Jaakobus (Sebedeuse poeg)

Jaakobus Sebedeuse poeg oli üks Jeesus Kristuse kaheteistkümnest apostlist Uues Testamendis. Teda on nimetatud ka Suuremaks Jaakobuseks (vastandina teisele apostel Jaakobusele, kes oli Alfeuse poeg).

Tema mälestuspäev katoliku kiriku kalendris on 25. juuli, Eesti rahvakalendri jaagupipäev. Jaakobus Sebedeuse poeg on ka Itaalias asuva Bellagio linnakese ja kommuuni kaitsepühak.

Disambig gray.svg  See artikkel räägib apostel Jaakobusest, kes oli Sebedeuse poeg; teine apostel Jaakobus oli Alfeuse poeg.
Guido Reni - Saint James the Greater - Google Art Project
Jaakobus Sebedeuse poeg Guido Reni maalil
Algkristlus

Algkristlus on kristluse ajaloo varaseima ajajärgu nimetus, mis kestis umbes sajandi. Algkristluse periood algas nelipühade sündmusest 30. aastal ja lõppes 135. aasta paiku Bar Kohba ülestõusuga. Algkristlus on varakristluse esimene etapp, millele järgneb varakatoolsus. Samatähenduslikult algkristlusega kasutatakse angloameerika kultuuriruumis mõistet apostellik aeg.

Algkristluse alguses moodustusid esimesed kogudused Juudamaal ja Galileas, perioodi lõpus olid kristlikud kogudused levinud üle Rooma riigi idaosa ja Partia impeeriumi lääneosa suurematesse linnadesse. Sel perioodil valmisid peamised kristlikud tekstid, mis arvati hiljem Uue Testamendi kaanonisse ja Nag Hammadist leitud kirjad.

Apostel

Apostlid (vanakreeka keelest ἀπόστολος apostolos, lähetatud, läkitatud) olid õpilased keda Jeesus saatis ajaliselt piiritletud kindlat ülesannet täitma. Lähetuses käinud pidasid end Jeesuse lähimateks kaaslasteks. Apostlite nimetus omistati neile hiljem Pauluse poolt, ja nimetuse kasutamine juurdus teise põlvkonna algkristlaste seas. Sõna "apostel" hakkas tähendama õpilast, kes isiklikult tundsid Jeesust (Ap 1:15–26), või neid kes väitsid, et Jeesus on neile ilmunud (Jaakobus -1Kr 15:7 pärast seda ta ilmus Jaakobusele-, Paulus).

Apostel Jaakobus

Uues Testamendis nimetatakse kaht Jaakobuse-nimelist apostlit:

Jaakobus Alfeuse poeg

Jaakobus (Sebedeuse poeg)

Jaakobus

Jaakobus on mehenimi.

Uues Testamendis on neli Jaakobust.

Juuda isa (mitte Iskarioti), Luuka 6:16; Apostlite teod 1:13.

Jaakobus (Sebedeuse poeg), Johannese vend ning nad mõlemad olid Jeesuse õpilased. Matteuse 10:2; Markuse 1:16—19; Luuka 5:7—10.

Jaakobus (Alfeuse poeg), Jeesuse õpilane, Markuse 3:16—18; Jaakobus Väiksem, Markuse 15:40.

Jaakobus (Jeesuse vend), Joosepi ja Maarja poeg, Markuse 6:3; Galaatlastele 1:19.

Jaakobus Alfeuse poeg

Jaakobus Alfeuse poeg oli Jeesus Kristuse jünger, keda mainitakse Uues Testamendis, üks kaheteistkümnest apostlist. Ta oli apostel Matteuse vend. Kolmes evangeeliumis on tema nimi apostlite nimekirjas, kuid teisi andmeid tema kohta pole.

Vastavalt Piiblile oli ta maksukoguja ehk tölner, jutlustas Juudamaal. Siis sõitis ta apostel Andreasega Edessasse. Hiljem jutlustas iseseisvalt Gazas ja Elevferopoles (kreeka keeles ἐλευθερόπολις) Lõuna-Palestiinas.

Teiste Jaakobustega segunemise tõttu on tema teed kristluses küllaltki raske jälgida. Tema surmast ja matmisest on olemas mitmeid versioone. Mõne autori teatel suri ta Marmaricas ("juutide kividega maha löödud"), teiste järgi võttis ta vastu märtrisurma teel Egiptusesse, saades risti löödud Ostrakine linnas.

Jaakobust Alfeuse poega ei tohi segamini ajada Jaakobus Sebedeuse pojaga ehk vanema Jaakobusega, samuti mitte Jeesuse venna Jaakobusega, apostliga 70 seast ja esimese Jeruusalemma piiskopiga, keda kutsutakse nooremaks Jaakobuseks.

Õigeusu kirikus mälestatakse teda Juliuse kalendri järgi 30. juunil ja 9. oktoobril, katoliku kirikus 3. mail, anglikaani kirikus 1. mail.

Jaakobuse kiri

Jaakobuse kiri (lühend Jk) on üks Uue Testamendi raamat Piiblis. See on Uue Testamendi kaanonis 20. raamat, millele eelneb Kiri heebrealastele ja järgneb Peetruse esimene kiri. Kirja autor on traditsiooni järgi Jaakobus, kes nimetab ennast lihtsalt "Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse sulaseks", kes kirjutab "kaheteistkümnele hajuvil asuvaile suguharule".Jaakobus innustab oma kirjas elama järgijaid selle õpetuse järgi, mida nad on Jeesuse sõnast õppinud ja kuulnud. Ta mõistab hukka patte nagu uhkus, hüpokraatia, soosimine ning laimamine, suunates kirja sihtgruppi elama alandlikult Jumala ande nautides, palvetama ja hoiduma pattudest.

Jaakobuse kiri on Uue Testamendi kaanoni seas märkimisväärne, kuna see ei puuduta kordagi teemasid nagu surm, ülestõusmine ega ka Jeesuse jumalikkus. Jeesust mainitakse Jaakobuse kirjas kaks korda: "Issand Jeesus Kristus" ning "meie hiilgav Issand Jeesus Kristus". Kirja eesmärgiks on ka pöörata tähelepanu üldistele käitumisnormidele ning kuidas hoiduda väärast eluhoiakust.

Teistes keeltes

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.