Tanah

Tanah (heebrea: תנ״ך TNK ehk 'tanakh'; eesti keeles on kasutatud ka vormi Tanak) on judaismi pühakiri.

See koosneb Toorast (heebrea תורה; Pentateuh ehk Viisraamat), nevi'im'ist (heebrea נביאים; Prohvetid) ja ketuvimist (heebrea כתובים; Kirjad).

Toora vastab oma koosseisult kristlaste viiele Moosese raamatule. Prohvetite ja Kirjade järjekord on teistsugune kui Vanas Testamendis.

Entire Tanakh scroll set

Tanahi jaotus

Tanah koosneb kolmest raamatute grupist: toorast ehk seadusest, prohvetitest ja kirjutistest.

Toora (Õpetus, Seadus) ehk viis Moosese raamatut. Heebrea keeles kasutatakse nimedena raamatute esimesi sõnu:

Esimene Moosese raamat Bereshit בְּרֵאשִׁית Alguses lõi Elohim ...
Teine Moosese raamat Shemot שְׁמוֹת Need on nimed ...
Kolmas Moosese raamat Vayikra וַיִּקְרָא Ja kutsus Jahve (YHWH) ...
Neljas Moosese raamat Bemidbar בְּמִדְבַּר Ja Jahve rääkis kõrbes ...
Viies Moosese raamat Dvarim הַדְּבָרִים Need on sõnad ...

Rahvusvaheliselt on kasutusel ladinakeelsed pealkirjad: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium.

Prohvetikirjandus (nevi'im) jaotatakse:

Prophetae priores (nevi'im rishonim), esmased prohvetid:

Prophetae posteriores (nevi'im aẖronim), teisesed prohvetid:

 • Jesaja
 • Jeremia
 • Hesekiel
 • Kaksteist väikest prohvetit

Kirjade (Hagiographa lad k, ketuvim hb k) hulka kuuluvad:

 • Psalmid ehk Laulud
 • Iiob
 • Õpetussõnad
 • 5 rullraamatut (Megillot), mida loeti kindlate pühade puhul:
  • Rutt - (Nädalapüha ülestõusmine)
  • Ülemlaul- (Paasapüha)
  • Koguja -(Lehtmajadepüha)
  • Nutulaulud -(Templipõlemine)
  • Ester -(Purim)
 • Taaniel
 • Esra
 • Nehemja
 • Ajaraamat
1. aastatuhat eKr

1. aastatuhat eKr ehk esimene aastatuhat eKr on ajavahemik, mis algas 1. jaanuaril 1000 eKr ja lõppes 31. detsembril 1 eKr.

Esimene Moosese raamat

Esimene Moosese raamat (heebrea keeles בְּרֵאשִׁית) (kreeka keeles Γένεσις, ladina keeles Genesis) on Piibli, Vana Testamendi ja Tanahi esimene raamat.

Raamat on kirjutatud heebrea keeles ning on osa juutluse Toorast ehk kreekapäraselt pentateuhist.

Ilmutus

Ilmutus religioonis kasutuseloleva mõistena tähendab transtsendentse Jumala vahetut tahteavaldust nähtavakssaamise, sõna või teo kaudu ja temast lähtunud sõnumit (teavet). Ilmutuse korral jõuab Jumala tahteavaldus või sõnum inimeseni vahendajate (prohvetite) kaudu. Ilmutus säilib ja levib suulise pärimusena või kirjalikul kujul, pühakirjana (Piibel, Tanah, Koraan). Ilmutusega seostub mütoloogiline arusaam pühakirja tekkest. Ilmutus on teistlike usundite lähtealus. Ka loomisakt on üks jumaliku ilmutuse vorme. Ristiusus on ilmutuseks ka isik, Jeesus Kristus, ilmutuse allikaks peetakse monoteismis Jumalat .

Teoloogias eristatakse universaalilmutust (soovitus kõigile) ja individuaalilmutust (ehk privaatilmutus, üksikisikule; näiteks unenägu).

Uku Masing samastab ilmutuse ja avastuse protsessid. Keskaja inimene ütles, et sai ilmutuse, teadlane ütleb, et tegi avastuse.

Judaism

Judaism ehk juutlus (ka: juudi usk, juudiusk; kreeka sõnast ἰουδαϊσμός iudaismos) on peamiselt juudi rahva usund.

Judaism on vanim tänapäevani püsinud monoteistlik usund. See tekkis 2. aastatuhandel eKr. Tänapäeval tugineb see Tanahile (eriti Toorale) ning talmudile. Judaism on Iisraelis valitsev usund. Judaismist on välja kasvanud kristlus ja islam.

Kristlus

Kristlus ehk ristiusk on monoteistlik usund, mille keskmeks on Jeesus Kristuse elu ja õpetused. Kristlased usuvad, et Jeesus on Jumala poeg ning Vanas Testamendis ennustatud messias. Kristlased käsitlevad Uue Testamendi raamatuid kui üleskirjutisi Jeesuse kuulutatud rõõmusõnumist.

Ligikaudu 2,1 miljardi järgijaga (2001. aasta andmete põhjal) on kristlus suurim maailmareligioon. Kristlus on valitsevaks religiooniks Euroopas, Ameerikas, Lõuna-Aafrikas, Filipiinidel ja Okeaanias. Kristlus kasvab jõudsalt ka Aasias, eriti Hiinas ja Lõuna-Koreas.

Kristlus oli algselt judaismi usulahk ning käsitleb seega pühakirjana ka juutide Tanahi raamatuid, mida kutsutakse kristluses Vanaks Testamendiks. Sarnaselt judaismi ja islamiga liigitatakse kristlus aabrahamlikuks religiooniks.

Nimetus "kristlane" (kreeka keeles Χριστιανός) tähendab 'Kristusele kuuluvat' või 'Kristuse pooldajat' ning seda kasutati esmakordselt Antiookia (praegune Antakya) jüngrite puhul (Apostlite teod 11:26). Termini "kristlus" (kreeka keeles Χριστιανισμός) vanim säilinud kirjapandud kasutus on kolmandalt Antiookia piiskopilt või patriarhilt Ignatiuselt.

Ristiusu tuntuim sümbol rist võeti kasutusele 4. sajandil riigikirikuks saamisega.

Kristlastele on omane hospitalide ehitamine eesmärgiga aidata vaeseid ja väeteid.

Malaisia

Malaisia on konstitutsioonilise monarhiaga liitriik Kagu-Aasias. Ta koosneb 13 osariigist (Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor ja Terengganu) ja kolmest liidualast (Kuala Lumpur, Putrajaya ja Labuan).

Malaisia saavutas iseseisvuse Suurbritannia alluvusest 31. augustil 1957. aastal.

Malaka poolsaar

Malaka poolsaar (malai keeles Semenanjung Tanah Melayu) on poolsaar Aasia kaguosas, Indohiina poolsaare lõunaosa. Seda ka nimetatakse Kra poolsaareks poolsaare põhjaosas asuva Kra maakitsuse järgi.

Malaya Föderatsioon

Malaya Föderatsioon (malai Persekutuan Tanah Melayu) oli riik Malaka poolsaarel 1. veebruarist 1948 kuni Malaisia loomiseni 1963. aastal.

Piibel

Piibel (ka Pühakiri) on kristluse kanoniseeritud tekstide kogum, mis koosneb Vanast ja Uuest Testamendist. Kristlased usuvad, et Piibel on "Jumala Sõna" ning Piiblis sisalduvate raamatute kirjutajaid inspireeris vahetult Jumal. Ülekantud tähenduses nimetatakse piibliks ka mingi valdkonna tähtsaimat raamatut või andmekogu.

Vana Testament

Vana Testament (lühend VT) on kristliku Piibli esimene osa, mis on kirjutatud enne Jeesuse sündimist.

Redaktsioonikriitilise uurimise võidukäik alates 20. saj. keskpaigast on muutnud meie arusaamu Vana Testamendi tekkimisest. Iraani aeg 5.–4. saj. e.m.a tähendab VT kirjanduse vormimise kõrgaega, millel on pikk järellugu hellenistlikul ajal 3.–1. saj. e.m.a. VT kirjanduse tekkimise raskuspunkt on tänapäeval kandunud Paabeli hajala (eksiili) eelselt ajalt hajala järgsele ajale.

Teistes keeltes

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.