Tartu Ülikooli õppejõudude loend (1937)

Vaata ka

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool (lühend TÜ) on vanim ja suurim Eestis tegutsev ülikool. Ainukese ülikoolina Baltimaades kuulub Tartu Ülikool 1,2% maailma parimate sekka.Tartu ülikooli asutamisaastaks loetakse aastat 1632, mil Tartus avati ametlikult Academia Gustaviana. Selle ajalukku jääb mitmeid katkestusi ja erinevaid perioode. Eestikeelse ülikoolina alustati tööd 1919. aastal. 1940–1941 ja 1944–1989 kandis ülikool nime Tartu Riiklik Ülikool (lühend TRÜ).

Tartu ülikoolis on 4 valdkonda: humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond ning loodus- ja täppisteaduste valdkond. Õppekavu on 157 – 2018/2019. õppeaastal toimus vastuvõtt 56 bakalaureuse-, 68 magistri- ja 33 doktoriõppekavale.

Ülikool on hinnatud parimaks Baltikumis. Näiteks edetabeli QS World University Rankings hinnangul oli Tartu ülikool 2019. aastal maailma ülikoolide seas paremuselt 301. kohal, mis on Eesti kõrgkoolide seas seni kõrgeim koht. Edetabelis Times Higher Education (THE) World University Rankings on Tartu Ülikool püsinud 2016.–2019. aastani positsioonil 301–350 ning edetabelis Academic Ranking of World Universities (ARWU) hoiab 2019. aastal positsiooni 301–400.

Tartu Ülikool on maailma 1% viidatuimate ülikoolide ja teadusasutuste hulgas 12 teadusvaldkonnas. Ligi 50 Tartu Ülikooli teadlast kuulub 1% maailma enim viidatud teadlaste hulka (Web of Science).

Üle poole Eesti doktoritöödest, kaitstakse Tartu Ülikoolis (umbes 120 doktoritööd aastas).

Üle poole Eesti teaduspublikatsioonidest avaldavad Tartu Ülikooli teadlased. Teaduspublikatsioone on ETIS-e andmetel u 34 000, sh ISI Web of Science'i andmebaasis üle 7500.

2019. aasta juulikuu seisuga on TÜ liikmetega seotud kokku 55 ülikooli spin-off ettevõtet.

Tartu Ülikooli õppejõudude ja ametnike loend (1937)

Tartu Ülikooli õppejõudude ja ametnike loend (1937) on Tartu Ülikooli poolt avaldatud õppejõudude ja ametnike loend seisuga 1. detsember 1937.See annab ülevaate ülikooli töötajaskonna koosseisust vahetult enne uue Ülikoolide seaduse jõustumist 1. jaanuaril 1938 ja sellega seotud ümberkorraldusi.

Siegfried Aaslava, Uue Testamendi usuteaduse dotsent.

Viktooria Aavakivi, Ülikooli Raamatukogu assistent.

Johannes Aavik, eradotsent eesti keele alal.

Valmar Adams, õppeülesande-täitja.

Johannes Adamson, õppeülesande-täitja.

Voldemar Adamson, Agrikultuurkeemia Katsejaama noorema assistendi k. t.

Eduard Ahas, õppeülesande-täitja.

Johann Ainson, patoloogilise anatoomia dotsent

Vissarion Aleksejev, matemaatika eradotsent.

Arnold Allik, Lastekliiniku noorem assistent.

Walter Anderson, eesti ja võrdleva rahvaluule korraline professor.

Wilhelm Anderson, astrofüüsika eradotsent.

Loreida Anniko, Ülikooli majandusosakonna kantseleiametnik.

August Annist, eesti ja üldise kirjanduse eradotsent.

Erna Ariste, abiõppejõud muinasteaduse alal.

Paul Ariste, Eesti Keele Arhiivi korraldaja, õppeülesande-täitja.

August Arrak, sisehaiguste eradotsent.

Endel Aruja, Füüsika-instituudi vanem assistent.

Peeter Arumaa, slaavi filoloogia erakorraline professor.

Elmar Asmus, Ülikooli pearaamatupidaja.

Friedrich Asmus, Ülikooli vanem kantseleiametnik.

Juhan Aul, Zooloogia-instituudi ja -muuseumi vanem assistent.

Olaf Aule, Piimanduse-kabineti noorema assistendi k. t.

Eduard Aunap, histoloogia ja embrüoloogia dotsent.

Eduard Bakis, Eksperimentaalse Psühholoogia ja Pedagoogika Laboratooriumi noorem assistent.

Benita Beern, Füüsika-instituudi kantseleiametnik.

Emilie Bekker, Ülikooli vanem kantseleiametnik.

Elisabeth Birkenthal, I Sisehaigustekliiniku laborant.

Ernst Blessig, oftamoloogia eradotsent.

Maksimilian Bresovsky, psühhiaatria korraline professor.

Ellen Broese, Ülikooli Apteegi arveametnik.

Aleksander Bulmerincq, Vana Testamendi usuteaduse ja semi keelte korraline professor.

Nora Busch, Loomaarsti-teaduskonna Histoloogia ja Embrüoloogia Instituudi noorem assistent.

Oskar Daniel, metsakasvatuse professori k. t.

August Eenlaid, Tegeliku Zooloogia Kabineti noorema assistendi k. t.

Karl Eichvald, Botaanika-aia ja muuseumi konservaator.

Ernst Ein, rooma õiguse korraline professor.

Aleksander Elango, õppeülesande-täitja.

Konstantin Elbing, Naistekliiniku noorem assistent.

Rein Eliaser, Haldusteaduste-seminari noorema assistendi k. t.

Anatoli Ennvere, Taimebioloogia Katsejaama abiassistent.

Eleonore Erma, Anorgaanilise Keemia Laboratooriumi abijõud.

Erna Ernits, Ülikooli Raamatukogu kantseleiametnik.

Villem Ernits, slaavi keelte eradotsent.

Johann Estam, õppeülesande-täitja.

Jeno Fazekas, ungari keele lektor.

Miralda Frei, Ülikooli majandusosakonna vanem kantseleiametnik.

Valter Freymann, filosoofia eradotsent.

Otto Freymuth, Ülikooli Raamatukogu assistent.

Magda Gadd, Anorgaanilise Keemia Laboratooriumi asjaajaja.

Nikolai Gorinov, Farmakognoosia-instituudi abijõud.

Franz Grant, I Sisehaigustekliiniku vanem assistent.

Endel Grepp, Majandusgeograafia-seminari vabatahtlik assistent.

David Grimm, rooma õiguse eradotsent.

Konstantin Grimm, eradotsent jõumasinate alal.

Salme Grünthal, Ülikooli majandusosakonna vanem kantseleiametnik.

Timotheus Grünthal, õppeülesande-täitja tsiviilprotsessi alal.

Lazar Gulkovitsch, juuditeaduse korraline professor.

Harald Haberman, Zooloogia Muuseumi abikonservaator.

Jüri Haldre, röntgenoloogia eradotsent, Naistekliiniku röntgenoloog.

Pärtel Haliste, klassilise, eriti kreeka filoloogia erakorraline professor.

Auguste Hanko, õppeülesande-täitja kehalise kasvatuse alal.

Artur Hansen, Metsakorralduse-kabineti noorema assistendi k. t.

Peeter Hansen, naha- ja suguhaiguste eradotsent, Pasteuri-jaama arst.

Leonhard Hantsov, II Haavakliiniku noorem assistent.

Henry C. C. Harris, inglise keele lektor.

Valter Hiie, hambahaiguste dotsent.

Verner Hinnov, Aianduse Katsejaama abiassistent.

Albert Holst, Anorgaanilise Keemia Laboratooriumi noorem assistent.

Arvo Horm, Majandusõiguse-seminari noorema assistendi k. t.

Arnold Humal, matemaatika dotsent.

Mihkel Härms, Zooloogia-muuseumi konservaator.

Harald Höhlein, I Sisehaigustekliiniku noorem assistent.

Elmar Ilus, ajutine ülemääraline abi-õppejõud tsiviilõiguse alal.

Eerik Inari, Geograafia-kabineti vanem assistent.

Richard Indreko, Arheoloogia-kabineti konservaator.

Karl Inno, õppeülesande-täitja, Käitismajandusteaduse-seminari vanem assistent.

Hermann Jaakson, matemaatika korraline professor.

Hilda Juht, I Haavakliiniku kantseleiametnik.

Agnes Jurs, Loomaarsti- ja Põllumajandus-teaduskonna asjaajaja.

Rudolf Jõks, abijõud muusikaõpetuse alal.

Mart Järvik, piimatalituse dotsent.

Bernhard Jürgens, patoloogia ja ortopeedilise kirurgia dotsent, Ülikooli usaldusarsti k. t.

Elmar Jürgens, Entomoloogia Katsejaama abiassistent.

Leo Jürgenson, ehitusõpetuse eradotsent.

Luutsia Jürisson-Vallaste, Ülikooli Raamatukogu valvur.

Johannes Kaarde, veistehaiguste dotsent.

Nikolai Kaasik, majandusõiguse dotsent.

Helmut Kadari, kriminaalõiguse ja -protsessi professori k. t.

Hugo Kaho, taimefüsioloogia korraline professor.

Aleksander Kalamees, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse alal.

Nelli Kallikorm, Ülikooli Apteegi retseptaar.

Peeter Kann, õppeülesande-täitja.

Edgar Kant, majandusgeograafia korraline professor, Õigusteaduskonna majandusteaduse osakonna prodekaan.

Jerzy Kaplinski, poola keele lektor.

Endel Kareda, Majandusgeograafia-semnari ajutine abijõud.

Ulrich Karell, kirurgia erakorraline professor.

Sten Karling, kunstiajaloo korraline professor.

Martin Karmin, Agrikultuurkeemia Katsejaama abiassistent.

August Karu, Metsandusliku Katsejaama teaduslik abijõud.

Elfriede Karu, Bakterioloogia-instituudi noorem assistent.

Mihkel Kask, hügieeni eradotsent, Hügieeni-instituudi vanem assistent.

Hans Kauri, Zooloogia-instituudi noorema assistendi k. t.

Salme Keder, Ülikooli majandusosakonna asjaajaja.

Jonathan Kerdi, Aianduse Katsejaama abiassistent.

Harald Keres, Tähetorni ajutine abijõud.

Ebba Kerles, Kaubateaduse-kabineti noorem assistent.

Jaan Kersna-Muuga, Ülikooli elektro-röntgeni mehaanik.

Elvi Kesküla, õppeülesande-täitja hispaania keele alal.

Ernst Kieckers, indo-euroopa keeleteaduse korraline professor.

Osvald Kiisk, Orgaanilise Keemia Laboratooriumi noorem assistent.

Ernst Kilkson, Füüsika-instituudi vanem assistent.

Georg Kingisepp, farmakoloogia eradotsent, farmakoloogia instituudi noorem assistent.

Aksel Kipper, Tähetorni vanem assistent.

Arvid Kipper, Loomapatoloogia-instituudi vanem assistent.

Karl Kirde, agrofüüsika ja meteoroloogia korraline professor.

Evald Kirs, Zootehnika Katsejaama abiassistent.

Reinhold Kleitsman, naistehaiguste ja sünnitusabi eradotsent, Naistekliiniku vanem assistent.

Artur-Tõeleid Kliimann, administratiivõiguse ja -protsessi korraline professor.

Erich Kobolt, õppeülesande-täitja.

Berta Koch, Ülikooli majandusosakonna asjaajaja.

Elmar Kohh, Metsandusliku Katsejaama juhataja.

Boris Koljo, Metsakasustuse-kabineti noorem assistent.

Konrad Feliks Kongo, õppeülesande-täitja.

Martin Kont, Käitismajandusteaduse-seminari abiassistent.

Magda Kool, Filosoofia- ja Õigus-majandusteaduskonna kantselei asjaajaja.

Alfred Koort, filosoofia ja pedagoogika dotsent.

Heinrich Koppel, professor emer.

Theodor Koppel, Hügieeni-instituudi ajutine abijõud.

Harald Korro, Orgaanilise Keemia Laboratooriumi vanem assistent.

Edgar Krahn, matemaatika eradotsent.

Otto Kramann, Kõrva-, Nina- ja Kurguhaiguste Kliiniku vanem assistent.

Teodor Krigul, Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna noorema assistendi k. t.

August Kriisa, Loomaarstiteaduskonna Veistehaiguste ja Sünnitusabi Kliiniku vanem assistent.

Hans Kruus, Eesti ja põhjamaade ajaloo korraline professor, üliõpilasasjade prorektor.

Juhan Kukk, Meteoroloogia-observatooriumi vaatleja.

Konrad Kullango, Ülikooli Raamatukogu kantseleiametnik.

Hermann Kumpas, Patoloogia-instituudi noorema assistendi k. t.

Nigul Kurdve, Anatoomia-instituudi ajutine demonstraator-abijõud.

Ally Kurg, Ülikooli registraator.

Leonhard Kurg, Ülikooli kantseleisekretär.

Oskar Kuriks, oftalmoloogia eradotsent.

Michail Kurtšinski, majandusteooria korraline professor.

Valter Kutti, Väikeloomakasvatuse-kabineti abiassistent.

Ulrich Kuusik, rakendusfarmaatsia-instituudi abijõud.

Kaarel Kuusk, Põllumajapidamise kabineti abiassistent.

Voldemar Kõiv, Naistekliiniku kantseleiametnik.

Johann Kõpp, tegeliku usuteaduse korraline professor, rektor.

Peeter Kõpp, põllumajapidamise korraline professor.

Kuno Kõrge, Närvikliiniku noorem assistent.

Rudolf Kõva, Ülikooli laekahoidja.

Elise Käer-Kingisepp, Farmakoloogia-instituudi vanem assistent.

Aarne Kärsna, Meteoroloogia-observatooriumi inspektor.

Aleksander Laas, Loomaarsti-teaduskonna eripatoloogia, teraapia ja diagnostika korraline professor.

Elfriede Laas, Filosoofiateaduskonna Seminari Raamatukogu korraldaja abi.

Aleksander Lagus, Statistika-ökonoomilise Kabineti noorem assistent, Ülikooli juriskonsult.

Eerik Laid, õppeülesande-täitja.

Jaan Lainevool, Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna abimetsaülem.

Erich Laisaar, Patoloogia-instituudi noorema assistendi k. t.

Ferdinand Laja, epizooloogia, eribakterioloogia ja politseilise loomaarstiteaduse korraline professor.

Rein Laube, Kohtuliku Arstiteaduse Instituudi noorema assistendi k. t.

Ants Laur, keemia eradotsent.

Georg Laur, Raamatupidamise ja Kirjavahetuse Seminari vanema assistendi k. t.

Johannes Laurisson, Loomaarsti-teaduskonna Anatoomia-kabineti ajutine abijõud.

Leo Leesment, tsiviilõiguse dotsent.

Uno Lender, ajutine ülemääraline abi-õppejõud rahvusvahelise õiguse alal.

Elmar Lepik, taimekasvatuse dotsent.

Johannes Lepiksaar, Zooloogia-instituudi abiassistent.

Feliks Lepp, sisehaiguste eradotsent.

Johannes Letzmann, geofüüsika eradotsent.

Marta Liblik, Ülikooli Raamatukogu assistent.

Helene Liidemaa, Meteoroloogia-observatooriumi teaduslik ametnik.

Elmar Liik, loomakasvatuse dotsent.

Mihkel Liinat, revident-instruktor Ülikooli majandusosakonnas.

Otto Liiv, Eesti ja Põhjamaade ajaloo eradotsent.

Reinhard Liivamägi, Ülikooli majandusosakonna arveametnik.

Kaarel Liivjõe, Fütopatoloogia Katsejaama abiassistent.

Väino Linask, Majanduspoliitika-seminari abijõud.

Siegfried Lind, hügieeni eradotsent.

Viiu Lind, Väikeloomade-kliiniku noorem assistent.

Aleksandra Link, Teoreetilise ja Tehnilise Füüsika Laboratooriumi vanem assistent.

Artur Linkberg, kirurgia eradotsent, II Haavakliiniku vanem assistent.

Ferdinand Linnus, õppeülesande-täitja.

Teodor Lippmaa, taimemorfoloogia ja -süstemaatika korraline professor.

Robert Livländer, astronoomia ja geodeesia eradotsent.

Helmi Lokko, Meteoroloogia-observatooriumi ametnik-arvutaja.

Oskar Loorits, rahvaluule eradotsent.

Artur Luha, geoloogia eradotsent, Ülikooli sekretär.

Oskar Luik, kliinikute majanduskomitee asjaajaja.

Aleksander Luksepp, põllumajanduslikkude riistade ja masinate dotsent.

Arnold Länson, Bakterioloogia-instituudi vanem assistent.

Aadu Lüüs, pediaatria korraline professor.

Elmar Maanvere, Meteoroloogia-observatooriumi vanem assistent.

Nikolai Maasing, Zootehnika Katsejaama vanema assistendi k. t.

Ottomar Maddison, tehnilise mehaanika eradotsent.

Hans Madissoon, kohtuliku arstiteaduse eradotsent.

Nikolai Maim, riigiõiguse korraline professor, Õigusteaduskonna dekaan.

Friedrich Malm, õppeülesande-täitja.

Julius Mark, uurali keeleteaduse korraline professor.

Reinhold Mark, kaubateaduse dotsent.

Leili Marks, II Haavakliiniku noorem assistent.

Eduard Markus, geograafia eradotsent.

Georg Martinoff, Närvikliiniku noorem assistent.

Eleonore Martinson, Naistekliiniku noorem ämmaemand.

Vassili Martinson, apostliku õigeusuteaduse korraline professor.

Ernst Masing, eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor.

Uku Masing, õppeülesande-täitja.

Andrei Mathiesen, metsakorralduse korraline professor, Põllumajandus-teaduskonna dekaan.

Hilda Mekkart, Ülikooli majandusosakonna arveametnik.

Jaan Mets, taimekasvatuse eradotsent.

Linda Metslang, Ülikooli Raamatukogu vanem arveametnik.

Aleksander Mickwitz, Mullateaduse ja Agrikultuurkeemia Kabineti vanem assistent.

Paul Mielberg, ehitusõpetuse eradotsent.

Hermann Michelson, Farmakognoosia-instituudi abijõud-assistent.

Hans Mihkelson, assistent ühistegevuse professuuri juures.

Georg Milk, Hügieeni-instituudi ajutine abijõud.

Jaan Miländer, naistehaiguste eradotsent.

Alfred Molle, II Sisehaigustekliiniku noorem assistent.

Indro Montanelli, itaalia keele ja kultuuri professor.

Harry Moora, eesti ja naabermaade muinasteaduse professori k. t.

Villiam Muld, Füüsika-instituudi ajutine abijõud.

Heinrich Mutschmann, inglise filoloogia korraline professor.

Artur Mägi, ajutine ülemääraline abi-õppejõud riigiõiguse alal.

Hilja Mägi, õppeülesande-täitja masinkirja alal.

Jaan Mägi, loomakasvatuse korraline professor.

Magda Mägi, Kohtuliku Arstiteaduse Instituudi noorem assistent.

Julius Mägiste, läänemere-soome keelte korraline professor.

Johannes Mäll, vanema assistendi kohusteäitja finantsõiguse alal.

August Mätlik, eriainete õpetaja tegeliku aiatöö ja mesilastepidamise alal.

Eerik Naarits, Taimebioloogia Katsejaama abiassistent.

Paul Neudeck, Ülikooli eksekuutori ajutine k. t.

Evald Neugard, Füüsika-instituudi vanem assistent, õppeülesande-täitja.

Herbert Niiler, õppeülesande-täitja kehalise kasvatuse alal.

Aide Nirgi, Ülikooli majandusosakonna ajutine abijõud.

Herbert Normann, arstiteaduse ajaloo eradotsent.

Mart Nurk, õppeülesande-täitja.

Ants Nurklik, Meteoroloogia-observatooriumi sünoptik.

Ludmilla Nurmand, Nahapolikliiniku noorem assistent.

Jüri Nuut, matemaatika eradotsent.

Rudolf Nõmmeots, Majandusgeograafia-seminari abiassistendi k. t.

Anton Nõmmik, mullateaduse ja agrikultuurkeemia korraline professor.

Johannes Nõmmik, õppeülesande-täitja.

Aleksander Ohu, Meteoroloogia-observatooriumi sünoptiku k. t.

Juta Olesk, Lastekliiniku noorem assistent.

Ants Oras, isiklik erakorraline professor inglise filoloogia alal.

Karl Orviku, Geoloogia-kabineti vanem assistent.

Endel Ots, Rakendusfarmaatsia-instituudi ajutine abijõud.

Albert Paabo, Loomaarsti-teaduskonna Sisehaigustekliiniku vanem assistent.

Aleksander Pae, Füüsika-instituudi ajutine abijõud.

Aleksander Paldrok, dermatoloogia ja veneroloogia korraline professor.

Helgi Paldrok, Ülikooli Apteegi abiõppejõud.

Anton Palvadre, õppeülesande-täitja.

August Paris, anorgaanilise keemia korraline professor.

Hermann Paris, Ülikooli Apteegi juhataja, farmakognoosia-ravimtaimede kultuuri eradotsent.

Adolf Parts, keemia eradotsent.

Henn Parts, farmatseutilise keemia korraline professor.

Karl Parts, Meteoroloogia-observatooriumi vaatleja.

Nadežda Paškov, Närvikliiniku kantseleiametnik.

Elsa Pastak, Taimemorfoloogia ja Süstemaatika Laboratooriumi noorem assistent.

Vladimir Paul, Mineraloogia-kabineti vanem assistent.

Johannes Peel, Vaimu- ja Närvihaiguste Kliiniku kantseleiametnik.

Richard Pello, Vaimu- ja Närvihaiguste Kliiniku noorema assistendi k. t.

Harald Perlitz, teoreetilise ja tehnilise füüsika korraline professor, majandusprorektor.

Vanda Pert, II Sisehaigustekliiniku laborant.

Maria Peterson, Usu-, Arsti- ja Mat.-loodusteaduskonna asjaajaja.

Heinrich Petlem, I Haavakliiniku noorem assistent.

Ants Piip, rahvusvahelise õiguse korraline professor.

Johannes Piiper, selgrooliste zooloogia korraline professor.

Edgar Piirak, Anatoomia-instituudi ajutine demonstraator-abijõud.

Jüri Piiroja, õppeülesande-täitja.

Eduard Poom, käitisõpetuse dotsent.

Aleksander Pooman, Nahapolikliiniku vanem assistent.

Leonid Prants, Meteoroloogia-observatooriumi abiassistent.

Boris Pravdin, vene keele lektor.

Elfriede Protsin, I Sisehaigustekliiniku kantseleiametnik.

Friedrich Puksoo, Ülikooli Raamatukogu juhataja, õppeülesande-täitja.

Arnold Puns, Zootehnika Katsejaama abiassistent.

Ludvig Puusepp, neuroloogia korraline professor.

Veinart Põkk, Ortopeedilise Polikliiniku ja Operatiivse Kirurgia Kabineti noorem assistent.

Silva Pärli, Õigus- ja Filosoofiateaduskonna dekanaadi ajutine abijõud.

Valter Pärtelpoeg, Anatoomia-instituudi ajutine prosektori k. t.

Eugen Püss, II Sisehaigustekliiniku noorem assistent.

Hugo Bernhard Rahamägi, süstemaatilise usuteaduse eradotsent.

Tamara Raielo, Meteoroloogia-observatooriumi vanem ametnik-arvutaja.

Albert Rammul, vanema assistendi k. t. kaubandusõiguse alal.

Aleksander Rammul, hügieeni korraline professor.

Konstantin Ramul, filosoofia erakorraline professor.

Ergo Rannaste, eriainete õpetaja kehalise kasvatuse alal.

Feliks Raudkepp, Närvikliiniku noorem assistent.

Linda Raudma, II Sisehaigustekliiniku kantseleiametnik.

Elmar Raup, Anorgaanilise Keemia Laboratooriumi noorem assistent.

Herbert Rebassoo, Matemaatika-instituudi noorem assistent.

Elfriede Ridala, Loomatervishoiu ja Piimahügieeni Instituudi vanem assistent.

Vassil Ridala, patoloogilise anatoomia, histoloogia, kohtuliku loomaarstiteaduse ja lihavaatuse erakorraline professor.

Heinrich Riikoja, selgrootute zooloogia korraline professor, Matemaatika-loodusteaduskonna dekaan.

Leo Rinne, maaparanduse ja geodeesia korraline professor.

Richard Ritsing, abijõud muusikaõpetuse alal.

Johannes Rives, närvihaiguste eradotsent, Närvikliiniku vanem assistent.

Tuuli Rohevee, Usuteadusliku Seminari abiassistent.

Hans Ronimois, Õigusteadusliku Seminari Raamatukogu ajutine abijõud.

Gerhard Rooks, kohtuliku arstiteaduse erakorraline professor.

Ervin Roos, õppeülesande-täitja, Klassilise Muinasteaduse Instituudi ajutine abijõud.

Maria Roosma, teaduskondade kantselei asjaajaja.

Elmar Roots, loomatervishoiu ja piimahügieeni korraline professor.

Nikolai Rootsi, taimekasvatuse korraline professor.

Taavet Rootsmäe, astronoomia ja astrofüüsika korraline professor.

Amalie Rosenberg, II Haavakliiniku kantseleiametnik.

Edith Rosenthal, Ülikooli Raamatukogu vanem kantseleiametnik.

Lucien Rudrauf, prantsuse keele, kirjanduse ja kultuuri professor.

Ants Rulli, I Haavakliiniku noorem assistent.

Alma Ruubel, Matemaatika- ja Mehaanika-instituudi vanem assistent.

Cerelius Ruus, Väikeloomakasvatuse Katsejaama abijõud.

Gerhard Rägo, mehaanika ja rakendusmatemaatika korraline professor.

Natalie Rägo, Füüsikalise Keemia Laboratooriumi vanem assistent.

Gustav Ränk, õppeülesande-täitja.

Richard Räägo, õppeülesande-täitja.

Ott Rünk, Matemaatika- ja Mehaanika-instituudi ajutine abijõud.

Johannes Saaremäe, Taimebioloogia Katsejaama noorema assistendi k. t.

Andrus Saareste, eesti keele korraline professor.

Ernst Saareste, kõrva-, nina- ja kurguhaiguste korraline professor.

Hugo Salasoo, farmatseutilise keemia eradotsent.

Viktor Salve, Ülikooli majandusosakonna kantseleiametnik.

Voldemar Samuel, Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna asjaajaja.

Karl Saral, Loomaarsti-teaduskonna kirurgia, oftamoloogia ja sünnitusabi korraline professor, Loomaarsti-teaduskonna dekaan.

Jaan Sarv, matemaatika korraline professor.

Feliks Sauks, ajutine abijõud majandusajaloo alal.

Juhan Savisaar, Farmakoloogia-instituudi ajutine abijõud.

Karl Schlossmann, bakterioloogia korraline professor.

Marta Schmiedehelm, Arheoloogia-kabineti ajutine konservaator-assistent.

Kurt Schreinert, saksa keele lektor.

Lilly Seeberg, Ülikooli Raamatukogu sekretär-arveametnik.

Otto Emil Seesemann, Uue Testamendi usuteaduse eradotsent.

Hans Sehrvald, Vaimu- ja Närvihaiguste Kliiniku noorem assistent.

Johannes Semper, õppeülesande-täitja.

Hendrik Sepp, Eesti ja põhjamaade ajaloo dotsent.

Ilo Sibul, Füsioloogia-instituudi vanem assistent.

August Siim, Farmatseutilise Keemia Instituudi vanem assistent.

Elmar Siirde, Kõrva-, Nina- ja Kurguhaiguste Kliiniku abijõud.

Leopold Silberstein, tšehhi keele ja kultuuri lektor.

Olaf Sild, ajaloolise usuteaduse korraline professor, Usuteaduskonna dekaan.

August Sildnik, Eesti ja põhjamaade ajaloo eradotsent.

Paul Simberg, Tähetorni laborant-tehnik.

Robert Sinka, pediaatria eradotsent.

Emil Soekõrv, I Haavakliiniku noorema assistendi k. t.

Hilja Soerd, Ülikooli Apteegi retseptaar.

August Sokka, Ülikooli majandusosakonna sekretär.

Karl Sokka, Ülikooli kantseleisekretär.

Lydia Sommer, Naistekliiniku vanem ämmaemand.

Johannes Sprenk, II Haavakliiniku ajutine abijõud.

Johannes Stamm, farmakognoosia korraline professor.

Aino Suits, soome keele lektor.

Eduard Suits, Füüsika-instituudi ajutine abijõud.

Gustav Suits, eesti ja üldise kirjanduse korraline professor.

Harald Sultson, Ülikooli majandusdirektori abi.

Hugo Sutter, Taimekasvatuse-kabineti noorem assistent.

Jüri Suurküla, Silmakliiniku noorem assistent.

Johannes Sõrra, I Haavakliiniku vanem assistent.

Ernst Säga, Naistekliiniku noorem assistent.

Karl Zolk, eriainete õpetaja tegeliku zooloogia alal.

Karl Taagepera, hobusekasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse dotsent.

Sinaida Taimre, Taimefüsioloogia Laboratooriumi noorem assistent.

Leida Talli, Farmakoloogia-instituudi ajutine abijõud.

Karl Talussaar, Raadimõisa valitseja.

Ann Tamm, Filosoofiateaduskonna Seminari Raamatukogu korraldaja-assistent.

Heinrich Tamm, Anorgaanilise Keemia Laboratooriumi vanem assistent.

August Tammekann, geograafia korraline professor.

Hillar Tammemägi, Loomaarsti-teaduskonna Sisehaigustekliiniku noorem assistent.

Peeter Tarvel, üldise ajaloo korraline professor, Filosoofiateaduskonna dekaan.

Jaak Taul, süstemaatilise usuteaduse eradotsent.

Julius Tehver, loomaarstiteaduskonna anatoomia ja histoloogia dotsent, Üliõpilaskonna kuraator.

Lydia Teiss, Histoloogia, Embrüoloogia ja Võrdleva Anatoomia Instituudi vanem assistent.

Paul William Thomson, geoloogia eradotsent.

Leonhard Tiganik, keemia dotsent.

Sergei Tiisik, Õigusteaduskonna asjaajaja.

Maks Tiitso, füsioloogia ja füsioloogilise keemia dotsent.

Harri Tillmann, Loomaarsti-teaduskonna Haavakliiniku noorem assistent.

Ellen Timmer, Kõrva-, Nina- ja Kurguhaiguste Kliiniku abiassistent.

Igor Tjutrjumov, tsiviilõiguse ja protsessi eradotsent.

Johannes Tomberg, kirurgia dotsent.

Alma Tomingas, farmakognoosia eradotsent, Farmakognoosia-instituudi vanem assistent.

Richard Toomre, Taimehaiguste-kabineti noorem assistent.

Eduard Tootson, Füsioloogia-instituudi ajutine assistendi k. t.

Harri Torgren, Füüsika-instituudi ajutine abijõud.

Juhan Tork, õppeülesande-täitja.

Karl Treial, Sisehaiguste Polikliiniku vanem assistent.

Georgi Tõnisberg, Fütopatoloogia Katsejaama abiassistent.

Jaan Tõnisson, ühistegevuse professor.

Leonhard Tölpus, Loomakasvatuse-kabineti vanema assistendi k. t.

Jüri Uluots, Eestimaa õiguse ajaloo korraline professor.

Jaan Uudelt, oftamoloogia korraline professor.

Villem Uuspuu, Usuteadusliku Arheoloogilise Kabineti raamatukogu korraldaja.

Juhan Vaabel, finantsõiguse erakorraline professor.

Voldemar Vadi, eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline professor.

August Vaga, Taimemorfoloogia ja Süstemaatika Laboratooriumi vanem assistent.

Voldemar Vaga, Kunstiajaloo-kabineti abijõud.

Léon Jules Vaganay, õppeülesande-täitja.

Oskar Vaikna, II Sisehaigustekliiniku vanema assistendi k. t.

Albert Valdes, üldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korraline professor.

Laur Valk, I Sisehaigustekliiniku vanema assistendi k. t.

Verner Valk, õppeülesande-täitja.

Valentin Varamaa, Õigusteadusliku Seminari raamatukogu ajutine abijõud.

Juhan Vasar, üldise ajaloo dotsent.

Elmar Vau, anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva anatoomia dotsent.

Kaarel Veermets, metsakasustuse dotsent.

Nikolai Veiderpass, rakendusfarmaatsia dotsent.

Ernst Veinberg, anatoomia korraline professor.

Eduard Veldeman, Ülikooli majandusdirektor.

Erich Vellisto, Bakterioloogiajaama vanem assistent.

August Vellner, hüdroloogia eradotsent.

Karl Veltmann, Ülikooli Raamatukogu raamatukogu-hoidja.

Heinrich Vesk, Meteoroloogia-observatooriumi Tallinna abijaama vaatleja.

Johannes Voldemar Veski, eesti keele lektor.

Leo Vestre, Loomaarsti-teaduskonna Haavakliiniku vanem assistent.

August Viidik, Vaimu- ja Närvihaiguste Kliiniku vanem assistent.

Eduard Vigel, Ülikooli Raamatukogu raamatukogu-hoidja.

Berta Vilhelmson, Vaimu- ja Närvihaiguste Kliiniku noorema assistendi k. t.

Johann Vilip, füüsika korraline professor.

Arno Vilpert, Mullateaduse ja Agrikultuurkeemia Kabineti abiassistent.

Marie Vodja, Ülikooli Apteegi juhataja abi.

Ernst Volke, Majanduspoliitika-seminari abijõud.

Ilmar Vooremaa, II Haavakliiniku vanem assistent.

Salme Vooremaa, Silmakliiniku vanem assistent.

Enn Võrk, Ülikooli muusikaõpetaja.

Helene Väär, Hambapolikliiniku noorem assistent.

Greta Wieselgren, täidab ajutiselt rootsi keele lektori kohuseid.

Per Väinö Wieselgren, rootsi keele ja kirjanduse professor.

Armin Öpik, geoloogia ja paleontoloogia korraline professor.

Ernst Öpik, astronoom-observaator.

Voldemar Üprus, Närvikliiniku noorem assistent.

Richard Õunap, kriminalistika õpetaja.

Leonid Yllö, Kultuurtehnika ja Geodeesia Kabineti noorema assistendi k. t.

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.