Teine Moosese raamat

Moosese teine raamat ehk Exodus kuulub Vana Testamendi esimesse osasse, Toorasse. Raamat kirjeldab heebrealaste põgenemist Moosese juhtimisel Egiptuse vangipõlvest.

Vana Testament

Struktuur

 • Iisraeli orjapõlv Egiptuses (2 Mo 1:1-2:25)
 • Jumal kutsub Moosest Iisraeli vabastama (2 Mo 3:1-7:7)
 • Iisraellased lahkuvad Egiptusest (2 Mo 7:8-15:21)
 • Iisraellased kõrbes (2 Mo 15:22-18:27)
 • Jumala leping Siinai mäel (2 Mo 19:1-24:18)
 • Kogudusetelk (2 Mo 25:1-40:38)

Tuntumad lõigud

 • Mooses ja põlev põõsas (2 Mo 3:1-10)
 • Kümme egiptuse nuhtlust (2 Mo 7:14-12:30)
 • Punase mere ületamine (2 Mo 13:17-14:31)
 • Jumal Siinai mäel (2 Mo 19:9-25)
 • Kümme käsku (2 Mo 20:1-17)
 • Kuldvasikas (2 Mo 32:1-35)

2. Moosese 13

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 2 "Pühitse mulle kõik esmasündinud, kõik Iisraeli laste emakodade avajad inimestest ja kariloomadest - need olgu minu!" 3 Ja Mooses ütles rahvale:"Mõelge päevale, mil te tulite välja Egiptusest, orjusekojast, sest vägeva käega tõi Issand teid sealt välja! Sellepärast ei tohi hapnenut leiba süüa! 4 Täna, aabibikuus, te lähete välja. 5 Ja kui Issand sind viib kaananlaste, hetiitide, emorlaste, hiivlaste ja jebuuslaste maale, mille ta vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda, maale, mis piima ja mett voolab, siis pead sa selles kuus pidama seda teenistust. 6 Seitse päeva söö hapnemata leiba ja seitsmendal päeval olgu Issand püha! 7 Hapnemata leiba söödagu seitse päeva; ärgu nähtagu su juures hapnenut ja ärgu nähtagu haputaignat kogu su maa-alal! 8 Ja sel päeval seleta oma pojale, öeldes: See on ühenduses sellega, mis Issand mulle tegi, kui ma Egiptusest lahkusin. 9 See olgu sulle nagu märgiks käe peal ja meeldetuletuseks silmade vahel, et Issanda Seadus oleks su suus; sest Issand tõi sind vägeva käega Egiptusest välja. 10 Seda seadlust pead sa täitma määratud ajal aastast aastasse! 11 ja kui Issand sind on viinud kaananlaste maale, nagu ta sulle ja su vanemaile on vandunud ja on andnud selle sulle, 12 siis vii Issandale kõik, kes avavad emakoja; ja kõik isased esmikud su kariloomade kandest olgu Issanda päralt! 13 Iga eesli esmik lunasta ühe tallega; aga kui sa teda ei lunasta, siis murra tal kael! Ja lunasta iga inimese esmasündinu oma poegade hulgas! 14 Ja kui su poeg sinult tulevikus küsib, öeldes: "Mida see tähendab?", siis vasta temale: "Vägeva käega tõi Issand meid välja Egiptusest, orjusekojast. 15 Siis kui vaarao oli kalgilt meie mineku vastu, tappis Issand kõik esmasündinud Egiptusemaal, inimeste esmasündinuist kariloomade esmasündinuteni. Seepärast ma ohverdan Issandale kõik emakoja avajad isased ja lunastan kõik oma poegade esmasündinud. 16 See olgu märgiks su käe peal ja naastuks su silmade vahel; sest vägeva käega tõi Issand meid Egiptusest välja!" 17 Aga kui vaarao oli lasknud rahva minna, siis ei viinud Jumal neid mööda vilistide maa teed, kuigi see oli ligem, sest Jumal mõtles, et sõda nähes rahvas kahetseb ja pöördub tagasi Egiptusesse. 18 vaid Jumal laskis rahva pöörduda kõrbeteed Kõrkjamere poole; ja võitlusvalmilt läksid Iisraeli lapsed Egiptusemaalt välja. 19 Ja Mooses võttis enesega kaasa Joosepi luud, sest tema oli Iisraeli lapsi vandega kohustanud, öeldes: "Jumal hoolitseb kindlasti teie eest. Siis viige ka minu luud siit enestega kaasa!" 20 Ja nad läksid teele Sukkotist ning lõid leeri üles Eestamisse, kõrbe äärde. 21 Ja Issand käis nende ees, päeval pilvesambas, andes neile valgust, et nad said minna päeval ja öösel. 22 Ei lahkunud pilvesammas päeval ega tulesammas öösel rahva eest.

2. Moosese 14

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 2 "Ütle Iisraeli lastele, et nad pöörduksid tagasi ja lööksid leeri üles Pii-Hahiroti kohale, Migdoli ja mere vahele, Baal-Sefoni ette, sellega vastakuti; lööge leer üles mere äärde! 3 Sest vaarao mõtleb, et Iisraeli lapsed ekslevad mööda maad, kõrb peab nad kinni. 4 Mina teen kõvaks vaarao südame ja ta ajab neid taga. Aga mina ilmutan oma au vaarao ja kogu tema sõjaväe arvel, et egiptlased tunniksid, et mina olen Issand." Ja nad tegid nõnda. 5 Kui Egiptuse kuningale anti teada, et rahvas oli põgenenud, siis vaarao ja ta sulaste süda pöördus rahva vastu, ja nad ütlesid: "Miks tegime nõnda, et lasksime Iisraeli meid orjamast!" 6 Ja ta laskis rakendada hobused sõjavankrite ette ning võttis oma rahva enesega kaasa. 7 ta võttis kuussada valitud sõjavankrit ja kõik muud Egiptuse sõjavankrid, ja võitlejaid nende kõigi jaoks. 8 Ja issand tegi kõvaks vaarao, Egiptuse kuninga südame, ning too ajas taga Iisraeli lapsi; Iisraeli lapsed aga olid välja läinud ülestõstetud käe kaitsel. 9 Ja egiptlased, kõik vaarao hobused, sõjavankrid ja tema ratsanikud ning sõjavägi, ajasid neid taga ning jõudsid neile järele, kui nad olid leeris mere ääres Pii-Hahirotis, Baal-Sefoni kohal. 10 Kui vaarao oli ligidal, siis Iisraeli lapsed tõstsid oma silmad üles, ja vaata, egiptlased olid tulemas neile järele. Siis Iisraeli lapsed kartsid väga ja kisendasid Issanda poole. 11 Ja nad ütlesid Moosesele: "Kas ei olnud siis Egiptuses haudu, et tõid meid kõrbe surema? Miks tegid meile seda, tuues meid Egiptusest välja? 12 Eks see just olegi, mis me rääkisime sulle Egiptuses, öeldes: Jäta meid rahule, et võiksime teenida egiptlasi! Sest meil on parem egiptlasei teenida kui kõrbes surra." 13 Aga Mooses vastas rahvale: "Ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Issanda päästet, mille ta täna teile valmistab! sest egiptlasi, keda te näete täna, ei näe te edaspidi enam iialgi. 14 issand sõdib teie eest, aga teie vaikige!" 15 Ja Issand ütles Moosesele: "MIks sa minu poole kisendad? ütle Iisraeli lastele, et nad läheksid edasi! 16 Sina aga tõsta oma kepp üles, siruta käsi mere kohale ja lõhesta see, et Iisraeli lapsed saaksid minna kuiva mööda üle mere! 17 Ja mina, vaata, teen siis kõvaks egiptlaste südamed ja nad tulevad teile järele. Aga mina ilmutan oma au vaarao ja kogu ta sõjaväe, ta sõjavankrite ja ratsanike arvel, 18 et egiptlased tunniksid, et mina olen Issand, kui ma ilmutan oma au vaarao, tema sõjavankrite ja ratsanike arvel." 19 Siis Jumala ingel, kes oli käinud Iisraeli leeri ees, siirdus ning läks nende taha; ja pilvesammas siirdus nende eest ning seisis nende taga, 20 tulles egiptlaste leeri ja Iisraeli leeri vahele; siis oli pilv ühele pime, ja üks ei pääsenud teisele ligi kogu öö. 21 Siis Mooses sirutas oma käe mere kohale ja Issand laskis mere taanduda tugevast idatuulest kogu öö ning tegi mere kuivaks - vesi lõhenes. 22 Ja Iisraeli lapsed läksid läbi mere kuiva mööda ja vesi oli neil müürina paremal ja vasakul pool. 23 Ja egiptlased ajasid neid taga ning tulid neile järele, kõik vaarao hobused, tema sõjavankrid ja ratsanikud, keset merd. 24 Kui saabus hommikune vahikord, siis Issand vaatas egiptlaste leeri peale tule- ja pilvesambast, ja viis egiptlaste leeri segadusse. 25 Ja ta kiilus kinni nende sõjavankrite rattas ning takistas nende sõitu. Siis ütlesid egiptlased:" Põgenegem Iisraeli eest, sest nende Issand sõdib nende poolt egiptlaste vastu!" 26 Aga Issand ütles Moosesele:" Siruta oma käsi välja mere kohale, et vesi tuleks tagasi egiptlaste, nende sõjavankrite ja ratsanike peale!" 27 Ja Mooses sirutas oma käe välja mere kohale ning koiduajal meri pöördus tagasi oma paika, egiptlased aga põgenesid sellele vastu; ja Issand paiskas egiptlased keset merd. 28 Ja vesi tuli tagasi ning kattis sõjavankrid ja ratsanikud, kogu vaarao sõjaväe, kes oli tulnud neile merre järele; ei jäänud neist üle ühtainsatki. 29 Iisraeli lapsed aga läksid kuiva mööda läbi mere, ja vesi oli neil müürina paremal ja vasakul pool. 30 Nõnda päästis Issand sel päeval Iisraeli egiptlaste käest ja Iisrael nägi egiptlasi surnuina mere rannal. 31 Ja Iisrael nägi seda suurt kätt, mida Issand näitas egiptlastele, ja rahvas kartis Issandat ning nad uskusid Issandat ja Moosest, tema sulast.

Canticum

Canticum (ladina keeles 'laul' mitmus cantici) ehk kiituslaul on kristlikul jumalateenistusel lauldav või loetav hümn, mille tekst pärineb piiblist, aga mitte psalmide hulgast.

Eliisabet

Eliisabet (kreeka keeles Έλισάβετ, heebrea keeles אלישבע [eliš'eva] 'Jumal on minu tõotus' või 'tõotuse Jumal' või 'Jumalale tõotatu' (Eliseba, Teine Moosese raamat 6:23) või 'Minu Jumal on minuga' või 'Jumal on küllus'; 1. sajandi algus) oli Luuka evangeeliumi järgi Ristija Johannese ema.

Ta elas En Keremis (Ein Kerem; praegu Ain Karim) Jeruusalemma lähedal.

Eliisabet oli preester Aaroni järeltulija ning Jeesuse ema Maarja sugulane. Kuidas Eliisabet ja Maarja omavahel sugulased olid, pole teada. Hippolytuse teatel olid Eliisabeti ema Sobe ja Maarja ema Anna õed ning Sobe oli abielus leviidiga. Seda ütleb ka õigeusu traditsioon.

Koos abikaasa Sakariasega elasid nad laitmatut elu. Pärast pikka lasteta olekut (seda peeti märgiks, et Jumal on ära pöördunud) valiti nad Issanda eelkäija vanemateks.

Juuda kuninga Heroodese päevil elas preester, nimega Sakarias, Abija teenistuskorrast, ta naine oli Aaroni tütardest ja tema nimi oli Eliisabet. Nad mõlemad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi Issanda käskude ja nõudmiste järgi. Aga neil ei olnud last, sest Eliisabet oli sigimatu, ja nad mõlemad olid väga eakad. Sündis aga, kui Sakarias oli oma teenistuskorra aegu preestritalituses Jumala ees, et liisk langes ametikombe järgi talle minna Issanda templisse suitsutama. Kui kogu rahvahulk palvetas õues suitsutamistunnil, ilmus talle Issanda ingel, seistes suitsutualtari paremal pool. Teda nähes Sakarias kohkus ja kartus langes ta peale. Aga ingel ütles talle: "Ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja sa paned talle nimeks Johannes. Ja temast on sil rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest, sest ta saab suureks Issanda silmis. Ta ei tohi juua veini ega muud vägijooki, ja ta täidetakse Püha Vaimuga juba oma ema ihus. Ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi Issanda, nende Jumala poole. Ja ta ise käib tema eel Eelija vaimus ning väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse, et kujundada Issandale valmistatud rahvast." Sakarias küsis inglilt: "Millest ma võiksin seda ära tunda? Mina olen ju vana mees ja mu naine on väga eakas." Ja ingel vastas talle: "Mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees, ja mind on läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõnumit. Ja vaata. sa jääd keeletuks ega saa kõnelda kuni päevani, mil see sünnib, seepärast et sa ei ole uskunud mu sõnu, mis lähevad täide omal ajal." Rahvas oli ootamas Sakariast ja pani imeks, et ta nii kaua viibis templis. Aga kui ta oli välja tulnud, ei saanud ta nendega rääkida. Ka nad mõistsid, et ta oli templis näinud nägemust. Tema üksnes viipas neile käega ning jäi tummaks. Kui Sakariase teenistuskorra päevad lõppesid, läks ta koju. Aga pärast neid päevi jäi ta naine Eliisabet lapseootele ja joidis ennast varjul viis kuud, öeldes: "Nõnda on Issand mulle teinud neil päevil, mil ta minu peale vaatas, et võtta ära häbi, mis mul oli inimeste silmis". (Luuka evangeelium 1:5–25)

Kuuendal kuul pärast seda läkitati Gabriel Naatsaretti Maarja juurde Jeesuse sünnist kuulutama. Ta ütles muuhulgas: Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu." (Luuka evangeelium 1:36,37)

Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarjatervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu ja hüüdis suure häälega: "Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde? Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud." ... Ja Maarja jäi Eliisabeti juurde umbes kolmeks kuuks ja pöördus siis tagasi koju. (Luuka evangeelium 1:39–45,56)

Seda külaskäiku mälestab katoliku kirik Pühima Neitsi Maarja Külaskäigupühana (Visitatio) 31. mail.

Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema ise nime Sakarias. Ent tema ema kostis: "Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!" Nemad ütlesid talle: "Su suguvõsas pole kedagi selle nimega." Ja nad viipasid ta isale, et saada teada, kuidas tema last tahaks nimetada. Sakarias palus lauakese ning kirjutas: "Johannes on tema nimi." Ja kõik imestasid. Aga otsekohe läksid ta suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima, ülistades Jumalat. Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid: "Mis saab küll sellest lapsest?" Sest Issanda käsi oli temaga. (Luuka evangeelium 1:57–66)

Eliisabeti edasisest elust evangeeliumid ei räägi. Õigeusu pärimus ütleb, et kui Heroodes käskis Petlemma lapsed tappa, peitis Eliisabet end pojaga mägedesse kõrbesse Surnumere lähedal. Nähes jälitajaid, hakkas Eliisabet pisarsilmil pääsemise eest palvetama. Mägi avanes ja varjas ema ja poja ning Heroodese teenrid ei leidnud neid. Heroodes saatis nad Sakariase juurde, kes oli parajasti templis. Nad püüdsid temalt poja asukohta teada saada; Sakarias ei öelnud midagi ja ta tapeti templi ja altari vahel (Seepärast, vaata, mina läkitan teie juurde prohveteid ja tarku ja kirjatundjaid ning osa te tapate ja lööte risti ning osa te piitsutate oma sünagoogides ja kälitate neid linnast linna, et teie peale tuleks kõik õige veri, mis on valatud maa peal õige Aabeli verest kuni Berekja poja Sakarja vereni, kelle te tapsite templi ja altari vahel (Matteuse evangeelium 23:35). Legendi järgi olevat tema verest tekkinud salapärane kivi, mis jäi marmorpõranda külge. Eliisabet jäi pojaga elama ühte koopasse. Ta suri 40 päeva pärast Sakariast (teise versiooni järgi kauem). Johannese kasvatas kõrbes üles ingel. Inglid toitsid teda.

Kirjakohad järgivad Eesti Piibliseltsi 1997. aasta väljaannet

Elohim

Elohim (אלהים) on üks Jumala nimedest heebrea Piiblis (Tanahis).

Elohim on mitmuslik sõna, millel on sama juur nagu ainsuslikel sõnadel El ja Eloah (Eloha). Sõna El tähendab arvatavasti 'tugev' või 'võimas'.

Elohim on suguluses araabia sõnaga Allah ning arami sõnadega Alah ja Alaha. Koraanis kasutatavas Jumala nimes Allahumma on nähtud nime Elohim otsest vastet.

Nime Elohim kasutatakse järjekindlalt tekstides, mis vastavad Iisraeli kuningriigi varajastele põhjapoolsetele pärimustele, kuna aga varajastes lõunapoolsetes Juudamaa ja Jeruusalemma pärimustele vastavates tekstides kasutatakse järjekindlalt nime Jahve. Uurijad eristavad nende nimede järgi kahte pärimust: Elohisti ja Jahvisti.

Sõnu El ja Elohim kasutatakse mõnikord ka teiste jumalate, inglite ja koguni inimeste kohta. Näiteks ütleb Issand Moosesele:

tema (Aaron) on sulle suuks ja sina oled temale Jumalaks (elohim) . (Teine Moosese raamat 4:16)Et Piibli seisukohast on ja teisi jumalaid (ebajumalaid), keda samuti nimetatakse elohim, siis on tarvis Jumalat ühemõtteliselt tähistada. Selleks nimetatakse Jumalat "Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Elohim" ning "taeva ja maa looja".

Esimene Moosese raamat

Esimene Moosese raamat (heebrea keeles בְּרֵאשִׁית) (kreeka keeles Γένεσις, ladina keeles Genesis) on Piibli, Vana Testamendi ja Tanahi esimene raamat.

Raamat on kirjutatud heebrea keeles ning on osa juutluse Toorast ehk kreekapäraselt pentateuhist.

Hea ja kurja pildid (1)

Hea ja kurja pildid (1)

Kokkuvõte Martin Buberi raamatu Hea ja kurja pildid esimesest osast

Algus: Eessõna

Mooses

Mooses (heebrea מֹשֶׁה Mōšeh, araabia موسى Mūsá) oli Piibli järgi iisraellaste juht, kes juhtis iisraeli rahva välja Egiptuse orjapõlvest ning edastas kümme käsku. Ta on Teise Moosese raamatu peategelane.

Mooses on oluline prohvet nii judaismis, kristluses kui ka islamis.

On vaieldav, kas Mooses oli reaalne isik ja kas ta on seotud iisraellaste väljarännuga Egiptusest. Osa Piibli jutustusest tema kohta on kindlasti legendid (näiteks sünnilood).

Tanah

Tanah (heebrea: תנ״ך TNK ehk 'tanakh'; eesti keeles on kasutatud ka vormi Tanak) on judaismi pühakiri.

See koosneb Toorast (heebrea תורה; Pentateuh ehk Viisraamat), nevi'im'ist (heebrea נביאים; Prohvetid) ja ketuvimist (heebrea כתובים; Kirjad).

Toora vastab oma koosseisult kristlaste viiele Moosese raamatule. Prohvetite ja Kirjade järjekord on teistsugune kui Vanas Testamendis.

Teistes keeltes

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.