2 Seahawk helikopteri
Adelaide-luokka Fregatti 3 1985 Sukellusveneen- ja ilmatorjuntafregatti, 2 S-70B-2 Seahawk helikopteria
korvataan Hobart-luokan fregateilla
Armidale-luokka Partiovene 13 2005 Rannikkopuolustus, merialueiden valvonta
Huon-luokka Miinanraivaaja 6 1997 -
Collins-luokka Sukellusvene 6 2000 -
Canberra-luokka LHD 2 2014-2015 Maihinnousun tukeminen
HMAS Choules LSD 1 2011 Maihinnousun tukeminen
HMAS Success tukilaiva 1 1986 Merellä tapahtuva täydennys ja tankkaus
HMAS Sirius tannkeri 1 2006 Merellä tapahtuva tankkaus
Leeuwin-luokka tutkimusalus 2 2000 -
Paluma-luokka tutkimusalus 4 1989- -
Cape-luokka vartiovene 2 ?? lainassa rajavartiojoukoilta

Laivaston ilmavoimat

Laivaston ilmavoimat tarjoaa laivastolle ilma-aseen. Australian laivaston ilmavoimien käytössä on ainoastaan helikoptereita, jotka on jaettu kolmeen laivueeseen. Laivaston ilmavoimat on sijoitettu HMAS Albatrossiin.

Taistelusukeltajat

Australian laivastolla on kaksi raivaajasukeltajayksikköä, joiden tehtävänä on miinojen ja räjähteiden raivaus sekä erilaisesta taktiset operaatiot.

Aiheesta muualla

Afrikan sarven merirosvous

Afrikan sarven merirosvous nousi huippuunsa elokuussa 2008 ja alueesta tuli merenkululle vaarallisin alue maailmassa.Afrikan sarven merirosvous on suhteellisen uusi ilmiö ja syntynyt valtiovallan hajoamisen seurauksena Somaliassa 1990-luvun alussa. Afrikan sarven alue ei ole kauttaaltaan merirosvojen vallassa, vaan merirosvot toimivat muutamasta pienestä satamasta, vaikka heidän iskunsa ulottuvat jopa tuhansien kilometrien säteelle.

Ararat (täsmennyssivu)

Ararat tarkoittaa seuraavia asioita:

Ararat, Turkin korkein vuori

Araratin anomalia, muodostuma Ararat-vuorellaArmenian aluehallintoArarat (maakunta), Armenian maakunta

Ararat (piiri), Armenian Araratin maakuntaan kuuluva piiri

Ararat (kaupunki), kaupunki Armenian Araratin maakunnan Araratin piirissäAustralian kuninkaallinen laivastoHMAS Ararat, Bathurst-luokan korvetti

HMAS Ararat (ACPB 89), Armidale-luokan partiovene

Canberra (täsmennyssivu)

Canberra tarkoittaa seuraavia asioita:

Canberra, Australian pääkaupunki

English Electric Canberra, ensimmäisen sukupolven suihkupommittaja

Canberra Knights, jääkiekkoseura

Canberran kansainvälinen lentoasema

Canberran metroasema, vuonna 2019 valmistuva Singaporen MRT:n asemaAustralian kuninkaallinen laivastoCanberra-luokka, helikopteritukialusluokka

HMAS Canberra (D33), County-luokan raskas risteilijä

HMAS Canberra (FFG 02), Adelaide-luokan ohjusfregatti

HMAS Canberra (LHD 01), Canberra-luokan helikopteritukialus

Hyökkäys Sydneyn satamaan

Hyökkäys Sydneyn satamaan oli toisessa maailmansodan aikainen hyökkäys, jonka japanilaiset tekivät Australiassa sijaitsevaan Sydneyn satamaan 31. toukokuuta – 8. kesäkuuta 1942 välisenä aikana.Hyökkäyksessä upotettiin HMAS Kuttabul, jonka mukana hukkui 21 miehistön jäsentä. Japanilaiset menettivät kolme minisukellusvenettä sekä kaksi partiolentokonetta. Minisukellusveneiden M-14 ja M-21 hylyt nostettiin merestä 3. ja 8. kesäkuuta. M-24:n hylky löydettiin vasta vuonna 2006.Japanilaiset sukellusveneet tulittivat kansitykein myös Newcastlen kaupunkia aiheuttaen pieniä vaurioita rakennuksiin.

Kuninkaallinen laivasto

Kuninkaallinen laivasto voi viitata seuraaviin laivastoihin:

Alankomaiden kuninkaallinen laivasto

Australian kuninkaallinen laivasto

Belgian kuninkaallinen laivasto

Britannian kuninkaallinen laivasto

Brunein kuninkaallinen laivasto

Jugoslavian kuninkaallinen laivasto

Italian kuninkaallinen laivasto

Intian kuninkaallinen laivasto

Itävalta-Unkarin kuninkaallinen laivasto

Kanadan kuninkaallinen laivasto

Kreikan kuninkaallinen laivasto

Malesian kuninkaallinen laivasto

Marokon kuninkaallinen laivasto

Norjan kuninkaallinen laivasto

Omanin kuninkaallinen laivasto

Preussin kuninkaallinen laivasto

Ruotsin kuninkaallinen laivasto

Saudi-Arabian kuninkaallinen laivasto

Sardianian kuninkaallinen laivasto

Skotlannin kuninkaallinen laivasto

Tanskan kuninkaallinen laivasto

Thaimaan kuninkaallinen laivasto

Uuden-Seelannin kuninkaallinen laivasto

Oberon-luokka

Oberon-luokka on Britannian kuninkaallisen laivaston 27 sukellusveneen muodostama alusluokka. Luokan alukset pohjautuvat Porpoise-luokkaan.

Kolmetoista alusta valmistui Britannian kuninkaalliselle laivastolle ja loput neljätoista ulkomaille Kanadan laivastolle, Brasilian laivastolle ja Chilen laivastolle sekä Australian laivaston Oxley-luokan veneiksi.

Muilla kielillä

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.