Kasvatusteadus

Kasvatusteadus ehk pedagoogika on kasvatust ja õpetust uuriv teadus.[1]

Pedagoogikaharud

Kasvatusteadlasi ja pedagooge

Vaata ka

Viited

  1. Sirkka Hirsjärvi, Jouko Huttunen. Sissejuhatus kasvatusteadusesse. AS Medicina, 2005

Välislingid

Alla Pugatšova

Alla Borissovna Pugatšova (sündinud 15. aprillil 1949 Moskvas) on vene poplaulja ja muusikaprodutsent.

Lauljatar on teinud koostööd paljude kodu- ja välismaiste heliloojate ja esinejatega. Näiteks on talle laule kirjutanud heliloojad Aleksandr Zatsepin ja Raimonds Pauls. Juulis 1979 andis ta Moskvas kontserdi koos prantsuse laulja Joe Dassiniga. 1986 algas koostöö saksa helilooja Udo Lindenbergiga.

1988 asutas Pugatšova teatristuudio «Театр Песни» ('lauluteater'). Selle kunstilise juhina organiseeris ta hulgaliselt ringreise NSV Liidu linnades. Sellest stuudiost on välja kasvanud mitu hilisemat estraaditähte: Filipp Kirkorov, Vladimir Presnjakov, Kristina Orbakaite jt.

1997. aastal esindas ta Venemaad Eurovisiooni lauluvõistlusel lauluga "Primadonna" ("Примадонна"). Festivali lõppkontserdil sai ta 33 punktiga 15. koha.

2005 hakkas ta koos helilooja Igor Krutoiga korraldama festivali «Песня года» ('aasta laul'), samast aastast on ta igasuvise Jūrmala laulufestivali «Новая Волна» ('uus laine') ametlik muusa.

Paljudes endise NSV Liidu linnades tegutsevad Pugatšova austajate klubid.

Аlla Pugatšova on saanud väga palju autasusid ja aunimetusi.

1980 valisid ajakirja «Советский экран» ('nõukogude ekraan') lugejad lauljatari aasta näitlejaks ja talle anti aunimetus – Vene NFSV teeneline kunstnik.

1985 sai temast Vene NFSV rahvakunstnik ja 1991 NSV Liidu rahvakunstnik.

Teda on korduvalt valitud aasta parimaks lauljatariks, talle on antud ka nimetus "Elav legend" (1994).

Väljapaistva panuse eest kunsti arendamisse sai ta 1995. aastal Venemaa riikliku preemia.

1999 andis president Boriss Jeltsin Pugatšovale ordeni "Teenete eest isamaa ees. 2. järk".

5. märtsil 2009 teatas Pugatšova, et lõpetab kontserditegevuse lauljana.

60. sünnipäeva puhul andis Alla Pugatšova Moskvas mõned soolokontserdid. 7., 8. ja 9. aprillil 2009 toimusid juubelikontserdid Kremli palees, 15. aprillil aga Lužniki kontserdisaalis.

Alternatiivpedagoogika

Alternatiivpedagoogika on üldnimetus eri meetoditel põhinevate õpetamisviiside kohta, mis pole üldiselt riiklikus haridussüsteemis tunnustatud. Siia kuuluvad näiteks vabakasvatus ja Steineri pedagoogika.

Vabakasvatuse tulemusel on noorel suurem isiklik kompetentsus ja nõrgem sotsiaalne kompetentsus.

Didaktika

Didaktika ehk õpetamisteadus on pedagoogika haru, mis uurib hariduse ja õppetöö üldisi seaduspärasusi.

Iga teadus vajab oma uurimisala. Kasvatusteadusele ja didaktikale on selleks kasvatus ja õpetus. Teadus vajab ka mõistete süsteemi ja üldist või ise arendatud uurimismeetodeid. Samanimelistel mõistetel võib olla erinev tähendus (nt õppetund, õpilane jne) või sama tähendavatel mõistetel erinev nimetus (nt õpetaja, pedagoog, kasvataja, koolmeister). Kasvatusteadus ja selle osa-ala, didaktika, ei ole teistest teadusest sõltumatu.

Didaktika rajas 17. sajandil Jan Ámos Komenský.

Mõistet “didaktika” kasutati esimest korda juba 1612-13 aastatel sakslase Ratke tekstides ja 1657 aastal Comeniuse mainekas “Didactica magna`s”. Didaktikasse suhtutakse kui vähe akadeemilisse teadusesse peamiselt selle tõttu, et seda sõna kasutatakse vääralt liiga kitsaste valdkondade kohta, nt kui räägitakse materjalide ja vahendite “didaktikast”. Tegelikult võib didaktika öelda vaid piisavalt laiade ja teooriale põhinevate alade kohta. Nagu nt ainedidaktikad.

Eripedagoogika mõisteid

Siin on loetletud eripedagoogika mõisteid. (Üld)pedagoogika mõisted on loetletud koondartiklis pedagoogika mõisteid

Mare Müürsepp

Mare Müürsepp (sündinud 1958) on eesti lastekirjanduse uurija, kasvatusteadlane ja klassiõpetaja.

Ta töötab Randvere Koolis ja lepingulise töötajana ka Tallinna Ülikoolis.

Mare Müürsepa sulest on ilmunud hulgaliselt kooliõpikuid ja muid õppematerjale, teaduskirjutisi, monograafiad "Lapse tähendus eesti kultuuris 20. sajandil: kasvatusteadus ja lastekirjandus" (2005, PhD väitekiri), "Laps on hakanud lugema" (1998), lasteraamatud "Lehmaga mere ääres" (1987) ja "Viis vaba kutsikat" (2009), koos Heli Lukneriga füüsika algtõdede lugemik "Füübits" (2017).

Mare Müürsepp on Eesti Lugemisühingu juhatuse esimees ja kuulub rahvusvahelisse lastekirjanduse uurimise ühingusse IRSCL ning õpiku- ja haridusmeedia uurimise ühingusse IGSB.

Pedagoogika mõisteid

Siin on loetletud pedagoogika ehk kasvatusteaduse mõisteid. Eripedagoogika mõisteid on loetletud ka leheküljel Eripedagoogika mõisteid.

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava on Vabariigi Valitsuse poolt 25. jaanuaril 2002 kinnitatud õppekava, mis määrab kindlaks põhikooli ja gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, riikliku õppekava põhimõtted, omandatavad pädevused, õppekorralduse alused, kohustuslikud õppeained ja tunnijaotusplaani, nõuded kooliastmete ja kooli lõpetamiseks ning kooliõppekava ülesehituse ja koostamise põhimõtted, olenemata kooli õiguslikust seisundist.

Riikliku õppekava alusel koostab iga kool kooliõppekava, mille alusel koostatakse omakorda klassiõppekavad.

Riiklik õppekava koosneb üldosast, ainekavadest ja õppeaineid läbivatest teemadest.

Tiiu Kuurme

Tiiu Kuurme (sündinud 13. mail 1953 Kosel) on eesti kasvatusteadlane, Tallinna Ülikooli pedagoogikadotsent alates 2004 Tiiu Kuurme arvates on tema kutsumuseks läbi teadliku elu olnud mõtelda, lugeda ja kirjutada. Uurimise valdkondadeks on alternatiivpedagoogika, üldkasvatusteaduslikud teooriad, väärtuskasvatus, sugupoole ja hariduse suhted. Alates 1976. aastast on Tiiu Kuurme avaldanud rohkesti perekonna-, kooli- ja kasvatusteemalisi ning üldist sotsiaalset problemaatikat puudutavaid artikleid ja esseesid.

Ta on avaldanud üle 140 teaduspublikatsiooni, osa neist rahvusvahelistes väljaannetes. Tiiu Kuurme on Eesti Rooma Klubi liige.

Põhilised sotsiaalteadused

Teistes keeltes

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.