Vassili Martinson

Vassili Martinson (13. september 1874 Tahkuranna vald7. veebruar 1955 Pennsylvania osariik, USA) oli eesti õigeusu teoloog ja raamatukogundustegelane.

Ta oli aastatel 19101918 Peterburi Vaimuliku Seminari rektor. Hiljem töötas ta aastatel 19231940 Tartu Ülikooli apostlik-õigeusu teaduse õppetooli professorina.

Vassili Martinson 1934
Vassili Martinson (1934)

Elulugu

Haridus

Vaestemaja teenija Anton Martinsoni (18171893) ja Maria Jakobsoni (18361900) abielust sündinud Vassili alustas oma haridusteed Tahkuranna kihelkonnakoolis ja jätkas aastatel 18861890 õpinguid Riia Vaimulikus Koolis.

Vaimuliku hariduse omandas Vassili Martinson aastatel 18901896 Riia Vaimulikus Seminaris ja aastatel 18961900 Peterburi Vaimulikus Akadeemias. Akadeemia lõpetamiseks kirjutatud kandidaaditöö "Взаимоотношение благодати и свободы по учению отцов и учителей церкви первых 4-ых веков" tunnistati rahalise preemia vääriliseks.

Lisaks täiendas Martinson ennast aastatel 18981900 vabakuulajana Peterburi Arheoloogia Instituudis ja kuulas aastatel 19011902 loenguid Peterburi Ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonna loodusteaduste osakonnas.

Teenistus Venemaal

30. juunil 1900 määrati Vassili Martinson Peterburi Vaimuliku Seminari inspektori abiks ja ülendati 20. detsembril 1902 sama asutuse inspektoriks. 1. jaanuarist 1910 1. septembrini 1918 oli ta Peterburi Vaimuliku Seminari rektor.

Nii inspektori kui ka rektorina luges ta seminari vanematel, V ja VI kursusel Uue Testamendi loenguid. Sama ainet õpetas ta ka bolševike poolt seminari sulgemise järel asutatud Petrogradi hingekarjaste koolis septembrist 1918 septembrini 1919.

Vassili Martinsonil oli preestripühitsus ja hiljem kandis ta ülempreestri aunimetust, kuid tema teenistuskirjades ja ametlikus elulookirjelduses ei ole pühitsemise kuupäeva mainitud.

1. maist 1919 1. juunini 1922 töötas Martinson ametnikuna Venemaa Põhja-Lääne Raudteevalitsuses ja oli ühtlasi 1. septembrist 1920 12. juunini 1922 Petrogradi Arheoloogia Instituudi raamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja.

12. juunil 1922 pöördus Vassili Martinson koos perekonnaga tagasi Eestisse.

Teenistus Eestis

7. augustist 1922 15. jaanuarini 1923 töötas Vassili Martinson Riigiraamatukogu juhataja abina.

Seoses Tartu Ülikooli apostlik-õigeusu dogmaatika professori Karp Tiisiku surmaga juunis 1922 nimetas Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Sinod Martinsoni samal aastal ametlikuks kandidaadiks professori ametikohale. Tema ametisse valimine venis, sest Martinsonil puudus ilmalik akadeemiline kraad ja tema senised teadustööd olid Eestisse naasmisel jäänud maha Petrogradi.

1. jaanuarist 1923 asus ta ametisse Tartu Ülikooli apostlik-õigeusu dogmaatika professori kohusetäitjana, ülikooli põhikirja muutmisel nimetati see ametikoht 1. juunist 1924 erakorraliseks professoriks. 21. mail 1931 valis usuteaduskond Martinsoni korraliseks professoriks.

Jaanuaris 1925 liideti seni teaduskondliku kuuluvuseta tegutsenud õigeusu õppetool usuteaduskonnaga.

Alates 1929. aastast oli Vassili Martinson usuteaduskonna seminari juhataja. 1935. aastal valiti ta ka usuteaduskonna nõukogu liikmeks ja alates märtsist 1937 oli ta ühtlasi usuteaduskonna sekretär.

Suvel 1929 viibis ta ülikooli toetusel teaduslikus lähetuses Türgis, Kreekas, Jugoslaavias, Rumeenias, Tšehhoslovakkias ja Poolas.

Õppejõu tegevuse kõrvalt osales ta aastatel 19251928 usuliste oskussõnade komisjonis ja revideeris aastatel 19301931 usuõpetust Eesti vene gümnaasiumides. Ta osales aktiivselt Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kirikukogude ja komisjonide töös ning oli aktiivne karskusliikumise propageerija. Aastatel 19241926 kuulus professor Martinson ka EAÕK Sinodisse.

Sügisel 1939 pikendati vanusepiirini jõudnud professor Martinsoni ametiaja kestvust sobiva järglase puudumise tõttu veel viie aasta võrra. Kuid pärast kommunistide võimuletulekut 31. augustil 1940 usuteaduskond likvideeriti ja ta vabastati professori ametist.

25. novembrist 1940 28. veebruarini 1941 töötas Vassili Martinson Tartu Ülikooli Raamatukogus, kataloogides slaavikeelseid käsikirju. Kevadel ja suvel 1941 tõlkis ta ajutise töötajana rektori kantseleis ülikooli õppejõudude diplomeid vene keelde.

1. augustist 1941 arvati ta uuesti ülikooli õppejõudude koosseisu, kuid sama aasta 15. oktoobrist otsustas ülikooli nõukogu õigeusu õppetooli likvideerida. Kuna Eesti Omavalitsus ei leidnud esialgu võimalust talle pensionit maksta, töötas ta professorina veel kuni 1. juulini 1943, mil ta pensioneerus.

Eksiilis

1944. aastal põgenes Vassili Martinson koos perekonnaga Saksamaale, kust suundus 1952. aasta algul Ameerika Ühendriikidesse. Seal elas ta Pennsylvania osariigis South Canaanis paiknevas Püha Tihhoni õigeusu kloostris ja töötas kloostri juures tegutsenud vaimuliku seminari raamatukogu korraldajana.

Isiklikku

Vassili Martinson oli alates 1903. aastast abielus Vera Voskressenskajaga (sündinud 1880). Nende abielust sündis poeg, kellele pandi samuti nimeks Vassili (sündinud 1907).

Allikad

  • Eesti Ajalooarhiiv, f 2100, n 2, s 615. Professor Vassili Martinsoni isiklik toimik.

Välislingid

Riia Vaimulik Seminar

Riia Vaimulik Seminar (vene keeles Рижская духовная семинария, läti keeles Rīgas Garīgais seminārs) on Läti Õigeusu Kiriku vaimulik õppeasutus. Aastatel 1850–1919 oli see Riia ja Miitavi piiskopkonna koosseisus tegutsenud õigeusu keskõppeasutus, mille eesmärk oli eesti ja läti õigeusu vaimulike ettevalmistamine.

Surnud 7. veebruaril

Siin loetletakse 7. veebruaril surnud tuntud inimesi.

1529 – Baldassare Castiglione, itaalia kirjanik ja diplomaat

1678 – Bengt Klasson Horn, Rootsi poliitik ja väejuht

1779 – William Boyce, inglise organist, helilooja

1799 – Qianlong, Qingi dünastiasse kuuluv Hiina keiser

1837 – Gustav IV Adolf, Rootsi kuningas

1848 – Christen Købke, taani maalikunstnik

1867 – José Eduvigis Díaz, Paraguay sõjaväelane

1912 – Armand Preud'homme, flaami helilooja

1916 – Rubén Darío, Nicaragua luuletaja ning diplomaat

1920 – Aleksandr Koltšak, vene väejuht

1925 – Thomas W. Lawson, Ameerika Ühendriikide kirjanik ja ärimees

1937 – Elihu Root, USA riigimees, Nobeli rahuauhind 1912

1938 – Harvey Firestone, ameerika tööstur

1942 – Rudolf Ratassepp, eesti näitleja

1942 – Jaan Märtson, Eesti sõjaväelane

1955 – Vassili Martinson, eesti usuteadlane

1955 – Voldemar Kiin, eesti näitleja

1960 – Igor Kurtšatov, nõukogude füüsik

1963 – Valli Eller, eesti keraamik, skulptor, tehnoloog ja kunstipedagoog

1963 – John Daley, USA poksija

1964 – Sophoklís Venizélos, Kreeka poliitik

1975 – Artur Rühl, eesti metsateadlane

1978 – William Tomingas, Eesti diplomaat

1979 – Josef Mengele, sõjakurjategija, Auschwitzi koonduslaagri arst

1982 – Ilmar Tammelo, eesti õigusteadlane ja filosoof

1986 – Minoru Yamasaki, USA arhitekt

1987 – Claudio Villa, itaalia laulja

1988 – Rudolf Põldmäe, eesti kirjandus- ja rahvaluuleteadlane

1989 – Ilmar Tomberg, eesti dirigent

1990 – Julius Tehver, eesti zooloog ja põllumajandus- ning arstiteadlane

1991 – Erik Tender, eesti ajaloolane

1993 – Hans Medell, eesti akordionist ja ansamblijuht

1994 – Witold Lutosławski, poola helilooja

1997 – Aleksander Püvi, eesti laulja

1999 – Ḩusayn, Jordaania kuningas

2001 – Jüri Saarma, eesti psühhiaater

2005 – Laurie Aarons, Austraalia poliitik

2008 – Andrew Bertie, Malta ordu suurmeister

2008 – Bernhard Holberg, eesti pikaealine

2008 – Veiko Jürisson, eesti näitleja, lavastaja ja riigiametnik

2009 – Gunnar Hololei, eesti spordiajakirjanik

2010 – André Kolingba, Kesk-Aafrika Vabariigi sõjaväelane ja poliitik

2012 – Jüri Männiste, eesti arstiteadlane ja kirurg

2013 – Jürgen Untermann, saksa keeleteadlane, filoloog ja epigraafikateadlane

2015 – Joe B. Mauldin, USA muusik

2017 – Tzvetan Todorov, bulgaaria päritolu Prantsuse kirjandus- ja kultuuriteoreetik

2017 – Hans Rosling, rootsi akadeemik, statistikateadlane, meditsiiniteadlane ja teaduse populariseerija

2019 – Vadim Makšejev, vene kirjanik ja ajakirjanik

2019 – Taisto Liivandi, eesti koolijuht ja õpetaja

Sündinud 13. septembril

Siin on loetletud tuntud inimesed, kes on sündinud 13. septembril.

Tahkuranna vald (Häädemeeste kihelkond)

Tahkuranna vald (Gemeinde Tackerort) oli vald Häädemeeste kihelkonnas Pärnumaal.

Vallas sündisid Konstantin Päts, Peeter Päts, Vassili Martinson, Peet Ainsaar, Oskar Kvell.

1939. aasta valdade reformiga läks valla maa-ala uue Tahkuranna valla koosseisu, välja arvatud Rannametsa küla maa-ala, mis läks Häädemeeste valda.

Tartu Ülikooli õppejõudude ja ametnike loend (1937)

Tartu Ülikooli õppejõudude ja ametnike loend (1937) on Tartu Ülikooli poolt avaldatud õppejõudude ja ametnike loend seisuga 1. detsember 1937.See annab ülevaate ülikooli töötajaskonna koosseisust vahetult enne uue Ülikoolide seaduse jõustumist 1. jaanuaril 1938 ja sellega seotud ümberkorraldusi.

Siegfried Aaslava, Uue Testamendi usuteaduse dotsent.

Viktooria Aavakivi, Ülikooli Raamatukogu assistent.

Johannes Aavik, eradotsent eesti keele alal.

Valmar Adams, õppeülesande-täitja.

Johannes Adamson, õppeülesande-täitja.

Voldemar Adamson, Agrikultuurkeemia Katsejaama noorema assistendi k. t.

Eduard Ahas, õppeülesande-täitja.

Johann Ainson, patoloogilise anatoomia dotsent

Vissarion Aleksejev, matemaatika eradotsent.

Arnold Allik, Lastekliiniku noorem assistent.

Walter Anderson, eesti ja võrdleva rahvaluule korraline professor.

Wilhelm Anderson, astrofüüsika eradotsent.

Loreida Anniko, Ülikooli majandusosakonna kantseleiametnik.

August Annist, eesti ja üldise kirjanduse eradotsent.

Erna Ariste, abiõppejõud muinasteaduse alal.

Paul Ariste, Eesti Keele Arhiivi korraldaja, õppeülesande-täitja.

August Arrak, sisehaiguste eradotsent.

Endel Aruja, Füüsika-instituudi vanem assistent.

Peeter Arumaa, slaavi filoloogia erakorraline professor.

Elmar Asmus, Ülikooli pearaamatupidaja.

Friedrich Asmus, Ülikooli vanem kantseleiametnik.

Juhan Aul, Zooloogia-instituudi ja -muuseumi vanem assistent.

Olaf Aule, Piimanduse-kabineti noorema assistendi k. t.

Eduard Aunap, histoloogia ja embrüoloogia dotsent.

Eduard Bakis, Eksperimentaalse Psühholoogia ja Pedagoogika Laboratooriumi noorem assistent.

Benita Beern, Füüsika-instituudi kantseleiametnik.

Emilie Bekker, Ülikooli vanem kantseleiametnik.

Elisabeth Birkenthal, I Sisehaigustekliiniku laborant.

Ernst Blessig, oftamoloogia eradotsent.

Maksimilian Bresovsky, psühhiaatria korraline professor.

Ellen Broese, Ülikooli Apteegi arveametnik.

Aleksander Bulmerincq, Vana Testamendi usuteaduse ja semi keelte korraline professor.

Nora Busch, Loomaarsti-teaduskonna Histoloogia ja Embrüoloogia Instituudi noorem assistent.

Oskar Daniel, metsakasvatuse professori k. t.

August Eenlaid, Tegeliku Zooloogia Kabineti noorema assistendi k. t.

Karl Eichvald, Botaanika-aia ja muuseumi konservaator.

Ernst Ein, rooma õiguse korraline professor.

Aleksander Elango, õppeülesande-täitja.

Konstantin Elbing, Naistekliiniku noorem assistent.

Rein Eliaser, Haldusteaduste-seminari noorema assistendi k. t.

Anatoli Ennvere, Taimebioloogia Katsejaama abiassistent.

Eleonore Erma, Anorgaanilise Keemia Laboratooriumi abijõud.

Erna Ernits, Ülikooli Raamatukogu kantseleiametnik.

Villem Ernits, slaavi keelte eradotsent.

Johann Estam, õppeülesande-täitja.

Jeno Fazekas, ungari keele lektor.

Miralda Frei, Ülikooli majandusosakonna vanem kantseleiametnik.

Valter Freymann, filosoofia eradotsent.

Otto Freymuth, Ülikooli Raamatukogu assistent.

Magda Gadd, Anorgaanilise Keemia Laboratooriumi asjaajaja.

Nikolai Gorinov, Farmakognoosia-instituudi abijõud.

Franz Grant, I Sisehaigustekliiniku vanem assistent.

Endel Grepp, Majandusgeograafia-seminari vabatahtlik assistent.

David Grimm, rooma õiguse eradotsent.

Konstantin Grimm, eradotsent jõumasinate alal.

Salme Grünthal, Ülikooli majandusosakonna vanem kantseleiametnik.

Timotheus Grünthal, õppeülesande-täitja tsiviilprotsessi alal.

Lazar Gulkovitsch, juuditeaduse korraline professor.

Harald Haberman, Zooloogia Muuseumi abikonservaator.

Jüri Haldre, röntgenoloogia eradotsent, Naistekliiniku röntgenoloog.

Pärtel Haliste, klassilise, eriti kreeka filoloogia erakorraline professor.

Auguste Hanko, õppeülesande-täitja kehalise kasvatuse alal.

Artur Hansen, Metsakorralduse-kabineti noorema assistendi k. t.

Peeter Hansen, naha- ja suguhaiguste eradotsent, Pasteuri-jaama arst.

Leonhard Hantsov, II Haavakliiniku noorem assistent.

Henry C. C. Harris, inglise keele lektor.

Valter Hiie, hambahaiguste dotsent.

Verner Hinnov, Aianduse Katsejaama abiassistent.

Albert Holst, Anorgaanilise Keemia Laboratooriumi noorem assistent.

Arvo Horm, Majandusõiguse-seminari noorema assistendi k. t.

Arnold Humal, matemaatika dotsent.

Mihkel Härms, Zooloogia-muuseumi konservaator.

Harald Höhlein, I Sisehaigustekliiniku noorem assistent.

Elmar Ilus, ajutine ülemääraline abi-õppejõud tsiviilõiguse alal.

Eerik Inari, Geograafia-kabineti vanem assistent.

Richard Indreko, Arheoloogia-kabineti konservaator.

Karl Inno, õppeülesande-täitja, Käitismajandusteaduse-seminari vanem assistent.

Hermann Jaakson, matemaatika korraline professor.

Hilda Juht, I Haavakliiniku kantseleiametnik.

Agnes Jurs, Loomaarsti- ja Põllumajandus-teaduskonna asjaajaja.

Rudolf Jõks, abijõud muusikaõpetuse alal.

Mart Järvik, piimatalituse dotsent.

Bernhard Jürgens, patoloogia ja ortopeedilise kirurgia dotsent, Ülikooli usaldusarsti k. t.

Elmar Jürgens, Entomoloogia Katsejaama abiassistent.

Leo Jürgenson, ehitusõpetuse eradotsent.

Luutsia Jürisson-Vallaste, Ülikooli Raamatukogu valvur.

Johannes Kaarde, veistehaiguste dotsent.

Nikolai Kaasik, majandusõiguse dotsent.

Helmut Kadari, kriminaalõiguse ja -protsessi professori k. t.

Hugo Kaho, taimefüsioloogia korraline professor.

Aleksander Kalamees, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse alal.

Nelli Kallikorm, Ülikooli Apteegi retseptaar.

Peeter Kann, õppeülesande-täitja.

Edgar Kant, majandusgeograafia korraline professor, Õigusteaduskonna majandusteaduse osakonna prodekaan.

Jerzy Kaplinski, poola keele lektor.

Endel Kareda, Majandusgeograafia-semnari ajutine abijõud.

Ulrich Karell, kirurgia erakorraline professor.

Sten Karling, kunstiajaloo korraline professor.

Martin Karmin, Agrikultuurkeemia Katsejaama abiassistent.

August Karu, Metsandusliku Katsejaama teaduslik abijõud.

Elfriede Karu, Bakterioloogia-instituudi noorem assistent.

Mihkel Kask, hügieeni eradotsent, Hügieeni-instituudi vanem assistent.

Hans Kauri, Zooloogia-instituudi noorema assistendi k. t.

Salme Keder, Ülikooli majandusosakonna asjaajaja.

Jonathan Kerdi, Aianduse Katsejaama abiassistent.

Harald Keres, Tähetorni ajutine abijõud.

Ebba Kerles, Kaubateaduse-kabineti noorem assistent.

Jaan Kersna-Muuga, Ülikooli elektro-röntgeni mehaanik.

Elvi Kesküla, õppeülesande-täitja hispaania keele alal.

Ernst Kieckers, indo-euroopa keeleteaduse korraline professor.

Osvald Kiisk, Orgaanilise Keemia Laboratooriumi noorem assistent.

Ernst Kilkson, Füüsika-instituudi vanem assistent.

Georg Kingisepp, farmakoloogia eradotsent, farmakoloogia instituudi noorem assistent.

Aksel Kipper, Tähetorni vanem assistent.

Arvid Kipper, Loomapatoloogia-instituudi vanem assistent.

Karl Kirde, agrofüüsika ja meteoroloogia korraline professor.

Evald Kirs, Zootehnika Katsejaama abiassistent.

Reinhold Kleitsman, naistehaiguste ja sünnitusabi eradotsent, Naistekliiniku vanem assistent.

Artur-Tõeleid Kliimann, administratiivõiguse ja -protsessi korraline professor.

Erich Kobolt, õppeülesande-täitja.

Berta Koch, Ülikooli majandusosakonna asjaajaja.

Elmar Kohh, Metsandusliku Katsejaama juhataja.

Boris Koljo, Metsakasustuse-kabineti noorem assistent.

Konrad Feliks Kongo, õppeülesande-täitja.

Martin Kont, Käitismajandusteaduse-seminari abiassistent.

Magda Kool, Filosoofia- ja Õigus-majandusteaduskonna kantselei asjaajaja.

Alfred Koort, filosoofia ja pedagoogika dotsent.

Heinrich Koppel, professor emer.

Theodor Koppel, Hügieeni-instituudi ajutine abijõud.

Harald Korro, Orgaanilise Keemia Laboratooriumi vanem assistent.

Edgar Krahn, matemaatika eradotsent.

Otto Kramann, Kõrva-, Nina- ja Kurguhaiguste Kliiniku vanem assistent.

Teodor Krigul, Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna noorema assistendi k. t.

August Kriisa, Loomaarstiteaduskonna Veistehaiguste ja Sünnitusabi Kliiniku vanem assistent.

Hans Kruus, Eesti ja põhjamaade ajaloo korraline professor, üliõpilasasjade prorektor.

Juhan Kukk, Meteoroloogia-observatooriumi vaatleja.

Konrad Kullango, Ülikooli Raamatukogu kantseleiametnik.

Hermann Kumpas, Patoloogia-instituudi noorema assistendi k. t.

Nigul Kurdve, Anatoomia-instituudi ajutine demonstraator-abijõud.

Ally Kurg, Ülikooli registraator.

Leonhard Kurg, Ülikooli kantseleisekretär.

Oskar Kuriks, oftalmoloogia eradotsent.

Michail Kurtšinski, majandusteooria korraline professor.

Valter Kutti, Väikeloomakasvatuse-kabineti abiassistent.

Ulrich Kuusik, rakendusfarmaatsia-instituudi abijõud.

Kaarel Kuusk, Põllumajapidamise kabineti abiassistent.

Voldemar Kõiv, Naistekliiniku kantseleiametnik.

Johann Kõpp, tegeliku usuteaduse korraline professor, rektor.

Peeter Kõpp, põllumajapidamise korraline professor.

Kuno Kõrge, Närvikliiniku noorem assistent.

Rudolf Kõva, Ülikooli laekahoidja.

Elise Käer-Kingisepp, Farmakoloogia-instituudi vanem assistent.

Aarne Kärsna, Meteoroloogia-observatooriumi inspektor.

Aleksander Laas, Loomaarsti-teaduskonna eripatoloogia, teraapia ja diagnostika korraline professor.

Elfriede Laas, Filosoofiateaduskonna Seminari Raamatukogu korraldaja abi.

Aleksander Lagus, Statistika-ökonoomilise Kabineti noorem assistent, Ülikooli juriskonsult.

Eerik Laid, õppeülesande-täitja.

Jaan Lainevool, Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna abimetsaülem.

Erich Laisaar, Patoloogia-instituudi noorema assistendi k. t.

Ferdinand Laja, epizooloogia, eribakterioloogia ja politseilise loomaarstiteaduse korraline professor.

Rein Laube, Kohtuliku Arstiteaduse Instituudi noorema assistendi k. t.

Ants Laur, keemia eradotsent.

Georg Laur, Raamatupidamise ja Kirjavahetuse Seminari vanema assistendi k. t.

Johannes Laurisson, Loomaarsti-teaduskonna Anatoomia-kabineti ajutine abijõud.

Leo Leesment, tsiviilõiguse dotsent.

Uno Lender, ajutine ülemääraline abi-õppejõud rahvusvahelise õiguse alal.

Elmar Lepik, taimekasvatuse dotsent.

Johannes Lepiksaar, Zooloogia-instituudi abiassistent.

Feliks Lepp, sisehaiguste eradotsent.

Johannes Letzmann, geofüüsika eradotsent.

Marta Liblik, Ülikooli Raamatukogu assistent.

Helene Liidemaa, Meteoroloogia-observatooriumi teaduslik ametnik.

Elmar Liik, loomakasvatuse dotsent.

Mihkel Liinat, revident-instruktor Ülikooli majandusosakonnas.

Otto Liiv, Eesti ja Põhjamaade ajaloo eradotsent.

Reinhard Liivamägi, Ülikooli majandusosakonna arveametnik.

Kaarel Liivjõe, Fütopatoloogia Katsejaama abiassistent.

Väino Linask, Majanduspoliitika-seminari abijõud.

Siegfried Lind, hügieeni eradotsent.

Viiu Lind, Väikeloomade-kliiniku noorem assistent.

Aleksandra Link, Teoreetilise ja Tehnilise Füüsika Laboratooriumi vanem assistent.

Artur Linkberg, kirurgia eradotsent, II Haavakliiniku vanem assistent.

Ferdinand Linnus, õppeülesande-täitja.

Teodor Lippmaa, taimemorfoloogia ja -süstemaatika korraline professor.

Robert Livländer, astronoomia ja geodeesia eradotsent.

Helmi Lokko, Meteoroloogia-observatooriumi ametnik-arvutaja.

Oskar Loorits, rahvaluule eradotsent.

Artur Luha, geoloogia eradotsent, Ülikooli sekretär.

Oskar Luik, kliinikute majanduskomitee asjaajaja.

Aleksander Luksepp, põllumajanduslikkude riistade ja masinate dotsent.

Arnold Länson, Bakterioloogia-instituudi vanem assistent.

Aadu Lüüs, pediaatria korraline professor.

Elmar Maanvere, Meteoroloogia-observatooriumi vanem assistent.

Nikolai Maasing, Zootehnika Katsejaama vanema assistendi k. t.

Ottomar Maddison, tehnilise mehaanika eradotsent.

Hans Madissoon, kohtuliku arstiteaduse eradotsent.

Nikolai Maim, riigiõiguse korraline professor, Õigusteaduskonna dekaan.

Friedrich Malm, õppeülesande-täitja.

Julius Mark, uurali keeleteaduse korraline professor.

Reinhold Mark, kaubateaduse dotsent.

Leili Marks, II Haavakliiniku noorem assistent.

Eduard Markus, geograafia eradotsent.

Georg Martinoff, Närvikliiniku noorem assistent.

Eleonore Martinson, Naistekliiniku noorem ämmaemand.

Vassili Martinson, apostliku õigeusuteaduse korraline professor.

Ernst Masing, eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor.

Uku Masing, õppeülesande-täitja.

Andrei Mathiesen, metsakorralduse korraline professor, Põllumajandus-teaduskonna dekaan.

Hilda Mekkart, Ülikooli majandusosakonna arveametnik.

Jaan Mets, taimekasvatuse eradotsent.

Linda Metslang, Ülikooli Raamatukogu vanem arveametnik.

Aleksander Mickwitz, Mullateaduse ja Agrikultuurkeemia Kabineti vanem assistent.

Paul Mielberg, ehitusõpetuse eradotsent.

Hermann Michelson, Farmakognoosia-instituudi abijõud-assistent.

Hans Mihkelson, assistent ühistegevuse professuuri juures.

Georg Milk, Hügieeni-instituudi ajutine abijõud.

Jaan Miländer, naistehaiguste eradotsent.

Alfred Molle, II Sisehaigustekliiniku noorem assistent.

Indro Montanelli, itaalia keele ja kultuuri professor.

Harry Moora, eesti ja naabermaade muinasteaduse professori k. t.

Villiam Muld, Füüsika-instituudi ajutine abijõud.

Heinrich Mutschmann, inglise filoloogia korraline professor.

Artur Mägi, ajutine ülemääraline abi-õppejõud riigiõiguse alal.

Hilja Mägi, õppeülesande-täitja masinkirja alal.

Jaan Mägi, loomakasvatuse korraline professor.

Magda Mägi, Kohtuliku Arstiteaduse Instituudi noorem assistent.

Julius Mägiste, läänemere-soome keelte korraline professor.

Johannes Mäll, vanema assistendi kohusteäitja finantsõiguse alal.

August Mätlik, eriainete õpetaja tegeliku aiatöö ja mesilastepidamise alal.

Eerik Naarits, Taimebioloogia Katsejaama abiassistent.

Paul Neudeck, Ülikooli eksekuutori ajutine k. t.

Evald Neugard, Füüsika-instituudi vanem assistent, õppeülesande-täitja.

Herbert Niiler, õppeülesande-täitja kehalise kasvatuse alal.

Aide Nirgi, Ülikooli majandusosakonna ajutine abijõud.

Herbert Normann, arstiteaduse ajaloo eradotsent.

Mart Nurk, õppeülesande-täitja.

Ants Nurklik, Meteoroloogia-observatooriumi sünoptik.

Ludmilla Nurmand, Nahapolikliiniku noorem assistent.

Jüri Nuut, matemaatika eradotsent.

Rudolf Nõmmeots, Majandusgeograafia-seminari abiassistendi k. t.

Anton Nõmmik, mullateaduse ja agrikultuurkeemia korraline professor.

Johannes Nõmmik, õppeülesande-täitja.

Aleksander Ohu, Meteoroloogia-observatooriumi sünoptiku k. t.

Juta Olesk, Lastekliiniku noorem assistent.

Ants Oras, isiklik erakorraline professor inglise filoloogia alal.

Karl Orviku, Geoloogia-kabineti vanem assistent.

Endel Ots, Rakendusfarmaatsia-instituudi ajutine abijõud.

Albert Paabo, Loomaarsti-teaduskonna Sisehaigustekliiniku vanem assistent.

Aleksander Pae, Füüsika-instituudi ajutine abijõud.

Aleksander Paldrok, dermatoloogia ja veneroloogia korraline professor.

Helgi Paldrok, Ülikooli Apteegi abiõppejõud.

Anton Palvadre, õppeülesande-täitja.

August Paris, anorgaanilise keemia korraline professor.

Hermann Paris, Ülikooli Apteegi juhataja, farmakognoosia-ravimtaimede kultuuri eradotsent.

Adolf Parts, keemia eradotsent.

Henn Parts, farmatseutilise keemia korraline professor.

Karl Parts, Meteoroloogia-observatooriumi vaatleja.

Nadežda Paškov, Närvikliiniku kantseleiametnik.

Elsa Pastak, Taimemorfoloogia ja Süstemaatika Laboratooriumi noorem assistent.

Vladimir Paul, Mineraloogia-kabineti vanem assistent.

Johannes Peel, Vaimu- ja Närvihaiguste Kliiniku kantseleiametnik.

Richard Pello, Vaimu- ja Närvihaiguste Kliiniku noorema assistendi k. t.

Harald Perlitz, teoreetilise ja tehnilise füüsika korraline professor, majandusprorektor.

Vanda Pert, II Sisehaigustekliiniku laborant.

Maria Peterson, Usu-, Arsti- ja Mat.-loodusteaduskonna asjaajaja.

Heinrich Petlem, I Haavakliiniku noorem assistent.

Ants Piip, rahvusvahelise õiguse korraline professor.

Johannes Piiper, selgrooliste zooloogia korraline professor.

Edgar Piirak, Anatoomia-instituudi ajutine demonstraator-abijõud.

Jüri Piiroja, õppeülesande-täitja.

Eduard Poom, käitisõpetuse dotsent.

Aleksander Pooman, Nahapolikliiniku vanem assistent.

Leonid Prants, Meteoroloogia-observatooriumi abiassistent.

Boris Pravdin, vene keele lektor.

Elfriede Protsin, I Sisehaigustekliiniku kantseleiametnik.

Friedrich Puksoo, Ülikooli Raamatukogu juhataja, õppeülesande-täitja.

Arnold Puns, Zootehnika Katsejaama abiassistent.

Ludvig Puusepp, neuroloogia korraline professor.

Veinart Põkk, Ortopeedilise Polikliiniku ja Operatiivse Kirurgia Kabineti noorem assistent.

Silva Pärli, Õigus- ja Filosoofiateaduskonna dekanaadi ajutine abijõud.

Valter Pärtelpoeg, Anatoomia-instituudi ajutine prosektori k. t.

Eugen Püss, II Sisehaigustekliiniku noorem assistent.

Hugo Bernhard Rahamägi, süstemaatilise usuteaduse eradotsent.

Tamara Raielo, Meteoroloogia-observatooriumi vanem ametnik-arvutaja.

Albert Rammul, vanema assistendi k. t. kaubandusõiguse alal.

Aleksander Rammul, hügieeni korraline professor.

Konstantin Ramul, filosoofia erakorraline professor.

Ergo Rannaste, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse alal.

Feliks Raudkepp, Närvikliiniku noorem assistent.

Linda Raudma, II Sisehaigustekliiniku kantseleiametnik.

Elmar Raup, Anorgaanilise Keemia Laboratooriumi noorem assistent.

Herbert Rebassoo, Matemaatika-instituudi noorem assistent.

Elfriede Ridala, Loomatervishoiu ja Piimahügieeni Instituudi vanem assistent.

Vassil Ridala, patoloogilise anatoomia, histoloogia, kohtuliku loomaarstiteaduse ja lihavaatuse erakorraline professor.

Heinrich Riikoja, selgrootute zooloogia korraline professor, Matemaatika-loodusteaduskonna dekaan.

Leo Rinne, maaparanduse ja geodeesia korraline professor.

Richard Ritsing, abijõud muusikaõpetuse alal.

Johannes Rives, närvihaiguste eradotsent, Närvikliiniku vanem assistent.

Tuuli Rohevee, Usuteadusliku Seminari abiassistent.

Hans Ronimois, Õigusteadusliku Seminari Raamatukogu ajutine abijõud.

Gerhard Rooks, kohtuliku arstiteaduse erakorraline professor.

Ervin Roos, õppeülesande-täitja, Klassilise Muinasteaduse Instituudi ajutine abijõud.

Maria Roosma, teaduskondade kantselei asjaajaja.

Elmar Roots, loomatervishoiu ja piimahügieeni korraline professor.

Nikolai Rootsi, taimekasvatuse korraline professor.

Taavet Rootsmäe, astronoomia ja astrofüüsika korraline professor.

Amalie Rosenberg, II Haavakliiniku kantseleiametnik.

Edith Rosenthal, Ülikooli Raamatukogu vanem kantseleiametnik.

Lucien Rudrauf, prantsuse keele, kirjanduse ja kultuuri professor.

Ants Rulli, I Haavakliiniku noorem assistent.

Alma Ruubel, Matemaatika- ja Mehaanika-instituudi vanem assistent.

Cerelius Ruus, Väikeloomakasvatuse Katsejaama abijõud.

Gerhard Rägo, mehaanika ja rakendusmatemaatika korraline professor.

Natalie Rägo, Füüsikalise Keemia Laboratooriumi vanem assistent.

Gustav Ränk, õppeülesande-täitja.

Richard Räägo, õppeülesande-täitja.

Ott Rünk, Matemaatika- ja Mehaanika-instituudi ajutine abijõud.

Johannes Saaremäe, Taimebioloogia Katsejaama noorema assistendi k. t.

Andrus Saareste, eesti keele korraline professor.

Ernst Saareste, kõrva-, nina- ja kurguhaiguste korraline professor.

Hugo Salasoo, farmatseutilise keemia eradotsent.

Viktor Salve, Ülikooli majandusosakonna kantseleiametnik.

Voldemar Samuel, Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna asjaajaja.

Karl Saral, Loomaarsti-teaduskonna kirurgia, oftamoloogia ja sünnitusabi korraline professor, Loomaarsti-teaduskonna dekaan.

Jaan Sarv, matemaatika korraline professor.

Feliks Sauks, ajutine abijõud majandusajaloo alal.

Juhan Savisaar, Farmakoloogia-instituudi ajutine abijõud.

Karl Schlossmann, bakterioloogia korraline professor.

Marta Schmiedehelm, Arheoloogia-kabineti ajutine konservaator-assistent.

Kurt Schreinert, saksa keele lektor.

Lilly Seeberg, Ülikooli Raamatukogu sekretär-arveametnik.

Otto Emil Seesemann, Uue Testamendi usuteaduse eradotsent.

Hans Sehrvald, Vaimu- ja Närvihaiguste Kliiniku noorem assistent.

Johannes Semper, õppeülesande-täitja.

Hendrik Sepp, Eesti ja põhjamaade ajaloo dotsent.

Ilo Sibul, Füsioloogia-instituudi vanem assistent.

August Siim, Farmatseutilise Keemia Instituudi vanem assistent.

Elmar Siirde, Kõrva-, Nina- ja Kurguhaiguste Kliiniku abijõud.

Leopold Silberstein, tšehhi keele ja kultuuri lektor.

Olaf Sild, ajaloolise usuteaduse korraline professor, Usuteaduskonna dekaan.

August Sildnik, Eesti ja põhjamaade ajaloo eradotsent.

Paul Simberg, Tähetorni laborant-tehnik.

Robert Sinka, pediaatria eradotsent.

Emil Soekõrv, I Haavakliiniku noorema assistendi k. t.

Hilja Soerd, Ülikooli Apteegi retseptaar.

August Sokka, Ülikooli majandusosakonna sekretär.

Karl Sokka, Ülikooli kantseleisekretär.

Lydia Sommer, Naistekliiniku vanem ämmaemand.

Johannes Sprenk, II Haavakliiniku ajutine abijõud.

Johannes Stamm, farmakognoosia korraline professor.

Aino Suits, soome keele lektor.

Eduard Suits, Füüsika-instituudi ajutine abijõud.

Gustav Suits, eesti ja üldise kirjanduse korraline professor.

Harald Sultson, Ülikooli majandusdirektori abi.

Hugo Sutter, Taimekasvatuse-kabineti noorem assistent.

Jüri Suurküla, Silmakliiniku noorem assistent.

Johannes Sõrra, I Haavakliiniku vanem assistent.

Ernst Säga, Naistekliiniku noorem assistent.

Karl Zolk, eriainete õpetaja tegeliku zooloogia alal.

Karl Taagepera, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse dotsent.

Sinaida Taimre, Taimefüsioloogia Laboratooriumi noorem assistent.

Leida Talli, Farmakoloogia-instituudi ajutine abijõud.

Karl Talussaar, Raadimõisa valitseja.

Ann Tamm, Filosoofiateaduskonna Seminari Raamatukogu korraldaja-assistent.

Heinrich Tamm, Anorgaanilise Keemia Laboratooriumi vanem assistent.

August Tammekann, geograafia korraline professor.

Hillar Tammemägi, Loomaarsti-teaduskonna Sisehaigustekliiniku noorem assistent.

Peeter Tarvel, üldise ajaloo korraline professor, Filosoofiateaduskonna dekaan.

Jaak Taul, süstemaatilise usuteaduse eradotsent.

Julius Tehver, loomaarstiteaduskonna anatoomia ja histoloogia dotsent, Üliõpilaskonna kuraator.

Lydia Teiss, Histoloogia, Embrüoloogia ja Võrdleva Anatoomia Instituudi vanem assistent.

Paul William Thomson, geoloogia eradotsent.

Leonhard Tiganik, keemia dotsent.

Sergei Tiisik, Õigusteaduskonna asjaajaja.

Maks Tiitso, füsioloogia ja füsioloogilise keemia dotsent.

Harri Tillmann, Loomaarsti-teaduskonna Haavakliiniku noorem assistent.

Ellen Timmer, Kõrva-, Nina- ja Kurguhaiguste Kliiniku abiassistent.

Igor Tjutrjumov, tsiviilõiguse ja protsessi eradotsent.

Johannes Tomberg, kirurgia dotsent.

Alma Tomingas, farmakognoosia eradotsent, Farmakognoosia-instituudi vanem assistent.

Richard Toomre, Taimehaiguste-kabineti noorem assistent.

Eduard Tootson, Füsioloogia-instituudi ajutine assistendi k. t.

Harri Torgren, Füüsika-instituudi ajutine abijõud.

Juhan Tork, õppeülesande-täitja.

Karl Treial, Sisehaiguste Polikliiniku vanem assistent.

Georgi Tõnisberg, Fütopatoloogia Katsejaama abiassistent.

Jaan Tõnisson, ühistegevuse professor.

Leonhard Tölpus, Loomakasvatuse-kabineti vanema assistendi k. t.

Jüri Uluots, Eestimaa õiguse ajaloo korraline professor.

Jaan Uudelt, oftamoloogia korraline professor.

Villem Uuspuu, Usuteadusliku Arheoloogilise Kabineti raamatukogu korraldaja.

Juhan Vaabel, finantsõiguse erakorraline professor.

Voldemar Vadi, eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor.

August Vaga, Taimemorfoloogia ja Süstemaatika Laboratooriumi vanem assistent.

Voldemar Vaga, Kunstiajaloo-kabineti abijõud.

Léon Jules Vaganay, õppeülesande-täitja.

Oskar Vaikna, II Sisehaigustekliiniku vanema assistendi k. t.

Albert Valdes, üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korraline professor.

Laur Valk, I Sisehaigustekliiniku vanema assistendi k. t.

Verner Valk, õppeülesande-täitja.

Valentin Varamaa, Õigusteadusliku Seminari raamatukogu ajutine abijõud.

Juhan Vasar, üldise ajaloo dotsent.

Elmar Vau, anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva anatoomia dotsent.

Kaarel Veermets, metsakasustuse dotsent.

Nikolai Veiderpass, rakendusfarmaatsia dotsent.

Ernst Veinberg, anatoomia korraline professor.

Eduard Veldeman, Ülikooli majandusdirektor.

Erich Vellisto, Bakterioloogiajaama vanem assistent.

August Vellner, hüdroloogia eradotsent.

Karl Veltmann, Ülikooli Raamatukogu raamatukogu-hoidja.

Heinrich Vesk, Meteoroloogia-observatooriumi Tallinna abijaama vaatleja.

Johannes Voldemar Veski, eesti keele lektor.

Leo Vestre, Loomaarsti-teaduskonna Haavakliiniku vanem assistent.

August Viidik, Vaimu- ja Närvihaiguste Kliiniku vanem assistent.

Eduard Vigel, Ülikooli Raamatukogu raamatukogu-hoidja.

Berta Vilhelmson, Vaimu- ja Närvihaiguste Kliiniku noorema assistendi k. t.

Johann Vilip, füüsika korraline professor.

Arno Vilpert, Mullateaduse ja Agrikultuurkeemia Kabineti abiassistent.

Marie Vodja, Ülikooli Apteegi juhataja abi.

Ernst Volke, Majanduspoliitika-seminari abijõud.

Ilmar Vooremaa, II Haavakliiniku vanem assistent.

Salme Vooremaa, Silmakliiniku vanem assistent.

Enn Võrk, Ülikooli muusikaõpetaja.

Helene Väär, Hambapolikliiniku noorem assistent.

Greta Wieselgren, täidab ajutiselt rootsi keele lektori kohuseid.

Per Väinö Wieselgren, rootsi keele ja kirjanduse professor.

Armin Öpik, geoloogia ja paleontoloogia korraline professor.

Ernst Öpik, astronoom-observaator.

Voldemar Üprus, Närvikliiniku noorem assistent.

Richard Õunap, kriminalistika õpetaja.

Leonid Yllö, Kultuurtehnika ja Geodeesia Kabineti noorema assistendi k. t.

Tartu Ülikooli õppejõudude loend (1937)

Siegfried Aaslava, Uue Testamendi usuteaduse dotsent

Johannes Aavik, eradotsent eesti keele alal

Valmar Adams, õppeülesande-täitja

Johannes Adamson, õppeülesande-täitja

Eduard Ahas, õppeülesande-täitja

Johann Ainson, patoloogilise anatoomia dotsent

Vissarion Aleksejev, matemaatika eradotsent

Walter Anderson, eesti ja võrdleva rahvaluule korraline professor

Wilhelm Anderson, astrofüüsika eradotsent

August Annist, eesti ja üldise kirjanduse eradotsent

Erna Ariste, abiõppejõud muinasteaduse alal

Paul Ariste, Eesti Keele Arhiivi korraldaja, õppeülesande-täitja

August Arrak, sisehaiguste eradotsent

Peeter Arumaa, slaavi filoloogia erakorraline professor

Eduard Aunap, histoloogia ja embrüoloogia dotsent

Ernst Blessig, oftamoloogia eradotsent

Maksimilian Bresovsky, psühhiaatria korraline professor

Aleksander Bulmerincq, Vana Testamendi usuteaduse ja semi keelte korraline professor

Oskar Daniel, metsakasvatuse professori k. t.

Ernst Ein, rooma õiguse korraline professor

Aleksander Elango, õppeülesande-täitja

Villem Ernits, slaavi keelte eradotsent

Johann Estam, õppeülesande-täitja

Jenő Fazekas, ungari keele lektor

Valter Freymann, filosoofia eradotsent

David Grimm, rooma õiguse eradotsent

Konstantin Grimm, eradotsent jõumasinate alal

Timotheus Grünthal, õppeülesande-täitja tsiviilprotsessi alal

Lazar Gulkovitsch, juuditeaduse korraline professor

Jüri Haldre, röntgenoloogia eradotsent, Naistekliiniku röntgenoloog

Pärtel Haliste, klassilise, eriti kreeka filoloogia erakorraline professor

Auguste Hanko, õppeülesande-täitja kehalise kasvatuse alal

Peeter Hansen, naha- ja suguhaiguste eradotsent, Pasteuri-jaama arst

Henry C. C. Harris, inglise keele lektor

Valter Hiie, hambahaiguste dotsent

Arnold Humal, matemaatika dotsent

Elmar Ilus, ajutine ülemääraline abi-õppejõud tsiviilõiguse alal

Hermann Jaakson, matemaatika korraline professor

Rudolf Jõks, abijõud muusikaõpetuse alal

Mart Järvik, piimatalituse dotsent

Bernhard Jürgens, patoloogia ja ortopeedilise kirurgia dotsent, Ülikooli usaldusarsti k. t.

Leo Jürgenson, ehitusõpetuse eradotsent

Johannes Kaarde, veistehaiguste dotsent

Nikolai Kaasik, majandusõiguse dotsent

Helmut Kadari, kriminaalõiguse ja -protsessi professori k. t.

Hugo Kaho, taimefüsilooogia korraline professor

Aleksander Kalamees, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse alal

Peeter Kann, õppeülesande-täitja

Edgar Kant, majandusgeograafia korraline professor, Õigusteaduskonna majandusteaduse osakonna prodekaan

Jerzy Kaplinski, poola keele lektor

Endel Kareda, Majandusgeograafia-semnari ajutine abijõud

Ulrich Karell, kirurgia erakorraline professor

Sten Karling, kunstiajaloo korraline professor

Elvi Kesküla, õppeülesande-täitja hispaania keele alal

Ernst Kieckers, indo-euroopa keeleteaduse korraline professor

Georg Kingisepp, farmakoloogia eradotsent, farmakoloogia instituudi noorem assistent

Karl Kirde, grofüüsika ja meteoroloogia korraline professor

Artur-Tõeleid Kliimann, administratiivõiguse ja -protsessi korraline professor

Erich Kobolt, õppeülesande-täitja

Konrad Feliks Kongo, õppeülesande-täitja

Alfred Koort, filosoofia ja pedagoogika dotsent

Heinrich Koppel, professor emer.

Edgar Krahn, matemaatika eradotsent

Hans Kruus, Eesti ja põhjamaade ajaloo korraline professor, üliõpilasasjade prorektor

Oskar Kuriks, oftamoloogia eradotsent

Michail Kurtšinski, majandusteooria korraline professor

Johann Kõpp, tegeliku usuteaduse korraline professor, rektor

Peeter Kõpp, põllumajapidamise korraline professor

Aleksander Laas, Loomaarsti-teaduskonna eripatoloogia, teraapia ja diagnostika korraline professor

Eerik Laid, õppeülesande-täitja

Ferdinand Laja, epizooloogia, eribakterioloogia ja politseilise loomaarstiteaduse korraline professor

Rein Laube, Kohtuliku Arstiteaduse Instituudi noorema assistendi k. t.

Ants Laur, keemia eradotsent

Leo Leesment, tsiviilõiguse dotsent

Uno Lender, ajutine ülemääraline abi-õppejõud rahvusvahelise õiguse alal

Elmar Lepik, taimekasvatuse dotsent

Feliks Lepp, sisehaiguste eradotsent

Johannes Letzmann, geofüüsika eradotsent

Elmar Liik, loomakasvatuse dotsent

Otto Liiv, Eesti ja Põhjamaade ajaloo eradotsent

Siegfried Lind, hügieeni eradotsent

Ferdinand Linnus, õppeülesande-täitja

Teodor Lippmaa, taimemorfoloogia ja -süstemaatika korraline professor

Robert Livländer, astronoomia ja geodeesia eradotsent

Oskar Loorits, rahvaluule eradotsent

Artur Luha, geoloogia eradotsent, Ülikooli sekretär

Aleksander Luksepp, põllumajanduslikkude riistade ja masinate dotsent

Aadu Lüüs, pediaatria korraline professor

Ottomar Maddison, tehnilise mehaanika eradotsent

Hans Madissoon, kohtuliku arstiteaduse eradotsent

Nikolai Maim, riigiõiguse korraline professor, Õigusteaduskonna dekaan

Friedrich Malm, õppeülesande-täitja

Julius Mark, uurali keeleteaduse korraline professor

Reinhold Mark, kaubateaduse dotsent

Eduard Markus, geograafia eradotsent

Vassili Martinson, apostliku õigeusuteaduse korraline professor

Ernst Masing, eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor

Uku Masing, õppeülesande-täitja

Andrei Mathiesen, metsakorralduse korraline professor, Põllumajandus-teaduskonna dekaan

Jaan Mets, taimekasvatuse eradotsent

Paul Mielberg, ehitusõpetuse eradotsent

Jaan Miländer, naistehaiguste eradotsent

Indro Montanelli, itaalia keele ja kultuuri professor

Harry Moora, eesti ja naabermaade muinasteaduse professori k. t.

Heinrich Mutschmann, inglise filoloogia korraline professor

Artur Mägi, ajutine ülemääraline abi-õppejõud riigiõiguse alal

Hilja Mägi, õppeülesande-täitja masinkirja alal

Jaan Mägi, loomakasvatuse korraline professor

Julius Mägiste, läänemere-soome keelte korraline professor

August Mätlik, eriainete õpetaja tegeliku aiatöö ja mesilastepidamise alal

Evald Neugard, Füüsika-instituudi vanem assistent, õppeülesande-täitja

Herbert Niiler, õppeülesande-täitja kehalise kasvatuse alal

Herbert Normann, arstiteaduse ajaloo eradotsent

Mart Nurk, õppeülesande-täitja

Jüri Nuut, matemaatika eradotsent

Anton Nõmmik, mullateaduse ja agrikultuurkeemia korraline professor

Johannes Nõmmik, õppeülesande-täitja

Ants Oras, isiklik erakorraline professor inglise filoloogia alal

Aleksander Paldrok, dermatoloogia ja veneroloogia korraline professor

Helgi Paldrok, Ülikooli Apteegi abiõppejõud

Anton Palvadre, õppeülesande-täitja

August Paris, anorgaanilise keemia korraline professor

Hermann Paris, Ülikooli Apteegi juhataja, farmakognoosia-ravimtaimede kultuuri eradotsent

Adolf Parts, keemia eradotsent

Henn Parts, farmatseutilise keemia korraline professor

Harald Perlitz, teoreetilise ja tehnilise füüsika korraline professor, majandusprorektor

Ants Piip, rahvusvahelise õiguse korraline professor

Johannes Piiper, selgrooliste zooloogia korraline professor

Jüri Piiroja, õppeülesande-täitja

Eduard Poom, käitisõpetuse dotsent

Boris Pravdin, vene keele lektor

Friedrich Puksoo, Ülikooli Raamatukogu juhataja, õppeülesande-täitja

Ludvig Puusepp, neuroloogia korraline professor

Hugo Bernhard Rahamägi, süstemaatilise usuteaduse eradotsent

Aleksander Rammul, hügieeni korraline professor

Konstantin Ramul, filosoofia erakorraline professor

Ergo Rannaste, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse alal

Vassil Ridala, patoloogilise anatoomia, histoloogia, kohtuliku loomaarstiteaduse ja lihavaatuse erakorraline professor

Heinrich Riikoja, selgrootute zooloogia korraline professor, Matemaatika-loodusteaduskonna dekaan

Leo Rinne, maaparanduse ja geodeesia korraline professor

Johannes Rives, närvihaiguste eradotsent, Närvikliiniku vanem assistent

Gerhard Rooks, kohtuliku arstiteaduse erakorraline professor

Ervin Roos, õppeülesande-täitja, Klassilise Muinasteaduse Instituudi ajutine abijõud

Elmar Rots, loomatervishoiu ja piimahügieeni korraline professor

Nikolai Rootsi, taimekasvatuse korraline professor

Taavet Rootsmäe, astronoomia ja astrofüüsika korraline professor

Lucien Rudrauf, prantsuse keele, kirjanduse ja kultuuri professor

Gerhard Rägo, mehaanika ja rakendusmatemaatika korraline professor

Gustav Ränk, õppeülesande-täitja

Richard Räägo, õppeülesande-täitja

Andrus Saareste, eesti keele korraline professor

Ernst Saareste, kõrva-, nina- ja kurguhaiguste korraline professor

Hugo Salasoo, farmatseutilise keemia eradotsent

Karl Saral, Loomaarsti-teaduskonna kirurgia, oftalmoloogia ja sünnitusabi korraline professor, Loomaarsti-teaduskonna dekaan

Jaan Sarv, matemaatika korraline professor

Karl Schlossmann, bakterioloogia korraline professor

Kurt Schreinert, saksa keele lektor

Otto Emil Seesemann, Uue Testamendi usuteaduse eradotsent

Johannes Semper, õppeülesande-täitja

Hendrik Sepp, Eesti ja põhjamaade ajaloo dotsent

Leopold Silberstein, tšehhi keele ja kultuuri lektor

Olaf Sild, ajaloolise usuteaduse korraline professor, Usuteaduskonna dekaan

August Sildnik, Eesti ja põhjamaade ajaloo eradotsent

Robert Sinka, pediaatria eradotsent

Johannes Stamm, farmakognoosia korraline professor

Aino Suits, soome keele lektor

Gustav Suits, eesti ja üldise kirjanduse korraline professor

Karl Zolk, eriainete õpetaja tegeliku zooloogia alal

Karl Taagepera, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse dotsent

August Tammekann, geograafia korraline professor

Peeter Tarvel, üldise ajaloo korraline professor, Filosoofiateaduskonna dekaan

Jaak Taul, süstemaatilise usuteaduse eradotsent

Julius Tehver, loomaarstiteaduskonna anatoomia ja histoloogia dotsent, Üliõpilaskonna kuraator

Paul William Thomson, geoloogia eradotsent

Leonhard Tiganik, keemia dotsent

Maks Tiitso, füsioloogia ja füsioloogilise keemia dotsent

Igor Tjutrjumov, tsiviilõiguse ja protsessi eradotsent

Johannes Tomberg, kirurgia dotsent

Juhan Tork, õppeülesande-täitja

Jaan Tõnisson, ühistegevuse professor

Jüri Uluots, Eestimaa õiguse ajaloo korraline professor

Jaan Uudelt, oftalmoloogia korraline professor

Juhan Vaabel, finantsõiguse erakorraline professor

Voldemar Vadi, eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor

Léon Jules Vaganay, õppeülesande-täitja

Albert Valdes, üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korraline professor

Verner Valk, õppeülesande-täitja

Juhan Vasar, üldise ajaloo dotsent

Elmar Vau, anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva anatoomia dotsent

Kaarel Veermets, metsakasustuse dotsent

Nikolai Veiderpass, rakendusfarmaatsia dotsent

Ernst Veinberg, anatoomia korraline professor

August Vellner, hüdroloogia eradotsent

Johannes Voldemar Veski, eesti keele lektor

Johann Vilip, füüsika korraline professor

Enn Võrk, Ülikooli muusikaõpetaja

Greta Wieselgren, täidab ajutiselt rootsi keele lektori kohuseid

Per Väinö Wieselgren, rootsi keele ja kirjanduse professor

Armin Öpik, geoloogia ja paleontoloogia korraline professor

Richard Õunap, kriminalistika õpetaja

Teoloogide loend

Siin on loetletud kristlikke teolooge.

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.