Välisvõlg

Välisvõlg on võlg välismaisele võlausaldajale, sealhulgas erapangad, valitsused ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid.

Eesti Vabariigi välisvõla üle peab arvestust Eesti Pank. Eesti Pank võtab välisvõlastatistika koostamise aluseks "rahvusvahelises investeerimispositsioonis kajastatud välisnõuded ja kohustused, mis on oma olemuselt võlad ehk millega kaasneb tagasimaksmise kohustus".[1]

Debt
Maailma riikide välisvõlg 2005. aasta andmetel

Viited

  1. http://www.eestipank.info/jump?objId=1741319
Aasia tiigrid

Aasia tiigrid (inglise keeles Four Asian Tigers, East Asian Tigers või Asia’s Four Little Dragons; hiina keeles 亞洲四小龍) on metafoorne nimetus esimeste uusindustriaalmaade kohta Ida-Aasias. Aasia tiigrite hulka loetakse tavaliselt Lõuna-Korea, Taiwan, Hongkong ja Singapur, mille majandused tegid alates 1960ndatest kuni 1990ndateni läbi hüppelise arengu. Stabiilse majanduskasvu ning seeläbi madala arengutasemega riikidest kõrgelt arenenud riikideks saamise tagasid Aasia tiigritele eelkõige suured ekspordimahud ja kiire industrialiseerimine. Praeguseks on Singapurist ja Hongkongist saanud ühed maailma suurimad finantskeskused, Lõuna-Koreal on üks maailma suurimaid auto- ning elektroonikatööstusi ja Taiwan on väga arenenud infotehnoloogia vallas. Lisaks sellele on antud riikide majandused üsnagi hästi vastu pidanud nii 1997. aasta Aasia majanduskriisi kui ka 2007. aastal alanud ülemaailmse finantskriisi ajal. IMF arvab Aasia tiigrid 35 kõrgelt arenenud majandusega riigi hulka.

Ameerika Ühendriikide riigivõlg

Ameerika Ühendriikide riigivõlg on USA föderaalvalitsuse võlg oma võlausaldajate ees. USA riigivõla hulka ei kuulu osariikide, ettevõtete ega üksikisikute võlad.

Alates 1960. aastatest ületavad Ameerika kulud tulusid, mis põhjustab eelarve puudujääki. Riigivõla suhe SKPsse oli maksimaalne 1946. aastal, kuna USA-s oli sel ajal liiga suured sõjalised kulutused II maailmasõjas – 121%. Majanduskasv 1940.–1960. aastatel vähendas see suhtarvu 34%-ni. Alates 1980. aastatest hakkas riigivõlg kiiresti kasvama ning 2000. aastatel SKP ja riigivõla vahel sai suur vahemik.

Kriitiline olukord oli 31. detsembril 2012, kui riigivõlg ületas seadusega lubatud piiri ning vabariiklastel ja demokraatidel tuli kokku leppida 10 päeva jooksul eelarvedefitsiiti vähendamist, viivitades sellega langemist.

Kuna Ameerika Ühendriikidel on AAA hinnangupunktid, siis maksejõuetus ei ole tõenäoline ning võib tuleneda tehnilisest põhjustest – sellised riskid olid 2011. aasta jooksul Ameerikas palju korda ning hinnangupunktid olid langenud AAA-st AA+ks.

Araabia Ühendemiraatide majandus

Araabia Ühendemiraatide majandus (või AÜE majandus) on Lähis-Idas (pärast Saudi Araabiat) suuruselt teine majandus, sisemajanduse koguprodukt (SKT) oli 2018. aastal 414 miljardit USA dollarit (1,52 triljonit AED).

AÜE on oma majandust edukalt mitmekesistanud, eriti Dubais, kuid sõltub endiselt suuresti nafta ja maagaasi tuludest, millel on endiselt majanduses keskne roll, eriti Abu Dhabis. Enam kui 85% AÜE majandusest põhines 2009. aasta naftaekspordil. Kui Abu Dhabi ja teised AÜE emiraadid on mitmekesistamise lähenemises püsinud suhteliselt konservatiivsed, siis Dubai, kus on palju väiksemad naftavarud, oli mitmekesistamispoliitikas julgem. 2011. aastal moodustas naftaeksport AÜE riigieelarvest 77%.Turism on AÜE üks suuremaid tuluallikaid, mis ei ole nafta, kusjuures mõned maailma luksuslikumad hotellid asuvad AÜE-s. Mahukas ehitusbuum, laienev tootmisbaas ja edukas teenustesektor aitavad AÜE-l oma majandust mitmekesistada. Üleriigiliselt on praegu aktiivsed ehitusprojektid väärt ligikaudu 350 miljardit dollarit.AÜE on Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja OPECi liige.

Arengumaade võlakriis

Arengumaade võlakriis (inglise debt crisis) on väga suureks muutunud välisvõlg, mis tekkis arengumaades 1980. aastaks pärast OPEC-i naftahindade korduvat tõusu (1973, 1979) ja arengumaades toodetud tarbekaupade hindade langust. Jätkates arenguplaanide täitmise ja rahva elatustaseme tõstmise eesmärgil laenamist, jõuti piirini, millest alates ei suudetud enam maksta isegi laenuintresse, laenude tagasimaksmisest rääkimata. Võlgade intress on muutnud tagasimakstavad summad algsete laenatud summadega võrreldes mitmekordseks.

Arengukoostöös püütakse saavutada võla kustutamist (debt cancellation) – laenu tagasimaksmise kohustuse peatamist võlausaldaja poolt, st võla tühistamist laenuandja poolt, millega võlgnik vabaneb kohustusest võlga tagasi maksta. Samuti on paljude valitsusväliste organisatsioonide eesmärk saavutada võlakergendust (debt relief) – vähimarenenud maade võlakoormuse kergendamist, st võla põhisumma või intresside vähendamist, mis võib toimuda võla kustutamise, võlamaksete ümberajastamise, refinantseerimise või muude laenutingmuste muutmise läbi. Võlakergendus on olnud üks olulisemaid teemasid suure kodanikuühenduste koalitsiooni jaoks, mis on teinud alates 1995. aastast kampaaniaid arengumaade laenude kustutamiseks (Jubilee kampaania). See liikumine on edukalt surunud laenude kustutamise küsimuse lääneriikide (G8) ja organisatsioonide (Maailmapank, IMF) arutelude päevakorda.

Paljude vaeste riikide võlakoorem ei võimalda neil saavutada aastatuhande arengueesmärke. Võlgade kustutamist arenguabi osana ei soosita, sest laenuandja peaks osaliselt riske kandma ega tohiks võla kustutamiseks tehtud kulusid võtta abi arvelt.

2001. aasta Monterrey konsensusega leppisid doonorid kokku, et abi mahte tuleb suurendada ning see ei või tulla võlakustutuse arvelt, vaid peaks olema võlakustutusele lisaks.

Allikas: Arengukoostöö- ja humanitaaralase terminoloogia sõnaseletusi

Eesti ajalugu

Eesti ajalugu on inimasustuse ajalugu praegusel Eesti alal. Selle alguseks loetakse esimese teadaoleva küttide ja kalastajate asula (Pulli asula) eksisteerimist Pärnu jõe ääres umbes 11 000 aastat tagasi.

Eesti ajalugu võib kõige üldisemalt jagada eelajalooliseks ja ajalooliseks ajaks. Esimene jagatakse kiviajaks, pronksiajaks ja rauaajaks, mis omakorda jagunevad väiksemateks alaperioodideks. Ajalooline aeg jagatakse keskajaks, varauusajaks, uusajaks ja lähiajalooks või uusimaks ajaks.

Eesti majandus

Eesti majandus on kõrge sissetulekuga turumajanduslik majandus Euroopa Liidu siseturul. Pärast taasiseseisvumist on Eesti majandusest saanud avatud tänapäevane teenindusmajandus, mille osaks on arenenud tehnoloogiaettevõtted.

Ajalooliselt mängis majanduses suurt rolli põllumajandus ja vähene tootmine. Eesti kuulub Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD). Majandusvabaduse indeksi poolest on Eesti maailmas kuuendal kohal ja ELi riikide seas esimesel kohal.

Gabon

Gabon on riik Kesk-Aafrika läänerannikul. Riik piirneb põhjas Kameruni ja Ekvatoriaal-Guineaga ning idas ja lõunas Kongo Vabariigiga. Läänes piirneb Gabon Atlandi ookeaniga.

Gabon on väikese rahvaarvuga hõredalt asustatud riik. Suurem osa elanikest on bantud. Linnaelanike osakaal rahvastikus on umbes 87%.

Loodus on lopsakas ja rikkaliku elustikuga, palju on endeemseid liike. Üle 80% Gaboni alast katavad vihmametsad.

Majandus põhineb eelkõige naftal. Gabon on ka üks maailma suuremaid mangaanitootjaid.

Indoneesia

Indoneesia on riik Kagu-Aasias, mis hõlmab suurema osa Indohiina poolsaare ja Austraalia vahele jäävatest saartest. Koloniaalajastul kasutati Indoneesia piirkonna kohta nime Hollandi India.

Indoneesia asub ligi 17 500 saarel ja koosneb 34 provintsist. 2010. aasta rahvaloenduse andmetel elas Indoneesias 237,6 miljonit inimest ning selle näitaja poolest on riik maailmas neljandal kohal. Muslimite arvukuselt on Indoneesia maailmas esikohal. Indoneesia on vabariik, valitava presidendi ja seadusandliku võimu esindajatega. Riigi pealinn on Jakarta. Riigil on maismaapiir Malaisia, Ida-Timori ja Paapua Uus-Guineaga. Naabermaade seas on veel Singapur, Filipiinid, Austraalia ja Indiale kuuluvad Andamani saared. Indoneesia on ASEAN-i ja G-20 liige. Arvestusliku sisemajanduse kogutoodangu järgi (ostujõu pariteedi alusel) on Indoneesia maailmas 8. kohal (2015), kuid arvestades SKT-d elaniku kohta, 43. kohal.Indoneesia saarestik on olnud tähtis kaubandusregioon alates 7. sajandist, mil Sriwijaya riik ja hiljem ka Majapahiti impeerium kauplesid Hiina ja Indiaga. Indoneesia ajalugu on oluliselt mõjutanud tema loodusvarasid himustavad võõrriigid. Muslimitest kauplejad tõid kaasa islami ja Euroopa riigid kristluse. Mõlemad osapooled võitlesid suurte maadeavastuste ajastul monopoolsete kauplemisõiguste eest Maluku vürtsisaartega. Sellele järgnes kolm ja pool sajandit Hollandi kolonisatsiooni, kuni Indoneesia saavutas iseseisvuse pärast II maailmasõda. Iseseisvuse järel on Indoneesia ajalugu olnud sündmusterohke, seda on saatnud loodusõnnetused, korruptsioon, separatism, demokraatia areng ja kiire majanduskasvu periood.

Indoneesias elab sadu rahvaid. Kõige suurem ja poliitiliselt domineeriv rahvarühm on jaavalased. Indoneesia deviis "Bhinneka Tunggal Ika" ("ühtsus mitmekesisuses") väljendab riigis valitsevat kultuurilist ja etnilist mitmekesisust. Vaatamata suurele rahvaarvule ja tiheda asustusega piirkondadele, on Indoneesias laialdased metsiku loodusega territooriumid, kus on rikkalik bioloogiline mitmekesisus. Riigis on ohtralt loodusvarasid, kuid tänapäeval elavad seal paljud inimesed vaesuses.

José Santos Zelaya

José Santos Zelaya (José Santos Zelaya López; 1. november 1853 – 17. mai 1919) oli Nicaragua poliitik, sõjaväelane ja ka Nicaragua president. Teme võimuloleku perioodi peetakse tänapäevase Nicaragua kujunemisajaks.José Santos Zelaya sündis 1. novembril 1853 Managuas. Poliitilistelt vaadetelt oli ta liberaal.

Roberto Sacasa võimuloleku ajal tabas Nicaraguat poliitiline kriis. Nicaraguas oli presidentide teine ametiaeg põhiseaduslikult keelustatud ja kuigi esimesel korral oli ta olnud vaid ajutine president, tekitas see lõhe tema oma partei ridades, samuti tõi see kaasa ka liberaalsemate ringkondade pahameele. 28. aprillil 1893 tipnes see ülestõusuga Granadas ja ülestõusnud valisid presidendiks Eduardo Montiel de la Cerda. Kuigi Roberto Sacasa ametiaeg oleks pidanud kestma aastani 1895, loobus ta samal aastal vabatahtlikult võimuks ja määras enda asemele riigi uueks presidendiks Salvador Machado Agüero.

Liberaalsete vaadetega José Santos Zelaya jätkas siiski võitlust koos Joaquín Zavalaga valitsuse kukutamiseks. 11. juulil õnnestus neil vallutada León ja 16. juulil andis Salvador Machado Agüero võimu viimasele üle. See omakorda andis vähem kui kuu aja pärast riigi valitsemise üle José Santos Zelayale.

Aastail 1893–1894 pidas Nicaragua maha võiduka sõja eelmist konservatiivset valitsust toetanud naaberriik Hondurasega. Aastal 1894 alustas Zelaya sõjalist kampaaniat Moskiitoranniku hõivamiseks. Piirkond kuulus formaalselt küll Nicaraguale, aga praktiliselt oli see Suurbritannia protektoraat, kus elavatel miskitodel oli oma autonoomne riik. Zelaya muutis piirkonna mõningase autonoomiaga Nicaragua provintsiks.

Tema võimuloleku ajal moderniseeriti Nicaragua. Zelaya eestvedamisel võeti vastu mitmeid uusi seadusi, võeti kasutusele habeas corpus'e printsiip. Ajal, mil kavandati Vaikse ja Atlandi ookeani vahelist kanalit, tõi Zelaya Kesk-Ameerika riikide presidendid kokku läbirääkimistele, et need riigid võiks ühiselt kanali ehitada, millest siis oleks ka ühiselt tulu lõigatud. Guatemala presidendi Estrada Cabrera vastutegevus (talle ei meeldinud, et uus kanal läheb läbi Nicaragua territooriumi) ja USA toetatud Panama iseseisvumine (see riik andis välisinvestoritele ülimalt soodsad lepingutingimused) tegid aga projektile lõpu, kuna valminud Panama kanali kõrvale teise rajamine võimalikke investeerijaid ei huvitanud.Zelaya muutis kooliskäimise kohustuslikuks ja rajas tasuta haridussüsteemi. Ta rajas riiki telegraafside, postkontorite võrgustiku, alustas riigis maanteede ja raudteede võrgustiku ehitamist. Nicaragua muutus Kesk-Ameerika jõukaimaks riigiks. Zelaya unistas Kesk-Ameerika Ühendriikide rajamisest, aga tema diplomaatilised üritused jooksid Guatemala vastuseisu tõttu luhta.

Taoline poliitika ohustas USA huvisid piirkonnas ja see asus koos Guatemala valitsusega toetama Nicaragua konservatiivseid jõudusid. Aastal 1907 alustas USA laevastik Nicaragua sadamate hõivamist.

Aastal 1909 hukati mitmed tabatud USA sõdurid. See tõi kaasa suurema USA interventsiooni, mille tagajärjel loobus Zelaya aasta lõpus võimust ja otsis varjupaika Mehhikost, andes võimu üle José Madriz Rodriguezele (sealne president Porfirio Díaz oli Zelaya koostööpoliitika innukas toetaja).

Veel samal aastal suundus Zelaya Pariisi, kus sattus Guatemala kirjaniku, aususe poolest kuulsaks saanud ajakirjaniku ja konsuli Enrique Gómez Carrillo rünnakute objektiks (korraldused selleks kampaaniaks pärinesid Estrada Cabreralt). José Santos Zelaya vastas omapoolse raamatuga, kus tutvustas Guatemala poliitika telgitaguseid (riigil oli suur välisvõlg ja selle välispoliitikat määrasid võlausaldajad), samuti ka USA sekkumist Nicaragua siseasjadesse. Zelayat asusid toetama ka kirjanik Ruben Darío ja Colombia konsul José María Vargas Vila.

José Santos Zelaya suri 17. mail 1919 New Yorgis reisil olles.

Kongo Demokraatlik Vabariik

Kongo Demokraatlik Vabariik on riik Kesk-Aafrikas. 1908–1960 kandis nime Belgia Kongo, 1971–1997 Zaire (eesti keeles ka Sair). Kongo DV piirneb Kongo Vabariigi, Kesk-Aafrika Vabariigi, Lõuna-Sudaani, Uganda, Rwanda, Burundi, Tansaania, Sambia ja Angolaga.

Majandusteaduse mõisteid

Siin on loetletud majandusteaduse mõisteid.

Malawi

Malawi Vabariik on merepiirita riik Ida-Aafrikas. Riik asub Njassa järvest läänes ja lõunas. Naaberriigid on Sambia, Tansaania ja Mosambiik.

Enamiku elanikkonnast moodustavad bantu keeli kõnelevad rahvad.

Malawi oli aastatel 1891–1953 Suurbritannia protektoraat (Njassamaa). Iseseisev riik sai alguse 1964. aastal.

Malawi pealinn on alates 1975. aastast Lilongwe, mis asub riigi keskosas. Linnas elab miljon inimest ja see on Malawi majanduslik keskus. Teised suuremad linnad on Blantyre, Mzuzu, Zomba, Kasungu ja Mangochi.

Nauru

Nauru [na'uuru] on riik Okeaanias Mikroneesia saarestikku kuuluval ovaalsel Nauru korallsaarel. See on maailma väikseim saareriik ja maailma väikseim sõltumatu vabariik. Naurul puudub ametlik pealinn.

Naurule lähim saar on Kiribatile kuuluv Banaba saar, mis asub 300 kilomeetrit idas.

Saare pindala on 21,30 km². On nimetatud ka teisi arve, millest väikseim on 20,7 km². Ta on pindala poolest maailma riikide seas 192. kohal (väiksemad on ainult Vatikan ja Monaco). Nauru rannajoone pikkus on umbes 30 km.

Saarel leidus fosforirohket guaanot, mille kaevandamine tõi suurt tulu. Selle ebaotstarbekas kasutamine tõi kaasa aga riigi majanduse laostumise, saareelanike tervise allakäigu ja looduskeskkonna ulatusliku kahjustumise. Seetõttu esitatakse Naurut sageli kui hoiatavat näidet.

Nicolae Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu [nikol'aje tšauš'esku] (26. jaanuar 1918 Scornicești küla – 25. detsember 1989 Târgoviște) oli Rumeenia kommunistlik diktaator 1965. aastast 1989. aasta detsembrini. Ta lõi enese ümber isikukultuse, lastes end kutsuda selliste nimedega nagu Karpaatide Geenius ja Mõtete Doonau.

Ceaușescu sündis Olti maakonnas Scornicești külas ja liitus kommunistliku parteiga 1932. aastal. Enne Teist maailmasõda oli ta korduvalt vangis poliitilise tegevuse eest.

1965. aastal sai temast Rumeenia Tööpartei esimene sekretär ja 1967. aastal Rumeenia president. Ta võttis isikukultuse rajamisel eeskuju Mao Zedongist ja Kim Il-Sungist.

Tema tiitel oli Conducător ('juht').

Ceaușescu laskis hävitada ajalooliselt väärtuslikke hooneid, et teha ruumi oma paleede ehitamiseks.

Ceaușescu aja alguses võttis Rumeenia suurel hulgal võlgu Läänelt, mis soosis Ceaușescut suhteliselt iseseisva välispoliitika tõttu, 1980ndatel tuli raisatud võlad tagasi maksta, mistõttu Ceaușescu rakendas äärmuslikku kokkuhoiupoliitikat. Tema aja lõpuks sai Rumeenia üheks vähestest riikidest maailmas, millel puudus välisvõlg.

Portugal

Portugal (ametlikult Portugali Vabariik) on riik Lõuna-Euroopas Pürenee poolsaare lääneosas.

See piirneb läänes ja lõunas Atlandi ookeaniga ning idas ja põhjas Hispaaniaga ning on Mandri-Euroopa kõige läänepoolsem riik. Lisaks Euroopa mandriosas asuvale territooriumile kuulub Portugali Vabariigile ka kaks saarestikku, Assoorid ja Madeira, millel on autonoomse piirkonna staatus. Nime on Portugal saanud Douro jõe suudmes asunud muistse rooma asula Portus Cale järgi, mille lähistel asub tänapäeval riigi suuruselt teine linn Porto.

Tänase Portugali territoorium on olnud asustatud ja võitluste objektiks esiajast alates. Keltidele ja roomlastele järgnesid germaani rahvad läänegoodid ja sueebid; nende valdused hõivasid omakorda araablased ja berberid, keda hakati hiljem nimetama maurideks. Need muslimitest elanikud tõrjuti poolsaarelt välja sajandeid kestnud kristlike tagasivallutussõdade käigus, mida tuntakse rekonkista nime all. 1139. aastal eraldus Portugali kuningriik Leóni kuningriigist. 15.–16. sajandil suurte maadeavastuste ajastul laiendas Portugal läänemaailma mõjupiire ja rajas esimese ülemaailmse koloniaalimpeeriumi. Portugalist sai üks majanduslikult, poliitiliselt ja sõjaliselt võimsamaid riike kogu maailmas, mis jagas 1494. aastal sõlmitud Tordesillase lepinguga suurema osa maailmast enda ja Hispaania vahel.

Portugali impeerium oli uusaegse Euroopa koloniaalimpeeriumidest kõige pikaealisem – see püsis ligi 600 aastat, alates Ceuta vallutamisest 1415. aastal kuni Macau loovutamiseni Hiinale 1999. aastal (de facto) või kuni Ida-Timori iseseisvumiseni 2002. aastal (de iure; kuigi ametlikult Portugali valduses, okupeeris Ida-Timori juba 1975. aastal Indoneesia). Impeerium hõlmas tohutu territooriumi, millel asub tänapäeval 53 iseseisvat riiki, avaldades sügavat kultuurilist ja arhitektuurilist mõju üle maailma. Selle pärandiks on tänases maailmas 250 miljonit portugali keelt kõnelevat inimest (mis teeb portugali keelest kõnelejate arvult kuuenda keele maailmas) ja lisaks veel mitmed portugali keelel põhinevad kreoolkeeled. Portugali rahvusvaheline mõju hakkas oluliselt kahanema 19. sajandil, eriti pärast Brasiilia iseseisvumist. 5. oktoobril 1910 kukutati revolutsiooniga kuningavõim ja loodi demokraatlik, kuid ebastabiilne vabariik. 1920.–1930. aastatel asendus demokraatia parempoolse autokraatliku režiimiga, mida tuntakse Estado Novo ('uus riik') nime all. Demokraatia taastati pärast Portugali koloniaalsõda ja 1974. aasta nelgirevolutsiooni. Nende sündmuste käigus või järel said iseseisvuse senised kolooniad Angola, Mosambiik, São Tomé ja Príncipe, Roheneemesaared ning Guinea-Bissau.

Portugal on arenenud riik, millel on arenenud majandus, kõrge elustandard ja kvaliteetne taristu. Teedevõrgu kvaliteedilt on Portugal 2014. aasta andmetel maailmas 2. kohal ja kogu taristu kvaliteedilt 12. kohal. Ühtlasi kuulub Portugal maailma globaliseerunumate ja rahulikumate riikide sekka, näiteks globaalses rahuindeksis oli riik 2014. aastal 18. kohal. Portugal kuulub paljudesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, sealhulgas ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Euroopa Liitu ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni.

Portugal oli üks esimesi riike maailmas, mis kaotas tsiviilõiguses surmanuhtluse (1867). 2001. aastal pälvis Portugal rahvusvahelist tähelepanu sellega, et esimese maailma riigina dekriminaliseeriti seal narkootikumide tarbimine. Juunis 2010 sai Portugalist kuues riik Euroopas ja kaheksas riik maailmas, kus jõustus riiklikul tasandil samasooliste abielu.

Rodrigo Borja Cevallos

Rodrigo Borja Cevallos [rodr'iigo b'orha sev'aljos] (sündinud 19. juunil 1935 Quitos) oli Ecuadori president 10. august 1988 – 10. august 1992.

Ta õppis politoloogiat ja sotsioloogiat Ecuadori Keskülikoolis. Ta lõpetas selle õigusteadlasena ja töötas kõrgkooli õppejõuna.

Ta valiti kongressi saadikuks 1962., 1970. ja 1978. aastal. 1970. aastal asutas ta erakonna Demokraatlikud Vasakpoolsed (Izquierda Democrática, ID). Partei oli aastail 1970–1982 kongressis enamuses.

Borja kandideeris edutult kahtedel presidendivalimistel 1978 ja 1983, kaotades viimasel korral napilt León Febres Corderole, kes kogus 51,1% hääli.

1988. aasta presidendivalimistel oli presidendikandidaate 10. Borja juhtis valimisi 24,6%-ga oma lähima konkurendi Abdalá Bucaram Ortizi 17,6% vastu. Teises valimisvoorus 8. mail kogus Borja enamuse (52,8% häältest).

Et mõlemad kandidaadid olid vasakpoolsed, siis lubasid nad lõpetada Febres Cordero USA-sõbraliku poliitika. Bucarami karm isiksus ja populistlik retoorika tekitasid hirmu, et pärast tema võitu võib tekkida taas sõjaväeline diktatuur.

Borja lubas oma valitsusega hakata võitlema kõrge inflatsiooniga ja tegelema muude majandusprobleemidega (suur välisvõlg). Ta alustas läbirääkimisi Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF).

Ta kandideeris presidendiks ka 1998 ja 2002. 1998. aastal saavutas ta 15,7%-ga kolmanda koha Jamil Mahuadi ja Álvaro Noboa järel. 2002. aastal saavutas ta 14,1%-ga 4. koha Lucio Gutiérrezi, Álvaro Noboa ja León Roldósi järel.

Suurbritannia majandus

Suurbritannia majandus on kõrgelt arenenud ja turule orienteeritud. Suurbritannia majandus on maailmas viies majandus nominaalse SKT poolest, üheksas ostujõu pariteedi järgi, 20. SKT elaniku kohta. Suurbritannia toodab 3,5% kogu maailma SKT-st.2016. aastal oli Suurbritannia maailmas kümnes kaupade eksportimisel ja viies suurim importija maailmas. Suurbritannia oli ka maailmas teine riik välismaistete investeeringute poolest. Suurbritannia majandus on üks maailma kõige globaliseeriniud majandusi ning riigi majandus koosneb Inglismaast, Põhja-Iirimaast, Walesist ja Šotimaast.

Suurbritannia valuuta on Suurbritannia naelsterling, mis on Ameerika Ühendriikide dollari, euro ja Jaapani jeeni järel maailma suuruselt neljas reservvaluuta ning on samuti üks kümnest kõige väärtuslikumast valuutast maailmas.

Suurbritannia on Rahvaste Ühenduse, Euroopa Liidu (praegu kuni 30. märtsini 2019), G7, G20, Rahvusvahelise Valuutafondi, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni, Maailmapanga, Maailma Kaubandusorganisatsiooni, Aasia infrastruktuuriinvesteeringute panga ja ÜRO liige.

Süüria kodusõda

Süüria kodusõda on 2011. aastal alanud relvakonflikt Süüria valitsusvägede, neid toetavate välisriikide ning mitmesuguste opositsioonirühmituste võitlejate ja neid toetavate välisriikide vahel.Kodusõja vallandasid araabia kevade ajal 2011. aastal toimunud rahumeelsed protestimeeleavaldused, mis eskaleeriti relvakonfliktiks, mille käiku on hakanud üha enam mõjutama välismaised huvirühmad. Lisaks rahale ja relvadele on Süüriasse saabunud üha enam välismaa vabatahtlikke võitlejaid ja palgasõdureid. Opositsiooni esialgsel eesmärgil riiki demokratiseerida ei ole enam kuigi suurt tähtsust, vaid esiplaanil on eri organisatsioonide religioossed ja etnilised motiivid.2015. aastal jagunes kodusõda üha enam mitmeks eri konfliktiks. Iraani ja Ḩizb Allāhi otsene sekkumine ning Venemaa sõjaline sekkumine Süüria kodusõtta valitsuse poolel ja Islamiriigi-vastane rahvusvaheline allianss muutsid Bashshār al-Asadi režiimi vastase kodusõja geostrateegiliste mõõtmetega konfliktiks. Konflikti laiendasid veelgi Türgi õhurünnakud Kurdistani Töölispartei sihtmärkidele Iraagis ja kurdide Rahvakaitseüksuste sihtmärkidele Süürias.ÜRO andmetel tapeti Süüria kodusõjas märtsist 2011 märtsini 2015 vähemalt 220 000 inimest. Vähemalt neli miljonit inimest on Süüriast põgenenud ja riigisiseseid põgenikke on umbes 7,6 miljonit. Veebruaris 2014 nimetas ÜRO Süüria põgenikekriisi kõige suuremaks pärast Rwanda genotsiidi 1990ndatel.

Venemaa välisvõlgade tühistamine

Venemaa välisvõlgade tühistamine toimus 8. veebruaril 1918, mil Venemaa valitsuse otsusega tühistati eelmise valitsuse poolt välisriikidelt Saksamaa hävitamiseks esimese maailmasõja ajal võetud võlad ja ka kõik varasemad Venemaa riigivõlad.

Sel ajal oli Venemaa välisvõlg maailma suurim, millest ainuüksi Suurbritanniale võlgneti üle 500 miljoni naela, Prantsusmaale üle 300 miljardi frangi ja Jaapanile 147 miljonit dollarit.

Samaaegselt konfiskeeriti välismaa kodanike omand Venemaal.

Võla mittemaksmine põhjustas välismaal rahulolematust ja uute võlgade saamine oli mõnda aega raskendatud, mistõttu Venemaa pidi rahvusvahelisi makse teostama kullas. Ka Bresti rahu alusel Saksamaale määratud kontributsioon tasuti kullas.

1996. aastal sõlmis Venemaa Prantsusmaaga võlgade tasumise lepingu, kuid pole seda täitnud.

Teistes keeltes

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.