John Maynard Keynes

John Maynard Keynes (5. juuni 188321. aprill 1946) oli silmapaistev briti majandusteadlane, kelle ideed ja teooriad muutsid makroökonoomika fundamentaalseid arusaamu ning valitsuste majanduspoliitikat. Keynes lõi oma tööde käigus uusi ja parandas vanu arusaamu äriringlusest ning on laialdaselt peetud 20. sajandi üheks mõjukaimaks majandusteadlaseks ja tänapäevase makroökonoomika rajajaks. Tema ideedele toetuvalt on rajatud keynesistlik koolkond, mis toetab aastatel 1945–1973 läänetööstusriikides valdavaks olnud keinsistliku majandusteooriat.[1]

John Maynard Keynes
Keynes 1933
John Maynard Keynes (1933)
Sündinud 5. juuni 1883
Cambridge, Inglismaa
Surnud 21. aprill 1946 (62-aastaselt)
Tilton, East Sussex, Inglismaa
Kodakondsus Suurbritannia
Tegevusala majandusteadus, poliitiline ökonoomia, tõenäosus
Koolkond Keinsism
Mõjutajad Knut Wicksell, Arthur C. Pigou, Alfred Marshall, Adam Smith, David Ricardo, Dennis Robertson, Karl Marx, Thomas Malthus, Michal Kalecki, J. S. Mill
Mõjutanud T. K. Whitaker, Michał Kalecki, Simon Kuznets, Paul Samuelson, John Hicks, G. L. S. Shackle, Silvio Gesell, William Vickrey, Galbraith
WhiteandKeynes
John Maynard Keynes (paremal) ja Harry Dexter White Bretton Woodsi konferentsil

Elulugu

Perekond

John Maynard Keynes sündis 5. juunil 1883 esimese lapsena puritaaniliku elukorraldusega John Neville Keynesi ja Florence Ada Browni peres. Tema noorem õde oli Margareth Neville Keynes (Hill) ja noorem vend Sir Geoffrey Langdon Keynes. Isa, hariduselt ökonomist, oli Cambridge'i Ülikooli majandusteaduskonna lektor, ema oli sotsiaalselt aktiivne naine, edukas kirjanik ning üks esimesi naisi, kes lõpetas Cambridge’i Ülikooli. 1925. aastal abiellus kuulsa vene baleriini Lydia Lopokovaga, keda hiljem tunti ka Leedi Keynesi nime all. Keynesil ja Lopokoval lapsi ei olnud.[2]

Haridus

Keynesi haridustee sai alguse, kui ta oli viie ja poole aastane, kuid nõrk tervis sundis teda koduõppele. 1892. aastal astus ta St Faith’s Preparatory Schooli, kus ta õpingud olid väga edukad ja ta sai täisstipendiumi, millega ta sai koha 1897. aastal Eton College'isse, kus ta ka ajapikku avastas endas tõsise huvi matemaatika, klassitsismi ja ajaloo vastu. 1902. aastal võitis Keynes veel ühe stipendiumi, et õppida matemaatikat, tänu millele läks ta edasi õppima Cambridge King’s College'isse. Cambridge'i majandusteadlane Alfred Marshall, kes nägi temas suurt potentsiaali, soovitas tal õppida majandusteadusi, kuid Keynes huvitus hoopiski filosoofiast. 1904. aastal sai ta oma esimese bakalaureuse kraadi matemaatikas. Pärast seda veetis ta veel kaks aastat ülikoolilinnakus, võttes osa erinevatest debattidest, õppides filosoofiat ja ning osales mitteametlikult ka lõpetanud tudengina ökonoomika loengutes, mis on jäänud ka tema ainsaks ametlikuks majandusalaliseks hariduseks.[3]

Karjäär

Oma karjääri alustas Keynes 1906. aastal India Kontoris, kus ta töötas sekretärina. Alguses ta nautis oma tööd, kuid õige pea ta tüdines sellest ning lahkus sellelt töökohalt 1908. aastal, minnes tagasi Cambridge’i, alustades seal oma tööd tõenäosus teooria kallal. 1909. aastal avaldas Keynes oma esimese professionaalse majandusalase artikli globaalse majandussurutise mõjust India majandusel Economic Journalsis. Samal aastal võttis ta ka vastu Alfred Marshalli poolt pakutava majandusteaduste õppejõu koha Cambridge'i Ülikoolis. Alanud Esimese maailmasõja tõttu palus briti valitsus tema majandusalase kompetentsuse tõttu abi majandusalaste probleemidega tegelemiseks, kus ta siis 1915. aastal asus tööle riigikassasse, kus ta tegeles liitlastele laenutingimuste koostamisega ja välis valuutade vahendamisega. 1919. aastal lahkus Keynes valitsuse palgalt, minnes tagasi õpetama Cambridge’i. Teise maailmasõja lävel oli Keynesist saanud briti mõjukamaid majandusteadlasi. 1937. aastal elas ta üle raske südamerabanduse, kuid kaks aastat hiljem hakkast loenguid andme Cambridge’is. Teise maailmasõja ajal oli tal mõjukas roll läbirääkimistes sõjajärgse rahvusvahelise majanduskorralduse kujundamisel.[3]

Keynesi majandusteooria

Keinsistlik majandusteooria saab oma nime, teooriad ja põhimõtted briti majandusteadlaselt, John Maynard Keynesilt, keda peetakse ka tänapäevase makroökonoomika rajajaks. Keynesi majandusteooria selgroo moodustab suures osas 1936. aastal avaldatud tema levinuim teos "The General Theory of Employment, Interest and Money", mida hinnatakse suuresti ka tänapäevase makroökonoomika kujundamise ja sõnavara arendamise eest.[4] Keinsism koosneb paljudest erinevatest teooriatest, mis näitavad, kuidas lühiajaliselt, eriti majandus surutise ajal majanduslik väljund on tugevalt mõjutatud kogunõudluse poolt. Keinslaste arvates kogunõudlus ei võrdu ilmtingimata majanduse suurima tootmisvõimega ning on hoopis mõjutatud suuresti välistest teguritest, käitudes kohati korrapäratult, mõjutades tootlust, tööhõivet ja inflatsiooni. Keinsistlik majandusteooria puhul on tegemist teooriaga, mis vaatleb kogu kulutusi majanduses ning selle mõju väljundile ja inflatsioonile. Kuigi mõistet on palju kasutatud (ka vääralt), on läbi aastate välja kujunenud kuus peamist keinsismiga seotud printsiipi[5]:

1. Keinslased usuvad, et kogunõudlus on mõjutatud paljudest nii era- kui ka avaliku sektori majandusalastest otsustest, ning käitub kohati ebakorrapäraselt.

2. Keinsistliku teooria kohaselt on muutustel kogunõudluses suurim lühiajaline mõju, sõltumata sellest, kas tegemist on oodatud või ootamatute muutustega, reaalsele väljundile ja tööhõivele mitte, aga hindadele.

3. Keinslased usuvad, et hinnad, eriti aga palgad. reageerivad aeglaselt muudatustele nõudluses ja pakkumises. väljenduses üle- ja puudujäägis, eriti tööturul.

4. Keinslased ei usu, et tavaline töötuse tase oleks ideaalne – osati, sest töötus on osaks kogunõudluse kujunemisel, ja kohati kuna nad usuvad, et hinnad kohanevad järk-järgult.

5. Paljud, kuid mitte kõik keinslased kaitsevad stabilisatsiooni poliitikat, et vähendada majandustsükli amplituudi, mida nad määratlevad üheks olulisimaks majandusalaseks probleemiks.

6. Osad keinslased on rohkem huvitatud ja mures võitlusega tööpuuduse vastu kui inflatsioonist stabiliseerimisest.

Keinsistlikust majandusteooriast lähtuvalt võime väita, et indiviidide ratsionaalsed teguviisid mikromajanduslikul tasemel võivad viia majandusliku ebaefektiivsuseni makromajanduslikul tasemel ning kuhjuda, viies majandusliku tootluse madalale ja allapoole kasvumäära. Sellist olukorda nimetasid klassikalised majandusteadlased üldiseks ülekülluseks.[5]

Teooria

Keynesi majandusteooria põhines Suure depressiooni ajal kahel põhimõttel: intressimäärade vähendamine ehk rahapoliitika ja valitsuse investeerimine infrastruktuuri ehk fiskaalpoliitika.[6]

Kui laenude intressimäärasi vähendada, siis enne mitte kasumlikud olnud investeeringud muutuvad kasumlikuks ja hüved, mida finantseeritakse laenude kaudu, näiteks majad või autod muutuvad kättesaadavamaks. Teatud mehhanisme, mida keskpangad rakendavad ja seeläbi mõjutavad intressimäärasi nimetatakse rahapoliitikaks. Fiskaalpoliitika sisaldab avaliku sektori kulutuste suurendamist, mida valitsus saab mõjutada kas vähendades makse, suurendades kulutusi, või rakendada mõlemaid.[6]

Keynes avaldas ja andis oma eduka karjääri jooksul välja palju artikleid ja teoseid, mis tõid talle ülemaailmse tuntuse. Tema karjääri esimeseks teoseks, mis pani alguse tema tuntuse kasvamisele, on "Indian Currency and Finance", mille ta avaldas 1913. aastal. Siiski võib tema olulisimaks teoseks pidada 1936. aastal avaldatud "The General Theory of Employment, Interest and Money", millest on saanud keinsistliku majandusteooria alustalasid ning seda teost on kõrgelt hinnatud ka tänapäevase makroökonoomika sõnavara ülesehitamise eest.

J. M. Keynesi teosed

1913 Indian Currency and Finance

1914 Ludwig von Mises's Theorie des Geldes (EJ)

1915 The Economics of War in Germany (EJ)

1919 The Economic Consequences of the Peace

1921 A Treatise on Probability

1922 The Inflation of Currency as a Method of Taxation (MGCRE)

1922 Revision of the Treaty 1923 A Tract on Monetary Reform

1925 Am I a Liberal? (N&A) 1926 The End of Laissez-Faire

1926 Laissez-Faire and Communism

1930 A Treatise on Money

1930 Economic Possibilities for our Grandchildren

1931 The End of the Gold Standard (Sunday Express)

1931 Essays in Persuasion

1931 The Great Slump of 1930

1933 The Means to Prosperity

1933 An Open Letter to President Roosevelt (New York Times)

1933 Essays in Biography

1936 The General Theory of Employment, Interest and Money

1937 The General Theory of Employment

1940 How to Pay for the War: A radical plan for the Chancellor of the Exchequer

1949 Two Memoirs. Ed. by David Garnett (On Carl Melchior and G. E. Moore.)

Kontseptsioon

Ta väitis, et töötajate ja tööandjate vahel pannakse paika reaalpalgad, mitte nominaalpalgad ning nominaalpalkade vähendamine oleks seaduste ja palga lepingute tõttu raskesti elluviidav. Ta lükkas ümber mõtte, et palkade vähendamine peataks majanduslanguse ja tõi välja, et palkade langetamine vaid suurendaks langust. Kui palgad ja hinnad langeksid, siis inimesed ootaksid neilt langemist ja seeläbi need kellel oleks raha, ootaksid, et langevad hinnad suurendaksid nende raha väärtust, selle asemel, et seda kulutada.[7]

Keynesi kohaselt on liigne säästmine suur probleem, mis toob esile majanduslangust. Liigne säästmine tekib, kui investeering langeb näiteks vähenenud nõudluse, eelnevatel aastatel üleinvesteerimise tõttu või negatiivsete majandusootuste pärast. Majandustase langeb, kui säästmine ei suuda kohe oludega kohanduda. Neoklassikaline koolkond vastuväide Keynesile on, et intressimäärad langevad säästude suurenemise tõttu ning, et liigne säästmine vähendab intressimäärasid. Keynes seevastu ütles, et säästmine ei vähene nii palju kui intressimäärad, kuna sisstulek ja vahetusefekt intressimäärade langemisel liiguvad vastuolulistesse suundadesse. Samuti arvas ta, et kuna fikseeritud investeeringu tulu põhineb pikaajalisel perioodil, ei tõuse kulutused nii palju kui intressimäärad langevad. Keynesi väitel ei ole lühikese perioodi vältel säästud ja investeeringud peamised intressimäärade mõjutegurid,vaidsellemääravadintressimääraraha pakkumise nõudlus ja pakkumine.[7]

Keynesistide jaoks on kulutuste suurendamine maksude tõstmise näol majanduslikult stagneerunud perioodil täiesti aktsepteeritav. Klassikalised majandusteadlased seevastu pooldavad tasakaalustatud valitsuse eelarveid. Keynesi teooria kohaselt peetakse aktiivset valitsuse sekkumist tõhusaks majanduse juhtumise viisiks. Keynsism ei põhine pelgalt defitsiitsel kulutamisel, vaid ta soovitab tsüsklilisusvastast poliitikat. Üheks tsüklilisuse vastaseks abinõuks on maksude tõstmine, et rahustada majandust ja vältida inflatsiooni, kui on toimumas tugev nõudluse kasv. Teiseks tuleks kasutada defitsiitset kulutamist, et hoida palku ja töötustaset stabiilsena majanduslanguse perioodil. Ta väitis, et valitsused peaksid lahendama probleeme lühikesel perioodil, mitte ootama, et turujõud teeksid seda pikas perspektiivis. Keinsistid arvavad, et kui majandustõusu ajal maksude vähendamisega suurendada sissetulekuid ja kasumit, ning kulutusi langetades vähendada sissetulekuid ja kasumit majanduslanguse ajal, suurendab see tsükli negatiivseid mõjutusi. Taoline efekt on eriti tugev, kui valitsuse mõju all on suur osa majandusest.[7]

Richard F. Khani välja töötatud Keynesi kordistaja kohaselt on valitsuse kulutused igal juhul majandusele kasulikud, olenemata maksumusest, sest see raha läheb sisenõudluse ja majanduse stimuleerimiseks, kus võidavad kõik osapooled. Esmalt inimesed, kes saavad selle raha ning kulutavad selle peamiselt tarbekaupadele, ülejäänu nad säästavad. Teiselt saavad lisakulutamise tõttu ettevõtted palgata veel inimesi ja maksta neile, mille läbi tekib võimalus ka tarbijal kulutuste suurendamiseks.[7]

Keinsism pärast sõda

Keinsismi ideed leidsid laiemat kasutust pärast Teist maailmasõda ning olid põhiinspiratsiooniks lääne tööstusriikide majanduspoliitika viljelejatele. Valitsused valmistasid jooksvalt kõrgkvaliteedilist majandusstatistikat ning püüdsid oma poliitikate aluseks võtta normiks kujunenud Keynesi teooriaid. Sotsiaaldemokraatia ja neoliberalismi algusjärgus nautisid suurem osa kapitalistlikest lääne tööstusriikidest madalat ja suhteliselt stabiilset tööpuudust ja inflatsiooni, seda perioodi kutsutakse ka Kapitalismi Kuldseks Ajastuks. Poliitika mõistes kasutati sõjajärgsel perioodil keinsistlike majandusideede elluviimiseks tööriistadena aktiivset fiskaal- ja monetaarpoliitikat.[7]

Tänu 1950ndatel tööstusarengut juhtivale mõõdukale valitsusnõudlusele ning jätkuvatele fiskaal- ja monetaarpoliitikate rakendamisele jõuti 1906ndateks seisu, kus paljud keinslased uskusid, et jõukus on alaline. Vürtsi lisas juurde veel USA vabariiklasest presidendi Richard Nixoni 1971. aastal väljaöeldu, kus ta väitis, et me kõik oleme keinslased nüüd. Kuid sealt maalt algas ka keinsismi ootamatu langus, mis sai alguse 1970ndate majandus kriisidest nagu 1973. aasta naftakriis.Nendel aastatel said paljude riikide majandused tunda kõrget ja tõusvat tööpuudust ja inflatsiooni, mis aga ei olnud kooskõlas keinsistide poolt tunnustatud Phillipsi kõvera ennustustega. Järgnev stagflatsioon sundis tõdema, et majanduslanguse vastaseid ekspansiooni- ja inflatsioonivastaseid meetmeid tuleb rakendada koos. See dilemma viiski keinsistliku majanduskorralduse lõpuni, tuues 1970ndatel asemele ideed, mis põhinesid rohkem klassikalisel analüüsil, sealhulgas ka monetarism ja nõudlusest lähtuv teooria.[7]

Samal ajal, kui keinsism oli 1970ndatel hääbumas, hakkasid osad keinslased oma mõtteid ümber organiseerima, sidudes ennast uus keinsiliku majandusteooriaga, mis kasutas ära kriitikat kõrgetööpuuduse ja pettumust valmistava RKT mahuga. Teoorias rõhutati maksimaalse majanduskavu saavutamiseks vajalikku madalat tööpuudust ja mõnevõrra kõrgemat inflatsiooni (selle tagajärgi oleks kontrolli all hoitud indekseerimise ja muude meetodite abil).[7]

Keinsismi põhimõtted

Keinslus (Keynes)

1935. aasta Roosevelt – "New Deal"

 • suurendada avaliku sektori töötajate palkasid
 • seega suureneb nende ostujõud
 • see suurendab nõudlust ja tarbimist
 • põhjustab tootmise kasvu
 • töökohtade teke, suurem tööhõive

Keynesi töödest

Keynes kummutas klassikute tõestused majanduse iseregulatsiooni jõust ja pani uskuma majandustegevuse kiire languse võimalikkusest.

Oma põhiteoses "The General Theory of Employment, Interest and Money" ühendas Keynes rahvatulu (ehk kogutoodangu), säästlikkuse, kapitalimahutused ja tarbimise suletud süsteemiks, mis tema arvates pidi tagama majanduse tasakaalu. Kategooriaid siduvaks lüliks pidas Keynes raha. Ta võttis oma uurimise keskpunktiks tööpuuduse ja püüdis selgeks teha selle põhjused. Peamiseks vahendiks sellega võitlemisel nägi Keynes riigi majanduslikku sekkumist.

 • Kui hinnatase on lühikeses perspektiivis fikseeritud, toimub kohandumine mudelis nõutavate ja toodetavate kaupade (seega ka kogutoodangu ja tööhõive) kaudu. Sellist kohandumise varianti nimetatakse makromajanduses Keynesi eelduseks, mille kohaselt kogutoodang kujuneb nõudluse järgi, see tähendab et pakkujad toodavad nii palju kui antud hinnatasemel nõutakse.
 • Tihti on ökonomistide ja poliitiliste filosoofide ideed, kas õiged või valed, võimsamad kui seda tunnetatakse. Maailma viib edasi hoopis midagi muud. Praktilised inimesed, kes arvavad, et igasugused intellektuaalsed voolud neid ei mõjuta, on tavaliselt mõne iganenud ökonomisti orjad.
 • Kui mõistus sureb, sünnivad koletised.
 • Mida raskemad on ajad, seda halvemini laissez-faire süsteem töötab.

Mida tähendab olla keinsist?

Kõigepealt kaks põhilist arusaama:

 1. turumajandus ei jõua reeglina täishõiveni;
 2. valitsuse tegevus võib selle puudujäägi kõrvaldada.

Neokeinslased – majandus kaldub ebastabiilsusele ja valitsuse sekkumine on sageli vajalik. Enim häirib töötus. Usuvad siiski, et lõpuks suudab ka turumehhanism end ise langusperioodist välja korrigeerida. Majanduspoliitiliseks lahenduseks pakuvad ekspansiivset eelarve- ja finantspoliitikat.

Postkeinslased arvavad, et majandus on põhiliselt ebastabiilne ja tendents isekorrigeerumisele puudub. Nad leiavad, et tänapäeva majanduses domineerivad ametiühingud ja suured korporatsioonid ning pakuvad välja, et valitsus peab kasutama demokraatlikku planeerimist ja tulupoliitikat ning fiskaal- ja rahapoliitikat.

Kriitika

Keinsistlik majandusteooria on saanud oma majandusele lähenemise eest üpriski palju kriitikat, seda nii teistelt koolkondadelt kui ka üldisemalt majandus valdkonnas. Keinslaste suurimad vastased olid monetaristid, kellega peeti maha 1960ndatel ka tuliseid debatte valitsuse rolli üle majanduse stabiliseerimises ning kumb lähenemine majandusele on viimase arengu seisukohalt parema mõjuga.

Nii monetaristid kui ka keinslased olid samal arvamusel küsimuses, et äritsüklid, tööpuudus ja deflatsioon on põhjustatud puudulikust nõudlusest. Fundamentaalsed erinevused nende ideedes tulid välja nägemusel, kuivõrd suur on majanduse võime end ise tasakaalustada ning millisel määral peaks valitsus sinna sekkuma. Keinslased rõhutasid valitsuse ja keskpanga sekkumise vajadusele vastavalt läbi fiskaal- ja monetaarpoliitika. Monetaristid aga rõhusid aga rahanduspoliitika esmatähtsusele ning toonitasid, et see peaks olema reeglitega kehtestatud, et vältida raha ületootlust, seeläbi inflatsiooni suurendades. Veel väitsid monetaristid, et valitsuse sekkumine läbi rahapoliitika lihtsalt suurendab inflatsiooni ja väljatõrjumist[8].

Kriitikat saadi peale monetaristide ka sellistelt koolkondadelt nagu Stockholmi koolkond, uus klassikaline koolkond, Austria koolkond jt. Eriti teravalt kritiseeris keinslasi Austri koolkond väites, et nende majandusteooria aluseks olevad kollektivistlikud poliitikad julgustavad tsentraliseeritud planeerimisele, mis oma korda viivad kapitali väärinvesteerimisele. Veel väitsid nad, et Keynesi uuringud majanduse agregaatoleku kohta on suuresti petlikud, kuna majanduslangus on tihtipeale põhjustatud just teguritest mikromajanduslikul tasemel ning, et ajutilistest valitsuse tegevustest, et majandust ergutada, saavad pikapeale alalised ja laienevad valitsuseprogrammid, mis omakorda lämmatavad erasektorit ja kodanikuühiskonda.

Üldisem kriitika, mida on keinsistliku majandusteooria suunas väljendatud ning mis ei ole ainult mõne koolkonna poolt tulnud, vaid on pigem leidnud laialdasemat arvamust, on järgmised[8]:

● Laenamisest tingitud kõrgem intressimäär ja väljatõrjumine. Keinslased küll kaitsesid kasvavat valitsuse eelarvedefitsiiti majanduslangusega, kuid siiski ollakse arvamusel, et just see põhjustab väljatõrjumist. Samuti tähendab see, et erasektoril on vähem võimalusi investeerida eraprojektidesse.

● Valitsuse poolne majandus abi tuleb tavaliselt liiga hilja, siis, kui majandus on juba ise taastumas, põhjustades seeläbi inflatsiooni.

● Raskused SKP puudujäägi ennustamisel. Keinslased eeldavad, et on teada, kui palju on vaja nõudlust suurendada, et täita SKP puudujääk.

● Julgustatakse valitsusi tõstma kulutusi surutise ajal. Kuid pärast majanduslangusest taastumist jäävad valitsuse kulutused kõrgeks, mis omakorda viivad kõrgete maksumääradeni ja kulutus harjumusteni.

● Ajalõhed. Kogunõudluse muutmine võtab aega ja selleks ajaks, kui seda suudetakse teha, võib juba hilja olla ning see viib omakorda inflatsioonini.

Keynes vs. klassikud

Klassikute koolkonna peamine vaatepunkt, milleks on Say seadus, väidab, et nõudlus loob ise oma pakkumise. Selle seaduse peamine postulaat seisneb selles, et toodangu kulud on alati kaetud nõudlusest tuleneva müügi kogusummast. Keynesi väidab sellele vastu, et see peab paika vaid juhul kui indiviidide säästud kattuvad täpselt kogu investeeringutega. Keynes lõi klassikutele vastukaaluks teooria, mis selgitaks säästude, investeeringute, tarbimise ja tootmise mõjutajaid. Selle teooria kohaselt määrab kogunõudluse ja kogupakkumise koostoime toodangu ja tööjõutaseme suuruse majanduses.[6]

Keinsism Eestis

Eestis ei ole keinsistlikke majandusmeetmeid kasutatud, kuid erinevad arvamusliidrid on seda soovitanud ning selle üle arutlenud. Kaks suuremat ajendit sellisteks diskussioonideks olid 1999. aasta "Vene kriis" ja 2008. aasta globaalnemajanduskriis, siiski valitsus sinnamaani ei läinud ega rakendanud meetmeid.

Nii mõnelgi määral külvas segadust 2008. aasta üleilmse majanduskriisi ajal parempoolse ökonomisti Arthur B. Lafferi kommentaar ajalehes Wall Street Journal, kus ta kirjeldab Eesti näitel, et keinsistlik majanduse stimuleerimine kriisi ajal ei anna soovitud tulemusi ning pigem töötab eesmärgile vastu, kuna Eestis oli üks nendest riikidest, kus majanduskasvu näitaja kukkus suurimal määral. Siiski pälvis artikkel palju kriitikat nii keinslaste kui ka igasuguse stimuleerimise vastaste seas, kes oleks võinud iseenesest Lafferiga samal meelel olla. Eriti aktiivselt võttis sõna selle artikli kohta Danske Banki peaökonomist Lars Christensen, öeldes, et tema arvates oleks Eesti peaminister Ansip üsna ärritunud, kui ta väidab, et tema (Ansipi) juhitav valitsus on mingisuguseid stiimuleid kasutanud. Christensen rõhutas ka seda, kui kriitiline oli Eesti eelarvepoliitika suhtes keinsist Paul Krugman.[9]

Otsus Eesti eurokõlbulikkuse kohta tehti 2010. aasta varasuvel ning seda 2009. aasta andmete põhjal. Selleks, et saavutada kõlbulikkus ja täita kriteeriumid, tegi valitsus eelarve tasakaalu saamiseks kärpeid, müüdi riigi vara ja tõsteti makse. Kõik need tegevused aga viitavad sellele, et Eesti valitsuse tegevus 2008. aasta majandussurutise ajal oli keinsistlike meetodite suhtes täielik vastand.[10]

Vaata ka

 • Globlaane finantssüsteem
 • Efektiivne nõudlus
 • Segamajandus
 • Stockholmi koolkond

Viited

 1. Sloman, John. "How to kick-start a faltering economy the Keynes way". BBC, 22.10.2008.
 2. Skidelsky, Robert (2003). John Maynard Keynes: 1883-1946 Economist, Philosopher, Statesman. Pan MacMillan Ltd. Lk 14, 43–46, 456, 263, 834. 
 3. 3,0 3,1 "John Maynard Keynes Biography". The Famous People, 28. detsember 2016.
 4. Jahan S. et al. "What IS Keynesian Economics?". International Monetary Fund, september 2014.
 5. 5,0 5,1 Blinder, A. "Keynesian Economics". Libary Economics Liberty. Vaadatud 15.oktoober 2017.
 6. 6,0 6,1 6,2 "Keynesian Economics". Investopedia. Vaadatud 15. oktoober 2017.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 "Keynesian Economics". Wikipedia. Vaadatud 15. oktoober 2017.
 8. 8,0 8,1 Pettinger, T. "Criticism of Keynesian Economics". Economics, 28. november 2012.
 9. Rank, S. "Eesti kui keinsistliku poliitika etalon". Äripäev, 10. august 2012.
 10. Arrak, A. "Eesti tegi kasinuse abil kriisist väljudes imet". Delfi, 9. mai 2013.
Bayesiaanlus

Bayesiaanlus on filosoofias seisukoht, mille kohaselt matemaatiline tõenäosusteooria on rakendatav väidete usutavuse astme suhtes või astme suhtes, millel ratsionaalsed toimijad usuvad väidete tõesusse. Kui bayesiaan kasutab väite tõenäosuse määramiseks Bayesi teoreemi, tekib Bayesi järeldamine. Bayesiaanluse vastased ei eita Bayesi teoreemi kehtivust, küll aga Bayesi teoreemi bayesiaanlikku rakendamist.

Bayesiaanlus vastandub frekventismile, mille kohaselt matemaatiline tõenäosusemõiste ei ole rakendatav uskumise astmele, vaid üksnes juhuslikele sündmustele lähtudes nende esinemise sagedusest.

Bayesiaanlik tõenäosusetõlgendus lubab rakendada tõenäosusemõistet nii juhuslikele sündmustele kui ka väidetele.

Nii frekventist kui ka bayesiaan võivad omistada tõenäosuse sündmusele, et kulli ja kirja viskamisel tuleb kull. Seevastu võib ainult bayesiaan omistada tõenäosuse 1/1000 kellegi uskumisele, et Marsil oli miljard aastat tagasi elu. Ta ei seosta seda mingi suhtelise sagedusega.

Bertrand Russell

Bertrand Arthur William Russell [r'assel], kolmas krahv Russell (18. mai 1872 Trelleck, Monmouthshire, Wales – 2. veebruar 1970 Penrhyndeudraeth, Merionethshire, Wales) oli inglise matemaatik, filosoof ja loogik, poliitiline liberaal ja aktivist ning filosoofia populariseerija.

Tema tööd matemaatilise loogika alal on olnud väga mõjukad. Ta oli üks mõjukamaid tuumarelva ja Vietnami sõja kritiseerijaid maailmas.

Aastal 1950 sai Russell Nobeli kirjandusauhinna "tunnustuseks oma mitmekesiste ja tähenduslike kirjutiste eest, milles ta kaitseb inimesesõbralikke ideaale ja mõttevabadust".

Bloomsbury rühm

Bloomsbury rühm (Bloomsbury Group või Bloomsbury Set) oli väike, mitteametlik rühm, kuhu kuulusid kunstnikud ja intellektuaalid, kes elasid ja töötasid Londonis Bloomsbury piirkonnas 20. sajandi esimesel poolel. Tuntuimad liikmed olid Virginia Woolf, John Maynard Keynes, Edward Morgan Forster ja Lytton Strachey. Nende teosed ja seisukohad mõjutasid sügavalt kirjandust, esteetikat, kriitikat ja majandust ning inimeste suhtumist feminismi, patsifismi ja seksuaalsusse.

Bretton Woodsi konverents

Bretton Woodsi konverents toimus 1.–23. juulil 1944 ÜRO egiidi all Ameerika Ühendriikides New Hampshire'i osariigis Bretton Woodsi kuurordis. Sellel arutati rahvusvahelise valuuta- ja finantssüsteemi edasist korraldamist. Osalesid 44 riigi esindajad.

Teise maailmasõja alguseks oli selge, et 1930. aastate alguses suure depressiooni ajal paika pandud valuutamehhanism ja finantssuhtlemise mudel ei toimi. Oli vaja konstruktiivseid muudatusi. Ameerika Ühendriikide rahandusministri Henry Morgenthau vanemnõunik Harry Dexter White ning Suurbritannia majandusteadlane John Maynard Keynes olid juba sõjaaastatel omavahelistel kohtumistel asja arutanud ning saanud valmis konkreetsed ettepanekud. Neid koguneti arutama Bretton Woodsi konverentsile.

Seal määrati kindlaks Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) ja Rahvusvahelise Valuutafondi (International Monetary Fund, IMF) asutamise alused ja lepiti kokku senise kullastandardil funktsioneerinud süsteemi asendamises. Tegemist oli rahvusvahelise finantssüsteemi edasise toimimise jaoks pöördelise sündmusega. Loodi valuutade vahetuskursside järelevalvesüsteem, kavandati meetmed likviidsuse säilitamiseks ja maksebilansside tasakaalus hoidmiseks. Süsteemi käivitamise eeldus oli sellise rahasüsteemi loomine, milles USA dollari konverteeritavuse aluseks oleks kuld ning teiste valuutade pariteedid määrataks dollari kaudu.

Bretton Woodsi põhiprintsiibid:

Rangelt fikseeritud kulla hind – 35 USA dollarit untsi (31,1 grammi puhast kulda) eest;Valuutade rangelt kindlaks määratud kursid dollari suhtes.

Riikide keskpankade kohustus tagada rahvusliku valuuta kursi stabiilsus dollari suhtes, lubades kõikumist vaid ±1% ulatuses.

Rahvuslike valuutade kursse dollari suhtes võib muuta vaid devalveerimise ja revalveerimise teel.

IBRD ja IMF annavad rahvuslikele keskpankadele välisvaluutas krediiti maksebilansi defitsiidi katmiseks ja ebastabiilsete valuutade kursi tasakaalustamiseks.

IBRD ja IMF kontrollivad liikmesriikide valuutasüsteemide toimimist ning tagavad rahvusvahelise valuutaalase koostöö.Keynesi idee võtta kasutusele üldine valuuta nimega unitas lükati tagasi. Osaliselt realiseeriti see idee aastaid hiljem, kui Euroopa Liidus võeti kasutusele euro, millest on kujunenud USA dollari kõrval teine rahvusvahelise tähtsusega valuuta.

Konverentsil pakuti välja ka rahvusvahelise kaubanduse arendamise süsteem, kuid seda ideed algsel kujul ei realiseeritud. Selle asemel jõustus 1948. aastal Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), mis 1995. aastal reorganiseeriti Maailma Kaubandusorganisatsiooniks (World Trade Organization, WTO).

17. märtsil 1968 algas rahvusvaheline valuuta- ja finantskriis, mille tulemuseks oli kahese kullaturu tekkimine. Kulla hind eraturgudel kujunes vabalt, vastavalt nõudmisele ja pakkumisele. Keskpankades aga kehtis edasi rangelt fikseeritud hinnaga turg. See pani riikide keskpangad raskesse olukorda. Probleemi lahendamiseks tühistas Ameerika Ühendriikide president Richard Nixon 15. augustil 1971 USA kullastandardi. USA dollar devalveeriti kulla suhtes 7,89% ulatuses. See tähendas Bretton Woodsi finants- ja valuutasüsteemi toimimise lõppu. 13. veebruaril 1973 devalveeriti dollarit kulla suhtes veel 42,2% võrra. Rahvusvaheline valuuta- ja finantssüsteem oli kontrolli alt väljas. 16. märtsil 1973. aastal toimus Jamaical Kingstonis rahvusvaheline finantskonverents kus otsustati allutada valuutade kursid turuseadustele. Valuutade kursse enam rangelt ei fikseeritud. Määrati 3-aastane üleminekuperiood, mille jooksul riigid võisid katsetada erinevaid valuutasüsteemi mudeleid. 8. jaanuaril 1978 kogunesid IMF-i liikmesriikide rahandusministrid taas Kingstonisse ja sõlmisid uue lepingu rahvusvahelise valuuta- ja finantssüsteemi toimimiseks. Selle nurgakiviks sai valuutade vaba konverteeritavuse mudel, mis kehtib tänaseni.

Induktsionism

Induktsionism (inglise keeles inductivism) on teadusfilosoofias seisukoht, mille kohaselt teaduse põhimeetod on induktsioon. Induktsionismiks nimetatakse ka teadusfilosoofia suunda, mida iseloomustab induktsionistlik seisukoht. Üldisemalt võidakse induktsionismiks seisukohta, mille järgi induktiivne arutlus on kehtiv või vähemalt ratsionaalselt õigustatav.

Induktsionismi põhiidee seisneb selles, et teadus saab alguse vaatlustest ja liigub edasi üldistustele (seadustele ja teooriatele) ning ennustustele. Üldistusi tuleb teha ettevaatlikult pärast hoolikat vaatlemist. Kui andmeid ei ole, siis ei tohi ette rutates spekuleerida. Seda nimetatakse induktiivseks meetodiks.

Teadusfilosoofias vaadeldakse sageli järgmisi näiteid:

R: Kõik rongad on mustad.

L: Kõik luiged on valged.Induktsionistliku käsituse järgi jõuti kummagi järelduseni lindude pikaajalise vaatlemise teel. Ometi on R tõene, L aga mitte: Austraaliast leiti mustluiged. Induktsionistide kommentaar sellele on järgmine: induktiivsed järeldused ei ole kunagi kindlad, kuid neil on väga suur tõenäosus.

Et näha, kuidas teadus tegelikult töötab, tuleb selliste lihtsate näidete asemel vaadelda reaalseid näiteid teaduse ajaloos.

Isaac Newton

Sir Isaac Newton (4. jaanuar 1643 (Juliuse kalendri järgi 25. detsember 1642) Woolsthorpe, Lincolnshire – 31. märts (20. märts) 1727 Kensington) oli inglise füüsik, matemaatik, astronoom, teoloog ja alkeemik, keda on peetud tänapäeva füüsika alusepanijaks. Newton töötas välja mehaanika üldised seadused, formuleeris ülemaailmse gravitatsiooniseaduse, tegi tähtsaid avastusi optikas ning leiutas diferentsiaal- ja integraalarvutuse.

Jean-Baptiste Say

Jean Baptiste Say (5. jaanuar 1767 — 15. november 1832) oli prantsuse majandusteadlane ja ärimees. Oli tuntud oma liberaalsete vaadete poolest ning pooldas vabakaubandust, mida reguleerib konkurents.

Keinsism

Keinslik majandusteooria (ka keinsism, keinsianism, keinslus ja Keynesi teooria) on makromajanduse teooria, mis põhineb 20. sajandi inglise majandusteadlase John Maynard Keynesi ideedel.

Keinslikud majandusteadlased väidavad, et erasektori otsused võivad mõnikord viia ebaefektiivsuseni makromajanduslikes olukordades. Seega soovitavad Keynesi teooria pooldajad avaliku sektori sekkumist rahanduspoliitika kaudu, mida teostaks keskpank, ja fiskaalpoliitika kaudu, mida teostaks valitsus eesmärgiga stabiliseerida tootlus äritsükli käigus. Teooriaid, mis moodustavad keinsliku majandusteooria selgroo, esitleti esmakordselt raamatus "The General Theory of Employment, Interest and Money" (tuntud ka lühema pealkirjaga "The General Theory" ehk "Üldteooria"), mis ilmus 1936. Keynesi ideede tõlgendused on vastakad ja mitmed koolkonnad pärast teist maailmasõda on ennast tema pärandi hoidjateks kuulutanud.

Keinslikud majandusteadlased toetavad segamajandust, milles on põhiosa erasektoril, kuid mõjukas osa on ka valitsusel ja avalikul sektoril. Sellist mudelit kasutati suure depressiooni hilisemas osas, Teises maailmasõjas ja selle järgses majanduskeskkonnas aastatel 1945–1973. Pärast 1970. aastatel toimunud stagflatsiooni kaotasid keinslikud ideed mõju. Globaalse majanduskriisi algus 2008. aastal on taas tekitanud huvi keinslike majandusmeetmete vastu, kuigi nende meetmete kriitika on tugev ja kriis kestab edasi.

Liberalism

Liberalism (ladina sõnast liberalis) on isikuvabadusi pooldav hoiak ja poliitiline filosoofia (mitte elufilosoofia), mille eesmärk on kindlustada isikuvabaduse teostamiseks tarvilikud poliitilised tingimused. Algsele tähendusele on lisatud: liikumisvabadus, mõttevabadus, kodanike poliitiliste vabaduste ja inimõiguste konstitutsiooniline kaitsmine. Liberalismist on mõjutatud majandus, poliitika ja filosoofia, et lähtuda kõigi inimeste vabadusest ja õigustest, mida kaitseb riik.

Liberalismi 5 peamist põhimõtet on: individualism, parlamentarism, võimaluste võrdsus, reformism ja antiklerikalism. Liberalismi, kui ideoloogia aluseks, erinevalt konservatiivsest ideoloogiast, on optimistlik usk inimese enesetäiustamise ja isikuvabaduste eedumeelse arengu võimalusse. Klassikalise liberalismi kõrgaeg oli 19. sajandil.

Liberalismi on läbi aegade, samuti eri riikides tõlgitsetud erinevalt. Kui Ameerika Ühendriikides seondub liberalism põhiliselt inimõigustega ehk kõige liberaalsemad on need parteid, kes taotlevad võrdseid õigusi kõikidele inimestele, siis Euroopas tõlgendatakse liberalismi põhiliselt majandusvabadustest lähtudes ning liberaalseks peetakse poliitikut, kes ei poolda piiranguid majanduses (maksud ettevõtlusele, tollipiirangud, piirangud vabale konkurentsile).

Majandusteadlaste loend

Siin on loetletud majandusteadlasi ja majandusteaduse eelkäijaid.

Majandusteadus

Majandusteadus on sotsiaalteadus, mille eesmärk on majandusagentide (näiteks inimesed, ettevõtted, riigid) käitumise ning üldisemas mõttes majandusnähtuste (näiteks hinnad, kaubavood, migratsioon, tehnoloogia) kirjeldamine, mõõtmine, seletamine ning ennustamine. Teistest sotsiaalteadustest eristab majandusteadust tavaliselt suurem rõhuasetus mõõdetavatele, eriti rahas mõõdetavatele suurustele, indiviidi ratsionaalsele valikule ja matemaatilistele meetoditele. Kohati on vahe teiste teadustega ainult traditsioonile tuginev ja uurimisvaldkonnad kattuvad.

Majandusteaduse mõisteid ja tulemusi kasutatakse palju igapäevaelus ja poliitikas. Mõned majandusnäitajad (näiteks sisemajanduse kogutoodang, majanduskasv, tööpuudus) kuuluvad kõige kasutatavamate heaolu- ja arengunäitajate hulka.

Majandusteaduse ajalugu

Majandusteaduse ajalugu ehk majandusmõtte ajalugu on majandusalaste vaadete areng, kaasa arvatud kitsamas mõttes majandusteaduse ajalugu.

Mitmed antiikfilosoofid on teinud mitmesuguseid majandusalaseid tähelepanekuid. Kõige tähtsam neist on Aristoteles.

Keskaja araabia mõtlejatest, kes on majanduse mõistmisse oma panuse andnud, on üks tähtsamaid Ibn Khaldun Tunisest (1332–1406), kes näiteks näitas, kuidas rahvastiku tihedus on seotud tööjaotusega, mis viib majanduskasvule, mis omakorda suurendab rahvastiku tihedust.

Keskaegses Lääne-Euroopas arutati näiteks seda, kuidas määrata kauba õiglast hinda.

16. sajandi ususõdade aegu tekkisid vabakaubanduse ideed. Need sõnastas hiljem juriidilises vormis Hugo Grotius.

Merkantilistid jõudsid lähemale majandusteooriale. Nad rõhutasid maksete positiivse bilansi säilitamise tähtsust.

Füsiokraadid olid esimeste seas, kelle huvi majanduse vastu oli puhtteoreetiline. Tähtsaim neist oli François Quesnay.

Makroökonoomika

Makroökonoomika uurib majanduse kui terviku käitumist. Riigi majanduseelu mõjutavad üksikute majandussubjektide (ettevõtete, tarbijate ja valitsuse) miljonid individuaalsed tegevused ning makroökonoomika keskendub kogu nende individuaalsete tegevuste uurimisele. Avatud majanduse puhul võetakse arvesse ka välissektori mõju, mis avaldub eelkõige väliskaubanduse ja -investeeringute riigi maksebilansis.

Makroökonoomika uurimisobjektiks on kogunõudlus ja kogupakkumine kaubaturul, kogutoodang ja selle kasv, üldine hinnatase ja selle muutused (inflatsioon), tööpuudus, rahaturg, intressimäärad jms.

Makroökonoomikas ei vaadelda üksikute majandussubjektide käitumise detaile või hindade kujunemist erinevatel turgudel vaid kauba- ja teenuse turgu kui ühtset tervikut, tegemata vahet näiteks põllumajandussaaduste või meditsiiniteenuste turgudel.

Riigi neli peamist makromajanduspoliitilist eesmärki:

1) hindade stabiilsus (madal inflatsioon);

2) kõrge tööhõive (madal tööpuudus);

3) pidev majanduskasv (SKP elaniku kohta);

4) stabiilne maksebilanss.

Seega on tähtsamateks makroökonoomilisteks näitajataks majanduse koguprodukt (SKP ja RKP), inflatsioon ja tööpuudus. Kõiki võtmemuutujaid analüüstakse kolmel tasandil: praegusel hetkel, lühikesel ajaperioodil ja pikal ajaperioodil. Riigi arengutaseme ja -tempo iseloomustamiseks kasutatakse kõige sagedamini rahvamajanduse koguprodukti (RKP) näitajat.

Robert Skidelsky

Robert Jacob Alexander Skidelsky, parun Skidelsky, FBA (sündinud 25. aprillil 1939) on vene juurtega briti majandusajaloolane. Tema kirjutatud briti majandusteadlase John Maynard Keynesi (1883–1946) kolmeköiteline biograafia on võitnud mitu auhinda ja teda tuntakse laialdaselt kui Keynesi biograafi. Ta on Warwicki Ülikooli poliitökonoomia emeriitprofessor.

Sotsiaalliberalism

Sotsiaalliberalism on poliitilise mõtte suund, mille kohaselt isikuvabadustel (liberalism) peaks olema ühiskondlikud alused. Sotsiaalliberalismis püütakse leida tasakaalu indiviidi vabaduse ja ühiskondliku õigluse vahel. Sarnaselt klassikalise liberalismiga pooldab sotsiaalliberalism turumajandust ning kodaniku- ja poliitiliste vabaduste ja õiguste laiendamist, kuid erineb klassikalisest liberalismist, kuna usutakse, et valitsuse legitiimne roll hõlmab tegelemist selliste majanduslike ja ühiskondlike teemadega nagu vaesus, tervishoid ja haridus. Sotsiaalliberalismi kohaselt on ühishüve ja indiviidi vabaduse vahel harmooniline suhe. Kapitalistlikus maailmas on sotsiaalliberaalsed poliitikad laialdaselt levinud, eriti pärast Teist maailmasõda. Sotsiaalliberaalseid mõtteid ja erakondi peetakse üldiselt tsentristlikuks või vasaktsentristlikuks. Terminit "sotsiaalliberalism" kasutatakse, et eristada seda klassikalisest liberalismist, mis domineeris poliitilist ja majanduslikku mõtlemist mitme sajandi vältel, enne kui sotsiaalliberalism sellest suure depressiooni aegu irdus.20. sajandi lõpu poole viis neoliberalismina tuntud sotsiaalliberalismi vastane reaktsioon monetaristlike majanduspoliitikateni ja riigisektori pakutavate teenuste vähendamiseni. Sellegipoolest ei naastud reaktsiooni tulemusel klassikalise liberalismi juurde – riigid pakuvad endiselt sotsiaalteenuseid ja on säilitanud kontrolli majanduspoliitika üle.

Surnud 1946

Siin on loetletud 1946. aastal surnud inimesi.

Thomas Robert Malthus

Thomas Robert Malthus (13. veebruar 1766 – 23. detsember 1834) (eelistas, et teda kutsutakse Robert Malthuseks) oli Inglise demograaf ja majandusteadlane, tuntud oma pessimistlike, kuid mõjukate vaadete poolest, mis tõid talle hüüdnime Dismal Science (sünge teadus).

Malthus sündis Inglismaal Rookerys. Tema isa oli David Hume'i sõber ja Jean-Jacques Rousseau tuttav. Noort Thomast õpetati kodus kuni 1784. aastani, mil ta astus Jesus College'isse Cambridge'is, kus ta nagu Adam Smithki õppis teoloogiat ja luges huviga teost "Philosophias Naturalis Principia Mathematica". Pärast lõpetamist 1788, hoolimata kiitusest kreeka ja ladina keeles, ei saanud Malthus loodetud tööd kirikuõpetajana, kuna tema kõne oli defektne. Ta pöördus 1793 Jesus College'isse tagasi.

1798 avaldas Malthus uurimuse "Essee rahvastiku alustest", milles kaitses maa-aristokraatia kui valitseva klassi huve ja väitis, et valitsus ei vastuta rahva vaesuse eest. Ta sõnastas rahvastusseaduse: elanikkond kasvab geomeetrilises, elatusvahendite hulk aga aritmeetilises progressioonis. 1803 avaldati selle essee teine, täiendatud trükk.

1804 Malthus abiellus Harriet Eckersalliga ja nad said kolm last. Kuna abielu ei olnud Jesus College'i seadustega kooskõlas, lahkus ta kolledžist. 1805. aastal võttis Malthus vastu Haleybury kolledži üldise ajaloo, poliitika, äri ja finantside professori ametikoha. Malthusest sai esimene Inglismaa poliitilise ökonoomia professor. Hoolimata tema ennustuste kaheldavusest, võib teda pidada esimeseks elukutseliseks majandusteadlaseks. Ta pani aluse paljudele valdkondadele majanduses, mis said populaarseks alles 1960. ja 1970. aastatel. Hoolimata Malthuse enamiku ennustuste ebatäpsusest (vaesed võisid jääda vaesemaks mitte Malthuse ennustatud, vaid muudel põhjustel), hakkas ta ikkagi esimesena kasutama analüüsimisel statistikat ja matemaatikat.

Oma viimased kolmkümmend eluaastat jagas Malthus Londoni ja Haleybury vahel. 1820 avaldas ta uuringu "Poliitilise ökonoomia alused", kus kaitses maa-aristokraatia huve ega pooldanud David Ricardo renditeooriat, küll aga arendas edasi tema tööväärtusteooriat.

Tema töid arendas hiljem edasi John Maynard Keynes.

Teistes keeltes

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.