Saamueli raamatud

Saamueli raamatud ehk Esimene Saamueli raamat ja Teine Saamueli raamat kuuluvad Vana Testamendi nn Ajalooraamatute hulka. Raamatud hõlmavad aega, mil Iisrael muutus laialipillutud hõimude asualadest kindlapiirliseks monarhiaks.

Olulisemateks isikuteks on Saamuel ise ning kaks Iisraeli kuningat - Saul ja Taavet.

Struktuur

 • Saamueli varasem elu (1 Sa 1:1-7:17)
 • Saamuel ja Saul (1 Sa 8:1-15:35)
 • Saul ja Taavet (1 Sa 16:1-31:13)
 • Taavetist saab Iisraeli kuningas (2 Sa 1:1-8:18)
 • Taaveti perekonna raskused (2 Sa 9:1-20:26)
 • Epiloog (2 Sa 21:1-24:25)

Tuntumad lõigud

 • Väike Saamuel templis (1 Sa 31:-4:1)
 • Taaveti kuningaks võidmine Saamueli poolt (1 Sa 16:1-13)
 • Taavet ja Koljat (1 Sa 17:1-58)
 • Jumala leping Taavetiga (2 Sa 11:1-12:25)
 • Taamari vägistamine (2 Sa 13:1-22)
 • Absalomi mäss (2 Sa 15:1-37)
Vana Testament
Vana Testament

Vana Testament (lühend VT) on kristliku Piibli esimene osa, mis on kirjutatud enne Jeesuse sündimist.

Redaktsioonikriitilise uurimise võidukäik alates 20. saj. keskpaigast on muutnud meie arusaamu Vana Testamendi tekkimisest. Iraani aeg 5.–4. saj. e.m.a tähendab VT kirjanduse vormimise kõrgaega, millel on pikk järellugu hellenistlikul ajal 3.–1. saj. e.m.a. VT kirjanduse tekkimise raskuspunkt on tänapäeval kandunud Paabeli hajala (eksiili) eelselt ajalt hajala järgsele ajale.

Teistes keeltes

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.